of 5 /5
PUD Plan Urbanistic De Detaliu TIPURI DE PROPRIETATE REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR: PROPRIETATE PRIVATA A UNOR PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE PARCELA STUDIATA-PROPRIETATE PRIVATA PERSOANA JURIDICA DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI BOTOSANI DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BOTOSANI DE CONCESIONAT OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA: AMENAJARE ACCES CAROSABIL LA PARCELA OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA TIPURI DE PROPRIETATE Pr.nr. 2252/2017 VERIFICATOR/ EXPERT SEMNATURA NUME CERINTA PROIECTANT GENERAL SPECIFICATIE SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT Data : 09/2017 SEMNATURA NUME Scara : 1:500 FAZA : P.U.D Plansa nr. A5 arh.R. Prisacariu TEL/FAX:0231-514965; C.F. : 4906270; R.C. J07/1086/1993 str. Teatrului nr.3A BOTOSANI SC "PROIECT BOTOSANI" SRL arh.M. Tulbure BENEFICIAR: PROIECT: SC. COFF DISTRIB SOLUTIONS SRL. CONSTRUIRE SEDIU BIROURI P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN str. Petru Rares, nr. 61, mun. Botosani CONSTRUCTII PROPUSE : CONSTRUIRE SEDIU BIROURI P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN STR. PETRU RARES , NR. 61, MUN. BOTOSANI Teren proprietate privata = 567.00 mp Beneficiar : SC. COFF DISTRIB SOLUTIONS SRL. P+1E 6.00 8.50 LIMITE: limita zonei studiate limita proprietate imprejmuire propusa REGLEMENTARI URBANISTICE: constructie propusa constructii existente pe loturi invecinate teren amenajat peisagistic accese principale la constructii accese secundare la constructii acces auto acces pietonal terase acoperite alei pietonale si carosabile in interiorul parcelei regim de inaltime H. maxim la cornisa H. maxim la coama tip acoperis - sarpanta

Plan Urbanistic De Detaliu PUD · 5. alei + trotuare 6. acces carosabil+parcaje POT CUT existent propus total 180.00 mp 360.00 mp 32.00% 0.63 7. spatii verzi 97.35 mp 1. suprafata

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Plan Urbanistic De Detaliu PUD · 5. alei + trotuare 6. acces carosabil+parcaje POT CUT existent...

Page 1: Plan Urbanistic De Detaliu PUD · 5. alei + trotuare 6. acces carosabil+parcaje POT CUT existent propus total 180.00 mp 360.00 mp 32.00% 0.63 7. spatii verzi 97.35 mp 1. suprafata

PUD Plan Urbanistic De DetaliuTIPURI DE PROPRIETATE

REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR:

PROPRIETATE PRIVATA A UNOR PERSOANE FIZICESAU JURIDICE

PARCELA STUDIATA-PROPRIETATE PRIVATAPERSOANA JURIDICA

DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

DOMENIU PRIVAT AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

DE CONCESIONAT

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA:

AMENAJARE ACCES CAROSABIL LA PARCELA

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICATIPURI DE PROPRIETATE

Pr.nr.2252/2017

VERIFICATOR/

EXPERT

SEMNATURANUME CERINTA

PROIECTANT GENERAL

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Data :09/2017

SEMNATURANUMEScara :1:500

FAZA :P.U.D

Plansa nr.A5arh.R. Prisacariu

TEL/FAX:0231-514965; C.F. : 4906270; R.C. J07/1086/1993

str. Teatrului nr.3A BOTOSANI

SC "PROIECT BOTOSANI" SRL

arh.M. Tulbure

BENEFICIAR:

PROIECT:

SC. COFF DISTRIB SOLUTIONS SRL.

CONSTRUIRE SEDIU

BIROURI P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN

str. Petru Rares, nr. 61, mun. Botosani

CONSTRUCTII PROPUSE :

CONSTRUIRE SEDIU BIROURI P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN

STR. PETRU RARES , NR. 61, MUN. BOTOSANI

Teren proprietate privata = 567.00 mp

Beneficiar : SC. COFF DISTRIB SOLUTIONS SRL.

