Click here to load reader

PHÒNG GIÁO DỤC HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

 • View
  53

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PHÒNG GIÁO DỤC HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI. Kính chào quý thầy cô giáo về dự giờ thăm lớp. Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010. Khoa học:. Bài 56 : Sự sinh sản của côn trùng. Nêu các cách sinh sản của động vật. Cho ví dụ. Thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2010. Khoa học:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PHÒNG GIÁO DỤC HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

 • Knh cho qu thy c giov d gi thm lp

 • Th ba ngy 23 thng 3 nm 2010Khoa hc:Nu cc cch sinh sn ca ng vt. Cho v d.Bi 56: S sinh sn ca cn trng

 • Th ba ngy 23 thng 3 nm 2010Khoa hc:Bi 56: S sinh sn ca cn trng

 • Th ba ngy 23 thng 3 nm 2010Khoa hc:Bi 56: S sinh sn ca cn trng

 • Th ba ngy 23 thng 3 nm 2010Khoa hc:Bi 56: S sinh sn ca cn trngCc hnh m t qu trnh pht trin ca bm ci t trng cho n khi thnh bm.- Xc nh trng, su, nhng, bm.- M t qu trnh pht trin ca bm ci.TrngSuNhngBm

 • Th ba ngy 23 thng 3 nm 2010Khoa hc:Bi 56: S sinh sn ca cn trngTrngSuNhngBmQu trnh pht trin ca bm ci.

 • Th ba ngy 23 thng 3 nm 2010Khoa hc:Bi 56: S sinh sn ca cn trngQu trnh pht trin ca bm ci.

 • Th ba ngy 23 thng 3 nm 2010Khoa hc:Bi 56: S sinh sn ca cn trngCh v ni v s sinh sn ca gin v rui.

 • Th ba ngy 23 thng 3 nm 2010Khoa hc:Bi 56: S sinh sn ca cn trngHon thnh bng sau:RuiGinSo snh s sinh sn:- Ging nhau:- Khc nhau:Ni trng:- trng- Trng n thnh di, nhng ri mi thnh rui- Ni c phn, rc thi, xc cht ng vt,- trng- Trng n thnh gin- X bp, ngn ko, t bp, t o qun,

Search related