Click here to load reader

Poslovna strategija građevinske industrije u Hrvatskoj

  • View
    23

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminarski rad za kolegij Poslovne strategije građevinskih poduzeća, koji se održava na diplomskom studiju smjera Organizacija građenja na Gređevinskom fakultetu u Zagrebu. Seminarski rad izređen je u ak. god. 2014./2015.

Text of Poslovna strategija građevinske industrije u Hrvatskoj

Strateka analiza graevinske industrije u Hrvatskoj

Strateka analiza graevinske industrije u HrvatskojMarina Duni, 20.4.2015., Poslovne strategije graevinskih poduzeaOsnovni podacibroj zaposlenih u lipnju 2014. : 89.716 = 6,6 % ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj

privreda 4,4 % ukupnog gospodarstva u prvoj polovici 2014.

MotivacijaDonoenje strategije je od posebne vanosti upravo u ovom trenutku, jer treba odabrati nove pravce industrije,restrukturirati postojee stanjeodabrati nove modele poslovanja.

Trenutno se nalazimo u razdoblju kada novim idejama i organiziranim djelovanjem moemo utjecati na zaokret industrije i izlazak iz krizeMisija, vizija i ciljeviModel 4C - inovacijski potencijal Europske Unije1. Strateki izbor i kritina masa kapitala odabir prioriteta temeljen na teritorijalnom kapitalu i pametnoj specijalizaciji

2. Konkurentska prednost povezivanje kapaciteta za istraivanje i razvoj te inovacije s potrebama gospodarstva

3. Klasteri i jaa povezanost kljunih aktera razvoj klastera i povezivanje privatnog sektora, znanosti i javnog sektora

4. Vodstvo u zajednikim projektima stvaranje uinkovitog sustava temeljenog na privatnim i javnim partnerstvimaMisijaStabilizirati trite graevinarstva koristeieuropski 4C model u svrhu zadravanja radnih mjesta i razvijanja odrive proizvodnje

uz orijentiranje na internacionalno trite i postebeno poveavanje izvoza.VizijaRazvoj industrije do konkurentne pozicije u regiji (Jugoistona Europa), koja bi donosila pozitivnu stopu bruto donane vrijednosti do 2020. godine.

CiljeviZadravanje otprilike jednakog broja zaposlenika.

Pozitivna stopa bruto dodane vrijednosti do 2020.

Ukljuenje Modela 4C na operativnoj razini industrije uz praenje pokazatelja produktivnosti, profitabilnosti, likvidnosti i ekonominosti.

4. Modernizacija tehnologije i preusmjeravanje ulaganja u istraivanje i razvoj u smjeru energetske uinkovitosti, informatizacije i znanja potrebnih za energetske infrastrukturne projekte. Do 2020. uvedeno BIM modeliranje na svim razinama industrije i osposobljenost za rad na energetski uinkovitim i infrastrukturnim projektima za energetiku.

SWOT analiza

Snagebogata tradicija i iskustvo poslovanjarazvoj drugih prateih djelatnostikumulativno u 2013. ostvarila dobit, iako se ona znaajno smanjila s obzirom na dobit u 2009.godini (20, 9 %)likvidnost tvrtki koje posluju u sektoru izgradnje zgradaporast cijene dionice tvrtke ViaduktSlabosti

broj izdanih odobrenja za graenje se kontinuirano smanjujepad obujma graevinskih radovapad ekonomske aktivnosti i rast zaduenostikoeficijent obrtaja ukupne imovineinertnostslabo usvajanje novih znanjaPrilike

usavravanje znanja, istraivanja i referenciprepoznatljivost i etabliranje na svjetskom tritu zahvaljujui izvrsnostirazvoj informatizacijepoveanje izvozarazviti bolju suradnju s velikim europskim i svjetskim tvrtkama

Prilike pad cijena graevinskog materijala

heterogenost potranje i cijena na hrvatskom tritu

izgradnje industrijskih i energetskih graevina

odriv razvoj i energetska uinkovitost

daljnji razvoj i unaprjeenje prometne infrastrukutre

PrilikeHrvatska raspolae posebnim bogatstvima vezanim uz prostor, prirodu i okoli, koja zahtjevaju odgovarajuu infrastrukturu kako bi se mogla eksploatirati na odriv nain u svrhe turizma, regionalnog povezivanja i koritenja obnovljivih izvora energije.

Prijetnjeovisnost o ekonomskim previranjimarast nezaposlenostipotroaki pesimizamloi krediti banakalo kreditni rejting zemlje nestabilna investicijska klimanestabilno zakonodavstvo

SudioniciPoduzeau 2012. - 11.826 graevinskih poduzea98,60% mala poduzea 1,12% srednja poduzea 0,27% velika poduzea

32 velika poduzea zapoljavaju 16.921 osobu21,17% zaposlenika graevinske industrije

Interesi, potrebe i oekivanja

Vanost i utjecaj

PoduzeaMinistarstvoDravna i lokalna upravaZaposleniciDobavljaiDravne i nedravne institucije i agencijeJavnost, javno mijenje, drutvoOrganizacijska strukturaNKD, 2007izvoenje pripremnih radova na gradilitu, izgradnja kompletnih graevinskih objekata ili njihovih dijelova,instalacijski i zavrni graevinski radoviiznajmljivanje graevinskih strojeva i opreme s rukovateljem

umreenost unutar sustava izmeu razliitih vrsta sudionika struni skupovi i privatna poznanstva

poduzea u graevinskoj industriji - funkcijska ili projektna organizacijska strukturaistraivaki rad i edukacija - matrine strukture ili timske organizacije

Poslovna strategijavrlo velik broj interesnih sudionikasinergija razliitih vrsta poslovanja

restrukturiranje graevinske industrijeenergetske uinkovitosti i odrivog razvojainfrastrukture za energetske projekteizgradnja internacionalne komunikacijske mreeinformatizacijausklaivanje zakonaMarketing mix1. Proizvod 2. Cijena3. Promocija4. Distribucija

Proizvodpratiti trite i razvijati proizvode u skladu sa zahtjevima koje trite namee

potreba za energetskim obnovama i izgradnjom energetski uiknovitih projekata

Cijenaistraivanja kako bi cijena postala to prihvatljivija irem stanovnitvu

PromocijaGlavni preduvjet koritenja novih tehnologija i impementecije odrivih naela ivota lei u svijesti krajnjeg korisnika.

EdukacijeRadioniceAktivno ukljuivanje zajednice u projektePromocijaBrendiranje hrvatske graevinske industrije u svijetu brojnim referencama i izgradnjom povjerenja. Bitno je razvijati i promovirati izvrsnost.

Energetski uinkoviti projekti - publicitetDistribucijaograniena je lokacijom poduzea, no nije uvjetujui faktor

osigurati zakonsku usklaenost i uspostaviti povoljne poslovne kontakte

ZakljuakRazvijati IZVRSNOSTPoticati ENERGETSKU UINKOVITOSTRazvoj tehnologije za INFRASTRUKTURNE PROJEKTERazvoj INFORMATIKE pismentostiRazvoj REGULATIVEUMREAVANJE sa svijetomStabilizacija trita

ULAGANJE U ZNANJE!!!LiteraturaAnti, M. (2015.) - Nastavni materijali iz kolegija Sociologija organizacije Tipovi organizacija Buturac, G. (2014.)- Sektorske analize Graevinarstvo i nekretnine, listopad 2014. Freeman, R. E. i Reed, D. L. (1983.) Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, California Management Review, 25(3), str. 91. Hrvatski sabor (2014.) Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. 2020., 17. listopad 2014., izdano u Narodnim novinama 28. 10. 2014.Katavi, M. (2014.) Nastavni materijali za kolegij Poslovne strategije graevinskih poduzeaNacionalna klasifikacija djelatnosti (2007.) Strateki okvir za razvoj 2006. 2013., Sredinji dravni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, (Zagreb, 27. srpanj 2006.)Tipuri, D. (2014.) - Analiza interesno - utjecajnih skupinaZavrki, I. (2014.) Nastavni materijali iz kolegija Graevinski poslovni sustavi