Portfolio Marco Van Ginkel Lores

 • View
  127

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Portfolio Marco Van Ginkel Lores

 • PORTFO LIO

  Marco van Ginkel

 • Afstudeerproject

  In juli 2011 ben ik afgestuurd aan de Hogeschool Rotterdam. Hier volgde ik de opleiding Ruimtelijke ordening en planologie met de minor stedenbouw.Als afstudeeropdracht deed ik samen met klasgenoot Gijs Schippers onderzoek naar de mogelijkheid om gezinnen in het centrum van Rotterdam te huisvesten. De Afstudeeropdracht werd verdeeld in drie verschillende onderdelen.

  Onderbouwing In het centrum van Rotterdam wonen te weinig gezinnen in vergelijking met andere grote steden. De gemeente Rotterdam wil daarom dat er meer mensen in de stad gaan wonen. In het beleid is vastgesteld dat Rotterdam zich voor deze groei zich gaat richten op starters, ouderen en gezin-nen.

  LocatieonderzoekOm geschikte locaties in Rotterdam te vinden zijn alle positieve en negatieve aspecten van het centrum tegen elkaar afgewogen. Allereerst is het centrum afgebakend, waarna er gekeken is naar de pluspunten en minpunten. Voorbeelden van pluspunten waren: bereikbaarheid, aanwezig-heid van voorzieningen, winkels, scholen en openbaar vervoer, cultuur, sport en ontspanning. Voorbeelden van minpunten waren: ontbreken gelijkgestemd netwerk, geen of beperkte buiten-ruimte en onvoldoende geschikte woonruimte. Dit is vertaald naar een locatieonderzoek wat heeft geleid tot 5 kansrijke gebieden die verder onderzocht zijn. Uiteindelijk is er een uitgebreid en goed onderbouwde locatie gekozen.

  OntwerpVoor het ontwerp is gekozen om een bestaand gebouw te transformeren tot gezinswoningen met behulp van collectief particulier opdrachtgeverschap. Een middel om gezamelijk tot een kwalitatief hoogwaardige woning te komen waarbij het de band tussen bewoners wordt vergroot en kosten gedeeld.

  ResultaatDe scriptie: gezinnen in het centrum, Rotterdam is succesvol verlopen. Niet alleen het ein-dresultaat wat uiteindelijk met een 9 is beoordeeld maar ook doordat ik de kans heb gekregen om na mijn studie aan de slag te gaan bij mijn afstudeerbedrijf: KOKON architectuur en stedenbouw.

  GEZINNEN IN HET CENTRUM

  R O T T E R D A M

  Hoofdrapport Bijlagen

 • 35

  N

  1616

  500m

  Stads-centrum

  Alle criteria

  Supermarkt

  KDV

  Basisschool

  OV

  500m

  Stads-centrum

  Locatiekeuze kansrijkegebieden

  Locatie

  I

  II

  500m

  Stads-centrum

  Locatiekeuze kansrijkegebieden

  Locatie

  I

  II

  500m

  Stads-centrum

  Locatiekeuze kansrijkegebieden

  Locatie

  Afbeelding 13: alle criteria over elkaar heen

  Afbeelding 16: de kansrijke gebieden in het blauw Afbeelding 15b: de Hoogstraat

  Afbeelding 15a: de Mathenesserlaan

  Afbeelding 14: Extra kwaliteiten: zorg, cultuur en ontspanning

  Erasmus MC

  Sophia Kinderziekenhuis

  Sophia Geboortecentrum

  IvHG

  Zorgboulevard

  Oogziekenhuis

  Polikliniek de Blaak Health care

  RIAGG

  Havenziekenhuis

  MRI

  Nieuwe luxor

  Concert & Congresde Doelen

  muziekschool

  Oude Luxor theater

  Rotterdam o.a. kinderopvang en zorg

  H

  HSKVRCircusschoolOostplein

  Wereld museum

  Foto museum

  Villa Zebra

  Onderwijs museum

  Kunsthal

  Boijmans van Beuningen

  SKVR muziekschool

  Jeugd theaterschoolHofplein

  500m

  Stads-centrum

  H

  Gezondheid, CultuurMusea

  Ziekenhuis

  Zorg

  Cultuur

  Museum

  Parkeeroverlast

  Centrumgebied

  < 23

  23 < 28

  28 < 33

  33 < 38

  >= 38

  Afbeelding 14: parkeeroverlast in kaart (COS, 2011)

  Mankementen van de stad: Parkeeroverlast

  3.10 ParkeeroverlastHet parkeerbeleid is een van de onderwerpen waar het rapport Bouwstenen voor een kindvriendelijk Rotterdam zich op richt. Geparkeerde autos kunnen spelende kinderen tot last zijn. Ook zien automobilisten een kind snel over het hoofd als ze naast een geparkeerde auto proberen over te steken. In bovenstaande kaart is te zien hoeveel procent van de bewoners last heeft van geparkeerde autos. Er is te zien dat in het centrumgebied dit percentage erg hoog is.

