pametne instalacije

Embed Size (px)

Citation preview

PROIZVODI I SISTEMI ZA ELEKTRINE INSTALACIJE I INFORMACIONE MREEstr. 476 Kontrola osvetljenja PLC i IR tehnologija

KomforIn One by Legrand

ScenarioIn One by Legrand

str. 486 Scenario kontroleri PLC, IR i RF tehnologija str. 493 Cliane interfonski sistem

BezbednostIn One by Legrand

KomunikacijaIn One by Legrand

str. 498 Kombinovana i osnovna mrea

Pametne instalacije za Va domNOVO 2009PLC scenario kontroler(str. 476)

Daljinski scenario kontroler(str. 486)

472

str. 480 Kontrola osvetljenja RF tehnologija

str. 482 Kontrola roletni PLC, IR i RF tehnologija str. 491 Proizvodi u funkciji interface-a i dodatna oprema PLC i IR tehnologijaNOVO

str. 484 Kontrola grejanja i klimatizacije PLC i IR tehnologija

str. 485 Tehniki detektori PLC tehnologija

str. 490 Scenario kontrole za daljinsko upravljanje PLC tehnologija

str. 500 Kablovi i patch kablovi

str. 501 Dodatna oprema

Cliane unutranja video jedinica(str. 493)

473

INSTALACIJE]

Proizvodi i sistemi

Scenarija i ambijentiScenario kontroleri mogu upravljati razliitim funkcijama (osvetljenje, grejanje, roletne, itd.) sa jedne take i to po elji korisnika

[ PAMETNE474

Dostupni razliiti sistemiSCENARIO KONTROLER SA TAKTILNIM EKRANOM- Omoguava kontrolu itave kue: centralizovanu kontrolu rasvete, roletni, grejanja, multimedijalnih aplikacija, itd. - Povratna informacija i kontrola scenarija na taktilnom ekranu (npr.: kada se iskljui grejanje, sputaju se roletne)

PLC/IR I RADIO SCENARIO PREKIDAI SCENARIO PREKIDA - Jedan scenario prekida za kontrolu: roletni, grejanja, rasvete Upotrebljava se za kontrolu 4 scenarija SCENARIO PREKIDA OSVETLJENJA - Lake poveanje broja kontrolnih taaka Upotrebljava se za kontrolu 2 scenarija

MOBILNA SCENARIO KONTROLA MOBILNI SCENARIO PREKIDA - Kontrolie 6 scenarija daljinskim putem sa bilo kog mesta u kui - Radio (RF) i Infrared (IR) tehnologije - Dostupan sa pozadinskim svetlom koje obezbeuju LED sijalice

KONTROLER AMBIJENTALNOG OSVETLJENJA SA EKRANOM- Kreirajte scenarije osvetljenja u skladu sa svakom situacijom (npr.: ambijentalno osvetljenje za gledanje TV, osvetljenje za prijem gostiju) - U kombinaciji sa In One by Legrand prekidaima moe se koristiti za kontrolu i podeavanje osvetljenja u celoj kui

PREDNOSTI LEGRAND PROIZVODA1 2 3Lake upravljanje velikim brojem funkcija Lokalna ili daljinska kontrola scenarija Sistem je dostupan u PLC/IR ili RF tehnologiji

475

PLC (power line carrier) i IR (infrared) tehnologije prekidai, detektori pokreta, dimeri

kontrola osvetljenja ClianeTM

NOVO

67202(Liscun)

67204(Niklvelur)

67215(Oksidiranielik)

67209(Venge)(1)

Pogodnozaugradnjuunoveobjekteiliprilikomvelikihrenoviranja Mogunostugradnjeudomovima,prijemnimprostorima,recepcijama,radnimprostorima(prodavnicama,restoranima,bolnicama,itd.) OmoguenakontrolaprekoIRkontroleuistojprostorijiiliprekoPLCscenariokontrolera(str.487) PLCproizvodikomunicirajusaRFproizvodimaprekoPLC/RFinterfaceureajakat.br.03606(str.491) Pakovanje Kat.br.

Prekidai

Pakovanje

Kat.br.

Dimeri

1

Jednostrukiilidvostrukiprekidaizakontrolu ukljuenja/iskljuenjastrujnihkrugovauistojili drugimprostorijama Funkcijatransmiterakoristisezadaljinskukontrolu ukljuenja/iskljuenjadrugihPLCprekidaau instalaciji Funkcijaprijemnikakoristisezaizvrenjekomandi primljenih(putemPLCiliIR)oddrugihPLCscenario prekidaa(str.487)iliodstranedrugekontrole osvetljenjaustrujnomkrugu Troinopovezivanjeipostavljanjeudoznu dubine50mm Maksimalnooptereenje(str.479) PLC/IRtransmiter/prijemnikprekidai- zasvetipoveosvetljenja 67201 ednopolniprekida1x2500W J

1

1

67202

erijskiprekida2x1000W S

Prekidasakontrolomukljuenja/iskljuenja/ dimovanjaodgovarajuegstrujnogkruga Fabrikipodeena2nivoaosvetljenjakojase kontroliu+i-tasterima Funkcijatransmiterakoristisezadaljinskukontrolu ukljuenja/iskljuenjadrugihPLCprekidaau instalaciji Funkcijaprijemnikakoristisezaizvrenjekomandi primljenih(putemPLCiliIR)odstranescenario prekidaa(str.487)iliodstranedrugekontrole osvetljenjaustrujnomkrugu Postavljanjeudoznudubine50mm Elektronskazatitaodpreoptereenjaipregrevanja Maksimalnooptereenje(str.479) PLC/IRtransmiter/prijemnikdimer 67210 1 x300W Zainkadescentne,halogeneihalogene sijalicesaferomagnetnimtransformatorom Minimalnooptereenje20W PLC/IRtransmiter/prijemnikdimer saindikatoromstanja JainaosvetljenjaprikazanaprekoLEDsijalica (5LEDsijalicaplaveboje) IndikacijagrekeprekoLEDsijalicecrveneboje 67212 1 x300W Zainkadescentne,halogene,halogene sijalicesaferomagnetnimtransformatorom ihalogenesijalicesaelektronskim transformatorom Minimalnooptereenje20W Zatitaodkratkogspoja 67214 1x600W Zainkadescentne,halogeneihalogene sijalicesaferomagnetnimtransformatorom Minimalnooptereenje20W

1

1

PLC/IRtransmiter/prijemnikprekidaisa indikatorom-zasvetipoveosvetljenja Statusukljuenjaprekidaaseprikazujepreko indikatorskogsvetla 67203 ednopolniprekida1x2500W J

1

67204

erijskiprekida2x1000W S 1

PLCtransmiter/prijemnikdetektorpokreta satasterimazarunukontrolu-zasve tipoveosvetljenja

1

PLCkontrolerosvetljenjasaekranom

1

67215

x1000W-Automatskakontrola 1 ukljuenja/iskljuenjaosvetljenja usleddetekcijepokreta Opremljentasterimazaukljuenje/ iskljuenjerasvete Funkcijatransmiterakoristisezadaljinskukontrolu ukljuenja/iskljuenjadrugihPLCprekidaau instalaciji Ufunkcijiprijemasignalakoristisezaizvrenje komandinapripadajuemstrujnomkrugu, primljenihodstranescenarioprekidaa(prekoPLC iliIR)(str.486)ilidrugihkontrolaosvetljenja Podesivinivoosvetljenja,trajanjaosvetljenjai osetljivostidetekcije IRdetekcija Zonadetekcije:3do10m Podeavanjevremenaiskljuenja:1sdo16min Podeavanjeosetljivosti:3do1000lux Horizontalniugaodetekcije:180 Troinopovezivanje Postavljaseudoznudubine50mm(1)Venge-bojajasena

67209 Podeavanjeikontrolaosvetljenjau celojkui OpremljenLCDekranomza prikazivanjescenarija Moedaupravljasanajvie15scenarija Scenariomoedasepokrenerunoilipreko 24-asovnogili7-dnevnogprogramakojise podeavaukontroleru Povezivanjesafazniminultimprovodnikom230V Postavljaseudoznudubine50mm

Scenariokontroleri(str.487) Maksimalnooptereenje(str.479)

476

Power Line Carrier (PLC) i Infrared (IR) tehnologije prekidai, dimeri, multifunkcionalni prekidai, utinice

kontrola osvetljenja ClianeTM

NOVO

67226(Titanijumstaklo)

88263

88270

03600

Pogodnozaugradnjuunoveobjekteiliprilikomvelikihrenoviranja Mogunostugradnjeudomovima,prijemnimprostorima,recepcijama,radnimprostorima(prodavnicama,restoranima,bolnicama,itd.) OmoguenakontrolaprekoIRkontroleuistojprostorijiiliprekoPLCscenariokontrolera(str.487) PLCproizvodikomunicirajusaRFproizvodimaprekoPLC/RFinterfaceureajakat.br.03606(str.491) Pakovanje Kat.br.

PLC/IRtransmiterscenarioprekida zakontroluosvetljenja

Pakovanje

Kat.br.

