63
OPIS Jed.mj. OPĆI UVJETI: U jediničnim cijenama uključeno je sljedeće: 1. Oprema: 2. Montaža: 2.2. Sve vrste radova na montaži nove opreme, 3. Ispitivanje 4. Ostalo BJELOVAR B.Papandopule 14, Tel: 043/ 231 711 Red.b r. Količi na 1.1. Nabava, carina, osiguranje, prijevoz i svi ostali troškovi uključivo primopredaja materijala na gradilištu, 1.2. Dokumenti o dokazu uporabljivosti, u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07. 1.3. Uvjerenje o kakvoći, u skladu s Uredbom NN 127/99. 2.1. Sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija, 2.3. Pračenje pogona i otklanjanje eventualne nedostatke u garantnom roku. 3.1. Ispitivanje i parametriranje; po završetku svake faze i konačna ispitivanja pa završetku svih radova (tlačne probe) 3.2. Funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad, 3.3. Pračenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku. 4.1. Dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova doba isključenog pogona, 4.2. Svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.

Strojarske instalacije

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Strojarske instalacije

OPISJed.mj.

Količina Jed. cijena

OPĆI UVJETI:

U jediničnim cijenama uključeno je sljedeće:

1. Oprema:

1.3. Uvjerenje o kakvoći, u skladu s Uredbom NN 127/99.

2. Montaža:

2.2. Sve vrste radova na montaži nove opreme,

3. Ispitivanje

4. Ostalo

NAPOMENA.

d.o.o ZA INŽINJERIG, TRGOVINU I USLUGE BJELOVAR B.Papandopule 14,

Tel: 043/ 231 711

TD161/09

Red.br.

1.1. Nabava, carina, osiguranje, prijevoz i svi ostali troškovi uključivo primopredaja materijala na gradilištu,

1.2. Dokumenti o dokazu uporabljivosti, u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji NN 76/07.

2.1. Sve vrste radova na izradi i montaži zaštitnih mjera i provizorija,

2.3. Pračenje pogona i otklanjanje eventualne nedostatke u garantnom roku.

3.1. Ispitivanje i parametriranje; po završetku svake faze i konačna ispitivanja pa završetku svih radova (tlačne probe)

3.2. Funkcionalne probe, podešenje i puštanje u probni rad,

3.3. Pračenje pogona i otklanjanje eventualnih nedostataka u jamstvenom roku.

4.1. Dodatni troškovi radne snage (dnevnice, prekovremeni i noćni rad) zbog izvođenja dijela radova doba isključenog pogona,

4.2. Svi ostali neimenovani pomoćni radovi i materijal, koji su potrebni za kompletno dovršenje radova po ovom troškovniku.

Page 2: Strojarske instalacije

SADRŽAJ:

1. PLINSKA INSTALACIJA

2. RADIJATORSKO GRIJANJE

3. PODNO GRIJANJE

4. KOTLOVNICA

5. ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA

6. VENTILACIJA REKUPERATORSKIM KOMORAMA

7. VENTILACIJA KUHINJE

8. HLAĐENJE INVERTER KLIMA UREĐAJIMA

1. PLINSKA INSTALACIJA1.1.

Ručni iskop jame 4.5

U svim stavkama potrebno je predvidjeti nabavu transport na gradilište, montažu i spajanje te programiranje potrebne opreme, s ugradnjom kvalitetnog i atestiranog materijala, skele, pomoću stručne i kvalificirane radne snage, sve u skladu s tehničkim propisima i normama. Također, u svim stavkama je predviđena manja građevinska pripomoć u vidu štemanja i izrade odgovarajućih prodora.

U opisanim stavkama troškovnika definirana je tražena kvaliteta odabrane opreme ili proizvoda, a ponuditelj može nuditi opremu ili proizvode bilo kojeg proizvođača, ako zadovoljava traženu kvalitetu.

Ručni iskop jame za uvarivanje na mjestu spoja na ulični plinovoda tlocrtne dimenzije 1,5 m x 1,5 m i dubine 2,0 m, te ostali potreban ručni iskop na trasi plinovoda. Obračun po m3:

m3

Page 3: Strojarske instalacije

1.2.

Strojni iskop rova L=70 m 30.0

1.3.

Piješčana posteljica 6.0

1.4.

Zatrpavanje rova 24.0

1.5.

PEHD, d32 x 3,0 (priključak) m` 44.0

PEHD, d63 x 5,8 (mjereni plinovod) m` 33.0

1.6.

Elektrofuzijska spojnica - d32 kom 2.0

Elektrofuzijska spojnica - d63 kom 2.0

1.7.

Prelazni komad d32 - DN25 kom 2.0

Prelazni komad d63 - DN50 kom 2.0

1.8.

90x5,1 mm m 7

110x6,3 mm m 10

1.9.

"Z" brtva; d32/d90 kom 2

Strojni iskop rova za podzemni plinovod širine 0,4 m i prosječne dubine do 1,0 m za polaganje PEHD cijevi, od spoja na ulični plinovod do zapadnog pročelja predmetnog objekta. Obračun po m3:

m3

Dobava suhog pijeska i postavljanje pješčane posteljice debljine sloja 10 cm za polaganje PEHD cijevi te zatrpavanje pijeskom 10 cm iznad tjemena cijevi.

m3

Zatrpavanje rova materijalom preostalim od iskopa, uz istovremeno močenje i nabijanje slojeva. Rov poravnati na niveletu uređenog terena.

m3

Dobava i polaganje plinske polietilenske cijevi PEHD PE100, PN6, S5/SDR11za izvedbu podzemnog plinovoda. Obračun po m` ugrađenog cjevovoda.

Dobava i montaža elektrofuzijske spojnice PEHD PE100, PN10, S5, SDR11 kao Georg Fisher .

Dobava i montaža prijelaznog komada PE/čelik, PE100, SDR11 kao Georg Fisher.

Nabava i transport na gradilište zaštitne PEHD cijevi S8,3/SDR 17,6. Obračun po m cijevi potrebne za zaštitu, tj. postavljene zaštitne cijevi. Cijevi se ugrađuju ispod prometnice i na djelu ispod parkirališta unutar predmetne parcele.

Dobava i montaža "Z" brtvi predviđenih za brtvljenje krajeva zaštitnih cijevi, učvršćenom s odgovarajućim obujmicama od nehrđajućeg čelika.

Page 4: Strojarske instalacije

"Z" brtva; d63/d110 kom 2

1.10.

Distantni prsten Ø32; H=25 mm. kom 6

Distantni prsten Ø63; H=15 mm. kom 8

1.11.

Traka za obilježavanje m 70

1.15.

Cijev: Ø33,7 x 3,25 mm m 6.0

Cijev: Ø60,3 x 3,65 mm m 6.0

1.16.

DN25; PN6 kom 1.0

1.17.

DN25, PN10 kom 1.0

1.18.

Plinski regulator tlaka 133-4-72 kom 1.0

1.19.

Plinskog brojila G16 kom 1.0

Nabava i montaža distantnog prstena, proizvodnje kao ANIK. Prstene ugraditi na svakih 2 m sprovodne cijevi za profile. Na krajevima zaštitne cijevi se ugrađuju po dva prstena zajedno.

