of 36 /36
PRIRUČNIK NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA DRŽAVNA MATURA 2017./2018. ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za kandidate koji su završili ili završavaju najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za učenike koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu

PRIRUČNIK - Postani student. PRIRUCNIK ZA KANDIDATE_OO... · PRIRUČNIK NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA DRŽAVNA MATURA 2017./2018. ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE

  • Upload
    vudung

  • View
    237

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

PRIRUČNIK

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

DRŽAVNA MATURA2017./2018.

ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE

za kandidate koji su završili ili završavaju najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje školske

godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za učenike koji završavaju

srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu

PRIRUČNIKZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE

za kandidate koji su završili ili završavaju najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje

školske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za učenike koji završavaju

srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za kandidate koji su završili ili završavaju najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i za učenike koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu

Nakladnik: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanjaUlica Damira Tomljanovića-Gavrana 11, Zagreb

Za nakladnika: Maja Jukić, ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Autori:Mirjana SmoljićZlatko ZadeljSanja HorvatićAntonija PapićMara KovačićSnježana BukvićKolumbina KorparMarija Babić

Urednica: Mirjana Smoljić

Korektura:Marija Gudelj, prof.

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak: Vesna Jelić

Zagreb, prosinac 2017.

SADRŽAJ

SADRŽAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5OSNOVNE INFORMACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7PRIJAVA U SUSTAV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11POSTUPAK PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE I STUDIJSKIH PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . .14PRILAGODBA ISPITNE TEHNOLOGIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19NAKNADNA PRIJAVA I PROMJENA ISPITA IZ OPRAVDANIH RAZLOGA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21ODJAVA PRIJAVLJENIH ISPITA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23POLAGANJE ISPITA DRŽAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24REZULTATI ISPITA DRŽAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25POTVRDE O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. LJETNI ROK . . . . . . . . . . . .27KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. JESENSKI ROK . . . . . . . . . .29

5

UVOD

Ovaj priručnik namijenjen je kandidatima koji su završili ili završavaju najmanje četverogo-dišnje srednjoškolsko obrazovanje školske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i učenicima koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu.

Ispite državne mature provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar).

U pripremi i provedbi ispita državne mature svi sudionici kao i kandidati dužni su se pridr-žavati Pravilnika o polaganju državne mature (NN 1/13).

U priručniku su objavljene osnovne informacije o prijavi ispita državne mature kao i rokovi kojih se svi kandidati trebaju pridržavati.

Prikazani su slikovni prikazi i pojašnjenja pojedinih radnji koje kandidati trebaju napraviti u NISpVU (Nacionalnom informacijskom sustavu prijave visokih učilišta) www.postani-student.hr.

Sve informacije o ispitima državne mature dostupne su kandidatima pozivom Infocentra na broj telefona 01/4501 899 ili slanjem upita e-poštom na adresu [email protected].

Izrazi koji se u ovome priručniku koriste u muškome rodu neutralni su i odnose se i na muške i na ženske osobe.

6

Važni datumi za kandidate:

  

VrijemeAktivnost kandidata

od do

1. 1. 12. 2017 15. 2. 2018. prijava ispita državne mature do 15. 2. 2018. do 12.00 sati

2. 1. 12. 2017. 27. 2. 2018. • dostava dokumentacije Centru

3. 1. 12. 2017. 16. 2. 2018. • dostava zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije

4. 15. 2. 2018. 7. 5. 2018.• naknadna prijava – samo iz opravdanih razloga • promjena prijavljenih ispita – samo iz opravdanih razloga

5. 15. 2. 2018. 17. 5. 2018. • odjava prijavljenih ispita

6. 1. 12. 2017. 2. 5. 2018. • uplata ispita državne mature

7. 28. 5. 2018. • dostava svjedodžbe o završenom 4. razredu ako kandidat završava 4. razred

8. 2. 7. 2018. • dostava završne svjedodžbe

Izuzetno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrežnoj stranici www.postani-student.hr na kojoj će biti objavljene sve važne obavijesti kao i uvjeti i kriteriji vrednovanja za upis na studijske programe.

