of 1 /1
temelji temelji temelji rusevina I G R A L I S T E RUSEVINA temelji trafostanica temelji trafostanica trafostanica 1E1 T 1EI T 2E1 T 2E10 T 3E10 T 2E10 +5E 1 5E 1 T 2E10 T 2E10 T T 1E1 T 2 E1 T 1E1 T 2E1 T 2E1 T T 2E 1 T 1E10 T 3 E10 T 2E10+1E1 1E10 T 1E10 T 1 E10 T 1 E10 +1E1 T 1E10Ã( T 1E1 T 2E10+1E1 T 1 E10 +2E1 T 1E 1 T 2 E 1 T 1E1 T 1 E 1 T 1 E 10 T 1E 10 T 1E 1 T 1 E10 T 1 E 1 T 1E1 T 1E1 T 1 E 1 T 1E1 T 1 E1 T 1E1 T 1 E1 T 1 E1 0+1E1 T 1E1 T 1E1 T 2E1 T 1E1 T 1E10 T 1E10 T 1E1 T 1E1 T 1 E1 0+1E1 T 1E1 T 1E1 T 1E1 T 1E10 T 1E1 T 1E1 T 1E1 T 1E1 T 1E10 T 1E1 T 1E1 T 1E1 T 1E1 T 1E1 T 2E1 T 1E1 T 1E1 T 1E10+2E1 T 1E1 T 1E1 T 1E 1 0 T 1E10+3E1 T 4E 1 1 E1 T 1 E1 T 1 E1 T 1 E1 T 1 E1 T 2 E1 T 1E1 T 1E1 0 T 1E10+1E1 T 1 E1 0 T 1E1 0 T 1E1 T 1E10 T 1E10 T 1E1 T 1E1 T 1 E1 T 1E1 T 1 E1 T 1 E1 T 1 E1 T 1E1 T 1E1 T 1 E1 T 2E1 T 1 E1 T 1E1 T 1E1 T 1 E1 T 1 E 1 T 1 E1 T 1 E1 T 1E1 T 1E1 T 1E1 T 1E1 T 1E1 T 1E1 T 2x3 XNE 49-A [PPð N9 2x3 XNE 49-A [PPð N9 +FeZn 25x4mm Planirani kabl XHE 49A-3x1x240 mm2, 10kV Planirani kabl 3x( XHE 49A-1x 15 0 mm2, 1 2/20 kV TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS B B c B B B c c B c B B B B A I I A I B I B B B I I H H I I1 I1 I I1 I K I1 I I K I I I I2 I I I2 L2 L I L2 I L I I I I I2 I I2 I I I I I I I I I I I1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I1 I I I I1 I I I G1 I I I G1 I I I I2 I1 I2 I2 I2 I I I I G I I I2 I1 G I2 I I I I I L1 L I L1 L1 I1 L L1 J I1 J I K I E I I2 I2 I I I2 H H I2 I I L I I L I I2 I2 L1 L1 L1 L1 L1 I2 I2 I2 I1 I1 I2 I L1 I I L1 I L1 L1 K I I2 I F F I2 F F F F L1 I1 E P+PK 0RMNRYDþNH ELWNH Ul.Nova 3 Ul.Nova 2 Ul.Nova1 Ul.Nova 3 Ul.Nova 1 Ul.Nova 3 Ul.Nova 2 Ul.Nova 2 Ul.Nova 1 Ul.Nova 4 Ul.Nova 5 Ul.Nova 6 Ul.Nova 6 Ul.Nova 6 Ul.Nova 6 Ul.Nova 7 Ul.Nova 8 I P+1+PK P+PK P+PK P+PK SU+P P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P P+PK P+PK P+PK P+PK P+1+PK P+PK P P+PK P+1+PK P+PK P+PK P+PK SU+1+PK P+PK SU+1+PK P+PK P P+PK P+1+PK P P+PK P+1+PK P+PK T P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+1+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK SU+1+PK P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK SU+1+PK SU+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK SU+1+PK P+PK SU+P+PK P+2+PK SU+P+PK SU+1+PK PO+P+PK SU+1+PK SU+P+PK SU+1+PK SU+1+PK SU+P+PK SU+1+PK P+PK P+PK SU+1+PK SU+1+PK SU+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+PK P+1+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK SU+1+PK P+1+PK P+2+PK P+2+PK P+PK PO+P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK SU+P+PK P+1+PK P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+1+PK P+1+PK PO+P+PK+M P+PK P+PK P+PK P+1+PK PO+1+PK P SU+1+PK SU+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+2+PK P+1+PK P+1+PK P+PK T P+PK P+PK P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK SU+P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK SU+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P+PK P P+PK P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+1+PK SU+P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+PK PO+P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK SU+P+PK P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK SU+P+PK SU+P+PK SU+P+PK P+1+PK P snimiti P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK Su+P+1+2PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK SU+2+PK P+1+PK P+1+PK SU+1+PK P+PK P+1+PK P+PK SU+P P+PK SU+1+PK P+PK P+1+PK P+PK P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK SU+P P+PK P+PK P+1+PK P+PK P+PK P+PK P+1+PK P+PK P+PK T P+PK P+PK P+1+PK P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK SU+1+PK SU+P P+PK P+PK SU+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK SU+P P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+5+PK P+5+PK P+2+PK SU+P+PK SU+P+PK SU+P+PK SU+P+PK SU+P+PK SU+P+PK P+1+PK P P P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+1+PK