Click here to load reader

PAGSUGPO SA MGA PESTE NG GULAY SA PILIPINAS · PDF file 2020. 9. 22. · Ang mga insekto ay humihinga sa mga butas sa tagiliran ng kanilang katawan at ang pag spray ng sabon upang

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PAGSUGPO SA MGA PESTE NG GULAY SA PILIPINAS · PDF file 2020. 9. 22. · Ang mga...

 • PAGSUGPO SA MGA PESTE

  NG GULAY SA PILIPINAS

 • • 75% ng bilang ng hayop sa

  buong mundo

  ay mga insekto

  • 800,000 uri ng

  insekto pa lang

  ang kilala

  • Sa kabuuang

  pantaya, ang

  bilang ng

  insekto ay

  mahigit sa 2.5

  milyon

  • Kaya may 1.8

  milyon na hindi

  nakikilala

 • Insect Orders No. of Species

  Diptera flies, mosquitoes 85,000

  Coleoptera beetles 330,000

  Lepidoptera butterflies, moths 160,000

  Hymenoptera bees, wasps, ants 145,000

  Orthoptera grasshoppers 17,000

  crickets

  Isoptera termites 1,900

 • Itlog Uod Uod Tulog Paru-paro

  Inog ng Buhay ng INSEKTO

 • Katangian ng INSEKTO

  Maikli ang inog ng buhay Maraming manganak Maliit Mabilis magtago at lumipad Maraming alternatibong host o pagkain Ang pagiging “uod tulog” Matalino sa kanilang angking pamamaraan

 • Kalakaran sa Paggugulayan

  Abonong kemikal

  Mataas na ani ngunit walang tibay na variety

  Isang uri ng tanim o Mono- cropping

  Sobrang bomba ng lasong pestesidyo

  Sobrang linis na taniman

  Org%20PPt%20Engl/Clean%20Culture.PPT

 • Paglaki ng gastos sa produksyon

  Nagkakaroon ng tibay sa ibat-ibang klase ng lason ang insekto o RESISTANCE

  Pagkamatay ng mga kaibigang kulisap na siyang pumipigil sa pagdami ng mga pesteng kulisap

  Polusyon sa kapaligiran at sanhi ng ibat- ibang klase ng sakit at pagkakalason

  Problema sa Paggamit ng Pestisidyo

 • Madaling gamitin ngunit mahal at nakalalason

 • Dulot nito……

  Pagkasira ng lupa

  Paglala ng sakit at peste

  Pagkasira ng kalikasan

  Pagkalipol ng mga insekto at hayop na hindi naman peste

  Paglaki ng gastos

  Panganib sa kalusugan ng magtatanim at mamimili

 • ▪ Karaniwang tanong natin kung may peste…Ano ang pambomba?…

  …Ang dapat na katanungan ay… ‘Bakit dumami ang peste?.....

  ▪ Pag nasagot natin ito madali na ang pagsugpo sa peste

 • Bakit lumalala ang peste…

  Mono-cropping

  Mahihinang uri na tanim at variety

  Sobra at maling paggamit ng pestesidyo

  Pagkasira ng kalikasan

  Sobrang paggamit ng abonong kemikal

 • Pangkalahatang tagubilin…

  1. Patabain ang lupa huwag ang halaman lang.

  2. Magtanim ng pantaboy peste

  3. Magtanim ng pangsakrepisyong halaman

  4. Magsalit at ikot-tanim

  5. Gumamit ng matibay na uri ng binhi

  6. Wilihin ang mga kaibigang kulisap

  7. Gumamit ng pisikal na paraan

  8. Magkilib

  9. Isaalang-alang ang kahalagahan ng damo

  10. Huling depensa ang pestesidyong halaman.

 • Insecticides act in various ways.

  ▪ - Stomach poisons are eaten by the pest and absorbed into the body through the digestive tract.

  ▪ - Contact poisons enter an insect's body as a result of contact with treated surfaces such as plant foliage.

  ▪ - Fumigants enter the insect's body through the respiratory system.

  ▪ - Systemic poisons move through the plant's vascular system. They are absorbed by insects that feed on the leaves, stems, fruits or roots of treated plants.

 • Pinagsama-samang pamamaraan sa pagsugpo ng peste

  Pisikal na Paraan Mekanikal at Kultural Paggamit ng Matitibay na Binhi Paggamit ng Halamang Gamot Paggamit ng mga Kaibigang Kulisap Kemikal

 • Mga Kaibigang Kulisap

 • Pupal Parasite

  Egg Parasite

  Lady beetle adult feeding on eggs of

  Lepidopteran

  Lady beetle larvae feeding on aphids

  Spider-Generalist (Predator)

 • Parasitic wasps

  Predatory Ants

  Predatory Spiders

  Predatory Bug

  Predatory Dragon Fly

 • Lady beetle (Pagong-pagongan)

  Natural Enemies (Kaibigang Insekto)

 • Kaibigang Amag at Bayrus

 • INOG NG BUHAY NG INSEKTO

 • Itlog

  MatandaUod Tulog

  Uod

  Kumpletong Inog ng Buhay ng Insekto

 • Di – Kumpletong Inog ng Buhay ng Insekto

  Itlog

  Matanda Nimpa

 • Pamamahala sa mga

  Insektong Peste ng Gulay

  na hindi nagdedepende sa

  kemikal na spray…

 • Leafminer (Liriomyza sp.)

