Pengurusan Strategik - Misi Menyelaras dan menjelas tujuan ... Sasaran mencerminkan visi dan misi organisasi ... Contoh Sasaran dan Strategi

 • View
  241

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Pengurusan Strategik - Misi Menyelaras dan menjelas tujuan ... Sasaran mencerminkan visi dan misi...

 • Supyan Hussin

  Pengurusan Strategik

  Prof. Madya Dr. Supyan Hussin Universiti Kebangsaan Malaysia

  Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan JHEAINS

  Klana Beach Resort Baitul Hilal

  20-22 April 2012

 • Supyan Hussin

  PengurusanStrategik

  3. Pelaksanaan

  4. Merancang

  1. Mentadbir

  2. Mengurus

  Yang mana dulu?

  Yang mana yang utama? Prinsip? Cabang?

 • Supyan Hussin

  Perancangan Strategik

  Definisi

  Proses mengenalpasti objektif organisasi sebagai reaksi

  kepada peluang dan ancaman dengan melaksanakan

  aktiviti-aktiviti dan menggunakan sumber-sumber

  berdasarkan kekuatan dan peluang bagi mencapai objektif

  yang digariskan.

  Skop

  Jangka pendek, sederhana, panjang

  Sebab

  Mengoptimakan iput dan kos

  Meningkatkan output, produktiviti

 • Supyan Hussin

  Modus Operandi Perancangan

  Penetapan visi

  Penggubalan misi

  Pembentukan

  Strategi

  Pelaksanaan

  Penilaian

  Objektif

  Pencapaian

  Analisis

  Persekitaran

  (SWOT)

 • Supyan Hussin

  Visi

  Visi, wawasan, cita-cita, angan-angan?

  Falsafah dan dasar

  Gambaran umum tentang matlamat akhir

  yang hendak dicapai

  Apa yang ingin dicapai dalam waktu yang

  panjang?

  Boleh difahami oleh ahli

 • Supyan Hussin

  Peranan Visi

  Menerangkan matlamat umum

  organisasi

  Membentuk budaya organisasi

  Menyatakan faktor kecemerlangan

  organisasi

 • Supyan Hussin

  Contoh Visi

  FALSAFAH Paduan antara Iman kepada Allah dengan ILMU yang bermanfaat serta gabungan antara teori dengan amal adalah dasar utama bagi perkembangan ilmu, proses pembinaan masyarakat terpelajar dan pembangunan Universiti.

  VISI

  UKM bertekad menjadi Universiti terkehadapan yang mendahului langkah masyarakat dan zamannya bagi membentuk masyarakat dinamis, berilmu dan berakhlak mulia.

  Apakah

  Visi

  JHEAINS?

  Apakah

  Visi

  Masjid?

 • Visi JHEAINS

  Memajukan masyarakat Islam di Negeri

  Sembilan mengikut ajaran islam

  berlandaskan al-Quran, as-Sunnah,

  Ijmak serta Qias.

  Supyan Hussin

 • Supyan Hussin

  Misi

  Peranan yang jelas

  Asas kewujudan

  Keunikan organisasi

  Mempunyai sasaran

  Citra (dalaman dan luaran)

  Citra (positif dan negatif)

 • Supyan Hussin

  Peranan Misi

  Menyelaras dan menjelas tujuan

  Menjadi garis panduan untuk

  perancangan

  Memupuk komitment ahli

  Menepati sasaran

 • Supyan Hussin

  Contoh Misi

  MISI UKM

  Menjadi Universiti terpilih

  yang memartabatkan

  Bahasa Melayu serta

  mensejagatkan ilmu

  beracuan budaya

  kebangsaan.

  Apakah

  Misi

  JHEAINS?

  Apakah

  Misi

  Masjid?

 • Misi JHEAINS

  Memberi perkhidmatan yang cemerlang

  kepada masyarakat islam dengan

  membentuk dasar-dasar, strategi dan

  program-program yang dapat

  meningkatkan pembangunan ummah

  secara menyeluruh.

  Supyan Hussin

 • Objektif JHEAINS

  Untuk melahirkan sebuah masyarakat

  yang menjadikan Islam sebagai cara

  hidup sempurna menurut ajaran-ajaran

  islam seperti terkandung dalam al-

  Quran dan al-Sunnah meliputi aspek

  akidah, akhlak, syariah, ekonomi,

  sosial, pendidikan, pembangunan dan

  kebudayaan.

  Supyan Hussin

 • Moto JHEAINS

  Berdisiplin, Cekap Dan Dedikasi

  Supyan Hussin

 • Kod Etika JHEAINS

  Bekerja dengan niat kerana Allah

  Bekerja sebagai satu pasukan.

  Bekerja penuh tekun dan sabar

  Bekerja dengan ikhlas dan amanah

  Bersemangat dan akauntabiliti

  Supyan Hussin

 • Supyan Hussin

  Analisis S.W.O.T

  Strength/Kekuatan

  Opportunity/Peluang

  Weakness/Kelemahan

  Threat/Ancaman

 • Supyan Hussin

  Meluaskan S. dan O.

  mengecilkan W. dan T.

