of 85 /85

ORTEN Poezie Elegie

 • Author
  mufon

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ORTEN Poezie Elegie

 • Znn tohoto textu vychz z dlaElegie tak, jak bylo vydnonakladatelstvm esk spisovatelv roce 1995 (ORTEN, Ji.Knihy ver .Praha: esk spisovatel, 1995. 301 s.SpisyJihoOrtena,sv.4).Fotografie Jiho Ortena: originlyarchivli jsou uloen v Pamtnkunrodnho psemnictv literrnarchiv.

  Textdla(JiOrten:Elegie),publikovanhoMstskouknihovnouvPraze,nenvzn

  autorskmiprvy.

  Citanzznamttoe-knihy:

 • ORTEN, Ji.Elegie [online]. V MKP1. vyd. Praha: Mstsk knihovnavPraze,2013[aktulndatumcitacee-knihyp.cit.rrrr-mm-dd].Dostupnz:http://web2.mlp.cz/koweb/00/03/91/20/89/elegie.epub

  Vydn(oblka,grafickprava),jehoautoremjeMstskknihovnavPraze,podlhlicenciCreative

  CommonsUveteautora-Nevyuvejtedlokomern-Zachovejtelicenci3.0esko.

  Verze1.0z1.11.2013.

 • PrvnDjbolestivdyjenomnevdomprobhlidmi.Kekoncisebl,kdyjetnepoal,azapotkemchtivsevrac,zkuenmsestvpozkouceteprv.Jehoivzkoukaledacosberealedacosdv,hle,tebavolnost,nechtnouichtnou,atebaivot,je-lismrtivsmrti.Hrobnezavelse.Nue,rozevlt,dothlstavbyvyslovenzmenisvjmalvesmr,dejmuvsobznti

 • akrvetderamunalvati.Jenjakkvtajakou,jakoubarvu?Nelztizele,bl,lucitrnovouaokr,mnohookrunamchati,abysezdlomluvitnevslovn,abysezjeviltemnsmyslzrady,nalztilisty,jesepivrajkdlouhmuspnku,listy,nnvka,pedproudemsvtlakterochrauj.Tvoivechvli,kdysvtlozhaslo!Mladosttvchst,kdynadsvoutmoujsistl!Dovmse,bdn,cosesteboudlo?

 • Mleljsem,Pane,jenommojesrdcekielojet,jetvzpralose,pdzdrovalo,kternelzezdret,tynepla,kielo,tynynnesmplakat,nepla,hruneunese,vdyvm,kdenejradjiplakalabys,znmvechnamstanatvmdrahmtle,zevechtvchslzjsemdruhyochutnval,acojichbylo,cojichjenombylo,acojichbude,cojichmusbti!Nevinmtebe,emnezrazuje.Jvm,jdobevm,epieltrest,

 • aprzdnrucesvmunastavuji,aberetm,cobraly.Vtraficednbolestnerozmn,nebojevn.Potcetsebudeodvinykvin,odneplekpli,odstrachukbzni,odzkostikmuce,odkrutchstisk,odhanbyapnyksamotstran,kternensama.Jenslinyrozkoebudesmtpolykati.Vimnisizclon,keslapovimnisiaobrzk,conastnchtuvis,vimnisiknihastolu,postelet,

 • kterjsinhlesvojithuvzala,vimnisilampy,eno,vcmipatnety.Takvolalomsrdce,pliiv.Anevdlo,ejejetnechcebohatstvhlny,nruBohajeho,enicjenechcemimojehosvt,nepse;elegie.Kdyodsouzencinasmrtodsouzenposlednprosbusmjvyslovitianedajivot,tehdy,vzte,jensoucitbrnjimastudabze,esoudcerozpakybymohlystihnoutznevyplnitelnosti.Otabkradjipakpopros

 • aoveei;oubohourozko;odobrdouek,jenbyhrdlosvlail,tohrdlo,kterbudezardoueno.Chpav,rychlenapijsevnaanazna,ebylovelmichutn,nebojsoudob:prosvdomkatajepknpecsetrochupetvaovat.Apokornkdynocposlednsekposlednmurnupromodlili,jdoubeznucen,mlkynaporku,tamnatondvo,kdejitnzimamesejejichteploukrvzaht.Ajjsemopolibekpoprosil.Aoizaveljsem.Apil

 • kalekrmutu.Potomodchzela.Soucitemdsumilovaljsemjialtostctiljsem,enemohlamisebedti(nebojsemjidal,alejenpohledem,jakosezvedv,aonaneslyela).Klaplydvee.Koknujsembel.Odtchvlestleuoknastojm,str,,strtamstojm,strusebe,strusnu,udosti,strulsky,jenalasvhoKaina.Hrobnezavelse.Hrobjeoteven.Jenthakytictlavkorakve.Zvadnoutykvty,nemajc

 • zem!Smutenhostdomrozejdouse.Vkorechdrunostitivzdlenjpobdnoukon,abytryskemjeli.Pakpijdeon,nebohstarhrobnk.Pihnulsitrochuchvlipedobademazeslbl,jeslabjakodt.Lopatusotvajehorucezdvihnou.Naberehlnyjakopohlazenmann,nnzabutahlnatam,kdejerakev,atam,kdejemrtv.Drcensta,chcetevtejci?

