24
15 POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE R. br. UGOVOR DATU M SKLA PA NJA IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE SKLOPLJEN RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN DATUM IZVRŠE NJA KLASA URBROJ PLAĆA NJE IZ PRORAČ UNA JEDINICE DRUGI IZVOR FINANCIRANJA, AKO NIJE PRORAČUN JEDINICE PRIHOD PRORA ČUNA 1. Ugovor o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu 3.1. 2017. Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb 1.12. 2017. 403-01/16-01/02 324-17-5 2. Ugovor o smještaju i pružanju usluga 17.1. 2017. 5.000,00 mjesečno Obiteljski dom za starije i teško bolesne „Ivana“, Ploče 551-01/17-01/01 366-17-1 DA 3. Ugovor o kratkoročnoj pozajmici 25.1. 2017. 1.250.000,00 Komunalno održavanje d.o.o., Ploče 7 dana 1.2. 2017. 403-02/17-01/01 2165-15-17-1 4. Ugovor o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda 25.1. 2017. 5% na iznos naplaćene i doznačene naknade Hrvatske vode, Zagreb 325-01/17-01/01 2165-02-17-1 Hrvatske vode 5. Ugovor o stručnom osposobljavnju za rad 2.2. 2017. Katarina Oršulić, Komin 7 mjeseci i 8 dana 10.9. 2017. 112-06/15-01/04 2165-02-17-11 6. Ugovor br. 01/17- održavanje komunalne infrastrukture 2.2. 2017. Prema važećem cjeniku Komunalno održavanje d.o.o. Ploče 1 godina DA 7. Ugovor o kupoprodaji nekretnina 6.2. 2017. 650.000,00 Nikolac d.o.o., Šarić Struga 21.2. 2017. 944-01/16-01/11 2165-02-17-15 DA 8. Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (Katarina Oršulić) 14.2. 2017. 7.618,64 1.Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb 2.Katarina Oršulić, Komin 7 mjeseci i 8 dana 10.9. 2017. 103-05/16-01/1001 2117-21-04/2- 17- Hrvatski zavod za zapošljavanje 9. Aneks ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo 16.2. 2017. 8.808,79 Drago Kežić, Ploče 24.2. 2017. 370-03/16-01/55 2165-02-17-2 DA 10. Aneks ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo 16.2. 2017. 13.240,67 Vice Rončević, Ploče 24.2. 2017. 370-03/17-01/02 2165-02-17-2 DA

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN … · Aneks ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo 3.3. ... Ugovor o zakupu lokacije 28.3. 2017. Hrvatski katolički

Embed Size (px)

Citation preview

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

1. Ugovor o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu

3.1. 2017.

Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb

1.12. 2017.

403-01/16-01/02 324-17-5

2. Ugovor o smještaju i pružanju usluga

17.1. 2017.

5.000,00 mjesečno

Obiteljski dom za starije i teško bolesne „Ivana“, Ploče

551-01/17-01/01 366-17-1 DA

3. Ugovor o kratkoročnoj pozajmici

25.1. 2017.

1.250.000,00 Komunalno održavanje d.o.o., Ploče

7 dana 1.2. 2017.

403-02/17-01/01 2165-15-17-1

4. Ugovor o plaćanju materijalnih troškova nastalih pri obračunu i naplati naknade za uređenje voda

25.1. 2017.

5% na iznos naplaćene i doznačene

naknade

Hrvatske vode, Zagreb 325-01/17-01/01 2165-02-17-1 Hrvatske vode

5. Ugovor o stručnom osposobljavnju za rad

2.2. 2017.

Katarina Oršulić, Komin 7 mjeseci i 8 dana

10.9. 2017.

112-06/15-01/04 2165-02-17-11

6. Ugovor br. 01/17- održavanje komunalne infrastrukture

2.2. 2017.

Prema važećem

cjeniku

Komunalno održavanje d.o.o. Ploče

1 godina DA

7. Ugovor o kupoprodaji nekretnina

6.2. 2017.

650.000,00 Nikolac d.o.o., Šarić Struga

21.2. 2017.

944-01/16-01/11 2165-02-17-15 DA

8. Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (Katarina Oršulić)

14.2. 2017.

7.618,64

1.Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb 2.Katarina Oršulić, Komin

7 mjeseci i 8 dana

10.9. 2017.

103-05/16-01/1001 2117-21-04/2-17-

Hrvatski zavod za zapošljavanje

9. Aneks ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo

16.2. 2017.

8.808,79 Drago Kežić, Ploče 24.2. 2017.

370-03/16-01/55 2165-02-17-2 DA

10. Aneks ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo

16.2. 2017.

13.240,67 Vice Rončević, Ploče 24.2. 2017.

370-03/17-01/02 2165-02-17-2 DA

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

11. Ugovor br. 14-117-17 o korištenju sredstava Ministarstva - obnova Doma kulture u Kominu

20.2. 2017.

400.000,00 Ministarstvo kulture, Zagreb

15.11. 2017.

402-01/16-04/0271 532-06-02-01/10-17-02

Ministarstvo kulture

12. Aneks ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo

22.2. 2017.

6.398,16 Tomo Medak, Ploče 2.3. 2017.