  S

  T O

  W

  anjakan

  anjakan

 • Supyan Hussin

  Contoh Kekuatan

  Lokasi yang strategik

  AJK yang aktif

  Pengalaman dan

  profesionalisma

  Prasarana baik dan lengkap

  Kewangan yang stabil

  Apakah

  KEKUATAN

  yang ada di

  Masjid

  dari sudut

  pengurusan?

 • Supyan Hussin

  Kelemahan

  Kewangan terhad

  Pentadbiran lemah dan tidak

  profesional

  Pengurusan pelanggan lemah

  Ketirisan wang

  Masalah politik di masjid

  Apakah

  KELEMAHAN

  yang ada di

  Masjid

  dari sudut

  pengurusan?

 • Supyan Hussin

  Peluang

  Sokongan kerajaan negeri

  Kesedaran tinggi dalam kalangan

  umat ke atas kepentingan agama

  Masyarakat yang prihatin

  Persekitaran yang kondusif

  Apakah

  PELUANG

  yang ada di

  Masjid

  dari sudut

  pengurusan?

 • Supyan Hussin

  Ancaman

  Sungai berdekatan yang mudah

  banjir

  Pusat hiburan yang mengganggu

  Pandangan serong sesetengah

  orang terhadap masjid

  Binatang ternakan berkeliaran

  Pengaruh politik

  Apakah

  ANCAMAN

  yang ada di

  Masjid

  dari sudut

  pengurusan?

 • Supyan Hussin

  Apa yang ingin dicapai? Sasaran

  Di dalam dunia perniagaan, sasaran dikenali sebagai objektif

  Sasaran mencerminkan visi dan misi organisasi

  Mempunyai jangkamasa panjang, sederhana, pendek

  Perkara-perkara yang hendak dan perlu dicapai

  Realistik, praktikal

  Boleh diukur (masa, kuantiti, kos)

  Bertulis

  Bersifat membuat atau action

  Mengambilkira analisis SWOT

  Apakah

  sasaran

  Masjid

  dari sudut

  pengurusan?

 • Supyan Hussin

  Strategi

  Pendekatan atau cara bagi mencapai setiap objektif yang digariskan

  Selaras dengan objektif

  Memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada (SWOT)

  Mengambil langkah berhati-hati dengan kelemahan dan ancaman

  Realistik, praktikal, boleh dilaksanakan

 • Supyan Hussin

  Contoh Sasaran dan Strategi

  Sasaran 1 (Sasaran

  Utama)

  Mendapatkan sijil ISO

  menjelang 2013

  Strategi

  1. JK induk ISO

  2. JK Kecil Kualiti

  3. JK Audit

  4. Menyediakan jadual

  kerja

  5. Manual kualiti

  6. Prosidur kualiti (SOP

  standard operting

  procedure) mengikut

  tugasan

 • Supyan Hussin

  Contoh Sasaran dan Strategi

  Sasaran 2 (Sasaran

  Utama)

  Mendapatkan laporan

  kewangan masjid

  setiap bulan

  Strategi (KPI kecil)

  1.

 • Supyan Hussin

  Contoh Sasaran dan Strategi

  Sasaran 3 (Sasaran

  Utama)

  Mendapatkan minit

  mesyuarat JK Masjid

  setiap 3 bulan?

  Strategi (KPI kecil)

  1.

 • Supyan Hussin

  Contoh Sasaran dan Strategi

  Sasaran 4 (Sasaran

  Utama)

  Menerbit 52 teks

  khutbah Jumaah

  setahun

  Strategi (KPI kecil)

  1.

 • Supyan Hussin

  Contoh Sasaran dan Strategi

  Sasaran 5 (Sasaran

  Utama)

  Mewujudkan laman/

  blog bagi setiap masjid

  menjelang akhir 2012

  Strategi (KPI kecil)

  1.

 • Supyan Hussin

  Pelaksanaan

  Pelaksanaan strategi dalam jangka waktu yang ditetapkan

  Alat untuk memantau keberkesanan, kelancaran, dan pencapaian

  Menjawab persoalan apa, siapa, bila, dan bagaimana?

  Terjemah dalam bentuk takwim atau jadual

  Elakkan pertindihan

  Pemantauan

  Pengubahsuaian

 • Supyan Hussin

  Pelan Tindakan

  Objektif

  KRI

  Strategi

  KPI

  PI

  Tanggung

  jawab

  Mula Akhir

 • Supyan Hussin

  Takwim Bulan Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4

  Jan

  Feb

  Mac

  April

  May

  Jun

  Julai

  Ogos

  Sept

  Okt

  Nov

  Dis

 • Supyan Hussin

  Penilaian

  Memantau pencapaian sasaran

  Menilai keberkesanan strategi

  Memperkemaskan pelaksanaan

  Melaksanankan pembaikan berterusan

  Audit dalaman

  Mengukur kekuatan

 • Supyan Hussin

  Kesimpulan

  3 faktor utama, saling bergantung/berkait

  rapat: jentera (sistem pengurusan), manusia,

  dan perancangan strategik

  Penggerak: (top-down, bottom-up)

  Kejayaan bergantung kepada kemahuan

  Cantik atas kertas tetapi tidak dilaksana atau

  tidak dapat dilaksanan

 • Terima Kasih

  supyanhussin@yahoo.com

  supyanhussin.wordpress.com

  Supyan Hussin