Presentaci³ corporativa 2013

 • View
  165

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Presentaci³ corporativa 2013

 • Transports Metropolitansde BarcelonaPresentaci institucional

 • 2TMB

  Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) s la denominaci comuna de les empreses Ferrocarril Metropolit de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, que gestionen respectivament les xarxes de metro i autobusos per compte de lrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

  Tamb inclou lempresa Projectes de Servei i Mobilitat, SA, que gestiona el telefric de Montjuc.

  www.tmb.cat

  Qu s TMB?

 • 3TMB

  TMB dna servei a la ciutat de Barcelona i a onze municipis ms de lrea metropolitana, i s el principal operador de transport pblic de Catalunya i una empresa de transport i mobilitat ciutadana referent a Europa i a tot el mn.

  Activitat global de TMB 2009 2010 2011

  Viatgers transportats* (en milions) 557,6 570,7 577,4

  Plantilla* 7.991 8.037 8.015

  Places-km (en milions) 17.910,9 19.566,2 20.125,9

  Trajecte recorregut cotxes-km tils (milers) 121.265,9 130.019,7 133.141,8

  * No inclou el telefric de Montjuc.

  Qu s TMB?

 • 4TMB

  Presidncia

  Vicepresidncia Executiva

  Direcci ExecutivaGabinet de Presidncia

  Direcci General de Bus

  Direcci General de Metro

  Direcci General de Serveis Corporatius

  Consell dAdministraci de Transports de Barcelona, SA

  Consell de Direcci

  Consell dAdministraci de Ferrocarril Metropolit Barcelona, SA

  Comissi Executiva

  rgans dadministraci i gesti de TMB

  Qu s TMB?

 • 5TMB Marc de referncia

  La regi metropolitana de Barcelona (RMB)

  Comprn les comarques de lAlt Peneds, el Baix Llobregat, el Barcelons, el Garraf, el Maresme, el Valls Occidental i el Valls Oriental amb un total de 164 municipis, una superfcie de 3.237,1 km2 i una poblaci de 5.012.961 habitants (2010).

 • 6TMBMarc de referncia

  Lrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

  Est integrada per 36 municipis, amb una superfcie total de 636 km2 i una poblaci de ms de tres milions dhabitants (2011).

 • 7TMBMarc de referncia

  Barcelona

  Barcelona t una superfcie de 101,4 km2 i una poblaci d1.615.448 habitants (2011).

 • 8TMB

  La demanda de transport pblic collectiu en lmbit del Sistema Tarifari Integrat de lrea de Barcelona es va concretar en 935,5 milions de viatges lany 2011, un 61,8%.

  Del total de viatges realitzats, ms de 577 milions corresponen a TMB.

  La mobilitat a lrea dinfluncia de TMB

 • 9TMB

  La contribuci de TMB a la mobilitat de la regi metropolitana de Barcelona (RMB)

  El 2011 es van fer 16.377.995 milions de desplaaments a la regi metropolitana de Barcelona, dels quals un 20,8% van ser en transport pblic.

  Desplaaments a la regi metropolitana de Barcelona

  Font: Autoritat del Transport Metropolit (ATM) (2011).

  Modes no motoritzats

  Bicicleta2,5%

  A peu97,5%

  Transport pblic

  Altres3,6%

  Modes ferroviaris60,3%

  Autobs36,2%

  Transport privat

  Altres2,3%

  Cotxes86,8%

  Moto 10,9%

  49,4%8.088.782

  31,08%5.205.010

  18,8%3.084.202

  La mobilitat a lrea dinfluncia de TMB

 • 10TMB

  El transport pblic a la regi metropolitana de Barcelona

  Viatges l'any 2011*

  Viatges l'any 2010*

  Variaci 2011/2010

  Nombres absoluts*

  %

  Metro 389,0 381,2 7,8 2,0%

  Bus 188,4 189,4 -1,0 -0,6%

  Total TMB 577,4 570,7 6,8 1,2%

  FGC 80,6 79,8 0,8 0,9%

  Renfe Rodalies 106,2 103,7 2,5 2,4%

  Tramvia 24,2 23,8 0,4 1,6%

  Autobusos AMB 75,2 73,4 1,8 2,5%

  Autobusos DGTT 31,1 30,2 0,9 2,8%

  Autobusos urbans 40,9 40,8 0,1 0,5%

  Total 935,5 922,3 6,5 1,4%

  * en milions

  Font: ATM (2011).

  La mobilitat a lrea dinfluncia de TMB

 • 11TMB Administradors i operadors de transport

  rea Metropolitana de Barcelona

  Generalitat de Catalunya

  Autoritat del Transport Metropolit

  Bus / Metro

  Bus de gesti indirecta

  Taxi

  Autobusos amb concessi de la Direcci General de Transport Terrestre (DGTT)

 • 12TMB

  Tramvia Metropolit 2,6%

  Altres autobusos AMB 8,0%

  FGC 8,6%

  Rodalies de Catalunya (Renfe) 11,4%

  Distribuci dels viatgers del transport pblic per operadors

  Font: ATM (2011).

  Administradors i operadors de transport

  Autobusos de la DGTT 3,3%

  Altres autobusos urbans 4,4%

  TMB (Bus i Metro)

  61,7%

 • 13TMB LAutoritat del Transport Metropolit (ATM)Consorci constitut el 1997 per la Generalitat de Catalunya (51%), lAjuntament de Barcelona (25%) i lrea Metropolitana de Barcelona (24%). LAdministraci General de lEstat (AGE) hi s com a observadora.