SU+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK SU+1+PK P+1+PK P+1+PK P P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+1+PK P P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+2+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+1+PK P+PK P+1+PK P+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+2+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK P+1+PK SU+1+PK P+PK P+1+PK P+1+PK P+2+PK P+PK P+PK 6320(1 3/2ý$ 1$ 67$52- â.2/, POSLOVNI OBJEKAT HOTEL "PLANINKA" AS P P P P P P P P P P P P P P P P 1440.48 1436.70 1432.90 1426.50 1427.10 1422.00 1418.50 1425.80 1425.00 1433.50 1434.00 1442.75 1441.75 1459.75 1454.00 1456.75 1449.75 1449.25 1443.65 1442.75 1444.25 1434.75 1423.25 1427.35 1433.50 1452.60 1454.00 1450.90 1450.25 1452.25 1452.85 1464.60 1463.90 1465.00 1462.00 1463.70 1457.50 1451.70 1438.75 1436.50 1435.25 1437.35 1441.50 1438.10 1436.00 1438.50 1432.80 1438.50 1444.48 1440.85 1462.55 1461.60 1462.00 1432.95 At4 At6 At12 At16 At18 At19 At20 At22 A2 A2 A110 A119 A118 A69 A120 A111 A97 A9 A121 A79 A76 A81 A95 A94 A18 A11 A34 A19 A35 A33 A30 A31 A116 1432.05 A1 1434.88 A3 1438.80 A4 1440.00 A5 1441.32 A6 1441.85 A7 1443.40 A9 1447.25 A12 1446.60 1445.65 A14 1441.02 A15 1441.50 A16 1442.22 A44 1444.38 A56 1441.00 A55 1438.25 A54 1435.90 A53 1434.00 A52 1430.96 A51 1428.90 A50 1431.57 A49 1431.20 A48 1434.00 A47 1435.52 A46 1439.50 1444.50 A43 1447.10 A62 1440.50 A36 1435.00 A37 1434.50 A38 1436.80 1434.50 A17 1448.58 A59 1451.58 A60 1460.90 A93 1460.59 A92 1456.70 A89 1445.55 A90 1462.53 A91 1452.05 A61 1448.79 A63 1451.00 A64 1448.33 A124 1447.65 A65 1446.08 A66 1445.95 A67 1450.00 A70 1452.12 A71 1445.27 A72 1445.58 A73 1446.39 A74 1449.90 A75 1468.80 A77 1465.68 A78 1477.10 A80 1446.90 A84 1448.61 A83 1452.63 A82 1448.60 A86 1449.70 A87 1452.60 A88 144917 A96 1454.60 A99 1451.46 A101 1453.00 A102 1450.22 A103 1449.95 A104 1447.63 A57 1447.51 A58 1443.00 A1 1436.67 A107 1435.46 A108 1434.55 A123 1433.47 A109 1421.12 A117 1435.06 A114 1429.50 A115 1451.00 A1 A8 A10 1417.80 A21 1415.80 A26 1420.80 A27 1422.60 A28 1424.35 A29 1420.90 A30 1421.96 A31 A40 A42 A85 A98 A100 1448.11 A105 A106 1433.32 A112 A122 1441.08 1436.90 A125 1421.50 A125 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 122 123 124 125 126 127 129 130 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 231 233 234 235 236 237 238 241 243 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 316 317 318 319 320 321 322 292 226 66 67 68 69 48 18 19 97 92 78 78 314 5 78 99 272 273 120 1447.80 A68 108 121 TS TS 10/0,4 KV H. Planinka 1x630 KVA TS 10/0,4 KV 6WRçLQD 1x630 KVA TS 10/0,4 KV 5REQD NXþD 1x630 KVA BTS 10/0,4 KV + æDEOMDN 1x630 KVA BTS 10/0,4 KV Gradska pijaca 1x630 KVA BTS 10/0,4 KV Bolnica 1x630 kVA BTS 10/0,4 KV V. logor 1x400 kVA TS 10/0,4 KV Jelika 1x400 kVA NDTS 10/0,4 KV 5D]YUåMH 2x630 kVA TS 110/35/10kV æDEOMDN BTS 10/0,4 KV "Klanica" 1x250 kVA STS 10/0,4 KV Gorsko oko 1x40 kVA 5DVNORSLåWH TS 10/0,4 KV Buljov pod 1x630 kVA TS 10/0,4 KV 2x630 KVA UP 1073 UP 582 UP 977 UP 978 UP 976 UP 974 UP 975 UP 542 UP 535 UP 536 UP 534 UP 543 UP 533a UP 533 UP 532 UP 531 UP 530 UP 529 UP 528 UP 527 UP 537 UP 538 UP 539 UP 540 UP 230 UP 605 UP 606 UP 615 UP 614 UP 607 UP 608 UP 609 UP 610 UP 610a UP 611 UP 612 UP 613 UP 616 UP 617 UP 616a UP 229 UP 491 UP 489 UP 488 UP 487 UP 485 UP 486 UP 484 UP 483 UP 482 UP 481 UP 480 UP 479a UP 479 UP 474 UP 473 UP 472 UP 475 UP 476 UP 477 UP 471 UP 478 UP 470 UP 469 UP 459 UP 458 UP 457 UP 456 UP 461 UP 460 UP 425 UP 424 423 422 UP 421 UP 420 UP 429a UP 429 UP 430 UP 431 UP 432a UP 433 UP 435 UP 434 UP 432 UP 436 UP 438 UP 439 UP 428 UP 426 UP 427 UP 418 UP 419 UP 417 UP 465 UP 466 UP 468 UP 467 UP 464 UP 415 UP 416 UP 414 UP 413 UP 437 UP 412 UP 411 UP 410 UP 408 UP 409 UP 407 UP 462 UP 463 UP 406 UP 405a UP 405 UP 441 UP 442 UP 443 UP 440 UP 444 UP 445 UP 446 UP 447 UP 448 UP 