Pcu da-oradea-24042012

  • View
    446

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Pcu da-oradea-24042012

  • 1. Platforma pentru Integrarea Serviciilor E-Guvernare in SEN (PISEG) urmareste: necesitatea de a creste eficienta, accesul si increderea in guvernareaelectronica necesitatea implementarii Directivei Serviciilor (CE / 123/ 2006) in ceeace priveste Punctul de Contact Unic, de tip electronic si procedurileelectronice, necesitatea cresterii performantei administratiei publice, prinreducerea barierelor administrative si imbunatatirea mediului deafaceri, in linie cu Planul National de Reforme corelat cu StrategiaLisabona, 2005, prin implementarea conceptului de one-stop-shop(OSS) in guvernarea electronica

2. Propunerea directivei privind serviciile in cadrul pietei unice a fost data spre consultare inca din 2004.Dupa ce a suferit o serie de amendamente, Directiva a fost aprobata in 12 Decembrie 2006 (Directiva 2006/123/EC)Romania a transpus Directiva Servicii prin urmatorul cadrul legal: OUG nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii silibertatea de a furniza servicii in Romania, publicata in Monitorul Oficial, ParteaI, nr. 366, din 1 iunie 2009, cu modificarile ulterioare Legea 68/2010 pentru aprobarea OUG 49/2009 privind libertatea de stabilire aprestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, publicatain Monitorul Oficial, Partea I nr. 256 din 20 aprilie 2010 HG 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unicelectronic, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 15 septembrie 2010la care se adauga legislatia sectoriala, aplicabila fiecarei autoritati compententeasa cum sunt definite in OUG. 49/2009, aprobat cu modificari de legea 68/2010 3. Ca act pregatititor al OUG 49/2009, n edina Guvernului din data de 16 aprilie 2008 a fost aprobat Memorandumul cu tema, Adoptarea unor msuri necesare implementrii Punctului de Contact Unic prevzut n cadrul Directivei 2006 / 123 / CE privind seviciile pe pia intern, in cadrul caruia se specific modul de lucru pregtitor n vederea unei ct mai bune implementri a proiectului PCU electronic, iar in baza acestor obligaii rezultate din actele normative mai sus amintite reprezentanii s-a decis accesarea unei surse de finanare cu componena nerambursabil pentru implementarea proiectului.In urma parcurgerii etapelor legale, s-a semnat contractul de furnizare pentru proiectul platforma pentru integrarea serviciilor de e-guvernare in Sistemul Electronic National (SEN) care s-a derulat pe parcursul a noua (9) luni de zile.Finalizarea proiectului si lansarea publica a platformei reprezinta indeplinirea scopului proiectului, insa de acum inainte putem vorbi de pasi concreti pentru indeplinirea prevederilor comunitare de care am vorbit.Proiectul a fost si este o provocare pentru CNRD, in calitate de institutie nou creata la data inceperii proiectului, si reprezinta prin natura si amploarea sa o experienta unica in domeniul operationalizarii platformelor de e-guvernare. 4. Cu ocazia evenimentului organizat in data de 12.05.2011, CNRD a anuntat finalizarea proiectului de dezvoltare a solutiei tehnice PISEGData nu reprezinta si momentul punerii in functiune pentru publicul larg a portalului. Organizarea evenimentului s-a facut pentru a aduce la cunostiinta autoritatilor publice competente finalizarea acestuia, urmand, ca in perioada subsecventa evenimentului, ca acestea sa parcurga pasii necesari pentru a-si putea indeplinii obligatiile legale stabilite prin cadrul legal care a transpuns Directiva Serviciilor 123/EC/ 2006Accesul la platforma este disponibil in regim public incepand cu data de28 noiembrie 2011.In perioada cuprinsa intre evenimentul de lansare si data lansarii publice, autoritatile competente au putut accesa platforma in cadrul sesiuniilor de training si de la statiile de lucru proprii, insa numai in urma semnarii protocoalelor de colaborare interinstitutionale. 5. In urma semanarii protocoalelor de colaborare, autoritatile competente:- se obliga in desemnarea persoanelor responsabile (un titular i un supleant) prinordin/decizie a conducerii instituiei administraiei publice centrale pentru aparticipa, inclusiv n grupurile de lucru sectoriale, la elaborarea fluxurilor deinformaii pentru procedurile de autorizare a activitilor de servicii i integrareaacestora n Punctul de Contact Unic;- personalul desemnat beneficiaza de sesiuni de training pentru rolul deadministrator cat si pentru operatorii platformei, in urma carora se configureazaprocedurile si formalitatile proprii;- beneficiaza de servicii de consultanta si suport tehnic de specialitate;- se stabileste un regim de colaboare in vederea indeplinirii functiilor si obiectivelorlegale ce le revin institutilor ci privire la functionarea PCU electronic si acontinutului informatiilor si documentelor colectate, transmise si procesate prinintermediul acestuia;- se stabileste un canal de comunicare si informare formal intre institutii in ceea cepriveste modificarile legislative din domeniu propriu si cu privire la procedurile siformalitatile disponibile in PCU electronic ca rezultat al protocolului. 