Dobava i polaganje trake iz PVC-a za obilježavanje plinovoda s natpisom PAZI PLIN minimalne širine 60 mm

Dobava i montaža čelične bešavne cijevi (DIN 2440) uz antikorozivnu zaštitu i premaz završnim uljanim naličem žute boje. Ugradnja u sklopu plinskog ormarića i do prelaznog komada, te kod zapadnog pročelja predmetnog objekta. Podzemni plinovod zaštitit bitumenskim premazom.

Dobava i montaža plinske, navojne, kuglaste slavine zajedno s brtvenim materijalom. Ugradnja u kod plinskog ormarića.

Dobava i montaža plinskog navojnog filtera sa spojnim i brtvenim materijalom.

Dobava i montaža regulatora tlaka plina tip 133-4-72, DN 25, PN4 «ACTARIS» zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom. Komplet sa protuprirubnicama , brtve i vijci.- opruga 955-200-12- diza 4,7 mm

pmax= 0,35 - 4 bar

piz= 25 mbar

Dobava i montaža plinskog brojila G16, DN40, kao "IKOM" zajedno sa spojnim i brtvenim materijalom.

Page 5: Strojarske instalacije

1.20.

Plinski ormar kompl 1.0

1.21.

Preuzimanje plinske instalacije paušal 1.0

1.22.

Geodetsko snimanje paušal 1.0

1.25.

Cijev - Ø60,3x3,65 mm m' 10.0Cijev - Ø33,7x3,25 mm m' 13.0

Cijev - Ø26.9x2.65 mm m' 6.0

Cijev - Ø21,3x2.65 mm m' 7.0

1.27.

DN20; PN1; s termoosiguračem kom 7.0

1.28.

DN25; ugradnja na vertikalu kod nape kom 2.0

Izrada i montaža zaštitnog samostoječeg ormara iz čeličnog lima debljine 1 mm , točnu dimenziju ormarića odrediti nakon montaže mjerno regulacijske opreme, sa ventilacijskim rešetkama i vratima sa bravom za zaključavanje uključivo sa antikorozivnom zaštitom i premazom uljanim naličem žute boje. U stavku uračunati i potrebne natpise upozorenja i zabrane na plinskom ormariću.

Troškovi vezani uz preuzimanje plinske instalacije od strane distributera plina.

Geodetsko snimanje izvedenog plinskog priključka i ucrtavanje u karte.

Dobava i montaža čeličnih bešavnih cijevi (DIN 2440) uz antikorozivnu zaštitu i premaz završnim uljanim naličem žute boje, predviđene za ugradnju u objekat, uključujući lukove 90º, konzole za učvršćenje i izrada prodora kroz zid. Cijevi se ugrađuju u prostor objekta.

Dobava i montaža plinske, zaporne, kuglaste slavine zajedno s brtvenim materijalom. Brtva kugle i vretena od PTFE (Teflon).Proizvodnje kao KOVINA. Slavine se ugrađuju ispred plinskog potrošača.

Dobava i montaža plinske, zaporne, kuglaste slavine zajedno s brtvenim materijalom. Brtva kugle i vretena od PTFE (Teflon). Proizvodnje kao KOVINA.

Page 6: Strojarske instalacije

1.29.

Elektromagnetski ventil kom 1.0

1.30.

Tlačna proba paušal

1.31.

Sitni potrošni materijal paušal

PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO:

2. RADIJATORSKO GRIJANJE

2.1.

22 VM/600/1000 kom 1.022 VM/600/1400 kom 2.022 VM/600/400 kom 4.022 VM/600/2000 kom 6.022 VM/600/600 kom 2.022 VM/600/1120 kom 8.022 VM/600/520 kom 7.022 VM/600/720 kom 5.022 VM/600/920 kom 1.022 VM/600/1800 kom 5.022 VM/600/1200 kom 12.022 VM/600/800 kom 2.0

2.2.

Priključna garnituta za radijator ( art. 1346611) kom 55.0

Dobava i montaža plinskog elektromagnetskog ventila, DN25, 220 V, 0-1 bar, bez napona zatvoren zajedno s brtvenim materijalom. Ventil priključiti na upravljanje ventilatorskom komorom nape, ventil se otvara kada se uključuje ventilacija.

Tlačna proba plinskog priključka i mjerenog plinovoda prema pravilniku za plinske instalacije.

Sitni potrošni materijal, kao acetilen, kisik, žica za varenje, fitinzi, brtveni i spojni materijal, čepovi za blindiranje, revizioni otvori za čišćenje, temeljna boja i slično. U stavku uključiti i izvedbu potrebnih prodora kroz zidove.

Dobava i montaža radijatora izrađenog od čeličnog lima za radni tlak do 10 bara, površinski zaštičen i obojen, s ugrađenim odzračnim i ispusnim pipcem te termostatskim ventilom koji omogućuje premještanje s desne na lijevu stranu, a priključak u sredini u temp. režimu 65/45 °C. Isporučuje se s tipskim ovjesom, a kao Vogel & Noot, tip T6.

Dobava i montaža kutne priključne garniture "H" ventil za spajanje radijatora iz zida. Proizvod kao "HERZ".

Page 7: Strojarske instalacije

2.3.

Termostatske glave za radijatore tip "D" kom 55.0

2.4.

Razdjelna stanica - 12 krugova grijanja (art. 1857412) kom 3.0

Razdjelna stanica - 9 krugova grijanja (art. 1857409) kom 2.0

2.5.

Priključak za plastične cijevi kom 220.0

2.6.

PE-RT 16x2 (art. 3C16020) m 1140.0

2.7.

Ø28x1,5 m 70Ø35x1,5 m 20Ø42x1,5 m 80

Dobava i montaža termostatskih radijatorskih glava proizvodnje kao "HERZ". Ugradnja na Danfossov termostatski ventil na radijatoru. (art. 1923099)

Dobava i montaža razdjelne stanice za radijatorsko grijanja, spremno za ugradnju proizvod kao HERZ, koja se sastoji od:- para kompaktnih razdjelnika od mesinga, poniklovano sa 1 odzračnim ventilom i 2 čepa, držača razdjelnika, 1 kuglaste slavine punog protoka od mesinga, odstojnika i priključnog koljena,poniklovano i montirano u razdjelni ormarić od pocinčanog čeličnog lima, okvir i vrata bijele boje (RAL 9010). Ugradbena dubina promjenjiva (80-110 mm), visina 705-775 mm, nosači cijevi se mogu skidati. Ugradbena širina 900 mm (za 9 krugova) i 1050 mm (za 12 krugova)

Dobava i montaža priključka za plastične cijevi 3/4" za PE-X cijevi Ø 16 x 2. Proizvod kao HERZ. Art. 1 6098 03

Dobava i montaža polietilenskih cijevi za radijatorski sustav grijanja koja se sastoji od temeljne cijevi iz polietilena na kojoj se nalazi uzdužno zavareni aluminijski sloj, proizvod kao HERZ, tip PE-RT. Cijevi se polažu u pod - estrih. U cijenu uračunati sav spojnim materijalom, koljena, redukcije, prelazne spojnice. Obračun po m` kompletno ugrađenog cjevovoda.