449 UP 450 UP 452a UP 451 UP 452 UP 453 UP 454a UP 454 UP 455 404a 404 UP 403 UP 400 UP 401 UP 402 UP 396 UP 393 UP 394 UP 395 UP 391 UP 390 UP 389 UP 388 UP 387 UP 386 UP 385 UP 384 UP 382 UP 383 UP 381 402a UP 618 UP 620 UP 619 UP 623 UP 628 UP 629 UP 627 UP 626 UP 625 UP 624 UP 624a UP 622 UP 621 UP 632 UP 633 UP 636 UP 637a UP 637 UP 638 UP 643 UP 644 UP 639 UP 635 UP 642 UP 645 UP 641 UP 646 UP 647 UP 649 UP 648 UP 650 UP 651 UP 652 UP 653 UP 654 UP 657 UP 658 UP 659 UP 660 UP 656 UP 655 UP 661 UP 664 UP 663 UP 662 UP 673 UP 674 UP 675 UP 676 UP 604 UP 603 UP 666 UP 665 UP 667 UP 668 UP 669 UP 671 UP 672 UP 730 UP 729 UP 723 UP 722 UP 724 UP 725 UP 727 UP 728 UP 726 UP 713 UP 711 UP 712 UP 714 UP 717 UP 718 UP 721 UP 719 UP 716 UP 715 UP 720 735a UP 735 UP 736 UP 737 UP 738 UP 739 UP 740 UP 734 UP 733 UP 732 UP 731 UP 600 UP 602 UP 601 UP 598 UP 599 UP 596 UP 597 UP 594 UP 595 UP 592 UP 593 UP 591 UP 590 UP 588 UP 589 UP 587 UP 589a UP 589b UP 586 UP 585 UP 583 UP 581 584 UP 580 UP 705 UP 704 UP 710a UP 741 UP 710 UP 709 UP 707 UP 706 UP 708 UP 703 UP 702 UP 701 UP 700 UP 699 UP 698 UP 697 UP 697a UP 696 UP 694 UP 695 UP 697b UP 699a UP 693 UP 692 UP 691 UP 690 UP 684 UP 683 UP 681 UP 680 UP 679 UP 678 UP 677 UP 685 UP 689 UP 688 UP 686 UP 687 UP 742 UP 743 UP 744 UP 744a UP 744b UP 745 UP 764 UP 765 UP 766 UP 767 UP 768 UP 770 UP 769 UP 771 UP 773 UP 774 UP 775 UP 776 UP 772 UP 776a UP 777 UP 778 UP 781 UP 756 UP 754 UP 752 UP 751 UP 753 UP 755 UP 1230 UP 757 UP 748 UP 747 UP 749 UP 746 UP 782 UP 779 780a 780b UP 869 UP 870 UP 871 UP 873 UP 872 UP 875 UP 874 UP 866 UP 865 UP 864 UP 863 UP 862 UP 867 UP 867a UP 861 UP 868 UP 783 UP 784 UP 785 UP 788 UP 789 UP 786 UP 787 UP 790 UP 791 UP 792 UP 793 UP 795 UP 796 UP 761 UP 762 UP 763 UP 760 UP 759 UP 758 UP 797 UP 798 UP 799 UP 803 UP 801 UP 800 UP 802 UP 804 UP 805 UP 806 UP 820 UP 821 UP 819 UP 818 UP 817 UP 816 UP 813 UP 812 UP 811 UP 810 UP 808 UP 807 UP 809 815 814 UP 579 UP 579a UP 578 UP 577 UP 750 UP 574 UP 573 UP 572 UP 570 UP 571 UP 569 UP 568 UP 566 UP 567 UP 565 UP 564 UP 562 UP 563 UP 854 UP 853 UP 852 UP 855 UP 856 UP 851 UP 857 UP 850 UP 858 UP 849 UP 858a UP 848 UP 859 UP 860 UP 847b UP 847a UP 847 UP 846 UP 844 UP 843 UP 845 UP 840 UP 842 UP 838 UP 839 UP 834 UP 835 UP 832 UP 831 UP 833 UP 836 UP 837 UP 841 UP 830 UP 829 UP 823 UP 822 UP 824 UP 826 UP 828 UP 892a UP 892 UP 876 UP 879 UP 877 UP 878 UP 880 UP 881 UP 882 UP 883 UP 884 UP 885 UP 886 UP 887 UP 888 UP 889b UP 889a UP 1221 UP 890 UP 891 UP 893 UP 895 UP 894 UP 896 UP 897 UP 900 UP 901 UP 902 UP 899 898 UP 1225 UP 1224 UP 1223 UP 1218 UP 1222 UP 1217 UP 1215 UP 907 UP 903 UP 904 UP 905 UP 906 UP 908 UP 909 UP 910 UP 911 UP 911a UP 1226 UP 1227 UP 1228 UP 1229 UP 1011 UP 1211 UP 542a UP 1216 UP 1219 UP 1220 UP 1214 UP 1213 UP 1212 UP 919 UP 920 UP 920a UP 918a UP 918 UP 917 UP 916 UP 915 UP 914 UP 913 UP 912 UP 954 UP 934 UP 935 UP 935a UP 921 UP 922 UP 923 UP 924 UP 931 UP 932 UP 933 UP 936 UP 937 UP 949 UP 953 UP 952 UP 951 UP 950 UP 938 UP 939 UP 940 UP 941 UP 942 UP 925 UP 926 UP 927 UP 928 UP 929 UP 930 UP 921a UP 973 UP 972 UP 968 UP 970 UP 969 UP 966 UP 967 UP 964 UP 965 UP 963 UP 962 UP 960 UP 961 UP 958 UP 959 UP 957 UP 956 UP 955 UP 946 UP 945 UP 944 UP 943 UP 971a UP 971b UP 971 UP 561 UP 560 UP 559 UP 557 UP 558 UP 556 UP 555 UP 553 UP 552a UP 551 UP 548 UP 541 UP 544 UP 545 UP 546 UP 1020a UP 1020 UP 547 549 550 UP 985 UP 980 UP 981 UP 982 UP 983 UP 984 UP 986 UP 1017 UP 1016 UP 1018b UP 1018a UP 1019 UP 1240 UP 1239 UP 492 UP 525 UP 526 UP 495 UP 1238 UP 496 UP 497 UP 498 UP 500 UP 501 UP 502 UP 504 UP 499 UP 506 UP 511 UP 510 UP 512 UP 515 UP 517 UP 518 UP 519 UP 521 UP 520 UP 523 UP 522 UP 524 UP 231a UP 1021 UP 1022 UP 1023 UP 1024 UP 1025 UP 1144 UP 1145 UP 1146 UP 1147 UP 1148 UP 1149 UP 1150 UP 1161 UP 1162 UP 1163 UP 1164 UP 1165 UP 1187 UP 1188 UP 1189 UP 1190 UP 1026 UP 1031 UP 1032 UP 