370-03/17-01/03 2165-02-17-2 DA

13. Ugovor o izmjeni Ugovora Klasa: 602-02/16-01/121, Urbroj: 2165-16-01-16-1 od 19.10.2016.-pomoćnik u nastavi

23.2. 2017.

6.175,68 Osnovna škola „Vladimir Nazor“, Ploče

602-02/16-01/02 2165-02-17-9 DA

14. Ugovor o osnivanju stvarne služnosti-TS 10/0,4 Stablina 2

27.2. 2017.

HEP – ODS d.o.o. Zagreb 944-02/17-01/01 2165-02-17-3

15. Ugovor o stipendiranju u školskoj godini 2016/2017

3.3. 2017.

500,00 mjesečno

Dolores Pranjić, Ploče 10 mjeseci 604-02/16-01/14 2165-03-17-3 DA

16. Ugovor o stipendiranju u školskoj godini 2016/2017

3.3. 2017.

500,00 mjesečno

Neda Mandić, Ploče 10 mjeseci 604-02/16-01/15 2165-03-17-3 DA

17. Ugovor o stipendiranju u školskoj godini 2016/2017

3.3. 2017.

500,00 mjesečno

Ivona Bebić, Ploče 10 mjeseci 604-02/16-01/17 2165-03-17-3 DA

18. Ugovor o stipendiranju u školskoj godini 2016/2017

3.3. 2017.

500,00 mjesečno

Mateo Štrbić, Ploče 10 mjeseci 604-02/16-01/18 2165-03-17-3 DA

19. Ugovor o stipendiranju u školskoj godini 2016/2017

3.3. 2017.

500,00 mjesečno

Ena Tolj, Ploče 10 mjeseci 604-02/16-01/19 2165-03-17-3 DA

20. Ugovor o stipendiranju u školskoj godini 2016/2017

3.3. 2017.

500,00 mjesečno

Marta Ćopo, Komin 10 mjeseci 604-02/16-01/20 2165-03-17-3 DA

21. Ugovor o stipendiranju u školskoj godini 2016/2017

3.3. 2017.

500,00 mjesečno

Ivana Miošić, Ploče 10 mjeseci 604-02/16-01/22 2165-03-17-3 DA

22. Ugovor o stipendiranju u školskoj godini 2016/2017

3.3. 2017.

500,00 mjesečno

Ivan Martić, Komin 10 mjeseci 604-02/16-01/24 2165-03-17-3 DA

23. Ugovor o stipendiranju u školskoj godini 2016/2017

3.3. 2017.

500,00 mjesečno

Zrinka Medak, Komin 10 mjeseci 604-02/16-01/29 2165-03-17-3 DA

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

24. Ugovor o stipendiranju u školskoj godini 2016/2017

3.3. 2017.

500,00 mjesečno

Lucija Batur, Ploče 10 mjeseci 604-02/16-01/30 2165-03-17-3 DA

25. Ugovor o stipendiranju u školskoj godini 2016/2017

3.3. 2017.

500,00 mjesečno

Frane Batur, Ploče 10 mjeseci 604-02/16-01/31 2165-03-17-3 DA

26. Ugovor o stipendiranju u školskoj godini 2016/2017

3.3. 2017.

500,00 mjesečno

Marija Jelavić, Komin 10 mjeseci 604-02/16-01/32 2165-03-17-3 DA

27. Aneks ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo

3.3. 2017.

Mladen Rustan, Ploče 370-03/17-01/01 2165-02-17-2

28. Sporazum o reprogramu dugovanja i obročnoj otplati

1.3. 2017.

307.015,20 Hrvatske šume d.o.o., Zagreb

2 godine 945-02/15-01/01 383-17-27 DA

29. Ugovor o djelu – procjena vrijednosti nekretnina

8.3. 2017.

5.000,00 Marko Barčot, Ploče 7 dana 15.3. 2017.

360-02/17-01/01 2165-02-17-3 DA

30. Ugovor o zakupu lokacije 28.3. 2017.

Hrvatski katolički zbor „MI“, Podružnica Komin

1 dan 363-05/17-01/07 2165-03-17-2

31. Aneks 1. Ugovora o kupoprodaji nekretnina, Klasa: 944-01/16-01/03, Urbroj: 2165-02-16-11, Ploče, 7.6.2016.

30.3. 2017.

Odisej – obrt za proizvodnju i popravak plovila, Kaštel Štafilić

944-01/16-01/03 2165-02-17-18

32. Ugovor o zakupu lokacije 30.3. 2017.

360,00 Joze Baletić, Makarska 18 dana 31.12. 2017.

350-05/17-01/07 2165-02-17-2 DA

33. Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta

7.4. 2017.

136.843,00 Ministarstvo unutarnjih poslova Zagreb

31.12. 2017.