Dobava i montaža bakrenih cijevi (povezivanje razdjelnika radijatorskog grijanja s kotlovnicom) zajedno sa fazonskim komadima, te materijalom za brtvljenje i zavarivanje cjevni razvod se postavlja u estrih. Obračun po m`.

Page 8: Strojarske instalacije

2.8.

15x9 m 114028x9 m 7035x9 m 2042x9 m 80

2.9.

Automatskog regulator protoka, DN 25 (art. 1400123) kom 5.0

2.10.

Puštanje u pogon paušal

2.11.

Tlačna proba paušal

2.12.

Sitni potrošni materijal paušal

RADIJATORSKO GRIJANJE UKUPNO:

3. PODNO GRIJANJE

3.1.

Višeslojna cijev PE-RT Ø 16 x 2 (art. 3D16020) m 1800.0

Dobava i montaža izolacije PE cijevi. Proizvođača kao KAIMANN, tip Kaiflex ST, debljine 9 mm. Obračun po m`.

Dobava i montaža HERZ-Regulator volumena protoka od mesinga, žuta izvedba, kolčak x kolčak. Regulacijski dio s prednamještanjem, ručica s mehaničkim digitalnim pokazivanjem, kuglaste slavine za zatvaranje i pražnjenje, kapa s lancem. Namijenjen za regulaciju protoka. Visoka točnost regulacije ±5% – Za instalacije grijanja i hlađenja, jednocijevni i dvocijevni sustav. Podešavanje max. protoka ključem 1 4006 01.Max. pogonski tlak 16 bar.

Puštanje u pogon i podešavanje kompletnog sistema grijanja prema parametrima iz projekta i uputama proizvođača opreme ukljućivo sa hidrauličkim balansiranjem krugova razdjelnika te toplu probu sustava.

Izvedba tople i tlačne probe vodenim tlakom od 3 bar u trajanju 24 sata i kontrola svih spojeva te eventualni popravci.

Sitni potrošni materijal potreban kod montaže, a koji nije specificiran u prethodnim stavkama. U stavku uključiti i eventualne prodore kroz zidove.

Dobava i montaža višeslojne spojne cijevi za podno grijanje proizvođača kao HERZ-HT, PE-RT, 0,2 mm aluminijskog sloja, dim Ø 16 x 2 u kolutima.

Page 9: Strojarske instalacije

3.2.

Raster ploča za podno grijanje (art. 3F03001) kom 275.0

3.3.

Izolacijska rubna traka (art. 3F08002) kom 170.0

3.4.

Priključak za plastične cijevi kom 40.0

3.5.

Dodatak estrihu (art. 3F09091) lit 30.0

3.6.

kom 2.0kom 1.0

3.7.

Termomotori kom 20.0

Dobava i montaža raster ploča za podno grijanje dim 1400x800x53 od ekspandiranog polistirena (EPS), za promjer cijeci 14/17 mm. Proizvod kao HERZ.

Dobava i montaža izolacijskih rubnih traka od polietilena sfolijskom prirubnicom i perforacijom za kidanje. RDS 8/160 MK, 8 X 160 mm, sa lijepljenjem. Proizvod kao HERZ.

Dobava i montaža priključka za plastične cijevi 3/4" za PE-RT cijevi Ø 16 x 2. Proizvod kao HERZ. Art. 1 6098 03

Dobava dodatak estrihu homogenizira cementni estrih, poboljšava toplinsku vodljivost i povecava otpornost tlacenju i savijanju. Potrošnja cca. 0,2 l/m2 .Proizvod kao HERZ.

Dobava i montaža razdjelne stanice za podno grijanje,spremno za ugradnju, sastoji se od:- kompakrnih razdjelnika od mesinga, razdjelnikpolaza sa termostatskim ventilima, razdjelnikpovrata sa reguliranjem i očitavanjem protoka,odzračnik, pražnjenje pomoću priključka zacrijevo, čepovi, kugl. slavine punog protokaod mesinga, odstojnika i priključnog koljena,poniklovano i montirano u razdjelni ormarićod pocinčanog čeličnog lima, okvir i vratabijele boje (RAL 9010). Ugradbena dubinapromjenjiva (80-110 mm), visina 705-775 mm,nosači cijevi se mogu skidati. Ugradbena širina 750 mm (za 8 izlaza) i 500 mm (za 4 izlaza). Proizvod kao HERZ.

Razdjelne stanice za podno grijanje, 8 izlaza (art. 1857508)

Razdjelne stanice za podno grijanje, 4 izlaza (art.1857504)

Dobava i montaža 2 položajnog termomotora 230 V za montažu na term. ventile u razdjelniku. Bez napona otvoren. Proizvod kao HERZ. Art. 1 7711 11

Page 10: Strojarske instalacije

3.8.

Digitalni termostat kom 5.0

3.9.

Automatskog regulator protoka, DN 32 (art. 1400124) kom 2.0Automatskog regulator protoka, DN 25 (art. 1400123) kom 1.0

3.10.

Ø28x1,5 m 20Ø35x1,5 m 130Ø42x1,5 m 25

3.11.

Puštanje u pogon paušal

3.12.

Sitni potrošni materijal paušal

PODNO GRIJANJE UKUPNO:

4. KOTLOVNICA

Dobava i montaža digitalnog termostata za podno grijanje 230V za regulaciju prostorne temperature. Temperaturni osjetnik mora biti izveden kao graničnik temperature. Proizvod kao HERZ. Art. 3 F793 02

Dobava i montaža HERZ-Regulator volumena protoka od mesinga, žuta izvedba, kolčak x kolčak. Regulacijski dio s prednamještanjem, ručica s mehaničkim digitalnim pokazivanjem, kuglaste slavine za zatvaranje i pražnjenje, kapa s lancem. Namijenjen za regulaciju protoka. Visoka točnost regulacije ±5% – Za instalacije grijanja i hlađenja, jednocijevni i dvocijevni sustav. Podešavanje max. protoka ključem 1 4006 01.Max. pogonski tlak 16 bar.

Dobava i montaža bakrenih cijevi (povezivanje razdjelnika podnog grijanja s kotlovnicom) zajedno sa fazonskim komadima, te materijalom za brtvljenje i zavarivanje, te izolacijom proizvođača kao KAIMANN, tip Kaiflex ST, debljine 9 mm. Obračun po m`.

Puštanje u pogon i podešavanje kompletnog sistema podnog grijanja prema parametrima iz projekta i uputama proizvođača opreme ukljućivo sa hidrauličkim balansiranjem krugova razdjelnika te toplu probu sustava.

Sitni potrošni materijal potreban kod montaže, a koji nije specificiran u prethodnim stavkama.

Page 11: Strojarske instalacije

4.1.

VU INT 466/4-5 kom 3.0

4.2.

Priključni set kom 3.0

4.3.

Solarna automatika kom 1.0

4.4.

Modul za kaskadno spajanje kom 2.0

4.5.

Multispremnik VPS 1000/2 kom 1.0

4.6.

Solarni modu VPM 20 S. kom 1.0

4.7.

Modul za potrošnu toplu vodu VPM 30/35W kom 1.0

4.8.

Zidni nosača za modul potrošne tople vode kom 1.0

4.9.