 • DruhVratese,vci,jejstepomhalynstikdne,viscmeziadrykrlovnynoci,nocikrvelan.Ttkamoje,vratesemizase.Tkjenemtvs,vyuritapevn,tkjevolatvsanezranitsihrdlo.Kamprch,eko,kdytinhlebehydomoevbhnou?Zdasejetdrzarucesstm,kterlkalotzemtivce?Zdatvkapkymluvsvourodnouevcizintstran,

 • zdaeknoubrateproudustudenmu,jenstudvcnelabinyvhorch?,vrase,eko,obzoremjmil,hle,zemple,neboztratilat,tvjpramenvyschl,korytotvvyschlo,jenst,st,zmr,nejsi,eko!Provmlze,sklo,vromoje?Mlhatsvlk,nevtomurouchu!Kdejakhnzdojeuvyplenno,kdejaklupinavrcholsevloudilavztyilpraporpoplivansmrt;biujholedotvchsladkchbok,

 • vidmjigejzr,ktermarntrysk,vraednrucepotobseplazardoustazardoustbrzo.Placlidstojnapatanevtzkze.Jjvm,sklo!Ttkamoje,vratesemizase.Navrase,strome,vrase,oborom,navrase,zvi,trpcamrn,pteli,vrase,nechopotcest,jevedeslepkvylhanmunebidvivanevdomdti,aonyvzdorn,kterposlouchalyjenomsvsrdce,jenommatkusvoji,zazdv,zd,ahoemponich

 • stl,navrase,brate,pohle,trpceproudkrevzeildoil,tebe,tebehled,tebouchceprouditjakmateskmlko,navrase,ote,muispravedliv,mmsnmsenavra,ty,jensnmjenije.Ttkamoje,vratesemizase.Jsemtoliklehk,te,coztratiljsemvs,emalvnekzemiodnm,estapovzdech,abychrozptlilsedonepozemsk,nenebeskhudby,

 • estapohybkdesizazrcadlemanejsem,padm,rozplvmsezcela.TakasiBh,jenpodseboumvecko,kromsvhoBoha,neltostnhynepodtlakemprostor,jeseoddlily,bolesti,vrase,k,vrase,lsko,atehdyponsejehonekammejaro,jenomnachviliku.Vnjeokamikamyjsmezokamik.VnjeBhamyjsmezjehokapesztracenvci,navratese,k,podstlseshb,kamse

 • zakutlel,myslsismutn,klkdvmusrdci?NeboBhtou,slavmejehotouhu,klonicikr,kterosiela,ataksmsedopoduekklade,nemvakslz.Amymusmeplakat.Milenkyjehonejsoujenomhvzdy.Milenkajehojsiity,zem,jstydmse,nevm,jakjmenovatt,kmjenKrsn,HlubokaPevn,tojevakmlo.Chtlbychstivere,jenapsalandlkdysivpodveeru

 • natvojimladost:natvsladkohb.Opvaldobe?Vrase,vrase,zem!Hle,tadyjste,irocepivolny,jencosedotknu,jenconadechnuseanebudete.Dkujivm,vci,izatodk,izatomjtevdnost.Aty,cotjenomoddlenm,neukese?Nejsizttohmoty?Kdostvoilt?Kdo,krommne,tstvoil?Ach,vm,eBh.Letentnemilovaltakjakoj.Najitit!Mlmenyn.Avtalsky,rozlomenavpli,jejakoles,jejpesnocvykceli,

 • arnozv,kdypilakestudnce,shoelasvtlem,jehobylopli,avtalskyzadlvechmtinmaspovtev,jednu,jedinoujenavtevtaajedenkrtevzkvete.