1027 UP 1033 UP 1034 UP 1029 UP 1035 UP 1030 UP 1028 UP 1036 UP 1037 UP 1045 UP 1046 UP 1044 UP 1038 UP 1039 UP 1040 UP 1043 UP 1043a UP 1042 UP 1041 UP 1047 UP 1048 UP 1049 UP 1050 UP 1058 UP 1051 UP 1057 UP 1056 UP 1055 1054 1053 1052 UP 1067 UP 1069 UP 1071 UP 1072 UP 1070 UP 1068 UP 1074 UP 1079 UP 1080 UP 1082 UP 1081 UP 1092 UP 1083 UP 1085 UP 1087 UP 1088 UP 1086 UP 1084 UP 1089 UP 1091 UP 1090 UP 1060 UP 1059 UP 1066 UP 1061 UP 1065 UP 1063 UP 1064 UP 1062 UP 1140 UP 1142 UP 1143 UP 1141 UP 1160 UP 1139 UP 1138 UP 1136 UP 1137 UP 1155 UP 1154 UP 1153 UP 1152 UP 1151 UP 1159 UP 1158 UP 1156 UP 1157 UP 1170 UP 1169 UP 1174 UP 1168 UP 1167 UP 1173 UP 1171 UP 1172 UP 1166 UP 1176 UP 1132 UP 1175 UP 1133 UP 1135 UP 1134 UP 1131 UP 1133a UP 1133b UP 1130 UP 1129 UP 1127 UP 1128 UP 1122 UP 1125 UP 1120 UP 1118 UP 1121 UP 1119 UP 1124 UP 1123 UP 1126a UP 1178 UP 1126 UP 1221a UP 1177 UP 1179 UP 1180 UP 1184 UP 1183 UP 1186 UP 1185 UP 1191 UP 1182 UP 1181 UP 1192 UP 1193 UP 1200 UP 1194 UP 1197 UP 1198 UP 1199 UP 1195 UP 1196 UP 1204 UP 1201 UP 1202 UP 1203 UP 1205 UP 1206 UP 1111a UP 1111 UP 1112 UP 1113 UP 1108 UP 1114 UP 1110 UP 1109 UP 1107 UP 1106 UP 1104 UP 1102 UP 1103 UP 1100 UP 1101 UP 1099 UP 1097 UP 1098 UP 1096 UP 1095 UP 1094 UP 1093 UP 1115 UP 1210 UP 1116 UP 1117 UP 1241 UP 285 UP 284 UP 287 UP 286 UP 283 UP 282 UP 280 UP 281 UP 279 UP 278 UP 296 UP 297a UP 297 UP 295 UP 292 UP 294 UP 293 UP 291 UP 291a UP 290 UP 289 UP 299 UP 288 UP 298 UP 300 UP 302 UP 301 UP 305 UP 303 UP 304 UP 306 UP 307 UP 310 UP 308 UP 309 UP 311 UP 326 UP 325 UP 324 UP 323 UP 336 UP 322 UP 321 UP 320 UP 317 UP 319 UP 315 UP 318 UP 316 UP 337 UP 338 UP 340 UP 339 UP 341 UP 343 UP 342 UP 355 UP 347 UP 348 UP 350 UP 359 UP 357 UP 356 UP 379 UP 361 UP 380 UP 378 UP 375 UP 377 UP 362 UP 363 UP 364 UP 365 UP 374 UP 366 UP 372 UP 371 UP 370 UP 369 UP 368 UP 367 UP 971c UP 914a UP 526a UP 527a UP 1088a UP 1132b UP 1110a UP 462a UP 449a UP 880a UP 1261a UP 516 UP 1231 1216a 380a UP 613a UP 503 UP 508 UP 329 UP 328 UP 327 UP 330 UP 331 UP 332 UP 334 UP 335 UP 354 UP 351 UP 358 UP 312 UP 353 UP 578a UP 392 UP 576 UP 481a UP 513 UP 514 UP 534e UP 534d UP 534c UP 534a UP 547a UP 552 UP 579b UP 593a UP 630 UP 631 654a UP 670 UP 672a UP 677a UP 685a UP 697c UP 697d UP 697e UP 697g UP 695a UP 770a UP 823a UP 825 UP 827 UP 832a UP 865a UP 871a UP 892c 898a 898b UP 921b UP 954a UP 977a UP 1229a UP 1105 UP 1132a UP 1133c UP 1208 UP 1209 UP 1207 UP 349a UP 616b UP 946a 868a UP 589c UP 577a UP 534f UP 636a UP 392a UP 621a UP 620a UP 230a UP 230c UP 230d UP 231 UP 231b UP 231c UP 231d UP 231p UP 231o UP 231e UP 231f UP 231n UP 231m UP 231l UP 231k UP 231j UP 231i UP 231h UP 231g UP 231r UP 231s UP 1231a UP ÿ UP 231y UP 231x UP 231t UP 231u UP 231z UP å UP ã UP ü UP þ UP 229a UP 229b UP 229c UP 229d UP 229e UP 229f UP 229g UP 623a UP 230b UP 607a UP 241a 960a 750a UP 925 UP 534g UP 493 .2 æDEOMDN , L L]X]HY GMHORYD NDWDVWDUVNLK SDUFHOD EU L .2 æDEOMDN , á BIRO ZA PROJEKTOVANJE, INZENJERING, KONSALTING I PLANIRANJE - PODGORICA to & ma a j R i t r o v i n u g g l t i n A PO D G O R I C k o n s a v á o z o a p r t j e k o v a n j e, i n e n j z e r i n g, u ã t d r Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prist. izradi $JHQFLMD ]D SURMHNWRYDQMH L SODQLUDQMH 1LNãLü LEGENDA GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA GRANICA 85%$1,67,ý.( 3$5&(/( 2=1$.$ 85%$1,67,ý.( 3$5&(/( ELEKTROVOD 10kV PLANIRANI ELEKTROVOD 10kV TRAFOSTANICA PLANIRANA TRAFOSTANICA TS TS E LEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTUR A ,9,ý1-$. 2629,1$ 6$2%5$û$-1,&( 2=1$.$ 35(6-(.$ 6$2%5$û$-1,&$ 1$=,9 6$2%5$û$-1,&( .2/6.2 3-(â$ý.( 3295â,1( A A 3-(â$ý.( 3295â,1( An 633.33 -$91, 3$5.,1* , *$5$ä$ 2=1$.$ 0-(67$ 35,./-8ý.$ PLANIRANI ELEKTROVOD 0.4kV SAOBRA û$-1$ ,1)5$6758.785 A ELEKTROVOD 20kV PLANIRANI ELEKTROVOD 20kV ELEKTROVOD 35kV PLANIRANI ELEKTROVOD 35kV ELEKTROVOD 0.4kV

