Click here to load reader

proceduri operationale

  • View
    187

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

proceduri operationale

Text of proceduri operationale

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-01

Declararea si preluarea bunurilor confiscateEd. IRev. 0

Pag. 5

1.0. Scop

Procedura stabileste modul de declarare si modul de preluare a bunurilor trecute in proprietatea privata a statului.

2.0. Domeniul de aplicare

Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului.

3.0. Documente de referinta

3.1 Ordonanta Guvernului nr.14/2007 republicata pentru Reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

3.2 Hotararea Guvernului nr.731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

3.3 Legea 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale

3.4 Codul civil

3.5 Legea nr.12/1990, republicata privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite

4.0. Definitii si abrevieri

MFP = Ministerul Finantelor Publice

PO ( Procedura Operationala ) = procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr-o structura organizatorica definita

DGFP = Directia Generala a Finantelor Publice

AMAVS = Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului

5.0. Descrierea procedurii

Declararea bunurilor trecute in proprietatea privata a statului se face la Directia Generala a Finantelor Publice Gorj, Biroul Valorificare Bunuri, in termen de 10 zile de la data primirii de catre detinator a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.

Bunurile devenite proprietate privata a statului se declara si se preiau de catre Biroul

de Valorificare Bunuri, dupa ce actul de preluare in proprietatea privata a statului, a devenit executoriu, potrivit legii.

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52- 19.05-01

Declararea si preluarea bunurilor confiscateEd. IRev. 0

Pag. 6

5.1. Procedura cu privire la activitatea de declarare a bunurilor confiscate:

n conditiile legii, pot intra in proprietatea privata a statului urmatoarele categorii de bunuri:

a) bunurile confiscate sau intrate n proprietatea privata a statului n temeiul legii, al hotarrilor judecatoresti definitive si irevocabile sau al deciziilor organelor mputernicite sa dispuna confiscarea, daca deciziile, respectiv procesele-verbale sau alte acte prin care s-a dispus confiscarea, nu au fost contestate n termenul legal sau au fost contestate si contestatia a fost respinsa prin hotarre judectoreasca definitiva si irevocabila;

b) bunurile care provin din succesiuni vacante;

c) bunurile care provin din donatii, cu exceptia celor afectate de clauze derogatorii;

d) bunurile mobile parasite ai caror proprietari sunt neidentificati, predate pe baza de proces-verbal organelor de politie, sau bunurile mobile descoperite de organele politiei de frontiera n zonele de competenta, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predarii si a caror valorificare nu este reglementata prin alte acte normative specifice. n aceeasi categorie intra si cele prevazute mai sus, ai caror proprietari sunt cunoscuti, nsa exista indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a mprejurarilor n care au fost gasite, din care rezulta intentia neechivoca a proprietarului de a renunta la dreptul de proprietate asupra acestora;

e) bunurile considerate abandonate sau fara stapn prin efectul unor acte normative, precum si cele carora le sunt aplicabile prevederile Codului civil;

f) bunurile abandonate n favoarea statului la autoritatea vamala;

g) mijloacele de plata n valuta convertibila si n lei, titlurile de valoare si orice active necorporale sau drepturi, inclusiv creante, intrate n proprietatea privata a statului prin modalitatile prevazute de lege;

h) sumele consemnate n orice scop de catre persoane fizice sau juridice, la dispozitia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea si nu s-a cerut ridicarea de catre cei care le-au depus sau care erau ndreptatiti sa le ridice, n termenul de prescriptie prevazut de legislatia n vigoare;

i) orice alte bunuri mobile si imobile intrate n proprietatea privata a statului.

Se primesc declaratiile de la detinatorii de bunuri confiscate, organe abilitate prin lege de a efectua confiscari ( Inspectoratul de Politie a Judetului Gorj; Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului Gorj; Inspectoratul Judetean de Jandarmi; Politia Municipala Tg-Jiu; Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Gorj; Activitatea de Control Fiscal Gorj; Politia Municipala Motru; Garda Financiara - Sectia Gorj )se inregistreaza la registratura institutiei , ajung la secretariat, se repartizeaza de catre Directorul Coordonator, Directorul Coordonator Adjunct la Biroul Valorificare Bunuri si se inregistreaza in Registrul declaratiilor.

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52- 19.05-01

Declararea si preluarea bunurilor confiscateEd. IRev. 0

Pag. 7

5.2. Procedura cu privire la activitatea de preluare a bunurilor confiscate de la detinator:

Preluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, care indeplinesc conditiile legale de comercializare se efectueaza la solicitarea scrisa a detinatorului in prezenta si cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare, formata din cate un reprezentant desemnat de detinator, de DGFP Gorj, Inspectoratului de Politie a judetului Gorj, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Gorj, Garda de Mediu Gorj.

Comisia are ca atributii stabilirea bunurilor care indeplinesc conditiile de comercializare si distrugerea bunurilor necomercializabile.

Dupa distrugerea bunurilor necomercializabile, comisia de preluare si distrugere incheie un proces-verbal de distrugere semnat pentru confirmare de membrii acesteia.

Declararea bunurilor intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului se face de catre detinatorii de bunuri confiscate, pe baza de borderou la DGFP Gorj - biroul valorificare bunuri.

Borederoul cuprinde numarul curent, denumirea si descrierea bunului confiscat, unitatea de masura; cantitatea, provenienta bunului (indigen sau import), marca, seria, anul de fabricatie, starea fizica (nou sau folosit), baza legala de trecere in proprietatea statului, numarul actului de trecere in proprietatea statului, observatii.

Detinatorii de bunuri au obligatia sa declare DGFP Gorj bunurile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, in termen de 10 zile de la data primirii documentului, care

constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu exceptia bunurilor care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare si a bunurilor cum ar fi :

- medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicala, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicala, substantele toxice, materiale radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhiva, obiectele, vesmintele si cartile de cult, timbrele filatelice, materiale lemnoase, care se predau organelor de specialitate ale statului care au competenta de a gestiona astfel de bunuri;

- mijloacele de plata in valuta neconvertibila care se depun la Banca Nationala a Romaniei;

- armele de foc, munitiile, materiile explozive si bunurile cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, Politiei Romane, Ministerului Apararii Nationale ori, dupa caz, altor persoane juridice autorizate prevazute de legislatia privind regimul armelor si munitiilor.

Predarea si preluarea bunurilor intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului de la detinatori se face pe baza de proces-verbal de predare -primire in magazia DGFP Gorj.

Procesul verbal de predare - primire se intocmeste de catre detinator in doua exemplare , dintre care un exemplar ramane la detinatorul bunurilor , iar celalalt exemplar se preda la DGFP Gorj care se inregistraza la registratura institutiei iar apoi este repartizat biroului valorificare bunuri.

Procesul verbal de predare - primire cuprinde : numar curent, denumirea bunurilor

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52- 19.05-01

Declararea si preluarea bunurilor confiscateEd. IRev. 0

Pag. 8

unitatea de masura, cantitate, descrierea amanuntita a bunurilor ( marca, seria, anul de fabricatie), provenienta, starea fizica, baza legala de trecere in proprietatea privata a ststului, numarul actului de trecere in proprietatea statulu, data, ora si locul incheierii acetuia si semnaturile de predare-primire.

Semnarea procesului verbal de predare - primire se face de catre reprezentantul detinatorului la predare si la primire de catre DGFP Gorj- biroul valorificare bunuri.

La procesele verbale de predare-primire se vor anexa si pastra toate actele referitoare la aceste procese verbale.

Indosarierea proceselor verbale de predare-primire se face pe detinatorii de la care s-au primit bunurile si se vor pastra in arhiva curenta.

Un regim special au bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, pasarile vii si plantele precum si cele al caror termen de garantie expira inainte de data ramanerii definitive a hotararii ce se va pronunta in litigiu , al carui obiect il constituie legalitatea procesului verbal de confiscare. Aceste bunuri se predau de catre detinator, de indata dupa ridicarea in vederea confiscarii , persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri catre populatie , in baza procesului verbal de predare - primire. Procesul verbal de predare - primire se transmite in termen de 48 de ore la DGFP - biroul valorificare bunuri , insotit de o copie de pe Nota de intrare - receptie intocmita de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri catre populatie.Valorificarea acestor bunuri se face fara efectuarea procedurilor de evaluare.

Bunurile care provin din donatii facute statului intra, potrivit legii, in proprietatea privata a statului , in baza unui act autentic intocmit de donator si a acceptului ,prin ordin al ministrului finantelor publice.

Mijloacele de plata in lei intrate in proprietatea privata a statului se depun in contul 50.85 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate , potrivit legii , in proprietatea privata a statului deschis pe numele DGFP Gorj - biroul valorificare bunuri la Trezoreria municipiului Tg-Jiu in termen de 48 de ore de la ridicare .