7

OSNOVNE INFORMACIJE

ISPITI OBVEZATNOGA DIJELA DRŽAVNE MATUREIspiti obvezatnoga dijela su ispiti iz Hrvatskoga jezika, Matematike i stranoga jezika. Obvezatni ispiti državne mature mogu se polagati na dvjema razinama: višoj razini (A) i osnovnoj razini (B).

Uvidom u zahtjeve studijskih programa kandidat će se sam opredijeliti za razinu koju će polagati na ispitu državne mature. Položena viša razina (A) obvezatnoga ispita omogućuje kandidatu pristup i onim studijskim programima koji traže osnovnu razinu (B).

Kandidati koji polože osnovnu razinu (B) ispita nemaju mogućnost prijave na studijski program koji traži položenu višu razinu (A) ispita.

ISPITI IZBORNOGA DIJELA DRŽAVNE MATUREPopis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja za svaku školsku godinu i objavljuje ih na svojoj mrežnoj stranici.

U jednome roku može se odabrati najviše šest izbornih ispita.

Izborni ispiti državne mature iz stranih jezika polažu se na višoj (A) razini.

Izborni ispit iz Latinskoga jezika polaže se i na osnovnoj (B) razini.

Ispit iz Grčkoga jezika i svi ostali izborni ispiti polažu se na jednoj razini.

Međutim, pri vrednovanju za upis na studijske programe, svi se izborni ispiti, bez obzira na stvarnu razinu, jednako vrednuju.

Sadržaji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima koji su dostupni na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr.

Polaganje državne mature i ispita državne mature uređuje se Pravilnikom o polaganju državne mature dostupnim na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr.

8

MREŽNA STRANICA POSTANI STUDENT!

Ispiti državne mature i studijski programi prijavljuju se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr kojom se pristupa NISpVU.

Kandidati koji srednjoškolsko obrazovanje završavaju školske godine 2017./2018. u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj i učenici koji srednjoškolsko obrazovanje završavaju u inozemstvu, a u svrhu upisa studijskih programa u Republici Hrvatskoj žele prijaviti i polagati ispite državne mature, kroz proces registracije dobivaju korisničku oznaku, lozinku, PIN i TAN.

PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata.

TAN je broj kojim kandidat potvrđuje značajne radnje u sustavu.

9

REGISTRACIJA

Kandidati koji završavaju najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u sustavu obrazova-nja odraslih u Republici Hrvatskoj i učenici koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu trebaju:

• registrirati se kao novi korisnik na stranici www.postani-student.hr.

Nakon registracije korisniku će SMS-om biti dostavljena korisnička oznaka, lozinka, PIN i TAN.

Ako sustav ne dozvoljava registraciju odnosno javlja poruku Registracija nije moguća, u susta-vu postoji korisnik s istim OIB-om, kandidat o tome treba obavijestiti Centar e-poštom na adresu [email protected]. Obavijest treba sadržavati ime, prezime i OIB kandidata, nakon čega će kandidat dobiti upute o daljnjem postupanju.

Prilikom registracije hrvatski državljani, koji imaju dvojno državljanstvo, mogu biti prijavljeni u sustavu samo kao hrvatski državljani.

Ostali kandidati s dvojnim državljanstvom u sustav se prijavljuju pod jednim državljanstvom te ga ne mogu mijenjati unutar jedne upisne godine.!

10

Ako kandidat u trenutku prijave još pohađa završni razred srednje škole, svjedodžbu završ-noga razreda dostavit će prema zadanome roku koji se nalazi na početku ovoga priručnika odnosno do 28. svibnja 2018.

Kandidati iz inozemstva, koji ne prijavljuju ispite državne mature već samo studijske programe, potrebnu dokumentaciju za verifikaciju šalju Središnjem prijavnom uredu.

11

PRIJAVAU SUSTAV

Nakon što su kandidatu SMS-om isporučeni korisnički podatci (korisnička oznaka, lozinka, PIN i TAN) kandidat može napraviti prvu prijavu u sustav i pristupiti svojoj stranici.

