of 71 /71
8.4.2015. 1 Projektiranje tehnološkog postupka izrade vratila oznake 4008111 za klasične strojeve Priprema i upravljanje proizvodnjom - vježbe OSNOVNI POJMOVI Tehnološka priprema proizvodnje obuhvaća pronalaženje i propisivanje optimalnog rješenja koje će poslužiti za izradu svih dijelova, sklopova i proizvoda u uvjetima raspoloživih proizvodnih resursa. Proizvodni proces - obuhvaća sve aktivnosti na radnom predmetu od ulaska materijala pa sve do njegovog izlaska u vidu gotovog proizvoda iz proizvodnje. Raščlanjuje se u četiri faze: 1) rad na proizvodnim radnim mjestima; 2) kontrola kvalitete; 3)unutrašnji transport i 4) skladištenje. Tehnološki proces - je dio proizvodnog procesa i obuhvaća samo prvu fazu proizvodnog procesa, a to su sve one aktivnosti koje se odvijaju pri izradi dijelova i sklopova na proizvodnim radnim mjestima. Tehnološki postupak predstavlja opis tehnološkog procesa. Tehnološka operacija predstavlja: a) mijenjanje dimenzija proizvodnog dijela (kao npr. obrada odvajanjem čestica, oblikovanje metala deformiranjem ...); b) mijenjanje fizikalno kemijskih svojstava (razne vrste toplinskih obrada); te c) sastavljanje radnih predmeta u nad-sklop ili sklop čime nastaje novi proizvodni element (montaža). Tehnološki zahvat predstavlja dio tehnološke operacije s određenim ciljem djelovanja radnika ili stroja na predmet rada. Tijekom zahvata se ne mijenja obrađivana površina, alat niti režimi rada. STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vježbe 2 Predavač: dr. sc. I. Svalina

Postupak Izrade Vratila Oznake 4008111 2014_2015

 • Author
  kicklop

 • View
  178

 • Download
  17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Postupak Izrade Vratila Oznake 4008111 2014_2015

Text of Postupak Izrade Vratila Oznake 4008111 2014_2015

 • 8.4.2015.

  1

  Projektiranje tehnolokog postupka izrade vratila oznake 4008111 za klasine strojeve

  Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  OSNOVNI POJMOVI Tehnoloka priprema proizvodnje obuhvaa pronalaenje i propisivanje

  optimalnog rjeenja koje e posluiti za izradu svih dijelova, sklopova i proizvoda uuvjetima raspoloivih proizvodnih resursa.

  Proizvodni proces - obuhvaa sve aktivnosti na radnom predmetu od ulaskamaterijala pa sve do njegovog izlaska u vidu gotovog proizvoda iz proizvodnje.Ralanjuje se u etiri faze: 1) rad na proizvodnim radnim mjestima; 2) kontrolakvalitete; 3)unutranji transport i 4) skladitenje.

  Tehnoloki proces - je dio proizvodnog procesa i obuhvaa samo prvu fazu proizvodnog procesa, a to su sve one aktivnosti koje se odvijaju pri izradi dijelova i sklopova na proizvodnim radnim mjestima.

  Tehnoloki postupak predstavlja opis tehnolokog procesa.

  Tehnoloka operacija predstavlja: a) mijenjanje dimenzija proizvodnog dijela (kaonpr. obrada odvajanjem estica, oblikovanje metala deformiranjem ...); b) mijenjanjefizikalno kemijskih svojstava (razne vrste toplinskih obrada); te c) sastavljanje radnihpredmeta u nad-sklop ili sklop ime nastaje novi proizvodni element (montaa).

  Tehnoloki zahvat predstavlja dio tehnoloke operacije s odreenim ciljem djelovanjaradnika ili stroja na predmet rada. Tijekom zahvata se ne mijenja obraivanapovrina, alat niti reimi rada.

  STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe 2Predava: dr. sc. I. Svalina

 • 8.4.2015.

  2

  Obveze studenata:

  Aktivno prisustvo na vjebama i predavanjima

  Izrada tehnolokog postupka za zadani radni predmet (uvjet za izlazak na pismeni dio ispita)

  Materijali za vjebe su dostupni na: https://www.sfsb.hr/~isvalina/

  Konzultacije:

  ponedjeljak i etvrtak od 12.00 14.00 sati

  Pitanja?

  Predava: dr. sc. I. Svalina 3STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  STRUKTURA AKTIVNOSTI I REDOSLIJED PROJEKTIRANJA TEHNOLOKOG POSTUPKA

  Analiza konstrukcije proizvoda obuhvaa:analizu tehnologinosti, analizu tonosti,analizu sloenosti i analizu osnovnogmaterijala.

  Odreivanje polaznog materijala, najeese koriste sljedei oblici polaznog materijala:pripremak i zajedniki polazni materijal.

  Definiranje tehnolokih operacija na vrstu iredoslijed tehnolokih operacija utjeu:zahtjevi za tonost mjera, oblik radnogpredmeta, dimenzije polaznog materijala,kvaliteta polaznog materijala i stanje njegovihpovrina, koliina proizvoda na radnomnalogu, raspoloivost standardnih mjernih,reznih i kontrolnih alata, razinastandardizacije i unifikacije radnog predmeta

  Predava: dr. sc. I. SvalinaSTROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe 4

 • 8.4.2015.

  3

  STRUKTURA AKTIVNOSTI I REDOSLIJED PROJEKTIRANJA TEHNOLOKOG POSTUPKA

  Odreivanje tehnolokih baza. Baze su onepovrine radnog predmeta koje se nalaze ukontaktu s povrinama susjednih elemenata, tetonost radnog predmeta ovisi o tonosti baza.Treba razlikovati: konstrukcijske, kontrolne,tehnoloke i montane baze.

  Odreivanje (izbor) stroja. U postupkuodreivanja radnog stroja bitno je poznavati:snagu stroja, tehnoloki prostor obrade,kinematska svojstva stroja, upravljaka svojstva,tonost stroja, stupanj automatizacije, gabaritnedimenzije i radni prostor i cijenu rada stroja.

  Izbor potrebnog alata. Pod alatom sepodrazumijeva sredstvo za rad kojim radnikneposredno ili koritenjem stroja obrauje radnipredmet. S tehnolokog gledita razlikuju se trigrupe alata: alati za obradu, alati zapozicioniranje i stezanje i alati za mjerenje ikontrolu. Nadalje se mogu podijeliti nastandardne i nestandardne alate. Izbor alataovisi o: zahtijevanoj kvaliteti proizvoda,zahtijevanoj tonosti, snazi stroja, stabilnostisustava stoj - radni predmet alat, dodacima zaobradu, i obraivanom materijalom.

  Predava: dr. sc. I. SvalinaSTROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe 5

  STRUKTURA AKTIVNOSTI I REDOSLIJED PROJEKTIRANJA TEHNOLOKOG POSTUPKA

  Izbor reima obrade. Odreivanje reimapodrazumijeva izbor najpovoljnije (optimalne)kombinacije: brzine rezanja, posmaka i dubinerezanja, koja omoguava najekonominijeobavljanje tehnoloke operacije ili zahvata primaksimalnom iskoritenju stroja i alata.

  Proraun ukupnog vremena. Ukupno vrijemeobrade sastoji se od pripremno-zavrnogvremena i komadnog vremena. Pripremno-zavrno vrijeme se ralanjuje na osnovno idopunsko a komadno na osnovno ilitehnoloko, pomono i dopunsko.

  Tehnoloka dokumentacija. Potrebne uputeza izradu i montau dijelova i sklopova susadrane u tehnolokoj dokumentaciji.Tehnoloku dokumentaciju ini: tehnolokipostupak, operacijski list i radni ili vremenskilist.

  Predava: dr. sc. I. SvalinaSTROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe 6

 • 8.4.2015.

  4

  Razlike izmeu konvencionalnih (klasinih) alatnih strojeva i CNC alatnih strojeva

  Klasini stroj

  Pogon stroja radi se o skupnompogonu tj. jedan motor pogoni iglavno vreteno i ostala gibanjaradnog stola

  Upravljanje stroja izvodi se runoili strojno preko ruica za upravljanje

  Mjerni sustav stroja sastoji se odskale sa nonijusom

  Pomak radnog stola ostvaruje setrapeznim navojem

  CNC stroj

  Pogon stroja - kod CNC strojeva postoji jedan glavni motor za pogon glavnog vretena a gibanje po osima ostvarujuposebni istosmjerni motori.

  Upravljanje stroja - CNC strojevi imaju upravljaku jedinicu (tipkovnica i zaslon) i rade automatski preko programa

  Mjerni sustav stroja sastoji se linearnog mjernog sustava (CNC stroj).

  Pomak radnog stola ostvaruje se kuglinim navojnim vretenom

  Predava: dr. sc. I. Svalina 7STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  Grupe materijala radnih predmeta (ISO 513)

  Industrija za obradu metala proizvodi izuzetno iroku paletu komponenti koje suizraene iz razliitih materijala. Svaki materijal ima svoja jedinstvena svojstva koja suprouzrokovana legirajuim elementima, toplinskom obradom, tvrdoom Ta svojstvasnano utjeu na izbor geometrije alata, stupnjeve kvalitete i reime obrade.

  Zbog toga su materijali radnih predmeta (obradaka) podijeljeni u est grupa sukladnoISO 513 standardu, pri emu svaka grupa ima jedinstvena svojstva u smislu obradivosti.

  Slika 1. Grupe materijala radnih predmeta prema ISO 513

  Predava: dr. sc. I. Svalina 8STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

 • 8.4.2015.

  5

  Specifina sila rezanja

  Predava: dr. sc. I. Svalina 9STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  Jedna bitna znaajka za svih 6 grupa materijala je vidljiva kroz silu rezanja Fc.

  Jedinina specifina sila rezanja kc1, je sila u smjeru rezanja potrebna za odrezivanje estice povrine 1 mm2 koja ima prosjenu debljinu 1 mm.