PLCDimeriiutinice

1

67208 taster Idealnoreenjezapoveanjebrojakontrolnihtaaka Povezivanjesafazniminultimprovodnikom230V Postavljaseudoznudubine50mm

Koristisezakontroluukljuenja/iskljuenja grupeprekidaailidimerai2scenarija osvetljenja Kontroladimovanjadugimpritiskomna

1

Postavljajusena inu Zakontroluukljuenja/iskljuenja/dimovanjai podeavanjanivoaosvetljenja Funkcijatransmiterakoristisezadaljinskukontrolu ukljuenja/iskljuenjadrugihPLCprekidaau instalaciji Funkcijaprijemnikakoristisezaizvrenjekomandi ukljuenja/iskljuenjaosvetljenjaiunapred podeenogosvetljenja,primljenih(putemPLCiliIR) odstranedrugihPLCscenarioprekidaa(str.487) ilioddrugekontroleosvetljenjaustrujnomkrugu Maksimalnooptereenje(str.479)

LexicPLCtransmiter/prijemnikmodularni dimeri

3

1

PLC/IRtransmiter/prijemnikdimer-utinica600W 67227 ainkadescentnuihalogenu Z rasvetu Koristisezaobezbeenje funkcijaukljuenja/iskljuenja osvetljenjaiunapredpodeenog osvetljenjaodstranescenarioprekidaailidrugih kontroleraosvetljenja Elektronskazatitaodpreoptereenjaipregrevanja Troinopovezivanje Postavljaseudoznudubine50mm Maksimalnooptereenje(str.479) PLCtransmiter-prijemnikmobilnadimer-utinica 500W 88270 Zainkadescentnuihalogenurasvetu Postavljaseiskljuivonavepostojeu 2P+Eutinicu Koristisezaobezbeenjefunkcijaukljuenja /iskljuenjaosvetljenjaiunapredpodeenog osvetljenjaodstranescenarioprekidaailidrugih kontroleraosvetljenja(str.487) 2podesivanivoaosvetljenja

1

1

1

03610 1000Wsaindikatoromstanja Zainkadescentnu,halogenu,halogenu rasvetusaferomagnetskimielektronskim transformatorom PrikaznivoaosvetljenjaprekoLEDsijalica Usluajukratkogspoja,dimerseautomatski iskljuuje.Nakonponovnogputanjaurad,dimer normalnofunkcionie 03611 1000Wzarasvetusabalastom 1-10V Saindikatoromstanja

4modula

LexicPLCtransmiter-prijemnikmodularni multifunkcionalniprekida-Zasvepotroae

1

PLCprekida-utinica

1

Upotrebljavasezakontroluukljuenja/iskljuenja rasvetekojajeprikljuenanautinicu PLC/IRtransmiter/prijemnikprekida-utinica2500W 67226 I zvravakomandeukljuenja/ iskljuenjaprimljeneodstrane scenarioprekidaa(str.487)ili neke drugekontroleosvetljenja Troinopovezivanje Postavljanjeudoznudubine50mm Maksimalnooptereenje(str.479) PLC/IRtransmiter/prijemnikmobilnaprekidautinica2500W 88263 P ostavljaseiskljuivonavepostojeu 2P+Eutinicu Funkcijaukljuenja/islkjuenja pripadajuegstrujnogkruga Zainkadescentnuihalogenurasvetu Dvostrukafunkcija:transmiter/prijemnik Kaoprijemnikmoedaizvrikomandeprimljene odstranedrugihPLCprekidaailidrugihscenario kontrolera(str.487)

03600 Postavljasena inu Kontrola1ili2strujnakrugana4razliita naina:taster,prekida,daljinskakontrola, vremenskiprekida Ufunkcijiprijemasignalakoristisezaizvrenje komandikontroleukljuenja/iskljuenjaprimljenihod stranescenarioprekidaa(str.487)iliodnekedruge kontroleosvetljenja Ufunkcijitransmiterakoristisezadaljinskukontrolu ukljuenja/iskljuenjaiupravljanjedrugimPLC prekidaimauinstalaciji Mogunostiskljuenjaceleinstalacijejednom komandom 2dodatnaulazazaizvrenjekomandina pripadajuemstrujnomkrugu Maksimalnooptereenje(str.479)

3

477

kontrola osvetljenja ClianeTM

Power Line Carrier (PLC) i Infrared (IR) tehnologije

nPrimerinstalacijeiupotrebeuVaemdomuGaraa

2

3Deija soba

Hodnik

2

3

Kuhinja

1

1

Deija soba

1

Dnevna soba

2

1

1

1

Radna soba

4

1

Kupatilo

2Spavaa soba

Kupatilo i toalet

1

1

2

nKontrolaukljuenja/iskljuenja1 2 3 4

JednopolniPLCprekida kat.br.67201/02

JednopolniPLCprekidasa indikatoromstanja kat.br.67203/04

PLCDetektorpokreta kat.br.67215 Moedasekombinujesa drugimprekidaimaradi osvetljenjastazeiliprolaza

PLCprekida-utinica kat.br.67226 Izvravakomandedrugihtransmitera Koristisezalokalnukontrolu

n Kontroladimovanja1 2

nKreiranjescenaosvetljenja1

PLCdimer kat.br.67210/12/14 2memorijskanivoa osvetljenja

PLCdimer-utinica kat.br.67227 Izvravakomandedrugihtransmitera Koristisezalokalnukontrolu

PLCkontrolerosvetljenjasaekranom,kat.br.67209 ZauzimacentralnomestouVaemdomuiu kombinacijisadimerimakoristisezakreiranjerazliitih svetlosnihambijenatausvimprostorijama Podesivnivoosvetljenja

nScenariokontrole1Ukljuenje Iskljuenje Ambijentzaruavanje AmbijentzaTV

2

Scenario-naputanjekue: -iskljuenjecelerasvete -sputeneroletne -iskljuenjegrejanja Kompletnoiskljuenje

Scenario-dolazakkui: -ukljuenjenekolikoprekidaa -ukljuenjegrejanja Podizanjeroletni

PLCscenarioprekida kat.br.67208(str.486) Koristisezapoveanjebrojakontrolnihtaaka Ukombinacijisaprekidaimakontroliegrupeosvetljenja Maksimalno2scenarija

PLCscenarioprekidakat.br.67280(str.486) Koristisezakontrolu4scenarijaosvetljenjau kombinacijisagrejanjemiroletnama

478

nPrimerupotrebeKontrolaipodeavanjerasveteudnevnojsobi ujednomscenarijuN N

Kontrolascenaosvetljenjaudeijojsobi

672 12

Ukljuenje Iskljuenje

1

672 12

Postepeno iskljuenje 0 do 70% Postepeno iskljuenje 30 do 0%

1 2672 27

2672 27 N L

2

882 01

N L

PLCkontrolerosvetljenjasa ekranomnacentralnommestu ukui

1 2

PostavljanjePLCdimeraradikontroleiodreivanjanivoa osvetljenja,kat.br.67212 PostavljanjePLCdimer-utinicekat.br.67227: izvravakomandedimera Primer:lampeseukljuujunaunapredpodeenujainuosvetljenja

1 PLCdimeruspavaojsobizaizborodgovarajuegsvetlosnog ambijenta,kat.br.67212 2 IRmobilniscenarioprekidazakontroluosvetljenja izkreveta,kat.br.88201 AutomatskakontrolaosvetljenjaN

Uhodniku,slobodanprolazakbezbrigeN

672 04

N

1672 15 N L 672 08

1N L

2N L

1 2

PostavljanjePLCdetektorapokretakat.br.67215: duinatrajanjaosvetljenjajevremenskipodesiva DodavanjePLCscenarioprekidaaosvetljenjazaruno ukljuenje/iskljuenjerasvete,kat.br.67208 Svetloostajeukljuenotokomintervalakojijepodeenna detektorupokreta

1 07.30:ukljuitesvetlojednopolnim PLCprekidaemsaindikatoromstanja

8:00asovaPLCkontroler osvetljenjaautomatski iskljuujesvasvetla

2 08.00:PLCkontrolerosvetljenjasaekranomautomatski iskljuujesvetlo

nMaksimalnooptereenje Kat.br. Inkadescentnesijalice 2x1000W 2500W 1000W 300W 300W 600W 1000W 2x2500W ne Halogenesijalice 2x1000W 2500W 1000W 300W 300W 600W 1000W 2x2500W ne Flurescentnesijalice Sijalicesatransformatorom feromagnetskim elektronskim 2x1000VA 2500VA 1000VA 300VA ne 300VA 600VA ne 1000VA 2x2500VA ne Fluokompaktsijalice 2x160W 500W 160W ne ne ne ne 2x500W 1000VAsa1-10Vbalastom

67202/04 67201/03/26 67215 67210 67212 67214/27 03610 03600 03611

2x(2x36W) 8x36W 2x36W ne ne ne ne 2x(8x36W) 1000VAsa1-10Vbalastom

479

radio (RF) tehnologija prekida, dimer, prekida utinica, dimer utinica, multifunkcionalni prekida

kontrola osvetljenja

67230(Kobalt)

67232(Kaolinstaklo)

88265

88272

Pogodnozaugradnjuprilikomlakihrenoviranjabezoteenjazidova Mogunostugradnjeudomovima,prijemnimprostorima,recepcijama,radnimprostorima(prodavnicama,restoranima,bolnicama,itd.) KontrolaradiosignalomuistojprostorijiiliizdrugihprostorijaRFscenariokontrolerima(str.486i487) RFproizvodikomunicirajusaPLCproizvodimaprekoRF/PLCinterfaceureajakat.br.03600(str.491) Pakovanje Kat.br.

RFprekidai

Pakovanje

Kat.br.

RFmobilnaprekida-utinica2500WD irektnopostavljanjena2P+Eutinicu Funkcijaukljuenja/iskljuenja pripadajuegstrujnogkruga Kaoprijemnikizvravakomandeprimljene odstranescenarioprekidaa(str.487) Maksimalnooptereenjena230V : -2500Wzainkadescentnuihalogenurasvetu,ELV halogenurasvetusaferomagnetskimilielektronskim transformatorom

1

Jednopolniprekidazakontroluukljuenja/ iskljuenjapripadajuegiliudaljenogstrujnogkruga Ufunkcijiprijemasignalakoristisezaizvrenje komandikontroleukljuenja/iskljuenjaprimljenih (prekoPLCiliIR)odscenarioprekidaa(str.487) RFprijemnikprekida 67230 1 x300W Postavljanjebeznultogprovodnika,u doznedubine50mm Kadajeupitanjulakorenoviranje,moe dazameniklasineprekidaebezdodatnog povezivanja Maksimalnooptereenjena230V iznosi: -300Wzainkadescentnuihalogenurasvetu -300VAzaELVhalogenurasvetusa feromagnetskimilielektronskimtransformatorom Minimalnooptereenjena230V iznosi60W Elektronskazatitaodpreoptereenjaipregrevanja

1

88265

1

RFmobilnadimer-utinica500W

1

RFscenariokontrolerosvetljenja

Zadaljinskukontrolusvih In One by Legrand funkcijaosvetljenja RFtransmiterscenarioprekidaosvetljenja 67238 Koristisezaukljuenje/iskljuenje grupeprekidaailidimera Kontroladimovanjadugimpritiskomnataster Zapostavljanjenaproizvoljnomestonazidu, bezdodatnogpovezivanjaipostavljanjaudoznu Isporuujesesanosaemi3VCR2032litijumskim baterijama

1

88272 Direktnopostavljanjena2P+Eutinicuza kontrolufunkcijaukljuenja/iskljuenja/ dimovanjarasveteupripadajuem strujnomkrugu Kaoprijemnikizvravakomandeprimljene odstranescenarioprekidaa(str.487) 2fabrikipodeenanivoaosvetljenjakojamoguda senaknadnopodeavajuodstranekorisnika Maksimalnooptereenjena230V : -500Wzainkadescentnuihalogenurasvetu,ELV halogenurasvetusaferomagnetskimilielektronskim transformatorom

