3
Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina http://bosnien.ahk.de Razgovori s FIPA-om o proširivanju saradnje Investicijski vodič za njemačke privrednike i nastupanje na internacionalnim sajmovima u Njemačkoj Direktor Predstavništva njemačke pri- vrede u BiH (AHK BiH), Gunther Neubert, posjetio je Agenciju za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), te sa direktorom Gordanom Milinićem razgo- varao o unapređenju saradnje njemačke i bosanskohercegovačke privrede. Obje strane su se usaglasile da bi za to dobar instrument bio investicioni vodič na njemačkom jeziku, sa best practice primjerima, kojim bi se BiH kao lokacija za investiranje aktivnije mogla prezentirati njemačkim investitorima. Pored toga, utvrđeno je da su delegacijska putovanja i posjete privrednika stručnim sajmovima u Njemačkoj također dobra prilika da se njemačko tržište bolje upozna i uspostave prvi kontakti. Neubert je najavio da će AHK BiH tokom ove godine realizovati nekoliko regionalnih manifestacija na kojima će biti prezentovani investicioni potencijali BiH u određenim sektorima. Istakao je i učešće 20 predstavnika bh. firmi i lokalne uprave na delegacijskom putovanju u Berlin u aprilu, u okviru kojeg će se posjetiti i sajam Hanover Messe. Milinić je naglasio značaj uspostavljanja kontakata sa potencijalnim investitorima, navodeći da je glavni zadatak FIPA-e pronalazak novih investitora koji će otvarati nova radna mjesta u BiH, imajući u vidu visok procenat nezaposlenih. KALENDAR DOGAĐAJA 29.03.2016. | Sarajevo Interaktivni coaching: Upravljanje vremenom i postavljanje ciljeva 23.-27.04.2016. | Berlin, Hannover Delegacijsko putovanje 04.05.2016. | Mostar Regionalni skup u Hercegovini 09.-12.05.2016. | München Informacijsko putovanje i informativni skup na temu „Bioenergija" (nepotvrđeno) 28.05.2016. | Sarajevo Fudbalski turnir „Kick&Fun“ 09.06.2016 | Dortmund Inicijativa za spajanje njemačkih kupaca i dobavljača iz zemalja zapadnog Balkana PREMIUM PARTNERI Dragi članovi, drage čitateljke i čitaoci, mreža Njemačkih vanjskotrgovinskih komora (AHK) će sa svojim ekspertima i ove godine biti prisutna na najvećem svjetskom sajmu industrije u Hannoveru. Komore AHK mreže na 130 lokacija u više od 90 zemalja svijeta savjetuju, podržavaju i zastupaju interese njemačkih kompanija koje žele proširiti svoje poslovne aktivnosti u inostranstvu. Kao dio ove mreže, i Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini će se pojaviti u Hannoveru. Predvodeći delegaciju sastavljenu od 20 predstavika bh. kompanija i institucija 23. aprila putujemo u Berlin gdje ćemo u sklopu našeg raznovrsnog programa posjetiti i sajam Hannover Messe. Šta u narednom periodu osim toga još imamo u planu, pročitajte u ovom izdanju našeg newslettera. Želimo vam ugodno čitanje! Vaša AHK redakcija Newsletter No. 2.2016 Newsletter|AHK Bosnien und Herzegowina 2.2016 Imajući u vidu visok procenat nezaposlenih u BiH, FIPA je angažovana na pronalasku novih investitora koji će otvarati nova radna mjesta, rekao je direktor FIPA-e Gordan Milinić (1. s l.) u razgovoru s direktorom AHK BiH Guntherom Neubertom (1. s d.) Seite 1|3

Newsletter|AHKbosnien.ahk.de/fileadmin/ahk_bosnien/Dokumente/Newsletter_2.2016... · građevinske mašine, mašine za građevinske materijale, rudarske mašine, građevinsku mehanizaciju

  • Upload
    vodiep

  • View
    270

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Newsletter|AHKbosnien.ahk.de/fileadmin/ahk_bosnien/Dokumente/Newsletter_2.2016... · građevinske mašine, mašine za građevinske materijale, rudarske mašine, građevinsku mehanizaciju

Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina http://bosnien.ahk.de

Razgovori s FIPA-om o proširivanju saradnje Investicijski vodič za njemačke privrednike i nastupanje na internacionalnim sajmovima u Njemačkoj

Direktor Predstavništva njemačke pri-

vrede u BiH (AHK BiH), Gunther Neubert,

posjetio je Agenciju za unapređenje

stranih investicija u BiH (FIPA), te sa

direktorom Gordanom Milinićem razgo-

varao o unapređenju saradnje njemačke i

bosanskohercegovačke privrede. Obje

strane su se usaglasile da bi za to dobar

instrument bio investicioni vodič na

njemačkom jeziku, sa best practice

primjerima, kojim bi se BiH kao lokacija za

investiranje aktivnije mogla prezentirati

njemačkim investitorima. Pored toga,

utvrđeno je da su delegacijska putovanja

i posjete privrednika stručnim sajmovima

u Njemačkoj također dobra prilika da se njemačko tržište bolje upozna i uspostave prvi

kontakti.

