Click here to load reader

Plateselskaper jakter på Hedda H!

 • View
  234

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hedda H på forsiden av Levangeravisa.

Text of Plateselskaper jakter på Hedda H!

 • GRUNNLAGT I 1848 SOM NORDRE TRONDHJEMS AMTSTIDENDE

  Torsdag 16. juli 2009 RGANG 162 - NR. 81 - KR. 20,00

  VM-suksessgir nyinspirasjon

  * Side 2

  Vil utryddeflog-havren

  * Side 7

  Varmenfr meg igodt humr

  * Side 16

  Karengjrcomeback

  * Side 11

  Tre internasjonale plateselskaper er p jakt for f gi utHedda Haugskotts nye musikkalbum neste r. Den unge artisten(10 r) er blitt svrt etterspurt etter sine opptredener p arran-gementer, festivaler og i ulike mediekanaler den siste tida.

  * Side 3

  Plateselskaperjakter p Hedda

  Tips: 740 19 000 93 83 44 44 [email protected]

  LEVANGER SENTRUMTLF. 74 08 21 22

  KVALITETS-

  SALG50%50%

  Hyt oppe i Midtnorskskytemesterskap

  * Side 10

 • Levanger-Avisa arbeider etter Vr Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til ta kontakt med redaktren. Man kan ogs ta direkte kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU) som er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. PFU har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten og behandler klager mot pressen i presseetiske sprsml.

  Adresse: Rdhusgaten 17, Postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 40 50 40. Fax: 22 40 50 55.

  Marit Hreid Sandstad haropplevd gode dager i Italia,bde som deltaker i egne ori-enteringslp, som publikum-mer for VM-farerne og somsentral i sttteapparatet forElen Katrine Skjerve og UlfForseth Indgaard.

  Gratulerer med store resul-tater i junior-VM. Hvordanfles det for en leder i o-avde-lingen? Dette er et ml vi har jobbetmot ganske lenge. N fles detderfor ganske deilig. Resultateneer dessuten til veldig stor inspira-sjon for mange som kommeretter.

  Hvordan har VM-oppholdetartet seg for sttteapparatet? Vi er ganske mange som harvrt i Italia disse dagene, 33 i tal-let, tror jeg, hvor de aller flestehar deltatt i Italia femdagers, ogi tillegg vrt publikum p VM-lpene. Femdagersarrangemen-tet har gtt parallelt med junior-VM, og p alle mter har det vrten kjempetur. Italienerne har lagttil rette for meget flotte begiven-heter som har festet seg i minnetfor lang tid. Underveis opplevdevi for vrig et ganske s ekstremtvr ogs, srlig en av dagene davi skulle opp p fjellet Passo Rol-le. Det var fint da vi kom dit, menlike fr start braket det ls medlyn og torden, hagl og regn, ja detligna ikke grisen. Naturkrefteneviste seg spass kraftig at mangeav de sm ble direkte redd dalynet slo ned rett bak oss. Haddedet skjedd her til lands, ville vineppe lagt ut i lypa. Vi frs oghakket tenner, flere av arrang-renes telt blste over ende og folksto som sild i tnne for forske finne ly. Likevel, vi angret aldrip at vi stilte opp i uvret.

  Frol IL kan skilte med Nor-ges beste juniorklubb. Hva harvrt oppskriften? Beinhard og seris trening.VM-deltakerne har trenet seristi mange r, i en rekke forskjelligterreng. Her har vi nrmest kjrtland og strand fra de var ganske

  sm, rundt omkring i Norge for bli kjent med andre typer ter-reng.

  Hvordan ligger det an i deyngre rekkene, har klubbengod tilvekst av nye orienterere? Ja, vi har det. De finner detogs motiverende se at froll-pere hevder seg i VM. Jeg trormange av dem har lyst til gjredet samme om noen r, og dettror jeg ogs de er i stand til. For-resten har vi allerede kommet igang med planleggingen av nes-te rs junior-VM som denne ganggr av stabelen i Danmark, medet nytt femdagers-arrangementhnd i hnd. Vi har bestilt stor-buss, og reiser helt sikkert meden stor tropp.

