Click here to load reader

SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA · PDF fileSa bawat hakbang . SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA · PDF fileSa bawat hakbang . SIYUDAD NG...

 • Learning Together – Communication Posters – Tagalog

  Sama-samang Matuto Sa bawat hakbang SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO I SURREY SENTRO NG LUGAR

  Pumantay sa Taas ng Bata

  Iposisyon ang sarili mo na kapantay sa mata ng

  bata, hawakan ang kanilang braso o sabihin ang pangalan nila para malaman nilang handa kang

  maging bahagi ng pag-uusap.

 • Learning Together – Communication Posters – Tagalog

  Sama-samang Matuto Sa bawat hakbang SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO I SURREY SENTRO NG LUGAR

  Gayahin TAYO!

  TAYO!

  Gayahin ang tunog ng bata, ekspresyon ng mukha, o kilos.

 • Learning Together – Communication Posters – Tagalog

  Sama-samang Matuto Sa bawat hakbang SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO I SURREY SENTRO NG LUGAR

  Maghalin-hinan Ako naman!

  Sumali sa paboritong ginagawa ng bata.

  Pagkatapos na gawin ng bata, sabihin "ako naman" at gayahin ang kilos ng bata.

 • Learning Together – Communication Posters – Tagalog

  Sama-samang Matuto Sa bawat hakbang SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO I SURREY SENTRO NG LUGAR

  Ilarawan Gumagawa ka ng bituin

  Nirorolyo ko ang clay

  Gumamit ng maikling parirala para ilarawan ang mga kilos mo at ng bata.

 • Learning Together – Communication Posters – Tagalog

  Sama-samang Matuto Sa bawat hakbang SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO I SURREY SENTRO NG LUGAR

  Makinig at Sumagot

  Isang Squirrel

  Ano iyan?

  Makinig at sumagot sa bawat salita o kilos ng bata hangga't maaari.

 • Learning Together – Communication Posters – Tagalog

  Sama-samang Matuto Sa bawat hakbang SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO I SURREY SENTRO NG LUGAR

  Palawakin

  Marami pang juice Juice

  Makinig sa sasabihin ng bata at ulitin ito, at magdagdag ng salita o parirala upang

  mapalawak ang mensahe ng bata.

 • Learning Together – Communication Posters – Tagalog

  Sama-samang Matuto Sa bawat hakbang SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO I SURREY SENTRO NG LUGAR

  Gumamit ng mga Naglalarawang Pahayag

  Malaking aso

  Aso

  Magbigay ng paglalarawan ng bagay o kilos

  upang tumaas ang bokabularyo ng bata.

 • Learning Together – Communication Posters – Tagalog

  Sama-samang Matuto Sa bawat hakbang SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO I SURREY SENTRO NG LUGAR

  Modelo

  Masarap na Spaghetti! Mmm.

  Pahsketti!

  Makinig sa sasabihin ng bata at ulitin ito, gamit ang tamang pagbigkas at baybay.

 • Learning Together – Communication Posters – Tagalog

  Sama-samang Matuto Sa bawat hakbang SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO I SURREY SENTRO NG LUGAR

  Sundan Tingnan mo! Pulang bead!

  Sundan ang sinimulan ng bata at pag-usapan ang mga bagay na may interes siya.

 • Learning Together – Communication Posters – Tagalog

  Sama-samang Matuto Sa bawat hakbang SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO I SURREY SENTRO NG LUGAR

  Gawing simple

  Maghugas ng kamay

  Paikliin ang mga pangungusap kapag nagbibigay ng direksyon.

 • Learning Together – Communication Posters – Tagalog

  Sama-samang Matuto Sa bawat hakbang SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO I SURREY SENTRO NG LUGAR

  Maghintay Isuot ang sapatos

  Sabihin ang direksyon ng isang beses at maghintay.

  Sa paghihintay binibigyan nito ng oras ang bata na maintindihan ang sinabi mo.

 • Learning Together – Communication Posters – Tagalog

  Sama-samang Matuto Sa bawat hakbang SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO I SURREY SENTRO NG LUGAR

  Gumamit ng mga Larawan

  Gagamba o

  bus?

  Suportahan ang pang-intindi ng bata sa paggamit ng mga bagay, litrato at kilos.

 • Learning Together – Communication Posters – Tagalog

  Sama-samang Matuto Sa bawat hakbang SIYUDAD NG TORONTO I MGA SERBISYO NG PANGKAT PARA SA MGA BATA: MGA NANINIRAHAN SA KOMUNIDAD NG TORONTO I SURREY SENTRO NG LUGAR

  Mag-alok ng Pagpipilian

  Gusto mo ng gatas o manok?

  Ang pagpipili ay nagbibigay ng pagkakataon na matutunan ang mga pangalan ng bagay at ang

  kahalagahan na maipakita ang gusto.