  Specifina sila rezanja se koristi za proraun: sile rezanja Fc , momenta i zahtijevane snage stroja.

  Slika 2. Specifina sila rezanja kc

  1)TEHNOLOKI POSTUPAK

  U ovom poglavlju je projektiran tehnoloki postupak izrade vratila oznake 4008111 za klasinestrojeve. Vratilo 4008111 je izraeno iz elika 1530 (0,46% C i 0,65 Mn) prethodno kaljenog.Jedinina specifina sila rezanja i korekcijski faktor za stvarnu debljinu estice za ovaj elik suoitani iz tablice 1. i iznose kc1 = 1700 N/mm

  2 mc = 0.25. Ovaj primjer tehnolokog postupasluit e studentima kao pomo za izradu programa iz PiUP-a.

  1.1) IZBOR POLAZNOG MATERIJALA ZA IZRADU VRATILA 4008111

  Slijedi izraunavanje dimenzija zajednikog polaznog materijala na osnovi dodataka zaobradu. Ukupni dodatak za obradu uzdunog tokarenja izabran je iz tablice 2.

  =1= 3,5 mmD= 45 mm

  Dp= D+ 1=45 + 3,5 = 48,5 mm

  Ukupni dodatak za obradu poprenog tokarenja izabran je iz tablice 3.

  =1= 2,5 mmlP= 290 mm

  Lprip=lP+2 x 1=290+ 2 x 2,5 = 295 mm

  Predava: dr. sc. I. Svalina 10STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

 • 8.4.2015.

  6

  Kako 48,5 mm nije standardni promjer, izabran je promjer 50 mm iz tablice 20., elinipoluproizvodi, elik u ipkama (vrue valjan). Kako e se radni predmeti izraivati izzajednikog polaznog materijala potrebno je voditi i rauna o otpadu (irina noa) kojiprouzrokuje tehnoloki zahvat odrezivanje iz ipke (zajedniki polazni materijal) napotrebnu duljinu.

  Detaljnom analizom standardnih dimenzija duljine ipke promjera 50 mm premaKrautovom strojarskom priruniku, elini poluproizvodi, elik u ipkama (vrue valjan)usvojena je duljina zajednikog polaznog materijala koja daje najmanji ukupni otpad.

  Znai zajedniki polazni materijal je ovih dimenzija 501500 mm. Otpad po svakom proizvodnom elementu je izraunat prema.

  Predava: dr. sc. I. Svalina 11STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  Lp=Lprip+n=295 + 4=299 mm

  lPm=1500 mm

  5 1500 5 2991 mm

  5 5

  pm pl L

  o

  1.2) REDOSLIJED TEHNOLOKIH OPERACIJA I ZAHVATA

  Slijedi redoslijed tehnolokih operacija i zahvata pri izradi vratila 4008111 iz zajednikog polaznog materijala.

  Tehnoloka operacija TOKARENJE 10

  10/1 Priprema radnog mjesta

  10/2 Stezanje radnog predmeta

  10/3 Tokarenje ela

  10/4 Zabuivanje sredinjeg gnijezda 4 mm

  10/5 Uzduno tokarenje 45293 mm

  10/6 Uzduno tokarenje 38175 mm

  10/7 Uzduno tokarenje 30,3107 mm

  10/8 Uzduno tokarenje 2743,5 mm

  10/9 Tokarenje kosine 6/15

  10/10 Tokarenje utora 1,52 profilnim noem

  10/11 Tokarenje kosine 2/45

  10/12 Tokarenje (urezivanje) navoja M27

  10/13 Odrezivanje na 292,5 mm

  10/14 Otputanje radnog predmeta

  Predava: dr. sc. I. Svalina 12STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

 • 8.4.2015.

  7

  Tehnoloka operacija TOKARENJE 20

  20/1 Priprema radnog mjesta

  20/2 Stezanje radnog predmeta

  20/3 Tokarenje ela

  20/4 Zabuivanje sredinjeg gnijezda 4 mm

  20/5 Uzduno tokarenje 3460 mm

  20/6 Tokarenje kosine 2/45

  20/7 Buenje rupe 6,7 mm

  20/8 Uputanje na 15 mm

  20/9 Otputanje radnog predmeta

  Tehnoloka operacija GLODANJE 30

  30/1 Priprema radnog mjesta

  30/2 Stezanje radnog predmeta

  30/3 Glodanje utora 1242 mm

  30/4 Otputanje radnog predmeta

  Predava: dr. sc. I. Svalina 13STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  Tehnoloka operacija GLODANJE 40

  40/1 Priprema radnog mjesta

  40/2 Stezanje radnog predmeta

  40/3 Glodanje odreza 50 mm sa jedne strane

  40/4 Glodanje odreza 50 mm sa druge strane

  40/5 Otputanje radnog predmeta

  Tehnoloka operacija BUENJE 50

  50/1 Priprema radnog mjesta

  50/2 Stezanje radnog predmeta

  50/3 Buenje provrta 7,70 mm

  50/4 Grubo razvrtanje 7,94 mm

  50/5 Fino razvrtanje 8 H7 mm

  50/6 Otputanje radnog predmeta

  Predava: dr. sc. I. Svalina 14STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

 • 8.4.2015.

  8

  Tehnoloka operacija BRUENJE 60

  60/1 Priprema radnog mjesta

  60/2 Stezanje radnog predmeta

  60/3 Bruenje 30h662

  60/4 Otputanje radnog predmeta

  Predava: dr. sc. I. Svalina 15STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1.2) OPERACIJA 10 TOKARENJE

  Za ovu operaciju tokarenja odabrana je tokarilica proizvoaa KNUTH tip Solidturn250/3000 neto snage Pe=7,5 kW . Maksimalni promjer tokarenja preko suporta je D=290mm, duina tokarenja je L=3000 mm, a broj okretaja n=26-2000 o/min.

  10/1 PRIPREMA RADNOG MJESTA

  Iz tablice 22. (tablica Pripremno zavrna vremena za velike tokarilice) biraju se slijedeaosnovna pripremno-zavrna radna vremena: za prva etiri standardna elementa(preuzimanje i upoznavanje s radnom dokumentacijom, pripremanje steznog, reznog imjernog alata, namjetanje dijelova stroja za rad, predavanje radne dokumentacije ipospremanje radnog mjesta):

  za peti standardni element (izuzimanje alata iz alatnice):

  za esti standardni element (postavljanje stezne glave ili planske ploe sa podeavanjem eljusti):

  Predava: dr. sc. I. Svalina 16STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  20 ch radni predmet jednostavan za izradupzot

  t pzo

  15 ch

  t pzo 12 ch

 • 8.4.2015.

  9

  za osmi standardni element (namjetanje stroja za rad izmeu iljaka):

  Ovo vrijeme se uveava za dopunsko pripremno-zavrno vrijeme (tpzd) koje iznosi 1020% od tpzo, pa pripremno-zavrno vrijeme iznosi:

  10/2 STEZANJE RADNOG PREDMETA

  Iz tablice 23. (tablica Pomona vremena za stezanje za horizontalno tokarenje), zasrednji stroj i stezanje u steznu glavu i iljak bira se slijedee pomono komadno vrijeme:

  Prema [Bonjakovi] vrijede sljedee preporuke:

  1) Kruno simetrini radni predmeti steu se u steznu glavu s tri eljusti gdje duljinadodirne povrine izmeu eljusti i radnog predmeta treba biti najmanje 1,2 puta veaod promjera radnog predmeta, ime se osigurava poklapanje osi radnog predmeta sosi vretena stroja pri emu duljina stezanja ne smije biti manja od 5 mm.

  Predava: dr. sc. I. Svalina 17STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  t pzo 25 ch

  t pzo 72 ch 43,2 min

  t t t t t t pz pzo pzd pzo pzo pzo0,2 1,2 1,2 43,2 51,84 min

  t kp 1,10 min

  2) Radne predmete iji je omjer duljine i promjera L/d >2,5 potrebno je centrirati istegnuti iljkom s druge strane, meutim prije stezanja potrebno je napravitisredinje gnijezdo. Stezanje iljkom preporuuje se i u sljedeim sluajevima: kada jeduljina stezanja manja od 5 mm ili omjer duljine stezanja i promjera stezanja je manjiod 0,8 mm.

  Ovo se vrijeme uveava za dopunsko komadno vrijeme (tkd) koje iznosi 1020% od (tkp),pa komadno vrijeme iznosi:

  10/3 TOKARENJE ELA

  Slika 1.1 Skica za obradni zahvat 10/3

  Predava: dr. sc. I. Svalina 18STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  t t t t t t k kp kd kp kp kp0,2 1,2 1,2 1,10 1,32 min

 • 8.4.2015.

  10

  Za ovaj zahvat izabrana je negativna ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem izkataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Ploica: T-MAX P TNMG 16 04 08 PRDra: DTFNR 20 20 K16Kut namjetanja: = 91Prednji kut (oitava se iz kataloga Turning tools proizvoaa alata Sandvik): y = -6Za gore usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade:

  Odabrani parametri obrade su:a = 2,5 mms = 0,35 mm/okr v = 325 m/min

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 19STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  a 3,0 0,7 6,0 mm

  s 0,35 0,2 0,55 mm/ okr

  325 m/min (prvi izbor prema uputama iz kataloga za grubu obradu je GC 4225)v

  vn

  D

  1000 1000 3252069 o/min

  50

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 2000 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 20STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  D nv

  50 2000314,2 314 m/min

  1000 1000

  c

  ce3

  m

  c c1 sr

  sr

  0.25 2

  c

  3

  v a s kP P 7,5 kW

  60 10

  k k h 1100

  h s sin 0,35 sin91 0.35 mm

  6k 1700 0,35 1 2343 N/mm

  100

  314 2,5 0,35 2343P 10,73 kW 7,5 kW

  60 10

 • 8.4.2015.