Neubert je najavio da će AHK BiH tokom ove godine realizovati nekoliko regionalnih

manifestacija na kojima će biti prezentovani investicioni potencijali BiH u određenim

sektorima. Istakao je i učešće 20 predstavnika bh. firmi i lokalne uprave na delegacijskom

putovanju u Berlin u aprilu, u okviru kojeg će se posjetiti i sajam Hanover Messe.

Milinić je naglasio značaj uspostavljanja kontakata sa potencijalnim investitorima,

navodeći da je glavni zadatak FIPA-e pronalazak novih investitora koji će otvarati nova

radna mjesta u BiH, imajući u vidu visok procenat nezaposlenih.

KALENDAR DOGAĐAJA

29.03.2016. | Sarajevo

Interaktivni coaching: Upravljanje

vremenom i postavljanje ciljeva

23.-27.04.2016. | Berlin, Hannover

Delegacijsko putovanje

04.05.2016. | Mostar

Regionalni skup u Hercegovini

09.-12.05.2016. | München

Informacijsko putovanje i

informativni skup na temu

„Bioenergija"

(nepotvrđeno) 28.05.2016. | Sarajevo

Fudbalski turnir „Kick&Fun“

09.06.2016 | Dortmund

Inicijativa za spajanje njemačkih

kupaca i dobavljača iz zemalja

zapadnog Balkana

PREMIUM PARTNERI

Dragi članovi,

drage čitateljke i čitaoci,

mreža Njemačkih vanjskotrgovinskih komora (AHK) će sa svojim ekspertima i ove godine biti prisutna na najvećem

svjetskom sajmu industrije u Hannoveru. Komore AHK mreže na 130 lokacija u više od 90 zemalja svijeta savjetuju,

podržavaju i zastupaju interese njemačkih kompanija koje žele proširiti svoje poslovne aktivnosti u inostranstvu.

Kao dio ove mreže, i Predstavništvo njemačke privrede u Bosni i Hercegovini će se pojaviti u Hannoveru.

Predvodeći delegaciju sastavljenu od 20 predstavika bh. kompanija i institucija 23. aprila putujemo u Berlin gdje

ćemo u sklopu našeg raznovrsnog programa posjetiti i sajam Hannover Messe. Šta u narednom periodu osim toga

još imamo u planu, pročitajte u ovom izdanju našeg newslettera.

Želimo vam ugodno čitanje!

Vaša AHK redakcija

Newsletter No. 2.2016

Newsletter|AHK Bosnien und Herzegowina 2.2016

Imajući u vidu visok procenat nezaposlenih u

BiH, FIPA je angažovana na pronalasku novih

investitora koji će otvarati nova radna mjesta,

rekao je direktor FIPA-e Gordan Milinić (1. s l.) u

razgovoru s direktorom AHK BiH Guntherom

Neubertom (1. s d.)

Seite 1|3

Page 2: Newsletter|AHKbosnien.ahk.de/fileadmin/ahk_bosnien/Dokumente/Newsletter_2.2016... · građevinske mašine, mašine za građevinske materijale, rudarske mašine, građevinsku mehanizaciju

Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina http://bosnien.ahk.de

KALENDAR SAJMOVA

FAIR Handeln – Međunarodni sajam

trgovine i globalno odgovorne trgovine

Stuttgart, 31.03. – 03.04.2016.

IFH-Intherm – Stručni sajam sanitarija,

grijanja, klimatizacije i obnovljivih

izvora energije

Nürnberg, 05.04. – 08.04.2016.

bauma – Međunarodni stručni sajam za

građevinske mašine, mašine za

građevinske materijale, rudarske

mašine, građevinsku mehanizaciju i

građevinsku opremu

München, 11.04. - 17.04.2016.

Hannover Messe - Međunarodni sajam

industrijske tehnologije

Hannover, 25.04. – 29.04.2016.

IFAT - Vodeći međunarodni sajam

komunalne opreme, opreme za

zbrinjavanje otpada, upravljanje

sekundarnim sirovinama te tehnologija

za zaštitu okoliša

München, 30.05. – 03.06.2016.