Ako se kandidat ne uspijeva prijaviti na mrežnu stranicu www.postani-student.hr zbog pogrešne korisničke oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav će javiti poruku Prijava nije uspjela i ponuditi ponovni upis podataka.

Kod ponovnog upisa korisničkih podataka sustav će zahtijevati, zbog sigurnosnih razloga, upis niza znakova koji će biti prikazani na slici. Nužno je pažljivo upisati korisničku oznaku, lozinku i PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike.

Ako kandidat izgubi korisničke podatke (korisničko ime, lozinku, PIN ili TAN broj) potrebno je s broja mobilnoga telefona, koji je unesen u sustav, poslati SMS poruku sadržaja OPET na broj 666555.

U slučaju da je s korisničkom oznakom, lozinkom i PIN-om sve u redu, no kandidat i dalje ima poteškoća s prijavom potrebno je o tome obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja e-poštom na adresu [email protected] ili na broj telefona Infocentra 01/4501 899 ako prijavljuje ispite državne mature.

12

Ako kandidat prijavljuje samo studijske programe treba se obratiti Središnjem prijavnom uredu na broj telefona 01/6274 844 ili poslati upit na poveznicu Česta pitanja dostupnoj na mrežnoj stranici www.studij.hr.

Svaki kandidat treba pravodobno provjeriti ispravnost korisničke oznake, lozinke, PIN-a i TAN-a kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove podatke.

Nakon uspješne prijave i pristupanju svojoj stranici u sustavu kandidat treba:

• unijeti završne ocjene iz svih nastavnih predmeta srednje škole za svaku završenu školsku godinu pod poveznicom Moji podatci/Ocjene

• prijaviti željene ispite državne mature i studijske programe.

Posebna napomena:

Kandidati koji završavaju ili su završili srednjoškolsko obrazovanje izvan RH i prijavljuju ispite državne mature, svoje dokumente, šalju Središnjem prijavnom uredu osim kandidata iz BiH koji dokumente šalju Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Dokumenti se šalju poštom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11

10 020 Zagreb Napomena – Dokumenti za DM.

!Do 27. veljače 2018. treba poslati dokumente u svrhu potvrde ispravnosti (verifikacije) po-dataka i ocjena.

Dokumenti koje treba poslati:

• dokaz o završetku svih razreda srednje škole (ovjerene preslike svjedodžbi za svaki pojedini razred)

• završnu svjedodžbu srednje škole (ovjerenu presliku)

• domovnicu (ovjerenu presliku)

• prijavnicu ispita državne mature (ispisana iz sustava i potpisana).

13

Kandidati koji su se registrirali u prijašnjemu upisnom roku i čiji su osobni podaci i ocjene potvrđeni u sustavu, ne trebaju ponovo dostavljati dokumentaciju. Navedeni kandidati trebaju dostaviti samo ispisane i potpisane prijavnice iz sustava.

Dokumenti koji su poslani u svrhu prijave ispita državne mature, ujedno vrijede i za prijavu stu- dijskih programa.

Zaprimljene preslike dokumenata neće se vraćati kandidatima.

Ako kandidat u trenutku prijave još pohađa završni razred srednje škole, svjedodžbu završnoga razreda dostavit će prema zadanome roku koji se nalazi na početku ovoga priručnika, zaključno do 28. svibnja 2018.

Završnu svjedodžbu kandidati trebaju dostaviti do 2. srpnja 2018.

Nepotpuna dokumentacija neće se uvažiti, čime će kan-didatu biti onemogućen pristup polaganju prijavljenih ispita državne mature i rangiranje na listama prijavljenih studijskih programa.!

Poslani dokumenti trebaju biti ovjerene preslike.

Ako kandidat pošalje originalne dokumente oni će biti vraćeni kandidatu.

Osobni podatci i ocjene neće biti verificirani, a kandidatu neće biti omogućen pristup pisanju prijavljenih ispita dr-žavne mature.!

14

POSTUPAK PRIJAVE ISPITA DRŽAVNE MATURE I STUDIJSKIH PROGRAMA

Nakon prijave u sustav na poveznici Moj odabir otvara se mogućnost prijave ispita državne mature i do najviše 10 studijskih programa.