 • T etSentouhyzdsemi.Avm,ezapomenu,jetneprocitnu.Krlovstvzakoist.Bolestnprozpvnkveobsanmujmnu,odnmpsesvouztchtoslunenchmstdokrajinbezasch,kdemizpirovnn,kdenahmnitremsvtjetebazetmyrvt,kde,bda,zmenujeseve,mzdejsmezvni,kdenelzepropastijispdemrmovat.Vcenepodzimnjsouvlasy,

 • kterhladm,vcenesmutnmsnem,jakpl,jakekajsou,vcenejarnhrubelastromoadmarozvlnilaseprkemzakrsou,takjakozazimymladinksnnrnajsoutatoramenaaprudkboksrz,letnjetentokln,zahradapoehnan,jihnojilmalKe,kdyrvalseoobraz.Proalepltnosalspodstavceradostnhoatrhaljehoblabarvyrozhzelavtrudarovalavntvoitchceho?

 • Promastplcsevtrvbichazel?Dvkyspnaloch.Ach,kdojenrozestlalje?Stedsladkkrunicekdovbodlvjejichstud?Apljimpineslamilovalalhalje?Kdokrutounamtkousizahrlnaosud?Kdozemivyrvaljeastvoilonenjcen,jenbudezasypnbolestjedenkrt?Kdotolikhladovl,e,jetnenasycen,nechaljezpevntiazovocntazrt?Kdo,ne-liten,conadiktoval

 • Rolluzpitmuandlu,cotvalhodokremajedmuprolvalistmistydol,dotrobsplench,amuilsvtcevnm,kdo,ne-liten,jenbudtouhunaipoecebezkonce,povnzstup,jentm,etrpme,nsnaokamiksnasnmipipoutalkzemiipotupu,kdo,ne-liten,jejtolikmilovaliubozpci,kdyveerpedspanmnebeseniloahbalyseskly,kdo,ne-liten,jentvo

 • eknm!,nensamoty!Aanilskynen!Dvkyspnalochajejichloelou!Onvstoup,ztkneje,stranjerozplamenjakousipropastnouaslepoumodlitbou,rozveemnkyavechnopozotvr,tam,kdebysdychtilpt,palivostzanechaduivyplen,anechcenicu,sir,nezapomenoutsen.Atojetcha.Byljedenpevoznk.Vkraji,kdenenmost,

 • pevelpocestnnanedostupnbeh.Mldmapevnoulo.kalj:pohle,rostu,kdyruceponomdoprouduveveslech.Coonmvdliti,cosenevraceli!Coonichvdlon!Coeka!Acoproud!Jento,eprostje,enachvlihozeli.Jento,emusilipijtaodplynout.Pieljsitakty.Tiscetudyminou.Poniemneptejseadejsepevzti.Azaplapoplatek.Aml.Anad

 • hladinounehledejpravoutvsvdvnbolesti.Ubrzovystoupalosezasevrt.Apjdekupedu,vmvzadupodveden.Cosijepedtebou.Jepozdumrati.Rozvdkyobzorukaj,ejdeden.

 • tvrtJnavsnemyslel,kdybyljsemsvmi,vdykadrakevbylapromnevelkastromykorunousenebedotkaly,vdynevdomzmenovaloltostnapovzdech,slzu,nebozastaven,anadnvodbylkonecvehosvta,vkladypekaskaskrytovocnstvrozsvcelzzrakkadikhojitra,tunelybeztmy,zcelaproptranrukamaspstmaloujakskivan,vedlyvdyven,dosvtla

 • slunenho,atkkol,ptkrtpomratiubohpaprinkoustovouern,pedtuchoubyljenheradobrodrustvazachlbsmslemradostnbylzmoen.Jnavsnemyslel,kdycestyvaelapaljsemzavmi,takmlooddlen,jakojsoumilencinajedinmsvmloi,jakojsoukostivjednommrtvmtle,jakojsouverejednvzdornpsn,nebylo,nebylokuliekzakoulench,abyly-li,tunalysezasnov,

 • aonenstrach,conachodbchseskrvalzaprosincovch,bezmsnchnoc,lekalsepein,donichzachumlnipokouelijsmertysvmodlitbami.Jedinzkost,koilkujaksvlknout,kdypijdeveer,abyodbilosmou,asamotnnsnocizanechv;rucejsouvzhru,pranicnevidme,vdypecelovknev,nikdynev,vtakovchchvlchcosemestti:jenrychle,rychlezhasitipak

 • pokojastemhlavskoitdoblostnskreazavtpevnoi,abyoknonsnevidlo.Ct,bezbrannosti,omocnjasilnjjsitakto,nevechnaslaslova,nelivechno?,svatnahototchistchd,jenevd,kemujsoupedureny!Jnavsnemyslel,kdymilovaljsemtakjakovy,kdydonebejsemstoupalpokrsnmebku,potch,conevdly,zamenynaklbudoucho

