Poveiki s nacionalin ei politikai Pastabos, ivados ir pasi«lymai

 • View
  62

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektas - IŠEITIS TAU (Skirtas jaunoms moterims, siekiant joms padėti įsidarbinti ir sumažinti jų patiriamą diskriminaciją darbo rinkoje). Poveiki s nacionalin ei politikai Pastabos, išvados ir pasiūlymai - PowerPoint PPT Presentation

Text of Poveiki s nacionalin ei politikai Pastabos, ivados ir pasi«lymai

 • Poveikis nacionalinei politikai Pastabos, ivados ir pasilymai

  Asmuo, atsakingas u tarpinybin bendradarbiavim:Liutauras Kazlavickas

  Europos Bendrij iniciatyvos EQUAL projektas - IEITIS TAU (Skirtas jaunoms moterims, siekiant joms padti sidarbinti ir sumainti j patiriam diskriminacij darbo rinkoje)

 • Projekto Ieitis tau vykdytos apklausos ir j rezultatai:

  Tikslins grups apklausaTikslins grups vertinimasDarbdavi poiris tikslin grup (2 apklausos)

  Europos Bendrij iniciatyvos EQUAL projektas - IEITIS TAU (Skirtas jaunoms moterims, siekiant joms padti sidarbinti ir sumainti j patiriam diskriminacij darbo rinkoje)

 • Beveik pusei tikslins grups nari pagrindinis pragyvenimo altinis vienokios ar kitokiosformos PAALPOS

 • Per 40 proc. tikslins grups nari mnesins pajamos siekia nuo 200 iki 500 ir daugiau litper mnes.Tuo tarpu k tik universitetin isilavinim gavusio darbuotojo alga vidutinikai bandomuoju laikotarpiu siekia 800 lit per mnes

 • VERTINKIME TIKSLIN GRUP:

  Isilavinimas: daugiau nei 67 proc. tikslins grups nari turi nebaigt vidurin isilavinim

 • VERTINKIME TIKSLIN GRUP:

  Sugebjimai: pagrindiniais gdiais vardinamas gebjimas tvarkytis, varintis bei buities darbai

 • Pagrindiniais iandieniniais poreikiais tikslin grup vardino:DARBO IR MATERIALINS PARAMOS

 • Poreikis -DARBO IR MATERIALINS PARAMOS:Beveik 60 proc. apklaustj negaljo vardinti kaip ieko darboDaugiau nei 1/3 negaljo vardinti ir darbo netekimo prieasi

 • Poreikis -DARBO IR MATERIALINS PARAMOS:

  Per 40 proc. apklaustj neinojo arba nenurod koki specialyb nort gyti

 • Poreikis -DARBO IR MATERIALINS PARAMOS:

  Tikslins grups nedomina jokios tikslins priemons padedanios rasti darb

 • IR VIS DLTO, BEVEIK 50 PROC. TIKSLINS GRUPS NARI TEIGIA, KAD JIEMSLABAI REIKIA DARBO

 • DARBO RINKOS VERTINIMAS:Per 80 proc. darbdavi teigia, kad jie sutikt darb priimti ir formalaus ugdymopaymjimo neturint darbuotoj AR PRIIMTUMTE DARBUOTOJ TURINT TIK NEFORMAL UGDYMOPAYMJIM?

  Chart7

  63

  10

  4

  Sheet1

  Apklausoje dalyvavo

  privaiosvalstybins

  716

  Gamybos paslaug poreikis

  majimasstabilusaugimasn.n.

  2005 m.230413

  majimasstabilusaugimasn.n.