Bunurile mobile parasite se predau in termen de 10 zile unitatii de politie pe a carei raza teritoriala au fost gasite . Predarea - primirea se face pe baza de proces- verbal si se pastreaza timp de un an de catre organele de politie competente in incaperi special amenajate, in incinta unitatilor de politie, luandu-se masuri de pastrare si de conservare corespunzatoare acestora, pana la predarea lor efectiva spre valorificare. Termenul de un an in care bunurile parasite trebuie pastrate de catre organele de politie competente curge de la data intocmirii procesului verbal de predare-primire ale acestora.

Procesul verbal de predare-primire intocmit de organul de politie competent, cuprinde urmatoarele elemente : data, locul intocmirii, numele, prenumele si gradul lucratorului de politie, precum si unitatea din care acesta face parte, datele de identificare ale persoanei care a

gasit bunul, descrierea amanuntita a bunului si a imprejurarilor in care acesta a fost gasit, datele de identificare ale proprietarului bunului gasit, atunci cand acesta este cunoscut.

In situatia in care proprietarii sau mostenitorii legali ai acestuia se prezinta la unitatea

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52- 19.05-01

Declararea si preluarea bunurilor confiscateEd. IRev. 0

Pag. 9

de politie competenta inainte de expirarea termenului de un an, acestia intra in posesia bunului reclamat, pe baza unui proces verbal de predare-primire in care se vor consemna si imprejurarile in care bunul a fost parasit.

Procesul verbal de predare-primire se intocmeste si in situatia in care organele de politie se sesizeaza din oficiu cu privire la existenta unui bun mobil parasit in raza teritoriala de competenta.

Bunurile mobile abandonate , ai caror proprietari au fost identificati , dar au renuntat , printr-o declaratie scrisa pe propria raspundere, la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora , se predau de indata la DGFP Gorj , in vederea valorificarii.

In cazul in care detinatorul preda bunurile in custodie ( in cazul bunurilor cu volum mare si care necesita un spatiu mare de depozitare) odata cu declaratia se depune si procesul verbal de custodie in care sunt prevazute conditiile pe care trebuie sa le respecte custodele - persoana juridica sau persoana fizica cu privire la pastrarea si depozitarea bunurilor precum si a duratei custodiei.

Bunurile, inclusiv mijloacele de plata in lei sau in valuta convertibila, titlurile de valoare, orice active necorporale sau drepturi , bunurile mobile si imobile din patrimoniu socitatilor comerciale dizolvate de drept si lichidate sunt considerate bunuri abandonate si fara stapan.

Lichidatorii sau, in cazul societatilor radiate fara lichidare, administratorii acestora la data radierii predau bunurile, pe baza de proces verbal de predare-primire DGFP Gorj, in termen de 10 zile de la data comunicarii incheierii de radiere.

Bunurile de natura drepturilor inclusiv dreptul de creanta, precum si activele necorporale si titlurile de valoare, se comunica de catre lichidatori sau, in cazul societatilor radiate fara lichidare, de catre administratorii acestora la data radierii DGFP Gorj si se predau in termen de 10 zile pe baza de proces verbal de predare-primire toate documentele, in original, care atesta dreptul de proprietate al persoanei juridice radiate asupra acestora, precum si orice alte documente detinute cu privire la acestea.

Bunurile imobile din patrimoniul socitatilor comerciale dizolvate de drept si lichidate se predau de catre lichidatori sau, in cazul societatilor radiate fara lichidare, catre administratorii acestora la data radierii, DGFP Gorj in termen de 10 zile impreuna cu documentele care atesta dreptul de proprietate al persoanei juridice radiate asupra acestora, precum si orice alte documente relevante cu privire la acestea.

Mijloacele de plata in lei apartinand societatilor comerciale dizolvate de drept si lichidate se depun sau se vireaza dupa caz in termen de 10 zile, de catre lichidatori sau, in cazul societatilor radiate fara lichidare, de catre administratorii acestora la data radierii, in contul 50.85 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, deschis pe numele biroului valorificare bunuri la Trezoreria Tg-Jiu.

Mijloacele de plata in valuta neconvertibila apartinand societatilor comerciale dizolvate de drept si lichidate se depun in termen de 10 zile, de catre lichidatori sau, in cazul societatilor radiate fara lichidare, de catre administratorii acestora la data radierii, la Banca Nationala a Romaniei.

Pentru preluarea bunurilor mobile si imobile din patrimoniu socitatilor comerciale

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52- 19.05-01

Declararea si preluarea bunurilor confiscateEd. IRev. 0

Pag. 10

dizolvate de drept si lichidate nu este necesara constituirea comisiei de preluare si distrugere.

6.0 Responsabilitati

6.1 Director Coordonator

- coordoneaza si raspunde de activitatea de declarare si preluare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- aproba participarea reprezentantului DGFP Gorj in cadrul comisiei de preluare distrugere a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- urmareste transmiterea lunara la ANAF si MFP a situatiei autovehiculelor, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora intrate in proprietatea privata a statului;

- urmareste transmiterea trimestriala la ANAF pana in data de 20 a lunii urmatoare incheierii trimestrului a situatiei generala bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

- urmareste transmiterea trimestriala pana in data de 20 a lunii urmatoare incheierii trimestrului a situatiei privind echipamentele de comunicatie, tehnica de calcul si birotica;

6.2 Director Coordonator Adjunct

- coordoneaza si raspunde de activitatea de declarare si preluare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- avizeaza participarea reprezentantului DGFP Gorj in cadrul comisiei de preluare distrugere a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- urmareste transmiterea lunara la ANAF si MFP a situatiei autovehiculelor, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora intrate in proprietatea privata a statului;

- urmareste transmiterea trimestriala la ANAF pana in data de 20 a lunii urmatoare incheierii trimestrului a situatiei generala bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

- urmareste transmiterea trimestriala pana in data de 20 a lunii urmatoare incheierii trimestrului a situatiei privind echipamentele de comunicatie, tehnica de calcul si birotica;

6.3 Sef Birou

- indruma si controleaza pe etape modul de declarare si preluare a bunurilor intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- propune spre aprobare reprezentantul DGFP Gorj in cadrul comisiei de preluare distrugere a bunurilor;

- in baza certificatului de vacanta succesorala inventariaza bunurile mobile si imobile care provin din succesiuni vacante;

- pentru bunurile imobile intocmesc actele necesare in vederea inregistrarii dreptului de proprietate a statului la Biroul de Carte Funciara (schita cadastrala, expertiza, titlu de

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52- 19.05-01

Declararea si preluarea bunurilor confiscateEd. IRev. 0

Pag. 11

proprietate, etc.);

- verifica lunar situatia autovehiculelor, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora intrate in proprietatea privata a statului si o transmite la ANAF si MFP;

- verifica situatia trimestriala a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si o transmite la ANAF;

- verifica trimestrial pana in data de 20 a lunii urmatoare incheierii trimestrului situatia privind echipamentele de comunicatie, tehnica de calcul si birotica si o transmite la ANAF;

- colaboreaza cu biroul financiar, contabilitate, investitii si buget propriu pentru inregistrarea in contabilitate pe conturi a bunurilor intrate in proprietatea statului

6.4 Consilieri, inspectori si referent

- asigura preluarea bunurilor de la detinatorii acestora si intocmirea procesului verbal de predare-primire;

- efectueaza inregistrarea in programul informatic a declaratiilor pe detinatori de bunuri;

- tinerea evidentei stricte a proceselor verbale de predare-preluare prin inregistrarea in evidenta lucrarilor curente si indosarierea acestora pe detinatorii de la care s-au primit bunurile;

- participarea ca membru in comisiile de preluare distrugere, constituite prin decizia detinatorului;

- in baza certificatului de vanta succesorala inventariaza bunurile mobile si imobile care provin din succesiuni vacante;

- pentru bunurile imobile intocmesc actele necesare in vederea inregistrarii dreptului de proprietate a statului la Biroul de Carte Funciara (schita cadastrala, expertiza, titlu de proprietate, etc.);

- preluarea de la detinatori, in vederea valorificari a bunurilor care indeplinesc conditiile de comercializare (confiscari speciale dispuse de instantele judecatoresti, procuratura, organe de cercetare legala);

- intocmeste lunar situatia autovehiculelor, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora intrate in proprietatea privata a statului;

- intocmeste trimestrial situatia bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- intocmeste trimestrial pana in data de 20 a lunii urmatoare incheierii trimestrului situatia privind echipamentele de comunicatie, tehnica de calcul si birotica;

- colaboreaza cu biroul financiar, contabilitate, investitii si buget propriu pentru inregistrarea in contabilitate pe conturi a bunurilor intrate in proprietatea statului

7.0 Formulare / Inregistrari

7.1. Proces verbal de predare primire

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-02

Documentele solicitate de organele abilitate de lege

folosite la evaluarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statuluiEd. IRev. 0

Pag. 12

1.0. Scop

Procedura stabileste documentele solicitate de organele abilitate de lege, folosite in evaluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a ststului de catre comisia de evaluare.

2.0. Domeniul de aplicare

Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului.