 • ple,budoucchzrad,budoucchukrutenstv,kdylesbylnejblsrdcijihnoucmu,zasnen,zmjen,rozvichenazlistn,kdypojehlibosnohypelysnnjvrou,nelibylopsno,kdyzamnoubhalpskapatildoivotajakonenbohatr,cozemelpodskalami,kdybylypbhy,kdybylyslavncesty,kdydlabapukala,kdyhojilymnedet,kdyjetnetlsnhavnoceasvtky,kdysrdcehoeloprovrn

 • kamardstv,jnavsnemyslel,kdybvalijsmespoluamalbylijsmeipronejmenrakve.,vtejet?Krsnstonvse,dalekokdesiodpovkolaatolikdrahchkneknapoduce,edosmrtijenenmonopest,ptelskhorekajechvliuns,zaskoilasijenomnaokamik,bijenmvsrdci,rumnnmtveastramatku,alejenommlo,jencobysrucekjejhlavvzthl,pakpijdelka,abypodvalse,kdeasivz,kdeseuschovala,

 • zdavhrdlesnad,ijenomnajazyku,usmjeseanajdejiaekne,ojednommrtvmesemudneszdloaebyliv,enebyl,nebylmrtev!,vtejet?Navsnemysleljsem,kdyutkaljsemanakonecltaaaspojednouchtljepistihnouti,jakpiodchodupodvsiruceslukami,leskyazahradami,ktersepesnocnabarvilyhnd,navsjsemnemyslel,kdyzavelkmivpovzdlinapikchjsem

 • pelapoval,abychjevidl,kteraknatahujhodinyklemschovvanmvsknce,abychjevidl,jakseusmvaj,kdyvstoupena(stran,hoksmv!),abychjeslyelspolurozmlouvatidvnchasech,kdyseiloastn,abychsedovdl,zdatakmajhebenanvsvchpehlubokchkapsch,zdataknoemprstyzraujsipromal,tepl,slankapkykrve,prohrdinstvneltostnhobojeatrochuprozdenmaminino,azdasetakchvatnpeesaj,kdyhrozboukanebo

 • krupobit.Snvaloabylakrutzima,umrzlystromy,kee,tulipny,dosklenknkdyvloudilaseapodprhdve.Alenikdydle!Tadyjeteplo,semunesm,zimo.Akdybypecepodailosetipilztapodstl,vettisedozd,prochldatprsty,nosaobui,matinoteplonikdyneoddch,tatnkvsmvnikdynerozmraz,bezpesvatnenrtuivoda,nedotkneseho,nepiblsemuaschlplebudemusetodejtizadosplmi,ktebloudsami.

 • Vekterchvcechbyljsitehdy,Boe?Snadvkvtinch,kterjsmezakldalidonejmilejknihy,mezilisty,akterbledly,usychalyzvolna?,nevmkde,vakjistvm,ebyljsi!Holiekvzpome,kterakbrnilysepohledtjinam,nelipmovzhru,vzpomesinan,kterakusnaly,ebylysamy,doopravdysamy,ach,vzpomesi,jakistnevdly!Jnannemyslel,jbyljsemsnimi,nezapomnn,bezpamtijet,

 • neopoutn,vdynelzeopustiti,codosudnen,coseteprvstane,nanjsemnemyslel,todnes,tonynchcikrutshnoutdohebkostijejichanedosahm,nedotknuseani.Nevyhnn,poslednradostzpvm,uzavzpomnkou,naprotjstran,zpvm,cobyljsem,sestrachemahrzou,cobylijsme,celistv,skutenj,nejzdaletnstaktopodupala,nevdomnstaktonaruilo,nelskaduinaizpustoila,nepoctilijsme,enendve,jimisemevolnprochzeti

 • asestupovatvsrdceenadlek,enevzpomnatnadtstvjeteba,kdyplamenhoeprudcerozhoelse,evivotunensvta,lsky,hvzd,vesmruarstu,matky,vlasti,levesmrti.

 • PtNapomoc,slova!Pibhntekemn!Tohotojitraopilcijdoudom,tosejinak,nelinaezem,hledajklodjakchkolidve,vechnysvkapsydvnoprohledaliapodvaliseudovechostenkljeztracen,vknoflkovdrcenjaksochyjakokvtinasnadodmykkmen,gesto,sloupoad.Kdepoalijsme?taksemustzat,bylpeceveer,kdyjsmevychzeli

 • aotelihlavyzamscem,kterbylskryt,potomsepipozdilo,hrelovnaemhrdleotzkami,splachovalijsmejejakneistotuatolikmusilijsmesplachovati,ernajedovseotevelaakrvc.Kamzabhlsedomov?Kdepostelje,kdemanelkajenae?Kdesmysljetohotoputovnzazalounoc?Podvejme,jitro!Chodnkyvechnyjsouupozvraceny,hodinystoj,asnmneuk,adveedom,dveevytav,senanszlob.Kamsenyndme?Vesmrseopilkrvnahrzy,motsezbrkle,potcsevesvm