  Funcions: gran planificaci de les infraestructures (Pla director dinfraestructures o PDI), integraci tarifria, concertaci de contractes programa i convenis dinfraestructures.mbit: RMB ampliada fins al lmit de Rodalies (200 municipis).

  ATM

  Concessions d'ajuntaments

  Adif

  FGC

  Rodalies de Catalunya

  Concessions de la DGTT

  Concessions de lAMB

  Tramvia Metropolit

  TMB

  Estat (AGE)

  Generalitat de Catalunya

  AMB

  Ajuntament de Barcelona

  Altres ajuntaments (Agrupaci de Municipis amb Transport Urb o AMTU)

  Font: ATM (2011).

 • 14TMB El Sistema Tarifari Integrat (ATM)

  1.000900800700600500400300200100

  0

  691,6

  714,0

  728,5

  748,5

  755,5

  800,0

  837,1

  868,2

  886,7

  910,7

  934,8

  934,8

  914,3

  922,3

  935,5

  1997

  1998

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  Gener del 2001: creaci del bitllet nic i gratutat del transbordament.

  Evoluci dels viatges (milions)

  Inici del STI AnysConstituci de l'ATM

  Font: ATM (2011).

 • 15TMBEl Sistema Tarifari Integrat

  Mapa de zonificaci del Sistema Tarifari Integrat

  Font: ATM (2011).

 • 16TMB rea Metropolitana de Barcelona (AMB)

  s una administraci supramunicipal que integra 36 municipis i t competncies en els mbits de territori i urbanisme, transport i mobilitat, medi ambient, promoci econmica i planificaci estratgica.

  s la propietria del 100% de les accions de TMB i, pel que fa al transport, t les funcions segents:

  Funcions de l'AMB

  Planificar el transport pblic de viatgers als 36 municipis.

  Ferrocarril Metropolit de Barcelona, SA

  Atorgar les concessions dels serveis dautobusos. Gesti indirecta

  Gesti directa

  Gesti directa

  Altres

  Transports de Barcelona, SA

  Prestar servei de metro a Barcelona i a set municipis ms.*

  Intervenir de manera administrativa al servei del taxi.

  * Badalona, Cornell de Llobregat, Esplugues de Llobregat, lHospitalet de Llobregat, Sant Adri de Bess, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac.

 • 17TMB Xarxa de metro de Barcelona

 • 18TMB

  El metro de Barcelona disposa de vuit lnies (cinc lnies convencionals i tres dautomtiques) i tamb integra en el seu servei el funicular de Montjuc. En total, sn 141 estacions i ms de 130 trens funcionant en hora punta.

  MetroLongitud

  (km)Nombre

  d'estacionsTrens programats

  en hora puntaInterval de pasen hora punta

  L1 20,7 30 26 344

  L2 13,1 18 22 244

  L3 18,4 26 27 313

  L4 17,3 22 19 400

  L5 18,9 26 30 258

  L9/10 11,1 12 10 314 (3)

  L11 (1) 2,3 5 2 730

  Funicular (2) 0,8 2 2 1000

  Total xarxa 102,6 141 138

  (1) La lnia 11 t tres trens de dos cotxes i la resta de lnies tenen trens quntuples. (2) El funicular t dos trens de tres cotxes. (3) Linterval de 314 correspon al tram com de la L9/10, en els trams individuals s de 628.

  Xarxa de metro de Barcelona

  Font: TMB (2011).

 • 19TMB

  Servei de metro

  El metro funciona cada dia en un ampli horari de servei i connecta Barcelona i set municipis ms de la seva rea metropolitana.

  Xarxa de metro de Barcelona

  Dades bsiques del 2011

  Places-km (milions) 16.624,06

  Cotxes-km tils (milers) 90.585,00

  Viatgers (en milions) 388,98

  Viatgers / cotxe-km til 4,29

  Viatgers-km (places-km/1.000) 121,53

  Recorregut mitj per viatge (km) 5,10

  Horaris de servei de metro

  Feiners (de dilluns a dijous), diumenges i festius de 5.00 a 24.00 h

  Divendres i viglies de festiu de 5.00 a 2.00 h

  Dissabtes i viglies de l1 de gener, 24 de juny,15 dagost i 24 de setembre

  servei continu

  24 de desembre tanca a les 23.00 h

  Font: TMB (2011).

 • 20TMB

  Centre de Control de Metro (CCM)

  Funciona tot lany, les 24 hores del dia, i fa servir la tecnologia ms avanada per garantir el funcionament correcte de la xarxa de metro, tant de les lnies convencionals actuals (L1, L2, L3, L4 i L5) com de les lnies automtiques sense conductor (L9/10 i L11).

  El CCM gestiona de manera integrada tots els recursos que intervenen en lexplotaci de la xarxa de metro: Circulaci de trens Assistncia a les estacions Operaci denergia Informaci a clients Seguretat de la xarxa

  Xarxa de metro de Barcelona

 • 21TMB Xarxa d'autobusos de Barcelona

  Nombres de lnies (*) 106

  Longitud de la xarxa (*) 935,95

  Nombres de parades (*) 2.615

  amb marquesina 1.358

  amb pal de parada 1.257

  km de carril bus 131,96

  (*) No inclou les lnies del Barcelona Bus Turstic, del Tramvia Blau ni tampoc les lnies 80, 81, 82 i 83 (contractades a Sagals).

  Amb una flota de ms de mil vehicles, tots adaptats, i ms de 100 lnies, la xarxa d'autobusos comprn un recorregut de ms de 900 k