Ako se kandidat ne želi prijaviti za upis na studijske programe, već samo za polaganje ispita državne mature, može odabrati na poveznici Moj odabir samo ispite državne mature.

Studijske programe potrebno je poredati prema vlastitim prioritetima. Na najviše mjesto liste prioriteta (1. mjesto) postavlja se najpoželjniji studijski program.

Kada kandidat odabere studijske programe, sustav automatski prijavljuju ispite državne mature koje zahtijevaju ti studijski programi.

Pri odabiru prvoga studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa osnovna (B) razina, kandidatu će se ponuditi i mogućnost odabira više (A) razine ispita državne mature. Također, kandidat će moći odabrati i željeni strani jezik.

15

Razine koje će kandidat polagati prikazane su neposredno uz sam naziv ispita.

Razine u ostalim stupcima tablice odnose se na zahtjeve pojedinih studijskih programa.

Brisanjem odabira određenoga studijskog programa, ostaju prijavljene razine ispita koje je taj studijski program zahtijevao.

Kandidat mora sam provjeriti i samostalno korigirati razine prijavljenih ispita.

Posebna napomena:

Nakon prijave ispita državne mature pojavljuje se cijena naknade za polaganje ispita državne mature.

Podatci za uplatu dostupni su kandidatima na stranici u sustavu pod poveznicom Moji podatci/Zaduženja i uplate.!

Za promjenu prijavljene razine ispita državne mature (iz više (A) u osnovnu (B) razinu i obratno) potrebno je kliknuti na slovo koje označava razinu ispita.

Zaduženja trebaju biti podmirena do propisanoga roka odnosno do 2. svibnja 2018.

kako bi kandidat ostvario pravo pristupa prijavljenim ispitima dr-žavne mature.

16

Važno:

Uplata prijavljenih ispita državne mature za ljetni rok 2017./2018. od 1. 12. 2017. do 2. 5. 2018.

Uplate ispita izvršene nakon 2. 5. 2018. neće se uvažiti.

Podatci za uplatu, vidljivi na stranici kandidata, osobni su i za uplatu se ne mogu upotrijebiti podatci druge osobe.

Poziv na broj odobrenja jedinstven je i generiran za svaku osobu.

Podatke za uplatu kandidat treba pažljivo prepisati sa svoje stranice.

!

17

Uplatu ispita kandidat može izvršiti općom uplatnicom ili internet bankarstvom.

Važno:

Ako do 2. 5. 2018. uplata prijavljenih ispita nije evidentirana u sustavu kandidat ne ostvaruje pravo pisanja prijavljenih ispita.

Kandidat mora voditi računa o vremenu potrebnom za knjiženje uplaćenih iznosa.

(Primjer: Uplata izvršena 24. 4. 2018. u RH bit će knjižena i evidentirana u sustavu najranije nakon tri radna dana odnosno 27. 4. 2018. Za uplatu izvršenu u inozemstvu potrebno je do sedam radnih dana.)

Sustav odjavljuje prijavljeni ispit za koji u sustavu nije evidentirana uplata do propisanoga roka.

!Ako uplata nije evidentirana, sustav odjavljuje prijavljeni, neplaćeni ispit, a kandidat na svojoj stranici pod poveznicom Moj raspored neće imati vidljivo mjesto pisanja ispita.

Ako je kandidat uplatio prijavljene ispite državne mature za ljetni rok, a u zadanome roku je odja- vio ispit/ispite ili ispitu/ispitima nije pristupio iz opravdanih razloga, ostvaruje pravo na prijenos uplaćenih sredstava za jesenski rok 2017./2018. Ako za jesenski rok kandidat ne prijavi ispite državne mature ostvaruje pravo na povrat upla- ćenih sredstava.

Za prijenos i povrat uplaćenih sredstava kandidat se treba javiti e- poštom na adresu [email protected]. Prijenos uplaćenih sredstava nije moguće izvršiti za narednu kalendarsku godinu. Povrat upla- ćenih sredstava nije moguće izvršiti za prethodnu kalendarsku godinu.