  Hva betyr gode VM-resulta-ter for rekrutteringen? Det betyr mye. Vi ser det gan-ske umiddelbart ved at detmellom hver store lp hvor vreutvere gjr det godt, s er detstor deltakelse p o-tekniske tre-ninger.

  Hva gjr o-sporten s fasci-nerende etter din oppfatning? Den gir deg oppgaver heletiden. Orientering handler ikkebare om springe. Du kan vrei god fysisk form, men du mogs ha med deg hodet. Oriente-ring er en mestringssak sommange finner veldig tilfredsstil-lende. I tillegg er du ute i natu-ren, og du fr god mosjon. Ja, dufr sgar god mosjon nesten utenat du merker det fordi du spring-er samtidig som du lser en opp-gave.

  Hva er de neste store mleneutover i sesongen? Allerede denne uka drar noenav vre utvere til et femdagers-lp i Sverige. Mot slutten av juliventer en samling hvor de flesteunge i klubben, fra 13-ringenetil de eldste juniorene, deltar. Lei-ren finner sted i Idre i Sverige,med Kine Sofie Sandstad og LarsSelseth blant de ansvarlige. Etterdet blir det straks NM i langdis-tanse i Otta, og utover hsten blirdet mange flere NM-velser.

  Er det bare fryd og gammen vre leder for en idrettsav-deling som det svinger slik av? Ja, det er det. Det ligger forvrig et clou i ha en egeninte-resse for sporten. Ved delta littselv, blir det mye artigere.

  Orientering synes ogs vre en sport for massene, noevi blant annet ser p de lokalebygdakampene. Hvorfor harsporten s bred appell? For det frste er det populrt dra ut i skogen. Her slipper du lpe p asfalt. Samtidig ligger det

  en fin mestringsvelse i finnepostene, og ta deg fram i ter-renget. Mange som tar med segsine barn ut i naturen, finner pden mten et motiverende mlmed turen. Sporten appellerer forvrig til bde unge og gamle.

  P den annen side: Flger dumed p Tour de France, ogtror du Thor Hushovd klarer holde p den grnne trya helttil slutt? Jeg har ikke fulgt med s veldigmens jeg har vrt i Italia, og har

  ikke den store oversikten. Men,ja, jeg er optimist og har tro pHushovd.

  ROGER M. SVENDSEN740 19010 - [email protected]

  VM-suksessen inspirerer*P DEN ANNEN SIDE

  GRUNNLAGT I 1848 SOM NORDRE TRONDHJEMS AMTSTIDENDEEn partipolitisk uavhengig lokalavisAnsvarlig redaktr: Nils Ottar Ask

  INSPIRERER: Resultatene i junior-VM er til veldig stor inspirasjon for mange som kommer etter, sier leder iFrol ILs o-avdeling, Marit Hreid Sandstad.

  FAKTA

  Navn: Marit Hreid Sandstad

  Alder: 51 r Sivilstand: Gift Bosted: Ulve, Frol Aktuelt: Leder for suksessrik

  orienteringsavdeling i Frol idrettslag.

  *

 • 3Levanger-Avisa - torsdag 16. juli 2009Fengselsfuglfikk nye dommerEn 19-ring som for tiden hol-der hus i Verdal fengsel er dmtfor to nye forhold.

  19-ringen er av Stjr- ogVerdal tingrett dmt for hastjlet en bil, og for ha kjrtdenne uten gyldig frerkort.Episoden fant sted i april. Straf-fen er satt til ubetinget fengsel i18 dager. Inkludert i dommenhrer ogs ytterligere et tilfelleav kjring uten frerkort. Man-nen er for vrig dmt flereganger tidligere. I mars i r blehan dmt til 120 dagers ubeting-et fengsel for de samme typerforhold. Han er for vrig straffetfem ganger tidligere for hakjrt personbil uten gyldigfrerkort.