Set za zaštitu od legionele kom 1.0

4.10.

Recirkulacijski seta za VPS/2 kom 1.0

4.11.

Dobava i montaža zidnih kondenzacijskih uređaja porizvođača kao VAILLANT, tip VU INT 466/4-5, Qn= 13,3-47,7 kW.

Dobava i montaža priključnok seta za nadžguknu ugradnju proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža solarne automatike proizvođača kao VAILLANT, tip 620/3.

Dobava i montaža modula za kaskadno spajanje kondenzacijskih uređaja proizvođača kao VAILLANT, tip VR 32.

Dobava i montaža multispremnika VPS 1000/2 proizvođača kao VAILLANT,1000 litara.

Dobava i montaža solarnog modula za spremnik VPM 20 S, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža modula za potrošnu toplu vodu, VPM 30/35W, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža zidnog nosača za modul potrošne tople vode, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža seta za zaštitu od legionele, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža recirkulacijskog seta za VPS/2, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža membranske ekspanzijske posude kao PNEUMATEX, tip SU 140.3, volumena 140 litara. U kompletu sa svom potrebnom armaturom za priključenje na instalaciju grijanja.

Page 12: Strojarske instalacije

Membranska ekspanzijska posuda kom 1.0

4.12.

Membranska ekspanzijska posuda kom 1.0

4.13.

Membranska ekspanzijska posuda kom 1.0

4.14.

Solarni pločasti kolektora kom 4.0

4.15.

Montažni kolektor na ravni krov kom 5.0

4.16.

Šine za VKF V kolektore kom 4.0

4.17.

Osnovni hidraulički set kom 1.0

4.18.

Dodatni modul kom 1.0

4.19.

Produžni hidraulički set kom 1.0

4.20.

Solarna tekučina lit 20.0

Dobava i montaža membranske ekspanzijske posude kao PNEUMATEX, tip SU 50.10, volumena 500 litara. Predviđena za ugradnju u sustav solarnog grijanja. U kompletu sa svom potrebnom armaturom za priključenje na instalaciju.

Dobava i montaža membranske ekspanzijske posude kao PNEUMATEX, tip Aquapresso AD25.15, volumena 25 litara. Predviđena za ugradnju u sustav potrošne sanitarne vode. U kompletu sa svom potrebnom armaturom za priključenje na instalaciju.

Dobava i montaža solarnog pločastog kolektora VKF 145 V, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža okvira za montažu kolektora na ravni krov, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža šina za VKF V kolektora, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža osnovnog hidrauličkog seta za VFK V kolektore, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža dodatnog modula VR 60, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža produžnog hidrauličkog seta za međukolektorske spojeve, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i ugradnja solarne tekučine, proizvođača kao VAILLANT.

Page 13: Strojarske instalacije

4.21. Dobava i montaža bakrene cijevi za solar 18x1.Cu 18 x 1 m 45.0

4.22. Dobava i montaža solarne izolacije Armaflef HT 22x18.

Solarna izolacija m 45.0

4.23.

Kućište za automatiku kom 1.0

4.24.

Naljegajući termostat kom 2.0

4.25.

Osnovni dimovodni set kom 1.0

4.26.

Osnovni dimovodni set kom 1.0

4.27.

Produžetak dimovoda kom 1.0

4.28.

Odstojnik u oknu kom 1.0

4.29.

Produžni seta kom 1.0

4.30.

Razdjelnik i sabirnik vode kom 1

Dobava i montaža kućišta za automatiku VR 55, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža naljegajućeg termostata VRC, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža osnovnog dimovodnog seta za spajanje 2 uređaja u kaskadu S1, proizvođača kao VAILLANT. U cijenu uračunati izradu prodora u stropu kotlovnice.

Dobava i montaža osnovnog dimovodnog seta za spajanje dimovoda S2, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža produžetka dimovoda 1 m DN130, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža odstojnika u oknu, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža produžnog seta S3, proizvođača kao VAILLANT.

Dobava i montaža tipskog predizoliranog razdjelnika tople vode, proizvođača kao MARING d.o.o., tip HV 80 s priključcima (4 x DN40, 2 x DN32, osni razmak 300 mm), kotlovskim priključcima DN50, priključci za ispust 3/4".

Page 14: Strojarske instalacije

4.31.

Zidni nosač razdjelnika kom 1

4.32.

DN50, navojna kom 6DN32, navojna kom 9DN25, navojna kom 10DN20, navojna kom 10

4.33.

DN32, navojni kom 3

4.34.

DN32, navojni kom 4DN40, navojni kom 2

4.35.

Termometar kom 6

4.36.

Manometar kom 1

4.37.

Q=3,5 m3/hH= 7,0 mP=0,18 kW

Cirkulacijska pumpa kom 1

4.38.

Q=3,1 m3/hH= 8,5 m

Dobava i montaža zidnih nosača razdjelnika, proizvođača kao MARING, tip WK 80. (pakiranje dva komada)

Dobava i montaža kuglastih slavina za vodu, NP 6 sa spojnim i brtvenim materijalom.

Dobava i montaža hvatača nečistoća, PN10, navojni sa spojnim i brtvenim materijalom.

Dobava i montaža nepovratnog ventila, PN6. navojni sa spojnim i brtvenim materijalom.

Dobava i montaža termometra, 0-120 0C sa priključkom R 1/2".

Dobava i montaža manometra, 0-6 bara sa priključkom R 1/2".

Dobava i montaža elektronsko regulirane pumpe za krug radijatorskog grijanja, proizvođača kao GRUNDFOS, tip MAGNA 32-100, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijedećih karakteristika:

Dobava i montaža elektronsko regulirane pumpe za krug podnog grijanja, proizvođača kao GRUNDFOS, tip MAGNA 32-100, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijedećih karakteristika:

Page 15: Strojarske instalacije

P=0,18 kW

Cirkulacijska pumpa kom 1

4.39.

Q=2,0 m3/hH= 4,5 mP=0,24 kW

Cirkulacijska pumpa kom 1

4.40.

Q=0,25 m3/hH= 1,0 m

Recirkulacijska pumpa kom 1

4.41.

Ionski omekšivač kom 1

4.42.

3-putni mješajući ventil (art. 1403732+ art. 1771250) kom 1

4.43.

Puštanje u pogon paušal

4.44.

Sitni potrošni materijal paušal

KOTLOVNICA UKUPNO:

Dobava i montaža cirkulacijske pumpe za klima komora, proizvođača kao GRUNDFOS, tip UPS 25-70 180, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijedećih karakteristika:

Dobava i montaža recirkulacijske pumpe, proizvođača kao GRUNDFOS, tip Comfort UP 20, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijedećih karakteristika:

Dobava i montaža ionskog omekšivača vode proizvođača kao PIREKO, tip OV-0,5-S, 0,5-1 m3/h, u kompletu s posudom za sol i svom potrebnom armaturom za priključenje na instalaciju grijanja i vodovoda.

Dobava i montaža 3-putnog mješajućeg ventila kao HERZ , DN32, kvs=16 m3/h s pogonom 230 V, izvršne snage 500 N. Ventil se ugrađuje na krug podnog grijanja.