Prijenos i povrat uplaćenih sredstava moguće je izvršiti samo u tekućoj kalendarskoj godini.

Nakon što kandidat prijavi ispite državne mature pod poveznicom Moje postavke treba odabrati mjesto pisanja ispita odnosno jedan od ponuđenih gradova u kojima Centar organizira pisanje ispita dr-žavne mature za kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2017., kandidate iz sustava obrazovanja odraslih i ostale kandidate.

Nakon odabira mjesta pisanja prijavljenih ispita državne mature, i nakon konačne odluke o prijavi ispita državne mature, kandidat zaključava prijavljene ispite države mature pomoću dostupnoga linka na poveznici Moj odabir pri čemu upisuje TAN.

Nakon upisa TAN-a (zaključavanja ispita) pojavljuje se link Prijavnica.

18

Prijavnicu je potrebno isprintati, potpisati i poslati poštom do 27. veljače 2018. na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11

10020 Zagreb Napomena – Prijavnica.

19

PRILAGODBAISPITNE TEHNOLOGIJE

Prema Članku 21. stavku 2. Pravilnika o polaganju državne mature „učenici, odnosno pristupnici s teškoćama ispite državne mature polažu uz primjenu prilagođene ispitne tehnologije, a na temelju odluke Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja o vrsti prilagodbe”.

Prilagodba ispitne tehnologije podrazumijeva prilagodbu ispitnih materijala i/ili ispitnoga postupka.

Kandidati koji žele pristupiti polaganju ispita državne mature, koji imaju potrebu za prilagodbom ispitne tehnologije trebaju proučiti dokument Upute za prilagodbu ispitne tehnologije na ispi- tima državne mature objavljen na mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.

O potrebi prilagodbe ispitne tehnologije potrebno je obavijestiti Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja e-poštom na adresu [email protected].

Rok za dostavljanje obavijesti je 20. siječnja 2018. godine. Nakon toga kandidat će dobiti Obrazac zahtjeva za prilagodbu ispitne tehnologije i detaljne upute o dostavljanju dokumentacije. Svim kandidatima koji žele ostvariti pravo na prilagodbu preporučujemo da pripreme odgovarajuću dokumentaciju kao što je:

20

a) medicinska i/ili

b) psihološka i/ili

c) logopedska i/ili socijalno-pedagoška i/ili edukacijsko-rehabilitacijska.

ROK I NAČIN DOSTAVE ZAHTJEVA ZA PRILAGODBU ISPITNE TEHNOLOGIJEZahtjevi za prilagodbu ispitne tehnologije dostavljaju se od početka prijave, dakle od 1. prosinca 2017. godine do 16. veljače 2018. godine isključivo preporučenom poštom uz povratnicu s na znakom „PIT 2018.” na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11

10 020 Zagreb.

Važno:

Zahtjevi koji su poslani nakon zadanog roka neće se razmatrati osim u sluča jevi ma naknadno nastale bolesti, nezgode ili teškoće mentalnoga zdravlja. Odbit će se svi zahtjevi za prilagodbu ispitne tehnologije koji se odnose na teškoće kandidata koje su prisutne tijekom obrazovanja ili dužega razdoblja, a za koje nisu dostavljeni zahtjevi u navedenome roku.

!O mogućim izmjenama ispita ili razina ispita obavijestite Centar e-poštom na adresu prilagoda.

[email protected] kako bi se uskladili podatci.

VAŽNO:

Napominjemo da podnošenje zahtjeva za prilagodbom ispitne tehnologije i dostavljanje dokumentacije kojom se dokazuje postojanje teškoće, odnosno invaliditeta, neće imati nikakva negativnoga učinka na kandidatovu prijavu, ocjenu i broj bo-dova postignut na ispitu ili na njegova prava.

!Sva pitanja o prilagodbi možete postaviti e-poštom na adresu [email protected], a žurne

upite na telefon 01 4501 816.