  MC-frer dmt for rkjring Dermed m mannen (37) venteen god stund til han kan starteopp motorsykkelen igjen.

  37-ringen ble stoppet avpolitiet etter at han kjrte 158kilometer i timen i 70-sonen pE6 forbi Langstein. Kjringenfant sted i juni, og n har Stjr-og Verdal tingrett dmt MC-freren fra Levanger til ubeting-et fengsel i 30 dager. Han misterdessuten frerkortet i tre r.

  pen dag hos HiNTHgskolen i Nord-Trndelag(HiNT) pner drene for alleinteresserte onsdag 22. juli. Tra-disjonen tro gjennomfrer hg-skolen en pen dag hvor debeskende kan sette seg nr-mere inn i ulike studietilbud,samt f en flelse av miljet ogatmosfren for vrig.

  Strupesangp FenkaKonserten med Moldurga pFenka torsdag kveld blir ikkehelt som alle andre konserten.

  Moldurga gir sine egne tolk-ninger av bde strupesang,kusanger og annen tuvinsk fol-kemusikk. Navnet Moldurgabetyr en ett- til torig kalv ptuvinsk, et sprk i slekt med tyr-kisk. Etter tradisjonen hartuvinsk strupesang, hmei, sinopprinnelse i sanger som mansynger til morlse kalver.Orkesteret ble startet sommeren2003 i Tuva i det srlige Sibir,nrmere bestemt p festivalenst-Hree i Tsjadaana hvorde hadde sin debut. Ogs i 2006opptrdte de p denne festiva-len. Moldurga bestr av MortenAbildsnes, sang, strupesang,dosjpuluur (tuvinsk hestebanjo)og munnharpe, og av Pipa Pal-jakka, igil (tuvinsk hestefele),sang og strupesang.

  Ved siden av konserten fin-nes det flere grunner til bes-ke Fenka denne kvelden.

  Vi hadde utstillingspningsist lrdag, og det er masse nytti hele galleriet, sier Elisabeth ogMustapha Ben Riala.

  Hele 99,6 % av rets avgangseleverved grunnskolene i fylket har sktp videregende skoler.

  Sknadsfordeling p Vg1:Skerandel til yrkesfaglig utdan-ningsprogram 60 %Skerandel til studiespesialise-rende utdanningsprogram (Studi-

  espesialisering, idrettsfag,musikk/dans/drama) 40 %Herav skerandel til Studiespesia-lisering 22,6%

  Strst skning har flgendeutdanningsprogram Vg1 (antallprimrskere i parentes):Studiespesialisering (542)Helse og sosialfag (300)Idrettsfag (266)Teknikk og industriell produksjon (211)Byggfag (182)

  Det har gtt ut SMS til alle som harskt skoletilbud og svarfristen erfredag 17. juli. De som ikke svarerinnen fristen, blir i utgangspunktet

  automatisk strket fra listene. 622 elever har skt om lrling-

  eplass, hvorav 201 av disse har pr.dags dato ftt tilbud om lreplass.Det er fortsatt tidlig i prosessen, oglangt flere forventes f lrlinge-tilbud.

  KRISTINE SANDBERG740 19018 [email protected]

  Flest skere til studiespesialisering6074 elever har skt omskoleplass p de videre-gende skolene i Nord-Trndelag og av dissefikk 5736 tilbud omplass.

  Det kommer an p hva som kom-mer ut av mtene med plateselska-pene, sier promotion- ansvarligTommy Olsen i plateselskapetKlart vi kan (KVK) musikk, somble opprettet for slippe ut Heddasplate Kari Palari. Olsen driverplateselskapet sammen med Hed-das far, Frank Haugskott. De to harallerede hatt et mte med et av pla-teselskapene forrige uke.

  Vi skal ogs ha et mte med etannet selskap neste uke og det tre-dje plateselskapet mter vi i august,forteller Olsen, som ikke

Search related