  11

  Za odabrane parametre obrade premaena je instalirana snaga stroja stoga se morasmanjiti brzina rezanja, posmak ili dubina rezanja ili neka od kombinacija spomenutihparametara ili sva tri parametra u kombinaciji.

  U ovom tehnolokom postupku koristit e se pristup smanjivanja dubine rezanja apreostala dva parametra e zadrati svoje vrijednosti.

  Prihvaena dubina rezanja je 1,25 mm.

  Broj prolaza za popreno tokarenje ela je:

  Stvarni parametri obrade su (gdje je posmak prihvaen kao najblii raspoloivi na stroju):

  a = 1,25 mms = 0,35 mm/okr v = 314 m/min

  Predava: dr. sc. I. Svalina 21STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  3 3

  emax

  c

  60 10 P 60 10 7,5a 1,74 mm

  v s k 314 0,35 2343

  2,52

  1,25 ia

  i = 2n = 2000 o/minOsnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.1 slijedi:l = 25 mmPrilaz i izlaz alata iznose:

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min),promjena posmaka (0,25 min)izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)

  Predava: dr. sc. I. Svalina 22STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  L it

  n s

  ko

  29 20,083 min

  2000 0,35

  1 2 25 2 2 29 mmL l l l

  1 2l l 0,5 2 2 mm

 • 8.4.2015.

  12

  primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)premjetanje alata iz jednog poloaja u drugi (0,20,8 min); 1x(0,4 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,84 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  10/4 ZABUIVANJE SREDINJEG GNIJEZDA 4 mm

  Slika 1.2 Skica za obradni zahvat 10/3

  U zahvatu zabuivanja sredinjeg gnijezda 4 mm bira se zabuiva 4 mm premaDIN333 tip 0021A iz kataloga YAMAWA. Reimi rezanja za zabuiva su dani u kataloguovisno o promjeru sredinjeg gnijezda i vrstoi materijala:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 23STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  k ko kp1,2 0,083 1,2 1,84 2,291 min t t t

  v = 1530 m/min

  s = 0,040,012 mm/okr

  i = 1

  Odabrani parametri obrade su:

  s = 0,08 mm/okr

  v = 22,5m/min

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloiv na stroju a to je:

  n = 1565 okr/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 24STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  vn

  D

  1000 1000 22,51790,4 okr/min

  4

  D nv

  4 156519,66 19,7 m/min

  1000 1000

 • 8.4.2015.

  13

  Stvarni parametri obrade su:

  v = 19,7 m/min

  n = 1565 o/min

  s = 0,08 mm/o

  i = 1

  Osnovno komadno vrijeme je:

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.2 slijedi:l = 10 mmPrilaz alata iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 25STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  L it

  n s

  ko

  12,2 10,097 min

  1565 0,08

  1 10 2,2 12,2 mmL l l

  14

  0,5 2 60 1 2,2 mm2 2

  Dl ctg ctg

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadnopomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:promjena broja okretaja (0,25 min),promjena posmaka (0,25 min)izmjena alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 26STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  t t t k ko kp1,2 0,097 1,2 1,44 1,825 min

 • 8.4.2015.

  14

  10/5 UZDUNO TOKARENJE 45 x 293 mm

  Slika 1.3 Skica za obradni zahvat 10/5

  Za ovaj zahvat izabrana je negativna ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem izkataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Ploica: T-MAX P TNMG 16 04 12 PMDra: DTJNR 20 20 K16Kut namjetanja: = 93Prednji kut (oitava se iz kataloga Turning tools proizvoaa alata Sandvik): y = -6Za gore usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 27STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  a 3,0 0,8 5,0 mm

  s 0,35 0,18 0,6 mm/ okr

  Predava: dr. sc. I. Svalina 28STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  Odabrani parametri obrade su:a = 2,5 mms = 0,35 mm/okrv = 325 m/min

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 2000 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  325 m/min (prvi izbor prema uputama iz kataloga za srednje finu obradu je GC 4225)v

  vn

  D

  1000 1000 3252299 o/min

  45

  D nv

  45 2000282,7 283 m/min

  1000 1000

 • 8.4.2015.

  15

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Za odabrane parametre obrade premaena je instalirana snaga stroja stoga se morasmanjiti brzina rezanja, posmak ili dubina rezanja ili neka od kombinacija spomenutihparametara ili sva tri parametra u kombinaciji.

  U ovom tehnolokom postupku koristit e se pristup smanjivanja dubine rezanja apreostala dva parametra e zadrati svoje vrijednost.

  Predava: dr. sc. I. Svalina 29STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  c

  ce3

  m

  c c1 sr

  sr

  0.25 2

  c

  3

  v a s kP P 7,5 kW

  60 10

  k k h 1100

  h s sin 0,35 sin93 0.35 mm

  6k 1700 0,35 1 2343 N/mm

  100

  283 2,5 0,35 2343P 9,67 kW 7,5 kW

  60 10

  3 3

  emax

  c

  60 10 P 60 10 7,5a 1,94 mm

  v s k 283 0,35 2343

  Predava: dr. sc. I. Svalina 30STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  Prihvaena dubina rezanja je 1,25 mm.

  Broj prolaza za uzduno tokarenje je:

  Stvarni parametri obrade su (gdje je posmak prihvaen kao najblii raspoloivi na stroju):

  a = 1,25 mms = 0,35 mm/okrv = 283 m/mini = 2n = 2000 o/minOsnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Duljina puta alata iznosi:

  52

  2 2 1,25i

  a

  L it

  n s

  ko

  295 20,843 min

  2000 0,35

  1 293 2 295 mmL l l

 • 8.4.2015.

  16

  Iz slike 1.3 slijedi:l = 293 mmPrilaz i izlaz alata iznose:

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min),promjena posmaka (0,25 min)izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)premjetanje alata iz jednog poloaja u drugi (0,20,8 min); 1x(0,4 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,84 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 31STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1l 0,5 2 2 mm

  k ko kp1,2 0,843 1,2 1,84 3,051 min t t t

  10/6 UZDUNO TOKARENJE 38 x 175 mm

  Slika 1.4 Skica za obradni zahvat 10/6

  Za ovaj zahvat izabrana je negativna ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem izkataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Ploica: T-MAX P TNMG 16 04 12 PMDra: DTJNR 20 20 K16Kut namjetanja: = 93Prednji kut (oitava se iz kataloga Turning tools proizvoaa alata Sandvik): y = -6Za gore usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 32STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  a 3,0 0,8 5,0 mm

  s 0,35 0,18 0,6 mm/ okr

 • 8.4.2015.

  17

  Predava: dr. sc. I. Svalina 33STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  Odabrani parametri obrade su:a = 3,5 mms = 0,35 mm/okrv = 325 m/min

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 2000 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  325 m/min (prvi izbor prema uputama iz kataloga za srednje finu obradu je GC 4225)v

  vn

  D

  1000 1000 3252722 o/min

  38

  D nv

  38 2000238,8 239 m/min

  1000 1000

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Za odabrane parametre obrade premaena je instalirana snaga stroja stoga se morasmanjiti brzina rezanja, posmak ili dubina rezanja ili neka od kombinacija spomenutihparametara ili sva tri parametra u kombinaciji.

  U ovom tehnolokom postupku koristit e se pristup smanjivanja dubine rezanja apreostala dva parametra e zadrati svoje vrijednosti.

  Predava: dr. sc. I. Svalina 34STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  c

  ce3

  m

  c c1 sr

  sr

  0.25 2

  c

  3

  v a s kP P 7,5 kW

  60 10

  k k h 1100

  h s sin 0,35 sin93 0.35 mm

  6k 1700 0,35 1 2343 N/mm

  100

  239 3,5 0,35 2343P 11,43 kW 7,5 kW

  60 10

  3 3

  emax

  c

  60 10 P 60 10 7,5a 2,29 mm

  v s k 239 0,35 2343

 • 8.4.2015.

  18

  Prihvaena dubina rezanja je 1,75 mm.

  Broj prolaza za uzduno tokarenje je:

  Stvarni parametri obrade su (gdje je posmak prihvaen kao najblii raspoloivi na stroju):

  a = 1,75 mms = 0,35 mm/okrv = 239 m/mini = 2n = 2000 o/minOsnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Duljina puta alata iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 35STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  72

  2 2 1,75i

  a

  L it

  n s

  ko

  177 20,506 min

  2000 0,35

  1 175 2 177 mmL l l

  Iz slike 1.4 slijedi:l = 175 mmPrilaz i izlaz alata iznose:

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)premjetanje alata iz jednog poloaja u drugi (0,20,8 min); 1x(0,4 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,16 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 36STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1l 0,5 2 2 mm

  k ko kp1,2 0,506 1,2 1,16 1,898 min t t t

 • 8.4.2015.

  19

  10/7 UZDUNO TOKARENJE 30,3 x 107 mm

  Slika 1.5 Skica za obradni zahvat 10/6

  Za ovaj zahvat izabrana je negativna ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem izkataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Ploica: T-MAX P TNMG 16 04 12 PMDra: DTJNR 20 20 K16Kut namjetanja: = 93Prednji kut (oitava se iz kataloga Turning tools proizvoaa alata Sandvik): y = -6Za gore usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 37STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  a 3,0 0,8 5,0 mm

  s 0,35 0,18 0,6 mm/ okr

  Odabrani parametri obrade su:a = 3,85 mms = 0,35 mm/okrv = 325 m/min

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 2000 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 38STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  325 m/min (prvi izbor prema uputama iz kataloga za srednje finu obradu je GC 4225)v

  1000 1000 3253414 o/min

  30,3

  vn

  D

  D nv

  30,3 2000190,4 190 m/min

  1000 1000

 • 8.4.2015.

  20

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Za odabrane parametre obrade premaena je instalirana snaga stroja stoga se morasmanjiti brzina rezanja, posmak ili dubina rezanja ili neka od kombinacija spomenutihparametara ili sva tri parametra u kombinaciji.

