Click here to load reader

PENGENALAN - · PDF fileKemunculan seni kreatif seperti epik, ... nilai estetika yang tersendiri. Kreativiti . CTU551 ACIS, ... –Tamadun China- Sg. Kuning,

 • View
  349

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PENGENALAN - · PDF fileKemunculan seni kreatif seperti epik, ... nilai estetika yang...

 • CTU551 ACIS, UiTM

  Maruwiah Ahmat 1

  CTU 551 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

  Maruwiah Ahmat

  1

  HASIL PEMBELAJARAN

  Menjelaskan konsep ketamadunan dan tamadun Islam serta sumbangannya.

  Menghuraikan faktor kelahiran dan keruntuhan

  Menjelaskan persamaan dan perbezaan antara tamadun.

  2

  KANDUNGAN

  1. PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN 1.1 Konsep Tamadun 1.2 Kelahiran dan Perkembangan Tamadun 1.3 Faktor Kelemahan dan Kejatuhan Tamadun 1.4 Interaksi antara Tamadun 1.5 Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun

  PENGENALAN

  3

  KONSEP TAMADUN

  ISTILAH TAMADUN

  CIRI-CIRI ASAS

  TAMADUN

  HUBUNGAN ANTARA

  TAMADUN

  PENGENALAN TERMINOLOGI TAMADUN

  4

  ISTILAH TAMADUN

  Umran

  Hadharah

  Madaniyah

  Tamadun

  Civilization

  Peradaban

  Istilah yang pertama diperkenalkan - Diperkenalkan oleh Ibn Khaldun pada abad ke-14 M.

  Bermaksud : Membangun atau memakmurkan bandar (hadharah urbanization) Kawasan tanah yang didiami oleh sekumpulan masyarakat tinggal

  menetap di suatu tempat itu dalam keadaan yang berkembang subur lagi makmur.

  Bandar mesti mempunyai perancangan yang baik agar tamadun bertahan lama.

  Kehidupan cara bandar ialah Kehidupan yang terancang, tersusun dan teratur Wujudnya kemudahan infrastruktur Terletaknya pusat pentadbiran Mempunyai pelbagai kemudahan lain

  5

  Umran

  TERMINOLOGI TAMADUN TERMINOLOGI TAMADUN

  6

  Diperkenalkan oleh Ibn Khaldun

  Bermaksud : Suatu wilayah, daerah, kota, bandar, kampung atau

  tanah yang diusahakan

  Wujudnya kehidupan menetap

  Urbanisasi

  Lawan - al-badawah dan al-badiyah (liar dan pedalaman).

  Menurut Malek ben Nabi - berada di tahap maju

  Hadharah

 • CTU551 ACIS, UiTM

  Maruwiah Ahmat 2

  TERMINOLOGI TAMADUN

  Diambil dari madinah kota (city) sebagai pusat peradaban.

  Bermaksud: Bandar Kehidupan cara bandar

  Suatu peringkat yang tinggi dalam kehidupan kebendaan sesebuah masyarakat yang jelas kelihatan dalam aspek pembangunan, peran-cangan dan penyusunan bandar serta penye-diaan kemudahan infrustruktur.

  Muhammad Farid Wajdi & Sheikh Muhammad Abduh menggunakan istilah ini bagi maksud tamadun.

  7

  Madaniyah

  TERMINOLOGI TAMADUN

  8

  Istilah ini diperkenalkan oleh Jurji Zaidan.

  Maksudnya tahap perkembangan yang tinggi bercirikan bentuk negara dengan pentadbiran yang tersusun rapi, kehidupan bandar, sains, teknologi dan pendidikan yang mencapai perkembangan, arkitektur yang membina monumen dan bangunan besar dan aktiviti kesenian yang berkesan.

  Dalam tamadun Islam semua ciri ini berasaskan agama.

  Tamadun

  TERMINOLOGI TAMADUN

  9

  Istilah bahasa Inggeris yang digunakan secara meluas dengan maksud tamadun.

  Diambil merujuk kepada:

  Civitas (Latin) atau city yang bermaksud kota (kota sebagai pusat tamadun)

  Civil society masyarakat beradab.

  Merangkumi keseluruhan pencapaian dalam kehidupan iaitu:

  Pengetahuan - Kepercayaan

  Kesenian - Moral

  Undang-undang

  Civilization

  TERMINOLOGI TAMADUN

  Muhammad Uthman El-Muhammadi:

  Pencapaian semua aspek pemikiran, moral, sosial dan kebendaan dalam kehidupan sesuatu masyarakat.

  Kamus Dewan:

  Suatu keadaan masyarakat manusia yang bercirikan atau

  Didasari pada taraf kemajuan kebendaan serta

  Perkembangan pemikiran, sosial, budaya, politik dan yang tinggi peradabannya.

  Walaupun wujud beberapa perkataan diperkenalkan, istilah yang digunapakai dalam Bahasa Melayu yang merujuk kepada masyarakat bertamadun ialah: Tamadun dan Peradaban.

  10

  Peradaban

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  11

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  Penempatan Kekal

  Kehidupan Berkualiti

  Stratifikasi Sosial

  Bahasa & Tulisan

  Organisasi Politik & Pemerintahan

  Teknologi & Rekacipta

  Kreativiti

  Kehidupan Beragama

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  12

  Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang boleh membekalkan makanan.