 • vesmruvtm,hledcestudomanenalz.Rostemeaknmu,pomhalijsmestavtjehovratkost,jsmepeceznho,jehochordti,kbynsvrtilkdopitmudbnuanaplniljejdrunostazdravm!Jetebajtipodlttoeky,vnnenvody,kterouteemlha,jetebazbradlsezachycovat,snaddovedens,dovedensdom.Tohotojitramilencisevracodspcchdvek(vn,vnspcch),

 • jsoubled,jakobysedotkalimsnchader,msnholna,jdourychle,nebodobeznajcestu,tisckrttudyliavdyckystejn,mohlibyzavtoi,hrtislepce,aneupadliby,vdykadkmenjetadyzn,ncosenalapalipojehohranch,odmilenekspcch,odjejichstnkdysenavraceliodsvhomrazivhozstvn.Neztratitelnyjsouvakjejichkle,kdybyjedopropastinahzeli,peddvemiprvnmibyocitlyseznovuanavdyvjejichslabchprstech.

 • Hle,jetocelltostivpbh.Svtuslunce,nebojetolampa,jinutnozhasnoutatratsekloipopamtiapotm,znmvci,nkolikkrok,jdoucchodedvna,apravounohouvkroitvusnn.Anhlect,etunejsousami,enkdoletam,kamdochzej,jaksiplavostetamvydechujesvdivouvni,etamledomov,jejhledali,tenjedin,cochtli,estapilehnoutauchopitamti;pokleknoukloi;pl;napahuj

 • svrucekn;anastechjimajjedenztchpolibk,corozvazujesmysly;poetilostisladkpromlouvajpedsebedotmy,zdrobujannkadikslovo;potomumlkajapsn,tvrdkdomovuseberou.Anenho.Anebylohonikdy.TohotojitraBh,tohotojitraslvapalivoupchuvstechzanechvvemputujcmavemopilm.Doputujatam,kdevcemzlmmilostnostpropjilazemtato,zvojejemn,podnimijeblto,

 • istotuzdnlivouazraujctvar.Tohotojitrasmrt,tohotojitracrmikrvpopsala;krvavouelegi.Jetotakztracen,tovechno,zehoiji.Musmsepodvat,kdynkdozavol,cojetozazkost,cojsoutozakola,ktersenaddnmtopcmnezavela,musmsepodvat,kdysemnedotknevelajejhoihadla,kdyztouhymedovpojednoupochopm,jakvzrst,hbitove,musmsepodvat,kdyenypotkvajsvdrukypekrsn,za

 • obydlmi,vhjikdykehceobjatyklesajdomechu,musmsepodvat,kdyslymtchuzbsn,zknihyt,je,nikdynedotena,hledsmrzbluditnenanit,navetena!Taktedyzvolna,jakoponemoci,hledejtechodnk,chodidlamchnohou.Slym,jakbrnkklavrzesousedstv,troikutlustklavristkahrajepopvekdt,nesmysln,krsn,prodnslovaneznjehonpv,jenprovskn,nebodotaneku.

 • Ajtenklavrslym,slymbrnkat,azasetietluemojesrdce,nejdraobraz,napolojizasten,zstvvzadu.Podvejme,jitro!Poj,chlape,k,otevutidvee,ustelutianavamtiaje,mussezaht,abysnenastydl,pikrejsepknapakzavioi.Bylatodlouhnoc.Nemyslinani.Pokej,ausne,jakdobrzdntipinesu.Vdyjsemsenachliloskoroakjaru.Vechnozlubylo.

 • Tesamhodn,mlad,oblvcipotkvatbude.ekybudoutcibezvr,klidn,jakbynevdly,enevrtsetam,kamjenomjednousmly.Jakobysnevdl,taksipozlnocinachvliodpoi,takjakozanemockdyumrajcjijeapednmjenjehosmrt;smrtsnekonenemjednm.Jtaknedoufmapecapecjdusvtit,jsemzrazovnodnem,ktermunocchcichytit,jsemtakzabjenonapotkuzroduapecemyslmsitouebnna

 • produ,zijrozhmnakadmjejmlstku.Myslisiprozatmnaonuklavristku.