3.0. Documente de referinta

3.1 Ordonanta Guvernului nr.14/2007 republicata pentru Reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

3.2 Hotararea Guvernului nr.731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

3.3 Legea 571/2003 privind Codul fiscal, republicata.

3.4 Ordinul MFP nr.1071/2004 pentru marcarea bauturilor alcoolice confiscate.

4.0. Definitii si abrevieri

MFP = Ministerul Finantelor Publice

PO ( Procedura Operationala ) = procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr-o structura organizatorica definita

DGFP = Directia Generala a Finantelor Publice

AMAVS = Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului

SA = Societate pe Actiuni

5.0. Descrierea procedurii

Documentele solicitate de la organele abilitate de lege, ca activitate premergatoare evaluarii bunurilor sunt: rapoarte de expertiza pentru autovehicule si alte bunuri, rapoarte de evaluare a bunurilor imobile, avizul de calitate a unor bunuri, indeosebi cele de consum alimentar, marcarea bauturilor alcoolice.

In situatii justificate, in functie de natura bunurilor, se solicita sprijinul organelor abilitate in vederea expertizei tehnice in cazul autovehiculelor, intocmirea raportului de evaluare in cazul bunurilor imobile precum si pentru obtinerea avizului de calitate in situatia

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-02

Documentele solicitate de organele abilitate de lege

folosite la evaluarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statuluiEd. IRev. 0

Pag. 13

in care exista incertitudini privind calitatea sau termenul de valabilitate a bunurilor.

Avizul de calitate prin care se atesta ca bunurile sunt apte pentru a fi comercializate, se solicita de catre detinator si se emite imediat sau dupa caz, in termen de maximum 15 zile de la data solicitarii acestuia, de catre institutiile care detin laboratoare de specialitate si care sunt autorizate in acest sens.

Toate documentele solicitate sunt folosite de catre comisia de evaluare la evaluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului.

Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate , precum si cele care , prin trecerea timpului , pierd din greutate ori din valoare se supun valorificarii fara a fi necesar avizul de calitate , in conditiile in care se incadreaza in termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj.

Prin bun cu grad ridicat de perisabilitate se intelege bunul care inregistreaza scazaminte in timpul transportului, depozitarii si defacerii, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, faramitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemanatoare in procesul de comercializare.

Totodata, in baza prevederilor legale, se solicita prin adresa scrisa Imprimeriei Nationale, desemnarea unui reprezentant in vederea marcarii bunurilor confiscate sau intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, supuse marcarii, nemarcate sau cu marcaje false.

Cu ocazia operatiunii de aplicare a marcajelor speciale de catre reprezentantul Companiei Nationale Imprimeria Nationala SA, se incheie un proces verbal in doua exemplare care cuprinde: denumirea produsului, numar marcaje speciale aplicate, numar marcaje speciale deteriorate, diferenta marcaje speciale/ rola, si care este semnat de reprezentantii Companiei Nationale Imprimeria Nationala SA si DGFP Gorj. Un exemplar al procesului verbal se depune la registratura DGFP Gorj, fiind repartizat de directorul coordonator si directorul coordonator adjunct la biroul valorificare bunuri.

6.0 Responsabilitati

6.1 Director Coordonator

- aproba documentatia necesara in vederea efectuarii comenzii catre Imprimeria Nationala in vederea marcarii bunurilor confiscate sau intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, supuse marcarii, nemarcate sau cu marcaje false;

- aproba efectuarea de catre organele abilitate a rapoartelor de expertiza pentru autovehicule si alte bunuri, precum si a rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile.

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-02

Documentele solicitate de organele abilitate de lege

folosite la evaluarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statuluiEd. IRev. 0

Pag. 14

6.2 Director Coordonator Adjunct

- avizeaza documentatia necesara in vederea efectuarii comenzii catre Imprimeria Nationala in vederea marcarii bunurilor confiscate sau intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, supuse marcarii, nemarcate sau cu marcaje false;

- avizeaza efectuarea de catre organele abilitate a rapoartelor de expertiza pentru autovehicule si alte bunuri, precum si a rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile.

6.3 Sef Birou

- urmareste intocmirea in termen a documentatiei necesara in vederea efectuarii comenzii catre Imprimeria Nationala in vederea marcarii bunurilor confiscate sauintrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, supuse marcarii, nemarcate sau cu marcaje false.

- propune spre aprobare efectuarea de catre organele abilitate a rapoartelor de expertiza pentru autovehicule si alte bunuri, precum si a rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile.

6.4 Consilieri, inspectori si referent

- asigura obtinerea avizului de calitate de la institutiile abilitate de lege sa ateste calitatea bunurilor in vederea valorificarii;

- intocmeste documentatia necesara in vederea efectuarii comenzii catre Imprimeria Nationala in vederea marcarii bunurilor confiscate sau intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, supuse marcarii, nemarcate sau cu marcaje false.

7.0 Formulare / Inregistrari

7.1. Nu este cazul

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-03

Evaluarea bunurilor intrate in proprietatea statuluiEd. IRev. 0

Pag. 15

1.0. Scop

Procedura stabileste valoarea la care bunurile intrate in proprietatea privata a statului sunt valorificate.

2.0. Domeniul de aplicare

Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului.

3.0. Documente de referinta

3.1 Ordonanta Guvernului nr.14/2007 republicata pentru Reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

3.2 Hotararea Guvernului nr.731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

4.0. Definitii si abrevieri

MFP = Ministerul Finantelor Publice

PO ( Procedura Operationala ) = procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr-o structura organizatorica definita

DGFP = Directia Generala a Finantelor Publice

AMAVS = Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului

5.0. Descrierea procedurii

Dupa preluarea bunurilor intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, o comisie de evaluare proceda la evaluarea acestora in termen de 21 de zile de la preluare.

Se procedeaza la convocarea in scris a comisiei de evaluare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si se intruneste ori de cate ori este necesar.

Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este coordonata de directorul coordonator al DGFP Gorj, care solutioneaza si eventualele probleme divergente care pot aparea pe parcurs intre membrii comisiei de evaluare.

Directorul coordonator al DGFP Gorj stabileste prin decizie componenta comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanti, in scopul inlocuirii operative a membrilor comisiei in cazul absentei acestora. Prezenta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie.

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-03

Evaluarea bunurilor intrate in proprietatea statuluiEd. IRev. 0

Pag. 16

Comisia de evaluare este formata din 5 membri : 3 reprezentanti ai D.G.F.P. Gorj (directorul coordonator adjunct - presedintele comisiei si 2 salariati din cadrul biroului valorificare bunuri), un reprezentant al Comisariatului Judetean Pentru Protectia Consumatorului Gorj si unul al detinatorului bunurilor ( Inspectoratul Judetean de Politie Gorj , Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Gorj , Garda Financiara - Sectia Gorj, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Gorj, Penitenciarul de Maxima Siguranta Tg-Jiu, Politia Municipala Motru, Politia Municipala Tg-Jiu ).

La evaluarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, comisia de evaluare, va avea in vedere propunerea detinatorului privind pretul actual pentru produse identice sau similare, in care se includ, dupa caz, taxa pe valoarea adaugata, comisionul consignatarului, in cazul bunurilor valorificate in regim de consignatie si drepturile de import, in cazul bunurilor necomunitare intrate in proprietatea privata a statului, prin autoritatea vamala.

Detinatorul intocmeste lista de produse propuse pentru evaluare care cuprinde: numar curent, actul de intrare in proprietatea privata a statului, pozitia, denumire si descriere produs, unitatea de masura, cantitate, grupa produs, pret propus, pret aprobat.

Pretul rezultat se corecteaza, dupa caz, in functie dupa urmatoarele criterii:

gradul de uzura fizica si morala a bunurilor respective, utilitatea bunurilor pentru potentialii cumparatori- in cazul bunurilor utilizabile ca materii prime in procesul tehnologic, cantitatea (volumul) bunurilor respective, caracterul sezonier al bunurilor, termenul de valabilitate, precum si pretul actual pentru produse identice sau similare.

In cazul bunurilor necomunitare intrate in proprietatea privata a statului prin autoritatea vamala , pentru care aceasta comunica drepturi de import in sume fixe aplicate la unitatea de cantitate, pretul stabilit trebuie sa asigure cel putin plata acestora si a celorlalte cheltuieli de valorificare preconizate .

In cazul produselor accizabile care se pot valorifica numai catre antrepozitari autorizati, pretul stabilit de comisia de evaluare nu cuprinde accizele.

La evaluarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului care nu indeplinesc conditiile de comercializare catre populatie, ca atare, dar pot face obiectul unor prelucrari ulterioare al caror rezultat poate fi comercializat, pretul stabilit de comisia de evaluare se poate diminua cu valoarea estimata a cheltuielilor ulterioare de prelucrare.

Pentru buna desfasurare a activitatii de evaluare , prin decizia directorului coordonator al DGFP Gorj pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare care asigura informatii scrise privind preturile actuale pentru produse identice sau similare in vederea evaluarii bunurilor. In situatii justificate in functie de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori specializati, valoarea stabilita de catre acestia putand fi acceptata sau corectata de comisia de evaluare.

Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitatie.

Rezultatele evaluarii sunt consemnate intr-un proces verbal de evaluare intocmit de comisia de evaluare in trei exemplare , semnat de membrii acesteia si avizat de directorul coordonator al Directia Generala a Finantelor Publice Gorj.

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-03

Evaluarea bunurilor intrate in proprietatea statuluiEd. IRev. 0

Pag. 17

Procesul verbal de evaluare cuprinde : numarul curent, denumirea actului de intrarea a bunurilor in proprietatea statului, grupa produsului, denumire, descriere produs, stare fizica, sursa produs, unitate de masura, cantitate, pret unitar de evaluare, valoare de evaluare si observatii.

Procesul verbal de evaluare este insotit de anexa la procesul verbal de evaluare a bunurilor devenite proprietate privata a statului care cuprinde : numar curent, denumire si descriere produs, unitate de masura, cantitate, pret unitar de evaluare cu TVA, valoare de evaluare cu TVA, pret unitar de evaluare fara TVA, valoare TVA, valoare de evaluare fara TVA.

Procesele verbale de evaluare se indosariaza si se pastreaza in arhiva curenta.

In cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul de detinere, precum si in regim de consignatie, in termen de 30 de zile de la data punerii in vanzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea preturilor stabilite initial cu pana la 30% din valoarea stabilita.

In intervalul de 150 de zile de la data primei evaluari, se poate face mai multe reevaluari succesive, in sensul majorarii sau al reducerii pretului bunurilor, in functie de decizia comisiei de evaluare.

Reducerea preturilor bunurilor poate fi facuta pana la 75% din pretul stabilit initial.

Procesul verbal de reevaluare se intocmeste in 3 exemplare, se semneaza de membrii comisiei de evaluare, se avizeaza de directorul coordonator al DGFP Gorj si cuprinde : numar ordine produs, denumire, descriere produs, unitate de masura, coeficient reevaluare ( procentual ), stoc, pret evaluare ( cu TVA ), pret initial ( cu TVA), pret reevaluat ( cu TVA ), valoare la pret initial ( cu TVA ), valoare la pret reevaluat ( cu TVA ), diferenta, numar reevaluari.

6.0 Responsabilitati

6.1 Director Coordonator

- aproba componenta comisiei de evaluare;

- verifica si avizeaza procesele verbale de evaluare si reevaluare;

- solutioneaza eventualele probleme divergente care pot aparea intre membrii comisiei de evaluare;

6.2 Director Coordonator Adjunct

- este presedintele comisiei de evaluare si coordoneaza activitatea de ansamblu a acesteia;

6.3 Sef Birou

- convoaca comisia de evaluare si rezolva problemele organizatorice aferente bunei desfasurari a activitatii comisiei.

- obtine informatii cu privire la pretul bunurilor ce urmeaza a fi evaluate;

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-03

Evaluarea bunurilor intrate in proprietatea statuluiEd. IRev. 0

Pag. 18

- participa la evaluarea bunurilor, avand in vedere nivelul preturilor la produse identice sau similare, gradul de uzura, utilitatea bunurilor pentru potentialii cumparatori, cantitatea, volumul (volumul bunurilor respective );

- participa la reevaluarea bunurilor cu respectarea procedurii de reevaluare ( convocare comisie, efectuarea reevaluarii, intocmirea procesului verbal de reevaluare);

6.4 Consilieri, inspectori si referent

- obtine informatii cu privire la pretul bunurilor ce urmeaza a fi evaluate;

- participa la evaluarea bunurilor, avand in vedere nivelul preturilor la produse identice sau similare, gradul de uzura, utilitatea bunurilor pentru potentialii cumparatori, cantitatea, volumul (volumul bunurilor respective );

- inregistrarea, evidentierea si indosarierea in mod separat a proceselor verbale intocmite de comisia de evaluare la care se vor anexa si pastra toate actele referitoare la procesul verbal in cauza, cum sunt procesele verbale de reevaluare, actele de restituire, documentele bancare si orice declaratie si orice corespondenta referitoare la acestea.

- participa la reevaluarea bunurilor cu respectarea procedurii de reevaluare ( convocare comisie, efectuarea reevaluarii, intocmirea procesului verbal de reevaluare);

7.0 Formulare / Inregistrari

7.1. Proces verbal de evaluare a bunurilor devenite proprietatea privata a statului conform OG 14/ 2007

7.2. Anexa la proces verbal de evaluare a bunurilor devenite proprietatea privata a statului conform OG 14/ 2007

7.3. Lista propuneri reevaluari in baza O.G. 14/ 2007

7.3. Proces verbal de reevaluare a bunurilor devenite proprietatea privata a statului conform OG 14/ 2007

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-04

Modalitati de valorificare a bunurilorEd. IRev. 0

Pag. 19

1.0. Scop

Procedura stabileste modul de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, asigurarea unei transparente totale in ceea ce priveste alegerea metodele de valorificare.

2.0. Domeniul de aplicare

Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului.

3.0. Documente de referinta

3.1 Ordonanta Guvernului nr.14/2007 republicata pentru Reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

3.2 Hotararea Guvernului nr.731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

4.0 Definitii si abrevieri

MFP = Ministerul Finantelor Publice

PO ( Procedura Operationala ) = procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr-o structura organizatorica definita

DGFP = Directia Generala a Finantelor Publice

AMAVS = Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului

5.0 Descrierea procedurii

Alegerea metodei de valorificare se face de catre directorul coordonator al Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Gorj.

Bunurile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica de catre organele de valorificare prin magazinul propriu, direct de la locul de depozitare, in regim de consignatie sau prin bursele de marfuri si prin licitatie publica, dupa caz.

Valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care se afla in strainatate, se face prin licitatie publica sau alte proceduri legale, potrivit legislatiei aplicabila din statul pe teritoriul caruia se afla.

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-04

Modalitati de valorificare a bunurilorEd. IRev. 0

Pag. 20

5.1. Procedura de vanzare prin magazinul propriu:

Magazinul propriu este organizat si functioneaza in conformitate si cu respectarea legislatiei in vigoare, in incinta DGFP Gorj, in conditiile in care volumul bunurilor ce urmeaza sa fie vandute asigura continuitate in functionarea acestuia.

Vanzarea bunurilor prin magazinul propriu se poate face en detail si/sau angro, la valoarea stabilita de comisia de evaluare.

Magazinul este dotat cu mobilier, casa de marcat, paza fiind asigurata de personalul din cadrul Inspectoratul Judetean de Jandarmi Gorj iar activitatea magazinului este asigurata de persoane din cadrul biroului de valorificare bunuri.

Bunurile preluate de la detinatori se depoziteaza la magazia unitatii, se inventariaza, luand in acelasi timp si masuri de pastrare si conservare corespunzatoare a acestora.

Dupa evaluarea bunurilor se intocmeste procesul verbal de transfer a acestora magazinul propriu.

Procesul verbal de transfer se intocmeste in 3 exemplare ( un exemplar la biroul financiar, contabilitate, investitii si buget propriu, iar doua exemplare raman la biroul valorificare bunuri in cadrul celor doua gestiuni ) si cuprinde : numarul curent, numarul actului de trecere in proprietatea privata a statului, pozitia, denumire, descriere produs, unitate de masura, cantitate, pret actual cu TVA, valoare cu TVA, obligatie la buget, gestiune finala fara comision si fara TVA pe comision, comision la gestiunea finala si TVA.

Procesul verbal de transfer se semneaza de catre persoanele raspunzatoare de gestiunea depozitului si respectiv magazinului propriu si se avizeaza de directorul coordonator.

Bunurile transferate in magazinul propriu sunt etichetate, prin trecerea denumirii produsului si a pretului deja stabilit, urmand a fi vandute pe baza de bon fiscal si factura, dupa caz.

La sfarsitul fiecarei zile se emite Raportul Z in care se reflecta totalul vanzarilor din ziua respectiva.

Banii astfel incasati sunt depusi a doua zi pe baza de foaie de varsamant la Trezoreria Tg-Jiu.

5.2. Procedura de vanzare prin licitatie:

Bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica numai prin licitatie publica.

Fac exceptie urmatoarele:

- bunurile imobile grevate de datorii inscrise in pasivul succesoral;

- bunurile imobile constand in locuinte, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate,

- bunurile imobile detinute de stat in cota indiviza;

- bunurile imobile pentru care exista un contract de inchiriere in vigoare in momentul intrarii acestora in proprietatea privata a statului;

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-04

Modalitati de valorificare a bunurilorEd. IRev. 0

Pag. 21

Bunurile imobile intrate potrivit, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, grrevate de datorii, inscrise in pasivul succesoral, pot fi valorificate direct catre titularul dreptului de creanta, cu conditia ca acesta sa-si exprime optiunea de cumparare si sa ofere pretul stabilit de comisia de evaluare in baza raportului de expertiza tehnica sau de evaluare, in termen de 30 de zile de la data primirii instiintarii in acest sens din partea organului de valorificare.