Plexomultifunkcionalnidvostrukiprekida- RFprijemnik

RFprijemnikdimerbeznultogprovodnika

1

67232 Jednopolniprekida1x600Wsaindikacijom kontroleukljuenja/iskljuenja/dimovanja 2fabrikipodeenanivoaosvetljenja, kojimasepristupapreko+i-tastera(nivo osvetljenjasemoemodifikovatiodstranekorisnika) Ufunkcijiprijemasignalakoristisezaizvrenje komandiukljuenja/iskljuenja/dimovanjaosvetljenja napripadajuemstrujnomkrugu,primljenihodstrane scenarioprekidaa(prekoPLCiliIR) (str.487)ilidrugihkontrola JainaosvetljenjaprikazanaprekoLEDsijalica (5LEDsijalicaplaveboje) IndikacijagrekeprekoLEDsijalicecrveneboje Postavljanjebeznultogprovodnikaudoznudubine 50mm Uskladusarenoviranjem,ovajproizvodmoedase postavinamestoklasinogprekidaabezizmene oienja Optereenjeza230V : -od60do600Wzainkadescentnu/halogenurasvetu -od60do600VAzaELVhalogenurasvetusa feromagnetskimtransformatorom Elektronskazatitaodpreoptereenjakaoiod pregrevanja

91629 Prekidazakontrolisanje1ili2pripadajua strujnakrugau4razliiteoperativne kontrole:taster,vremenskiprekida, prekida,daljinskiprekida Ufunkcijiprijemasignalakoristisezaizvrenje komandikontroleukljuenja/iskljuenjaprimljenihod stranescenarioprekidaa(str.487)zapripadajui strujnikrug Maks.optereenjepostrujnomkruguna 230V iznosi: -2 500Wzainkadescentnurasvetu -2 000VAzahalogenuiELVhalogenurasvetusa feromagnetskimilielektronskimtransformatorom -8x36Wfluorescentnesijalice26i28 -500Wfluokompaktsijalice

Scenariokontrole(str.486do490)

480

kontrola osvetljenja

radio (RF) tehnologija prekida, dimer, prekida-utinica, dimer-utinica

n PrimerpostavljanjausluajulakogrenoviranjabezoteenjazidovaDodavanjenaizmeninogprekidaausobuN

UkljuenjeeljenerasvetesaulaznihvratailiizkrevetaN

Ukljueno Ukljueno 30% 100%L L 672 38

1 2672 90 672 32

2 1672 30

Iskljueno Ukljueno 60%

1 2

ZamenitiklasianprekidaCelianeRFprijemnikdimerom kat.br.67230,korienjempostojeeinstalacije Bezdodatnogpostavljanjaudoznuipovezivanja,postaviti CelianeRFtransmiterscenarioprekida,kat.br.67238(str.486)

1 2

Bezdodatnogpostavljanjaudoznuipovezivanja,kontrolaiz kreveta,CelianeRFtransmiterscenarioprekida,kat.br.67290 (str.487) ZamenitiklasianprekidasaCelianeRFprijemnikdimerom kat.br.67232bezizmenepostojeeinstalacije

Kreiranjeambijentalnogosvetljenjaubilokomdeludnevnesobe

DodavanjedetektorapokretanapostojeuvanjskurasvetuN 882 10

N

L

2 1L 672 30

672 32 L N L N

1 2

2882 72

882 72

3882 15

1 2 3

ZamenitiklasianprekidaCelianeRFprijemnikdimerom kat.br.67232,korienjempostojeeinstalacije PostavitiRFmobilnudimer-utinicukat.br.88272na postojeuutinicu ZakontroluosvetljenjaubilokomdeluVaegdoma,mobilni radioscenarioprekidakat.br.88215(str.487)

1 2

ZamenitiklasianprekidasaCelianeRFprijemnikprekidaem kat.br.67230bezizmenepostojeeinstalacije Bezdodatnogpostavljanjaudoznuipovezivanja,dodati vodootporniRFtransmiterdetektorpokretakat.br.88210 Usluajudetektovanjapokreta,aljesekomandaRFprijemnik prekidau

481

Power Line Carrier (PLC), Infrared (IR) i Radio (RF) tehnologija

kontrola roletni

NOVO

67251(Niklvelur)

67255(CorianPompeja)

67262(Titanijumstaklo) 03603

Mogunostugradnjeudomovima,prijemnimprostorima,recepcijama,radnimprostorima(prodavnicama,restoranima,bolnicama,itd.) PLCproizvodikomunicirajusaRFproizvodimaprekoRF/PLCinterface-akat.br.03600(str.491) Pakovanje Kat.br.

PLC/IRkontrolaroletni

Pakovanje

Kat.br.

RFkontrolaroletni

1

IndividualniPLC/IRtransmiter/prijemnikkontroler roletnisapodeavanjemotvora Kontrolasvihtipova230V elektrinihmotoraza sputanje/podizanje/zaustavljanjeroletni Kontrolaotvaranja/zatvaranjaotvoradugimpritiskom nataster Ufunkcijitransmiterakoristisezadaljinskukontrolui upravljanjedrugimprekidaimauinstalaciji Ufunkcijiprijemasignalakoristisezaizvrenje komandinapripadajuemmotoru,kojesuprimljeneod: -scenarioprekidaa(str.487) -individualnihiligrupnihkontroleraroletni Postavljanjeudoznudubine50mm Maksimalnooptereenjena230V iznosi1x500VA 67251 Individualnikontrolerroletni

1

1

1

67256

I ndividualnikontrolerroletnisa programabilnimpodeavanjemotvorana roletnama I ndividualnikontrolerroletnisaopcijom direktnogiskljuenjaizscenarija: jednostavnimpritiskomnatasteroverride bezdodatnogprogramiranja

RFprijemnikindividualnikontrolerroletnisa programabilnimpodeavanjemotvoraroletni Kontrolasvihtipova230V elektrinihmotoraza sputanje/podizanje/zaustavljanjeroletni 67261 Funkcijaprijemasignalakoristiseza izvrenjekomandinaelektrinommotoru, primljenihodstranescenarioprekidaaili grupnihkontrolera Postavljanjeudoznudubine50mm Maksimalnooptereenjena230V iznosi1x500VA RFtransmitergrupnakontrolaroletni Transmiterkontrolerzagrupnukontroluindividualnih kontroleraroletni Koristisezaistovremenukontrolusvihroletniili odgovarajuugrupuroletni 67262 Grupnikontrolerilikontrolerzone Opremljennosaem Zapostavljanjenaproizvoljnomestona zidu,bezdodatnogpovezivanjaipostavljanja udoznu Isporuujesesa3VCR2032litijumskimbaterijama

1

67255

1

4modula

In One by Legrand /RTSInterface

1

1

PLC/IRGrupnikontrolerroletnisaindikatorom 67253 Transmiterkontrolerzagrupnukontrolu individualnihkontroleraroletni Moedasekoristizaistovremenukontrolu svihroletniiligruperoletni Dodatna2prikljukakojamogudaprimekomande prekobeznaponskihkontakataodstraneklasinih ureaja(tajmer,fotoosetljiviprekida,itd.) Povezivanjesafazominultimprovodnikomudoznu dubine50mm IndikatoraktivnostiprekoLEDsijaliceplaveboje PLC/IRviezonskitransmiterkontrolerroletni 67254 C entralizovanakontrolagrupeindividualnih kontrolerarasporeenihu4zone

03604 Omoguavakontroludo15 roletniodstranecentralizovane kontroleroletniiRFiliPLCscenario prekidaa(str.487)ukombinacijisa PLC/RFinterface-omkat.br.03606(str.491) MoedasekoristisaRTSradio kontrolnomjedinicomkat.br.67269(str.515) Postavljasena inu

3

1

Sigurnosnikompletzavetar/sunce

03603 Automatskakontrolaroletniu skladusajainomdnevnog svetlaijainomvetra -Senzorbezupotrebebaterija idodatnogpovezivanja(bez ica),postavljasenamesto kojejeizloenovetruisuncu Podeavanjeosetljivostiuodnosunajainuvetra (izmeu7i80km/h)ijainusvetla Podacisealjuradiosignalomdokontrolnog modula Upotrebasolarnihbaterija -Kontrolnajedinicapostavljasena inu, povezanasafazniminultimprovodnikom Funkcijatransmiteraobezbeujeslanjekomande podizanje/sputanjenaPLCiliRFindividualni kontrolerroletni

3

1

RFvodootporniindividualnikontrolerroletni

49505 UfunkcijiprijemasignalakoristisezaizvrenjeRF komandi(sputanje/podizanje/zaustavljanjeroletni) primljenihodstraneRFgrupnihkontrolera Zaspoljanjuupotrebuilipostavljanjeusputeni plafon Maksimalnooptereenjena230V iznosi1x500VA

482

kontrola roletni

Power Line Carrier (PLC), Infrared (IR) i Radio (RF) tehnologija

nPrimerupotrebeCentralizovanailigrupnaPLCkontrolaroletni GrupnaRFkontrolaroletni

1 1672 51 672 51

1 1672 61 672 61

N L N L

N L

N L

2672 53 N L

2672 62

1

2

IndividualniPLCkontrolerpostavitiblizuroletnikojetreba kontrolisati(kat.br.67251/55/56):montaauzid Povezujesenaelektrinumreu230V sajednestraneina kontakteelektrinogmotorazakontroluroletnisadrugestrane UsredinjemdeluVaegdomamoetepostavitigrupniPLC kontrolerroletnikat.br.67253,montaauzid.Povezujesena elektrinumreu230V

1 2

IndividualniRFkontrolerroletnipostavitiblizusvakeroletne kojatrebadasekontrolie(kat.br.67261):zamenitipostojei kontrolerroletniupotrebomistogoienja UcentralnomdeluVaegdomapostaviteCelianeRFgrupnu kontroluroletnikat.br.67262bezupotrebeugradnedoznei dodatnogoienja(isporuujesesalitijumskimbaterijama)

Postavljanjeproizvodazaupravljanjeroletnamabezoteenja zidova 1495 05

Principrada Sigurnosnikompletzavetar/sunce

3

NL

1036 03

672 62

2672 62

2

NL

036 03

3672 61 N L

1 2 3

PostavitiRFvodootporniindividualnikontrolerroletni kat.br49505 Kompaktnihdimenzija:moesepostavitiukuiteroletni Blizusvakeroletne,postavitiCelianeRFcentralizovani kontrolerroletnikat.br.67261naproizvoljnomestonazidu bezupotebeugradnedozneidodatnogoienja UnekojudaljenojsobiiliucentralnomdeluVaegdoma,bez upotrebeugradnedozneidodatnogoienja,naproizvoljno mestonazidupostaviteCelianeRFgrupnikontrolersvih roletnikat.br.67262