  2006 m.133385

  bendras darbuotoj skaiius monj

  smulkios22

  vidutins33

  didels22

  2006 metais planuojamas apie 10 proc. didjimas

  moter ir vyr santykis monse

  moterys47

  vyrai63

  situacija 2006 iesms nesikeis

  Ar Js darbovietei reikalingi sekani profesij darbuotojai?

  patalp/individualaus gyvenamojo namo ir aplinkos tvarkytoja48

  slaugytojo padjja12

  rb modeliuotoja40

  kulinar/konditer18

  kita26

  Ar priimtumte darbuotoj turint tik neformalaus ugdymo paymjim?

  taip63

  ne10

  n.n.4

  Ar upildant laisvas darbo vietas per prajusius 6 mnesius pasireik darbuotoj stygius ?

  taip43

  ne15

  n.n.19

  kokiais bdais iekote Js trkstam darbuotoj?

  tarpininkaujant darbo birai54

  Tarpiininkaujant privaioms darbinimo agentroms10

  skelbiant informacij spaudoje31

  skelbiant informacij internete41

  dalyvaujant projektuose / kta13

  Sheet1

  0

  0

  Sheet2

  0

  0

  0

  0

  2005 m.

  Sheet3

  0

  0

  0

  0

  2006 m.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

 • AR UPILDANT LAISVAS DARBO VIETAS PER PRAJUSIUS 6 mn. PASIREIK DARBUOTOJ STIGIUS?DARBO RINKOS VERTINIMAS:

  Tokia situacija takota - pasireikusiu darbuotoj stygiumi

  Chart8

  43

  15

  19

  Sheet1

  Apklausoje dalyvavo

  privaiosvalstybins

  716

  Gamybos paslaug poreikis

  majimasstabilusaugimasn.n.

  2005 m.230413

  majimasstabilusaugimasn.n.

  2006 m.133385

  bendras darbuotoj skaiius monj

  smulkios22

  vidutins33

  didels22

  2006 metais planuojamas apie 10 proc. didjimas

  moter ir vyr santykis monse

  moterys47

  vyrai63

  situacija 2006 iesms nesikeis

  Ar Js darbovietei reikalingi sekani profesij darbuotojai?

  patalp/individualaus gyvenamojo namo ir aplinkos tvarkytoja48

  slaugytojo padjja12

  rb modeliuotoja40

  kulinar/konditer18

  kita26

  Ar priimtumte darbuotoj turint tik neformalaus ugdymo paymjim?

  taip63

  ne10

  n.n.4

  Ar upildant laisvas darbo vietas per prajusius 6 mnesius pasireik darbuotoj stygius ?

  taip43

  ne15

  n.n.19

  kokiais bdais iekote Js trkstam darbuotoj?

  tarpininkaujant darbo birai54

  Tarpiininkaujant privaioms darbinimo agentroms10

  skelbiant informacij spaudoje31

  skelbiant informacij internete41

  dalyvaujant projektuose / kta13

  Sheet1

  Sheet2

  2005 m.

  Sheet3

  2006 m.

 • KOKIAIS BDAIS IEKOTE JS TRKSTAM DARBUOTOJ?DARBO RINKOS VERTINIMAS:Darbuotoj darbdaviai ieko tradiciniais bdais: tarpininkaujant darbo rinkai, skelbiant informacij internete, bei spaudoje

  Chart9

  54

  10

  31

  41

  13

  Sheet1

  Apklausoje dalyvavo

  privaiosvalstybins

  716

  Gamybos paslaug poreikis

  majimasstabilusaugimasn.n.

  2005 m.230413

  majimasstabilusaugimasn.n.

  2006 m.133385

  bendras darbuotoj skaiius monj

  smulkios22

  vidutins33

  didels22

  2006 metais planuojamas apie 10 proc. didjimas

  moter ir vyr santykis monse

  moterys47

  vyrai63

  situacija 2006 iesms nesikeis

  Ar Js darbovietei reikalingi sekani profesij darbuotojai?

  patalp/individualaus gyvenamojo namo ir aplinkos tvarkytoja48

  slaugytojo padjja12

  rb modeliuotoja40

  kulinar/konditer18

  kita26

  Ar priimtumte darbuotoj turint tik neformalaus ugdymo paymjim?

  taip63

  ne10

  n.n.4

  Ar upildant laisvas darbo vietas per prajusius 6 mnesius pasireik darbuotoj stygius ?

  taip43

  ne15

  n.n.19

  kokiais bdais iekote Js trkstam darbuotoj?

  tarpininkaujant darbo birai54

  Tarpiininkaujant privaioms darbinimo agentroms10

  skelbiant informacij spaudoje31

  skelbiant informacij internete41

  dalyvaujant projektuose / kta13

  Sheet1

  0

  0

  Sheet2

  0

  0

  0

  0

  2005 m.