In acest caz, creanta asupra statului, atestata de certificatul de vacanta succesorala, se stinge prin compensare cu creanta statului asupra cumparatorului reprezentand contravaloarea imobilului, dupa achitarea de catre cumparator a diferentei in contul 50.85 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

Diferenta dintre contravaloarea imobilului si datoria care greveaza imobilul se achita n termen de 60 de zile de la depunerea ofertei de cumparare. n caz contrar, precum si n cazul n care titularul dreptului de creanta nu si-a exprimat optiunea de cumparare n conditiile si termenul de mai sus, se procedeaza la valorificarea imobilului prin licitatie publica. n acest caz, termenul mentionat curge de la data la care se trece la valorificarea prin licitatie publica. Contractul de vnzare-cumparare se ncheie n forma autentica, n termen de 30 de zile de la data achitarii diferentei prevazute mai sus.

Bunurile imobile intrate, potrivit legii, n proprietatea privata a statului, ce provin din succesiuni vacante, constnd n locuinte, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, care nu se valorifica n termen de 180 de zile de la data evaluarii, cu respectarea procedurii de valorificare prin licitatie publica, pot fi atribuite cu titlu gratuit ministerelor, altor autoritati publice centrale si organelor deconcentrate ale acestora, precum si autoritatilor administratiei publice locale, prin hotarre a Guvernului initiata de Ministerul Finantelor Publice, la propunerea organelor de valorificare, nsotita de solicitarea institutiilor interesate, sau direct la solicitarea institutiilor interesate.

Bunurile imobile detinute de stat n cota indiviza se valorifica direct catre coproprietari, daca acestia ofera cel putin pretul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiza tehnica sau de evaluare, n termen de 30 de zile de la data nstiintarii n acest sens de catre organele de valorificare, si achita integral suma n termen de 60 de zile de la data depunerii ofertei de cumparare. n caz contrar, se procedeaza la valorificarea imobilului prin licitatie publica.

n cazul n care unii dintre coproprietari nu depun oferta de cumparare n termenul de mai sus, vnzarea directa a cotei detinute de stat se face catre cei care au depus oferta. n cazul acestor bunuri imobile nu se aplica termenul prevazut mai sus. Contractul de vnzare-cumparare se ncheie n forma autentica n termen de cel mult 30 de zile de la data achiatrii sumei mentionate.

Bunurile imobile intrate n proprietatea privata a statului, pentru care la data intrarii n proprietatea privata a statului exista un contract de nchiriere n vigoare, pot fi valorificate prin vnzarea directa catre chiriasi, dac ofera cel putin pretul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiza tehnica sau de evaluare, n termen de 30 de zile de la data

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-04

Modalitati de valorificare a bunurilorEd. IRev. 0

Pag. 22

notificarii n acest sens de catre organele de valorificare, si achita integral suma n termen de 60 de zile de la data depunerii ofertei de cumparare.

n cazul n care chiriasii aflati n situatia prevazuta mai sus nu si exprima oferta de cumparare sau nu achita suma datorata n termenele precizate, se procedeaza la valorificarea bunurilor prin licitatie publica. n acest caz, termenul prevazut curge de la data la care se trece la valorificarea prin licitatie publica.

In vederea organizarii licitatiei se publica in presa anunturi de vanzare, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii privind organizarea licitatiei:

a) data, ora si locul organizarii licitatiei;

b) valoarea de pornire a licitatiei;

c) descrierea bunurilor supuse licitatiei;

d) pasul licitatiei, stabilit procentual sau valoric.

Se pot utiliza in plus si alte forme de publicitate.

Publicarea anuntului de vanzare se face in cel mult 10 zile lucratoare dupa evaluarea bunurilor.

Licitatia publica se desfasoara in minimum 5 zile si maximum 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de vanzare.

Valoarea de pornire a licitatiei este stabilita de comisia de evaluare.

La licitatia publica pot participa atat persoanele fizice, cat si juridice in urmatoarele conditii:

- inscrierea la licitatie se face pe baza unei cereri;

- plata unei garantii de participare la licitatie, reprezentand cel putin 10 % din valoarea de pornire a licitatiei;

Garantia de participare la licitatie se depune de catre participantii la licitatie in contul 50.05 Disponibil din sume de mandat si sume in depozit ale ministerelor si institutiilor subordonate, deschis la Trezoreria Tg-Jiu.

- imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

- pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului.

- pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana si legalizat;

- pentru persoane fizice romane, copie de pe actul de identitate;

- pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport sau carte de identitate, dupa caz;

- dovada emisa de creditorii fiscali ca nu are obligatii fiscale restante.

Lista cuprinzand bunurile ce fac obiectul licitatiei publice se afiseaza la sediul directiei generale a finantelor publice Gorj.

Lista cuprinzand bunurile ce fac obiectul licitatiei publice poate fi publicata si in presa centrala si locala, precum si prin internet, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice .

Licitatia publica are loc in prezenta comisiei, formata din 3 membrii desemnati prin

decizie a directorului coordonator al directiei generale a finantelor publice a judetului Gorj.

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-04

Modalitati de valorificare a bunurilorEd. IRev. 0

Pag. 23

Comisia de licitatie verifica indeplinirea conditiilor de participare la licitatie si intocmeste lista cuprinzand persoanele acceptate la licitatie.

Licitatia publica se desfasoara in locul, la data si la ora indicate in anuntul de vanzare, daca sunt cel putin 2 ofertanti.

Licitatia publica se reia in situatia in care nu se prezinta 2 ofertanti sau nu se obtine valoarea de pornire a licitatiei.In aceasta situatie se intocmeste un proces-verbal de desfasurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie.

Reluarea licitatiei publice se stabileste de catre comisia de licitatie, in termen de maximum 30 de zile de la data primei licitatii.

Daca la a doua licitatie se prezinta un singur ofertant si acesta indeplineste conditiile de participare, el este admis si are loc negocierea pretului de vanzare a bunurilor.

In situatia in care nu se obtine valoarea de pornire a celei de-a doua licitatii publice, inclusiv in cazul negocierii cu un singur ofertant, se intocmeste un proces-verbal de desfasurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie si licitatia se reia.

Comisia de licitatie stabileste data celei de-a treia licitatii publice, in termen de cel mult 30 de zile de la data licitatiei anterioare. In cazul in care la cea de-a treia licitatie publica se prezinta un singur ofertant, se procedeaza la negocierea pretului de vanzare cu acesta, care nu poate fi mai de 25% din valoarea stabilita initial de comisia de evaluare.

In cazul in care bunurile nu se valorifica nici in urma celei de-a treia licitatii publice, se pot utiliza alte metode de valorificare.

Publicarea anuntului de vanzare este obligatorie inaintea fiecarei licitatii publice, in aceleasi conditii ca sin cazul primei licitatii.

Pasul de licitatie se stabileste inaintea fiecarei licitatii publice, in suma absoluta sau in procente din valoarea de pornire a licitatiei, de biroul valorificare bunuri din cadrul directiei generale a finantelor publice Gorj.

Plata contravalorii bunurilor se face integral la preluarea acestora de catre castigatorul licitatiei.

In cazul negocierii pretului de vanzare cu un singur ofertant, vanzarea se poate face si in rate, cu garantie bancarare prezentand contravaloarea a trei rate lunare, castigatorul licitatiei platind in momentul preluarii bunurilor minimum 50% din valoarea adjudecata. Rata

dobanzii se actualizeaza in functie de nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

Dupa fiecare licitatie publica se intocmeste un proces-verbal de licitatie in care se consemneaza rezultatele acesteia si care se semneaza de toti membrii comisiei de licitatie si de ofertanti.

Adjudecatarul primeste din partea comisiei de licitatie procesul-verbal de licitatie.

Garantia depusa de participantii la licitatie se restituie in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii licitatiei.

Adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, diminuat cu contravaloarea garantiei, in termen de cel mult 5 zile de la data licitatiei.

In cazul vanzarii in rate , adjudecatarul este obligat la plata sumei de minimum 50 % din pret, diminuata cu valoarea garantiei depuse, in termen de cel mult 5 zile de la data

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-04

Modalitati de valorificare a bunurilorEd. IRev. 0

Pag. 24

licitatiei.

Dupa plata pretului diminuat cu garantia, adjudecatarul preia bunurile in baza documentului factura , care constituie si titlu de proprietate asupra acestora, in cazul bunurilor mobile.

In cazul bunurilor imobile, adjudecatarul le preia pe baza de factura dupa plata pretului, diminuat cu garantia, dar titlul de proprietate il constituie contractul de vanzare-cumparare incheiat in forma autentica, in termen de 30 de zile de la plata sumei.

In cazul in care adjudecatarul nu achita suma datorata in vederea preluarii bunurilor, in maximum 5 zile lucratoare de la adjudecarea bunurilor, acesta pierde dreptul la restituirea garantiei, iar licitatia se reia in cel mult 15 zile lucratoare de la data adjudecarii, cu aceeasi valoare de pornire ca si licitatia anterioara.