21

NAKNADNA PRIJAVA I PROMJENA ISPITA

IZ OPRAVDANIH RAZLOGA

Naknadna prijava ispita: od 15. 2. 2018. do 7. 5.2018.!

Prema Pravilniku o polaganju državne mature, Članak 17. stavak 3., kandidat koji u propisanome roku od 1. 12. 2017. do 15. 2. 2018. do 12:00 sati ne prijavi ispite državne mature, a za neprijavljivanje ispita ima opravdani razlog:

• teži zdravstveni problemi u razdoblju trajanja prijava ispita

• smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća

• drugi opravdani razlozi.

Ispit/e državne mature može naknadno prijaviti, najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga ro-ka. Obrazac za naknadnu prijavu ispita bit će objavljen na mrežnoj stranici www.postani-student.hr. Popunjeni obrazac i zamolbu s dokumentacijom kojom kandidat dokazuje opravdanost nemo- gućnosti prijave ispita državne mature u propisanome roku kandidat treba poslati na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Povjerenstvo za državnu maturu

Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11 10 020 Zagreb.

Nepotpune zamolbe, odnosno zamolbe bez popratne dokumentacije Povjerenstvo neće razmatrati.O opravdanosti naknadne prijave odluku donosi Povjerenstvo Centra.

Nepotpune zamolbe, odnosno zamolbe bez popratne dokumentacije Povjerenstvo neće razmatrati.

22

Promjena prijavljenih ispita: od 15. 2. 2018. do 7. 5.2018.!

Prijavljeni ispiti mogu se promijeniti, što znači odjaviti ispit i prijaviti drugi, samo iz opravdanih razloga najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka.

Obrazac za naknadnu promjenu ispita bit će objavljen na mrežnoj stranici www.postani-student.hr. Popunjeni obrazac i zamolbu s dokumentacijom kojom kandidat dokazuje opravdanost zamolbe za promjenom prijavljenih ispita treba poslati na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Povjerenstvo za državnu maturu

Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11 10 020 Zagreb.

O opravdanosti naknadne promjene odluku donosi Povjerenstvo Centra.

Nepotpune zamolbe, odnosno zamolbe bez popratne dokumentacije Povjerenstvo neće razmatrati.

Ako je kandidatu potrebna/odobrena prilagodba ispitne tehnologije, potrebno je poslati obavijest o promjeni prijavljenih ispita na e-adresu [email protected].

23

ODJAVA PRIJAVLJENIH ISPITA

Polaganje prijavljenih ispita kandidat može odjaviti najkasnije 20 dana prije početka ispitnoga roka.

Odjava ispita: od 15. 2. 2018. do 17. 5. 2018.!

U e-pošti trebaju napisati ime, prezime i OIB kao i obavijest o ispitima koje žele odjaviti. Kandidat će dobiti naputak o mogućnosti odjave prijavljenih ispita e-poštom.

Ako kandidat ne odjavi ispit u propisanome roku, a ne pristupi pisanju ispita o razlozima mora obavijestiti Povjerenstvo Centra najkasnije 24 sata od početka ispita.

Obavijest o opravdanosti kandidat šalje e-poštom na adresu [email protected].

U e-pošti kandidat mora napisati opravdanost, ime, prezime, OIB, naziv ispita i mjesto u kojemu je ispit trebao pisati.

Dokaze o opravdanosti izostanka kandidat treba dostaviti Centru u roku od tri dana nakon održanoga ispita.

Dokaze o opravdanosti nepristupanja kandidat treba poslati poštom na adresu:

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Povjerenstvo za državnu maturu

Ulica Damira Tomljanovića-Gavrana 11 10020 Zagreb.

Ako kandidat u propisanim rokovima ne pošalje obavijest i dokaze o opravdanosti izostanka smatra se da je iskoristio ispitni rok te je dužan platiti naknadu za troškove polaganja ispita, a zaduženje ostaje u sustavu trajno zabilježeno sve do podmirenja.

Ako je kandidatu odobrena prilagodba ispitne tehnologije, potrebno je poslati obavijest o odjavi ispita na e-adresu [email protected].