 • estJsmetam,kdebvradostnanvtv.Pilisemvichni,kterznaljsemkdysi.Neznajmneaklobouknesmekaj,anisenamneneusmjzdlky,apecevm,ejsoutomojibrati,ane-librati,aspokamardi.Snadejeero,esemkcestmv,izestudu,nebotunejsousamiajjsemsm.Bavsedobe.Jejichmladenysezastavujuvechmalchstnk

 • akupujsisladkostiahraky,tureckmed,praenmandle,slony,pankyzvaty,ktersedjsti,kominky,copinejtst;prohlejsiprodavakyrunicvestelnicch,kdemonotolikvyhrt,tystar,tkliv,vyslouilbhny,jimzmrzlarozkonastechatajejenzastelby,jenkdyjeipkavernm.ApotomjetuzzrakAbnormalit:CvienPonksesvenouhlavou,jehopnprvschovvsimince,ktermudalynedokavdti.

 • CvienPonk,kterumleettakdlouhovpilinchuprostedkruhu,aspadnelistapikryjemuoi;pakvstane,rozhldnesekolemsebeahrabenohousvjpoetnkol,v,kolikjemuletakdykdozeme,v,kolikhodinnevidluseno,v,echcesptaehostlenut,abybylkonm,aleonjemal,Ponekjeto,smutn,vranPonk.Plenyaplmuezaoponou.Toona,dcerabvalhokrle,jenzapomnlsejednousestudnkou,toona,Princezna,jevelmi

 • zchudla,ataktomussetedomhatiztracenchperel.Stojnapdiuamalmuknaniukazuje:Pohlete,kale!Nemdnadra!Jenprodospl!Shntesi,prosm,Abnormalito,ototesepece!Utesearovat,nebudepozd.VPalciSmchuzvedvtraty,blostnstehnaveselesetesou,kostnatmasovlajezasuknmi;toblosti,tnedokavvn,tchubohch,jestranzestrnuly,kdynhlevechno,vechnoodkrylose!Takovsmutekpadlnamne,

 • Boe,HadhoMuetiejsemsetzalatzaljsemseBramborovchHerc,RaketySmrti,PavoukaaHudby,jevalasteskemjakobitzve,ptaljsemseNebe,nebenadradost,hldaptaljsemse(aneeklimi),kdejetumstopronemocnvci,proty,comusleet,protyslab,conemohoujetdolmiKouzelajejichstatrpknoubezpolibk,proty,cozabloudily.Neeklimi.Pakjsemsevracel.Thloskoro

 • nanoc.Anapokraji,snaduzaSlavnoststlonenCirkus:przdn,osiel.Poslednpedstavenskonilose.CvienPonktadyjenomzstal,budetusptivkruhuspilinami,dornamusspotatihvzdy,abytoztramohlsvitdtem,kolikjichjeakternejlpsvt.Uvidlmneakvllehcehlavou,jakobykal,esedvnoznme.Zeptejse,pravil,vm,esechceptti.Ajsezeptal:Kdejemstopromne?Ponkseusml.Mlel.Umlmlet!Potomsezvedl,piblilseke

 • mnaeklzvolna:Potmtunco.Anevmpro,anevmanikterak.Alejmusm.Sly?Mustak.Jdihezkydom.Usearovati.

 • SedmPivm,Karino,anevm,zdajsteiva,zdanejstenyntam,kdeseunetouv,zdazatmneskonilvnebezpenvk.Jstemrtva?Poprostetedysvjnhrobek,abysenadlehil.Poprostere,pan,abysezavely.Poprosterozpadn,abyvmpeetlolistommrozpadu.Smrtmlpedveri.Ajvnichpedvsjdutakmld,takkrutmldaponejprvezral,

 • evesvmladostipodobmsejikrlizalhokrlovstv.Vyjstepecvdla,cokdelchybnmkrozletuandla,jakkrvsmjemeseajakkrvplem.Nalezljsemsvjpd.Achcivmci,naem.Jedenkrtnanebi(topioBohu)alaseprzranostorudouoblohuakrvcelapakalaazapadala.Snadtobyljenomsen,vektermsemizdlamaminkastatnkem,domovaobabrati,snadtobyljenomsen,vekterm

 • lovkspatsmsebevevod,podkolyvrybnce,snadtobyljenomsen,zrcadlomsce,nemlsemivakzdt,kdyjsemseneprobudil,nemlmnezanechatvplameni,kterstudil!PdBoha.Jakpd!Potomjechlapecsm,bezblahmocnosti,jeumpekkmsniovatviny,jeumblitdlkuapeklozavrnavni,nafialku,potomjechlapecsmaproctajdezaskutenostzel.Mysl,enenajde.