340-01/16-01/11 2165-02-17-9 Ministarstvo unutarnjih poslova

34. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Ivan Župan, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

35. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Adnan Zebić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

36. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Anđelo Vuksan, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

37. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Vitomir Vujević, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

38. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Željko Vlahović, Komin 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

39. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Lenko Vlahović, Komin 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

40. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Danijel Tripković, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

41. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Ivan Šutuš, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

42. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Ivan Štrbić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

43. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Andrija Štrbić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

44. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Dario Šiljeg, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

45. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Dragan Simon, Komin 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

46. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Anđelo Samardžić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

47. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Damir Rončević, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

48. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Renato Radić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

49. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Ivo Radaljac, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

50. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Grgo Radaljac, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

51. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Davor Popaj, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

52. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Tihana Musulin, Komin 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

53. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Jovan Mizdrak, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

54. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Marko Medak, Komin 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

55. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Ivan Medak, Komin 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

56. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Irma Medak, Komin 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

57. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Anita Matišić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

58. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Emil Matić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

59. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Božimir Matić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

60. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Stjepan Marić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

61. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Darija Marić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

62. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Pero Malić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

63. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Mladenko Kramar, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

64. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Miško Katić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

65. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Dino Hodžić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

66. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Zvonimir Grgurinović, Komin

6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

67. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Stipe Dujmović, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

68. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Zoran Družijanić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

69. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Mijo Dominiković, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

70. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Marija Čuljak, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

71. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Vlatko Bilić, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

72. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Ivan Bebek, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

73. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Niko Barbir, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

74. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Katarina Barbir, Ploče 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

75. Ugovor o radu na određeno vrijeme

10.4. 2017.

3.276,00 bruto

mjesečno

Josip Šunjić, Rogotin 6 mjeseci 9.10. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

76. Ugovor o zakupu lokacije 10.4. 2017.

168,00 Markica Kadijević, Opuzen

21 dan 1.5. 2017.

363-05/17-01/13 2165-02-17-2 DA

77. Ugovor o prijenosu Ugovora o korištenju mreže Broj 4013-17-010293

11.4. 2017.

Muller trgovina Zagreb d.o.o., Zagreb-Sloboština

78. Ugovor o provedbi usluga zbrinjavanja napuštenih životinja i uklanjanja uginulih životinja na području Grada Ploča

11.4. 2017.

6.000,00 AS – EKO d.o.o., Šibenik 1 godina 363-04/17-02/04 2165-02-17-2 DA

79. Ugovor o zakupu lokacije 12.4. 2017.

240,00 Ante Žderić, Ploče 30 dana 18.6. 2017.

363-05/17-01/12 2165-02-17-2 DA

80. Ugovor o zakupu lokacije 13.4. 2017.

60,00 BOSS, obrt za trgovinu, pokretna trgovina, Trogir

1 dan 14.4. 2017.

363-05/17-01/14 2165-02-17-2 DA

81. Ugovor o sufinanciranju uređenja športskog centra NK Jadran Ploče

21.4. 2017.

70.000,00 Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik

400-06/17-01/01 2165-02-17-1 Dubrovačko-neretvanska županija

82. Dodatak I. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u okviru provedbe EU projekta: HERA

26.4. 2017.

Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik

334-01/17-01/03 2165-02-17-1

83. II.dodatak Ugovoru o korištenju prostora u zgradi Doma športova Ploča

27.4. 2017.

1.Dom športova Ploča 2.Sveučilište u Dubrovniku

372-01/17-01/05 2165-02-17-1

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

84. Ugovor o privremenoj uporabi javne površine za postavu ugostiteljske terase

2.5. 2017.

272,00 mjesečno

Zorica Štrbić, Caffe bar „Lav“, Ploče

5 mjeseci 30.9. 2017.

363-05/17-01/24 2165-02-17-1 DA

85. Ugovor o privremenoj uporabi javne površine za postavu ugostiteljske terase

2.5. 2017.

1.560,00 mjesečno

Nenad Jakić, Kavana-grill „Stara dama“, Ploče

5 mjeseci 30.9. 2017.

363-05/17-01/23 2165-02-17-1 DA

86. Ugovor o privremenoj uporabi javne površine za postavu ugostiteljske terase

2.5. 2017.

1.080,00 mjesečno

Srećko Peko, UO „Stella“, Gradac, Caffe bar „Luna“, Ploče

5 mjeseci 30.9. 2017.

363-05/17-01/25 2165-02-17-1 DA

87. Ugovor o privremenoj uporabi javne površine za postavu ugostiteljske terase

2.5. 2017.

312,00 mjesečno

Neda Bogdanović, Caffe bar „Mare“, Ploče

5 mjeseci 30.9. 2017.

363-05/17-01/26 2165-02-17-1 DA

88. Ugovor o privremenoj uporabi javne površine za postavu ugostiteljske terase

2.5. 2017.

914,00 Iris Bogunović, Caffe bar „Tolero“, Ploče

5 mjeseci 30.09. 2017.

363-05/17-01/36 2165-02-17-1 DA

89. Ugovor o realizaciji Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti iz izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016.godinu

4.5. 2017.

1.875,00 Solis Tron j.d.o.o., Zagreb 402-01/17-01/30 2165-02-17-1 DA

90. Ugovor o provedbi stručnog nadzora za građevinsko zanatske radove prilikom izgradnje mrtvačnice Međublace u Staševici

9.5. 2017.

11.327,44 Company Sulić d.o.o., Ploče

DA

91. Aneks Ugovora o sufinanciranju zapošljavanja

8.5. 2017.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje Zagreb

6 mjeseci 09.10. 2017.

103-05/17-01/04 2165-02-17-1

92. Ugovor o zakupu lokacije 9.5. 2017.

Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo, Ploče

1 dan 11.5. 2017.

363-05/17-01/22 2165-02-17-2

93. Ugovor o davanju na korištenje poslovnog prostora

10.5. 2017.