Puštanje u pogon i podešavanje kompletnog sistema grijanja prema parametrima iz projekta i uputama proizvođača opreme ukljućivo toplu probu sustava.

Sitni potrošni materijal potreban kod montaže, a koji nije specificiran u prethodnim stavkama.

Page 16: Strojarske instalacije

5. ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA

5.1.

SILENT-300 CRZ kom 7.0

5.2.

SILENT-200 CRZ kom 2.0

5.3.

KN 2/4000 AP - 60 - T - VZ kom 1.0

5.3.

HCM - 150 N + REB kom 1.0

5.4.

PAEC Ø 120 mm + proturna cijev kom 7.0PAEC Ø 150 mm + proturna cijev kom 3.0

5.6.

Senzor pokreta kom 10

Dobava i montaža zidnog aksijalnog odsisnog ventilatora s ugrađenom nepovratnom zaklopkom i odgodom gašenja proizvođača kao Klima Kontakt, tip SILENT-300; 29 W, 175 m3/h, 230/50 V/Hz. Ventilatori se ugrađuju u sanitarne prostorije.

Dobava i montaža zidnog aksijalnog odsisnog ventilatora s ugrađenom nepovratnom zaklopkom i odgodom gašenja proizvođača kao Klima Kontakt, tip SILENT-200; 16 W, 75 m3/h, 230/50 V/Hz. Ventilatori se ugrađuju u sanitarne prostorije.

Dobava i montaža zidnog centrifugalnog odsisnog ventilatora s ugrađenom nepovratnom zaklopkom i odgodom gašenja proizvođača kao Klima Kontakt, tip KN 4000 AP; 23 W, 60 m3/h, 230/50 V/Hz. Ventilatori se ugrađuju u sanitarne prostorije.

Dobava i montaža zidnog centrifugalnog odsisnog ventilatora s ugrađenom nepovratnom zaklopkom proizvođača kao Klima Kontakt, tip HCM-150 N; 25 W, 400 m3/h, 230/50 V/Hz. Ventilatori se ugrađuju u prostor praone u kompletu sa regulatorom broja okretaja REB

Dobava i montaža fiksne vanjske žaluzije PAEC zajedno sa proturnom cijevi (L=300 mm) kao Klima Kontakt. Elementi se montiraju u sklopu odsisnih ventilatora u sanitarijama. U cijenu uračunati izradu prodore kroz zidove , te izradu opšava.

Dobava i montaža senzora pokreta predviđenog za ugradnju u sklopu ventilatora u sanitarnim prostorima P.I.R. kao Klima-kontakt.

Page 17: Strojarske instalacije

5.7.

Puštanje u pogon paušal 1

5.8.

Sitni potrošni materijal paušal 1

ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA UKUPNO:

6. VENTILACIJA REKUPERATORSKIM KOMORAMA

6.1.

kom 1

6.2.

kom 1

6.3.

kom 1

6.4.

kom 1

6.5.

kompl 1

Elementi automatske regulacije SIEMENS

6.6. KU2

DDC regulator, Synco 700 2 kontrolni krug, RMU720-5

kom 1Synco 700 dodatni modul 4UI, 2AI+2DO, RMZ788 kom 1

Puštanje u pogon i podešavanje kompletnog sistema ventilacije prema parametrima iz projekta i uputama proizvođača opreme.

Sitni potrošni materijal potreban kod montaže, a koji nije specificiran u prethodnim stavkama. U stavku uključiti i eventualne prodore kroz zidove.

Dobava i monaža modularnog klima uređaj tip KU 2-M-DV25P-S (Sustav : KU2) (V=1600/1600 m3/h) proizvođača kao PROKLIMA. Shematski prikaz komore vidljiv je u grafičkom djelu projekta.

Dobava i montaža kondenzatorsko-kompresorka jedinice rashladnog učina uključivo spojni set i antivibracione podloške tip ANL040C proizvod Aermec slijedećih karakteristika:- rashladni učin 9,99 kW- radna tvar R410A- instalirana snaga 3,56 kW

Dobava i monaža modularnog klima uređaj tip KU 2-M-DV25P-S (Sustav : KU3) (V=2500/2400 m3/h) proizvođača kao PROKLIMA. Shematski prikaz komore vidljiv je u grafičkom djelu projekta.

Dobava i montaža kondenzatorsko-kompresorka jedinice rashladnog učina uključivo spojni set i antivibracione podloške tip ANL050C proizvod Aermec slijedećih karakteristika:- rashladni učin 13,7 kW- radna tvar R410A- instalirana snaga 4,38 kW

Puštanje u pogon kondenzatorsko-kompresorskih jedinica (kom 2) od strane ovlaštenog servisera.

Page 18: Strojarske instalacije

kom 1Diff. presostat, mjerno područje 100...1000pa, QBM81-10 kom 2Kanalski osjetnik temperature, QAM2120.040 kom 3

kom 1Pomoćni materijal za QAF63/64, AQM63.2 kom 1

kom 1

kom 3grijačFiting za VVG/VXG41./44. DN15, ALG153 kom 11/2',trokraki ventil, PN16, VXG44.15-1.6 kom 1

kom 1hladnjak freon

frekvetni

kom 1

kom 1kompl 1.0

6.7. Elektroupravljački ormar

kompl 1.0

Elementi automatske regulacije SIEMENS

6.8. KU3

DDC regulator, Synco 700 2 kontrolni krug, RMU720-5

kom 1Synco 700 dodatni modul 4UI, 2AI+2DO, RMZ788 kom 1

kom 1Diff. presostat, mjerno područje 100...1000pa, QBM81-10 kom 2Kanalski osjetnik temperature, QAM2120.040 kom 3

kom 1Pomoćni materijal za QAF63/64, AQM63.2 kom 1

Synco 700 operativna jedinica s displayom montaža na vrata, RMZ791

Protusmrzavajući termostat, AC 24V, DC 0..10V, mjerno područje 0...15°C, QAF64.2

Pogon žaluzija PO, 0…10V, 7Nm, 24V, 90s, kružani, GMA161.1E

Pogon žaluzija BPO, 0…10V, 15Nm, 24V, 150s, kružani, GEB161.1E

Pogon ventila, 24V,hod 5,5mm kontinuirana regulacija, SQS65

Frekventni regulator ABB, IP20,EMV filter,0,75 kW, ACH550-01-02A4-4

Frekventni regulator ABB, IP20,EMV filter,0,75 kW, ACH550-01-02A4-4

Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke). Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom.Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC regulatoru.

