Click here to load reader

Pormularyo upang Humiling/Tanggihan ang mga Serbisyo sa ... ... o Mas gusto kong gamitin ang aking pamilya o kaibigan bilang isang tagasalin. o Hindi, ayaw ko ng mga serbisyo ng pagsasalin

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pormularyo upang Humiling/Tanggihan ang mga Serbisyo sa ... ... o Mas gusto kong gamitin ang aking...

 • Pormularyo upang Humiling/Tanggihan ang mga Serbisyo sa Pagsasalin

  Pangalan ng pasyente: _____________________________________________________

  Pangunahing wika: ________________________________________________________

  ο Oo, humihiling ako ng mga serbisyo ng pagsasalin. (Mga) Wika: ______________________________________________________

  ο Mas gusto kong gamitin ang aking pamilya o kaibigan bilang isang tagasalin.

  ο Hindi, ayaw ko ng mga serbisyo ng pagsasalin.

  ο Hindi naaangkop

  Mangyaring ipaliwanag: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

  _________________________________ ______________________ Pirma ng Pasyente Petsa

  Mangyaring ilagay sa medical record ng pasyente. Please place this form in the patient's medical record. Blue Shield of California Promise Health Plan Request/Refusal Tagalog

  Bl ue

  S hi

  el d

  o f C

  al ifo

  rn ia

  P ro

  m ise

  H ea

  lth P

  la n

  is an

  in d

  ep en

  d en

  t l ic

  en se

  e of

  th e

  Bl ue

  S hi

  el d

  A ss

  oc ia

  tio n.

  rziashari

Search related