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  63

  Afbeelding 61: verdeling van de woningen in het gebouw

  Afbeelding 63: collectieve ruimte Afbeelding 64: priv buitenruimte

  Afbeelding 62: ontsluiting van de woningen

  5. Bouwvorm opzichzelfstaand gebouw

  5.1 Voorbeeld De Omscholing, RotterdamDoordat de Vierambachtschool in Rotterdam West bleef groeien, moest er uitgeweken worden naar een ander gebouw. Hierdoor kwam het oude schoolpand leeg te staan. Het gebouw is geen monument, maar deze uitstraling heeft het gebouw wel. Hierdoor is ervoor gekozen om het markante gebouw met twaalf klaslokalen te behouden. In overleg met de gemeente Rotterdam is ervoor gekozen om het gebouw te verbouwen door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit heeft geleid tot de oprichting van de kopersvereniging De Omscholing. Woonbron Delfshaven heeft de financiering van het project op zich genomen en zou appartementen overnemen wanneer er onvoldoende kandidaten zouden zijn. Dit was niet nodig, want er waren voldoende deelnemers aan het project. Deze deelnemers maakte hun wensen kenbaar en met behulp van architectenbureau Hulshof zijn er negen appartementen ontworpen. De collectieve ruimte bestaat uit een gemeenschappelijke tuin die kan worden afgesloten. Iedere woning heeft zijn eigen ontsluiting. Voor de woningen op de eerste verdieping geldt een ontsluiting in het midden van het gebouw (de vroegere ingang van de school).Op het dak van het gebouw is er ruimte gemaakt voor privtuinen. Bij alle appartementen is voldaan aan de woonwensen van de eigenaren, waardoor niet alle appartementen hetzelfde zijn geworden. Maar nog belangrijker is de hechte band die onder de bewoners is ontstaan door de collectieve aanpak.

  Het resultaat is erg inspirerend geworden. De bewoners zijn erg tevreden en de wijk heeft het mooie gebouw behouden. De collectieve buiten ruimte wordt gedomineerd door speelattributen, dat aangeeft dat de kinderen er graag buitenspelen. De woningen op de begane grond zijn heel ruim en hoog. Deze woningen hebben een goede uitstraling

  26. www.urbannerdam.nl

  26.

  Afbeelding 125: invulling begane grond

  Afbeelding 126: verdieping 2

  Eindresultaat opgewerkt in Photoshop en eerste kennismaking Revit.

  Ontwerp fietsenstalling in Autocad en opgewerkt in Photoshop.

  Handtekenen

  Locatieonderzoek opgewerkt in illustrator

  Locatieonderzoek opgewerkt in illustrator en Photoshop.

  Afstudeerproject

 • Spakenburg

  Bij KOKON architectuur en stedenbouw was ik werkzaam als stedenbouwkundig tekenaar en assisteerde ik bij verschillende projecten. Tevens heb ik voordat ik bij KOKON in dienst kwam het tekenprogramma Revit geleerd.

  Stedenbouwkundig plan getekend in Revit

  Ontwerpen van de architecten samengevoegd in Photoshop en opgewerkt tot aantrekkelijk beeld.

 • Hoofddorp - Lexpoint

  LEXPOINT - HOOFDDORP

  Woonprogramma

  Woningtype Aantal Beukmaat / Netto oppervlak

  Gezinswoningen 7 5.40Appartementen 74 7.50 / 75 85 mTotaal 81

  Parkeren norm nodig gerealiseerdGezinswoningen 1,8 12.6 13Appartementen 1,55 114.7 115Totaal 127.3 128

  4 w

  oonl

  agen

  10 wo

  onlag

  en 5 woonlagen

  LEXPOINT - HOOFDDORP

  Woonprogramma

  Woningtype Aantal Beukmaat / Netto oppervlak

  Gezinswoningen 7 5.40Apprtementen BG 20 115 m Appartementen 49 7.50 / 80 85 mTotaal 76

  Parkeren norm nodig gerealiseerdGezinswoningen 1,6 11.2 11Appartementen BG 1,6 32,0 32 Appartementen 1,3 63.7 64Totaal 106.9 107

  4 w

  oonl

  agen

  op

  onde

  rbou

  w

  10 wo

  onlag

  en5 woonlagen op onderbouw

  LEXPOINT - HOOFDDORP

  Woonprogramma

  Woningtype Aantal Beukmaat / Netto oppervlak

  Gezinswoningen 7 5.40Apprtementen BG 20 115 m Appartementen 49 7.50 / 80 85 mTotaal 76

  Parkeren norm nodig gerealiseerdGezinswoningen 1,6 11.2 11Appartementen BG 1,6 32,0 32 Appartementen 1,3 63.7 64Totaal 106.9 107

  4 w

  oonl

  agen

  op

  onde

  rbou

  w

  10 wo

  onlag

  en5 woonlagen op onderbouw

  Ontwerp van de stedenbouwkundige uitgetekend in Revit.Tevens is er een parkeerbalans gemaakt.

  Ontwerp 3D getekend en gerenderd in Revit

  Ontwerp 3D getekend en gerenderd in Revit

 • Zwijndrecht

  B.

  A.

  D.

  E.

  F.

  G.

  C.

  H.

  I.

  J.

  bz

  bz

  bz

  bz

  bz

  bz

  bz

  bz

  bz

  bz

  bz

  bz

  Weena 723Groothandelsgebouw ingang C3

  Postbus 291373001GC Rotterdam

  TEL 010 - 411 71 80FAX 010 - 411 71 87

  www.kokon.nlinfo@kokon.nlOKON

  a wrchitectuur uobnedets&K 4601 - 29/02/2012 Zwijndrecht - Lindtsebenedendijk , Model I maximaal Plankaart schaal 1:1000

  Fase 1 en 2

  Woningen aantal

  A. 5x type 12x type 2 7

  B. 3x type 12x type 2 5

  C. 7x type 12x type 2 9

  D. 7x type 12x type 2 9

  E. 6x type 12x type 2 8

  F. 6x type 12x type 2 8

  G. 7x type 12x type 2 9

  H. 4x type 1 2x type 2 6

  I. 7x type 1 2x type 2 9

  J. 7x type 1 2x type 2 9 +

  79

  Woning type 1.10 x 5.1woning type 2.10.33 x 5.1

  bz = verbijzondering

  Parkeren(norm 1.9 per woning)

  benodigd79 x 1.9 1