In aceasta situatie, adjudecatarul datoreaza majorari de intarziere pentru neachitarea obligatiei fata de bugetul de stat, stabilita prin proces-verbal de licitatie pana la stingerea creantei.

Creanta se stinge prin achitarea contravalorii bunurilor de catre noul adjudecatar. Din garantia depusa si nerestituita de vechiul adjudecatar se vor acoperi, in ordine, cheltuielile ocazionate de organizarea unei noi licitatii si diferenta de pret, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie va fi mai mic.

In cazul in care garantia depusa depaseste cheltuielile ocazionate de organizarea unei noi licitatii si diferenta de pret, suma ramasa din garantie dupa acoperirea acestora se vireaza la bugetul de stat, in contul 20.35.01.03 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii .

In caz contrar, fostul adjudecatar este obligat la plata cheltuielilor ocazionate de organizarea unei noi licitatii publice si, dupa caz, a diferentei de pret ramase neacoperite din garantia depusa.

Vechiul adjudecatar poate intra in posesia bunurilor, daca participa din nou la licitatie achitand pretul bunurilor, impreuna cu majorarile de intarziere aferente si cheltuielile ocazionate de organizarea urmatoarei licitatii, ramase neacoperite din garantie, daca este cazul, pana cu o zi inainte de data organizarii acesteia.In acest caz noua licitatie nu va mai avea loc.

Daca adjudecatarul nu achita in termen suma datorata ( pretul bunurilor impreuna cu majorarile de intarziere aferente si cheltuielile ocazionate de organizarea urmatoarei licitatii ), nu are dreptul de a participa la urmatoarea licitatie.

5.3. Procedura de vanzare in regim de consignatie:

Bunurile intrate, potrivit legii, n proprietatea privata a statului se valorifica si n regim de consignatie, precum si prin societati comerciale tip consignatie, pe baza principiului licitarii comisionului n cadrul limitei de 0,5 - 25% din valoarea bunurilor.

Licitarea comisionului se poate face la nceputul anului sau ori de cte ori este necesar, cu conditia ca la stabilirea acestuia comisia de licitatie sa aiba n vedere criteriile

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-04

Modalitati de valorificare a bunurilorEd. IRev. 0

Pag. 25

stabilite mai jos.

La stabilirea comisionului comisia de licitatie trebuie sa aiba n vedere urmatoarele criterii, dup caz:

a) volumul de marfa care poate fi preluat pentru valorificare;

b) vadul comercial al consignatarului;

c) respectarea obligatiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata n avans.

Predarea bunurilor in consignatie se face pe baza avizului de insotire a marfii.

Consignatarul vinde bunurile preluate la pretul stabilit de comisia de evaluare fara TVA, care include si comisionul, la care se adauga TVA-ul aferent.

Plata contravalorii bunurilor vndute se face integral sau pe masura vnzarii, n termen de maximum 5 zile lucratoare de la data vnzarii in contul 50.85 Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

Pentru nevarsarea la termen a sumelor ncasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, n proprietatea privata a statului, organele de valorificare calculeaza majorari de ntrziere, potrivit legislatiei fiscale n materie.

5.4. Procedura de vanzare a bunurilor de la locul de depozitare:

Vnzarea bunurilor de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se afla, n sistem angro, se face pe baza de factura.

Vnzarea bunurilor n sistem angro se poate face cu plata integrala sau esalonat pe o perioada de maximum 12 luni. n cazul vnzarii n rate persoana fizica sau juridica prezinta o garantie bancara sau scrisoare de garantie bancara reprezentnd contravaloarea a 3 rate lunare si plateste, n momentul ridicarii bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizeaza n functie de taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romniei.

5.5. Procedura de vanzare a bunurilor de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate:

Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate, precum si cele care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare se supun valorificarii fara a fi necesar avizul de calitate, n conditiile n care se ncadreaza n termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj. n situatia n care pentru aceste bunuri se depaseste termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj, este interzisa valorificarea lor pentru consumul uman.

Bunurile mentionate mai sus, inclusiv animalele, pasarile vii sau plantele, precum si bunurile al caror termen de valabilitate expira nainte de data ramnerii definitive a hotarrii ce se pronunta n litigiul al carui obiect l constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare sunt valorificate de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri catre populatie.

Valorificarea acestora se face la pretul cu ridicata practicat n zona, care poate fi pretul

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-04

Modalitati de valorificare a bunurilorEd. IRev. 0

Pag. 26

stabilit pentru ultima intrare, dup caz, fara efectuarea procedurilor de evaluare.

Contravaloarea acestor bunuri mai putin adaosul comercial, se vireaza de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate n contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, n proprietatea privata a statului", n maximum 5 zile lucratoare de la data ncasarii.

6.0 Responsabilitati

6.1 Director Coordonator

- alege metoda de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- aproba componenta comisiei de licitatie a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

- urmareste raportarea la ANAF a listei detaliate a bunurilor cu vanzare lenta sau greu vandabile insotita de o nota justificativa a acestor stocuri

- urmareste raportarea la ANAF a fisierelor de solduri privind bunurile confiscate si intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului ale trimestrului anterior si curent;

6.2 Director Coordonator Adjunct

- avizeaza procesul verbal de licitatie a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- avizeaza componenta comisiei de licitatie a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- coordoneaza si verifica activitatea de valorificare bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

- urmareste raportarea la ANAF a listei detaliate cu vanzare lenta sau greu vandabile insotita de o nota justificativa a acestor stocuri

--urmareste raportarea la ANAF fisierele de solduri privind bunurile confiscate si intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului ale trimestrului anterior si curent;

6.3 Sef Birou

- repartizeaza bunurile receptionate pe metode de valorificare in urma alegerii metodei de valorificare de catre directorul coordonator, repspectiv magazin propriu, direct de la locul de depozitare sau de la locul la care acestea se afla, prin licitatie publica, in regim de consignatie, prin bursele de marfuri;

- valorificarea in regim special a bunurilor de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecere timpului, pierd din greutate sau valoare, precum si a bunurilor al caror termen de garantie expira inainte de data ramanerii definitive a hotararii ce

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-04

Modalitati de valorificare a bunurilorEd. IRev. 0

Pag. 27

se va pronunta in litigiu, al carui obiect il constituie legalitatea procesului verbal de confiscare;

- valorificarea mijloacelor de plata in valuta liber convertibila, confiscata sau intrata potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- verifica daca sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsa in termen la bugetul de stat; in caz contrar, ia masuri de realizare a creantelor bugetare, conform legislatiei fiscale in vigoare;

- transmite debitele constatate organelor de executare silita in vederea aplicarii masurilor de executare silita, in baza titlurilor executorii, cum sunt: procesul verbal al comisiei de licitatie, in cazul neachitarii la termen a obligatiilor rezultate din adjudecarea bunurilor la licitatie;

- contractul de vanzare- cumparare, in cazul neachitarii la termen a ratelor rezultate din vanzarea in rate a bunurilor;

- intreprinde masurile necesare pentru publicarea in presa si afisarea la sediul DGFP si sau pe portalul ANAF a anunturilor cu privire la licitatiile organizate pentru valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si a licitatiilor de comision;

- organizeaza licitatiile publice si licitatiile de comision si intocmeste procesul verbal de licitatie;

- coordoneaza si verifica activitatea magazinului propriu de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- verifica indeplinirea obligatiilor contractuale de catre consignatari;

- organizeaza evidenta incasarilor pentru bunurile valorificate prin consignatie si calculeaza comisionul ce se acorda pentru valorificarea bunurilor prin consignatie;

- verifica daca sumele realizate din valorificarea bunurilor se varsa la termen in contul de disponibil deschis la dispozitia organului de valorificare si la bugetul general consolidat, in caz contrar, se iau masuri de virare a sumelor respective impreuna cu majorari de intarziere calculate in conformitate cu normele legale in vigoare;

- organizeaza si tine evidenta facturilor catre unitatile de colectare a deseurilor si urmareste incasarea facturilor;

- verifica scaderea din gestiune a bunurilor vandute.