  Ciri-ciri geografi tertentu penting. Lazimnya kawasan lembah sungai dipilih.

  Kewujudan kota atau bandar.

  Penempatan kekal

  Bandingkan dua keadaan.

 • CTU551 ACIS, UiTM

  Maruwiah Ahmat 3

  Petempatan Kekal

  13

  A B

  Bandingkan dua keadaan.

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  Wujud Revolusi Pertanian.

  Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna.

  Hasil pertanian dan perternakan meningkat dan melampaui tahap sara diri.

  Penciptaan peralatan lebih baik untuk meningkatkan produktiviti makanan.

  14

  Kehidupan Berkualiti

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  Peningkatan kualiti hidup yang lebih sempurna

  15

  A B

  Bandingkan dua keadaan.

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  16

  Wujud sistem pengelasan dalam masyarakat berdasarkan kelas dan status.

  Sistem pengelasan masyarakat awal berkait rapat dengan pemilikan kekayaan.

  Status pula mempunyai kaitan dengan kriteria prestij tertentu dalam masyarakat seperti gelaran, panggilan, peraturan atau adat.

  Stratifikasi sosial

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  Wujud organisasi dan institusi sosial

  17

  Perdana Menteri

  Menteri

  Adun

  Penghulu

  Ketua Kampung/Iman

  Orang Banyak

  Kelab NGO - Parti Pertubuhan - Syarikat

  A B

  Bandingkan dua keadaan.

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  18

  Berfungsi sebagai perantaraan komunikasi, perakam, penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu.

  Kesannya:

  Berlaku perkembangan ilmu

  Muncul kelas terpelajar

  Kemunculan seni kreatif seperti epik, puisi dan cerita rakyat

  Bahasa dan sistem tulisan

 • CTU551 ACIS, UiTM

  Maruwiah Ahmat 4

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  19

  Wujud sistem perundangan dan sistem nilai yang lebih teratur.

  Kesatuan politik atau budaya dapat menyatukan masyarakat dalam menentang orang luar.

  Sistem politik dan pentadbiran menjadi lebih kompleks bila tamadun berkembang.

  Contoh sistem politik: beraja atau monarki, demokrasi dan oligarki.

  Organisasi pemerintahan

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  Kehidupan bertamadun mempunyai sistem pemerintahan yang khusus dan wujudnya hubungan dipomatik.

  20

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  21

  Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi - pengkhususan kerja

  Perubahan struktur sosial - pencapaian tahap kecekapan yang tinggi

  Peningkatan daya reka cipta (teknologi baharu)

  Inovasi teknologi alat pengangkutan penciptaan roda, sampan dan kapal besar.

  Teknologi rekacipta

  22

  Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi

  A B

  Bandingkan dua keadaan.

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  Berkembangnya sistem teknologi maklumat

  23

  A B

  Bandingkan dua keadaan.

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  24

  Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri.

  Kreativiti

 • CTU551 ACIS, UiTM

  Maruwiah Ahmat 5

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  Lazimnya bandar-bandar awal muncul di sekitar pusat upacara agama seperti kuil.

  Kepercayaan agama memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun.

  Golongan agama menjadi kelas tertinggi kerana dianggap perantara manusia dengan kuasa-kuasa supernatural.

  Unsur spiritual penting dalam tamadun kerana ia memberi kesan pada tingkah laku dan pembinaan bangunan.

  25

  Kehidupan beragama

  CIRI-CIRI ASAS TAMADUN

  Kehidupan beragama

  26 Tuhan-tuhan pelbagai tamadun.

  HUBUNGAN ANTARA TAMADUN

  27

  Hubungan Antara Tamadun

  Hubungan Dengan Agama

  Hubungan Dengan Budaya

  Hubungan Dengan Bangsa

  Hubungan Antara Tamadun Dengan Agama, Budaya dan Bangsa

  HUBUNGAN ANTARA TAMADUN

  28

  Hubungan antara tamadun dengan agama

  Kebanyakan tamadun berteraskan agama. Masyarakat bertamadun memiliki budi pekerti yang mulia dan

  moral yang tinggi dan ia datang dari ajaran agama dan budaya.

  Kemunculan tamadun silam merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama.

  HUBUNGAN ANTARA TAMADUN

  Budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun.

  Masyarakat berbudaya tinggi mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri kehidupan bertamadun.

  29

  Hubungan antara tamadun dengan budaya

  HUBUNGAN ANTARA TAMADUN

  30

  Hubungan keduanya tidak begitu ketara walaupun terdapat tamadun yang sering dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti tamadun Cina dan tamadun India.

  Hubungan antara tamadun dengan bangsa

 • CTU551 ACIS, UiTM

  Maruwiah Ahmat 6

  Lokasi Strategik

  Ransangan Keagamaan

  Kestabilan pemerintahan

  Kemantapan Ekonomi

  Keteguhan Sosial

  Toleransi terhadap Tamadun Lain

  Penghijrahan

  FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN

  31

  LOKASI STRATEGIK

  Lokasi yang memungkinkan penempatan masyarakat mendapat sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan kehidupan.

  Merujuk kepada faktor geografi.

  32

  Lokasi Strategik

  FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN

  FAKTOR PERKEMBANGAN TAMADUN

  33 Tamadun bertapak mula di

Search related