Pengurusan Strategik - Misi Menyelaras dan menjelas tujuan ... Sasaran mencerminkan visi dan misi organisasi ... Contoh Sasaran dan Strategi

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    217

  • Download
    4

Transcript

Supyan Hussin Pengurusan Strategik Prof. Madya Dr. Supyan Hussin Universiti Kebangsaan Malaysia Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan JHEAINS Klana Beach Resort Baitul Hilal 20-22 April 2012 Supyan Hussin PengurusanStrategik 3. Pelaksanaan 4. Merancang 1. Mentadbir 2. Mengurus Yang mana dulu? Yang mana yang utama? Prinsip? Cabang? Supyan Hussin Perancangan Strategik Definisi Proses mengenalpasti objektif organisasi sebagai reaksi kepada peluang dan ancaman dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti dan menggunakan sumber-sumber berdasarkan kekuatan dan peluang bagi mencapai objektif yang digariskan. Skop Jangka pendek, sederhana, panjang Sebab Mengoptimakan iput dan kos Meningkatkan output, produktiviti Supyan Hussin Modus Operandi Perancangan Penetapan visi Penggubalan misi Pembentukan Strategi Pelaksanaan Penilaian Objektif Pencapaian Analisis Persekitaran (SWOT) Supyan Hussin Visi Visi, wawasan, cita-cita, angan-angan? Falsafah dan dasar Gambaran umum tentang matlamat akhir yang hendak dicapai Apa yang ingin dicapai dalam waktu yang panjang? Boleh difahami oleh ahli Supyan Hussin Peranan Visi Menerangkan matlamat umum organisasi Membentuk budaya organisasi Menyatakan faktor kecemerlangan organisasi Supyan Hussin Contoh Visi FALSAFAH Paduan antara Iman kepada Allah dengan ILMU yang bermanfaat serta gabungan antara teori dengan amal adalah dasar utama bagi perkembangan ilmu, proses pembinaan masyarakat terpelajar dan pembangunan Universiti. VISI UKM bertekad menjadi Universiti terkehadapan yang mendahului langkah masyarakat dan zamannya bagi membentuk masyarakat dinamis, berilmu dan berakhlak mulia. Apakah Visi JHEAINS? Apakah Visi Masjid? Visi JHEAINS Memajukan masyarakat Islam di Negeri Sembilan mengikut ajaran islam berlandaskan al-Quran, as-Sunnah, Ijmak serta Qias. Supyan Hussin Supyan Hussin Misi Peranan yang jelas Asas kewujudan Keunikan organisasi Mempunyai sasaran Citra (dalaman dan luaran) Citra (positif dan negatif) Supyan Hussin Peranan Misi Menyelaras dan menjelas tujuan Menjadi garis panduan untuk perancangan Memupuk komitment ahli Menepati sasaran Supyan Hussin Contoh Misi MISI UKM Menjadi Universiti terpilih yang memartabatkan Bahasa Melayu serta mensejagatkan ilmu beracuan budaya kebangsaan. Apakah Misi JHEAINS? Apakah Misi Masjid? Misi JHEAINS Memberi perkhidmatan yang cemerlang kepada masyarakat islam dengan membentuk dasar-dasar, strategi dan program-program yang dapat meningkatkan pembangunan ummah secara menyeluruh. Supyan Hussin Objektif JHEAINS Untuk melahirkan sebuah masyarakat yang menjadikan Islam sebagai cara hidup sempurna menurut ajaran-ajaran islam seperti terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah meliputi aspek akidah, akhlak, syariah, ekonomi, sosial, pendidikan, pembangunan dan kebudayaan. Supyan Hussin Moto JHEAINS Berdisiplin, Cekap Dan Dedikasi Supyan Hussin Kod Etika JHEAINS Bekerja dengan niat kerana Allah Bekerja sebagai satu pasukan. Bekerja penuh tekun dan sabar Bekerja dengan ikhlas dan amanah Bersemangat dan akauntabiliti Supyan Hussin Supyan Hussin Analisis S.W.O.T Strength/Kekuatan Opportunity/Peluang Weakness/Kelemahan Threat/Ancaman Supyan Hussin Meluaskan S. dan O. mengecilkan W. dan T. S T O W anjakan anjakan