Click here to load reader

Præsentationsteknik 4.1

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Præsentationsteknik 4.1

 • Prsenta)onsteknik

  AfEsbenH.Licht,november2015

  Argumenta)onogdisposi)on

 • EsbenH.Licht

  IvrksCerOplgsholderOplevelsesdesigner

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • EsbenH.Licht

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Inten)on- Enintroduk3on3lprsenta3onsteknik.- GredetleJereatlaveen

  prsenta3on.

  nsketudbyCe- AtIfrvrktjerne3latskabeensolid

  argumenta3on.- AtIkanstrukturereentale.

  Hvorforervisamlet? ?

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Agenda

  Hvordanenprsenta3onhngersammen.

  Skabelsenafenprsenta3on.

  Pause

  veargumenter

  Show3meReglerogRoller

  JegfacilitererogIerak3ve

  Dagenscase-SU

  Ingenskaloppgulvet,hvisdeikkevil!

  Hvorforervisamlet? ?

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • P-kortet- Fnoteretaltdetduikkeskaltnkepnu,somellersville

  fyldemeget.

  Hvadskalvrejeresmlforidag?- Noter,hvaddutnker,duskalbrugeundervisningen3l.

  Godtigang

  Hvemerdu?- Navn- Studieniveau- Forventninger

  Prsenterforhinanden

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • P-kortet- Fnoteretaltdetduikkeskaltnkepnu,somellersville

  fyldemeget.

  Hvadskalvrejeresmlforidag?- Noter,hvaddutnker,duskalbrugeundervisningen3l.

  Godtigang

  Hvemerdu?- Navn- Studieniveau- Forventninger

  Frygt?- Hvadfrygterdu

  mestvedatstpenscene?

  Frygt?- Hvordan

  oplevermanfrygt?Hvadskerdermedkroppen?

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Inven)o

  Disposi)o

  Elocu)o

  Memoria

  Ac)oDe5faser

  Argumenta)on

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Inven)o

  Disposi)o

  Elocu)o

  Memoria

  Ac)oDe5faser

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Ettaleskeletdisposi)on

  Indledning: Arg1.: Arg2.:

  Eksempel: Eksempel:

  Meta:

  Gendrivelse:

  Meta: Meta: Meta:

  Meta: Meta:

  Afslutning:

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • 157015reglen.

  Detduvilsige.

  Detdusiger.

  Detduharsagt.

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Pstand:Studerendeburdeikkeblivebetaltforatstudere

  EtargumentPstand+Belg

  Belg:dadetvillegivedemmerearbejdserfarring,hvisdeskulletjenederesegnepenge.

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • TopiksometredskabTema)sketopoi:

  konomi

  Milj

  Sundhed

  Arbejde

  Velvre

  Tid

  Modstningstopoi:

  Individvs.Samfund

  Forandringvs.Tradi3on

  Kvan3tetvs.Kvalitet

  Bevistopoi:

  Undersgelser

  Erfaring

  Almeneantagelser

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

  (Lsmere:Talensmagt-indfringimundtligretorikafJonasGabrielsen)

 • Pstand:Studerendeburdeikkeblivebetaltforatstudere

  konomi:fordidetrentkonomiskerforstorenbelastningforvoreslandskonomi.

  Milj:deJevillemedfremindrevarmeforbrugomvinterenogdermedmindreCO2udladning

  Sundhed:facgestuderendevillebegyndeatgroegnegrnsager,hvilketvillevregodtforderessundhed.

  Arbejde:Defrskarpereprofiler,fordideerndt3lathavestudiejob

  Velvre:Devilbohjemmeilngere3d,ogdermedfrvistrkerefamiliebnd(ogkanskrephjemmehjlpen)

  Tid:Debliverhur3gerefrdigemedderesuddannelser,fordideerndt3ldet,dadeikkeharrd3latstudere.

  EksempelpTema)sk-brug

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • FindargumenterforatmanbrforhjeellerafskaffeSUen.

  HvadvilItaleomvedjeresbord?