  U ovom tehnolokom postupku koristit e se pristup smanjivanja dubine rezanja apreostala dva parametra e zadrati svoje vrijednost.

  Predava: dr. sc. I. Svalina 39STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  c

  ce3

  m

  c c1 sr

  sr

  0.25 2

  c

  3

  v a s kP P 7,5 kW

  60 10

  k k h 1100

  h s sin 0,35 sin93 0.35 mm

  6k 1700 0,35 1 2343 N/mm

  100

  190 3,85 0,35 2343P 9,99 kW 7,5 kW

  60 10

  3 3

  emax

  c

  60 10 P 60 10 7,5a 2,88 mm

  v s k 190 0,35 2343

  Prihvaena dubina rezanja je 1,925 mm.

  Broj prolaza za uzduno tokarenje je:

  Stvarni parametri obrade su (gdje je posmak prihvaen kao najblii raspoloivi na stroju):

  a = 1,925 mms = 0,35 mm/okrv = 190 m/mini = 2n = 2000 o/minOsnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Duljina puta alata iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 40STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  7,72

  2 2 1,925

  i

  a

  L it

  n s

  ko

  109 20,311 min

  2000 0,35

  1 107 2 109 mmL l l

 • 8.4.2015.

  21

  Iz slike 1.5 slijedi:l = 107 mmPrilaz alata iznosi:

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)premjetanje alata iz jednog poloaja u drugi (0,20,8 min); (0,4 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,16minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 41STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1l 0,5 2 2 mm

  t t t k ko kp1,2 0,311 1,2 1,16 1,703 min

  10/8 UZDUNO TOKARENJE 27 x 43,5 mm

  Slika 1.6 Skica za obradni zahvat 10/6

  Za ovaj zahvat izabrana je negativna ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem izkataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Ploica: T-MAX P SNMG 12 04 04 PMDra: DSSNR 20 20 K12Kut namjetanja: = 45Prednji kut (oitava se iz kataloga Turning tools proizvoaa alata Sandvik): y = -6Za gore usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 42STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  a 3,0 0,4 6,0 mm

  s 0,20 0,10 0,3 mm/ okr

 • 8.4.2015.

  22

  Odabrani parametri obrade su:a = 1,65 mms = 0,19 mm/okrv = 395 m/min

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 2000 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 43STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  395 m/min (prvi izbor prema uputama iz kataloga za srednje finu obradu je GC 4225)v

  vn

  D

  1000 1000 3954657 o/min

  27

  D nv

  27 2000169,6 170 m/min

  1000 1000

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Za odabrane parametre obrade nije premaena instalirana snaga stroja stoga seprihvaaju odabrani parametri obrade.

  Broj prolaza za uzduno tokarenje je:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 44STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  c

  ce3

  m

  c c1 sr

  sr

  0.25 2

  c

  3

  v a s kP P 7,5 kW

  60 10

  k k h 1100

  h s sin 0,19 sin45 0,13 mm

  6k 1700 0,13 1 3001 N/mm

  100

  170 1,65 0,19 3001P 2,66 kW 7,5 kW

  60 10

  3,31

  2 2 1,65i

  a

 • 8.4.2015.

  23

  Stvarni parametri obrade su (gdje je posmak prihvaen kao najblii raspoloivi na stroju):

  a = 1,65 mms = 0,19 mm/okrv = 170 m/mini = 1n = 2000 o/minOsnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.6 slijedi:l = 43,5 mmPrilaz alata iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 45STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  ko

  47,15 10,124 min

  2000 0,19

  L it

  n s

  1 43,5 3,65 47,15 mmL l l

  1

  1,650,5 2 2 3,65 mm

  45

  al

  tg tg

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena posmaka (0,25 min)izmjena alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,19 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 46STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  t t t k ko kp1,2 0,124 1,2 1,19 1,552 min

 • 8.4.2015.

  24

  10/9 TOKARENJE KOSINE 6/15

  Slika 1.7 Skica za obradni zahvat 10/6

  Za ovaj zahvat izabrana je negativna ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem izkataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Ploica: T-MAX P SNMG 12 04 08 PMDra: DSKNR 25 25 M12Kut namjetanja: = 75Prednji kut (oitava se iz kataloga Turning tools proizvoaa alata Sandvik): y = -6Za gore usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 47STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  a 3,0 0,5 6,0 mm

  s 0,30 0,15 0,5 mm/ okr

  Odabrani parametri obrade su:a 1,6 mms = 0,30 mm/okr (popreni posmak) v = 345 m/min

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 2000 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 48STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  345 m/min (prvi izbor prema uputama iz kataloga za srednje finu obradu je GC 4225)v

  vn

  D

  1000 1000 3453156 o/min

  34,8

  D nv

  34,8 2000218,6 219 m/min

  1000 1000

 • 8.4.2015.

  25

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Za odabrane parametre obrade nije premaena instalirana snaga stroja stoga seprihvaaju odabrani parametri obrade.

  Broj prolaza za uzduno tokarenje je:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 49STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  c

  ce3

  m

  c c1 sr

  sr

  0.25 2

  c

  3

  v a s kP P 7,5 kW

  60 10

  k k h 1100

  h s sin 0,30 sin75 0,29 mm

  6k 1700 0,29 1 2456 N/mm

  100

  219 1,6 0,30 2456P 4,30 kW 7,5 kW

  60 10

  3,21

  2 2 1,6i

  a

  Stvarni parametri obrade su (gdje je posmak prihvaen kao najblii raspoloivi na stroju):

  a = 1,6 mms = 0,30 mm/okrv = 219 m/mini = 1n = 2000 o/minOsnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.7 slijedi:l = 1,6 mmPrilaz alata iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 50STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  L it

  n s

  ko

  4 10,007 min

  2000 0,30

  1 1,6 2,43 4 mmL l l

  1

  1,60,5 2 2 2,43 mm

  75

  al

  tg tg

 • 8.4.2015.

  26

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena posmaka (0,25 min)izmjena alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,19 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 51STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  t t t k ko kp1,2 0,007 1,2 1,19 1,435 min

  10/10 TOKARENJE UTORA 1,5 x 2 mm PROFILNIM NOEM

  Slika 1.8 Skica za obradni zahvat 10/10

  Za ovaj zahvat izabrana je profilna ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem izkataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Ploica: N123D2-0150-0001-GFDra: C4-RF123D15-27055BKut namjetanja: = 90Prednji kut (oitava se iz kataloga Turning tools proizvoaa alata Sandvik): y = 0Za gore usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 52STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  s 0,07 0,03 0,14 mm/ okr

 • 8.4.2015.

  27

  Odabrani parametri obrade su:s = 0,07 mm/okr (popreni posmak) v = 120 m/mini = 1

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 1565 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Kako su posmak i brzina rezanja vrlo niski nije potrebna provjera zahtijevane snage stroja.

  Predava: dr. sc. I. Svalina 53STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  120 m/min (prvi izbor prema uputama iz kataloga je GC 4125)v

  vn

  D

  1000 1000 1201661 o/min

  23

  D nv

  23 1565113,1 113 m/min

  1000 1000

  Stvarni parametri obrade su (gdje je posmak prihvaen kao najblii raspoloivi na stroju):

  s = 0,07 mm/okrv = 113 m/mini = 1n = 1565 o/minOsnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.8 slijedi:l = 2 mmPrilaz alata iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 54STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  L it

  n s

  ko

  4 10,037 min

  1565 0,07

  1 2 2 4 mmL l l

  1 0 0,5 2 0 2 2 mml

 • 8.4.2015.

  28

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min),promjena posmaka (0,25 min)izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 55STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  k ko kp1,2 0,037 1,2 1,44 1,765 min t t t

  10/11 TOKARENJE KOSINE 2/45

  Slika 1.9 Skica za obradni zahvat 10/6

  Za ovaj zahvat izabrana je negativna ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem izkataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Ploica: T-MAX P SNMG 12 04 08 PMDra: DSSNR 20 20 K12Kut namjetanja: = 45Prednji kut (oitava se iz kataloga Turning tools proizvoaa alata Sandvik): y = -6Za gore usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 56STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  a 3,0 0,5 6,0 mm

  s 0,30 0,15 0,5 mm/ okr

 • 8.4.2015.

  29

  Odabrani parametri obrade su:a = 2 mms = 0,30 mm/okr (popreni posmak) v = 345 m/min

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 2000 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 57STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  345 m/min (prvi izbor prema uputama iz kataloga za srednje finu obradu je GC 4225)v

  vn

  D

  1000 1000 3454775 o/min

  23

  D nv

  23 2000144,5 145 m/min

  1000 1000

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Za odabrane parametre obrade nije premaena instalirana snaga stroja stoga seprihvaaju odabrani parametri obrade.

  Broj prolaza za uzduno tokarenje je:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 58STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  c

  ce3

  m

  c c1 sr

  sr

  0.25 2

  c

  3

  v a s kP P 7,5 kW

  60 10

  k k h 1100

  h s sin 0,30 sin45 0,21 mm

  6k 1700 0,21 1 2662 N/mm

  100

  145 2 0,30 2662P 3,86 kW 7,5 kW

  60 10

  41

  2 2 2i

  a

 • 8.4.2015.

  30

  Stvarni parametri obrade su (gdje je posmak prihvaen kao najblii raspoloivi na stroju):

  a = 2 mms = 0,30 mm/okrv = 145 m/mini = 1n = 2000 o/minOsnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.9 slijedi:l = 2 mmPrilaz i izlaz alata iznose:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 59STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  L it

  n s

  ko

  3 10,005 min

  2000 0,30

  1 2 1 3 mmL l l

  1 0 0,1 1 =0+1=1 mml

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min),promjena posmaka (0,25 min)izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 60STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  t t t k ko kp1,2 0,005 1,2 1,44 1,733 min

 • 8.4.2015.