1 2 3

Senzorzavetar/suncepostavitiubliziniroletniilitende (naistojstraniobjekta) Kontrolnajedinicakojajepostavljenaurazvodnomormanuili tabliprimapodatke(kojealjesenzorzavetar/sunce)ialjeihdo individualnogkontroleraroletni CelianeRFindividualnikontrolerroletni/tendikat.br.67261, moesepostavitiumestovepostojeegklasinogkontrolerauz istooienje. Napomena: -mogunostpoveanjabrojaindividualnihkontroleraroletni -mogunostrunekontroleroletniosimusluajukadajebrzina vetradostiglavrednostzakojupodeensenzoraljesignalza sputanje/podizanje

483

Power Line Carrier (PLC) i Radio (RF) tehnologija

OVO kontrola grejanja i klimatizacije N

kontrola grejanja

Power Line Carrier (PLC) i Radio (RF) tehnologija

nPrimerupotrebeUgradnjaprilikomlakihrenoviranjabezoteenjazidova. Odravanjeodgovarajuetemperatureueljenomvremenskom periodukodgrejanjanatenogorivo,gasilistruju.L N

1916 29

267442(Titanijum)

Pogodnozaugradnjuprilikomlakihrenoviranjabezoteenjazidovakao izaugradnjuunoveobjekteiliprilikomvelikihrenoviranja Mogunostugradnjeudomovima,prijemnimprostorima,recepcijama, radnimprostorima(prodavnicama,restoranima,bolnicama,itd.) ireenjakojasukompatibilnasasistemom In One by Legrand PLCproizvodikomunicirajusaRFproizvodimaprekoPLC/RFinterface ureajakat.br.03606(str.491) Pakovanje Kat.br.

674 52

Termostatizasvetipovegrejnihtela

1 2

1

1

1

Temperaturnaregulacijakodgrejanjanagas,teno gorivoilistruju PLCsobnitermostat 67440 Opsegpodeavanjatemperature od+7do+30C Preciznostpodeavanja0.5C Sa1beznaponskimC/Okontaktom Kontakt8Azanoveobjekteiliukombinacijisa PLCprijemnikom(kat.br.03600str.491)za postavljanjeublizinikotlakodrenoviranja Postavljaseudoznudubine50mm PLCiRFprogramabilnisobnitermostati Dnevnoinedeljnoprogramiranje Vizuelnakontrolaodgovarajuegprograma Opsegpodeavanjatemperatureod+7Ci+35C Preciznostpodeavanja0.5C 4podesivatemperaturnanivoa Trajnosnimanjeprograma 100satiautonomije 67442 PLCsobnitermostat 110/230V Prekidnamo8A Zanoveobjekteiliukombinaciji saPLCprijemnikom(kat.br.03600str.491)za postavljanjeublizinikotlakodrenoviranja 67452 RFsobnitermostat aljekomandeRFmultifunkcionalnom prekidau(kat.br91629,str.480), kojisepostavljaublizinikotla Isporuujesesabaterijama

PovezatikontaktkotlasaPlexoRFmultifunkcionalnimprekidaem kat.br.91629 PostavitiCelianeRFprogramabilnisobnitermostatkat.br.67452 RFsobnitermostataljekomandeukljuenja/iskljuenjado multifunkcionalnogprekidaazaodravanjeodgovarajue temperaturezadanekojisuunetiuprogramiranireimrada

Ugradnjaunoveobjekteiliprilikomvelikihrenoviranja.Odravanje odgovarajuetemperatureueljenomvremenskomperiodukod grejanjanatenogorivo,gasilistruju.

1036 00 NL

2

674 42

A

N L

1 2

PovezatikontaktkotlasaPLCprijemnikmultifunkcionalnim prekidaem(str.491)kat.br.03600 PostavitiCelianePLCprogramabilnisobnitermostat PLCprogramabilnisobnitermostataljekomandeukljuenja/ iskljuenjadomultifunkcionalnogprekidaazaodravanje odgovarajuetemperaturezadanekojisuunetiuprogramirani reimrada

nProgramabilnisobnitermostatkat.br.67442/52Tasterizadirektanpristup odgovarajuimprogramima Tasterzapotvrdu

Tasterzapodeavanjevremenskog perioda(prisustvailiodsustva) Primer: -vremeprisustva: 22Cutokunedelje -vremeodsustva: 18Cutokuvikenda

Jasanprikazprogramaieljenetemperature ukui Primerprogramiranja: -temperaturaod22C uvremenuod06.00-08.00iod17.00-22.00 svakogradnogdanaunedeljii uvremenuod06.00-22.00vikendom -temperaturaod18C uvremenuod08.00-17.00iod22.00-06.00 svakogradnogdanaunedeljii uvremenuod22.00-06.00vikendom

484

tehniki detektoriPLC i RF tehnologija

tehniki detektori

Power Line Carrier (PLC) tehnologija

nPrimerupotrebeDetektorpoplavekat.br.67522ukombinacijisaelektro-ventilom

67522(Titanijum)

67523(Beli)

3

Mogunostugradnjeudomovima,prijemnimprostorima,recepcijama, radnimprostorima(prodavnicama,restoranima,bolnicama,itd.) PLCproizvodikomunicirajusaRFproizvodimaprekoPLC/RFinterface ureajakat.br.03606(str.491) Pakovanje Kat.br.

1675 22

Elektro-ventil

2

PLCTehnikidetektoriZasmanjenjebrojarizikaiboljezatiteljudii imovine,upotrebadetektorajeodogromnog znaaja Mogudasekoristezakontroluaktuatora(iliventila) lokalnoi/ilidaljinskimputem,kaoizaukljuenje alarmauistojilinekojdrugojprostoriji OpremljenisuC/Okontaktom,zujalicomiLED sijalicama

1 2 3

1

1 1

Detektorpoplave 67522 Ukazujenaprisustvoprovodnetenosti prekoLEDsijalica Visinapostavljanjasenzoraodreuje dozvoljeninivotenosti Isporuujesesa1senzoromi2mkabla UgradnjauBatiboxdoznuza2mehanizma, dubine50mm(str.565) Detektormetana 67523 AktiviranjeC/Okontaktaislanjescenario signalazaaktiviranjeaktuatoraili informisanjekontroleraocurenjugasa UsaglasnostisastandardomEN50194 UgradnjauBatiboxdoznuza2mehanizma, dubine50mm(str.565) Detektorbutana/propana 67524 AktiviranjeC/Okontaktaislanjescenario signalazaaktiviranjeaktuatoraili informisanjekontroleraocurenjugasa UsaglasnostisastandardomEN50194 UgradnjauBatiboxdoznuza2mehanizma, dubine50mm(str.565)

Postavitidetektorpoplavekat.br.67522namestopogodnoza detekcijupoplave Usluajudetekcijeprisustvaprovodnetenosti,detektoraktivira elektro-ventilkojiautomatskizatvaradovod Detektorpoplaveuciljuintegracijeurazliitescenarijemoe dabudeukombinacijisascenarioprekidaem(npr.:spustiti roletne,iskljuitigrejanjeidovodvodeelektromotornimventilom)

Detektormetanakat.br.67523

1675 23

LAN

3036 18

RFTehnikidetektori

1

1

1

Detektorpoplave,visoketemperature iotvorenihvrata 88218 Ukazujenaprisustvotenosti,visoketemperaturei otvorenihvratailiprozora Ualarmnommodu,prekoRFmultifunkcionalnog prekidaakat.br.91629,kontrolieukljuenje elektroventilailisirenekat.br.41545 Dimenzije:126x26x33mm Isporuujesesa2senzora,kablomduine2m, litijumskombaterijom9V(autonomijarada4godine) Detektorprisustvagasa 88217 Ukazujenaprisustvometanaipropan/butangasa Ualarmnommodu,prekoRFmultifunkcionalnog prekidaakat.br.91629,kontrolieukljuenje elektroventilailisirenekat.br.41545 Detektorprisustvadima 88216 Postavljanjenaplafon Vizuelnaizvunasignalizacijajaine85dBna1m Ualarmnommodu,prekoRFmultifunkcionalnog prekidaakat.br.91629,kontrolieukljuenje elektroventilailisirenekat.br.41545 Isporuujesesalitijumskombaterijom(autonomija rada4godine)

NL

Elektro-ventil

2

1 2 3

Postavitidetektormetanakat.br.67523namestopogodnoza detekcijumetana(ukuhinji,prostorijigdejekotao,itd.) Usluajudetekcijeprisustvametana,detektoraktivira elektro-ventilkojiautomatskizatvaradovodgasa DetektormetanamoedabudeukombinacijisaIPaxiophone ureajemkat.br.03618(str.490)radidaljinskogupozorenja

485

Power Line Carrier (PLC), Infrared (IR) i Radio (RF) tehnologija

scenario kontroleri

NOVO

67208(Strukturniinox)

67280(Mandarina)

88201

88200

88220

67238(Venge)(1)

PLCproizvodikomunicirajusaRFproizvodimaprekoPLC/RFinterface-akat.br.03606(str.491) Daljinskakontrolasvihfunkcija(osvetljenje,podizanje/sputanjeroletni,grejanje,alarm)prekoPLC,IRiRFprijemnika Pakovanje Kat.br.

PLCkontrolaosvetljenja

Pakovanje1

Kat.br.