  Sheet3

  0

  0

  0

  0

  2006 m.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

 • TAIAU TIKSLIN GRUP PAGRINDINIUS DARBO RADIMO BDUS INAUDOJA TIK MINIMALIAI

 • Beveik pus tikslins grups atstov teigia nort IVYKTI DIRBTI USIENbei daugiau kaip 1/3 kol kas dar neapsisprend

 • IVYKTI DIRBTI USIEN2/3 vardino, kad nort: pasimokyti usienio kalbos bei dirbti kompiuteriu

 • Reikt tiksliai apsisprsti:

  Kaip sureguliuoti ir k orientuoti paalp politik

  Kaip sprsti tikslins grups isilavinimo klausim

  Kaip ir ko mokyti, kad nesigaut, jog programos tiesiog parengs specializuotusdarbininkus usieniui

 • Europos Bendrij iniciatyvos EQUAL projektas - IEITIS TAU (Skirtas jaunoms moterims, siekiant joms padti sidarbinti ir sumainti j patiriam diskriminacij darbo rinkoje) Projekto Ieitis tau analizuotos rengiamos programos, statym paketai:

  Nacionalin Lisabonos strategijos gyvendinimo programa (patvirtinta 2005.10.19 d.) Priedas Europos Sjungos struktrins paramos 2007-2013 m. sisavinimo dokument rengimas (dalyvavimas rengiant Veiksm program turin) Rengiami valstybs statyminiai dokumentai:- LR Uimtumo rmimo statymas

 • Europos Bendrij iniciatyvos EQUAL projektas - IEITIS TAU (Skirtas jaunoms moterims, siekiant joms padti sidarbinti ir sumainti j patiriam diskriminacij darbo rinkoje)

  Nacionalin Lisabonos strategijos gyvendinimo programa (patvirtinta 2005.10.19 d.) Priedas

  Priemons u kurias atsakinga SADM

  Priemon: Pltoti socialini paslaug infrastruktr (numatomas laikotarpis: 20072008 metai)Priemon : Sudaryti palankesnes slygas sidarbinti socialinse monse socialins rizikos asmenims, skatinti i moni steigimsi ir stiprinti j veikl (numatomas laikotarpis : 20052008 metai)Priemon : Organizuoti socialins rizikos ir atskirties grupi socialin ir profesin integracij (numatomas laikotarpis : 20052008 metai )Priemon : Stiprinti socialin partneryst, diegti lankstesnes darbo organizavimo formas, utikrinti saug uimtum ir geresnes darbo slygas (numatomas laikotarpis: 20052008 metai)Priemon : Atlikti darbo rinkos paslaug tinklo analiz siekiant vertinti galimybes j optimizuoti (numatomas laikotarpis: 20072008 metai )Priemon : Tobulinti atitinkamus teiss aktus, sudaranius slygas diegti naujas darbo organizavimo formas agentrin, namudin darb, teledarb (t.y. darb naudojant informacines technologijas) ir panaiai (numatomas laikotarpis: 20062008 metai )

 • Europos Bendrij iniciatyvos EQUAL projektas - IEITIS TAU (Skirtas jaunoms moterims, siekiant joms padti sidarbinti ir sumainti j patiriam diskriminacij darbo rinkoje)

  Nacionalin Lisabonos strategijos gyvendinimo programa (patvirtinta 2005.10.19 d.) Priedas

  Priemon u kuri atsakinga Teisingumo ministerija

  Priemon : Organizuoti socialins rizikos ir atskirties grupi socialin ir profesin integracij (numatomas laikotarpis : 20052008 metai )

  Priemons u kurias atsakinga Lietuvos darbo bira

  Priemon : Didinti nekvalifikuot ir ilgalaiki bedarbi uimtumo gebjimus, j integracij darbo rink (numatomas laikotarpis: 20072008 metai )Priemon : Atsivelgiant esam padt, parengti teritorin