Hrvatska seljačka glazba, Komin

3 godine 1.1. 2020.

372-01/17-01/04 2165-02-17-3

94. Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta

10.5. 2017.

6.358,87 mjesečno

Jadransirovina d.o.o., Ploče

5 godina 10.5. 2022.

944-01/17-02/01 2165-02-17-9 DA

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

95. Aneks Ugovora o zakupu građevinskog zemljišta od 10.5. 2017.

10.5. 2017.

Jadransirovina d.o.o., Ploče

. 944-01/17-02/01 2165-02-17-10

96. Ugovor o priključenju na lokaciji: Neretvanskih gusara, Ploče

10.5. 2017.

7.762,50 HEP – ODS d.o.o., Zagreb DA

97. Ugovor o zakupu lokacije 12.05.2017.

1.250,00 Ivana Barbir, Buffet „Štiva“, Ploče

7 mjeseci 11.12. 2017.

363-05/17-01/16 2165-02-17-3 DA

98. Ugovor br. 29/17 o osnivanju prava građenja i osnivanju prava služnosti-TS „Ploče 23“

16.5. 2017.

HEP – ODS d.o.o., Zagreb 361-02/17-01/01 2165-02-17-3

99. Sporazumni raskid ugovora o radu na određeno vrijeme

19.5. 2017

Marko Medak, Komin 19.5. 2017.

112-01/17-01/02 2165-02-17-2

100. Ugovor o zakupu lokacije 25.5. 2017.

372,00 Mario Jelčić, Ploče 30 dana 25.6. 2017.

363-05/17-01/33 2165-02-17-2 DA

101. Ugovor o kupoprodaji nekretnine

26.5. 2017.

17.430,00 Paško Ivančević, Ploče 15 dana 10.6. 2017.

944-01/17-02/04 2165-02-17-5 DA

102. Ugovor o autorskom umjetničkom djelu

30.5. 2017.

11.000,00 Đani Stipaničev, Samobor 31.5. 2017.

610-02/17-01/01 15-17-1 DA

103. Ugovor o autorskom umjetničkom djelu

30.5. 2017.

1.500,00 Dražen Habuš, Zadar 31.5. 2017.

610-02/17-01/01 15-17-2 DA

104. Ugovor o autorskom umjetničkom djelu

30.5. 2017.

4.500,00 Ivan Lukšić, Zagreb 31.5. 2017.

610-02/17-01/01 15-17-3 DA

105. Ugovor o privremenoj uporabi javne površine za postavu ugostiteljske terase

31.5. 2017.

571,25 mjesečno

Sušić Leona, ugostiteljski obrt Mirage, Ploče

3 godine 31.5. 2020.

363-05/17-01/35 2165-02-17-2 DA

106. Sporazumni raskid Ugovora o zakupu lokacije

31.05.2017.

Marević d.o.o. Gradac 1.6. 2017.

363-05/15-01/103 2165-02-17-3

107. Ugovor o glazbenom nastupu 1.6. 2017.

23.000,00 Radojka Šverko 5.8. 2017.

610-01/17-01/01 15-17-5 DA

108. Ugovor o korištenju poslovnog prostora

6.6. 2017.

Udruga „Leptirići“, Ploče 3 godine 5.6. 2020.

372-01/17-01/06 2165-03/2-17-2

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

109. Sporazumni raskid ugovora o radu na određeno vrijeme

16.6. 2017.

Ante Dropulić, Staševica 16.6. 2017.

112-01/17-01/03 2165-02-17-2

110. Ugovor o zakupu lokacije 19.6. 2017.

240,00 Andrijana Ujdur, Ploče 30 dana 20.7. 2017.

363-05/17-01/40 2165-02-17-2 DA

111. Aneks ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo

19.6. 2017.

17.602,53 Vesna Soldatić, Ploče 370-03/17-01/25 2165-02-17-2 DA

112. Aneks ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo

19.6. 2017.

2.338,10 Nila Kovačić, Ploče 370-03/17-01/24 2165-02-17-2 DA

113. Sporazum 19.6. 2017.

99.625,00 Prijevoz i promidžba „MAMB“, Ploče

19.7. 2017.

340-03/17-01/10 2165-02-17-3 DA

114. Ugovor o financiranju izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe

10.7. 2017.

90.000,00 Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik

360-01/16-01/06 2165-02-17-8 Dubrovačko-neretvanska županija

115. Ugovor broj 116/17.N – najam sanitarne opreme(Eko WC-a)

20.6. 2017.

13.500,00 Verteks d.o.o., Bibinje – Zadar

3 mjeseca 26.9. 2017.

363-01/17-03/05 383-17-8 DA

116. Ugovor o izvođačkom djelu-koncert 12.8.2017.

13.7. 2017.

37.000,00 Milo Hrnić, Dubrovnik 610-01/17-01/01 15-17-3 DA

117. Ugovor o priključenju – lokacija: Dr. Franje Tuđmana, Ploče

20.7. 2017.

33.750,00 Elektrodalmacija, Split 310-02/17-01/21 2165-02-17-1 DA

118. Ugovor o pružanju poštanskih usluga

24.7. 2017.

Prema važećem

cjeniku

HP-Hrvatska pošta d.d., Zagreb

3 godine 23.7. 2020.

