23
Optimalt valg af kløvergræsblanding Landskonsulent Ole Aaes SEGES, HusdyrInnovation Kvægkongres 2017

Optimalt valg af kløvergræsblanding€¦ · Optimalt valg af kløvergræsblanding Landskonsulent Ole Aaes SEGES, HusdyrInnovation. Kvægkongres 2017

 • Upload
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Optimalt valg af kløvergræsblanding

  Landskonsulent Ole AaesSEGES, HusdyrInnovation

  Kvægkongres 2017

 • Forhold der skal tages i betragtning, når I skal vælge kløvergræsblanding Totale økonomi på bedriften Dyrkningsforhold: jordtype, vanding, gødning Fodring: mælkeydelse, andel i rationen og

  pris på ration Harmoni, sædskifte

 • Baggrund for at give et bud på en optimal strategi Dyrkningsforsøg med nye og etablerede blandinger Analyse af fodringsforsøg i litteraturen DKC-forsøg Nye fodringsforsøg på AU, Foulum med rene

  græsser og kløver samt praksisundersøgelser med samme afgrøder

 • Metaanalyser: (Statistisk bearbejdning af sammenlignelige fodringsforsøg fra litteraturen)

  Marianne Johansen, Au, Foulum: 26 forsøg -90 behandlinger, Kun få forsøg med græsarter 80 ud af 90 behandlinger med oplysning om FK org. stof

  Analyse i finsk afhandling:Rødkløver- vs græsens. + 0,4 kg TS og + 0,8 kg EKMRødkløvergræs vs. græsens. + 1,2 kg TS og + 0,8 kg ECM

 • Resultater af Mariannes metaanalyse på græs sammenlignet med bælgplanter

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  Græs Hvidkløver Rødkløver

  kg/d

  ag TS optagMælkeydelseEKM

  a ab b

  a bc

  ab

  a

  72ab 74a 69b FK org. stof (% af OS)

 • Forsøg på DKCBetydning af kløvergræsblanding for foderoptagelse og mælkeydelse.Røjen, B.A., og Kristensen, N.B. 2014 og 2015.

  Bilag til Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål

  ● Kløvergræsensilager baseret på ● Blanding 35 (eller 22) (alm. Rajgræs og hvidkløver)● Blanding 42 (Hybridrajgræs og rødkløver)● Blanding 45 (Rajsvingel og rødkløver)● Strandsvingel-baseret blanding

  1. marts 20176...|

 • Foderoptagelse: Bld. 42 lavere og samme trend de to år på tørstof optagelse

  1. marts 20177...|

  Græsblanding35 Str 42 45

  Fode

  roptag

  , kg t

  s/d

  21

  22

  23

  24

  25

  BehandlingBld_35 Bld_str Bld_42 Bld_45

  Total

  fode

  ropt

  ag, k

  g ts/d

  ag

  21

  22

  23

  24

  25

  P=0.22

  2014 2015

  P = 0.04

 • EKM: bld. 42 bedre gav mindre mælk i 2014, men ikke i 2015

  1. marts 20178...|

  Græsblanding35 Str 42 45

  EKM,

  kg/da

  g

  36

  37

  38

  39

  40

  P =0,88

  BehandlingBld_35 Bld_str Bld_42 Bld_45

  EKM,

  kg/da

  g

  36

  37

  38

  39

  40

  2014 2015

  P

 • Konklusion

  ● Kan vi styre fordøjeligheden, så kan vi også lave mælk på blandingerne

  ● Ingen forskel i foderoptag

  ● Ingen forskel i EKM-ydelse

  1. marts 20179...|

 • Alm. Rajgræs, tidlig Alm. Rajgræs, sen Rajsvingel Strandsvingel Hvidkløver Rødkløver

  Intensiv fodringsforsøg med græs- og kløverarterPh.D. studerende Marianne Johansen, AU, Foulum

  2. 3. og 4. slæt til praksisforsøg

 • Forsøgsbehandlingerne TMR ad libitum med 70% grovfoder 8 behandlinger

  › 6 rene ensilager› 50/50 rødkløver-sen rajgræs› 50/50 hvidkløver-sen rajgræs

 • Resultater: Tørstof optagelse

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  Rajgræs tidlig Rajsvingel Strandsvingel Rajgræs sen ½ Rødkløver½ Rajgræs sen

  ½ Hvidkløver½ Rajgræs sen

  Rødkløver Hvidkløver

  kg/d

  ag

  b bc c

  ab aaa

 • 0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  Rajgræs tidlig Rajsvingel Strandsvingel Rajgræs sen ½ Rødkløver½ Rajgræs

  sen

  ½ Hvidkløver½ Rajgræs

  sen

  Rødkløver Hvidkløver

  kg/d

  ag

  Mælkeydelse

  Resultater: Mælkeydelse

  cd ce de

  bcab a

  a

 • 0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  Rajgræs tidlig Rajsvingel Strandsvingel Rajgræs sen ½ Rødkløver½ Rajgræs

  sen

  ½ Hvidkløver½ Rajgræs

  sen

  Rødkløver Hvidkløver

  kg/d

  ag MælkeydelseEKM ydelse

  Resultater: EKM-ydelse

  cdbc

  ede

  cab

  bca

 • FK org. stof og kløverandel vigtigere end græsart/græsblanding

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  70 75 80 85 90

  TS-o

  gEK

  M, k

  g/da

  g

  FK org. stof i ensilage

  TS optag - 0% kløver

  EKM - 0% kløver

  TS optag - 50% kløver

  EKM - 50% kløver

  TS optag - 100% kløver

  EKM - 100% kløver

  StrandsvingelRajsvingel

  Rajgræs sen

  Rajgræs tidlig½ Rødkløver½ Rajgræs sen

  ½ Hvidkløver½ Rajgræs senRødkløver Hvidkløver

 • 10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  70 75 80 85 90

  TS o

  gEK

  M, k

  g/da

  g

  FK org. stof i ensilage

  TS optag - 0% kløver

  EKM - 0% kløver

  TS optag - 50% kløver

  EKM - 50% kløver

  TS optag - 100% kløver

  EKM - 100% kløver

  ”Bælgplanteeffekten”- virkningen af kløver i rationen

 • Praksisundersøgelsen● Formål: At afprøve afgrøderne i praksis, for at sikre en

  sammenhæng i resultaterne mellem forsøg og praksis● Undersøgelsen:

  ● 3 afgrøder – Rødkløver, Rajsvingel og Strandsvingel● 6 besætninger – 2 besætninger pr. afgrøde (+ 1 rødkløver)

  ● Foder:● Ombytning af 3 kg TS af værtens græsensilage med

  forsøgsfoder, dog kun 2 kg TS på rødkløver

  17..

 • Konklusion fra praksisundersøgelsen

  ● Rødkløver gav højere foderoptagelse● Strandsvinglen havde svært ved at opretholde ydelsen● Rajsvingel og Rødkløver gav uændret ydelse og

  sammensætning af mælken

  18..

 • Overordnet konklusion ● Forsøgsresultater fra litteraturen, de intensive

  fodringsforsøg og praksisafprøvningen peger alle i samme retning, nemlig at:

  ● Fordøjeligheden af organisk stof og ikke arten, er afgørende for mælkeproduktionen

  ● Bælgplanteeffekten er uomtvistelig på foderoptagelse og ydelse

  ● Ydelsesforskellene skal/kan derfor forklares af fordøjeligheden af organisk stof og bælgplanteandel

  19..

 • EKM-ydelse i relation til FK org stof og kløverandel

  20..

  3131,5

  3232,5

  3333,5

  3434,5

  3535,5

  72 74 76 78 80 82 84

  EKM

  -yde

  lse,

  kg

  Fordøjeligheden af organisk stof

  10 % kl

  25 % kl

  40 % kl

  }+0,6-0,7 kg EKM

  + 1,3 kg EKM

  + 0,7 kg EKM

  + 0,3 kg EKM

 • Konklusion og budskab

  ● Rødkløver, Rajsvingel og Strandsvingel er alle gode højtydende alternativer til de traditionelle græs- og kløverarter når det angår mælkeproduktion, men

  ● Udbytter af energi og protein, kvalitet, dyrkningssikkerhed, dyrkningsomkostninger og håndtering er afgørende for det økonomiske resultat

  21..

 • Mælkeydelsen (EKM) er afhængig af FK org. stof og kløverandel- 10 kg tørstof i græs/kløvergræs

  31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35

  5 slæt

  110 N

  5 slæt

  5 slæt

  4 slæt

  Rent

  græ

  sBl

  .49

  Bl.

  47Bl

  .45

  Bl.

  35Bl

  .35

  EKM ydelse ved 10 kg kløvergræs TS.

  EKM ydelse ved 10 kg kløvergræs TS.

 • Foder- og næringsstofsammensætningen ved 10,0 kg tørstof i kløvergræsensilage (ca. 2/3 af grovfoderet)

  Bl. 35 Bl. 45 Bl. 47 Bl. 49 Græs

  Fodermidler, kg TS 4 slæt 5 slæt 5 slæt 5 slæt 5 slæt 5 slæt

  VårbygRapsskråSojaskråRoepillerUrea, gKløvergræsensilageMajsensilageGrovfoderTotal foderoptag

  6,51,21,51,08410,03,713,724,2

  5,30,91,51,02510,04,914,923,9

  5,91,11,51,0-10,04,514,5 24,3

  5,61,11,51,0-10,04,614,6 24,6

  6,81,11,51,0-10,03,813,824,4

  6,51,21,51,0-10,03,913,924,4

  Optimalt valg af kløvergræsblandingForhold der skal tages i betragtning, når I skal vælge kløvergræsblandingBaggrund for at give et bud på en optimal strategi��Metaanalyser: (Statistisk bearbejdning af sammenlignelige fodringsforsøg fra litteraturen)Resultater af Mariannes metaanalyse på græs sammenlignet med bælgplanterForsøg på DKC�Betydning af kløvergræsblanding for foderoptagelse og mælkeydelse.� Røjen, B.A., og Kristensen, N.B. 2014 og 2015. �Bilag til Temadag om aktuelle fodringsspørgsmål�Foderoptagelse: Bld. 42 lavere og samme trend de to år på tørstof optagelseEKM: bld. 42 bedre gav mindre mælk i 2014, men ikke i 2015KonklusionIntensiv fodringsforsøg med græs- og kløverarter�Ph.D. studerende Marianne Johansen, AU, Foulum ForsøgsbehandlingerneResultater: Tørstof optagelseResultater: MælkeydelseResultater: EKM-ydelseFK org. stof og kløverandel vigtigere end græsart/græsblanding”Bælgplanteeffekten”- virkningen af kløver i rationenPraksisundersøgelsen�Konklusion fra praksisundersøgelsenOverordnet konklusion EKM-ydelse i relation til FK org stof og kløverandelKonklusion og budskab Mælkeydelsen (EKM) er afhængig af FK org. stof og kløverandel- 10 kg tørstof i græs/kløvergræsFoder- og næringsstofsammensætningen ved 10,0 kg tørstof i kløvergræsensilage (ca. 2/3 af grovfoderet) �