Daljinskiupravljaza24scenarijaM oedakontroliedo12vrstaosvetljenja: dimovanjeiliukljuenje/iskljuenje Kontroliedo24scenarija

1

Zadaljinskukontrolusvih In One by Legrand funkcijaosvetljenja PLC/IRtransmiterscenarioprekidazakontrolu osvetljenja 67208 Koristisezakontroluukljuenja/iskljuenja grupeprekidaailidimerai2scenarija osvetljenja Kontroladimovanjadugimpritiskomnataster Idealnoreenjezapoveanjebrojakontrolnihtaaka Povezivanjesafazniminultimprovodnikom230V Postavljaseudoznudubine50mm

88220

RFscenariokontroleriosvetljenja

A

1

67280

PLCiliIRscenariokontroleZadaljinskukontrolusvih In One by Legrand funkcija:osvetljenje,podizanje/sputanjeroletni, grejanje,alarm PLCtransmiterscenarioprekidasaindikatorom stanja Kontrola4scenarija Povezivanjesafazniminultim provodnikom230V Postavljaseudoznudubine50mm LexicPLCmodularniscenariokontroler Postavljasena inu Kontrolado8scenarija Svakiscenariomoebitipokrenut direktnimpritiskomnadodeljenitaster nasamomkontrolerukojisenalazina prednjojstranipanelailidaljinskimputem:taster, vremenskiprekida,prekida,itd. 8dodatnihulaza Nakoniznenadnognestankastrujeiponovnog ukljuenja,proizvodseautomatskivraau operativnostanjeukojemjebioneposrednopre prestankasaradom Prenosniscenariokontroler-IR oedakontroliedo6scenarijaIR M tehnologijom IsporuujesesaLR03baterijama Daljinskiscenariokontroler-IR moguavaIRkontrolu: O ureajakojiimajuIR In One by Legrand prijemnik 4scenarija jednogTV-a Automatskaproceduramemorisanja IsporuujesesaLR03baterijama

1

1

A

1

4modula

03612

3

1

1

88201 88200

In One by Legrand Zadaljinskukontrolusvihfunkcija osvetljenja RFtransmiterscenarioprekidazaosvetljenje 67238 Koristisezaukljuenje/iskljuenjegrupe prekidaailidimera Kontroladimovanjadugimpritiskomnataster Zapostavljanjenaproizvoljnomestonazidu, bezdodatnogpovezivanjaipostavljanjaudoznu Isporuujesesanosaemisa3VCR2302litijumskim baterijama RFtransmiterdetektorpokreta 88209 adaljinskukontroluscenarijaosvetljenja, Z detekcijompokreta IRdetekcija Zonadetekcije:12m Podeavanjevremenaiskljuenja:6sdo16min Noino/dandetekcija Horizontalniugaodetekcije:90 Zapostavljanjenaproizvoljnomestonazidu IsporuujesesabaterijamaLR03 RFVodootpornitransmiterdetektorpokreta 88210 Z adaljinskukontroluscenarijaosvetljenja, detekcijompokreta IRdetekcija Zonadetekcije:16m Podeavanjevremena:6sdo16min Podeavanjeosetljivosti:10do4000lux Horizontalniugaodetekcije:180 Zapostavljanjenaproizvoljnomestonazidu IsporuujesesabaterijamaLR03

1

(1)Venge-bojajasena

486

Power Line Carrier (PLC), Infrared (IR) i Radio (RF) tehnologija (nastavak)

scenario kontroleri

NOVO

67290(Titanijum)

88215

67284(Kaolinstaklo) Pakovanje Kat.br.

88205

88222(Isporuujesesauniverzalnimdaljinskimupravljaem) Pakovanje Kat.br.

RFscenariokontrole

MediaServerUPNP

1

1

1

Zadaljinskukontrolusvihfunkcija:osvetljenja, podizanja/sputanjaroletni,grejanjaialarma RFtransmiterscenarioprekida 67290 K ontrola4scenarija Postavljasenaproizvoljnomestonazidu, bezdodatnogpovezivanjaipostavljanja udoznu Isporuujesesanosaemisa3VCR2302 baterijama Prenosniscenariokontroler-RF/IR 88215 Moedakontroliedo6scenarijaIRiliRF tehnologijom Pozadinskoosvetljenjenalazisenasvakomtasteru (beloLEDsvetlo:tasterzaiskljuenje,plavoLED svetlo:scenariotaster) Depniprenosniscenariokontroler-RF 88205 Moedakontrolie4scenarija Isporuujesesalitijumskom baterijom3VCR2032 Zaunutranjuispoljanjuupotrebu

1

88222 Obezbeujekontroludo10scenarija Moedasekoristizakontrolu razliitihureaja(TV,kunibioskop, raunar)ukunojmultimedijalnoj mrei Obezbeuje: -distribucijuaudioivideopodatakasajednog raunarauistojmrei -websurfovanje Isporuujesesauniverzalnimdaljinskim upravljaem,kablovimaiprogramom Napajanje:230V

A

PLCscenariokontrolersataktilnimekranom

1

67284 230V napajanjeikonekcijanaLAN mreu UPNPstandard 3,5taktilniekran Kontrolasvihproizvodaucentralizovanom scenariju Upravljanjescenarijima: -runopokretanjescenarijadirektnosaekrana -automatskiu12mesenomprogramu Uscenarijumoedasekontrolieosvetljenje,grejanje, sputanje/podizanjeroletniimulimedijalnefunkcije(u kombijacijisaMediaserveromkat.br.88222) Moedaupravljasamaksimalno80kontrolnihjedinica Vizuelnaidentifikacijaodgovarajuegscenarija naekranu Nadzorproizvoda(moedaprikaestanjekontrolne jediniceilitehnikogdetektoranaekranu) PostavljaseuBatiboxdoznu,2x2mehanizma, kat.br.80121

A

487

scenario kontroleri

Power Line Carrier (PLC), Infrared (IR) i Radio (RF) tehnologija

nPrimerupotrebeMediaServera

Komunikacionamreaukui 1 1 2 PostavitinazidniVDIorman(str.137) PostavitiCelianeRJ45utinicu:1za svakiraunari1ubliziniTVaparata

2 2 3673 53 673 53

PostavljanjeikorienjeMediaServera 3 3 4 PrikljuitiMediaServernakunu komunikacionumreu UkljuitiMediaServeruzkorienje daljinskogupravljaa(kojise isporuujezajednosaserverom) moetegledatifilmoveifotografijena TV-u,sluatimuzikukojasenalazina raunaruisurfovatiInternetom

2

673 53

4 4

nPokretanje scenarija preko daljinskog upravljaa

nUpotrebadaljinskogupravljaa

Izborpristupa multimedijalnom sadrajunaPC raunaru

Izborscenarijakontrole

Navigacionitasteriza multimedijalnoprikazivanje Primeriscenarija: Ukljuitisvehalogene sijalice Spustitiroletnei ukljuitisve halogenesijalice

672 51

672 30

1N L N L

1

Primeriscenarija: -spustitiroletne -ukljuitihalogenesijalice -ukljuitijainusvetla lampina20%

Celokupno iskljuenjerasvete

Dimovanjerasvete: -jainasvetlahalogenih sijalicana30% -jainasvetlalampina20% DVDkontrola

2

1 2

In One by Legrand PostaviteCelianeprekidaezakontrolu osvetljenjairoletni Korienjemdaljinskogupravljaa,pokrenitescenario.Naprimer scenariobiskop:sputanjeroletni,dimovanjerasvete,putanjefilma

488

nPLCscenariokontrolerkat.br.67284Primeriscenarija Vee(ukombinacijisa In One by Legrand prekidaima):sputanjeroletni,iskljuenjerasveteu dnevnojsobi,dimovanjejainesvetlalampina50% Buenje(ukombinacijisakontroleromosvetljenja): prekidaiuspavaojsobiukljuujujainurasvetena 20%ili30%,5minutakasnijeukljuujesesvetlona stepenicama Kunibioskop(ukombinacijisaMediaServerom): sputanjeroletniudnevnojsobi,dimovanjerasvete iprikazivanjeeljenogfilma(filmsenalazinaPC raunaru)naTV-u

Taktilniekran zapregled svihpodeenih scenarija

Tasterizanavigaciju

1-Izborprostorije

2-Izborkontrolazaveizabranu prostoriju

3-Programiranjekontrola

ProitekrozsveprostorijeuVaojkui (dnevnasoba,kuhinja,radnasoba,spavaa soba,itd.) Mogunostdodavanjaimodifikovanjanovih prostorijaisoba

Prikazsvihodgovarajuihkontrolaiscenarija Izborkontrolakojemogudaseprogramiraju zaizabranuprostoriju

Kreiranjeimodifikovanjenovihscenarijaza izabranuprostoriju

nPrimerscenariokontrolaukuiSaPLCCelianescenarioprekidaemkat.br.67280ili RFverzijomkat.br.67290kojijepostavljennaizlazuizkueIzlazakizkue: -iskljuenjecelerasvete -sputanjeroletni -iskljuenjegrejanja Odlazakukupovinu: -iskljuenjecelerasvete -iskljuenjegrejanjana2sata Kompletno ukljuenje

SaRF/IRprenosnimscenariokontroleromkat.br.88215 kojisenalaziudnevnojsobiJainasvetla lampina30%, TVambijent

Jainasvetlalampina70%, ambijentzagoste

LEDsijalicazaindikaciju aktiviranogscenarija

Dimovanjerasvete: plafonskarasveta 100%,lampe50%

Podizanjesvihroletni

Dolazakkui: -ukljuenjeodreenogbrojarasvete -ukljuenjegrejanja

Iskljuenje plafonske rasvete

Kompletno iskljuenje

489

Power Line Carrier (PLC) tehnologijaIzborscenarija (od1do10) Izbordogaaja (od1do10)

scenario kontrole za daljinsko upravljanjeLANkonekcija

scenario kontrole za daljinsko upravljanjePower Line Carrier (PLC) tehnologija nPrincipugradnjeIPAxiophone-aPristup udaljenom raunaru Komunikacija Instalacija u kui

Telefonska utinica Tasterzauenje scenarija Programiranje scenarija(sa indikatoromstanja) Nultiprovodnik Fazniprovodnik 03618 Programiranjescenarija (tehnikialarm,slanjee-mail poruke,detekcijapoplave) Pakovanje Kat.br. 6modula Povratnainformacija odogaaju INTERNET LAN konekcija Indikatorkonekcijesa LANmreom Indikatorprotoka podataka

Udaljeni PC raunar

ADSL adapter

Local PCIn One By Legrand

ADSL modem/ router Switch

Rasveta

Roletne

IP Axiophone N

IPAxiphoneWAP mobilni telefon

1

03618 Upotebljavasezadaljinskeaktivnosti: -kontrola10scenarija(rasveta, kontrolaroletni,grejanje,itd.) -povratnainformacijao5dogaaja (povratnainformacijaostanjustrujnog krugailistanjutehnikogsenzora) -prikazivanjeporukautekstualnojdatoteci -modifikacijakontrolnihtastera Mogunostpovezivanjasasvimproizvodimakoji sadrebilokojiInternetpretraiva(PCraunar, mobilnitelefon,pocketPC,itd.)istalnu(telefonsku, ADSL,kablovsku)ilimobilnu(Wi-Fi,GPRS,itd.) Internetkonekciju inuinapajasesamree230V Postavljasena Pristupovomproizvodujezatienprekolozinke kojasemoemenjatiodstranekorisnika