24

POLAGANJE ISPITA DRŽAVNE MATURE Za kandidate s potpunom prijavom ispita državne mature raspored pisanja bit će objavljen pet dana prije pisanja ispita na stranici kandidata pod poveznicom Moj raspored.

25

REZULTATI ISPITA DRŽAVNE MATURE

Rezultati ispita državne mature bit će dostupni na mrežnoj stranici www.postani-student.hr na poveznici Moji rezultati.

Rezultati ispita državne mature su trajni.

Kandidat će uz rezultate za svaki prijavljeni ispit državne mature pronaći i poveznicu na kojoj može pogledati detalje ocjenjivanja, tj. bodove na svakome pojedinom zadatku.

Svi listovi ispitne knjižice i listovi za odgovore bit će skenirani i prikazani kandidatu kako bi se mogla provjeriti točnost ocjenjivanja.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja određuje bodovne pragove ocjena svakoga pojedinog ispita državne mature posebno za višu (A) i posebno za osnovnu (B) razinu.

Na temelju tih pragova određuju se ocjene od 1 do 5.

Bodovni pragovi određuju se za školsku godinu i vrijede za ljetni i jesenski rok.

Ako kandidat dobije nedovoljan (1) iz ispita više (A) razine, ne postoji mogućnost da se stečeni bodovi više (A) razine preračunaju u prolaznu ocjenu na osnovnoj (B) razini.

Ispit, odnosno ispite koje kandidat nije položio može ponovno polagati u nekome od sljedećih ispitnih rokova.

Napomena za ispite koji se sastoje od dvaju dijelova (Hrvatski jezik, strani jezici):

Kandidatu koji nije ostvario prolazni rezultat na jednomu od dvaju dijelova ispita poništava se dio ispita na kojemu je ostvario prolazni rezultat. Primjerice, kandidat koji je ostvario prolazni rezultat na ispitu iz Hrvatskoga jezika – Test, a nije na ispitu iz Hrvatskoga jezika – Esej, mora ponovno polagati oba dijela ispita.

!

26

PRIGOVORIPrema Pravilniku o polaganju državne mature, Članak 43., u slučaju sumnje u nepravilnosti u provedbi ispita državne mature ili u postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na ocjenu ispita, kandidat može podnijeti prigovor.

Pisani prigovor u svezi s nepravilnošću u provedbi ispita podnosi se najkasnije 48 sati od pisanja ispita, a prigovor na ocjenu ispita najkasnije 48 sati od objave rezultata ispita.

Kandidati prigovor podnose na stranici pod poveznicom Moji prigovori.

Prigovor na ocjenu podnosi se isključivo na bodovanje određenog zadatka te mora sadržavati podatak o kojemu se zadatku radi i na što se konkretno podnosi prigovor.!

Konačnu odluku o prigovoru kandidata u vezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih dana od završetka roka za zaprimanje prigovora.

Odluka, odnosno odgovor na prigovor, kandidatu je dostupna na njegovoj stranici pod povezni- com Moji prigovori.

POTVRDE O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATUREKandidati dobivaju potvrdu o položenim ispitima državne mature u kojoj su upisane ocjene obve-zatnih i/ili izbornih ispita nakon svakog ispitnog roka.

Potvrde o položenim ispitima državne mature Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazo- vanja kandidatima izdaje nakon provedenoga ispitnog roka i objave konačnih rezultata.

Potvrde o položenim ispitima državne mature izdaju se samo kandidatima koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u propisanim rokovima, dostavili propisane dokumente te uspješno položili ispite državne mature.

Obavijest o podjeli potvrda bit će objavljene na mrežnim stranicama www.ncvvo.hr i www.postani-student.hr nakon završetka ispitnoga roka.

27

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ

GODINI 2017./2018.