Synco 700 operativna jedinica s displayom montaža na vrata, RMZ791

Protusmrzavajući termostat, AC 24V, DC 0..10V, mjerno područje 0...15°C, QAF64.2

Page 19: Strojarske instalacije

kom 1

kom 3grijačFiting za VVG/VXG41./44. DN15, ALG153 kom 11/2',trokraki ventil, PN16, VXG44.15-2.5 kom 1

kom 1hladnjak freon

frekvetni

kom 1

kom 1kompl 1.0

6.9. Elektroupravljački ormar

kompl 1.0

6.10. PUŠTANJE UREĐAJA U POGON:

Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije. kompl 1.0

Pogon žaluzija PO, 0…10V, 7Nm, 24V, 90s, kružani, GMA161.1E

Pogon žaluzija BPO, 0…10V, 15Nm, 24V, 150s, kružani, GEB161.1E

Pogon ventila, 24V,hod 5,5mm kontinuirana regulacija, SQS65

Frekventni regulator ABB, IP20,EMV filter,0,75 kW, ACH550-01-02A4-4

Frekventni regulator ABB, IP20,EMV filter,0,75 kW, ACH550-01-02A4-4

Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke). Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom.Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC regulatoru

Montaža i spajanje perifernih elemenata automatike: Osjetnika,

pogona ventila, pogona žaluzija, zaštitnih i protusmrzavajućh

termostata, presostata...Kontrola unaprijed montiranih ventila,

provjera orjentacije grana ventila, kao i ostalih cjevnih

elemenata.Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje

djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom

elektromotornog pogona.Programiranje DDC regulatora,ispitivanje signala za

osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava po

specifikaciji strojarskog i električnog projekta.Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje tehničke

dokumentacije.

Page 20: Strojarske instalacije

6.11.

Pomična sapnica kom 30

6.12.

Ventilacijska rešetka 400x75 mm + zaklopka kom 30

6.13.

Ventilacijski kanali ~90 m2 kg 430

6.14.

kom 2kom 2

6.15.

Izolacija 19 mm (dobavni kanal + vanjski kanali) m2 60

Aluminijski plašt (vanjski kanali - dobavni + odsisni) m2 40

6.16.

Ø22x1 m 40Ø28x1,5 m 80Ø35x1,5 m 20

Dobava i montaža distributera s pomičnom sapnicom kao KLIMA KONTAKT, tip UGR-RR Ø80, Q=133 m3/h. Sapnica se ugrađuje s prelazom na okrugli kanal i regulacijskom zaklopkom.

Dobava i montaža ventilacijske rešetke predviđene za ugradnju u okrugle kanale. Rešetke moraju biti s ugrađenom regulacijskom zaklopkom. Proizvođač kao KLIMA – KONTAKT, tip BL5, 133 m3/h.

Dobava i montaža spiro cijevi i fazonskih komada (redukcije, koljena) za ventilacijski sustav izrađen iz pocinčanog čeličnom lima debljine 0,6 mm. U stavku uračunati sav potrebni materijal za montažu, ovjes te izradu prodora kroz zidove.

Dobava i montaža kanalne regulacijske zaklopke od pocinčanog čelika spajanje na okrugli kanal proizvođača kao KLIMA KONTAKT, tip SIR s polugom za ručno upravljanje.

SIR, Ø 300 mm

SIR, Ø 400 mm

Dobava i ugradnja izolacije dobavnih limenih kanala kao KAIMANN, KAIFLEX, λ=0,036 W/mK (0 °C), μ>7000, tip PL19-R/SK, 19 mm samoljepljive ploče. Na vanjske kanale potrebno je ugraditi dodatno aluminijski plašt.

Dobava i montaža bakrenih cijevi (povezivanje grijača klima komora i kotlovnice) zajedno sa fazonskim komadima, te materijalom za brtvljenje i zavarivanje, te izolacijom proizvođača kao KAIMANN, tip Kaiflex ST, debljine 9 mm. Obračun po m`.

Page 21: Strojarske instalacije

6.17.

Q=0,4 m3/h, H= 1,5 m, P=55 W

Cirkulacijska pumpa kom 1

6.18.

Q=0,7 m3/h, H= 2,0 m, P=55 W

Cirkulacijska pumpa kom 1

6.19.

DN20, navojna kom 6DN25, navojna kom 6

6.20.

DN20, navojni kom 1DN25, navojni kom 1

6.21.

Automatskog regulator protoka 4001, DN 20 kom 1.0Automatskog regulator protoka 4001, DN 25 kom 1.0

6.22.

Sitni potrošni materijal paušal 1

VENTILACIJA REKUPERATORSKIM KOMORAMA UKUPNO:

7. VENTILACIJA KUHINJE

Dobava i montaža cirkulacijske pumpe za klima komora KU2, proizvođača kao GRUNDFOS, tip UPS 25-30 180, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijedećih karakteristika:

Dobava i montaža cirkulacijske pumpe za klima komora KU3, proizvođača kao GRUNDFOS, tip UPS 25-40 160, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijedećih karakteristika:

Dobava i montaža kuglastih slavina za vodu, NP 6 sa spojnim i brtvenim materijalom.

Dobava i montaža nepovratnog ventila, PN6. navojni sa spojnim i brtvenim materijalom.

Dobava i montaža HERZ-Regulator volumena protoka od mesinga, žuta izvedba, kolčak x kolčak. Regulacijski dio s prednamještanjem, ručica s mehaničkim digitalnim pokazivanjem, kuglaste slavine za zatvaranje i pražnjenje, kapa s lancem. Namijenjen za regulaciju protoka. Visoka točnost regulacije ±5% – Za instalacije grijanja i hlađenja, jednocijevni i dvocijevni sustav. Podešavanje max. protoka ključem 1 4006 01.Max. pogonski tlak 16 bar.

Sitni potrošni materijal potreban kod montaže, a koji nije specificiran u prethodnim stavkama. U stavku uključiti i eventualne prodore kroz zidove.

Page 22: Strojarske instalacije

7.1.

Odsisna zidna napa kom 1

7.2.

Ventilacijski kanali ~3 m2 kg 20

7.3.

Krovni odsisni ventilator kompl 1

7.4.

Regulator broja okretaja kom 1

7.5.

kom 1

7.6.

kom 1

7.7.

kom 1

Dobava i montaža odsisne zidne nape proizvođača kao KLIMAOPREMA, tip NZR 1000x900x450 CrNi. Protok zraka 1000 m3/h. Isporuka u kompletu sa filterom za masnoću - tip FM, te svim potrebnim materjalom za montažu i ugradnju.

Dobava i montaža spiro cijevi i fazonskih komada (redukcije, koljena) za ventilacijski sustav izrađen iz pocinčanog čeličnom lima debljine 0,6 mm. U stavku uračunati sav potrebni materijal za montažu, ovijes te izradu prodora kroz zidove.

Dobava i montaža krovnog odsisnog centrifugalnog ventilatora namjenjenog za odsis zraka iz zidne nape u kuhinji proizvođača kao KLIMA KONTAKT, tip CTVB/4 - 200, 1000 m3/h, 100 Pa, 100 W. Za predviđeni ventilator predvidjeti:- JBS 435, (ravno uzdignuto postolje)- JPA 435, (adapter)- JBR 435 (kontra prirubnica).U stavku uračunati sav potrebni materijal za montažu.

Dobava i montaža kontrole broja okretaja krovnog ventilatora proizvođača kao KLIMA KONTAKT, tip REB-1N, 1 A.

Dobava i monaža modularnog klima uređaj tip KU 4-M--LV50S-S (Sustav : KK1) (V=5500 m3/h) proizvođača kao PROKLIMA. Shematski prikaz komore vidljiv je u grafičkom djelu projekta.

Dobava i monaža modularnog klima uređaj tip KU 5-M--LV50S-K (Sustav : OV1) (V=5500 m3/h) proizvođača kao PROKLIMA. Shematski prikaz komore vidljiv je u grafičkom djelu projekta.