Direktor AHK BiH Gunther Neubert posjetio gradonačelnika Distrikta Brčko

Prilikom susreta direktora Predstavništva njemačke privrede u Bosni i Hercegovini, Gunthera Neuberta, i gradonačelnika Brčko distrikta, Ante Domića, glavna tema razgovora bila je unapređenje bilateralnih privrednih odnosa. Neubert je utvrdio da se privredni odnosi između Bosne i Hercegovine i Njemačke, sa ostvarenim rastom od preko 5% u protekloj godini, natprosječno dobro razvijaju, dok je bh. izvoz u Njemačku zabilježio rast od čak 7%. Međutim, prema Neubertovim navodima,

izvozni potencijali BiH nisu još ni približno iskorišteni, te je stoga neophodno da se BiH, a samim tim i Brčko distrikt, u Njemačkoj angažuju na boljoj prezentaciji komparativnih prednosti ove regije. Dobru priliku za to pružaju informativni skupovi u okviru komorske mreže u Njemačkoj kao i brojni stručni sajmovi, zaključio je Neubert. Gradonačelnik Domić je podcrtao da kompanije iz ove regije njemačkom tržištu mogu mnogo toga ponuditi, te je pozvao njemačke investitore da investiraju u Brčko distrikt.

Seminar o reviziji standarda ISO 9001 uspješno okončan

U Sarajevu je 3. marta, u saradnji sa certifikacijskom kućom TÜVadria d.o.o., održan informativni seminar o novoj reviziji standarda ISO 9001. Polaznicima seminara su prezentirane najvažnije izmjene stan-darda ISO 9001:2015 u odnosu na ISO 9001:2008, koje uključuju promjene u strukturi i primjeni pojedinih zahtjeva istog. Poseban akcenat je stavljen na upravljanje rizicima gdje je polaznicima seminara

prezentiran način identifikacije i klasifikacije rizika i metode tretiranja identificiranih rizika. Osim rizika, predmet prezentacije su bile dokumentirane informacije, kontekst organizacije kao i ostale terminološke i strukturne promjene u novoj reviziji standarda. Prilagođavanje vlastitog sistema upravljanja novim zahtjevima je potrebno realizirati do septembra 2018., do kada traje tranzicijski period.

Posjeta firmama članicama u Tuzlanskom kantonu

Predstavnici AHK BiH su 25. i 26. februara boravili u tuzlanskoj regiji, gdje su posjetili 6 firmi-članica udruženja Wirtschafts-verein BiH. Cilj ovih posjeta je bio da se iz prve ruke steknu informacije o poslovnoj situaciji kompanija te da se sazna više o preprekama sa kojima se u poslovnoj svakodnevnici susreću. Predstavništvo njemačke privrede u BiH i Wirtschafts-

verein BiH će, u skladu sa stečenim saznanjima, nastojati da svoje aktivnosti, podršku i ponudu usluga prilagode potrebama firmi-članica. U okviru boravka u Tuzlanskom kantonu posjećene su sljedeće kompanije: Xella, ELCOM, MBT BH, DELING, Fars Inox, HST-CNC Technik.

Fotogalerija>>

Upravljanje vremenom: Recite

zbogom lošem planiranju vremena

Vrijeme, kao ključni faktor uspjeha,

veliko je bogatstvo i cijenimo ga tim

više, što ga manje imamo. U našem

interaktivnom seminaru 29. marta u

Sarajevu, naučit ćete postavljati ciljeve,

planirati zadatke, utvrđivati prioritete.

Uz coaching eksperticu Aidu Sujoldžić,

upoznat ćete se sa metodama

planiranja i korištenja vremena u skladu

sa važnosti i hitnosti izvršavanja

zadataka i saznati kojim „kradljivcima"

vremena ste izloženi.

Ostvarite bolje rezultate i veću kontrolu

nad svojim poslovanjem, budite

efikasniji – prijavite se na seminar!

Više informacija>>

Newsletter | AHK Bosnien und Herzegowina 2.2016 Novost i o njemačko -bosanskohercegovačk im pr iv rednim odnos ima

Direktor AHK BiH Gunther Neubert (2. s l.) i

gradonačelnik Brčkog Anto Domić (1. s d.)