P POSLOVNI OBJEKAT - Žabljakzabljak.me/docs/1530598627-9 Stanje i plan elektroenergetske... · temelji temelji temelji rusevina I G R A L I S T E RUSEVINA temelji trafostanica temelji

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: P POSLOVNI OBJEKAT - Žabljakzabljak.me/docs/1530598627-9 Stanje i plan elektroenergetske... · temelji temelji temelji rusevina I G R A L I S T E RUSEVINA temelji trafostanica temelji

t

e

m

e

l

j

i

t

e

m

e

l

j

i

t

e

m

e

l

j

i

r

u

s

e

v

i

n

a

I G R

A L I S

T E

R

U

S

E

V

I

N

A

temelji

t

r

a

f

o

s

t

a

n

ic

a

temelji

t

r

a

f

o

s

t

a

n

i

c

a

t

r

a

f

o

s

t

a

n

i

c

a

1E1T

1EIT

2E1 T

2E10

T

3E10 T

2E10+5E1 5E1 T

2E10

T

2E10 T

T

1E1 T

2E1 T

1E1T

2E1T

2E1T

T

2E1 T

1E10 T

3E10T

2E10+1E1

1E10 T

1E10T

1E10 T

1E10+1E1T 1E10+‚2E1 T

1E1 T

2E10+1E1 T

1E10+2E1 T

1E1 T

2E1T

1E1T

1E1T

1E10 T

1E10T

1E1T

1E10 T

1E1T

1E1T

1E1 T

1E1T

1E1 T

1E1T

1E1T

1E1 T

1E10+1E1T

1E1T

1E1T

2E1T

1E1T

1E10T1E10 T

1E1 T

1E1T

1E10+1E1T

1E1 T

1E1 T

1E1T

1E10

T

1E1T

1E1T

1E1T

1E1T

1E10

T

1E1 T

1E1T

1E1T

1E1T

1E1 T

2E1T

1E1T

1E1T

1E10+2E1T

1E1T

1E1T

1E10

T

1E10

+3E1

T

4E1

1E1 T

1E1T

1E1 T

1E1 T

1E1 T

2E1T 1E1

T

1E10 T

1E10+1E1T

1E10 T

1E10 T

1E1 T

1E10 T

1E10

T

1E1 T

1E1 T

1E1 T

1E1

T

1E1 T

1E1

T

1E1 T

1E1T

1E1 T

1E1 T

2E1T

1E1T

1E1 T

1E1T

1E1 T

1E1T 1E1T

1E1T

1E1T

1E1T

1E1T

1E1T

1E1T

1E1T

2x3 XNE 49-A

1x240/25mm², 20kV

2x3 XNE 49-A

1x240/25mm², 20kV

+FeZn 25x4mm

Planirani kabl

XHE 49A-3x1x240 mm2, 10kV

Planirani kabl

3x(XHE 49A-1x150 mm2, 12/20kV

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

B

B

c

B

B

B

c

c

B

c

B

B

B

B

A

I

I

A

I

B

I

B

B

B

I

I

H

H

I

I1

I1

I

I1

I

K

I1

I

I

K

I

I

I

I2

I

I

I2

L2

L

I

L2

I

L

I

I

I

I

I2

I

I2

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I1

I

I

I

I1

I

I

I

G1

I

I

I

G1

I

I

I

I2

I1

I2

I2

I2

I

I

I

I

G

I

I

I2

I1

G

I2

I

I

I

I

I

L1

L

I

L1

L1

I1

L

L1

J

I1

J

I

K

I

E

I

I2

I2

I

I

I2

H

H

I2

I

I

L

I

I

L

I

I2

I2

L1

L1

L1

L1

L1

I2 I2

I2

I1

I1

I2

I

L1

I

I

L1

I

L1

L1

K

I

I2

I

F

F

I2

F

F

F

F

L1

I1

E

P+PK

M

o

j

k

o

v

a

č

k

e

b

i

t

k

e

U

l

.

N

o

v

a

3

U

l

.

N

o

v

a

2

U

l

.

N

o

v

a

1

U

l

.

N

o

v

a

3

U

l

.

N

o

v

a

1

U

l

.

N

o

v

a

3

U

l

.

N

o

v

a

2

U

l

.

N

o

v

a

2

U

l

.

N

o

v

a

1

Ul.N

ova 4

Ul.N

ova 5

Ul.N

ova 6

U

l

.

N

o

v

a

6

U

l

.

N

o

v

a

6

U

l.N

o

v

a

6

U

l.N

o

v

a

7

U

l

.

N

o

v

a

8

I

P

+

1

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

S

U

+

P

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

P

K

P

P

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

S

U

+

1

+

P

K

P

+

P

K

S

U

+

1

+

P

K

P

+

P

K

P

P

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

P

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

P

K

T

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

S

U

+

1

+

P

K

P

+

P

K

P

+

P

K

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

SU+1+PK

SU+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

SU+1+PK

P+PK

SU+P+PK

P+2+PK

SU+P+PK

SU+1+PK

PO+P+PK

SU+1+PK

SU+P+PK

SU+1+PK

SU+1+PK

SU+P+PK

SU+1+PK

P+PK

P+PK

SU+1+PK

SU+1+PK

SU+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+PK

P+1+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

SU+1+PK

P+1+PK

P+2+PK

P+

2+

PK

P+PK

PO+P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

SU+P+PK

P+1+PK

P+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PKPO+P+PK+M

P+PK

P+PK

P+PK

P+1+PK

PO+1+PK

P

SU+1+PK

SU+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P

+

2

+

P

K

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

T

P+PK

P+PK

P+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

SU+P+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

SU+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+PK

P+PK

P+PK

P+PK

P+PK

P+PK

P

P+PK

P+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+1+PK

SU+P+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

PO+P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

SU+P+PK

P+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

SU+P+PK

SU+P+PK

SU+P+PK

P

+

1

+

P

K

P

snimiti

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

Su+P+1+2PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P

+

1

+

P

K

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P

+

1

+

P

K

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

SU+2+PK

P+1+PK

P+1+PK

SU+1+PK

P+PK

P+1+PK

P+PK

SU+P

P+PK

SU+1+PK

P+PK

P+1+PK

P+PK

P+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

SU+P

P+PK

P+PK

P+1+PK

P+PK

P+PK

P+PK

P+1+PK

P+PK

P+PK

T

P+PK

P+PK

P+1+PK

P+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

SU+1+PK

SU+P

P+PK

P+PK

SU+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

SU+P

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P

+

1

+

P

K

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P

+

1

+

P

K

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+5+PK

P

+

5

+

P

K

P+2+PK

SU+P+PK

SU+P+PK

SU+P+PK

SU+P+PK

SU+P+PK

SU+P+PK

P+1+PK

P

P

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+1+PK

SU+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

SU+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+1+PK

P

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+2+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+1+PK

P+PK

P+1+PK

P+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+2+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+1+PK

SU+1+PK

P+PK

P+1+PK

P+1+PK

P+2+PK

P+PK

P+PK

SPOMEN PLOČA

NA STAROJ ŠKOLI

POSLOVNI OBJEKAT

HOTEL "PLANINKA"