  Sulat ni Saddam

 • Inog ng Buhay Leafminer

  6-10 days after pupation

  nakalagak sa dahon

  lilipat sa lupa

  nasa dahon

 • Karaniwang peste ng gulay gaya ng:

  ▪ kamatis ▪ talong ▪ tabako ▪ patatas ▪ sili ▪ okra ▪ madadahong gulay ▪ pamilya ng legumbre tulad ng sitao ▪ cucurbits

 • Pamamahala / Kontrol:

  Leafminer

  1.Malalim na pagbubungkal ng lupa upang mapalutang sa init ng araw ang mga uod-tulog o “pupa” at kainin din ng langgam.

  2.Crop rotation o pag-iikot tanim.

  3.Pricking o tirisin ang dulo ng pinangainan sa dahon ng leafminer dahil nandito ang uod ng langaw.

 • 4. Pagtatanim ng halamang pantaboy o repellant crops gaya ng:

  amarillo lemon grass o salay luya aromatic herbs basil oregano

 • 4. Paggamit ng dilaw na pandikit o yellow sticky trap

 • Whitefly (Dapulak)

  Kamatis, Talong, Ampalaya, Sitao,

  Sili

  Sucking (Maninipsip)

 • Leafhopper

  Ngusong kabayo

 • Aphids (Apaya)

  Kamatis, Talong, Ampalaya, Sitao,

  Sili

  Nymphs

  Female (Babae)

  Aphids Mating

 • MATANDANG LALAKE

  “winged”

  • mating

  • migration

  • indicator of high aphid population

  MATANDANG BABAE

  (80 anak)

 • Apaya, Whitefly at Ngusong Kabayo

  Nagdudulot ng mga sumusunod na pinsala sa taniman:

  1. Paninilaw, pagkatuyo at pagkulot ng dahon dahil sa pagsipsip ng dagta ng halaman.

  2. Pangungulot ng dahon dahil sa bayrus 3. Tagapagdala at tagapagkalat ng bayrus (vector of virus)

  at ibat-ibang uri ng sakit sa halaman

 • Pamamahala / Kontrol:

  1. Paggamit ng dilaw na pandikit o yellow sticky trap

  Mga materyales na pwedeng gamitin:

  ✓ kulay dilaw na plato na gawa sa plastik

  ✓ dilaw na plastik galon na lalagyan ng langis

  ✓ lawanit o plywood na pininturahan ng kulay dilaw

 • 2. Pagspray ng solusyong sabon (Soap solution) Ex. Perlathion, Surficidine, Argoticide at Tideudan

  Formulation: 16 L. tubig + 1 pakete ng sabon (Tide, Surf powder, Perla, Argo)

  ➢ Ang mga insekto ay humihinga sa mga butas sa tagiliran ng kanilang katawan at ang pag spray ng sabon upang dumikit na maigi ang tubig (sticker) sa katawan ng aphids at dapulak ay tumutulong upang malunod (suffocate) ang peste.

  ➢ Ang pag-spray ay 2 hanggang 3 beses sa isang linggo at pinatatamaang maigi ang ilalim ng dahon at talbos na kung saan naninirahan ang mga naturang peste.

 • 3. Pag-spray ng katas ng Halamang Pestisidyo (Botanical Pesticide) Ex. Silicidin

  Ang ibat-ibang halaman na may kakayahan na makamatay ng maraming klaseng pesteng kulisap ay ang mga sumusunod:

  Kakawate / Madre cacao Tubli Nami Soro-Soro Anonas Siling Labuyo Oregano Neem seeds Derris

 • 4. Paggamit ng “Sacrificial plants” Hal. Pagtatanim ng okra sa paligid ng taniman ng talong upang dito maakit ang mga leaf hoppers o berdeng ngusong kabayo sa gulayan (trap plant) at di masyadong makapaminsala sa iba pang tanim na halaman.

  5. “Smoke bomb” Smudging o pagpapausok upang maitaboy ang mga peste sa taniman.

 • 6. Spot spray lamang ng mga pestisidyong botanikal at ipuntirya sa ilalim ng dahon kung saan namamahay ang mga pesteng kulisap.

  7. Pagtatanim ng mga halamang pantaboy sa paligid ng taniman tulad ng mga sumusunod:

  Luya, Amarillo o Tagetes, Basil, Oregano Mayana, Aromatic Herbs, Salay, Bawang

 • Mapanirang Insekto

  ng

  AMPALAYA

 • • Langaw

  • Babae

  • Buntis

  • Tinuturok o idini- deposito ang itlog sa bunga ng ampalaya

  • Hindi kumakain ng ampalaya

  Ampalaya fruitfly

 • Larva (Uod)

  Adult (Matanda)

 • Larval damage

  (Sira ng uod)

 • Pamamahala / Kontrol:

  Paggamit ng “sex – pheromone” attractant o pabango

  – Sex Pheromone (Methyl eugenol o CUELURE) (Ex. Zorgen, cuelure), inaakit nito ang mga lalaki na manunurok upang ganap na mabawasan ang populasyon ng fruitfly.

  - Maari ring gamitin ang balat ng puno ng “Kalingag” bilang attractant.

 • Bagging o Pagbabalot ng ampalaya

  – Diyaryo (mabilis masira, maputla ang bunga)

  – Plastik (nagpapawis, nakakabulok ng bunga)

  – Net / NET GUARD (matagal na pakikinabangan)

 • Fruit fly control

 • NYLON NET BAG

 • Nylon Net

 • Pechay, Mustasa, Cabbage, Kamatis, Pachoi, Lettuce, Cauliflower, atbp.

  SUKAT: 1.5 meters X 100 me

Search related