Stranica 2|3

Page 3: Newsletter|AHKbosnien.ahk.de/fileadmin/ahk_bosnien/Dokumente/Newsletter_2.2016... · građevinske mašine, mašine za građevinske materijale, rudarske mašine, građevinsku mehanizaciju

Delegation der Deutschen Wirtschaft in Bosnien und Herzegowina http://bosnien.ahk.de

Die StaRo GmbH handelt mit Stahlrohren, Blechen, Coils und Spaltbändern. Im Bereich Stahlrohre bieten wir ein Komplettsortiment an nahtlosen Stahlrohren an, incl. geschweißter Stahlrohre bis hin zu Stahlbauhohlprofilen und den handelsüblichen Qualitäten, die in Lager- sowie Fixlängen erhältlich sind. Weiterhin ist der Bereich Trading ein wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit. Hierzu handeln wir mit deklassierten Überbestandspartien aus Produktionsänderungen etc. Unsere Standorte in Deutschland, Polen, Italien, Türkei und Vereinigte Arabische Emirate machen einen Handel weltweit möglich. Tel. +49 (0) 40 3020206-0/Fax: +49(0)40 302020621 [email protected] BESUCHEN SIE DIE WEBSEITE. www.staro-gmbH.de

Novi sistem oporezivanje dobiti u FBiH: Veći obuhvat oporezivih prihoda, manje podsticaja

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je nedavno usvojio novi Zakon o porezu na dobit. Usvajanje ovog zakona je jedna od obaveza preuzetih Reformskom agendom, ali i onih sadržanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. U nadi da će ostvariti povećanje javnih prihoda, zakono-davac je novim zakonom proširio poreznu osnovicu, te napravio značajne izmjene u

oblasti poreskih poticaja, poreza po odbitku, te transfernih cijena. Koje su to izmjene, pročitajte u obavijesti čiji autor je naš član - Advokatska kancelarija Wolf Theiss. Otvoriti obavijest>>

Nedostatak kvalifikovane radne snage koči inovacije

Za veliki broj preduzeća nedostatak kvalifi-kovane radne snage predstavlja rizik za budući ekonomski razvoj, pokazao je aktuelni Izvještaj o inovacijama Asocijacije njemačkih industrijskih i trgovinskih komora - DIHK. To ugrožava i inovativnost. Čak šest od deset preduzeća nedostatak kvalifikovane radne snage navodi kao prepreku za

razvijanje svojih inovacijskih aktivnosti. To se ne odnosi samo na akademski obrazovanu radnu snagu već i na dualno obrazovane stručnjake iz grupe tehničkih zanimanja. Za osiguranje kvalifikovane radne snage moraju se stvoriti uslovi za bolje korištenje domaćeg potencijala, npr. kroz bolje usklađivanje porodičnog života sa profesionlnim, putem fleksibilnije ponude čuvanja djece ili dužeg zapošljavanja starijih stručnjaka. Pored toga se mnogo preduzeća oslanja i na dobivanje kvalifikovane radne snage iz inostranstva. Izbjeglice bi mogle potražnju za kvalifikovanom radnom snagom značajno umanjiti ukoliko integracija, kvalifikacija i savladavanje jezičkih barijera urode plodom. Stoga se imigracija kvalifikovane radne snage ne smije u okviru izbjegličke krize izgubiti iz vida. (Izvor: DIHK – „Innovationen im Mittelstand: Hindernisse aus dem Weg räumen“ http://www.dihk.de/presse/thema-der-woche/thema-der-woche).

Top 5 trgovinskih partnera Bosne i

Hercegovine u 2014. i 2015. god.

Zemlja

2015

u mio.

EUR

%

2014

u mio.

EUR

%

1. DEU 1.701 13,4 1.630 12,8

2. ITA 1.520 12 1.458 11,5

3. CRO 1.328 10,5 1.435 11,3

4. SRB 1.278 10 1.243 9,8

5. SLO 778 6,1 747 5,9

Newsletter | AHK Bosnien und Herzegowina 2.2016 Novost i o njemačko -bosanskohercegovačk im pr ivrednim odnos ima

Newsletter | AHK Bosnien

und Herzegowina 2.2016 Novosti o njemačko-bosanskohercego-

vačkim privrednim odnosima

IMPRESSUM

PREDSTAVNIŠTVO NJEMAČKE PRIVREDE U BOSNI I HERCEGOVINI / WIRTSCHAFTSVEREIN BiH Fra Anđela Zvizdovića 1/B3 | BiH-71000 Sarajevo | T: +387 33 295 910 | F: +387 33 295 920 | E: [email protected] | W: http://bosnien.ahk.de Urednica: Lejla Hujić OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI: Iako je prilikom pripreme ove publikacije uloženo mnogo pažnje, ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, izjave i moguće greške.

ANZEIGE

OGLAS