Dobava i monaža kanalnog grijača zraka u kuhinji tip KU 2-P-LU25P-S (Sustav : KG-KK1) (V=1653 m3/h) proizvođača kao PROKLIMA. Shematski prikaz komore vidljiv je u grafičkom djelu projekta.

Page 23: Strojarske instalacije

7.8. Elementi automatske regulacije SIEMENS

DDC regulator, Synco 700 1 kontrolni krug, RMU710B-5

kom 1Synco 700 dodatni modul 3UI + 4DO, RMZ787 kom 1

kom 1Diff. presostat, mjerno područje 100...1000pa, QBM81-10 kom 3Diff. presostat, mjerno područje 20...300 pa, QBM81-3 kom 2Kanalski osjetnik temperature, QAM2120.040 kom 2Protusmrzavajući termostat kapilara 3 m, QAF81.3 kom 1Pomoćni materijal za QA81.3, AQM63.2 kom 1

kom 2grijačset fitinga 3 kom G3/4", ALG143 kom 1Trokraki ventil, DN15, kvs 2.5, VXP45.15.2.5 kom 1Pogon ventila, SSB61 kom 1frekvetni pretvaračSpojni kabel za LCP , 3m kom 2

kom 1

kom 1kompl 1.0

7.9. Elektroupravljački ormar +1 OV

kompl 1.0

7.10. PUŠTANJE UREĐAJA U POGON:

Synco 700 operativna jedinica s displayom montaža na vrata, RMZ791

Pogon žaluzija PO, 2-točkasti, 7Nm, 230V, 90s, kružani, GMA321.1E

Frekventni regulator VLT HVAC Drive FC102; P2K2;, IP55, EMV, 2,2kW

Frekventni regulator VLT HVAC Drive FC102; P3K0;, IP55, EMV, 3,0kW

Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke). Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom.Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC regulatoru

Montaža i spajanje perifernih elemenata automatike: Osjetnika,

pogona ventila, pogona žaluzija, zaštitnih i protusmrzavajućh

termostata, presostata...Kontrola unaprijed montiranih ventila,

provjera orjentacije grana ventila, kao i ostalih cjevnih

elemenata.Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon i usklađivanje

djelovanja opreme za automatiku u polju s instalacijom

elektromotornog pogona.

Page 24: Strojarske instalacije

Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije. kompl 1.0

7.11.

NES-120 2000x1800x600 CrNi kompl 1

7.12.

Krilna sklopka kom 1

7.13.

Q=0,9 m3/hH= 1,5 mP=55 W

Cirkulacijska pumpa kom 1

7.14.

DN25, navojna kom 4

7.15.

DN25, navojni kom 1

Programiranje DDC regulatora,ispitivanje signala za

osiguravanje funkcionalno ispravnog rada svih sustava po

specifikaciji strojarskog i električnog projekta.Izrada konačnih aplikacijskih shema, te davanje tehničke

dokumentacije.

Dobava i montaža centralne eko nape proizvođača kao KLIMAOPREMA, tip NES-120 2000x1800x600 CrNi 5500/3850 m3/h. Isporuka u kompletu s kombiniranim filterom za masnoću - tip KFM, te svim potrebnim materjalom za montažu i ugradnju.

Dobava i montaža krilne sklopke proizvođača kao KONČAR, tip KtBS-KS II koja se ugrađuje u odsisni kanal eko nape, a povezuje se sa elektro magnetnim plinskim ventilom.

Dobava i montaža cirkulacijske pumpe za podstropni grijač zraka u kuhinji, proizvođača kao GRUNDFOS, tip UPS 25-40 160, zajedno sa brtvenim i spojnim materijalom slijedećih karakteristika:

Dobava i montaža kuglastih slavina za vodu, NP 6 sa spojnim i brtvenim materijalom.

Dobava i montaža nepovratnog ventila, PN6. navojni sa spojnim i brtvenim materijalom.

Page 25: Strojarske instalacije

7.16.

Automatskog regulator protoka 4001, DN 25 kom 1.0

7.17.

Ø28x1,5 m 8

7.18.

Ventilacijska rešetka 400x100 mm + zaklopka kom 5

7.19.

Ventilacijski kanali ~45 m2 kg 220

7.20.

Regulacijske kanalne zaklopke kom 2

7.21.

Sitni potrošni materijal paušal 1

VENTILACIJA KUHINJE UKUPNO:

Dobava i montaža HERZ-Regulator volumena protoka od mesinga, žuta izvedba, kolčak x kolčak. Regulacijski dio s prednamještanjem, ručica s mehaničkim digitalnim pokazivanjem, kuglaste slavine za zatvaranje i pražnjenje, kapa s lancem. Namijenjen za regulaciju protoka. Visoka točnost regulacije ±5% – Za instalacije grijanja i hlađenja, jednocijevni i dvocijevni sustav. Podešavanje max. protoka ključem 1 4006 01.Max. pogonski tlak 16 bar.

Dobava i montaža bakrenih cijevi (podstropni grijač u kuhinji) zajedno sa fazonskim komadima, te materijalom za brtvljenje i zavarivanje, te izolacijom proizvođača kao KAIMANN, tip Kaiflex ST, debljine 9 mm. Obračun po m`.

Dobava i montaža ventilacijske rešetke predviđene za ugradnju u kanale. Rešetke moraju biti s ugrađenom regulacijskom zaklopkom. Proizvođač kao KLIMA – KONTAKT, tip BL5, 330 m3/h.

Dobava i montaža ventilacijskih cijevi i fazonskih komada (redukcije, koljena) za ventilacijski sustav izrađen iz pocinčanog čeličnom lima debljine 0,6 mm. U stavku uračunati sav potrebni materijal za montažu i ovijes.

Dobava i montaža regulacijske kanalne zaklopke s nasuprotnim krilcima kao KLIMA KONTAKT, tip STZ/C1, 300x400 mm u kompletu sa montažnim i brtvenim materjalom. Zaklopke se ugrađuju na dobavne kanale eko nape.

Sitni potrošni materijal potreban kod montaže, a koji nije specificiran u prethodnim stavkama. U stavku uključiti i eventualne prodore kroz zidove.

Page 26: Strojarske instalacije

8. HLAĐENJE INVERTER KLIMA UREĐAJIMA

8.1.

Vanjska jedinica MXZ-4A80VA kom 3.0

8.2.

