of 9 /9
Potres ostavio za sobom tužne prizore ruševina i nesretnih ljudskih sudbina Kategorija: VIJESTIAžurirano: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15 Objavljeno: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15 Razorni potres koji je u utorak pogodio Sisačko-moslavačku županiju i odnio sedam života ostavio je za sobom tužne prizore razrušenih mjesta i sudbina ljudi koji su u trenu ostali bez kuća. Posljedice potresa, poput oštećenih krovova, zabatnih zidova i dimnjaka vidljivi su na svakom koraku, a najgore su prošle starije i trošne kuće u središtu Petrinje i okolnim selima na glinskom i petrinjskom području. Kuća u Majskim Poljanama u kojoj su poginuli otac i sin neprepoznatljiva je, a na njenom je mjestu nakon raščišćavanja terena ostala samo hrpa ruševina. U tom su selu pet kilometara udaljenom od Gline, u kojem je poginulo petero ljudi, prevladavali tužni prizori razrušenih kuća na kojima su stanovnici čitav dan popravljali krovove, dok su im pripadnici žurnih službi nudili pomoć. Dopročelnik Gorske službe spašavanja Neven Putar ispričao je Hini da su u noći nakon potresa obišli 86 sela i zaseoka na glinskom i petrinjskom području te da je tristotinjak ljudi zbrinuto u vojarni. Najgore je kad pronađemo mrtve "Koristimo sve svoje resurse u suradnji s ostalim službama, obilazimo područja i mislim da će svi ljudi biti zbrinuti, iako ima onih koji se teško odvajaju od svojih domova jer imaju životinje", rekao je Putar, dodavši da oni ipak nakon dužeg nagovaranja pristanu na to da ih se zbrine u njihovoj organizaciji. Najgore im je kad pronađu mrtve ljude, no sretni su kad pronađu živu osobu što im je uz pomoć potražnih pasa pošlo za rukom u nekoliko slučajeva. U jednoj kući uspjeli su spasiti staricu, ali je na tom mjestu ostao ležati mrtav suprug. Osim s vatrogascima i policijom te ostalim pripadnicima civilne zaštite koji su na terenu u kontaktu su i s veterinarima kojima prijavljuju slučajeve napuštenih životinja. Zaposlenik u gradskoj upravi Marin Kaurić koji se angažirao u pomaganju pogođenom stanovništvu rekao je da hrane ima dovoljno za sve. "Dolaze kombiji i kamioni s hranom, vodom, higijenskim potrepštinama i odjećom. Puno ljudi dolazi pomagati, čak im kažemo da malo pričekaju koji dan dok se situacija smiri", rekao je. U samoj Glini po njegovim riječima situacija što se tiče štete nije toliko strašna kao u Petrinji gdje su se rušile cijele kuće. "Svaka starija kuća je oštećena, novije ili nakon rata obnovljene kuće su donekle bolje prošle", rekao je Kaurić, dodavši da su veće štete zabilježene u okolnim selima. Kuće koje nisu stradale u ratu sad su stradale u potresu 1 / 9 Phoca PDF

Potres ostavio za sobom tužne prizore ruševina i nesretnih

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Potres ostavio za sobom tužne prizore ruševina i nesretnih

Potres ostavio za sobom tune prizore ruševina i nesretnih ljudskih sudbinaPotres ostavio za sobom tune prizore ruševina i nesretnih ljudskih sudbina
Kategorija: VIJESTIAurirano: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
Objavljeno: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
Razorni potres koji je u utorak pogodio Sisako-moslavaku upaniju i odnio sedam
ivota ostavio je za sobom tune prizore razrušenih mjesta i sudbina ljudi koji su u trenu ostali
bez kua.
Posljedice potresa, poput ošteenih krovova, zabatnih zidova i dimnjaka vidljivi su na svakom
koraku, a najgore su prošle starije i trošne kue u središtu Petrinje i okolnim selima na glinskom
i petrinjskom podruju.