6. In urma semnarii protocoalelor de colaboare interinstitutionale (20 in prezent) s-auorganizat 10 sesiuni de training a cate 3 zile la care au participat 18 autoritaticompetente.Din punct de vedere al continutului disponibil, pana in prezent sunt inrolate 124autoritati competente care impreuna cu CNRD au configurat pentru parcurgerea on-line un prim set de proceduri si formalitati disponibile dupa logarea in sistem, dintotalul celor 125 de proceduri documentate si configurate in timpul proiectului.Din totalul de 45 de proceduri configurate in Platforma pentru 7 proceduri apartinandMCSI, se asigura posibilitatatea de parcurgere on-line prin intermediul PCUelectronic.Adresele web la care este disponibila platforma sunt: www. edirect.e-guvernare.rowww.edirect.gov.ro 7. Servicii accesibile prin mijloace electronice princanale securizateTransparenta si functionalitateConsolidarea datelor si informatiilor puse la dispozitiein mod eterogen de catre autoritatile compenteUn cadru de interconectare bazat pe standardedeschisePosibilitatea interconectarii altor sisteme carefurnizeaza servicii electronice publice, inclusiv de tipback-office 8. Istoric centralizat al comunicarii avute de catre autoritatea compententa atat cucetatenii cat si cu alte autoritati competente (inclusiv documente) Sistem de notificari privind solutionarea solicitarilor in termenul legal Interconectarea sistemelor de backoffice Cresterea transparentei si accesibilitatii cetatenilor la serviciile oferite de catreautoritatile competente Cresterea gradului de satisfactie al cetatenilor in relatia acestora cu autoritatilecompentente Reducerea costurilor si timpului necesar pentru rezolvarea solicitarilor 9. dentificare rapida a tuturor procedurilor si formalitatilor necesare pentruobtinerea diferitor avize si autorizari in relatia cu autoritatile competentembunatatirea serviciilor oferite pentru acestia prin reducerea timpului si costurilorin obtinerea informatiilor necesarembunatatirea comunicarii dintre autoritatile compentente si mediul de afaceri,respectiv cetateni 10. Identificare/ autentificare bazata pe un certificat calificat digital al autoritatilor competente emitente din Romania si marcat temporal in conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporala.Utilizarea semnaturii electronice autoritatile competente, in procesul deconfigurare, pot decide daca solicita ori daca emit documente prinintermediul PCU electronic, ca document semnat cu semnaturaelectronica extinsa, bazat pe certificatul calificat digital al autoritatilorcompetente emitente si marcat temporal.Posibilitatea acceptarii platilor electronice; PISEG este interconectat cu Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar (www.ghiseul.ro)Suport multilingv: PISEG beneficiaza de suport multilingv, astfel orice procedura, formalitate ori informatie publicata, poate fi versionata si disponibila in mai multe limbi 11. In cadrul PISEG se face deosebire in cazul procedurilor si formalitatilor administrative prestate transfrontalier 12. Utilizatorii , odata inregistrati si logati in sistem, auacces la o serie de functionalitati, conform rolului pecare il detin: -Dashboard: sumar sintetic privind solicitarile efectuate in sistem si notificarile primite prin intermediul acestuia -Cautare rapida in baza nr. unic PISEG -Administrarea contului -Administrarea continutului -Rularea de rapoarte -Definirea de formulare -Formularea de solicitari si comunicari 13. In functie de rol (AC, IMM, PF, CNRD), in spatiul privat se pot:Initia solicitari de informatiisuplimentareFurniza informatii suplimentareRaspunde la solicitariClasa raspunsuri/ solicitariRepartiza raspunsuri/solicitariInforma cu privire la statusulsolicitarilor 14. In functie de rol (IMM, PF) din spatiul privat se pot:Initia proceduri si formalitatiFurniza informatii suplimentareIncarca documente (semnate electronicdaca este cazul)Urmarii statusul solicitarilorConsulta datele de contact ale autoritatiicompetenteDescarca cadrul legal si sabloane(templates)Identifica nr. unic PISEGCauta dupa numarul unic PISEG 15. Accesibilitatea este un capitol dedicat in cadrul proiectului PISEG,insasi platforma are ca cerinta validarea WCAG 1.0 (nivel A). Cu statut de sistem informatic de utilitate publica, parte integranta a Sistemului e-guvernare din Sistemul Electronic National, CNRD isi propune ca prin PISEG sa fie un exemplu in implementarea cerintelor de accesibilitate web si sa (re)lanseze aceasta preocupare pentru institutiile publice 16. CNRD, conform dispozitiilor legale, este responsabil cu bunafunctionare tehnica a PCU electronic, motiv pentru care, in bazasemnarii protocoalelor de colaboare interinstitutionale asigurapentru autoritatile competente tot sprijinul tehnic posibil, pune ladispozitia acestuia un serviciu de tip help-desk.Pentru utilizatorii finali, CNRD ofera serviciu de tip