Perjuangan Insan Pendidik Tokoh Barat

  • View
    204

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Perjuangan Insan Pendidik Tokoh Barat

PERJUANGAN INSAN PENDIDIKTOKOH-TOKOH PENDIDIK BARAT

JOHN DEWEY (1859-1952) MARIA MONTESSORI ( 1870 1952) JEAN PIAGET (1896-1980) CARL ROGERS ALBERT BANDURA

Lahir pd 1859 di Barlington, Vermont Meninggal pada 1952 di NY Pend. Sarjana di Universiti John Hopkins, majorfalsafah

Bersara: 1930 Kekal sbg professor Emeritus hingga 1939

Bertugas- Universiti Minnesota (10 tahun) sbg Ketua Jabatan Falsafah, Psikologi dan Pedagogi

Dewey resign n berpindah ke Kolej Guru Colombia

Tubuhkan Sekolah Makmal / Sekolah Dewey

SUMBANGAN: DEMOCRACY & EDUCATION

pendidikan bukan lagi dianggap sebagai suatu yang tetap dan muktamad.

Pendidikan - proses mewujudkan keadaan kodusif

Setiap individu mempunyai potensi yang unik pendidik perlu bertanggungjawab dan memahami norma dan amalan suatu budaya

Kaedah mengajar tidak boleh diasingkan daripada kandungan mata pelajaran.

pendidikan tidak seharusnyat amat apabila individu meninggalkan

bangku sekolah:ia seelok-eloknya berlaku sepanjang hayatseseorang demi perkembangan yang berterusan

Lahir: 1870 di Chiaravalle, Itali 1896, tamat pengajian dlm bidang perubatan, jadi doktor perempuan pertama di Itali 1901: lanjut pelajaran dlm bidang psikologi dan falsafah 1904: profesor antropologi di universiti di Rome

MARIA M0NTESS0RI (1870-1952)

meninggal dunia di Noordwijk Hotland pada 1952.

1906: resign utk tumpukan perhatian kpd 60 kanak2 daerah San Lorenzo Rome

Siri Kursus latihan perguruan di India (1939);

Siri Kursus latihan perguruan di India (1939); Pusat Latihan Montessori di Laren,Netherlands (1938);

SUMBANGANpameran bilik darjah (digelar glass house)di Pameran Antarabangsa panamaPasifik di San Francisco pada tahun 1915 Pusat Montessori di London (1947). Kaedah Montessori diperkenal di Casa dei Bambini (rumah kanak2)

1. kanak2 cepat bljar jika berinteraksi dgn persekitaran 2. kanak2 mampu mengajar diri sendiri

SUMBANGAN

LATAR BELAKANG

JEAN PIAGET (1896-1980)

Lahir: Nauchatel, Switzerland pada 9 Ogos 1896

Mula menulis- 10 tahun

Jean Piaget (1896-1980)

Universiti Nauchatel, dpt PhD. Pd usia 22 thn

Pengarah makmal psikologi di Universiti Jeneva

Die : 1981, 84 tahun

Asimilasi adalah proses kognitif yang dengannya seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru kedalam skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Akomodasi adalah proses pengintegrasian stimulus baru kedalam skema yang telah terbentuk secara tidak langsung. Selanjutnya dalam proses perkembangan kognitif seseorang diperlukan keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Keadaan ini disebut dengan equilibrium. Slavin menegaskan bahwa teori perkembangan Piaget mewakili konstruktivisme, yang memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses dimana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi mereka. Hal ini bererti bahwa anak-anak mengkontruksi pengetahuan secara terus-menerus dengan mengasimilasi dan mengakomodasi informasi-informasi baru.

LATAR BELAKANG

SUMBANGAN

CARL ROGERS

Pakar psikologi bertaraf Pengarah di Child Study, Department of the Society for the Prevention of Cruelty to Children, di Rochester, New York ; Profesor Psikologi Klinikal di Ohio State Universiti (1940 1943) ; Profesor Psikologi dan Pengarah Kaunseling di Universiti of Chicago (1945 1957) ; Profesor Psikologi dan Psikiatri di Universiti of Wisconsin (1957 1963) ; Pengarah di Western Behavioral Sciences institute (1963 1968) ; Pengarah di Centre for the Studies of the Person (1968 1987).Union Theological Seminary di NY dlm bidang agama kemudian berhenti University of Wisconsin, major- bidang pertanian Carl Rogers Dilahirkan dalam keluarga yang kuat berdisplin, penuh keagamaan dan bermoral tinggi Lahir: 8 Jan 1902 di Oak Park, Illionis

Carl Rogerss berjasa besar dalam mengantarkan psikologi humanistik untuk dapat diaplikasian dalam pendidikan. Dia mengembangkan satu filosofi pendidikan yang menekankan pentingnya pembentukan pemaknaan personal selama berlangsungnya proses pembelajaran dengan melalui upaya menciptakan iklim emosional yang kondusif agar dapat membentuk pemaknaan personal tersebut. Dia memfokuskan pada hubungan emosional antara guru dengan siswa. Pendidikan humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata. Pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarier menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik ini

ALBERT BANDURA

LATAR BELAKANG

SUMBANGAN

Lahir: 1925 di Alberta, Canada

1951- master dlm bidang psikologi n dpt PhD. Dr University of Iowa

Bekerja di Stanford University

Sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosial konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman dan evaluasi