031-06/17-01/01 2165-02-17-1 DA

119. Ugovor o zakupu lokacije 28.7. 2017.

Hrvatski crveni križ, GD Ploče

1 dan 28.7. 2017.

363-05/17-01/63 2165-02-17-2

120. Ugovor o zakupu lokacije 28.7. 2017.

10 € po parkirnom

mjestu

Hotel Bebić, Ploče 16.9. 2017.

363-05/17-01/72 2165-02-17-1 DA

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

121. Ugovor o izgradnji privremenog priključka – lokacija: Gradska plaža, Ploče

1.8. 2017.

2.075,48 Elektrodalmacija, Split 310-02/17-01/23 2165-02-17-2 DA

122. Aneks ugovora o stručnom osposobljavanju za rad

4.8. 2017.

Nikolina Gujinović, Metković

4.8. 2017.

132-01/16-01/12 2165-02-17-17

123. Ugovor o sufinanciranju i suorganizaciji Maratona lađa 2017.godine i aktivnosti koje prethode Maratonu

8.8. 2017.

30.000,00 Udruga lađara Neretve, Metković

10.8. 2017.

610-01/17-01/01 2165-02-17-4 DA

124. Ugovor o zakupu lokacije 7.8. 2017.

400,00 Obrt „Seka“, Varaždin 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/60 2165-02-17-2 DA

125. Ugovor o zakupu lokacije 8.8. 2017.

400,00 Braniteljska zadruga „Dika Slavonije“, Osijek

1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/59 2165-02-17-2 DA

126. Ugovor o zakupu lokacije 8.8. 2017.

400,00 T.O Prsten, Osijek 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/57 2165-02-17-2 DA

127. Ugovor o zakupu lokacije 8.8. 2017.

400,00 Uslužni obrt Kristina Tolić, Lekenik

1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/76 2165-02-17-2 DA

128. Ugovor o zakupu lokacije 8.8. 2017.

400,00 T.O. „Maki“, Ivankovo 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/61 2165-02-17-2 DA

129. Ugovor o zakupu lokacije 8.8. 2017.

400,00 T.U.O. „Dupin“, Osijek 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/38 2165-02-17-2 DA

130. Ugovor o zakupu lokacije 8.8. 2017.

800,00 Obrt Anamarija, Gradac 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/67 2165-02-17-2 DA

131. Ugovor o zakupu lokacije 8.8. 2017.

400,00 Central Company d.o.o., Split

1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/68 2165-02-17-2 DA

132. Ugovor o zakupu lokacije 8.8. 2017.

400,00 Obrt „Ham“, Ploče 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/73 2165-02-17-2 DA

133. Ugovor o zakupu lokacije 9.8. 2017.

400,00 „Vrećice – Hozmec“, Dugo Selo

1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/53 2165-02-17-2 DA

134. Ugovor o zakupu lokacije 9.8. 2017.

3.000,00 Braniteljska zadruga Veliko Brdo, Makarska

1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/90 2165-02-17-2 DA

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

135. Ugovor o zakupu lokacije 9.8. 2017.

400,00 Uslužno pečenje Plodina, Varaždin

1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/51 2165-02-17-2 DA

136. Ugovor o zakupu lokacije 9.8. 2017.

400,00 Snašine vridne ruke d.o.o., Zagreb

1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/49 2165-02-17-2 DA

137. Ugovor o zakupu lokacije 9.8. 2017.

400,00 Eva Marija d.o.o., Metković

1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/75 2165-02-17-2 DA

138. Aneks ugovora o poslovnoj suradnji glede održavanja telekomunikacijske opreme

9.8. 2017.

Lukoć d.o.o., Ploče 030-03/17-01/01 2165-02-17-2

139. Aneks ugovora o tehničkom održavanju računalne opreme i operativnih sustava

9.8. 2017.

Info centar, Komin 030-01/17-01/01 2165-02-17-2

140. Ugovor o autorskom djelu za realizaciju glazbenog umjetničkog djela Glas Ploča 2017.

9.8. 2017.

10.000,00

Jašar Murtezani, Metković

10.8. 2017

610-01/17-01/01 15-17-6 DA

141. Ugovor o zakupu lokacije 10.8. 2017.

1.250,00 Caffe bar „Mare“, Ploče 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/88 2165-02-17-2 DA

142. Ugovor o zakupu lokacije 10.8. 2017.

1.000,00 Kavana „Sidro“, Ploče 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/87 2165-02-17-2 DA

143. Ugovor o zakupu lokacije 10.8. 2017.

1.000,00 Caffe bar „Bolero“, Ploče 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/86 2165-02-17-2 DA

144. Ugovor o zakupu lokacije 10.8. 2017.

1.250,00 Caffe bar „Splendid“, Ploče

1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/85 2165-02-17-2 DA

145. Ugovor o zakupu lokacije 10.8. 2017.

750,00 Caffe bar „Lav“, Ploče 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/83 2165-02-17-2 DA

146. Ugovor o zakupu lokacije 10.8. 2017.

1.500,00 Caffe bar „Luna“, Ploče 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/82 2165-02-17-2 DA

147. Ugovor o zakupu lokacije 10.8. 2017.

1.500,00 Caffe bar „Kum“, Ploče 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/81 2165-02-17-2 DA

148. Ugovor o zakupu lokacije 10.8. 2017.

Kulturno umjetničko društvo, Ploče

1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/78 2165-02-17-2

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

149. Ugovor o zakupu lokacije 10.8. 2017.

1.000,00 Caffe bar „Semafor“, Ploče

1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/80 2165-02-17-2 DA

150. Ugovor o zakupu lokacije 10.8. 2017.

1.000,00 Restoran „Fulin“, Ploče 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/79 2165-02-17-2 DA

151. Ugovor o zakupu lokacije 10.8. 2017.

1.000,00 Caffe bar „Paško“, Ploče 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/84 2165-02-17-2 DA

152. Ugovor o zakupu lokacije 11.8. 2017.

400,00 Obrt „Vihor“, Split 1 dan 12.8. 2017.