Supyan Hussin Contoh Kekuatan Lokasi yang strategik AJK yang aktif Pengalaman dan profesionalisma Prasarana baik dan lengkap Kewangan yang stabil Apakah KEKUATAN yang ada di Masjid dari sudut pengurusan? Supyan Hussin Kelemahan Kewangan terhad Pentadbiran lemah dan tidak profesional Pengurusan pelanggan lemah Ketirisan wang Masalah politik di masjid Apakah KELEMAHAN yang ada di Masjid dari sudut pengurusan? Supyan Hussin Peluang Sokongan kerajaan negeri Kesedaran tinggi dalam kalangan umat ke atas kepentingan agama Masyarakat yang prihatin Persekitaran yang kondusif Apakah PELUANG yang ada di Masjid dari sudut pengurusan? Supyan Hussin Ancaman Sungai berdekatan yang mudah banjir Pusat hiburan yang mengganggu Pandangan serong sesetengah orang terhadap masjid Binatang ternakan berkeliaran Pengaruh politik Apakah ANCAMAN yang ada di Masjid dari sudut pengurusan? Supyan Hussin Apa yang ingin dicapai? Sasaran Di dalam dunia perniagaan, sasaran dikenali sebagai objektif Sasaran mencerminkan visi dan misi organisasi Mempunyai jangkamasa panjang, sederhana, pendek Perkara-perkara yang hendak dan perlu dicapai Realistik, praktikal Boleh diukur (masa, kuantiti, kos) Bertulis Bersifat membuat atau action Mengambilkira analisis SWOT Apakah sasaran Masjid dari sudut pengurusan? Supyan Hussin Strategi Pendekatan atau cara bagi mencapai setiap objektif yang digariskan Selaras dengan objektif Memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada (SWOT) Mengambil langkah berhati-hati dengan kelemahan dan ancaman Realistik, praktikal, boleh dilaksanakan Supyan Hussin Contoh Sasaran dan Strategi Sasaran 1 (Sasaran Utama) Mendapatkan sijil ISO menjelang 2013 Strategi 1. JK induk ISO 2. JK Kecil Kualiti 3. JK Audit 4. Menyediakan jadual kerja 5. Manual kualiti 6. Prosidur kualiti (SOP standard operting procedure) mengikut tugasan Supyan Hussin Contoh Sasaran dan Strategi Sasaran 2 (Sasaran Utama) Mendapatkan laporan kewangan masjid setiap bulan Strategi (KPI kecil) 1. Supyan Hussin Contoh Sasaran dan Strategi Sasaran 3 (Sasaran Utama) Mendapatkan minit mesyuarat JK Masjid setiap 3 bulan? Strategi (KPI kecil) 1. Supyan Hussin Contoh Sasaran dan Strategi Sasaran 4 (Sasaran Utama) Menerbit 52 teks khutbah Jumaah setahun Strategi (KPI kecil) 1. Supyan Hussin Contoh Sasaran dan Strategi Sasaran 5 (Sasaran Utama) Mewujudkan laman/ blog bagi setiap masjid menjelang akhir 2012 Strategi (KPI kecil) 1. Supyan Hussin Pelaksanaan Pelaksanaan strategi dalam jangka waktu yang ditetapkan Alat untuk memantau keberkesanan, kelancaran, dan pencapaian Menjawab persoalan apa, siapa, bila, dan bagaimana? Terjemah dalam bentuk takwim atau jadual Elakkan pertindihan Pemantauan Pengubahsuaian Supyan Hussin Pelan Tindakan Objektif KRI Strategi KPI PI Tanggung jawab Mula Akhir Supyan Hussin Takwim Bulan Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Jan Feb Mac April May Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Supyan Hussin Penilaian Memantau pencapaian sasaran Menilai keberkesanan strategi Memperkemaskan pelaksanaan Melaksanankan pembaikan berterusan Audit dalaman Mengukur kekuatan Supyan Hussin Kesimpulan 3 faktor utama, saling bergantung/berkait rapat: jentera (sistem pengurusan), manusia, dan perancangan strategik Penggerak: (top-down, bottom-up) Kejayaan bergantung kepada kemahuan Cantik atas kertas tetapi tidak dilaksana atau tidak dapat dilaksanan Terima Kasih supyanhussin@yahoo.com supyanhussin.wordpress.com Supyan Hussin

Recommended

View more >