  31

  10/12 TOKARENJE ILI NAREZIVANJE NAVOJA M27

  Slika 1.10 Skica za obradni zahvat 10/6

  Za ovaj zahvat izabrana je ploica za vanjsko narezivanje navoja s pripadajuim draemiz kataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Ploica: T-MAX U-Lock R166.OG-16MM01-300Dra: R.166.4FG 20 20 - 16Kut namjetanja: = 90Prednji kut (oitava se iz kataloga Turning tools proizvoaa alata Sandvik): y = 0Iz krautovog strojarskog prirunika oitano je za M27:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 61STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  27 mmd D

  1 1 23,752 mmd D

  3 mmkorak navojaP

  Dodatak = 3,248 mm podijelit emo na grubo tokarenje koje iznosi 80% dodatka i na fino tokarenje koje iznosi 20% dodatka.

  Grubo tokarenje e se raditi iz i= 5 (i= 58) prolaza, a fino tokarenje iz i=3, (i= 25) Prolaza, pa e se dodatci za grubo i fino tokarenje prilagoditi dubini rezanja tako da prihvaamo slijedee dodatke kao proraunske.

  Dubine rezanja za grubo i fino tokarenje navoja su:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 62STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1 27 23,752 3,248 mmd d

  3,248 3,25 mm

  80% 0,8 3,25 2,6 mm

  20% 0,2 3,25 0,65 mm

  2,5 mm

  0,75 mm

  2,50,25 mm

  2 2 5a

  i

  0,750,125 mm

  2 2 3a

  i

 • 8.4.2015.

  32

  Posmak je definiran usponom (korakom) navoja dok se za brzinu rezanja kod grubog i finog tokarenja uzima preporuena brzina prema [Obrada odv. estica; ime avar]:

  Odabrani parametri obrade za grubo tokarenje su:

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je:n = 112 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 63STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  0,17 m/sv

  0,22 m/sv

  0,25 mma

  3 mm/okrs

  0,17 m/sv

  5i

  vn

  D

  1000 1000 0,17 60136,7 okr/min

  23,75

  D nv

  23,75 1128,357 8 m/min

  1000 1000

  Kako je brzina rezanja vrlo niska nije potrebna provjera zahtijevane snage stroja.

  Stvarni parametri obrade za grubo tokarenje su:

  Odabrani parametri obrade za fino tokarenje su:

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta kod finog tokarenja navoja iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 64STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  0,25 mma

  3 mm/okrs

  8 m/minv

  5i 112 okr/minn

  0,125 mma3 mm/okrs

  0,22 m/sv 3i

  vn

  D

  1000 1000 0,22 60176,9 okr/min

  23,75

 • 8.4.2015.

  33

  Kako na odabranom stroju nije raspoloiv izraunati broj okretaja, usvaja se prvi manji raspoloivi na stroju a to je:n = 150 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Kako je brzina rezanja vrlo niska nije potrebna provjera zahtijevane snage stroja.

  Stvarni parametri obrade za fino tokarenje su:

  Osnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 65STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  23,75 15011,19 11 m/min

  1000 1000

  D nv

  0,125 mma3 mm/okrs

  11 m/minv

  3i 150 okr/minn

  L it

  n s

  ko

  38 50,565 min

  112 3

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.10 slijedi:l = 35 mmPrilaz alata iznosi:

  Osnovno ukupno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja 2x(0,25 min),

  Predava: dr. sc. I. Svalina 66STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  L it

  n s

  ko

  38 30,253 min

  150 3

  1 2 35 2 1 38 mmL l l l

  2 1 3 1 mml

  1 1 3 2 mm l

  t t t ko ko ko 0,565 0,253 0,818 min

 • 8.4.2015.

  34

  promjena posmaka (0,25 min)izmjena alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)premjetanje alata iz jednog poloaja u drugi (0,20,8 min); 7x(0,4 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 4,49 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 67STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  k ko kp1,2 0,818 1,2 4,49 6,206 min t t t

  10/13 ODREZIVANJE NA 292,5 mm

  Slika 1.11 Skica za obradni zahvat 10/6

  Za ovaj zahvat izabrana je ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem iz katalogaCorokey proizvoaa alata Sandvik.Ploica: N123H2-0400-0002-CMDra: RF123H25-2020BKut namjetanja: = 90Prednji kut (oitava se iz kataloga Turning tools proizvoaa alata Sandvik): y = 0Za gore usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 68STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  0,12 0,05 0,24 mm/okrs

  100 m/min (prvi izbor prema uputama iz kataloga je GC 4125)v

 • 8.4.2015.

  35

  Odabrani parametri obrade su:s = 0,12 mm/okr (popreni posmak) v = 100 m/mini = 1

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 485 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Kako su posmak i brzina rezanja vrlo niski nije potrebna provjera zahtijevane snage stroja.

  Predava: dr. sc. I. Svalina 69STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1000 1000 100636,6 okr/min

  50

  vn

  D

  D nv

  50 48576,18 76 m/min

  1000 1000

  Stvarni parametri obrade su (gdje je posmak prihvaen kao najblii raspoloivi na stroju):

  s = 0,12 mm/okrv = 76 m/mini = 1n = 485 o/minOsnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.11 slijedi:l = 25 mmPrilaz i izlaz alata iznose:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 70STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  L it

  n s

  ko

  29 10,498 min

  485 0,12

  1 2 25 2 2 29 mmL l l l

  1 0 0,5 2 0 2 2 mml

  2 0,5 2 2 2 mml

 • 8.4.2015.

  36

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min),promjena posmaka (0,25 min)izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  10/14 ODPUTANJE RADNOG PREDMETAIz tablice 23. Pomona vremena za stezanje za horizontalno tokarenja za skidanje iz stezne glave za srednju veliinu stroja bira se slijedee pomono komadno vrijeme:

  Ovo vrijeme se uveava za dopunsko komadno vrijeme tkd koje iznosi 1020% od tkp,pa komadno vrijeme iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 71STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  k ko kp1,2 0,498 1,2 1,44 2,226 min t t t

  k kp kd kp kp kp0,2 1,2 1,2 0,50 0,60 min t t t t t t

  kp 0,50 mint

  1.3) OPERACIJA 20 TOKARENJE

  Za ovu operaciju tokarenja odabrana je tokarilica proizvoaa KNUTH tip V-Turn 410snage Pe=5,5 kW. Maksimalni promjer tokarenja preko suporta je D=255 mm, duinatokarenja je L=1000 mm, a broj okretaja n=303000 o/min.

  20/1 PRIPREMA RADNOG MJESTA

  Iz tablice 22. Pripremno zavrna vremena za velike tokarilice biraju se slijedea osnovna pripremno-zavrna radna vremena: za prva etiri standardna elementa (preuzimanje i upoznavanje sa radnom dokumentacijom, pripremanje steznog, reznog i mjernog alata, namjetanje dijelova stroja za rad, predavanje radne dokumentacije i pospremanje radnog mjesta):

  za peti standardni element (izuzimanje alata iz alatnice):

  za esti standardni element (postavljanje stezne glave ili planske ploe sa podeavanjem eljusti):

  Predava: dr. sc. I. Svalina 72STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  20 ch radni predmet jednostavan za izradupzot

  t pzo

  15 ch

  t pzo 12 ch

 • 8.4.2015.

  37

  za osmi standardni element (namjetanje stroja za rad izmeu iljaka):

  Ovo vrijeme se uveava za dopunsko pripremno-zavrno vrijeme (tpzd) koje iznosi 1020% od tpzo, pa pripremno-zavrno vrijeme iznosi:

  20/2 STEZANJE RADNOG PREDMETA

  Iz tablice 23. Pomona vremena za stezanje za horizontalno tokarenje, za srednji stroj istezanje u steznu glavu i iljak bira se slijedee pomono komadno vrijeme:

  Prema [Bonjakovi] vrijede sljedee preporuke:

  1) Kruno simetrini radni predmeti steu se u steznu glavu s tri eljusti gdje duljinadodirne povrine izmeu eljusti i radnog predmeta treba biti najmanje 1,2 puta veaod promjera radnog predmeta, ime se osigurava poklapanje osi radnog predmeta sosi vretena stroja pri emu duljina stezanja ne smije biti manja od 5 mm.

  Predava: dr. sc. I. Svalina 73STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  t pzo 25 ch

  t pzo 72 ch 43,2 min

  t t t t t t pz pzo pzd pzo pzo pzo0,2 1,2 1,2 43,2 51,84 min

  t kp 1,10 min

  2) Radne predmete iji je omjer duljine i promjera L/d >2,5 potrebno je centrirati istegnuti iljkom s druge strane, meutim prije stezanja potrebno je napravitisredinje gnijezdo. Stezanje iljkom preporuuje se i u sljedeim sluajevima: kada jeduljina stezanja manja od 5 mm ili omjer duljine stezanja i promjera stezanja je manjiod 0,8 mm.

  Ovo se vrijeme uveava za dodatno komadno vrijeme (tkd) koje iznosi 1020% od (tkp),pa komadno vrijeme iznosi:

  20/3 TOKARENJE ELA

  Slika 1.12 Skica za obradni zahvat 20/3

  Predava: dr. sc. I. Svalina 74STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  t t t t t t k kp kd kp kp kp0,2 1,2 1,2 1,10 1,32 min

 • 8.4.2015.

  38

  Za ovaj zahvat izabrana je negativna ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem izkataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Ploica: T-MAX P TNMG 16 04 08 PRDra: DTFNR 20 20 K16Kut namjetanja: = 91Prednji kut (oitava se iz kataloga Turning tools proizvoaa alata Sandvik): y = -6Za gore usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade:

  Odabrani parametri obrade su:a = 2,5 mms = 0,35 mm/okrv = 325 m/min

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 75STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  a 3,0 0,7 6,0 mm

  s 0,35 0,2 0,55 mm/ okr

  325 m/min (prvi izbor prema uputama iz kataloga za grubu obradu je GC 4225)v

  1000 1000 3252299 o/min

  45

  vn

  D

  Kako na odabranom stroju je mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja sedobiveni broj okretaja a to je:n = 2299 o/min

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 76STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  c

  ce3

  m

  c c1 sr

  sr

  0.25 2

  c

  3

  v a s kP P 5,5 kW

  60 10

  k k h 1100

  h s sin 0,35 sin91 0.35 mm

  6k 1700 0,35 1 2343 N/mm

  100

  325 2,5 0,35 2343P 11,10 kW 5,5 kW

  60 10

 • 8.4.2015.