AS

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

1440.48

1436.70

1432.90

1426.50

1427.10

1422.00

1418.50

1425.80

1425.00

1433.50

1434.00

1442.75

1441.75

1459.75

1454.00

1456.75

1449.75

1449.25

1443.65

1442.75

1444.25

1434.75

1423.25

1427.35

1433.50

1452.60

1454.00

1450.90

1450.25

1452.25

1452.85

1464.60

1463.90

1465.00

1462.00

1463.70

1457.50

1451.70 1438.75

1436.50

1435.25

1437.35

1441.50

1438.10

1436.00

1438.50

1432.80

1438.50

1444.48

1440.85

1462.55

1461.60

1462.00

1432.95

At4

At6

At12

At16

At18

At19

At20

At22

A2

A2

A110

A119

A118

A69

A120

A111

A97

A9

A121

A79

A76

A81

A95

A94

A18

A11

A34

A19

A35

A33

A30

A31

A116

1432.05A1

1434.88A3

1438.80A4

1440.00A5

1441.32A6

1441.85A7

1443.40A9

1447.25A12

1446.60

1445.65A14

1441.02A15

1441.50A16

1442.22A44

1444.38A56

1441.00A55

1438.25A54

1435.90A53

1434.00A52

1430.96A51

1428.90A50

1431.57A49

1431.20A48

1434.00A47

1435.52A46

1439.50

1444.50A43

1447.10A62

1440.50A36

1435.00A37

1434.50A38

1436.80

1434.50A17

1448.58A59

1451.58A60

1460.90A93

1460.59A92

1456.70A89

1445.55A90

1462.53A91

1452.05A61

1448.79A63

1451.00A64

1448.33A1241447.65A65

1446.08

A66

1445.95A67

1450.00A70

1452.12A71

1445.27A72

1445.58A73

1446.39A74

1449.90A75

1468.80A77

1465.68A78

1477.10A80

1446.90A84

1448.61A83

1452.63A82

1448.60A86

1449.70A87

1452.60A88

144917A96

1454.60A99

1451.46A101

1453.00A102

1450.22A103

1449.95A104

1447.63A57

1447.51A58

1443.00A1

1436.67A107

1435.46A108

1434.55A123

1433.47A109

1421.12A117

1435.06A114

1429.50A115

1451.00A1

A8

A10

1417.80A21

1415.80A26

1420.80A27

1422.60A28

1424.35A29

1420.90A30

1421.96A31

A40

A42

A85

A98

A100

1448.11A105

A106

1433.32

A112

A122

1441.08

1436.90A125

1421.50A125

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

99

100

101

102

103

104

105

106

107

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

122

123

124

125

126

127

129

130

132

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

231

233

234

235

236

237

238

241

243

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

315

316

317

318

319

320

321

322

292

226

66

67

68

69

48

18

19

97

92

78

78

314

5

78

99

272

273

120

1447.80A68

108

121

TS

TS 10/0,4 KVH. Planinka1x630 KVA

TS 10/0,4 KVStožina1x630 KVA

TS 10/0,4 KVRobna kuća1x630 KVA

BTS 10/0,4 KVH. Žabljak1x630 KVA

BTS 10/0,4 KVGradska pijaca

1x630 KVA

BTS 10/0,4 KVBolnica1x630 kVA

BTS 10/0,4 KVV. logor1x400 kVA

TS 10/0,4 KVJelika1x400 kVA

NDTS 10/0,4 KVRazvršje

2x630 kVA

TS 110/35/10kV"Žabljak"

