Click here to load reader

Ord och Begrepp - Uddannelsesforbundet · PDF file Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ord och Begrepp - Uddannelsesforbundet · PDF file Grundläggande Matematik Delkurs 1...

 • Nyckelord – Grundläggande matematik

  ORD OCH

  BEGREPP Matematik

  Ord- och begreppshäfte

  Elisabet Bellander

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  2

  1. BANK - VARDAGSORD

  1. Minst

  2. Uttag

  3. Insättning

  4. Kontonummer

  5. Uttaget belopp kvitteras

  6. Budets namnteckning

  7. Legitimation

  8. Saldo

  9. Kontohavare

  10. Inbetalare

  11. Blankett

  12. störst

  13. storleksordning

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  3

  14. minsta

  15. olikhetstecken

  16. närmast före

  17. närmast efter

  18. udda

  19. jämna

  20. mellan

  21. hälften

  22. dubbelt

  23. varannan

  24. antalet

  25. hur många

  26. flest

  27. lika många

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  4

  28. färre

  29. båda

  30. fler än

  31. flest

  32. mest

  33. mycket

  34. lika mycket

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  5

  2. ADDITION

  1. överslagsräkning

  2. huvudräkning

  3. rimlighetsbedömning

  4. beräkning med skriftliga metoder

  5. Positionssystemet för naturliga tal

  6. term

  7. summa

  8. lika med tecken

  9. additionstecken

  10. sammanlagt

  11. ytterligare

  12. tillsammans

  13. totalt

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  6

  14. skriftlig uppställning

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  7

  3. SUBTRAKTION

  1. skriftlig uppställning

  2. över

  3. saknas

  4. fattas

  5. skillnaden

  6. återstår

  7. kvar

  8. går åt

  9. använder

  10. saknas

  11. kvar

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  8

  4. TID

  1. urtavla

  2. analog tid

  3. dygn, år

  4. månader

  5. kvartal

  6. vecka

  7. veckor

  8. datum

  9. senare

  10. tidigare

  11. hur dags

  12. varade

  13. yngst

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  9

  14. äldst

  15. äldre

  16. yngre

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  10

  5. PENGAR

  1. Mynt

  2. sedlar

  3. dyrare

  4. billigare

  5. kostar

  6. kostnaden

  7. betala

  8. går det på

  9. räcker

  10. tillbaka

  11. ökar

  12. sjunker

  13. stiger

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  11

  14. säljs

  15. rea

  16. lägre

  17. minskar

  18. högre

  19. nedsatt

  20. höjer

  21. sänker

  22. behållningen

  23. förlust

  24. sparar

  25. vinsten

  26. förtjänsten

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  12

  6. MULTIPLIKATION

  1. faktor

  2. produkt

  3. räkna med multiplikation

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  13

  7. LÄNGD

  1. längd

  2. enheter

  3. enhetsomvandling

  4. rimligt

  5. sträckor

  6. linjer

  7. högst

  8. lägst

  9. lägre

  10. längsta

  11. kortaste

  12. längre

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  14

  8. DIVISION

  1. Täljare

  2. nämnare

  3. kvot

  4. beräkna

  5. problemlösning

  6. var och en

  7. vardera

  8. varje

  9. stycket

  10. styck

  11. billigare

  12. dyrare

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  15

  9. MASSA

  1. enheter

  2. enhetsomvandling

  3. pris per kg

  4. lättare, tyngre

  5. lättast

  6. tyngst

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  16

  10.BRÅKFORM

  1. delar

  2. delat

  3. cirkel

  4. hur mycket

  5. hur många

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  17

  11.AVRUNDNING

  1. tallinje

  2. mitt emellan

  3. avrundning

  4. drygt

  5. knappt

  6. nästan

  7. ungefär

  8. exakt

  9. cirka

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  18

  12.DECIMAL- OCH BRÅKFORM

  1. positionssystemet

  2. delar

  3. bråkform

  4. decimalform

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  19

  13.VOLYM

  1. enheter

  2. enhetsomvandling volym

  3. liter

  4. dl

  5. cl

  6. ml

  7. ungefär

  8. mått

  9. msk

  10. tsk

  11. gram

  12. grundrecept

  13. fyllning

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  20

  14. TEMPERATUR

  1. termometer

  2. temperatur

  3. stiger

  4. varmare

  5. kallare

  6. sjunker

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  21

  15. TABELLER OCH DIAGRAM

  1. avläs tabell

  2. kolumn

  3. rad

  4. stapel

  5. x-axel

  6. y-axel

  7. rita diagram

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  22

  16. GEOMETRI

  1. namna och rita geometriska figurer

  2. kvadrat

  3. rektangel

  4. hörning

  5. omkrets

  6. höjd

  7. bas

  8. runt om

  9. bredden

  10. bredd

  11. area

  12. cirkel

  13. triangel

 • Begrepp och ord Grundläggande Matematik Delkurs 1 Exempel på ord och begrepp – Nyckelord Användning: Översätt, lägg till ord, skriv förklaring

  23

  14. figurer