Kua u Majskim Poljanama u kojoj su poginuli otac i sin neprepoznatljiva je, a na njenom je
mjestu nakon rašišavanja terena ostala samo hrpa ruševina.
U tom su selu pet kilometara udaljenom od Gline, u kojem je poginulo petero ljudi, prevladavali
tuni prizori razrušenih kua na kojima su stanovnici itav dan popravljali krovove, dok su im
pripadnici urnih slubi nudili pomo.
Doproelnik Gorske slube spašavanja Neven Putar ispriao je Hini da su u noi nakon potresa
obišli 86 sela i zaseoka na glinskom i petrinjskom podruju te da je tristotinjak ljudi zbrinuto u
vojarni.
Najgore je kad pronaemo mrtve
"Koristimo sve svoje resurse u suradnji s ostalim slubama, obilazimo podruja i mislim da e
svi ljudi biti zbrinuti, iako ima onih koji se teško odvajaju od svojih domova jer imaju ivotinje",
rekao je Putar, dodavši da oni ipak nakon dueg nagovaranja pristanu na to da ih se zbrine u
njihovoj organizaciji.
Najgore im je kad pronau mrtve ljude, no sretni su kad pronau ivu osobu što im je uz pomo
potranih pasa pošlo za rukom u nekoliko sluajeva. U jednoj kui uspjeli su spasiti staricu, ali je
na tom mjestu ostao leati mrtav suprug.
Osim s vatrogascima i policijom te ostalim pripadnicima civilne zaštite koji su na terenu u
kontaktu su i s veterinarima kojima prijavljuju sluajeve napuštenih ivotinja.
Zaposlenik u gradskoj upravi Marin Kauri koji se angairao u pomaganju pogoenom
stanovništvu rekao je da hrane ima dovoljno za sve.
"Dolaze kombiji i kamioni s hranom, vodom, higijenskim potrepštinama i odjeom. Puno ljudi
dolazi pomagati, ak im kaemo da malo priekaju koji dan dok se situacija smiri", rekao je.
U samoj Glini po njegovim rijeima situacija što se tie štete nije toliko strašna kao u Petrinji
gdje su se rušile cijele kue.
"Svaka starija kua je ošteena, novije ili nakon rata obnovljene kue su donekle bolje prošle",
rekao je Kauri, dodavši da su vee štete zabiljeene u okolnim selima.
Kue koje nisu stradale u ratu sad su stradale u potresu
1 / 9
Phoca PDF
Kategorija: VIJESTIAurirano: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
Objavljeno: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
U pruanju pomoi angairali su se brojni volonteri, a problem je što se radi o velikom podruju
koje trebaju pokriti. Za usporedbu Glina s 9200 stanovnika obuhvaa 69 naselja i prostire se na
površini od 543 kilometara etvornih dok itava Meimurska upanija ima više od 700
kilometara etvornih.
"Ovaj kraj je i dosad bio zapušten, trudimo se da vratimo ivot. Dosta je prošlo godina nakon
rata, sad su one kue koje nisu stradale u ratu stradale u potresu, ali optimisti smo. Nadam se
da e vlada i EU prepoznati ovaj kraj koji je bogat prirodom, zemljom, kulturom i ljudima", rekao
je.
Ne trenutke je teško razlikovati koje su kue razrušene u ratu a koje u potresu, no Kauri
objašnjava da su u ratu kue veinom bile spaljene, dok su u potresu sasvim potonule ili su im
ošteeni krovovi, dimnjaci i zabatni zidovi.
Gradski vijenik iz Gline Draen Pejakovi rekao je da je katastrofa koja ih je pogodila ipak
prilika da se okrene nova stranica. Drava je pomagala u obnovi nakon rata, ali po njegovom
mišljenju premalo se ulagalo u industriju, poduzetništvo, poljoprivredu, turizam i openito
opstanak ljudi.
Nije sve tako crno
No, poruuje, nije sve tako crno jer taj kraj u kojem je stolovao ban Josip Jelai i u kojem je
skladana hrvatska himna ima znaajne gospodarske subjekte, kao što su proizvodnja djeje
hrane HiPP i drvni centar, dvije manje pilane, ali i kaznionica.
On poruuje da svi koji su ostali bez krova mogu biti prihvaeni u drvni centar, a oekuje da e
uskoro biti podijeljeni kamperi i postavljeni šatori.
Nedostaje im, kae statiara koji procjenjuju štetu i kranovi za dimnjake.
Na potresom pogoenom podruju vei dio cesta je prohodan, a promet je za to rijetko
naseljeno mjesto u srijedu tijekom dana bio prilino gust, a kolone su se povremeno stvarale na
putu od Velike Gorice prema Sisku.
Suprotno apelu urnih slubi koje su pozvale graane da radi izbjegavanja guvi pomo
dostavljaju Crvenom kriu graani su automobilima donosili pomo u hrani i ostalim
potrepštinama a neki su sa sobom vukli i kamp prikolice.
Jedna od lokacija na kojoj se prikuplja hrana nalazi se u drvnom centru u Glini koji raspolae sa
120 kreveta.
Ujedinjeni u lošim trenucima
Volonterka iz Topuskog Dijana Šrbak koja pomae na punktu za prikupljanje hrane rekla je da
sudei prema tablicama automobila ljudi donose pomo iz itave Hrvatske.
Smještajni kapacitet u drvnom centru po njezinim rijeima još nije popunjen. Ljudi plau i alosni
2 / 9
Phoca PDF
Kategorija: VIJESTIAurirano: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
Objavljeno: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
su, ali su zahvalni, rekla je zakljuivši da "ako ništa bar se u lošim trenucima ujedinimo".
Stanovnik zaseoka Zlonoge kojeg su pripadnici Crvenog kria doveli u centra Glinu ispriao je
da je bio u kui za stolom kad je poeo drmati potres snage 6,2. "Dobro da nisam izašao van jer
bi me poklopilo. Kua mu je, kazao je neupotrebljiva.
Stanovnik Majskih Poljana Borislav Meanija rekao je da se jedva spasio. Nije otišao u centar
ve je no nakon potresa proveo u automobilu. U kui su mu ostali dokumenti i lijekovi.
Mario i njegova supruga Andreja iz Gline rekli su da im na kui koju su kao prognanici dobili na
korištenje nije nastala velika šteta. "Još se trzamo na najmanji zvuk, teško je, ali kad vidimo oko
nas mi smo dobro prošli", rekao je suprug.
Trgovine ne rade, ali stalno dolaze ljudi sa svih strana i nude sve što imaju. Vode, kazao je,
imaju ali nije za pie dok struje ima pa nema jer su u tijeku popravci.
Na potresom pogoenom podruju viene su i brojne skupine mlaih ljudi s lopatama koji su
pomagali lokalnom stanovništvu u rašišavanju terena, ali uglavnom nisu bili raspoloeni za
izjave, jer kako su rekli ne vjeruju medijima. Jedan od njih ipak je rekao da ga veseli
zajedništvo.
Kategorija: VIJESTIAurirano: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
Objavljeno: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
4 / 9
Phoca PDF
Kategorija: VIJESTIAurirano: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
Objavljeno: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
5 / 9
Phoca PDF
Kategorija: VIJESTIAurirano: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
Objavljeno: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
6 / 9
Phoca PDF
Kategorija: VIJESTIAurirano: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
Objavljeno: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
7 / 9
Phoca PDF
Kategorija: VIJESTIAurirano: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
Objavljeno: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
8 / 9
Phoca PDF
Kategorija: VIJESTIAurirano: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
Objavljeno: Srijeda, 30 Prosinac 2020 21:15
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)