BTS 10/0,4 KV"Klanica"1x250 kVA

STS 10/0,4 KVGorsko oko1x40 kVA

RasklopišteTS 10/0,4 KVBuljov pod1x630 kVA

TS 10/0,4 KV2x630 KVA

UP 1073

UP 582

UP 977

UP 978

UP 976

UP 974

UP 975

UP 542

UP 535

UP 536

UP 534

UP 543

UP 533a

UP 533

UP 532

UP 531

UP 530

UP 529

UP 528

UP 527

UP 537

UP 538

UP 539

UP 540

UP 230

UP 605

UP 606

UP 615

UP 614

UP 607

UP 608

UP 609

UP 610

UP 610a

UP 611

UP 612

UP 613

UP 616

UP 617

UP 616a

UP 229

UP 491

UP 489

UP 488

UP 487

UP 485

UP 486

UP 484

UP 483

UP 482

UP 481

UP 480

UP 479a

UP 479

UP 474

UP 473

UP 472

UP 475

UP 476

UP 477

UP 471

UP 478

UP 470

UP 469

UP 459

UP 458

UP 457

UP 456

UP 461

UP 460

UP 425

UP 424

4

2

3

4

2

2

UP 421

UP 420

UP 429a

UP 429

UP 430

UP 431

UP 432a

UP 433

UP 435

UP 434

UP 432

UP 436

UP 438

UP 439

UP 428

UP 426

UP 427

UP 418

UP 419

UP 417

UP 465

UP 466

UP 468

UP 467

UP 464

UP 415

UP 416

UP 414

UP 413

UP 437

UP 412

UP 411

UP 410

UP 408

UP 409

UP 407

UP 462

UP 463

UP 406

UP 405a

UP 405

UP 441

UP 442

UP 443

UP 440

UP 444

UP 445

UP 446

UP 447

UP 448

UP 449

UP 450

UP 452a

UP 451

UP 452

UP 453

UP 454a

UP 454

UP 455

4

0

4

a

4

0

4

UP 403

UP 400

UP 401

UP 402

UP 396

UP 393

UP 394

UP 395

UP 391

UP 390

UP 389

UP 388

UP 387

UP 386

UP 385

UP 384

UP 382

UP 383

UP 381

4

0

2

a

UP 618

UP 620

UP 619

UP 623

UP 628

UP 629

UP 627

UP 626

UP 625

UP 624

UP 624a

UP 622

UP 621

UP 632

UP 633

UP 636

UP 637a

UP 637

UP 638

UP 643

UP 644

UP 639

UP 635

UP 642

UP 645

UP 641

UP 646

UP 647

UP 649

UP 648

UP 650

UP 651

UP 652

UP 653

UP 654

UP 657

UP 658

UP 659

UP 660

UP 656

UP 655

UP 661

UP 664

UP 663

UP 662

UP 673

UP 674

UP 675

UP 676

UP 604

UP 603

UP 666

UP 665

UP 667

UP 668

UP 669

UP 671

UP 672

UP 730

UP 729

UP 723

UP 722

UP 724

UP 725

UP 727

UP 728

UP 726

UP 713

UP 711

UP 712

UP 714

UP 717

UP 718

UP 721

UP 719

UP 716

UP 715

UP 720

735

a

UP 735

UP 736

UP 737

UP 738

UP 739

UP 740

UP 734

UP 733

UP 732

UP 731

UP 600

UP 602

UP 601

UP 598

UP 599

UP 596

UP 597

UP 594

UP 595

UP 592

UP 593

UP 591

UP 590

UP 588

UP 589

UP 587

UP 589a

UP 589b

UP 586

UP 585

UP 583

UP 581

5

8

4

UP 580

UP 705

UP 704

UP 710a

UP 741

UP 710

UP 709

UP 707

UP 706

UP 708

UP 703

UP 702

UP 701

UP 700

UP 699

UP 698

UP 697

UP 697a

UP 696

UP 694

UP 695

UP 697b

UP 699a

UP 693

UP 692

UP 691

UP 690

UP 684

UP 683

UP 681

UP 680

UP 679

UP 678

UP 677

UP 685

UP 689

UP 688

UP 686

UP 687

UP 742

UP 743

UP 744

UP 744a

UP 744b

UP 745

UP 764

UP 765

UP 766

UP 767

UP 768

UP 770

UP 769

UP 771

UP 773

UP 774

UP 775

UP 776

UP 772

UP 776a

UP 777

UP 778

UP 781

UP 756

UP 754

UP 752

UP 751

UP 753

UP 755

UP 1230

UP 757

UP 748

UP 747

UP 749

UP 746

UP 782

UP 779

78

0a 7

80

b

UP 869

UP 870

UP 871

UP 873

UP 872

UP 875

UP 874

UP 866

UP 865

UP 864

UP 863

UP 862

UP 867

UP 867a

UP 861

UP 868

UP 783

UP 784

UP 785

UP 788

UP 789

UP 786

UP 787UP 790

UP 791

UP 792

UP 793

UP 795

UP 796

UP 761

UP 762 UP 763

UP 760UP 759

UP 758

UP 797

UP 798

UP 799

UP 803

UP 801

UP 800

UP 802

UP 804

UP 805

UP 806

UP 820

UP 821

UP 819

UP 818

UP 817

UP 816

UP 813

UP 812

UP 811

UP 810

UP 808

UP 807

UP 809

81

5

814

UP 579

UP 579a

UP 578

UP 577

UP 750

UP 574

UP 573

UP 572

UP 570

UP 571

UP 569

UP 568

UP 566

UP 567

UP 565

UP 564UP 562

UP 563

UP 854

UP 853

UP 852UP 855

UP 856

UP 851

UP 857

UP 850

UP 858

UP 849

UP 858a

UP 848

UP 859

UP 860

UP 847b

UP 847a

UP 847

UP 846

UP 844

UP 843

UP 845

UP 840

UP 842

UP 838

UP 839

UP 834

UP 835

UP 832

UP 831

UP 833

UP 836

UP 837

UP 841

UP 830

UP 829

UP 823

UP 822

UP 824

UP 826

UP 828

UP 892a

UP 892

UP 876

UP 879

UP 877

UP 878

UP 880

UP 881

UP 882

UP 883

UP 884

UP 885

UP 886

UP 887

UP 888

UP 889b

UP 889a

UP 1221

UP 890

UP 891

UP 893

UP 895

UP 894

UP 896

UP 897

UP 900

UP 901

UP 902

UP 899

89

8

UP 1225

UP 1224

UP 1223

UP 1218

UP 1222

UP 1217

UP 1215

UP 907

UP 903

UP 904

UP 905UP 906

UP 908

UP 909

UP 910

UP 911

UP 911a

UP 1226

UP 1227

UP 1228

UP 1229

UP 1011

UP 1211

UP 542a

UP 1216

UP 1219

UP 1220

UP 1214

UP 1213

UP 1212

UP 919

UP 920

UP 920a

UP 918a

UP 918

UP 917

UP 916

UP 915

UP 914

UP 913

UP 912

UP 954

UP 934

UP 935

UP 935a

UP 921

UP 922

UP 923

UP 924

UP 931

UP 932

UP 933

UP 936

UP 937

UP 949

UP 953

UP 952

UP 951

UP 950

UP 938

UP 939

UP 940

UP 941

UP 942

UP 925 UP 926

UP 927

UP 928

UP 929

UP 930

UP 921a

UP 973

UP 972

UP 968

UP 970

UP 969

UP 966

UP 967

UP 964

UP 965

UP 963

UP 962

UP 960

UP 961

UP 958

UP 959

UP 957

UP 956

UP 955

UP 946

UP 945

UP 944

UP 943

UP 971a

UP 971b

UP 971

UP 561

UP 560

UP 559

UP 557

UP 558

UP 556

UP 555

UP 553

UP 552a

UP 551

UP 548

UP 541

UP 544