  Tema)sketopoi:

  konomi

  Milj

  Sundhed

  Arbejde

  Velvre

  Tid

  Modstningstopoi:

  Individvs.Samfund

  Forandringvs.Tradi3on

  Kvan3tetvs.Kvalitet

  Bevistopoi:

  Undersgelser

  Erfaring

  Almeneantagelser

  Findsmangeargumenterdukan.

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Kanproblemetlsesvedhjlpafretorik?

  Hvaderanledningen?

  Situa)onsanalysePublikum

  Omstndigheder

  FormlDetretoriskeProblem

  Afsender

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

  (Lsmere:Talensmagt-indfringimundtligretorikafJonasGabrielsen)

 • Refleksion

  Forstelse

  Enighed

  Engagement

  Holdningsskige

  Handlingsndring

  Situa)onsanalysePublikum

  Omstndigheder

  FormlDetretoriskeProblem

  Afsender

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Hvormangetalerdufor?

  Forventesdernogetbestemt?

  Pult,Gulv,Microfon?

  Tidspunkt?

  Situa)onsanalysePublikum

  Omstndigheder

  FormlDetretoriskeProblem

  Afsender

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Hvemkanlsedetretoriskeproblem?

  Passerdet3lFormlet?

  Deresvrdier,holdningerogantagelser?

  Hvilkenrolleerdei?

  Situa)onsanalysePublikum

  Omstndigheder

  FormlDetretoriskeProblem

  Afsender

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Hvemerdu?

  Hvemtnkerfolkduer?

  HvorfortalernetopduomdeJe?

  Situa)onsanalysePublikum

  Omstndigheder

  FormlDetretoriskeProblem

  Afsender

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Hr.Messerschmidt

  MortenMesserschmidttaler)lHelleThorning-SchmidtiEuropaparlamentet-2012

  Publikum

  Omstndigheder

  FormlDetretoriskeProblem

  Afsender

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Pause)l18:30

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Dinetobedsteargumenter

  Arg1.: Arg2.:

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Indledningen

  Arg1.: Arg2.:Indledning:

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Eksempler

  Arg1.: Arg2.:Indledning:

  Eksempel: Eksempel:

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Eksempler

  Arg1.: Arg2.:Indledning:

  Eksempel: Eksempel:

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Afslutning

  Arg1.: Arg2.:Indledning:

  Eksempel: Eksempel:

  Afslutning:

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Finpudsning

  Arg1.: Arg2.:Indledning:

  Eksempel: Eksempel:

  Afslutning:

  Meta:

  Gendrivelse:

  Meta: Meta: Meta:

  Meta: Meta:

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Taletornado

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Show)me

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • AfslutningenOgpauser

  1 Tretrins-raket

  2 LavordspilUU...U...

  3 Slutpenhighnote

  4

  EthosLogosPathos

  5 Grrummet)lditrum

  6 Powerposes+trkvejret

  7 Tjduflerdiggodt)lpasi

  8

  Gentagdinepointer

  11 Tal,Tal,Tal

  10 Lavenplan

  Skrivdenned

  9 Dinejne-MellerW

  12 Hardutohardutre

  13

  Remser

  14

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

  TipsogTricks

 • Tidendergik;Quizz1. Hvadhedderdetofaser,viprimrthararbejdetmedidag?2. Hvadhedderdetreandre?3. Endisposi3onkanogskaldesogset?4. Hvadbestretargumentaf?5. Hvadhedderdetretopiklister?6. Hvilkenregelerdetsmartathuskep,nrmanskallaveen

  tale?7. Hvormangeformlkanentalehave?8. Hvaderetretoriskproblem?9. Hvorforerentaletornadogod?10. Hvornrermanklar3latholdeentale?

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)

 • Nogetderstadigmangler?Findmigplinkedin.Sendmigenmail:[email protected],ogsenderjergernevidere,hvisjegikkekan.

  EsbenH.LichtPrsenta3onsteknikargumenta3onogdispossi3onv4.1-november2015(FotoafAhmProduc3on)