L

N

L

N

L

N

nPrincipradaIPAxiophone-aStranicasa sigurnosnim logovanjemza pristuppreko Internetailiu lokalnoj raunarskojmrei

3

A

Prilagoavanje scenarija Mogunost kontroleiuvanja do10scenarija

Stranicazadaljinsku kontrolurazliitih scenarija: (osvetljenje,roletne, grejanje,itd.)sa potvrdnomporukomo izvrenomscenariju

Stranicaza prikazivanje razliitihdogaaja kojisejavljajuu sluajudetekcije tehnikogidrugog alarmaukui

490

proizvodi u funkciji interface-a i dodatna opremaPower Line Carrier (PLC) i Radio (RF) tehnologija

03600

03612

03606

03604

03608

03609 Pakovanje Kat.br. 4modula

88223

Proizvodiufunkcijiinterface-aLexicPLCtransmiter-prijemnikmodularni multifunkcionalniprekidazasvevrstepotroaa Postavljasena inu Kontrola1ili2strujnakrugana4razliita naina:taster,vremenskiprekida, prekida,daljinskiprekidasatajmerom Ufunkcijiprijemasignalakoristisezaizvrenje komandinapripadajuemstrujnomkrugu,primljenih odstranescenarioprekidaa(str.487)ilidrugih kontrolaosvetljenja Ufunkcijitransmiterakoristisezadaljinskukontrolu ukljuenja/iskljuenjaiupravljanjedrugimPLC proizvodimauinstalaciji Mogunostiskljuenjaceleinstalacijejednom komandom 2dodatnaulazazaizvrenjekomandina pripadajuemstrujnomkrugu Maksimalnooptereenje(str.479) LexicPLCmodularniscenariokontroler P ostavljasena inu Kontrolado8scenarija Svakiscenariomoebitipokrenut direktnimpritiskomnadodeljenitaster nasamomkontrolerukojisenalazina prednjojstranipanelailidaljinskimputem:taster, vremenskiprekida,prekida,itd. 8dodatnihulaza Nakoniznenadnognestankastrujeiponovnog ukljuenja,proizvodseautomatskivraau operativnostanjeukojemjebioneposrednopre prestankasaradom PLC/RFinterface O bezbeujekomunikacijusvih In One by Legrand proizvoda,nezavisno odPLCiliRFtehnologije

Pakovanje

Kat.br. 2modula

Dodatnaoprema

1

03600

3

1

Faznikapler(faznaspojnica) 03608 F aznikapler400V Obezbeujemeusobnukomunikaciju In One by Legrand proizvodaizmeutrifaze

A

4modula

1

1

1

4modula

03612

3

Faznifilter 03609 Faznifilter230V 63A Omoguavaizolacijuceleinstalacijeili odreenogdelainstalacije Obezbeujezatituinstalacijeodneeljenih smetnjikojesemogupojavitiodstranedrugih elektrinihureajailisistema Filteriusputenomplafonu Upotrebljavajusezafiltriranjeelektromagnetnihsmetnji kojegeneriuelektronskipotroai Obezbeujepoveanjeimpedanseelektrinemree Potrebnojepostavititojemogueblieureaju kojigeneriesmetnje(npr.usputenomplafonukod rasvetesaelektronskimbalastom) 88223 150W

A

1

88221

1 000W

1

4modula

03606

1

4modula

Interface In One by Legrand /RTS 03604 Omoguavakontroludo15 roletniodstranecentralizovanekontrole roletniiliPLC/RFscenarioprekidaau kombinacijisainterfaceureajem kat.br.03606 MoedasekoristisaRTSradio kontrolnomjedinicomkat.br.67269(str.515) Postavljasena inu

3

491

proizvodi u funkciji interface-a i dodatna opremaPower Line Carrier (PLC) i Radio (RF) tehnologija

nPrincippovezivanjaModularnimultifunkcionalniprekida(kat.br.03600) sabeznaponskimkontaktimaiPLCinterface-om Modularnifaznifilter(kat.br.03609)

Taster, vremenski prekida, prekida

L N Brojilo

Fazni provodnik Nulti provodnik

036 09 Fazni filter N L

Pripadajuistrujnikrug In One by Legrand

Modularniscenarioprekida(kat.br.03612) sabeznaponskimkontaktom

Modularnifaznikapler(faznaspojnica)(kat.br.03608)

L3 L2 L1 N

3 fazna provodnika Nulti provodnik Brojilo

036 09 Taster N L Prekida

036 09

036 09

036 08 Fazni kapler

Pripadajuistrujnikrug In One by Legrand

ModularniPLC/RFinterface(kat.br.03606)

Filterusputenomplafonu(kat.br.88223)

7 mm

N L

2m

88223

N L

Prekidaili dimer

Elektronski balast

492

ClianeTM video interfonski sistemi sa interkomunikacijomkomplet za 1 ili do 10 stanova

NOVO

ClianeTM audio interfonski sistemi sa interkomunikacijomkomplet za 1 do 20 stanova

67545(Kaolinstaklo) Pakovanje Kat.br.

63361

63360

67547(Oksidiranielik) Pakovanje Kat.br.

63341

63340

Videointerfonskikit

Audiointerfonskikit

1

63331 Celianevideointerfonskikit-ugradnaverzija Sadri:videopozivnipanelsaugradnomdoznom, unutranjuvideojedinicusakolormonitorom(hands free),nosazavideojedinicu,2x2mehanizma Batiboxugradnudoznu,okvirititanijummasku, napajanjeivideoadapter Proirenjesistema:4audio(kat.br.67545)ilivideo unutranjejedinice(kat.br.67547)

1

63311 Celianeaudiointerfonskikit-ugradnaverzija Sadri:pozivnipanelsaugradnomdoznom,unutranju audiojedinicu(handsfree),nosazaaudiojedinicu, ugradnudoznuza2mehanizma,okvirititanijummasku inapajanje Proirenjesistema:4audiounutranjejedinice (kat.br.67547)

Unutranjavideojedinica

Unutranjaaudiojedinica

1

67545 Celianehands-freeugradnaunutranja videojedinica Isporuujesesanosaem Sadri:Mikrofon,zvunik,tasterzajavljanjei otvaranjevrata,tasterzaautomatskoiskjuenje zvonasaindikatorompoziva Mogunostinterkomunikacijeizmeudve unutranjevideojedinice Isporuujesebez: -Celianeokvira(str.540) -Maske(str.538) -2x2mehanizmaBatiboxugradnedozne(str.565)

1

67547 Celianehands-freeugradnaunutranjaaudio jedinica Sadri:Mikrofon,zvunik,tasterzajavljanjei otvaranjevratai2dodatnatastera Podesivajainazvukaizvona Indikatorpriguenostizvona Mogunostinterkomunikacijeizmeudve unutranjeaudiojedinice Isporuujesebez: -Celianeokvira(str.540) -Maske(str.538) -4/5modulaBatiboxugradnadoznadubine50mm

KompletvideopozivnihpanelaUgradnipozivnipanel Jednostavno2-inopovezivanje Podesivakamerauboji Pozivsapanelapritiskomnapozivnitaster Dranatpisasatrajnimilitrenutnimpozadinskim svetlom Mogunostugradnje2pozivnapanelaza2ulaza, nezavisno Paneliseisporuujusaugradnomdoznom Opremiti:napajanjemkat.br.63435,video adapteromkat.br.63434,odgovarajuimbrojem unutranjihjedinicakat.br.67545ili67547ivideo distributerimakat.br.63432 Elektronskabravanijeukljuenaukomplet Za1stan Doznadimenzija:V122x125xD57.5 Paneldimenzija:V133x133 Za2stana Doznadimenzija:V122x125xD57.5 Paneldimenzija:V133x133 Za4stana Doznadimenzija:V221x125xD57.5 Paneldimenzija:V232x133 Za6stanova Doznadimenzija:V221x125xD57.5 Paneldimenzija:V232x133 Za8stanova Doznadimenzija:V221x125xD57.5 Paneldimenzija:V232x133 Za10stanova Doznadimenzija:V221x125xD57.5 Paneldimenzija:V232x133

KompletaudiopozivnihpanelaUgradnipozivnipanel Jednostavno2-inopovezivanje Pozivsapanelapritiskomnapozivnitaster Dranatpisasatrajnimilitrenutnimpozadinskim svetlom Mogunostugradnjedo9pozivnihpanela(za9ulaza) Podeavanjejainezvonanaunutranjojjedinici Paneliseisporuujusaugradnomdoznom Opremiti:napajanjemkat.br.63435,audiojedinicom kat.br.67547 Elektronskabravanijeukljuenaukomplet Za1stan Doznadimenzija:V122x125xD57.5 Paneldimenzija:V133x133 Za2stana Doznadimenzija:V122x125xD57.5 Paneldimenzija:V133x133 Za4stana Doznadimenzija:V122x125xD57.5 Paneldimenzija:V133x133 Za6stanova Doznadimenzija:V221x125xD57.5 Paneldimenzija:V232x133 Za8stanova Doznadimenzija:V221x125xD57.5 Paneldimenzija:V232x133 Za10stanova Doznadimenzija:V221x125xD57.5 Paneldimenzija:V232x133 Za12stanova Doznadimenzija:V221x125xD57.5 Paneldimenzija:V232x133 Za16stanova Doznadimenzija:V320x125xD57.5 Paneldimenzija:V331x133 Za20stanova Doznadimenzija:V320x125xD57.5 Paneldimenzija:V331x133

1

63341 63342 63344 63346 63348 63340 63352 63356 63350

1

63361 63362 63364 63366 63368 63360

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

493

dodatna oprema

OVO ClianeTM interfonski sistemi N ClianeTM interfonski sistemikomplet za 1 do 20 stanova

nInterfonskisistemsainterkomunikacijomDijagrampovezivanjasa1pozivnimpanelomkat.br.63341i1 unutranjomjedinicomkat.br.67547

63435

230 V 63434 Pakovanje Kat.br. 63431

12 V 250 mA maks. 30

=

Dodatnaoprema

1

Napajanjeza2-ineinstalacije 63435 Zamaksimalno99audioili50videounutranjih jedinicapojednompozivnompanelu 230V -27V-1.2A Veliine8modula

Brojicakojisekoristinezavisanjeodbrojastanova:2iceza obasistema(audioivideo) Dimenzijeaudiounutranjejedinicekat.br.6754745 40,2