  39

  Za odabrane parametre obrade premaena je instalirana snaga stroja stoga se morasmanjiti brzina rezanja, posmak ili dubina rezanja ili neka od kombinacija spomenutihparametara ili sva tri parametra u kombinaciji.

  U ovom tehnolokom postupku koristit e se pristup smanjivanja dubine rezanja a brzinarezanja i posmak e zadrati svoje vrijednosti.

  Prihvaena dubina rezanja je 0,833 mm.

  Broj prolaza za popreno tokarenje ela je:

  Stvarni parametri obrade su (gdje je posmak prihvaen kao najblii raspoloivi na stroju):

  a = 0,833 mms = 0,35 mm/okrv = 325 m/min

  Predava: dr. sc. I. Svalina 77STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  3 3

  emax

  c

  60 10 P 60 10 5,5a 1,24 mm

  v s k 325 0,35 2343

  2,53

  0,83

  ia

  i = 3n = 2299 o/minOsnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.12 slijedi:l = 22,5 mmPrilaz i izlaz alata iznose:

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min),promjena posmaka (0,25 min)izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)

  Predava: dr. sc. I. Svalina 78STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  ko

  26,5 30,099 min

  2299 0,35

  L it

  n s

  1 2 22,5 2 2 26,5 mm L l l l

  1 2l l 0,5 2 2 mm

 • 8.4.2015.

  40

  primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)premjetanje alata iz jednog poloaja u drugi (0,20,8 min); 2x(0,4 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 2,24 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  20/4 ZABUIVANJE SREDINJEG GNIJEZDA 4 mm

  Slika 1.13 Skica za obradni zahvat 20/4

  U zahvatu zabuivanja sredinjeg gnijezda 4 mm bira se zabuiva 4 mm premaDIN333 tip 0021A iz kataloga YAMAWA. Reimi rezanja za zabuiva su dani u kataloguovisno o promjeru sredinjeg gnijezda i vrstoi materijala:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 79STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  k ko kp1,2 0,099 1,2 2,24 2,787 min t t t

  v = 1530 m/min

  s = 0,040,012 mm/okr

  i = 1

  Odabrani parametri obrade su:

  s = 0,08 mm/okr

  v = 22,5m/min

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju je mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja taj broj okretaja na stroju a to je:

  n = 1790 okr/min

  Predava: dr. sc. I. Svalina 80STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1000 1000 22,51790,4 1790 okr/min

  4

  vn

  D

 • 8.4.2015.

  41

  Stvarni parametri obrade su:

  v = 22,5 m/min

  n = 1790 o/min

  s = 0,08 mm/o

  i = 1

  Osnovno komadno vrijeme je:

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.13 slijedi:l = 10 mmPrilaz alata iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 81STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  ko

  12,2 10,085 min

  1790 0,08

  L it

  n s

  1 10 2,2 12,2 mmL l l

  14

  0,5 2 60 1 2,2 mm2 2

  D

  l ctg ctg

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadnopomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min),promjena posmaka (0,25 min)izmjena alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 82STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  k ko kp1,2 0,085 1,2 1,44 1,813 min t t t

 • 8.4.2015.

  42

  20/5 UZDUNO TOKARENJE 34 x 60 mm

  Slika 1.14 Skica za obradni zahvat 20/5

  Za ovaj zahvat izabrana je pozitivna ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem izkataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Ploica: T-MAX U RCMT 08 03 M0Dra: SRDCN 1616 H08Kut namjetanja: = 0Prednji kut (oitava se iz kataloga Turning tools proizvoaa alata Sandvik): y = 0Za gore usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 83STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  a 2,0 0,8 3,2 mm

  s 0,40 0,08 0,8 mm/ okr

  Odabrani parametri obrade su:a = 2,75 mms = 0,4 mm/okrv = 395 m/mini = 2

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 3000 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 84STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  395 m/min (prvi izbor prema uputama iz kataloga za srednje finu obradu je GC 4225)v

  1000 1000 3953698 o/min

  34

  vn

  D

  34 3000320,4 320 m/min

  1000 1000

  D n

  v

 • 8.4.2015.

  43

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Za odabrane parametre obrade premaena je instalirana snaga stroja stoga se morasmanjiti brzina rezanja, posmak ili dubina rezanja ili neka od kombinacija spomenutihparametara ili sva tri parametra u kombinaciji.

  U ovom tehnolokom postupku koristit e se pristup smanjivanja dubine rezanja apreostala dva parametra e zadrati svoje vrijednosti.

  Predava: dr. sc. I. Svalina 85STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  c

  ce3

  m

  c c1 sr

  sr

  0.25 2

  c

  3

  v a s kP P 5,5 kW

  60 10

  k k h 1100

  360 s a 360 0,4 2,75h 0,22 mm

  2 a 2 2,75iC arccos 1 8 arccos 1

  iC 8

  0k 1700 0,22 1 2482 N/mm

  100

  320 2,75 0,4 2482P

  60 10

  14,56 kW 5,5 kW

  Prihvaena dubina rezanja je 0,916 mm.

  Broj prolaza za uzduno tokarenje je:

  Stvarni parametri obrade su (gdje je posmak prihvaen kao najblii raspoloivi na stroju):

  a = 0,916 mms = 0,4 mm/okrv = 320 m/mini = 6n = 3000 o/minOsnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 86STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  3 3

  emax

  c

  60 10 P 60 10 5,5a 1,03 mm

  v s k 320 0,4 2482

  116

  2 2 0,916i

  a

  ko

  62 60,31 min

  3000 0,4

  L it

  n s

 • 8.4.2015.

  44

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.14 slijedi:l = 60 mmPrilaz i izlaz alata iznose:

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min),promjena posmaka (0,25 min)izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)premjetanje alata iz jednog poloaja u drugi (0,20,8 min); 5x(0,4 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 3,44 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 87STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1 60 2 62 mm L l l

  1l 0 0,5 2 2 mm

  k ko kp1,2 0,31 1,2 3,44 4,438 min t t t

  20/6 TOKARENJE KOSINE 2/45

  Slika 1.15 Skica za obradni zahvat 20/6

  Za ovaj zahvat izabrana je negativna ploica od tvrdog metala s pripadajuim draem izkataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Ploica: T-MAX P SNMG 12 04 08 PMDra: DSSNR 20 20 K12Kut namjetanja: = 45Prednji kut (oitava se iz kataloga Turning tools proizvoaa alata Sandvik): y = -6Za gore usvojenu ploicu preporuuju se slijedei parametri obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 88STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  a 3,0 0,5 6,0 mm

  s 0,30 0,15 0,5 mm/ okr

 • 8.4.2015.

  45

  Odabrani parametri obrade su:a = 2 mms = 0,30 mm/okr (popreni posmak) v = 345 m/min

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 3000 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 89STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  345 m/min (prvi izbor prema uputama iz kataloga za srednje finu obradu je GC 4225)v

  1000 1000 3453660,6 3661 o/min

  30

  vn

  D

  30 3000282,7 283 m/min

  1000 1000

  D n

  v

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Za odabrane parametre obrade premaena je instalirana snaga stroja stoga se morasmanjiti brzina rezanja, posmak ili dubina rezanja ili neka od kombinacija spomenutihparametara ili sva tri parametra u kombinaciji.

  U ovom tehnolokom postupku koristit e se pristup smanjivanja brzine rezanja apreostala dva parametra e zadrati svoje vrijednost.

  Predava: dr. sc. I. Svalina 90STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  c

  ce3

  m

  c c1 sr

  sr

  0.25 2

  c

  3

  v a s kP P 5,5 kW

  60 10

  k k h 1100

  h s sin 0,30 sin45 0,21 mm

  6k 1700 0,21 1 2662 N/mm

  100

  283 2 0,30 2662P 7,53 kW 5,5 kW

  60 10

  3 3

  emax

  c

  60 10 P 60 10 5,5v 206,6 m/min

  a s k 2 0,3 2662

 • 8.4.2015.

  46

  Prihvaena brzina rezanja je 200 m/min

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Broj prolaza za popreno tokarenje je:

  Stvarni parametri obrade su (gdje je posmak prihvaen kao najblii raspoloivi na stroju):

  a = 2 mms = 0,3 mm/okrv = 200 m/mini = 1n = 2122 o/minOsnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 91STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1000 1000 2002122,06 2122 o/min

  30

  vn

  D

  41

  2 2 2

  i

  a

  ko

  4 10,006 min

  2122 0,3

  L it

  n s

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.15 slijedi:l = 2 mmPrilaz i izlaz alata iznose:

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min),promjena posmaka (0,25 min)izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 92STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1 2 2 4 mmL l l

  1 0 0,5 2 =0+2=2 mml

  k ko kp1,2 0,006 1,2 1,44 1,734 min t t t

 • 8.4.2015.

  47

  20/7 BUENJE RUPE 6,7 mm

  Slika 1.16 Skica za obradni zahvat 20/7

  Za ovaj zahvat izabrano je spiralno svrdlo koje ima dovod rashladnog sredstva izvana iz kataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.

  Oznaka spiralnog svrdla: R840-0670-30-A0A.

  Kut namjetanja: = 70Prednji kut (Za CoroDrill Delta C svrdla): y = 30

  Za gore usvojeno spiralno svrdlo preporuuju se slijedei parametri obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 93STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  v 70 120 m/min

  s 0,14 0,30 mm/ okr

  Odabrani parametri obrade su:v = 95 m/mins = 0,22 mm/okr

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 3000 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 94STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1000 1000 954513,3 4513 o/min

  6,7

  vn

  D

  6,7 300063,15 63 m/min

  1000 1000

  D n

  v

 • 8.4.2015.