Vanjska jedinica MXZ-4A71VA kom 3.0

Dobava i ugradnja inverter klima uređaja sa zrakom hlađenim kondenzatorom vanjske jedinice i kompresorom sa digitalnim inverterskim upravljanjem. Uređaj sa mikroprocesorskom regulacijonom, automatikim i elektronski upravljanim ekspanzijskim ventilom (toplinska pumpa), koji se sastoji od jedne vanjske jedinice i dvije unutarnje jedinice proizvod MITSUBISHI ELECTRIC

Vanjska klima jedinica sa inverterski reguliranim kompresorom proizvod MITSUBISHI ELECTRIC, slijedeći tip:

Vanjska jedinica sa DC inverterskom regulacijom kompresora, tip MXZ-4A80VA, karakteristika:Učin hlađenja:8,0kW ( 3,7-9,2 ),Učin grijanja: 9,4 kW (3,4-11,6 ),Nivo zvučnog tlaka: 46 dB(A)Napon: 220 V, 50 Hz,Razred energetske učinkovitosti H/G: A/AKoeficijent rashladnog učinka: EER 3,45Koeficijent ogrijevnog učinka: COP 4,56Snaga el. priključka: 2,19 kWTežina uređaja: 67 kg,Dimenzije ŠxVxD: 900x900x320 mm,Područje rada :hlađenje od -10 do 43 °C,grijanje od -15 do 24 °C, Medij: R410 A

Vanjska jedinica sa DC inverterskom regulacijom kompresora, tip MXZ-4A71VA, karakteristika:Učin hlađenja:7,1kW ( 3,7-8,8 ),Učin grijanja: 8,6 kW (3,4-9,0 ),Nivo zvučnog tlaka: 48 dB(A)Napon: 220 V, 50 Hz,Razred energetske učinkovitosti H/G: A/AKoeficijent rashladnog učinka: EER 3,44Koeficijent ogrijevnog učinka: COP 4,13Snaga el. priključka: 1,95 kWTežina uređaja: 67 kg,Dimenzije ŠxVxD: 840 (+30)x710x330 mm,Područje rada :hlađenje od -10 do 43 °C,grijanje od -15 do 24 °C Medij: R410 A

Page 27: Strojarske instalacije

8.3.

Unutarnja jedinica MSZ-GE25VA kom 2.0

8.4.

Unutarnja jedinica MSZ-GE35VA kom 4.0

8.5.

Unutarnja jedinica MSZ-GE42VA kom 6.0

8.6.

Ø 6,4 mm (1/4") m 80.0Ø 9,52 mm (3/8") m 50.0Ø 12,7 mm (1/2") m 30.0

Dobava i montaža unutrašnjih klima jedinica za montažu na zid , s mikroprocerskom regulacionom automatikom, proizvod MITSUBISHI, slijedećih tipova:

MSZ-GE25VA, zidna jedinica , karakteristika:Qhl= 2,5 (1,1-3,5) kW,Qgr= 3,4 (1,3-4,5) kW,Snaga el. priključka: 0,023 kWTežina 10 kg,Nivo zvučnog tlaka: 19-21-29-36-42 dB(A),Rashl. medij: ekološki plin R410A, daljinski infracveni uključen.

MSZ-GE35VA, zidna jedinica , karakteristika:Qhl= 3,5 (1,1-4,0) kW,Qgr= 4,0 (1,6-5,3) kW,Snaga el. priključka: 0,029 kWTežina 10 kg,Nivo zvučnog tlaka: 19-22-30-36-43 dB(A),Rashl. medij: ekološki plin R410A, daljinski infracveni uključen.

MSZ-GE42VA, zidna jedinica , karakteristika:Qhl= 34,2 (0,9-4,8) kW,Qgr= 5,4 (1,4-6,0) kW,Snaga el. priključka: 0,03 kWTežina 10 kg,Nivo zvučnog tlaka: 26-30-35-40-46 dB(A),Rashl. medij: ekološki plin R410A, daljinski infracveni uključen.

Dobava i montaža bakrene odmašćene predizolirane cijevi sa izolacijom debljine (6 - 10) mm otpornu na difuziju vodene pare( µ 10000) i na temperaturu -80 °C /+115 °C . Izrađene prema ASTM B280/EN12735. U cijenu uključiti bušenje zidova , izradu šliceva u zidu, brtvljenje u prodorima zidova, te sav ovjesni i pričvrsni materjal.

Page 28: Strojarske instalacije

8.7.

Nosač vanjske jedinice. par 6.0

8.8.

Ø 32 mm m 65.0

8.9. Sredstvo za hlađenje R410A za nadopunjavanje sustava

Sredstvo za hlađenje kg 30.0

8.10.

Sitni potrošni materijal paušal 1.0

8.11.

Tlačna proba paušal 1.0

8.12. Ispitivanje propusnosti odvoda kondenzata.Ispitivanje odvoda kondenzata paušal 1.0

8.13.

Puštanje u pogon paušal 1.0

HLAĐENJE INVERTER KLIMA UREĐAJIMA UKUPNO:

REKAPITULACIJA

Dobava i ugradnja čeličnih nosača pocinčano- plastificiranih sa svim pričvrsnim i spojnim elementima za ugradnju vanjske jedinice. Čelični nosači atestirani na nosivost.

Dobava PVC-cijevi sa svim prelaznim komadima i brtvenim materijalom za odvod kondezata iz unutarnjih rashladnih jedinica. U cijenu uključiti sav ovjesni i pričvrsni materijal, te sprovesti do odvodnju uz obavezno sifoniranje.

Sitni potrošni materijal za tvrdo lemljenje u stavku uključen, inertni plin (dušik) za ostvarivanje zaštitne atmosfere prilikom tvrdog lemljenja cijevi (tvrdi lem sa dodatkom 30% srebra prema DIN EN 1045 kao dodatni materijal za spajanje cijevi, plin i kisik i dr.)

Montaža sa ispuhivanjem cijevnog razvoda te tlačna proba sa N2 (dušik) na 33 bara u trajanju 24 sati, vakumiranje cijevnog razvoda, sa nadopunjavanjem ekološkog plina R 410 A prema uputama proizvođaća,

Puštanje u pogon kompletnog sustava hlađenja, od strane ovlaštenog servisera MITSUBISHI, sa izdavanjem potrebnih garancija i uputama za korištenje sustava hlađenja.

Page 29: Strojarske instalacije

1. PLINSKA INSTALACIJA

2. RADIJATORSKO GRIJANJE

3. PODNO GRIJANJE

4. KOTLOVNICA

5. ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA

6. VENTILACIJA REKUPERATORSKIM KOMORAMA

7. VENTILACIJA KUHINJE PREKO EKO NAPE

8. HLAĐENJE INVERTER KLIMA UREĐAJIMA

UKUPNO:

PDV (23%):

SVEUKUPNO:

Page 30: Strojarske instalacije

Ukupna cijena

Page 31: Strojarske instalacije
Page 32: Strojarske instalacije
Page 33: Strojarske instalacije
Page 34: Strojarske instalacije
Page 35: Strojarske instalacije
Page 36: Strojarske instalacije
Page 37: Strojarske instalacije
Page 38: Strojarske instalacije
Page 39: Strojarske instalacije
Page 40: Strojarske instalacije
Page 41: Strojarske instalacije
Page 42: Strojarske instalacije
Page 43: Strojarske instalacije
Page 44: Strojarske instalacije
Page 45: Strojarske instalacije
Page 46: Strojarske instalacije
Page 47: Strojarske instalacije
Page 48: Strojarske instalacije
Page 49: Strojarske instalacije
Page 50: Strojarske instalacije
Page 51: Strojarske instalacije
Page 52: Strojarske instalacije
Page 53: Strojarske instalacije
Page 54: Strojarske instalacije
Page 55: Strojarske instalacije
Page 56: Strojarske instalacije
Page 57: Strojarske instalacije
Page 58: Strojarske instalacije