 • asnel,kdynechce.asjearlatn.Jedenkrtnaen,milostnzevechstran,pdzdlsenepadat:topioNarcisce.Vechnosevznelo.Anevslovnblzceknmtstmluvilo.Bylatomluvata,conikdynemebtvtremodvta,bylatoonae,tadrahmatetinart,rukou,o,tlamileninaklna,vnkloisklnsendhernbezpe,bylatoonae,jemluvbez

 • ei.CochtlaNarciska,kdystlapedzrcadlyavcikolemndotenyrychlechladly?JakNarcis,jejstn,nic,nicunechtla,nesebeuvidtbezdue,beztla,vzrcadleprhlednm;shledvalajenslovaokrsetvrdosti,tvrdnedmantov,touilazvdtiosobvcizchsnech.Nebylapramenem.Tonulavpramenech!Ach,odkudvyvrto,mtuodtkme?

 • nociprobdlsepoloilynamarozilyse,emstonesta?Nalezljsemsvjpd.Anaem?Napli!Padalyslzym,padalydomol,padalyzaivkrlovstvbdaalu,padalynestoudn,Karino,pivm,poprostenhrobek,jejdetmomvm,pipadmsijakd,jenprnavhrob,pipadmsijakpl,bezasu,bezpodob,pivm,Karino,anevm,zdajsteiva,

 • zdanejstenyntam,kdeseunetouv,zdazatmneskonilvnebezpenvk.Znmjednuholiku.Jejakopolibek,jenjetschovvsevstech,nesmdle,protahujesejennaslunci,jejemal,nepl,dvpt:usnatnaadrech.Jemladjakozem.Jelehkjakodech,jakranlupen,jakjitro,jakotst.Znmtakkrsndny.Kammnevakmohouvsti?Vyjstetovdla?Avte,Karino?

 • Znmtakvelkosten:eknmatino,zdajednouvrtseknjejsmutnsyn.Znmtaksvojizem.Znmradostbezpin.Znmvrnost,ano,znm,lenevmprv,kdeje.Znmnhlprocitnutzmukabeznadjeajetomlo,znt,ajetomlo,chtti,jemlo,zraduznt,kdynelzeodpustiti.Smrtmlpedveri,hle,jetotomsnm.Pedjakoubouml?Pedmstralivm?Copochopmetam?Cosetamnerozpad?

 • Coitamumr?Coitamvnpad?Milenky?Nechtljsem,nechtljsemnemlet,odpusteNarcisce,odpustehchasvt,rozsvitesvku;tak;amodletesezazem,abyjiprosinecnezkruilplimrazem,abyjdubendal,cokvtmnle,abyjbylanocpraporemnavi,jenvlajedosvtla,kdynastvashvzd,abyjimilencichvlilizabolest.Takmld,takkrutmldazralponejprve,

 • smjisedokrveaplikapkykrveaBohemoputnaBohaopustivpivm,Karino,anevm,zdajsemiv

 • OsmDprotislunci:kamseuchliti,kdytatoduhanschceporanit?Zestarchpltenpsvitslvysvtakrejbarevnavazujenit.Nbeho,mojeskrytekamnekadoukapkouvcerozzn,nenapijisezesnu,jensesvlk,nesmbtnah,nesmvetrzni!Snmojelenu,

 • kter,rozplamenn,oborupopelvkrutjeden,kdymimolesbylnhlevsochuzmnn:nemohlpakubtizastelen?Protolikpdyztrcpodnohamakdejakmrcha,kamsepropad,nakteroupostel,vnmusbtsamasiluminac,jsemarnvzd,protolikkrve,ktersetevracdosvojmatkyklidemeit

 • anemrnyposvoperaci,mrtvolynempropohebit,protoliknhydosudvsobctm,zesvhoasukdysenaklnmzabarvouera,kterounezachytm,levdui,ztmlnemilovnm?Dprotislunci,taksezapon.Apoprostinkutebazakonit:vidljsiduhunitramileninaachtljsizan

 • navdyvrnjt,akdyjsidoel,nebylatoduha,njakmazalsvitjrozmazal,nebylasama,bylasamadruh,jakobymohlbtiotcemal,jakobyjejodloendt(tvlska,ano)zabloudilozpt,donezrozen,znhonarodtteprvesmrtsem,navysnnsvt,nasvttvchbsn,nabehtvhomoe,

 • naostrovsvtlavetmtekut,nahlnuvry,sncopokoe,naradostnebtvtob,ivote.Coobrazsevlveskladitch!Akolikpaletttecnepotkal!Cotouhyvaktechnedotench,ptch!Ach,miste,mrtvouzamodelsisvzal?Apecenevm,kdytuvnocilem,zdaobrazsmrti,onmnynsnm,dosahknebi,

 • donhosevm,azdasevjehokrsupromnm.