- verifica lista detaliata a bunurilor cu vanzare lenta sau greu vandabile insotita de o nota justificativa a acestor stocuri

- verifica fisierele de solduri privind bunurile confiscate si intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului ale trimestrului anterior si curent;

6.4 Consilieri, inspectori si referent

- repartizeaza bunurile receptionate pe metode de valorificare in urma alegerii metodei de valorificare de catre directorul coordonator, repspectiv magazin propriu, direct de la locul de depozitare sau de la locul la care acestea se afla, prin licitatie publica, in regim de consignatie, prin bursele de marfuri;

- urmaresc valorificarea in regim special a bunurilor de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care prin trecere timpului pierd din greutate sau valoare, precum si a bunurilor al caror termen de garantie expira inainte de data ramanerii definitive a hotararii ce

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-04

Modalitati de valorificare a bunurilorEd. IRev. 0

Pag. 28

se va pronunta in litigiu, al carui obiect il constituie legalitatea procesului verbal de confiscare;

- valorificarea mijloacelor de plata in valuta liber convertibila, confiscata sau intrata potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- verifica daca sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsa in termen la bugetul de stat; in caz contrar, ia masuri de realizare a creantelor bugetare, conform legislatiei fiscale in vigoare;

- transmite debitele constatate organelor de executare silita in vederea aplicarii masurilor de executare silita, in baza titlurilor executorii, cum sunt: procesul verbal al comisiei de licitatie, in cazul neachitarii la termen a obligatiilor rezultate din adjudecarea bunurilor la licitatie; contractul de vanzare- cumparare, in cazul neachitarii la termen a ratelor rezultate din vanzarea in rate a bunurilor;

- intocmesc documentatia in vederea valorificarii bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, prin bursele de marfuri si pe piata valorilor mobiliare;

- participa ca membru in comisia de licitatie;

- efectuarea publicitatii bunurilor evaluate care urmeaza a fi valorificate;

-intocmirea dosarelor de licitatie ( declaratii, procese verbale de evaluare, oferte primite);

- organizeaza licitatiile publice si licitatiile de comision si intocmeste procesul verbal de licitatie;

- asigura secretariatul comisiei de licitatie publica;

- completeaza facturile pentru marfa vanduta si le inainteaza pentru semnare sefului de birou sau persoanei imputerncite in acest sens;

- asigura toate etapele privind publicitatea si desfasurarea licitatiilor;

- evidentiaza garantia pentru ofertele depuse;

- intocmeste documentele pentru restituirea garantiilor;

- consemneaza pierderea dreptului castigatorului la restituirea garantiei;

- organizeaza evidenta facturilor pe clienti pentru bunuri vandurte, evidentiaza majorarile de intarziere pentru neplata la termen a facturilor;

-completeaza si semneaza avizele de insotire a marfii pe baza carora se dau bunurile in consignatie;

- vireaza la bugetul general consolidat incasarile efectuate din valorificarea bunurilor;

- organizeaza si tine evidenta facturilor catre uinitatile de colectare a deseurilor si urmareste incasarea facturilor;

- evidentiaza scaderea din gestiune a bunurilor vandute;

- intocmeste trimestrial lista detaliata a bunurilor cu vanzare lenta sau greu vandabile insotita de o nota justificativa a acestor stocuri;

- extrage din programul informatic VALORIF fisierele de solduri privind bunurile confiscate si intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului ale trimestrului anterior si curent;

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-04

Modalitati de valorificare a bunurilorEd. IRev. 0

Pag. 29

7.0 Formulare / Inregistrari

7.1. Proces verbal de transfer a bunurilor devenite proprietatea privata a statului, conform OG 14/ 2007, republicata

7.2. Situatie vanzari zilnice

7.3. Factura

7.4. Chitanta

7.5. Bon fiscal

7.6. Aviz de insotire a marfii

7.7. Foaie de varsamant

7.8. Anunt de vanzare a bunurilor mobile si imobile

7.9. Proces verbal de licitatie

7.10. Proces verbal de adjudecare a bunurilor devenite proprietatea privata a statului, conform OG 14/ 2007, republicata

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-05

Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor confiscateEd. IRev. 0

Pag. 30

1.0. Scop

Procedura stsbileste modul de transmitere cu titlu gratuit unor persoane fizice sau juridice a unor bunuri supuse valorificarii.

2.0. Domeniul de aplicare

Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului.

3.0. Documente de referinta

3.1 Ordonanta Guvernului nr.14/2007 republicata pentru Reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

3.2 Hotararea Guvernului nr.731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

4.0 Definitii si abrevieri

MFP = Ministerul Finantelor Publice

PO ( Procedura Operationala ) = procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr-o structura organizatorica definita

DGFP = Directia Generala a Finantelor Publice

AMAVS = Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului

5.0 Descrierea procedurii

Ministerul Finantelor Publice poate propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului astfel:

Secretariatului General al Guvernului-autovehicule, ambulante sanitare cu toate dotarile necesare, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora, repartizarea acestora facandu-se de catre o comisie interministeriala pe baza situatiilor transmise de DGFP Gorj. Astfel , luna, pana pe data de 5 a lunii urmatoare, biroul valorificare bunuri comunica Ministerului Finantelor Publice Situatia nominala privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente , ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-05

Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor confiscateEd. IRev. 0

Pag. 31

Cererile de atribuire cu titlu gratuit a autovehiculelor , ambulantelor sanitare cu toate dotarile necesare, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora se depun la Secretariatul General al Guvernului.

Comisia interministeriala analizeaza cererile de atribuire gratuita a acestor bunuri si le repartizeaza in administrarea ministerelor , autoritatilor publice centrale si locale , in limita

normativelor de dotare a acestora , precum si unitatilor de cult si Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania .

* Secretariatul General al Guvernului comunica Ministerului Finantelor Publice , dupa fiecare sedinta a comisiei interministeriale , situatia privind autovehiculele , ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora , care au fost atribuite gratuit , precum si situatia celor neatribuite gratuit.

Predarea autovehiculelor catre institutiile carora le-au fost atribuite si valorificarea celor neatribuite de catre organul de valorificare se efectueaza pe baza comunicarii exprese a Ministerului Finantelor Publice.

Transmiterea comunicarilor de Ministerul Finantelor Publice atat catre beneficiari , cat si catre organele de valorificare se face in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii de la Secretariatul General al Guvernului .

Transmiterea de catre beneficiari a acceptului sau refuzului se face in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii. In caz contrar , bunurile se considera refuzate .

* creselor, unitatilor si institutiilor de invatamant, bibliotecilor, centrelor de plasament, centrelor de primire a copilului in regim de urgenta, caminelor pentru persoane varstnice, unitatilor de asistenta medico-sociala (centre medico-sociale preluate), persoanelor cu handicap, institutiilor de cult, Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, precum si persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamitatilor naturale, la propunerea organelor de valorificare. Directia Generala a Finantelor Publice Gorj poate atribui cu titlu gratuit bunuri in valoare de pana la 10.000lei/ beneficiar la solicitarea scrisa a institutiilor interesate. Pentru aceasta, se intocmeste procesul verbal privind propunerile de atribuiri cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului care cuprinde: numar ordine produs, numar/ data declaratie bunuri, numar/ data inregistrare DGFP Gorj, numar/ data PV evaluare, denumire, descriere produs, termen valabilitate, unitate de masura, cantitate, pret, valoare, TVA., care se intocmeste in 4 exemplare, se semneaza de membrii comisiei de evaluare a bunurilor si se avizeaza de directorul coordonator. Dupa avizarea procesului verbal se intocmeste referatul pentru emiterea deciziei privind atribuirea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care se aproba de directorul coordonator si in baza caruia directorul coordonator emite decizia de atribuire a bunurilor confiscate.

In baza deciziei se intocmeste in 4 (patru) exemplare procesul verbal de atribuire cu titlu gratuit a bunurilor devenite proprietate privata a statului care cuprinde: numar curent, numar ordine produs, actul de intrare in propritatea privata a statului, pozitia, denumire, descriere produs, termen valabilitate, unitate de masura, cantitate, pret, valoare, TVA. Se semneaza de reprezentantul DGFP Gorj, in calitate de predator si cel al institutiei solicitante , in calitate de primitor si circula: un exemplar la solicitant, un exemplar se transmite biroului

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-05

Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor confiscateEd. IRev. 0

Pag. 32

financiar, contabilitate, investitii si buget propriu, iar restul exemplarelor raman in cadrul biroului pentru descarcarea din gestiune a bunurilor.

Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, in valoare de peste 10.000 lei/beneficiar, DGFP Gorj inainteaza Ministerului Finantelor Publice propuneri concrete si motivate, care cuprind beneficiarii bunurilor si lista bunurilor atat cantitativ, cat si valoric. In vederea atribuirii cu titlu gratuit, bunurile sunt retrase de la valorificare .

Se pot atribui cu titlu gratuit bunuri in valoare de peste 10.000 lei/ beneficiar si in baza unei cereri inaintate direct Ministerului Finantelor Publice. In acesta situatie, MFP va solicita DGFP Gorj listele cu bunuri, atat cantitativ, cat si valoric .

* ministerelor, altor autoritati publice centrale, inclusiv organelor deconcentrate ale acestora, precum si autoritatilor administratiei publice locale- echipamente de comunicatie, tehnica de calcul si birotica, rechizite, bunuri de folosinta indelungata , inventar gospodaresc, materiale de intretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si evaluare .

Atribuirea cu titlu gratuit, pentru unitatile administrativ - teritoriale, se face pe baza unei cereri adresate DGFP Gorj pentru bunuri in valoare de pana la 10.000 lei.

Atribuirea cu titlu gratuit, pentru ministere si alte autoritati publice centrale , precum si pentru organele deconcentrate ale acestora, se face in baza unei cereri adresate MFP.

*Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile si imobile aflate in strainatate, prin hotarare a Guvernului;

* persoanelor juriodice - bunuri intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care au fost achizitionate din import, in baza unui8 contract de credit garantat de stat, prin hotarare a Guvernului;

* persoanelor juridice care administreaza caqse memoriale, prin hotarare a Guvernului, la propunerea MFP;

Atribuirea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face cu aprobarea, prin ordin, a ministrului finantelor publice, pentru cele care intra in competenta MFP, sau prin decizie a directorului coordonator al DGFP Gorj .

Autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, cele care nu sunt repartizate de comisia interministeriala sau cele refuzate de beneficiari, explicit sau prin netransmiterea in termen de 15 zile a acceptului sau refuzului de a le prelua, se valorifica de catre DGFP Gorj, astfel :

- prin licitatie publica

- prin vanzare directa de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se afla - prin atribuire cu titlu gratuit ;

- ca piese componente ;

- prin unitatile de colectare si valorificare a deseurilor

- prin distrugere

Daca bunurile nu sunt preluate in termen de 60 de zile de la data atribuirii cu titlu gratuit, vor urma procedura de valorificare sau pot fi atribuite unui alt beneficiar .

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-05

Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor confiscateEd. IRev. 0

Pag. 33

6.0 Responsabilitati

6.1 Director Coordonator

- aproba documentatia pentru atribuirea gratuita a unor categorii de bunuri catre anumiti beneficiari (Secretariatul General al Guvernului, crese, gradinite, camine de copii, de batrani, aziluri, spitale, scoli, institutii de cult, persoane cu handicap, persoane fizice care au avut de suferit in urma calamitatilor naturale);

- aproba transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului in valoare de pana la 10 000 RON/ beneficiar;

- propune MEF transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului in valoare de peste 10 000 RO/ beneficiar;

- aproba valorificarea bunurilor care nu sunt preluate in termen de 60 zile de la data aprobarii cu titlu gratuit.

6.2 Director Coordonator Adjunct

- avizeaza documentatia pentru atribuirea gratuita a unor categorii de bunuri catre anumiti beneficiari (Secretariatul General al Guvernului, crese, gradinite, camine de copii, de batrani, aziluri, spitale, scoli, institutii de cult, persoane cu handicap, persoane fizice care au avut de suferit in urma calamitatilor naturale);

- propune aprobarea atribuirii transmiterii cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului in valoare de pana la 10 000 RON/ beneficiar;

- propune MFP transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului in valoare de peste 10 000 RO/ beneficiar;

- avizeaza valorificarea bunurilor care nu sunt preluate in termen de 60 zile de la data aprobarii cu titlu gratuit.

6.3 Sef birou

- verifica intocmirea documentatiei pentru atribuirea gratuita a unor categorii de bunuri catre anumiti beneficiari (Secretariatul General al Guvernului, crese, gradinite, camine de copii, de batrani, aziluri, spitale, scoli, institutii de cult, persoane cu handicap, persoane fizice care au avut de suferit in urma calamitatilor naturale);

- intocmeste referatul privind transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului in valoare de pana la 10 000 RON / beneficiar;

- intocmeste si inainteaza MFP documentatia privind transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului in valoare de peste 10 000 RON / beneficiar;

- asigura valorificarea bunurilor care nu sunt preluate in termen de 60 zile de la data aprobarii cu titlu gratuit;

- verifica scaderea din evidenta a bunurilor atribuite cu titlu gratuit;

- predarea bunurilor catre agentii economici sau a persoanelor fizice carora li s-au atribuit gratuit bunurile sau catre unitatile de colectare a deseurilor.

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-05

Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor confiscateEd. IRev. 0

Pag. 34

6.4 Consilieri, inspectori si referent

- intocmirea documentatiei pentru atribuirea gratuita a unor categorii de bunuri catre anumiti beneficiari (Secretariatul General al Guvernului, crese, gradinite, camine de copii, de batrani, aziluri, spitale, scoli, institutii de cult, persoane cu handicap, persoane fizice care au avut de suferit in urma calamitatilor naturale)

- intocmeste procesul verbal privind propunerile de atribuire cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- intocmeste procesul verbal de atribuire cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului;

- valorifica bunurile care nu sunt preluate in termen de 60 zile de la data aprobarii cu titlu gratuit;

- asigura scaderea din evidenta a bunurilor atribuite cu titlu gratuit;

- predarea bunurilor catre agentii economici sau a persoanelor fizice carora li s-au atribuit gratuit bunurile sau catre unitatile de colectare a deseurilor.

7.0 Formulare / Inregistrari

7.1. Lista propuneriatribuiri cu titlu gratuit in baza O.G. 14/ 2007

7.2. Proces verbal atribuire cu titlu gratuit a bunurilor devenite proprietate privata a statului conform O.G. 14/ 2007

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-06

Activitatea de distrugere a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statuluiEd. IRev. 0

Pag. 35

1.0. Scop

Procedura stabileste modul de distrugere a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare.

2.0. Domeniul de aplicare

Aceasta procedura se aplica de catre biroul valorificare bunuri din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Gorj, Activitatea de Metodologiei si Administrarea Veniturilor Statului.

3.0. Documente de referinta

3.1 Ordonanta Guvernului nr.14/2007 republicata pentru Reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

3.2 Hotararea Guvernului nr.731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

4.0 Definitii si abrevieri

MFP = Ministerul Finantelor Publice

PO ( Procedura Operationala ) = procedura aplicabila unui compartiment sau unui numar limitat de compartimente dintr-o structura organizatorica definita

DGFP = Directia Generala a Finantelor Publice

AMAVS = Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului

5.0 Descrierea procedurii

Bunurile intrate in proprietatea privata a statului preluate de organele de valorificare si care in intervalul de 180 de zile au devenit necomercializabile , precum si cele care nu au putut fi valorificate sau atribuite cu titlu gratuit , inclusiv componentele rezultate din dezmembrare , care nu au fost predate unitatilor de colectare si de valorificare a deseurilor , se pot distruge sub supravegherea comisiei de distrugere.

De asemenea pot fi distruse si bunurile pentru care volumul acestora ( valoric ) nu justifica angajarea cheltuielilor in vederea valorificarii.

n cazul bunurilor necomunitare intrate n proprietatea privata a statului prin autoritatea vamala, pentru care aceasta comunica drepturi de import n sume fixe aplicabile la unitatea de cantitate, daca pretul stabilit nu asigura cel putin plata drepturilor de import si a celorlalte cheltuieli de valorificare preconizate, bunurile se distrug.

M.F.P.

D.G.F.P. GORJ

A.M.A.V.S.

BIROU VALORIFICARE BUNURIPROCEDURA OPERATIONALACod: PO-52-19.05-06

Activitatea de distrugere a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statuluiEd. IRev. 0

Pag. 36

Comisia de distrugere este formata din 5 membri : 2 reprezentanti ai DGFP Gorj , desemnati din cadrul biroului valorificare bunuri, un reprezentant din partea IPJ Gorj, un reprezentant al Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului Gorj si un reprezentant al Agentiei Judetene Gorj pentru Protectia Mediului si este stabilita prin decizie a directorului coordonator al Directia Generala a Finantelor Publice Gorj.

Se convoaca comisia de preluare si distrugere de catre detinator, prezenta fiind obligatorie, iar daca un membru este absent, nlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului coordonator al DGFP Gorj.

Distrugerea bunurilor dovedite ca aduc atingere unui drept de proprietate intelectual se efectueaza n prezenta si cu confirmarea comisiei de preluare si distrugere prevazute.

n functie de importanta operatiunii de distrugere se pot efectua nregistrari video fie cu aparatura proprie, fie prin apelarea la serviciile unor persoane fizice sau juridice specializate

Comisia de distrugere stabileste, in functie de natura bunurilor respective, locul unde urmeaza sa fie distruse bunurile, putandu-se apela si la serviciile unor unitati specializate in acest gen de activitate.

Data ntrunirii comisiei de distrugere se stabileste prin decizie a directorului coordonator al DGFP Gorj.

In acest sens, se intocmeste in 4 exemplare formularul lista de propuneri distrugeri, care cuprinde: numar ordine produs, numar/ data declaratie, numar/ data inregistrare DGFP, numar/ data PV evaluare, denumire, descriere produs, termen de valabilitate, unitate de masura, cantitate, pret, valoare, TVA, observatii. Se semneaza de catre seful de birou si se aproba de catre directorul coordonator. Dupa avizarea procesului verbal se intocmeste referatul pentru emiterea deciziei privind distrugerea unor bunuri intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care se aproba de directorul coordonator si in baza caruia directorul coordonator emite decizia de distrugere a bunurilor confiscate.

In baza deciziei se intocmeste in 3 (trei) exemplare procesul verbal de distrugere a bunurilor devenite proprietate privata a statului care cuprinde: numar curent, numar ordine produs, actul de trecere in proprietatea privata a statului, pozitia, denumire, descriere produs, termen de valabilitate, unitate de masura, cantitate, pret cu TVA, valoare cu TVA. Se semneaza de membri