Bandura membuka perspektif baru dalam aliran behavioristik dengan menekankan pada aspek observasi dan proses internal individu. Bagi mereka yang beraliran kognitif, pandangan Bandura ini dirasakan lebih lengkap dibandingkan pandangan ahli behavioristik lainnya. Teorinya ini juga didukung oleh percobaan eksperimental yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teori utama menurut Bandura Observational learning atau modeling adalah faktor penting dalam proses belajar manusia. Dalam proses modeling, konsep reinforcement yang dikenal adalah vicarious reinforcement, reinforcement yang terjadi pada orang lain dapat memperkuat perilaku individu. Self-reinforcement, individu dapat memperoleh reinforcement dari dalam dirinya sendiri, tanpa selalu harus ada orang dari luar yang memberinya reinforcement. Teori ini menekankan pada self-regulatory learning process, seperti self-judgement, selfcontrol, dan lain sebagainya selain memperkenalkan konsep penundaan self-reinforcement demi kepuasan yang lebih tinggi di masa depan

TOKOH-TOKOH TIMUR

TOKOH-TOKOH TIMUR HAMKA(HAJI ABDUL MALIK KARIM AMRULLAH)

Latar belakang

Lahir pada tahun1908 di Kampung Molek,Maninjau,Sumatera Barat. Biasanya dikenali dengan gelaran Buya (seorang yang dihormati)

Beliau mula menceburi diri dalam bidang keguruan sebagai guru agama diPerkebunan Tebing Tinggi,Medan pada tahun 1927 dan di Padang Panjang pada tahun 1929.

Pernah

menjawat jawatan sebagai Dosen,Rektor Perguruan Tinggi Islam dan Profesor Universitas Mustopo,Jakarta Beliau pernah dilantik menjadi Pegawai Tinggi Agama oleh Menteri Agama Indonesia tetapi beliau terpakse meletak jawatan apabila Presiden Sukarno mengarahkan beliau memilih antara pegawai negeri atau bergiat dalam politik Majlis Syura Muslimin Indonesia. HAMKA meninggal dunia pada tahun 1981 di Jakarta.

SUMBANGAN HAMKA

berminat mengkaji karya ulamak dan tokohtokoh utama Timur Tengah termasuk Zaki Mubarak,Jurji Zaidan,Abbas al-Aqqad dan sebagainya yang ditulis dalam bahasa Arab. juga mengkaji karya sarjana tokoh-tokoh Inggeris,Perancis dan Jerman seperti William James,Sigmund Fred dan Pieere Loti. beliau yang tekun membaca dan gemar bertukar-tukar idea dan pendapat dengan tokohtokoh terkenal Indonesia seperti Raden Mas,Surjopranoto menjadikan beliau seorang ahli pidato yang disegani ramai.

Beliau

Sifat

Hamka juga merupakan seorang wartawan,penulis,penyunting dan penerbit. Sejak tahun 1920an,beliau telah menjadi wartawab beberapa buah akhbar seperti Pelita Andalas,Seruan Islam,Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Beliau juga seorang penyunting majalah-majalah seperti Kemajuan Masyarakat,al-Mahdi,Pedoman Masyarakat,Panji Masyarakat dan Gema Islam. Sebagai tanda penghargaan ke atas sumbangan beliau dalam bidang sastera,Hamka telah dianugerahkan anugerah kehormatan daripada dua buah universiti,iaitu Doktor Honoris Causa,Universiti Kebangsaan(1974). Tambahan lagi ,beliau juga menerima gelaran Datuk Indono dan Pengeran Wiroguno daripada kerajaan Indonesia

MASTER) LATAR BELAKANG

Beliau seorang ahli falsafah negara China serta pengasas Taoism. Lao Tze dikatakan lahir pada tahun 570SM di Luoyang,ibu negeri lama Negara China. Menurut Sejarah,Lao Tze telah dilantik sebagai Penyimpan Arkib Imperial oleh Raja Zhou di Luoyang. Dengan Kesempatan yang diberi,beliau amat tekun membaca bukubuku klasik yang tersimoan dalam arkib tersebut. Akhirnya beliau menjadi seorang yang mempunyai ilmu yang luas. Lao Tze meninggal dunia pada 490 SM.

SUMBANGAN Lao

Tze mempunyai banyak pengikut dan murid yang setia.Menurut catatan rekod,Confucius pernah meminta pandangan beliau berkaitan dengan beberapa adat resam Cina. Berdasarkan bacaan beliau,Lao Tze membuat kesimpulan bahawa dunia ini terdiri daripada langit,bumi ,manusia dan prinsip-prinsip yang dipanggil dao . Segala-gala di dunia ini dikawal oleh peraturan peraturan semula jadi. Maka wujud konsep seperti kaya dan miskin ;hidup dan mati;cantik dan hodoh;dan sebagainya. Walaupun kesemua ini bersifat songsang,tetapi

TAHUKAH ANDA APA ITU TAO TE CHING?Ia adalah ajaran Lao Tze yang merangkumi bidang yang amat luas,iaitu daripada aspek kerohanian individu serta dinamika interpersonal sehingga teknik-teknik politik. Di samping itu,ia menegaskan perubahan ke atas cara manusia melakukan sesuatu dan bukannya apa yang mereka lakukan.