 • DevtJsmesnh,kdymlme,vbdnostisvserozplvme,pichzjaro,nejsme,aledobrzimazasnaklonhory,hladinujejichjakortyknmnahneabudemeJsmesnh,kdymlme.Kdysevakpootevounkomurtyapse,potomvldnoucelmukrajizvukem,jensevenauzlytn,nmonickuzly,neboseplavvalBoe,namlinujejneuvo,bezpendejmukotvit,

 • nechpoznajjejvotinidti,vm,eseplizmnil,vm,enebyldvtoliktemn,slab,kolsavcobouenebylyvak?cojmnezmtalyoceny?palubanestalasenejednouirouplnbezkormidel?Jsmesnh,kdymlme.Levasetohozpvujenhleisto,istovduina,nesmrnblankyt,lto,chtljsitomu,slyjej,Pane,sly,neodvracejse!Jsivesvmpokojiped

 • jedenctilety.Mpbh.NemocenJablko,postel,tma.Spoltidovedesidlouzevyprvti.Pechovavaistep!Vdmozlovstn!JsivesvmpokojiatesiPasternaka,toprsten,ksi,matcejejuki.Naeljsistudnkuajejdnotlk.Chciodjet,Boemj!Pronejsindra?Potomjepodzim,vi.Abvnaprochzce.VracetsedokorunCitostr

 • jakn,jmrhovalistudtvpedverejlsce.Mysljennadlky.Dokymsezu!Jsivesvmpokojiaumrachadne,bezemne,bezn,sm,bezvc,bezptel.Apotomodchz.Pozor,aneupadne!Atetipovm,kamjsemvlastnel:dosvhopokojepedjedenctilety.Dotohopokoje,kdeekalPasternak.Dolesa,naschzkusnhouasnepamt.

 • Namstaporky,odlvathoeznak.Anikde,nikdetamjsemnenalezlsebe,kdysitobylosnad,coalenynje?Jencojinho,nepeklotvhonebe,neds,neekn,nesmrtmiodbije?Kdybysejednoudvkyprobudilyavidlysemui,onichsnily,kdybyjednouandl,zrannolet,rozhojiltosrdce,ktermusbolet,kdybypnisvtabylisluebnky,tubych,umraje,ekljenom:dky,dkyzavechno,conebyloibylo,dky,esevemnsmrtizalbilo,

 • dkyzakvtiny,dkyzazvadl,dky,zkulispnyvdivadlesvtatohotoaonchjinchsvt,vkterchjetnezrozenkvetu,kvejtese,krsnolenaOlanech,zrajte,zrajteplodynahbitovnchlnech,rozdmejse,dme,zevechkomn,dkujiti,zem,vkterspoinu,zaskvlhladerv,pronjijeme.Alejetnesmm.Nesmm!znmdosudztvhodbnu,touho,nedopily,dosudovoceavno,chleba

 • mil,dosudctmvere,dosudznme,eko,ekolsky,pokej,neodte!ekaodtk,ekaserychleval,tady,tadynkdejsmeseschovvalipihenamilencevtemnchjeskynch,tady,tadynkdelbalijsmevnichprvnsladkrtyaprvnadraeny,tady,tadynkdebylypoloenynaedivousklujakobllist,tady,tadynkdepolanenvistbuitvnakrvislskouozvod,tadynkde,eko,ztratilijsmebrod!

 • Jsmeproda,kdyzvolnastmvmesedoveera,nentoodchod,nen,jitrembvalijsmepece,nikohonen,kdobymohlci,ezstanemevetm,esenerozsvtlzasenevinnostrosyvnsMyslm,enezmizeltenparkvdalekmmst,kdespolu,brate,sedme,atymiprav:tie,chcibsepst.Ajjsemtedytie,protoepebse,peocizin,ojejvni,potommijipetedojatmhlasemsvmapjdem

 • dom,zpvajcesicestoustarpsn.Myslm,enezmizelatvojebse,jejetvemn,mohlbychticinkolikverznapousmtse,jakdobejsemsiumlpamatovat.Odchzmnynzesvchelegi,loumsesnimitce,jakolouiljsemsestebouasevm,comneopustilo,tualectm,ejsemstleplnopustivho,pranicnezmizelo,dotknise,chce-li,nahmtne,jaktrvvelikhrzaaveliktstNuano,sbohem,zadjbolestit,

 • jejmimistrychtlijsmesestti,vdomkonceberu,nebokon,vchodotevrsvojmladseste,abyteonachopilaseezlaajalasenivotformovati.

 • Ji OrtenElegieVydalaM stskknihovnavPrazeMarinsknm.1,11572Praha1VMKP1.vydnVerze1.0z1.11.2013

  PrvnDruhTettvrtPtestSedmOsmDevt