=

1

1

1

63434 63432 40898

1

63431

1

03648

1

63400

1

63433 63438

1

2-inivideoadapter Veliine2modula Videodistributer Sa4izlazaza4stana Elektronskabrava Zalevuidesnustranuotvaranja.12V ili 6W-158x26x32mm Snagaimpulsnogsignalazabravumorabitiveiod 9Wilisedodajeureajzarelejnukontrolu kat.br.63431ili63433 Interfacezadodatnukontrolu Upotrebaljavasezarelejnukontrolutasteraza odgovarajuefunkcije(osvetljenje,automatsko otvaranjevrata,itd.) Veliine4modula In One by Legrand Interface Koristisezakreiranjescenarijauvezisa interfonskimsistemima Kontrolabravezavrata,prikazstanjatehnikogi kunogalarmanaekranuunutranjejedinice Veliine4module Konfuguracionijumper-i Pakovanjesadri: 13konfiguratorasaoznakom1, 3konfiguratorasaoznakom2, 2konfiguratorasaoznakom3, 2konfiguratorasaoznakom4, 2konfiguratorasaoznakom5, 2konfiguratorasaoznakom6, 2konfiguratorasaoznakom7, 2konfiguratorasaoznakom8, 2konfiguratorasaoznakom9, 2konfiguratorasaoznakom0 Rele C/Obeznaponskikontakt:maks.24V-8Aza otpornikei4Azainduktivnepotroae Veliine2modula Modulzainterkomunikacijudo5jedinica Omoguavakomunikacijuizmeurazliitih unutranjihjedinicaukui Maksimalnikapacitet5unutranjihjedinica Veliine4modula

=

Vanarastojanjakodugradnjeaudiointerfonskogsistema Audiounutranja jedinica 140m 340m 210m 500m 420m 1000m 580m 100m 290m 50m Napajanje 200m Pozivnipanel 30m Brava

0.28mm2 0.50mm2 1mm2

494

113

nVideointerfonskisistemiDijagrampovezivanjasa1pozivnimpanelomkat.br.63361i 1unutranjomjedinicomkat.br.67545

Dijagrampovezivanjasa5videounutranjihjedinicaimodulomza interkomunikacijukat.br63438

12 V 250 mA maks. 30 230V

=

Brojicakojisekoristinezavisanjeodbrojastanova:2iceza obasistema(audioivideo) Dimenzijeunutranjevideojedinicekat.br.67545151,5 33,2

151,5

230V

Vanarastojanjakodugradnjevideointerfonskogsistema Videounutranja jedinica Napajanje Pozivnipanel

>0.2mm2 PT278(28mm2) SYT6/10-SYT5/10 (0,50mm2) SYT9/10-SYT8/10 (1mm2)

50m 50m 50m(maks.rastojanje) 90m 115m 1 0m(maks.rastojanje) 5 60m 80m 1 40m(maks.rastojanje) 200m 200m 2 00m(maks.rastojanje)

Dijagrampovezivanjasavideodistributeromsa4izlaza kat.br.63432

Dijagrampovezivanjasajednimrelejomzadodatnukontrolu kat.br.63431

230V 230V

495

]PAMETNE INSTALACIJE

Proizvodi i sistemi

Komunikacija, komfor i sigurnostsistem je skup reenja po Vaoj meri. Kombinacije razliitih scenarija ine Va dom ugodnijim, bezbednijim i savremenijimIn One by Legrand

[

Reenja po Vaem izboru:In One by Legrand reenja omoguuju korisniku izbor nivoa komunikacije, komfora i sigurnosti kombinacijom razliitih funkcija

REENJA KOMUNIKACIJEUivajte u digitalnom okruenju i kontroli pristupa Vaoj kui. Ove fukcije mogu biti u kombinaciji sa Vaim stilom ivota i sigurnosnim reenjima.

KOMUNIKACIONA MREA

KOMBINOVANA MREA Vrlo visok protok podataka kao i omoguen pristup Internetu preko RJ 45 utinica OSNOVNA MREA Osnovna infrastruktura za distribuciju telefonskog signala i TV-a kroz ceo objekat

Venge(1)

Titanijum

(1)Venge-bojajasena

496

REENJA U VAEM STILUKontrola osvetljenja, roletni i grejanja su funkcije koje ine Va dom ugodnim i koje mogu da budu integrisane sa zatitom i reenjima za komunikaciju OSVETLJENJE Jednim pritiskom na prekida iskljuite sva svetla u kui ROLETNE Spustite sve roletne na Vaoj kui jednim pritiskom na prekidau GREJANJE Podesite temperaturu u Vaoj kui jednom komandom

Scenario prekida

Grupni kontroler roletni

Multimedijalni orman Distribucija TV i telefonskog signala Kombinovana mrea

Programabilni termostat

REENJA ZATITEKONTROLA PRISTUPA Ostvarite ivi kontakt i lepu dobrodolicu uz scenario za kontrolu rasvete na ulazuVideo interfonski sistem

PREDNOSTI LEGRAND PROIZVODA1 2Ponuda koja odgovara svakom zahtevu Prilagodljiva infrastruktura koja obezbeuje veliku brzinu za multimedijalne servise

497

razvodni ormani i oprema sa odgovarajuom namenom, do 24 RJ 45 i 6 TV utinica BROJUTINICA1do4TVutinice 1do4TVutinice 1do6TVutinica 1do8RJ45utinica 1do16RJ45utinica 1do24RJ45utinica MULTIMEDIJALNIORMANIOrmanzaopremanje Belavrata Providnavrata ili 32910 01332 01342 32911 01333 01343 32912 01633 01643

kombinovana mrea

OPREMAZADISTRIBUCIJUTELEFONSKOGSIGNALA8-portniRJ45telefonskispliter (maksimalno2telefonskelinije) Telefon/ADSLspliter(zaADSLInternet) 32734 32982 32734 32982 32734 32982

OPREMAZAPRIJEMIDISTRIBUCIJUTELEVIZIJSKOGSIGNALA-4-strukiTV/SATspliterzakoaksijalnikabl -6-strukiTV/SATspliterzakoaksijalnikabl 73982 73982 73982 73983

OPREMAZAFORMIRANJERAUNARSKEMREE4-portni10/100Mbpsswitch,LCSblok 5-portni10/100Mbpsswitch 8-portni10/100Mbpsswitch 32713 33293 33291 32713 33293 33291 32713 33293 33291

OPREMAZAPRIJEMIDISTRIBUCIJUDIGITALNOGSIGNALALCSblok,4RJ45konektora,Kategorije5e,FTP Patchpanelza3bloka Patchkabl,0.30m Patchkabl,0.60m 51756 51756 51751 32731 32731 32731 32914

KABLZADISTRIBUCIJURAUNARSKIHPODATAKAITELEFONSKOGSIGNALAKablKat.5e,F/UTP(FTP)-LSZH(1x4parice), duine305m,isporuujeseukutiji 32752 32752 32752

TVUTINICACelianeTV-R-SATutinicazakoaksijalnikabl 67388 67388 67388

RJ45UTINICA(zatelefonskisignaliraunarskepodatke)CelianeRJ45utinica,FTPKat.6 67353 67353 67353

KABLOVISAPRIKLJUCIMATVKablsa1mukomi1enskomutinicom (9.52mm)RJ45 RJ45

Duine2m

91024 51641 51642 51694

91024 51641 51642 51694

91024 51641 51642 51694

KablKat.5e,FTP,Duine2m zapovezivanjeraunara,tampaa,itd.umreuDuine3m Kablzapovezivanjetelefona Duine2m

RJ11

RJ45

NAPAJANJEZAOPREMUUORMANUMosaic2P+Eutinicesaautomatskimprikljucima (maksimalno2utinice) Kutijazaormanopremljenasa4x2P+EMosaicutinicom 77111 77111 32987

DODATNIPROIZVODI2-strukaTVspojnica(kapler)zakoaksijalnikabl 2-strukiTVspliter,2400Mhz,2Fizlaza 2-strukispliterTV/Internet,zakoaksijalnikabl CelianeWi-Fipristupnataka Bela Titanijum 73970 73985 73980 67364 67365 73970 73985 73980 67364 67365 73970 73985 73980 67364 67365

498

kombinovana mrea

razvodni ormani i oprema sa odgovarajuom namenom, do 24 RJ 45 i 6 TV utinica

32734

73983

32910

32911

32912

32914

eme veza i tehnike karakteristike (str. 502) Kombinovanamrea:dvarazliitatipautinicezaraunareiteleviziju OmoguavatelefonskuiraunarskumreuprekoRJ45utinicaiTVmreuprekoTV/RD/SATutinica NeophodnojedodelitiRJ45utinice(str.520) Pakovanje Kat.br.

Multimedijalniormanizaopremanje

Pakovanje

Kat.br.

1

1

1

Bezvrata Za8RJ45utinica+4TVutinice 32910 Sadri: -1policu(180x125x35mm)zaostaluopremuu mrei -1 ina -2nosaaza2P+Eutinice Za16RJ45utinica+4TVutinice 32911 Sadri: -1policu(180x125x35mm)zaostaluopremuu mrei -1 ina -2nosaaza2P+Eutinice Za24RJ45utinice+6TVutinica 32912 Sadri: -1policu -1 ina -4 draazaaktivneureajeumrei Opremasepatchpanelomkat.br.32914

OpremazadistribucijuTVsignalapreko RJ45utinice(optimalnamrea)LCSpatchjedinice Opremljen:1ulaznimkonektoromtipaFi 4xRJ45izlaznakonektora Isporuujesesa2kablaRJ45/IEC9,52mmza povezivanjeTV-anaRJ45utinicuisa RJ45/konektoromtipaF Patchjedinica DistribucijaTVsignalazalinkoveod5mdo32m irinaopsega:47Mhzdo862Mhz 2patchjedinice DistribucijaTVsignala,internetaitelefonskog signalakojiseprenosiprekokoaksijalnogkabla Zalinkoveod5mdo32m irinaopsega:47Mhzdo862Mhz 2patchjedinice DistribucijasatelitskogiTVsignala Zalinkoveod5mdo25m irinaopsega:47Mhzdo2150Mhz Spliter:TV/internet Upotrebljavasesakat.br.32715zainternet prikljuakprekokoaksijalnogkabla 1izlaznikonektorzakat.br.32715 1izlaznikonektorzakablovskirouter/modem

3 3 3 3

1 1

32715 32714

1

32719

1

73985

1 1 1 1 1 1

01332 01333 01633 01342 01343 01643

VrataIP40-IK07BelaRAL9010 Zaormankat.br.32910 Zaormankat.br.32911 Zaormankat.br.32912 Providna Zaormankat.br.32910 Zaormankat.br.32911 Zaormankat.br.32912