363-05/17-01/91 2165-02-17-2 DA

153. Ugovor o nenamjenskom oročenom depozitu br.8310750671

14.8. 2017.

914.708,50 Privredna banka Zagreb 1 mjesec 18.9. 2017.

405-01/17-01/01 2165-02-17-2

154. Ugovor o financiranju programa Pločansko ljeto

21.8. 2017.

30.000,00 Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik

612-01/16-01/08 2117/1-01-17-171

Dubrovačko-neretvanska županija

155. Ugovor o zakupu lokacije 23.8. 2017.

Dragana Pavlović, Ploče 1.9. 2017.

363-05/17-01/93 2165-02-17-2

156. Ugovor o izgradnji privremenog priključka broj: 401307-170139-00190104 (Obala S.Radića Komin)

23.08. 2017.

2.058,55 HEP ODS Elektrodalmacija Split

DA

157. Ugovor o osnivanju prava služnosti

30.8. 2017.

HEP – ODS d.o.o. Zagreb, Elektrodalmacija Split

310-02/17-01/25 2165-02-17-3

158. Ugovor o subvencioniranju cijene relacijskih pokaznih karata

1.9. 2017.

Prema izdanim

mjesečnim kartama

Čazmatrans Dalmacija d.o.o., Benkovac

10 mjeseci 30.6. 2018.

551-06/17-04/01 2165-03-17-3 DA

159. Ugovor o korištenju poslovnog prostora u vlasništvu Grada Ploča

5.9. 2017.

MO Rogotin, Rogotin 5 godina 1.9. 2022.

372-01/17-01/09 2165-02-17-2

160. Ugovor o osnivanju prava služnosti

13.9. 2017.

JU Izvor Ploče 350-05/17-01/22 2165-02-17-3

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

161. Sporazum o rskidu Ugovora o poslovnoj suradnji o izradi WEB stranice i održavanju iste

18.9. 2017.

Lukoć d.o.o., Ploče 030-03/17-01/01 2165-02-17-1

162. Ugovor o zakupu lokacije POTPIS

22.9. 2017.

732,00 Ivica Kvesić, Ploče 2 mjeseca 25.11. 2017.

363-05/17-01/97 2165-02-17-2 DA

163. Aneks Ugovora o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu (Za ljepši i uređeniji grad)

28.9. 2017.

Hrvatski zavod za zapošljavanje Zagreb

103-05/17-01/191 2117-21-04/2-17-29

164. Sporazumni raskid ugovora o radu na određeno vrijeme

29.9. 2017

Ivan Medak, Komin 29.9. 2017.

112-01/17-01/06 2165-02-17-2

165. Ugovor o zakupu lokacije 10.10. 2017.

Crveni križ, Gradsko društvo Ploče

1 dan 12.10. 2017.

363-05/17-01/103 2165-02-17-2

166. Ugovor o djelu 10.10. 2017.

3.000,00 Katarina Barbir, Ploče 10.11. 2017.

112-01/17-01/07 2165-02-17-1 DA

167. Ugovor o dodjeli sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog

standarda za 2017.godinu.

12.10.2017.

150.000,00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb

31.12. 2017.

361-01/16-01/03 531-04-1-2-2-17-6

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

168. Ugovor o kupoprodaji nekretnina

12.10. 2017.

82.711,50 Lučka uprava Ploče

15 dana

27.10. 2017.

944-18/17-02/01 2165-02-17-2 Lučka uprava Ploče

169. Ugovor o priključenju broj: 401307-170180-00110109 (Male bare, Baćina)

19.10. 2017.

7.762,50 HEP-ODS d.oo. Zagreb, Elektrodalmacija Split

8 dana 27.10. 2017.

DA

170. Sporazumni raskid Ugovora o zakupu lokacije

19.10. 2017.

Igor Jovanović, Ploče 363-05/17-01/25 2165-02-17-6

171. Aneks ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo

24.10. 2017.

2.536,56 Vesna Okmažić, Ploče 8 dana 2.11. 2017.

370-03/17-01/28 2165-02-17-2 DA

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

172. Aneks ugovora o prodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo

25.10. 2017.

Zoran Alač, Drvenik 370-03/17-01/30 2165-02-17-2

173. Ugovor o zakupu lokacije 25.10. 2017.

480,00 OPG Željko Vukasović, Opuzen

5 dana 1.11. 2017.

363-05/17-01/102 2165-03-17-2 DA

174. Ugovor o zakupu lokacije 25.10. 2017.

240,00 Agrovrt, Ivo Bošković, Metković

4 dana 2.11. 2017.