P+1E

6.00

8.50

LIMITE:

limita zonei studiate

limita proprietate

imprejmuire propusa

REGLEMENTARI URBANISTICE:

constructie propusa

constructii existente pe loturi invecinate

teren amenajat peisagistic

accese principale la constructii

accese secundare la constructii

acces auto

acces pietonal

terase acoperite

alei pietonale si carosabile in interiorul parcelei

regim de inaltimeH. maxim la cornisaH. maxim la coamatip acoperis - sarpanta

Page 2: Plan Urbanistic De Detaliu PUD · 5. alei + trotuare 6. acces carosabil+parcaje POT CUT existent propus total 180.00 mp 360.00 mp 32.00% 0.63 7. spatii verzi 97.35 mp 1. suprafata

Pr.nr.2252/2017

VERIFICATOR/

EXPERT

SEMNATURANUME CERINTA

PROIECTANT GENERAL

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Data :09/2017

SEMNATURANUMEScara :1:2000

FAZA :P.U.D

Plansa nr.A1arh.R. Prisacariu INCADRARE IN ZONA

TEL/FAX:0231-514965; C.F. : 4906270; R.C. J07/1086/1993

str. Teatrului nr.3A BOTOSANI

SC "PROIECT BOTOSANI" SRL

arh.M. Tulbure

BENEFICIAR:

PROIECT:

SC. COFF DISTRIB SOLUTIONS SRL.

CONSTRUIRE SEDIU

BIROURI P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN

str. Petru Rares, nr. 61, mun. Botosani

Page 3: Plan Urbanistic De Detaliu PUD · 5. alei + trotuare 6. acces carosabil+parcaje POT CUT existent propus total 180.00 mp 360.00 mp 32.00% 0.63 7. spatii verzi 97.35 mp 1. suprafata

REGLEMENTARI EDILITARE

PUD Plan Urbanistic De DetaliuREGLEMENTARI EDILITARE

CONSTRUCTII PROPUSE :

CONSTRUIRE SEDIU BIROURI P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN

STR. PETRU RARES , NR. 61, MUN. BOTOSANI

Teren proprietate privata = 567.00 mp

Beneficiar : SC. COFF DISTRIB SOLUTIONS SRL.

Stâlp lemnPomAlimentare apa

Alimentare energie electrica

Camin telefonieHidrant subteranFântână

Camin canalizare

Cale ferata

P+1E

6.00

8.50

LIMITE:

limita zonei studiate

limita proprietate

imprejmuire propusa

REGLEMENTARI URBANISTICE:

constructie propusa

constructii existente pe loturi invecinate

teren amenajat peisagistic

accese principale la constructii

accese secundare la constructii

acces auto

acces pietonal

terase acoperite

alei pietonale si carosabile in interiorul parcelei

regim de inaltimeH. maxim la cornisaH. maxim la coamatip acoperis - sarpanta

REGLEMENTARI EDILITARE:

CONDUCTA ALIMENTARE APA

CANALIZARE MENAJERA

EXTINDERE RETEA - LES 0.4KW

CONDUCTA GAZ

CAMIN CANALIZARE MENAJERA

FIRIDA BRANSAMENT

Pr.nr.2252/2017

VERIFICATOR/

EXPERT

SEMNATURANUME CERINTA

PROIECTANT GENERAL

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Data :09/2017

SEMNATURANUMEScara :1:500

FAZA :P.U.D

Plansa nr.A4arh.R. Prisacariu

TEL/FAX:0231-514965; C.F. : 4906270; R.C. J07/1086/1993

str. Teatrului nr.3A BOTOSANI

SC "PROIECT BOTOSANI" SRL

arh.M. Tulbure

BENEFICIAR:

PROIECT:

SC. COFF DISTRIB SOLUTIONS SRL.

CONSTRUIRE SEDIU

BIROURI P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN

str. Petru Rares, nr. 61, mun. Botosani

Page 4: Plan Urbanistic De Detaliu PUD · 5. alei + trotuare 6. acces carosabil+parcaje POT CUT existent propus total 180.00 mp 360.00 mp 32.00% 0.63 7. spatii verzi 97.35 mp 1. suprafata

PUD Plan Urbanistic De DetaliuREGLEMENTARI URBANISTICE

T

LEGENDA:

Pr.nr.2252/2017

VERIFICATOR/

EXPERT

SEMNATURANUME CERINTA

PROIECTANT GENERAL

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Data :09/2017

SEMNATURANUMEScara :1:500

FAZA :P.U.D

Plansa nr.A3arh.R. Prisacariu REGLEMENTARI URBANISTICE

TEL/FAX:0231-514965; C.F. : 4906270; R.C. J07/1086/1993

str. Teatrului nr.3A BOTOSANI

SC "PROIECT BOTOSANI" SRL

arh.M. Tulbure

BENEFICIAR:

PROIECT:

SC. COFF DISTRIB SOLUTIONS SRL.