32914 32985 32990

Opremazaormankat.br.32912

1 1 11

11

5 1 1 3 5 5

Opremazadistribucijutelefonskogsignala 32734 LCSpatchjedinicasa8RJ45izlaznihkonektoraza distribucijutelefonskihsignalana8telefona (ili4telefonaukolikosekoriste2telefonskelinije) 32982 ADSLspliterzaistovremenokorienjetelefonskei ADSLlinije OpremazadistribucijuTV/SATsignala 73982 TVspliter,4Fizlaza,0-2400Mhz 73983 TVspliter,6Fizlaza,0-2400Mhz Opremazaraunarskumreu 32713 LCSpatchjedinica4-portniSwitchsa4RJ45 10/100Mbpskonektora,1dodatnikonektorna zadnjojstranizaproirenjemree Dodatnaraunarskaoprema 32731 LCSpatchjedinicasa4RJ45konektora, FTP,Kat.5e 51756 MultimedijalniPatchkabl,0.3m 51751 MultimedijalniPatchkabl,0.6m

Opremazasvetipoveormana

Patchpanel Panelzaopremanjesa3LCSjedinice Fiksnapolica Zaostaluopremuumrei,zaormankat.br.32912 Panelizanapajanje Zanapajanjeaktivnihureajaumreisa230V PanelzaopremanjeMosaic2P+Eutinicama Veliine8modula 32988 Panelopremljensa4x2P+Eutinicama-10/16A

A

Kablkat.5e,FTP,patchkablovi,utinicei Wi-Fipristupnetake(str.500do501) Dodatnaoprema(str.501)

499

osnovna mrea

razvodni ormani i oprema za distribuciju signala do telefonskih i TV utinica

kablovi i patch kabloviza kombinovanu i osnovnu mreu

34200

51641

51694

01195

51221

Osnovnamrea:telefonitelevizija UpotrebljavajusezadistribucijutelefonskogsignaladoRJ45utinicai TVsignalakoaksijalnimkablomdoTVutinica

Pakovanje

Kat.br.

Modularnadistributivnakutija

Pakovanje

Kat.br.

Kabloviipatchkablovi

1

Zamaksimalno4telefonskeiTVutinice 01195 Sadri2 inenakojesepostavljaopremakoja jezatopredviena(TVspliteri,ITDutinice)

3

250(1)

51221 34200

Opremazadistributivnukutiju kat.br.01195 305(1)

1 10

5 5

10

Opremazaprijemirazvodtelefonskogsignala ITDRJ45utinica 12-pinskidistibutivniblok Opremazadistribucijutelevizijskogsignala koaksijalnimkablom 73980 TVspliter,2Fizlaza,0-2400Mhz 73982 TVspliter,4Fizlaza,0-2400Mhz Dodaci 51244 UgradnaploazadistributivnukutijuiliTVspliter 4izlaza Montaana inu

3

5

Kabl1x4parice,zaprenosSAT/TVsignala 32779 100W LSZH:halogenfree UsaglasnostisastandardimaEN50-441-3 iUTE-C90483 Duine:250m Isporuujesenakoturu Teina:21kg Zaoptimalnumreu Kabl1x4parice,Kat.5e,F/UTP(ranijeFTP) 32752 100W LSZH:halogenfree UsaglasnostisastandardimaISO/IEC11801-2.0i EN50173-1 Duine:305m Isporuujeseukartonskojkutiji Teina:12kg Zatelefonskuiraunarskumreu RJ45-RJ45patchkablzaraunarskumreu UsaglasnostisastandardimaISO/IEC11801-2.0i EN50173-1iEIA/TIA568 51641 Kat.5eF/UTP RJ45 RJ45 Duina:2m Zakombinovanemree 51642 Kat.5eF/UTP RJ45 RJ45 Duina:3m Zakombinovanemree RJ11-RJ45patchkablzatelefonskukonekciju 51694 Zakombinovaneiosnovne RJ11 RJ45 mree Duine:2m Koaksijalnikabl9,52zaTV 91024 Duine:2m TVmukikonektor TVenskikonektor

5

1

1/10

(1)Brojmetaraupakovanju

500

dodatni proizvodi

Wi-Fi pristupna taka, spliter, spojnica (kapler), PLC adapter

67365(Titanijum)

73964

73980

Tehnike karakteristike (str. 502)

Pakovanje

Kat.br.

Wi-Fipristupnataka

Pakovanje

Kat.br.

TVOprema

1

Mogunostproirenjaraunarske mreeukui Obezbeujebeinukonekcijuraunarau kuikaoiInternetpristupsvihureajakoji suopremljeniWi-Fikarticom KonekcijanamreuostvarujeseprekoRJ 45konektora(min.Kat.5e) PostavljanjeuBatiboxugradnudoznu veliine2mehanizmaidubine50mm Bela Aluminijum 802.11bgWi-Fipristupnataka 67364 7365 6 Napajanje-230V~ 51705

5

5

25 10

1

Tester UpotrebljavazatestiranjejaineWi-Fi signala

5 5 5

Dodatniproizvodizaprenospodataka 5-portniswitch10/100MbpsRJ45STP Zapostavljanjenapolicu Isporuujesesanapajanjem Dimenzije:116x70x215 8-portniswitch10/100MbpsRJ45STP Zapostavljanjenapolicu Isporuujesesanapajanjem Dimenzije:171x98x29 AdapterzaNapajanjeprekoEthernet mree(PoE) Upotrebljavasezaistovremeno obezbeivanjenapona48Vislanja podatakakrozEthernetmreu,za2 pristupnetakekojesukompatibilnesa ovimureajem(telefonVOIP,IPkamera,itd.)

1

33293 33291 32717

Kompenzatorgubitaka 73963 Kompenzacijagubitakaprenosasatelitskogsignala, 12dB Varijabilniatenuator 73964 Fkonektorizavarijabilniatenuator Adapter 73991 MukiFadapter Linijskisatelitskipojaava 91047 Pojaanje20dB 1izlaz950-2400Mhz Napajanjepreko15VDCdemodulatora Satelitskispliteriiskretnice Opremazadistribucijuzemaljskog/satelitskogTV signalailiADSLsignala 73980 TV/SATspliter,2Fizlaza,slabljenje:5dB, 0-2400Mhz 73970 TV/SATskretnica,47/2400MHz/950-2400Mhz 73985 Skretnicazapojaanisignalod5-862Mhz

1

1

RaunarskeiTVutinice(str.520) Ureajiprenaponskezatitezatelefonske linije(str.439) RJ45utinice(str.520)

501

kombinovana i osnovna mreaxxxxx

nRazvodniormanizaopremanjeLCSblokovimai dodatnomopremom (osimkat.br.01195)

nPrimerpovezivanjaLCSjedinicaiRJ45utinica

Telefonska centrala

Izlazni konektori 1 2 3 4

1

Televizija TV LCS blok 01195 Kat.br. 01195 32910 32911 32912 250 250 250 430 32910 V 235 360 485 615 32911 D 120 100 100 180 32912 5 6 7 8

6

9 Switch/Ruter 9 10 11 12

BrojpozicijauskladusaLCSblokovima: Razvodniormanikat.br.32910,32911,i32912imajurezervisan prostorzarazliiteLCSblokove.UpotrebaLCSblokovaomoguava kreiranjeirazvojraunarskemreeukui,kaoidistribucijudigitalnih signalazarazliitevrstemedija:TV,raunareiraunarskuopremu, telefone,itd.

nPregledkablovaiutinicakojesekoriste

Kombinovana mrea Osnovna mrea Optimalna mrea

Televizija TVutiniceikablovi UtinicaTV-RD-SAT 17/19VATC koaksijalnikabl UtinicaTV-RD-SAT 17/19VATC koaksijalnikabl

Telefon Podaci Telefonskeutinice Raunarskeutinice ikablovi ikablovi Wi-Fipristupnataka UtinicaRJ45,FTP,Kat.5e Kabl,F/UTP(ranijeFTP),Kat.5e UtinicaRJ45, FTP,Kat.5e Kabl,F/UTP (ranijeFTP),Kat.5e

UtinicaRJ45,STP,Kat.6 Kabl,FTP,LSZH,kat.br.32779

nDistribucijaTVsignalaprekoRJ45utinice TipTVsignala Analogni Digitalni(DTT) (upotrebaadaptera) Kablovski (upotrebadekodera) ADSL (upotrebadekodera) Satelitski (upotrebadekodera) Konvencionalnadistribucija n n n n n

-DistribucijaTV-ADSL,kablovskogTVisatelitskogsignala omoguenojeprekoUHF/VHFmodulatora(dijagramnastr.503) -UpotrebaLegrandkablazaOptimalnumreuomoguava povezivanjesatelitskogdekoderaprekoRJ45utinice

502

nDijagrampovezivanjauormanukodkombinovanemreeIzlaznisignaldoutiniceRJ45iliWi-Fipristupnetake

nDistribucijaTVsignalaprekoRJ45utinice TipTVsignala Konvencionalnadistribucija OK OK OK OK OK AnalognaTV DigitalnaTV KablovskaTV ADSLTV SatelitskaTV

-UpotrebaLegrandkablazaOptimalnumreuomoguava povezivanjesatelitskogdekoderaprekoRJ45utinice -DistribucijaTV-ADSL,kablovskogTVisatelitskogsignala omoguenojeprekoUHF/VHFmodulatora

Napajanje 230 V

Kat.br.67364ili67365

nDijagrampovezivanjazaWi-FIpristupnutaku802.11b/gstandard kat.br.673/64/65

Jednostavanprincip povezivanjanaRJ45 utinicu

Kategorijakabla: minimalno5e

Rasporedicau saglasnostisa standardimaEIA/TIA568A ili568B,bezuzemljenja Wi-Fi-pristupnatakasepovezujeumreu prekoRJ45utinice

Sigurnosnoreenje UokviruprogramaCelianenalazisesoftwarezasigurnosnuzatitu Wi-Fipristupnetake(isporuujesenaCD-u)kojikosrititrivrste protokolazaenkripcijupodataka: -WEP(podranodstranesvihWi-Fiureaja) -WPA -PSK Wi-Fipristupnatakaimavanuuloguustrukturnomkabliranju.Pored smanjenjabrojakablovauraunarskiminstalacijama,WI-Fipristupna takaomoguavamobilnostudelukojipokriva.

Legrand-lanWi-Fiudruenja

503