LJETNI ROK

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. LJETNI ROKDATUM ISPIT VRIJEME POČETKA ISPITA

7. lipnjaGLAZBENA UMJETNOST 9.00ETIKA 14.00

8. lipnjaLOGIKA 9.00FRANCUSKI JEZIK A i B 14.00

11. lipnjaSOCIOLOGIJA 9.00GEOGRAFIJA 14.00

12. lipnjaBIOLOGIJA 9.00PSIHOLOGIJA 14.00

13. lipnjaFIZIKA 9.00POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

14. lipnjaTALIJANSKI JEZIK A i B 9.00LIKOVNA UMJETNOST 14.00

15. lipnjaKEMIJA 9.00FILOZOFIJA 14.00

18. lipnja HRVATSKI JEZIK A i B (test) 9.00

19. lipnjaHRVATSKI JEZIK A i B (esej) 9.00ŠPANJOLSKI A i B 14.00

20. lipnjaINFORMATIKA 9.00VJERONAUK 14.00

21. lipnja ENGLESKI JEZIK A i B 9.00

26. lipnjaNJEMAČKI JEZIK A i B 9.00POVIJEST 14.00

27. lipnja MATEMATIKA A i B 9.00

28. lipnja

Materinski jezici nacionalnih manjina (test)ČEŠKI JEZIK 9.00MAĐARSKI JEZIK 9.00SRPSKI JEZIK 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00

28. lipnja GRČKI JEZIK 14.00

28

29. lipnja

Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)ČEŠKI JEZIK 9.00MAĐARSKI JEZIK 9.00SRPSKI JEZIK 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00

29. lipnja LATINSKI JEZIK A i B 14.00

OBJAVA REZULTATA: 11. 7. 2018.

ROK ZA PRIGOVORE: 13. 7. 2018.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 16. 7. 2018.

PODJELA SVJEDODŽBA: 18. 7. 2018.

29

JESENSKI ROK

VrijemeAktivnost učenika

od do

20. 7. 2018. 31. 7. 2018.prijave ispita državne mature od 20. 7. 2018. od 12.00 sati do 31. 7. 2018. do 12.00 sati

Ostale obavijesti i rokove za polaganje prijavljenih ispita državne mature za jesenski rok Centar će objaviti na naslovnicama mrežnih stranica www.ncvvo.hr i www.postani- student.hr .

KALENDAR DRŽAVNE MATURE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018. JESENSKI ROK

DATUM ISPIT VRIJEME POČETKA ISPITA

22. kolovoza

Materinski jezici nacionalnih manjina (test)ČEŠKI JEZIK 9.00MAĐARSKI JEZIK 9.00SRPSKI JEZIK 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00

22. kolovoza GRČKI JEZIK 14.0022. kolovoza LATINSKI JEZIK A i B 14.00

23. kolovoza

Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)ČEŠKI JEZIK 9.00MAĐARSKI JEZIK 9.00SRPSKI JEZIK 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 9.00

23. kolovoza ŠPANJOLSKI JEZIK A i B 14.00

24. kolovozaGEOGRAFIJA 9.00TALIJANSKI JEZIK A i B 14.00

27. kolovozaBIOLOGIJA 9.00PSIHOLOGIJA 14.00

28. kolovozaHRVATSKI JEZIK A i B (test) 9.00GLAZBENA UMJETNOST 14.00

29. kolovozaHRVATSKI JEZIK A i B (esej) 9.00LOGIKA 14.00

30. kolovozaFIZIKA 9.00POLITIKA I GOSPODARSTVO 14.00

31. kolovozaMATEMATIKA A i B 9.00ETIKA 14.00

3. rujnaENGLESKI JEZIK A i B 9.00POVIJEST 14.00

4 rujnaKEMIJA 9.00NJEMAČKI JEZIK A i B 14.00

5. rujnaSOCIOLOGIJA 9.00LIKOVNA UMJETNOST 14.00

6. rujnaINFORMATIKA 9.00FILOZOFIJA 14.00

7. rujnaFRANCUSKI JEZIK A i B 14.00VJERONAUK 14.00

OBJAVA REZULTATA: 13. 9. 2018.

ROK ZA PRIGOVORE: 15. 9. 208.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 19. 9. 2018.

PODJELA SVJEDODŽBA: 21. 9. 2018.

Više informacija o prijavama studijskih programa možete pročitati na mrežnoj stranici www.studij.hr.!

31

32

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA