of 3 /3
Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina http://bosnien.ahk.de Razgovori s FIPA-om o proširivanju saradnje Investicijski vodič za njemačke privrednike i nastupanje na internacionalnim sajmovima u Njemačkoj Direktor Predstavništva njemačke pri- vrede u BiH (AHK BiH), Gunther Neubert, posjetio je Agenciju za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), te sa direktorom Gordanom Milinićem razgo- varao o unapređenju saradnje njemačke i bosanskohercegovačke privrede. Obje strane su se usaglasile da bi za to dobar instrument bio investicioni vodič na njemačkom jeziku, sa best practice primjerima, kojim bi se BiH kao lokacija za investiranje aktivnije mogla prezentirati njemačkim investitorima. Pored toga, utvrđeno je da su delegacijska putovanja i posjete privrednika stručnim sajmovima u Njemačkoj također dobra prilika da se njemačko tržište bolje upozna i uspostave prvi kontakti. Neubert je najavio da će AHK BiH tokom ove godine realizovati nekoliko regionalnih manifestacija na kojima će biti prezentovani investicioni potencijali BiH u određenim sektorima. Istakao je i učešće 20 predstavnika bh. firmi i lokalne uprave na delegacijskom putovanju u Berlin u aprilu, u okviru kojeg će se posjetiti i sajam Hanover Messe. Milinić je naglasio značaj uspostavljanja kontakata sa potencijalnim investitorima, navodeći da je glavni zadatak FIPA-e pronalazak novih investitora koji će otvarati nova radna mjesta u BiH, imajući u vidu visok procenat nezaposlenih. KALENDAR DOGAĐAJA 29.03.2016. | Sarajevo Interaktivni coaching: Upravljanje vremenom i postavljanje ciljeva 23.-27.04.2016. | Berlin, Hannover Delegacijsko putovanje 04.05.2016. | Mostar Regionalni skup u Hercegovini 09.-12.05.2016. | München Informacijsko putovanje i informativni skup na temu „Bioenergija" (nepotvrđeno) 28.05.2016. | Sarajevo Fudbalski turnir „Kick&Fun“ 09.06.2016 | Dortmund Inicijativa za spajanje njemačkih kupaca i dobavljača iz zemalja zapadnog Balkana PREMIUM PARTNERI Dragi članovi, drage čitateljke i čitaoci, mreža Njemačkih vanjskotrgovinskih komora (AHK) će sa svojim ekspertima i ove godine biti prisutna na najvećem svjetskom sajmu industrije u Hannoveru. Komore AHK mreže na 130 lokacija u više od 90 zemalja svijeta savjetuju, podržavaju i zastupaju interese njemačkih kompanija koje žele proširiti svoje poslovne aktivnosti u inostranstvu. Kao dio ove mreže, i Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini će se pojaviti u Hannoveru. Predvodeći delegaciju sastavljenu od 20 predstavika bh. kompanija i institucija 23. aprila putujemo u Berlin gdje ćemo u sklopu našeg raznovrsnog programa posjetiti i sajam Hannover Messe. Šta u narednom periodu osim toga još imamo u planu, pročitajte u ovom izdanju našeg newslettera. Želimo vam ugodno čitanje! Vaša AHK redakcija Newsletter No. 2.2016 Newsletter|AHK Bosnien und Herzegowina 2.2016 Imajući u vidu visok procenat nezaposlenih u BiH, FIPA je angažovana na pronalasku novih investitora koji će otvarati nova radna mjesta, rekao je direktor FIPA-e Gordan Milinić (1. s l.) u razgovoru s direktorom AHK BiH Guntherom Neubertom (1. s d.) Seite 1|3

Newsletter|AHKbosnien.ahk.de/fileadmin/ahk_bosnien/Dokumente/Newsletter_2.2016... · građevinske mašine, mašine za građevinske materijale, rudarske mašine, građevinsku mehanizaciju

 • Author
  vodiep

 • View
  256

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Newsletter|AHKbosnien.ahk.de/fileadmin/ahk_bosnien/Dokumente/Newsletter_2.2016... · građevinske...

 • Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina http://bosnien.ahk.de

  Razgovori s FIPA-om o proirivanju saradnje Investicijski vodi za njemake privrednike i nastupanje na internacionalnim sajmovima u Njemakoj

  Direktor Predstavnitva njemake pri-

  vrede u BiH (AHK BiH), Gunther Neubert,

  posjetio je Agenciju za unapreenje

  stranih investicija u BiH (FIPA), te sa

  direktorom Gordanom Miliniem razgo-

  varao o unapreenju saradnje njemake i

  bosanskohercegovake privrede. Obje

  strane su se usaglasile da bi za to dobar

  instrument bio investicioni vodi na

  njemakom jeziku, sa best practice

  primjerima, kojim bi se BiH kao lokacija za

  investiranje aktivnije mogla prezentirati

  njemakim investitorima. Pored toga,

  utvreno je da su delegacijska putovanja

  i posjete privrednika strunim sajmovima

  u Njemakoj takoer dobra prilika da se njemako trite bolje upozna i uspostave prvi

  kontakti.

  Neubert je najavio da e AHK BiH tokom ove godine realizovati nekoliko regionalnih

  manifestacija na kojima e biti prezentovani investicioni potencijali BiH u odreenim

  sektorima. Istakao je i uee 20 predstavnika bh. firmi i lokalne uprave na delegacijskom

  putovanju u Berlin u aprilu, u okviru kojeg e se posjetiti i sajam Hanover Messe.

  Milini je naglasio znaaj uspostavljanja kontakata sa potencijalnim investitorima,

  navodei da je glavni zadatak FIPA-e pronalazak novih investitora koji e otvarati nova

  radna mjesta u BiH, imajui u vidu visok procenat nezaposlenih.

  KALENDAR DOGAAJA

  29.03.2016. | Sarajevo

  Interaktivni coaching: Upravljanje

  vremenom i postavljanje ciljeva

  23.-27.04.2016. | Berlin, Hannover

  Delegacijsko putovanje

  04.05.2016. | Mostar

  Regionalni skup u Hercegovini

  09.-12.05.2016. | Mnchen

  Informacijsko putovanje i

  informativni skup na temu

  Bioenergija"

  (nepotvreno) 28.05.2016. | Sarajevo

  Fudbalski turnir Kick&Fun

  09.06.2016 | Dortmund

  Inicijativa za spajanje njemakih

  kupaca i dobavljaa iz zemalja

  zapadnog Balkana

  PREMIUM PARTNERI

  Dragi lanovi,

  drage itateljke i itaoci,

  mrea Njemakih vanjskotrgovinskih komora (AHK) e sa svojim ekspertima i ove godine biti prisutna na najveem

  svjetskom sajmu industrije u Hannoveru. Komore AHK mree na 130 lokacija u vie od 90 zemalja svijeta savjetuju,

  podravaju i zastupaju interese njemakih kompanija koje ele proiriti svoje poslovne aktivnosti u inostranstvu.

  Kao dio ove mree, i Predstavnitvo njemake privrede u Bosni i Hercegovini e se pojaviti u Hannoveru.

  Predvodei delegaciju sastavljenu od 20 predstavika bh. kompanija i institucija 23. aprila putujemo u Berlin gdje

  emo u sklopu naeg raznovrsnog programa posjetiti i sajam Hannover Messe. ta u narednom periodu osim toga

  jo imamo u planu, proitajte u ovom izdanju naeg newslettera.

  elimo vam ugodno itanje!

  Vaa AHK redakcija

  Newsletter No. 2.2016

  Newsletter|AHK Bosnien und Herzegowina 2.2016

  Imajui u vidu visok procenat nezaposlenih u

  BiH, FIPA je angaovana na pronalasku novih

  investitora koji e otvarati nova radna mjesta,

  rekao je direktor FIPA-e Gordan Milini (1. s l.) u

  razgovoru s direktorom AHK BiH Guntherom

  Neubertom (1. s d.)

  Seite 1|3

  http://bosnien.ahk.de/

 • Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina http://bosnien.ahk.de

  KALENDAR SAJMOVA

  FAIR Handeln Meunarodni sajam

  trgovine i globalno odgovorne trgovine

  Stuttgart, 31.03. 03.04.2016.

  IFH-Intherm Struni sajam sanitarija,

  grijanja, klimatizacije i obnovljivih

  izvora energije

  Nrnberg, 05.04. 08.04.2016.

  bauma Meunarodni struni sajam za

  graevinske maine, maine za

  graevinske materijale, rudarske

  maine, graevinsku mehanizaciju i

  graevinsku opremu

  Mnchen, 11.04. - 17.04.2016.

  Hannover Messe - Meunarodni sajam

  industrijske tehnologije

  Hannover, 25.04. 29.04.2016.

  IFAT - Vodei meunarodni sajam

  komunalne opreme, opreme za

  zbrinjavanje otpada, upravljanje

  sekundarnim sirovinama te tehnologija

  za zatitu okolia

  Mnchen, 30.05. 03.06.2016.

  Direktor AHK BiH Gunther Neubert posjetio gradonaelnika Distrikta Brko

  Prilikom susreta direktora Predstavnitva njemake privrede u Bosni i Hercegovini, Gunthera Neuberta, i gradonaelnika Brko distrikta, Ante Domia, glavna tema razgovora bila je unapreenje bilateralnih privrednih odnosa. Neubert je utvrdio da se privredni odnosi izmeu Bosne i Hercegovine i Njemake, sa ostvarenim rastom od preko 5% u protekloj godini, natprosjeno dobro razvijaju, dok je bh. izvoz u Njemaku zabiljeio rast od ak 7%. Meutim, prema Neubertovim navodima,

  izvozni potencijali BiH nisu jo ni priblino iskoriteni, te je stoga neophodno da se BiH, a samim tim i Brko distrikt, u Njemakoj angauju na boljoj prezentaciji komparativnih prednosti ove regije. Dobru priliku za to pruaju informativni skupovi u okviru komorske mree u Njemakoj kao i brojni struni sajmovi, zakljuio je Neubert. Gradonaelnik Domi je podcrtao da kompanije iz ove regije njemakom tritu mogu mnogo toga ponuditi, te je pozvao njemake investitore da investiraju u Brko distrikt.

  Seminar o reviziji standarda ISO 9001 uspjeno okonan

  U Sarajevu je 3. marta, u saradnji sa certifikacijskom kuom TVadria d.o.o., odran informativni seminar o novoj reviziji standarda ISO 9001. Polaznicima seminara su prezentirane najvanije izmjene stan-darda ISO 9001:2015 u odnosu na ISO 9001:2008, koje ukljuuju promjene u strukturi i primjeni pojedinih zahtjeva istog. Poseban akcenat je stavljen na upravljanje rizicima gdje je polaznicima seminara

  prezentiran nain identifikacije i klasifikacije rizika i metode tretiranja identificiranih rizika. Osim rizika, predmet prezentacije su bile dokumentirane informacije, kontekst organizacije kao i ostale terminoloke i strukturne promjene u novoj reviziji standarda. Prilagoavanje vlastitog sistema upravljanja novim zahtjevima je potrebno realizirati do septembra 2018., do kada traje tranzicijski period.

  Posjeta firmama lanicama u Tuzlanskom kantonu

  Predstavnici AHK BiH su 25. i 26. februara boravili u tuzlanskoj regiji, gdje su posjetili 6 firmi-lanica udruenja Wirtschafts-verein BiH. Cilj ovih posjeta je bio da se iz prve ruke steknu informacije o poslovnoj situaciji kompanija te da se sazna vie o preprekama sa kojima se u poslovnoj svakodnevnici susreu. Predstavnitvo njemake privrede u BiH i Wirtschafts-

  verein BiH e, u skladu sa steenim saznanjima, nastojati da svoje aktivnosti, podrku i ponudu usluga prilagode potrebama firmi-lanica. U okviru boravka u Tuzlanskom kantonu posjeene su sljedee kompanije: Xella, ELCOM, MBT BH, DELING, Fars Inox, HST-CNC Technik.

  Fotogalerija>>

  Upravljanje vremenom: Recite

  zbogom loem planiranju vremena

  Vrijeme, kao kljuni faktor uspjeha,

  veliko je bogatstvo i cijenimo ga tim

  vie, to ga manje imamo. U naem

  interaktivnom seminaru 29. marta u

  Sarajevu, nauit ete postavljati ciljeve,

  planirati zadatke, utvrivati prioritete.

  Uz coaching eksperticu Aidu Sujoldi,

  upoznat ete se sa metodama

  planiranja i koritenja vremena u skladu

  sa vanosti i hitnosti izvravanja

  zadataka i saznati kojim kradljivcima"

  vremena ste izloeni.

  Ostvarite bolje rezultate i veu kontrolu

  nad svojim poslovanjem, budite

  efikasniji prijavite se na seminar!

  Vie informacija>>

  Newsletter | AHK Bosnien und Herzegowina 2.2016 Novost i o njemako -bosanskohercegovak im pr iv rednim odnos ima

  Direktor AHK BiH Gunther Neubert (2. s l.) i

  gradonaelnik Brkog Anto Domi (1. s d.)

  Stranica 2|3

  http://bosnien.ahk.de/http://www.messe-stuttgart.de/de/fairhandeln/http://www.ifh-intherm.de/http://www.bauma.de/http://www.hannovermesse.de/http://www.ifat.de/https://flic.kr/s/aHskwtdEe5http://bosnien.ahk.de/bs/events/eventi/events/interaktivni-coaching-seminar-upravljanje-veremenom-i-postavljanje-ciljeva/?cHash=fbb010f818a4327db2b33d8a595bdf95

 • Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina http://bosnien.ahk.de

  Die StaRo GmbH handelt mit Stahlrohren, Blechen, Coils und Spaltbndern. Im Bereich Stahlrohre bieten wir ein Komplettsortiment an nahtlosen Stahlrohren an, incl. geschweiter Stahlrohre bis hin zu Stahlbauhohlprofilen und den handelsblichen Qualitten, die in Lager- sowie Fixlngen erhltlich sind. Weiterhin ist der Bereich Trading ein wesentlicher Bestandteil unserer Ttigkeit. Hierzu handeln wir mit deklassierten berbestandspartien aus Produktionsnderungen etc. Unsere Standorte in Deutschland, Polen, Italien, Trkei und Vereinigte Arabische Emirate machen einen Handel weltweit mglich. Tel. +49 (0) 40 3020206-0/Fax: +49(0)40 302020621 [email protected] BESUCHEN SIE DIE WEBSEITE. www.staro-gmbH.de

  Novi sistem oporezivanje dobiti u FBiH: Vei obuhvat oporezivih prihoda, manje podsticaja

  Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je nedavno usvojio novi Zakon o porezu na dobit. Usvajanje ovog zakona je jedna od obaveza preuzetih Reformskom agendom, ali i onih sadranih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruivanju. U nadi da e ostvariti poveanje javnih prihoda, zakono-davac je novim zakonom proirio poreznu osnovicu, te napravio znaajne izmjene u

  oblasti poreskih poticaja, poreza po odbitku, te transfernih cijena. Koje su to izmjene, proitajte u obavijesti iji autor je na lan - Advokatska kancelarija Wolf Theiss. Otvoriti obavijest>>

  Nedostatak kvalifikovane radne snage koi inovacije

  Za veliki broj preduzea nedostatak kvalifi-kovane radne snage predstavlja rizik za budui ekonomski razvoj, pokazao je aktuelni Izvjetaj o inovacijama Asocijacije njemakih industrijskih i trgovinskih komora - DIHK. To ugroava i inovativnost. ak est od deset preduzea nedostatak kvalifikovane radne snage navodi kao prepreku za

  razvijanje svojih inovacijskih aktivnosti. To se ne odnosi samo na akademski obrazovanu radnu snagu ve i na dualno obrazovane strunjake iz grupe tehnikih zanimanja. Za osiguranje kvalifikovane radne snage moraju se stvoriti uslovi za bolje koritenje domaeg potencijala, npr. kroz bolje usklaivanje porodinog ivota sa profesionlnim, putem fleksibilnije ponude uvanja djece ili dueg zapoljavanja starijih strunjaka. Pored toga se mnogo preduzea oslanja i na dobivanje kvalifikovane radne snage iz inostranstva. Izbjeglice bi mogle potranju za kvalifikovanom radnom snagom znaajno umanjiti ukoliko integracija, kvalifikacija i savladavanje jezikih barijera urode plodom. Stoga se imigracija kvalifikovane radne snage ne smije u okviru izbjeglike krize izgubiti iz vida. (Izvor: DIHK Innovationen im Mittelstand: Hindernisse aus dem Weg rumen http://www.dihk.de/presse/thema-der-woche/thema-der-woche).

  Top 5 trgovinskih partnera Bosne i

  Hercegovine u 2014. i 2015. god.

  Zemlja

  2015

  u mio.

  EUR

  %

  2014

  u mio.

  EUR

  %

  1. DEU 1.701 13,4 1.630 12,8

  2. ITA 1.520 12 1.458 11,5

  3. CRO 1.328 10,5 1.435 11,3

  4. SRB 1.278 10 1.243 9,8

  5. SLO 778 6,1 747 5,9

  Newsletter | AHK Bosnien und Herzegowina 2.2016 Novost i o njemako -bosanskohercegovak im pr ivrednim odnos ima

  Newsletter | AHK Bosnien

  und Herzegowina 2.2016 Novosti o njemako-bosanskohercego-

  vakim privrednim odnosima

  IMPRESSUM

  PREDSTAVNITVO NJEMAKE PRIVREDE U BOSNI I HERCEGOVINI / WIRTSCHAFTSVEREIN BiH Fra Anela Zvizdovia 1/B3 | BiH-71000 Sarajevo | T: +387 33 295 910 | F: +387 33 295 920 | E: [email protected] | W: http://bosnien.ahk.de Urednica: Lejla Huji OGRANIENJE ODGOVORNOSTI: Iako je prilikom pripreme ove publikacije uloeno mnogo panje, ne preuzimamo odgovornost za sadraj, izjave i mogue greke.

  ANZEIGE

  OGLAS

  http://bosnien.ahk.de/mailto:[email protected]:[email protected]://www.staro-gmbh.de/reaction.wolftheiss.com/rs/ct.aspx?ct=24F7671BD7AE4EE0CDD880A8D52B931A918040A8F09http://www.dihk.de/presse/thema-der-woche/thema-der-wochehttp://www.dihk.de/presse/thema-der-woche/thema-der-woche