UP 545

UP 546

UP 1020a

UP 1020

UP 547

5

4

9

5

5

0

UP 985

UP 980

UP 981

UP 982

UP 983

UP 984

UP 986

UP 1017

UP 1016

UP 1018b

UP 1018a

UP 1019

UP 1240

UP 1239

UP 492

UP 525

UP 526

UP 495

UP 1238

UP 496

UP 497

UP 498

UP 500

UP 501

UP 502

UP 504

UP 499

UP 506

UP 511

UP 510

UP 512

UP 515

UP 517

UP 518

UP 519

UP 521

UP 520

UP 523

UP 522

UP 524

UP 231a

UP 1021

UP 1022

UP 1023

UP 1024

UP 1025

UP 1144

UP 1145

UP 1146

UP 1147

UP 1148

UP 1149

UP 1150

UP 1161

UP 1162

UP 1163

UP 1164

UP 1165

UP 1187

UP 1188

UP 1189

UP 1190

UP 1026

UP 1031

UP 1032

UP 1027

UP 1033

UP 1034

UP 1029UP 1035

UP 1030

UP 1028

UP 1036

UP 1037

UP 1045

UP 1046

UP 1044

UP 1038

UP 1039

UP 1040

UP 1043

UP 1043a

UP 1042

UP 1041

UP 1047

UP 1048

UP 1049

UP 1050

UP 1058

UP 1051

UP 1057

UP 1056

UP 1055

1

0

5

4

1

0

5

3

1

0

5

2

UP 1067

UP 1069

UP 1071

UP 1072

UP 1070

UP 1068

UP 1074

UP 1079

UP 1080

UP 1082

UP 1081

UP 1092

UP 1083

UP 1085

UP 1087

UP 1088

UP 1086

UP 1084

UP 1089

UP 1091

UP 1090

UP 1060

UP 1059

UP 1066

UP 1061

UP 1065

UP 1063

UP 1064

UP 1062

UP 1140

UP 1142

UP 1143

UP 1141

UP 1160

UP 1139

UP 1138

UP 1136

UP 1137

UP 1155

UP 1154

UP 1153

UP 1152

UP 1151

UP 1159

UP 1158

UP 1156

UP 1157

UP 1170

UP 1169

UP 1174

UP 1168

UP 1167

UP 1173

UP 1171

UP 1172

UP 1166

UP 1176

UP 1132

UP 1175

UP 1133

UP 1135

UP 1134

UP 1131

UP 1133a

UP 1133b

UP 1130

UP 1129

UP 1127

UP 1128

UP 1122

UP 1125

UP 1120

UP 1118

UP 1121

UP 1119

UP 1124

UP 1123

UP 1126a

UP 1178

UP 1126

UP 1221a

UP 1177

UP 1179

UP 1180

UP 1184

UP 1183

UP 1186

UP 1185

UP 1191

UP 1182

UP 1181

UP 1192

UP 1193

UP 1200

UP 1194

UP 1197

UP 1198

UP 1199

UP 1195

UP 1196

UP 1204

UP 1201

UP 1202

UP 1203

UP 1205

UP 1206

UP 1111a

UP 1111

UP 1112

UP 1113

UP 1108

UP 1114

UP 1110

UP 1109

UP 1107

UP 1106

UP 1104

UP 1102

UP 1103

UP 1100

UP 1101

UP 1099

UP 1097

UP 1098

UP 1096

UP 1095

UP 1094

UP 1093

UP 1115

UP 1210

UP 1116

UP 1117

UP 1241

UP 285

UP 284

UP 287

UP 286

UP 283

UP 282

UP 280

UP 281

UP 279

UP 278

UP 296

UP 297a

UP 297

UP 295

UP 292

UP 294

UP 293

UP 291

UP 291a

UP 290

UP 289

UP 299

UP 288

UP 298

UP 300

UP 302

UP 301

UP 305

UP 303

UP 304

UP 306

UP 307

UP 310

UP 308

UP 309

UP 311

UP 326

UP 325

UP 324

UP 323

UP 336

UP 322

UP 321

UP 320

UP 317

UP 319

UP 315

UP 318

UP 316

UP 337

UP 338

UP 340

UP 339

UP 341

UP 343

UP 342

UP 355

UP 347

UP 348

UP 350

UP 359

UP 357

UP 356

UP 379

UP 361

UP 380

UP 378

UP 375

UP 377

UP 362

UP 363

UP 364

UP 365

UP 374

UP 366

UP 372

UP 371

UP 370

UP 369

UP 368

UP 367

UP 971c

UP 914a

UP 526a

UP 527a

UP 1088a

UP 1132b

UP 1110a

UP 462a

UP 449a

UP 880a

UP 1261a

UP 516

UP 1231

1

2

1

6

a

3

8

0

a

UP 613a

UP 503

UP 508

UP 329

UP 328

UP 327

UP 330

UP 331

UP 332

UP 334

UP 335

UP 354

UP 351

UP 358

UP 312

UP 353

UP 578a

UP 392

UP 576

UP 481a

UP 513

UP 514

UP 534e

UP 534d

UP 534c

UP 534a

UP 547a

UP 552

UP 579b

UP 593a

UP 630

UP 631

6

5

4

a

UP 670

UP 672a

UP 677a

UP 685a

UP 697c

UP 697d

UP 697e

UP 697g

UP 695a

UP 770a

UP 823a

UP 825

UP 827

UP 832a

UP 865a

UP 871a

UP 892c

89

8a

89

8b

UP 921b

UP 954a

UP 977a

UP 1229a

UP 1105

UP 1132a

UP 1133c

UP 1208

UP 1209

UP 1207

UP 349a

UP 616b

UP 946a

8

6

8

a

UP 589c

UP 577a

UP 534f

UP 636a

UP 392a

UP 621a

UP 620a

UP 230a

UP 230c

UP 230d

UP 231

UP 231b

UP 231c

UP 231d

UP 231p

UP 231o

UP 231e

UP 231f

UP 231n

UP 231m

UP 231l

UP 231k

UP 231j

UP 231i

UP 231h

UP 231g

UP 231r

UP 231s

UP 1231a

UP 231đ

UP 231y

UP 231x

UP 231t

UP 231u

UP 231z

UP 231ž

UP 231š

UP 231ć

UP 231č

UP 229a

UP 229b

UP 229c

UP 229d

UP 229e

UP 229f

UP 229g

UP 623a

UP 230b

UP 607a

UP 241a

960a

750a

UP 925

UP 534g

UP 493

KO Žabljak I i izuzev djelova katastarskih parcela

br.3595/1, 3595/2 , 3826, 3966, 3967 i 3969/2 KO Žabljak I

ˇBIRO ZA PROJEKTOVANJE, INZENJERING, KONSALTING I PLANIRANJE - PODGORICA

to&ma aj

R

i t r o v i nuggl t i nA

PODGORIC

konsa

vˇo z oa pr tjek ov anj e, i n enjz

er i ng,uštdr

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prist. izradi

Agencija za projektovanje i planiranje - Nikšić

LEGENDA

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

ELEKTROVOD 10kV

PLANIRANI ELEKTROVOD 10kV

TRAFOSTANICA

PLANIRANA TRAFOSTANICATS

TS

ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

IVIČNJAK

OSOVINA SAOBRAĆAJNICE

OZNAKA PRESJEKA SAOBRAĆAJNICA

NAZIV SAOBRAĆAJNICE

KOLSKO - PJEŠAČKE POVRŠINE

A A

PJEŠAČKE POVRŠINE

An633.33

JAVNI PARKING I GARAŽA

OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA

PLANIRANI ELEKTROVOD 0.4kV

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

ELEKTROVOD 20kV

PLANIRANI ELEKTROVOD 20kV

ELEKTROVOD 35kV

PLANIRANI ELEKTROVOD 35kV

ELEKTROVOD 0.4kV