CONSTRUIRE SEDIU

BIROURI P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN

str. Petru Rares, nr. 61, mun. Botosani

CONSTRUCTII PROPUSE :

CONSTRUIRE SEDIU BIROURI P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN

STR. PETRU RARES , NR. 61, MUN. BOTOSANI

Teren proprietate privata = 567.00 mp

Beneficiar : SC. COFF DISTRIB SOLUTIONS SRL.

P+1E

6.00

8.50

LIMITE:

limita zonei studiate

limita proprietate

imprejmuire propusa

REGLEMENTARI URBANISTICE:

constructie propusa

constructii existente pe loturi invecinate

teren amenajat peisagistic

accese principale la constructii

accese secundare la constructii

acces auto

acces pietonal

terase acoperite

alei pietonale si carosabile in interiorul parcelei

regim de inaltimeH. maxim la cornisaH. maxim la coamatip acoperis - sarpanta

BILANT TERITORIAL EXISTENT-PROPUS

SUPRAFATA TEREN TOTAL - 567.00 mp - intravilan

TERITORIU AFERENT

1. suprafata construita la sol

5. alei + trotuare

6. acces carosabil+parcaje

POT

CUT

existentpropus

total

180.00 mp

360.00 mp

32.00%

0.63

7. spatii verzi

97.35 mp

1. suprafata construita desfasurata

inaltimea maxima la coama

180.00 mp

360.00 mp

188.40 mp

8.50 m

0.00%

0.00

567.00 mp

INDICATORI URBANISTICI

-

101.25 mp

188.40 mp

101.25 mp

97.35 mp

-

-

-

-

Page 5: Plan Urbanistic De Detaliu PUD · 5. alei + trotuare 6. acces carosabil+parcaje POT CUT existent propus total 180.00 mp 360.00 mp 32.00% 0.63 7. spatii verzi 97.35 mp 1. suprafata

Stâlp lemnPomAlimentare apa

Alimentare energie electrica

Camin telefonieHidrant subteranFântână

Camin canalizare

Cale ferata

PUD Plan Urbanistic De DetaliuSITUATIA EXISTENTA

BILANT TERITORIAL EXISTENT

SUPRAFATA TEREN TOTAL - 567.00 mp

- intravilan

1. suprafata construita la sol

4. alei pietonale

POT

CUT

existent

5. spatii verzi

0

2. suprafata construita desfasurata

0.00%

0.00

INDICATORI URBANISTICI

0

0

567.00 mp

0

0.00%

0.00

0

0

TERITORIU AFERENT

total

567.00 mp

LIMITE:

limita zonei studiate

limita proprietate

REGLEMENTARI URBANISTICE:

constructii existente pe loturi vecine

teren liber de constructii

acces carosabil existent

STRUCTURA CLADIRILOR:

DURABILE- CARAMIDA, PIATRA, BETON

SEMIDURABILE / PROVIZORII

NEDURABILE

STAREA CLADIRILOR:

BUNA

MEDIOCRA

REA

ZONIFICAREA FUNCTIONALA:

UTR 13- LMu2 - zona predominant rezidentiala cu

cladiri (locuinte si functiuni complementare) de tip

urban, inaltime pana la 10.00m

CONSTRUIRE SEDIU BIROURI P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN

STR. PETRU RARES , NR. 61, MUN. BOTOSANI

Beneficiar : SC. COFF DISTRIB SOLUTIONS SRL.

Pr.nr.2252/2017

VERIFICATOR/

EXPERT

SEMNATURANUME CERINTA

PROIECTANT GENERAL

SPECIFICATIE

SEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

Data :09/2017

SEMNATURANUMEScara :1:500

FAZA :P.U.D

Plansa nr.A2arh.R. Prisacariu SITUATIA EXISTENTA

TEL/FAX:0231-514965; C.F. : 4906270; R.C. J07/1086/1993

str. Teatrului nr.3A BOTOSANI

SC "PROIECT BOTOSANI" SRL

arh.M. Tulbure

BENEFICIAR:

PROIECT:

SC. COFF DISTRIB SOLUTIONS SRL.

CONSTRUIRE SEDIU

BIROURI P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN

str. Petru Rares, nr. 61, mun. Botosani

CONSTRUCTII PROPUSE :

Teren proprietate privata = 567.00 mp

DETALIU PROFIL TRANSVERSAL EXISTENT

str. Maramures

175