  48

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Za odabrane parametre obrade nije premaena instalirana snaga stroja stoga seprihvaaju odabrani parametri obrade.

  Stvarni parametri obrade su:

  s = 0,22 mm/okrv = 63m/minn = 3000 o/min

  Predava: dr. sc. I. Svalina 95STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  c

  ce3

  m

  c c1 z

  z

  0.25 2

  c

  3

  v D s kP P 5,5 kW

  240 10

  k k s sin 1100

  s s / 2 0,11 mm/okr

  30k 1700 0,11 sin70 1 2099 N/mm

  100

  63 6,7 0,22 2099P 0,812 kW 5,5 kW

  240 10

  Osnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.16 slijedi:l = 20 mmPrilaz i izlaz alata iznose:

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena posmaka (0,25 min)

  Predava: dr. sc. I. Svalina 96STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  ko

  22,2 10,034 min

  3000 0,22

  L it

  n s

  1 20 2,2 22,2 mm L l l

  16,7

  0,5 2 70 1 2,222 2

  D

  l ctg ctg

 • 8.4.2015.

  49

  izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,19 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 97STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  k ko kp1,2 0,034 1,2 1,19 1,462 min t t t

  20/8 UPUTANJE NA 15 mm

  Slika 1.17 Skica za obradni zahvat 20/8

  Za ovaj zahvat izabrano je uputalo iz kataloga Reamers, Contersinks & Counterbores:Kataloka oznaka uputala: 7741001

  Za uputanje preporuuju se slijedei parametri obrade: posmak prema tablici 35 pri uputanju s vratnim uputalom te brzina rezanja prema tablici 36.

  Odabrani parametri obrade su:v = 12 m/mins = 0,12 mm/okr

  Predava: dr. sc. I. Svalina 98STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  v 12 m/min

  s 0,10 0,15 mm/ okr

 • 8.4.2015.

  50

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Usvaja se izraunati broj okretaja radnog predmeta:n = 255 o/min

  Kako su posmak i brzina rezanja vrlo niski nije potrebna provjera zahtijevane snage stroja.

  Osnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.17 slijedi:l = 5 mmPrilaz alata iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 99STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1000 1000 12254,6 255 o/min

  15

  vn

  D

  ko

  7 10,229 min

  255 0,12

  L it

  n s

  1 5 2 7 mm L l l

  1 0 0,5 2 2 mm l

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min),promjena posmaka (0,25 min)izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  20/9 ODPUTANJE RADNOG PREDMETAIz tablice 23. Pomona vremena za stezanje za horizontalno tokarenja za skidanje iz stezne glave za srednju veliinu stroja bira se slijedee pomono komadno vrijeme:

  Ovo vrijeme se uveava za dopunsko komadno vrijeme tkd koje iznosi 1020% od tkp,pa komadno vrijeme iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 100STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  k ko kp1,2 0,229 1,2 1,44 1,957 min t t t

  kp 0,50 mint

  k kp kd kp kp kp0,2 1,2 1,2 0,50 0,60 min t t t t t t

 • 8.4.2015.

  51

  1.4) OPERACIJA 30 GLODANJE

  Za ovu operaciju glodanja odabrana je glodalica proizvoaa KNUTH tip UWF 10snage Pe=5,5 kW. Dimenzije obrade 900x650x450 i raspoloivi okretaja vretena 30-2050su osnovne karakteristike glodalice.

  30/1 PRIPREMA RADNOG MJESTAIz tablice 25 Pripremno zavrna vremena za glodalice, biraju se slijedeaosnovna pripremno-zavrna radna vremena:za prvih est standardnih elementa (preuzimanje i upoznavanje sa radnomdokumentacijom, izuzimanje alata iz alatnice, pripremanje mjernog i reznog alata,postavljanje podlonih i privrsnih elementa, namjetanje dijelova stroja za rad,predavanje radne dokumentacije i pospremanje radnog mjesta):

  za deveti standardni element (postavljanje alata (glave za glodanje D

 • 8.4.2015.

  52

  30/3 GLODANJE UTORA 12x42 mm

  Slika 1.18 Skica za obradni zahvat 30/3

  Za ovaj zahvat izabrano je utorno glodalo promjera Dc= 12 mm sa etiri zuba zn= 4, i sa cilindrinim prihvatom iz kataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Oznaka utornog glodala: R216.34-12050-AK26P.Za gore usvojeno utorno glodalo preporuuju se slijedei parametri obrade:vc = 188 m/minsz = 0,0350,06 mm/zap = 4 mm

  = 90

  Predava: dr. sc. I. Svalina 103STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  Slijedi da broj okretaja alata iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja alata, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:

  n = 2050 o/minSlijedi izraun posmaka stola:

  Izraunati posmak stola raspoloiv je na stroju te se prihvaa:sm = 394 mm/min

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 104STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1000v 1000188n= = =4987 o/min

  D 12

  z ns z n 0.048 4 2050 393,6 394 mm/min

  ms

  c

  p e m c

  e6

  m 0.25 2

  c c1 sr

  e zsr

  e

  a a s kP P 5,5 kW

  60 10

  k k h 1700 0.031 4051,4 N/mm

  180 sin a s 180 sin90 12 0,048h 0,031 mm

  a 1212 arcsinD arcsin

  12D

 • 8.4.2015.

  53

  Za odabrane parametre obrade nije premaena instalirana snaga stroja stoga seprihvaaju odabrani parametri obrade.

  Osnovno komadno vrijeme je:

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 3.1 slijedi:l = 34 mmPrilaz i odlazak alata iznose:

  Iz tablice 24 Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min),

  Predava: dr. sc. I. Svalina 105STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  p e m c

  e6 6

  a a s k 4 12 394 4051,4P 1,27 kW P 5,5 kW

  60 10 60 10

  ko

  41 10,104 min

  394

  m

  L it

  s

  134 7 41 mm L l l

  1 0,5 0,5 1 0,5 12 1 7 mm l d

  promjena posmaka (0,25 min)izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  30/4 ODPUTANJE RADNOG PREDMETAIz tablice 26 Pomona vremena stezanja za glodanje, za skidanje iz stezneglave s diobenim aparatom za srednju veliinu stroja bira se slijedee pomono komadnovrijeme:

  tkp = 0,40 minOvo vrijeme se uveava za dopunsko komadno vrijeme tkd koje iznosi 1020% od tkp, pakomadno vrijeme iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 106STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  k ko kp1,2 0,104 1,2 1,44 1,832 min t t t

  k kp kd kp kp kp0,2 1,2 1,2 0,40 0,48min t t t t t t

 • 8.4.2015.

  54

  1.5) OPERACIJA 40 GLODANJE

  Za ovu operaciju glodanja odabrana je glodalica proizvoaa KNUTH tip WF 4.2 snage Pe=3 kW. Dimenzije obrade 500x350x400 i brojevi okretaja vretena 40-2000su osnovne karakteristike glodalice.

  40/1 PRIPREMA RADNOG MJESTAIz tablica 25 Pripremno zavrna vremena za glodalice, biraju se slijedeaosnovna pripremno-zavrna radna vremena:za prvih est standardnih elementa (preuzimanje i upoznavanje sa radnomdokumentacijom, izuzimanje alata iz alatnice, pripremanje mjernog i reznog alata,postavljanje podlonih i privrsnih elementa, namjetanje dijelova stroja za rad,predavanje radne dokumentacije i pospremanje radnog mjesta):

  za deveti standardni element (postavljanje alata (glave za glodanje D

 • 8.4.2015.

  55

  40/3 GLODANJE ODREZA 50 mm S JEDNE STRANE

  Slika 1.19 Skica za obradni zahvat 40/3

  Za ovaj zahvat izabrano je kutno glodalo promjera Dc= 63 mm sa pet zubi zn= 5 iz kataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.Oznaka kutnog glodala: R290-063Q22-12M.Ploice glodala: R290-12T308M-PM-4030Za gore usvojeno eono glodalo preporuuju se slijedei parametri obrade:vc = 250 m/minsz = 0,15 mm/z

  Predava: dr. sc. I. Svalina 109STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  i = 1ap = 7 mm

  = 90

  Slijedi da broj okretaja alata iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja alata, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 1250 o/minSlijedi izraun posmaka stola:

  Izraunati posmak stola nije raspoloiv na stroju te se prihvaa prvi manji raspoloivi:sm = 500 mm/min

  Slijedi izraun stvarne brzine rezanja i posmaka po zubu:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 110STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1000 1000 2501263 o/min

  63

  vn

  D

  z ns z n 0,15 5 1250 937,5 m/min

  ms

  mz

  n

  s 500s 0,08 mm/z

  z n 5 1250

  D n 63 1250v 247,4 m/min

  1000 1000

 • 8.4.2015.

  56

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Za odabrane parametre obrade premaena je instalirana snaga stroja, stoga se morasmanjiti brzina rezanja, posmak ili dubina rezanja ili neka od kombinacija spomenutihparametara ili sva tri parametra u kombinaciji.

  U ovom tehnolokom postupku koristit e se pristup smanjivanja dubine rezanja apreostala dva parametra e zadrati svoje vrijednost.

  Predava: dr. sc. I. Svalina 111STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  c

  p e m c

  e6

  m 0.25 2

  c c1 sr

  e zsr

  e

  p e m c

  6 6

  a a s kP P 3 kW

  60 10

  k k h 1700 0,069 3316,9 N/mm

  180 sin a s 180 sin90 50 0,08h 0,069 mm

  a 5063 arcsinD arcsin

  63D

  a a s k 7 50 500 3316,9P 9,6

  60 10 60 10

  e7 kW P 3 kW

  6 6

  epmax

  e m c

  60 10 P 60 10 3a 2,171 mm

  a s k 50 500 3316,9

  Prihvaena dubina rezanja je 1,75 mm.

  Broj prolaza za glodanje odreza je:

  Stvarni parametri obrade su (gdje je posmak prihvaen kao najblii raspoloivi na stroju):

  ap = 1,75 mmsm = 500 mm/min v = 247,4 m/mini = 4n = 1250 o/min

  Osnovno komadno vrijeme je:

  Duljina puta alata iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 112STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  ko

  43,8 40,35 min

  500

  m

  L it

  s

  1 227,5 13,3 3 43,8 mm L l l l

  74

  1,75

  p

  ia

 • 8.4.2015.

  57

  Iz slike 1.19 slijedi:l = 27,5 mm

  Prilaz i odlazak alata iznose:

  Iz tablice 24 Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme (tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min),promjena posmaka (0,25 min)izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 113STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  2 2 2 21 0,5 1 2 0,5 63 63 50 1 13,3 mm l D D B 2 2 5 3 mm l

  k ko kp1,2 0,35 1,2 1,44 2,078 min t t t

  40/4 GLODANJE ODREZA 50 mm SA DRUGE STRANETehnoloki zahvat 40/4 je isti kao i tehnoloki zahvat 40/3 razlika je samo u pomonim vremenima u zahvatu obrade koja biramo iz tablice 24 Pomona vremena u zahvatu obrade

  primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)okretanje radnog predmeta u diobenom aparatu za 180 (0,50min)

  40/5 ODPUTANJE RADNOG PREDMETAIz tablice 26 Pomona vremena stezanja za glodanje za skidanje iz stezneglave s diobenim aparatom za malu veliinu stroja bira se slijedee pomono komadnovrijeme:

  tkp = 0,20 minOvo vrijeme se uveava za dopunsko komadno vrijeme tkd koje iznosi 1020% od tkp, pakomadno vrijeme iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 114STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  kp1,26 mint

  k ko kp1,2 0,35 1,2 1,26 1,862 min t t t

  k kp kd kp kp kp0,2 1,2 1,2 0,20 0,24min t t t t t t

 • 8.4.2015.

  58

  1.6) OPERACIJA 50 BUENJEZa ovu operaciju buenja odabrana je radijalna builica proizvoaa KNUTH tip KSB 80B snage Pe=5,5 kW. Povrina stola 650x550 mm, uzduni hod pinole 260 mm, brojevi okretaja 40-570 o/min su osnovne karakteristike radijalne builice.

  50/1 PRIPREMA RADNOG MJESTAIz tablice 27 Pripremno zavrna vremena za radijalne builice) biraju seslijedea osnovna pripremno-zavrna radna vremena:

  za prvih est standardnih elementa (preuzimanje i upoznavanje sa radnomdokumentacijom, izuzimanje alata iz alatnice, pripremanje mjernog i reznog alata,postavljanje podlonih i privrsnih elementa, namjetanje dijelova stroja za rad,predavanje radne dokumentacije i pospremanje radnog mjesta) gdje je dodatnakarakteristika jednostavno stezanje i jednostavna obrada predmeta:

  za deveti standardni element (postavljanje naprave runo):

  Predava: dr. sc. I. Svalina 115STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  pzo24 cht

  pzo10 cht

  pzo34 ch 20,4 min t

  Ovo vrijeme se uveava za dopunsko pripremno-zavrno vrijeme (tpzd) koje iznosi1020% od tpzo, pa pripremno-zavrno vrijeme iznosi:

  50/2 STEZANJE RADNOG PREDMETA

  Iz tablice 28 Pomona vremena stezanja za buenje (radijalne builice)),za srednji stroj i stezanje u napravu bira se slijedee pomono komadno vrijeme:

  Ovo se vrijeme uveava za dodatno komadno vrijeme (tkd) koje iznosi 1020% od (tkp),pa komadno vrijeme iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 116STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  pz pzo pzd pzo pzo pzo0,2 1,2 1,2 20,4 24,48 min t t t t t t

  kp0,5 mint

  k kp kd kp kp kp0,2 1,2 1,2 0,5 0,6 min t t t t t t

 • 8.4.2015.

  59

  50/3 BUENJE PROVRTA 7,7 mm

  Slika 1.20 Skica za obradni zahvat 40/4

  Za ovaj zahvat izabrano je spiralno svrdlo koje ima dovod rashladnog sredstva izvana iz kataloga Corokey proizvoaa alata Sandvik.

  Oznaka spiralnog svrdla: R840-0770-50-A0A.

  Kut namjetanja: = 70Prednji kut (Za CoroDrill Delta C svrdla): y = 30

  Za gore usvojeno spiralno svrdlo preporuuju se slijedei parametri obrade:

  v = 70120 m/mins = 0,140,30 mm/o

  Predava: dr. sc. I. Svalina 117STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  Odabrani parametri obrade su:v = 95 m/mins = 0,22 mm/okr

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, usvaja seprvi manji raspoloiv na stroju a to je:n = 570 o/minZa ovaj broj okretaja brzina rezanja iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 118STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1000 1000 953927,2 3927 o/min

  7,7

  vn

  D

  7,7 57013,78 14 m/min

  1000 1000

  D n

  v

 • 8.4.2015.

  60

  Provjera zahtijevane neto snage odabranog stroja za obradu pri ovim parametrima obrade:

  Za odabrane parametre obrade nije premaena instalirana snaga stroja stoga seprihvaaju odabrani parametri obrade.

  Stvarni parametri obrade su:

  s = 0,22 mm/okrv = 14 m/minn = 570 o/min

  Predava: dr. sc. I. Svalina 119STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  c

  ce3

  m

  c c1 z

  z

  0.25 2

  c

  3

  v D s kP P 5,5 kW

  240 10

  k k s sin 1100

  s s / 2 0,11 mm/okr

  30k 1700 0,11 sin70 1 2099 N/mm

  100

  14 7,7 0,22 2099P 0,207 kW 5,5 kW

  240 10

  Osnovno komadno vrijeme za ovaj zahvat iznosi:

  Duljina puta alata iznosi:

  Iz slike 1.20 slijedi:l = 20 mmPrilaz i izlaz alata iznose:

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min)promjena posmaka (0,25 min)

  Predava: dr. sc. I. Svalina 120STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  ko

  25,4 10,203 min

  570 0,22

  L it

  n s

  1 2 20 2,4 3 25,4 mm L l l l

  1

  2

  7,70,5 2 70 1 2,4 mm

  2 2

  0,5 3 3 mm

  Dl ctg ctg

  l

 • 8.4.2015.

  61

  izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 121STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  k ko kp1,2 0,203 1,2 1,44 1,931 min t t t

  50/4 GRUBO RAZVRTANJE 7,94 mm

  Slika 1.21 Skica za obradni zahvat 50/4Za ovaj zahvat izabrano je razvrtalo iz kataloga Euro- reamers:Kataloka oznaka razvrtala: R102 0794Za gore usvojeno razvrtalo preporuuju se slijedei parametri obrade prema tablici 37:v = 810 m/mins = 0,050,4 mm/o (ovisno o promjeru razvrtala)i = 1Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 122STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1000 1000 9360,8 361 o/min

  7,94

  vn

  D

 • 8.4.2015.

  62

  Na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okretaja, stoga se usvaja prvi manji dostupni broj okretaja na stroju:n = 301 o/min

  Posmak se bira s obzirom na promjer razvrtala s = 0,15 mm/oKako su posmak i brzina rezanja vrlo niski nije potrebna provjera zahtijevane snage stroja.Stvarni parametri obrade su:v = 7,51 m/minn = 301 o/mins = 0,15 mm/oi = 1Osnovno komadno vrijeme je:

  Duljina puta alata iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 123STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  ko

  38,7 10,857 min

  301 0,15

  L it

  n s

  1 2 20 3,4 15,3 38,7 mm L l l l

  7,94 3017,51 m/min

  1000 1000

  D n

  v

  Prema slici 1.21 slijedi:

  l = 20 mm

  Prilaz i izlaz alata iznose:

  K- kalibrirana duina razvrtala

  Iz tablice 24. Pomona vremena u zahvatu obrade bira se komadno pomono vrijeme(tkp) za ovaj tehnoloki zahvat:

  promjena broja okretaja (0,25 min)promjena posmaka (0,25 min)izmjena draa sa alatom ili alata (0,18 min)primicanje ili odmicanje cijevi za hlaenje 2x(0,1 min)primicanje ili odmicanje alata 2x(0,18 min)ukljuivanje ili iskljuivanje automatike stroja 2x(0,1 min)

  pa slijedi ukupno komadno pomono vrijeme u ovom zahvatu: tkp = 1,44 minUkupno komadno vrijeme u ovom zahvatu iznosi:

  Predava: dr. sc. I. Svalina 124STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  1

  2

  7,94 00,5 2 59 1 3,4 mm

  2 2

  0,2 5 0,2 76,5 15,3 mm

  D dl ctg ctg

  l K

  k ko kp1,2 0,857 1,2 1,44 2,585 min t t t

 • 8.4.2015.

  63

  50/5 FINO RAZVRTANJE 8H7 mm

  Slika 1.22 Skica za obradni zahvat 50/5Za ovaj zahvat izabrano strojno razvrtalo s valjkastom drkom i ravnim zubima desnoreznog smjera od tvrdog metala iz PPM Kataloga alata: Kataloka oznaka strojnog razvrtala: R10800.Za gore usvojeno razvrtalo preporuuju se slijedei parametri obrade prema tablici 37:v = 810 m/mins = 0,050,4 mm/oi = 1

  Predava: dr. sc. I. Svalina 125STROJARSKI FAKULTET SLAVONSKI BROD - Priprema i upravljanje proizvodnjom - vjebe

  Slijedi da broj okretaja radnog predmeta iznosi:

  Kako na odabranom stroju nije mogue ostvariti izraunati broj okre