363-05/17-01/110 2165-02-17-2 DA

175. Ugovor o zakupu lokacije 25.10. 2017.

72,00 Cvjetni atelje, Ploče 3 dana 1.11. 2017.

363-05/17-01/109 2165-02-17-2 DA

176. Ugovor o zakupu lokacije 25.10. 2017.

144,00 Uslužni obrt Manora „Bagatela shop“, Ploče

6 dana 1.11. 2017.

363-05/17-01/107 2165-02-17-2 DA

177. Ugovor o zakupu lokacije 25.10. 2017.

72,00 OPG Zdenka Parmać, Opuzen

3 dana 1.11. 2017.

363-05/17-01/105 2165-02-17-2 DA

178. Ugovor o zakupu lokacije 26.10. 2017.

Udruga „Prijatelj“, Metković

5 dana 2.11. 2017.

363-05/17-01/112 2165-02-17-2

179. Sporazumni raskid Ugovora o stručnom osposobljavanju

26.10. 2017.

Nikolina Gujinović, Metković

4.8. 2017.

132-01/16-04/12 2165-02-17-20

180. Ugovor o zakup javne površine 26.10. 2017.

1.020,00 mjesečno

Autoškola „Žabac“, Metković

1 godina 31.3. 2018.

363-05/17-01/08 2165-02-17-3 DA

181. Ugovor o zakupu lokacije 30.10. 2017.

72,00 OPG Stipan Vučković, Kula Norinska

3 dana 1.11. 2017.

363-05/17-01/114 2165-02-17-2 DA

182. Sporazumni raskid Ugovora o djelu

30.10. 2017.

Ante Grbavac, Ploče 30.10. 2017.

932-04/15-01/01 2165-02-17-2

183. Ugovor o financiranju izrade Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja pretežito industrijske namjene Luka Ploče I1

2.11. 2017.

Lučka uprava Ploče 350-01/17-01/03 2165-02-17-23

184. Ugovor o privremenom obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Ploča

6.11. 2017.

BRU–FRA j.d.o.o., Ivanovec

363-01/17-01/13 2165-02-17-1

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

185. Ugovor o kupoprodaji nekretnina

10.11. 2017.

835.120,00 Joško Karamatić, Banja, Komin

944-01/17-02/01 2165-02-17-15 DA

186. Ugovor o djelu 13.11. 2017.

1.500,00 Mate Štrbić, Ploče 1.12. 2017.

112-01/17-01/08 2165-02-17-1 DA

187. Ugovor o djelu 13.11. 2017.

3.000,00 Katarina Barbir, Ploče 10.12. 2017.

112-01/17-01/07 2165-02-17-2 DA

188. Ugovor o priključenju broj: 401307-170203-00110107 Baćina, Zavod

15.11. 2017.

7.762,50 HEP-ODS d.oo. Zagreb, Elektrodalmacija Split

23.11. 2017.

310-02/17-01/45 383-17-2 DA

189. Sporazumni raskid Ugovora o zakupu građevinskog zemljišta

17.11. 2017.

Jadransirovina d.o.o., Ploče

10.11. 2017.

944-01/17-02/01 2165-02-17-16

190. Ugovor o privremenoj uporabi javne površine za postavu ugostiteljske terase

17.11. 2017.

1.610,00 mjesečno

Obrt „Ponte“, Mišo Markotić, Ploče

3 godine 1.11. 2020.

363-05/17-01/113 2165-02-17-2 DA

191. Aneks Ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta

17.11. 2017.

Đina Vlahović, Komin Nado Vlahović, Komin

944-01/17-01/05 2165-02-17-2

192. Ugovor o zakupu lokacije 30.11.2017.

Hrvatski crveni križ, GD CK Ploče

20 dana 20.12. 2017.

363-05/17-01/119 2165-02-17-2

193. Sporazumni raskid Ugovora o zakupu lokacije

4.12. 2017.

Igor Jovanović, Ploče 363-05/17-01/122 2165-02-17-2

194. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Boni Hudeček, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

195. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Mate Grgurinović, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

196. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Ivan Kaleb, Rogotin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

197. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Željka Barbir, Ploče

6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

198. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Domagoj Vizintini, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

199. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Ante Curić, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

200. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Kornelija Franić, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

201. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Robert Bule, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

202. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Nikolina Vukičević-Dodig, Ploče

6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

203. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Dragica Alerić, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

204. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Desanka Nišavić, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

205. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Ljiljanka Mihaljević, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

206. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Mate Grgurinović, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

207. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Mladen Žderić, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

208. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Mileva Roso, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

209. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Goran Krstić, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

210. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Amra Bise, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

211. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Ante Granić, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

212. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Ivana Gavran, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

213. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Martina Marević, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

214. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Marija Menalo, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

215. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Roko Bakula, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

216. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Toni Čotić, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

217. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Dino Barbir, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

218. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Marinko Oršulić, Komin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

219. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Goranka Šunjić, Staševica 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

220. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Darko Herceg, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

221. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Ita Peko, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

222. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Rade Curić, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

223. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Deni Katić, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

224. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Matija Vlahović, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

225. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Jadranka Rončević, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

226. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Verica Družijanić, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

227. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Karlo Leonard Bebić, Ploče

6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

228. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Marinko Gašpar, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

229. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Davor Ćubela, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

230. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Mirela Radaljac, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

231. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Matko Medak, Komin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

232. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Kristina Matić, Staševica 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

233. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Nedjeljka Plećaš, Staševica

6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

234. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Zorana Dropuljić, Staševica

6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

235. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Marija Gnječ, Staševica 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

236. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Ankica Šunjić, Staševica-Spilice

6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

237. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Divna Klinac, Staševica 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

238. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Neda Kužić, Staševica 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

239. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Miodrag Kežić, Staševica 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

240. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Jurica Dropulić, Staševica 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

241. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Antonela Fak, Staševica 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

242. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Andrej Musulin, Staševica

6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

243. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Marija Mateljak, Staševica

6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

244. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Zlatko Kušurin, Staševica 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

245. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Matilda Gnječ, Staševica 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

246. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Anđelka Dropulić, Staševica

6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

247. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Josip Šušac, Baćina 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

248. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Marita Katić, Baćina 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

249. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Žana Vlahović, Komin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

250. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Leo Vuković, Komin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

251. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Antica Medak, Komin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

252. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Alen Oršulić, Komin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

253. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Mirela Medak, Komin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

254. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Jure Zovko, Komin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

255. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Natalina Oršulić, Komin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

256. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Ana Čupić, Komin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

257. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Luka Markota, Rogotin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

258. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Luka Marin Šunjić, Rogotin

6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

259. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Toni Radaljac, Rogotin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

260. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Zoran Šunjić, Rogotin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

261. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Domagoj Laura, Rogotin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

262. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Ana Šunjić, Rogotin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

263. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Ivan Tomić, Rogotin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

264. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Mirjana Nikolac, Šarić Struga

6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

265. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Josip Jaković, Šarić Struga 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

266. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Danijela Nikolac, Rogotin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

267. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Ivan Batinović, Banja 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

268. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Neno Filipović, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

269. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Ante Bikić, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

270. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Radovan Kužet, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

271. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Josip Vidan, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

272. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Stanislava Manenica, Ploče

6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

273. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Denis Barbir, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

274. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Zora Radaljac, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

275. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Mario Ostojić, Peračko Blato

6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

276. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12 .2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Ines Barbir, Ploče 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

277. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Denis Rohač, Baćina 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski Zavod za zapošljavanje

278. Ugovor o radu na određeno vrijeme

7.12. 2017.

3.839,47 bruto

mjesečno

Anđelka Vladimir, Komin 6 mjeseci 6.6. 2018.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

279. Ugovor o djelu 12.12.2017.

1.500,00 Mate Štrbić, Ploče 31.12. 2017

112-01/17-01/08 2165-02-17-2 DA

280. Ugovor o djelu 12.12.2017.

1.800,00 Katarina Barbir 29.12. 2017.

112-01/17-01/07 2165-02-17-3 DA

281. Ugovor o osnivanje prava stvarne služnosti

13.12.2017.

Čupić Greblo Katja Goran Greblo

UP/I:363-01/15-02/02

2165-02-17-17

282. Ugovor o zakupu lokacije 18.12.2017.

625,00 Udruga studenata Grada Ploča, Ploče

22 dana 8.1. 2018.

363-05/17-01/124 2165-02-17-5 DA

15

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA NA DAN 31.PROSINCA 2017.GODINE

R. br. UGOVOR

DATUM

SKLA PA NJA

IZNOS SUBJEKT S KOJIM JE

SKLOPLJEN

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠE

NJA KLASA URBROJ

PLAĆA NJE IZ

PRORAČUNA

JEDINICE

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA,

AKO NIJE PRORAČUN

JEDINICE

PRIHOD PRORA ČUNA

283. Ugovor o zakupu lokacije 18.12.2017.

1.875,00 Caffe bar „Stablina”, Ploče

22 dana 8.1. 2018.

363-05/17-01/124 2165-02-17-4 DA

284. Ugovor o sufinanciranju izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj

18.12.2017.

40.000,00 Ministarstvo hrvatskih branitelja, Zagreb

31.10. 2018

361-01/17-01/26 2165-02-17-4 Ministarstvo hrvatskih branitelja

285. Ugovor broj: 22/I/2017JTI o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini

19.12.2017.

325.000,00

Ministarstvo turizma, Zagreb

1 godina 18.12. 2018.

334-01/17-01/06 2165-02-17-23 Ministarstvo tuzrima

286. Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu

12.12.2017.

876.074,23 Hrvatski Zavod za zapošljavanje, Zagreb

6 mjeseci 6.6. 2018.

103-05/17-01/856 2117-21-04/2-17-07

Hrvatski zavod za zapošljavanje

287. Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu

12.12.2017.

575.703,10 Hrvatski Zavod za zapošljavanje, Zagreb

6 mjeseci 6.6. 2018.

103-05/17-01/858 2117-21-04/2-17-09

Hrvatski zavod za zapošljavanje

288. Ugovor o sufinanciranju zapošljavanja u javnom radu

13.12.2017.

713.203,55 Hrvatski Zavod za zapošljavanje, Zagreb

6 mjeseci 6.6. 2018.

103-05/17-01/857 2117-21-04/2-17-06

Hrvatski zavod za zapošljavanje

289. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020.

22.12.2017.

4.381.532,40 1.Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 2. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

351-04/17-01/02 2165-02-17-10 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike