Click here to load reader

Pomoc w pozyskaniu partnerów biznesowych w Europie

 • View
  28

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pomoc w pozyskaniu partnerów biznesowych w Europie. Robert Utrecht Innovation Relay Centre West Poland, Poznań Poznań, 16.05.2007 r. Ośrodki Przekazu Innowacji IRC. Cel: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pomoc w pozyskaniu partnerów biznesowych w Europie

 • Pomoc w pozyskaniu partnerw biznesowych w Europie

  Robert Utrecht

  Innovation Relay Centre West Poland, Pozna

  Pozna, 16.05.2007 r.

 • Orodki Przekazu Innowacji IRCCel:promocja innowacyjnoci i wymiany technologicznej midzy organizacjami w Europie, gwnie MP, uniwersytetami i instytutami badawczymi

  Zadanie:pomoc regionom europejskim i przedsibiorstwom w identyfikacji ich potrzeb technologicznych i znalezieniu rozwiza technologicznych

  Zasig:71 konsorcjw obejmuje swym zasigiem 33 kraje, w tym: Unia Europejska, Turcja, Chile, Islandia, Izrael, Norwegia, Szwajcaria

 • Sie orodkw IRC71 konsorcjw IRC skada si z 245 organizacji, w ktrych pracuje ok. 1300 osb 33 kraje: Unia Europejska, Turcja, Chile, Islandia, Izrael, Norwegia, Szwajcaria

  www.innovationrelay.net

 • Polskie Innovation Relay Centres4 konsorcja, 15 orodkw IRCwww.irc.org.pl

  West Poland:Wrocaw *SzczecinPozna *South Poland:Krakw *Katowice *KielceRzeszw *Central Poland:Warszawa (2)GdaskNorth-East Poland:Warszawa UOTT *Warszawa CASE DoradcyBiaystok *LublinOlsztyn *

  * Organizacje uczestniczce w Oglnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjnoci MP

 • IRC krok po krokuOFEROWANIE WSPARCIAKROK 4DORADZTWO - WSKAZYWANIE RDE FINANSOWANIA POSZUKIWANIE PARTNERW W EUROPIEKROK 3POPRZEZ SIE IRC SPOTKANIA BROKERSKIE MISJE TECHNOLOGICZNEDORADZTWO - OCHRONA WASNOCI INTELEKTUALNEJ

 • Profil technologicznyOFERTA TECHNOLOGICZNAZAPYTANIE TECHNOLOGICZNE

  1. FIRMA 2. OSOBA DO KONTAKTU 3. TYTU 4. STRESZCZENIE 5. OPIS OFERTY / ZAPYTANIA (szczegowe informacje zwikszajce zainteresowanie ekspertw, informacje dodatkowe) 6. OPIS GWNYCH KORZYCI I ZALET / SPECYFIKACJA TECHNICZNA7. OPIS ASPEKTW INNOWACYJNYCH 8. SOWA KLUCZOWE (wg listy sw kluczowych)

 • Lista sw kluczowych01 ELEKTRONIKA, INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA02 TECHNOLOGIE PRZEMYSOWE, MATERIALOWE I TRANSPORT03 INNE TECHNOLOGIE PRZEMYSOWE04 ENERGIA05 NAUKI PODSTAWOWE06 NAUKI BIOLOGICZNE07 ROLNICTWO I ZASOBY MORZA08 PRZETWRSTWO ROLNO-SPOYWCZE09 POMIARY I WZORCE010 OCHRONA CZOWIEKA I RODOWISKA011 SPRAWY SOCJO-EKONOMICZNE

 • Profil technologiczny9. ZAKRES ZASTOSOWA RYNKOWYCH 10. POTENCJALNI PARTNERZY (brane, podmioty, sektory, itd.)11. STOPIE ZAAWANSOWANIA - w fazie rozwoju - dostpny na rynku - dostpny do demonstracji 12. PRAWA WASNOCI INTELEKTUALNEJ - opatentowane na terenie: Polski Europy wiata- zoone wnioski patentowe- zastrzeone prawa autorskie- poufne/tajne know-how - prawa wycznoci - wzr uytkowy

 • Profil technologiczny13. OFERTA WYKORZYSTUJE WYNIKI BADA - nie wykorzystuje - projektw z Programw Ramowych - projektw finansowanych przez KBN - EUREKA - wasnych / prywatnych - Inne 14. TYP WSPPRACY - umowa licencyjna - podzlecenie - umowa handlowa ze wsparciem technicznym - wsppraca techniczna - umowa produkcyjna - umowa Joint -Venture - Inne

 • Rodzaje umw transferu technologii (TTT)* uznawanych przez sie IRCSprzedaProdukcjaRozwjBadaniaKlienci 1) Wsppraca techniczna 2) Joint-venture 3) Umowa produkcyjna 4) Umowa licencyjna5) Umowa handlowa z elementami wsppracy technicznej* TTT jest transferem technologii, produktw, procesw, dowiadczenia lub know-how pomidzy dwiema stronami** TTT nie jest tylko dziaalnoci handlow. Musi by w niej element INNOWACJI**

 • Dziki sieci IRC ponad 5 000 organizacji podpisao umow o wsppracy

 • Rodzaje umw zawartych dziki IRC

  Wykres5

  53

  30

  10

  5

  2

  Arkusz1

  Wsppraca techniczna53

  Umowa handlowa ze wsparciem technicznym30

  Licencja10

  Umowa produkcyjna5

  Joint-venture2

  Arkusz1

  0

  0

  0

  0

  0

  Arkusz2

  5007

  brak danych21

  Arkusz2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arkusz3

 • Umowy transferu technologii

  Wykres7

  30

  25

  12

  8

  7

  4

  4

  4

  3

  3

  Arkusz1

  Wsppraca techniczna53

  Umowa handlowa ze wsparciem technicznym30

  Licencja10

  Umowa produkcyjna5

  Joint-venture2

  Arkusz1

  0

  0

  0

  0

  0

  Arkusz2

  5007

  brak danych21

  Arkusz2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arkusz4

  Produkcja przemysowa, technologie materiaowe i transportowe30

  Elektronika, IT i telekomunikacja25

  Biologia12

  ywno8

  Ochrona rodowiska7

  Rolnictwo i rybowstwo4

  Energia4

  Pomiary i standardy4

  Inne technologie przemysowe3

  Nauki cie3

  100

  Arkusz4

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arkusz3

  Przemys60

  Jednostka badawcza/Uczelnia16

  Usugi7

  Centrum Transferu Technologii2

  Inne6

  Nie podano9

  Arkusz3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

 • Klienci sieci IRC (zatrudnienie)

  Wykres4

  28

  26

  16

  2

  7

  21

  Arkusz1

  Wsppraca techniczna53

  Umowa handlowa ze wsparciem technicznym30

  Licencja10

  Umowa produkcyjna5

  Joint-venture2

  Arkusz1

  0

  0

  0

  0

  0

  Arkusz2

  5007

  brak danych21

  Arkusz2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arkusz3

 • Klienci sieci IRC (sektor)

  Wykres6

  60

  16

  7

  2

  6

  9

  Arkusz1

  Wsppraca techniczna53

  Umowa handlowa ze wsparciem technicznym30

  Licencja10

  Umowa produkcyjna5

  Joint-venture2

  Arkusz1

  0

  0

  0

  0

  0

  Arkusz2

  5007

  brak danych21

  Arkusz2

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Arkusz3

  Przemys60

  Jednostka badawcza/Uczelnia16

  Usugi7

  Centrum Transferu Technologii2

  Inne6

  Nie podano9

  Arkusz3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

 • Dziaalno IRC West PolandDoradztwo: audyty technologiczne, doradztwo przy zawieraniu umw transferu technologii

  Pomoc: promocja ofert technologicznych zagranic, poszukiwanie partnerw technologicznych, pomoc w negocjacjach, tworzenie baz danych

  Informacje: katalogi ofert, biuletyny, bazy danych, newslettery

  Imprezy: organizacja dni transferu technologii, misji technologicznych, szkole i seminariw

 • Midzynarodowy Dzie Transferu TechnologiiInnowacje, Technologie, Maszyny - Pozna

 • Midzynarodowy Dzie Transferu TechnologiiCeBIT - IRC future match - Hanower

 • 7 Midzynarodowy Dzie Transferu TechnologiiJest to impreza towarzyszca Targom "Innowacje, Technologie, Maszyny (11-14.06.2007 r.)

  Daje ona moliwo prezentacji wasnych osigni technologicznych oraz poszukiwania rozwiza technicznych i technologicznych istotnych dla rozwoju przedsibiorstwa.

  Jej celem jest skojarzenie partnerw technologicznych i moliwo indywidualnego spotkania z przedstawicielami zagranicznych przedsibiorstw zainteresowanych pomysami polskich jednostek badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych maych i rednich przedsibiorstw oferujcych dalsz wspprac technologiczn.

 • 7 Midzynarodowy Dzie Transferu TechnologiiTerminy: Rejestracja firm: 25 maja 2007 r. Rejestracja profili technologicznych: 25 maja 2007 r. Wybr spotka: 1 czerwca 2007 r. Program:

  13 czerwca 2007 r. Pawilon 14B, III pitro, sale A+B10:00-17:00 Spotkania indywidualne oferentw i potencjalnych odbiorcw technologii 14:00-15:00 Lunch

 • 7 Midzynarodowy Dzie Transferu Technologii

 • Wszelkie informacje dotyczce organizacji spotka biznesowych oraz zgoszenia uczestnictwa otrzymaj Pastwo odwiedzajc stron internetow

  http://www.irc-westpoland.org.pl/tt/

  jak rwnie kontaktujc si telefonicznie 061 827 97-46, -49, -36 lub pod adresem e-mail: [email protected]

  Serdecznie zapraszamy do udziau w 7 MDTT!

 • Dzikuj za uwag!

  Robert Utrecht

  Dzia Transferu TechnologiiCentrum Wspierania Innowacji Poznaski Park Naukowo Technologiczny Fundacji UAM

  ul. Rubie 46, 61-612 POZNA tel.: +48 61 827 97 36tel./fax: +48 61 827 97 46

  e-mail: [email protected]

  www.irc-westpoland.org.plwww.poznan.stim.org.plwww.klasterchemiczny.pl

  IRC Portal & IRC Local Public WebsitesIRCs Websites are the main location to inform client on IRC Services.The IRC Public Website on CORDIS should become the IRC PortalBoth tools should be interconnectedMore IRCs involved in the Network Promotion on the Internet.Automatic Matching ToolsWhy is it useful for IRCsBoth Central and Local toolsStructured exchange of information between tools (XML)A better diffusion of the tool in the Network.A better knowledge of the IRCs client profilesDomain interestReactivityConcentration on Added value services.A shared IRC Network client Database.Internal Management ToolA better follow-up of the IRCs activitiesAn easy tool to report the IRC activities to the commissionThe support to follow-up IRC interaction with the rest of the Network.Brokerage Event Management ToolHelp the IRC in the preparation of Brokerage eventFor registration : on line Web form and event presentationCompany profiles uploadEvent scheduler.

Search related