36
OPŠTA LABORATORIJSKA OPREMA I APARATI Sabina Cimbaljević, dipl. ing. tehnol.

Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sistemi za dispergovanje i homogenizaciju, tresilice i analiticka sita, sistemi za membransku filtraciju, radwag vage, refraktometri/polarimetri, oprema za grejanje/zarenje/upakivanje, laboratorijske centrifuge, inkubatori, susnice/sterilizatori, laboratorijski frizideri, spektrofotometri, aas/afs spektrometri, uredjaji za mikrotalasnu digestiju, fotohemiluminescencija

Citation preview

Page 1: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

OPŠTA LABORATORIJSKA OPREMA I APARATISabina Cimbaljević, dipl. ing. tehnol.

Page 2: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

• Savršen dizajn• Visok nivo kvaliteta procesa homogenizacije• Kapacitet: 0,1 ml do 100 lit.• 5 godina garantni rok

Miccra D-9/D-12

SISTEMI ZA DISPERGOVANJE I HOMOGENIZACIJUSISTEMI ZA DISPERGOVANJE I HOMOGENIZACIJU

Page 3: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

• In-line procesni sistemi za homogenizaciju i mlevenje (koloidni mlinovi)• Kapacitet: 340 l/h do 32.000 l/h• Vakuum homogenizacione procesne mašine• 5 godina garantni rok

SISTEMI ZA DISPERGOVANJE I HOMOGENIZACIJUSISTEMI ZA DISPERGOVANJE I HOMOGENIZACIJU

Page 4: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

• Preciznost i pouzdanost• Proizvedena prema ISO 9001:2000• Sita poseduju sertifikate ISO 3310; ASTM i AFNOR

TRESILICE I ANALITITRESILICE I ANALITIČKA SITAČKA SITA

Page 5: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

• Najnovija tehnologija• Kvalitativni i kvantitativni filter papir...• Proizvedeni prema ISO 9001, ISO 14001

SISTEMI ZA MEMBRANSKU FILTRACIJUSISTEMI ZA MEMBRANSKU FILTRACIJU

Page 6: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

ISTOVREMENO

• Precizno odmeravanje uzorka• Razređenje do zadate vrednosti • Arhiviranje podataka.

OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKUOPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Dilumati

Page 7: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

• Izuzetno dobro performisani uređaji za pripremu i razlivanje hranjivih podloga zapremine od 5 do 60 litara.

• KOMBINACIJA BRZINE I OSETLJIVOSTI

MasterClave 09

MasterClave 528

Automatski media preparatori

OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKUOPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Page 8: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Sistemi za automatsko razlivanje podloga

OPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKUOPREMA ZA MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

REVOLUCIONARNA TEHNOLOGIJA

Page 9: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Radwag je jedan od tri najveća proizvođača vaga na svetskom tržištu.

GLP/GMP

Proizvodni program

Maseni komparatoriMikrovageAnalitičke vagePrecizne vageIndustrijske vageVage na ulazu u proizvodnjuVage u kontroli pakovanjaPogoske vageCentralizacija kontrole Merni indikatoriMerne platforme

RADWAG VAGERADWAG VAGE

Page 10: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Serija MXA

Standardni nivo ,,X”

MIKRO VAGE

RADWAG VAGERADWAG VAGE

Max 31g; 1µg (standard)

Max 5g ; 1µg

Page 11: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Max 60g; 0,01

Max 60/220g; 0,01/0,1mg

Max 310g; 0,1 mg

Interna kalibracija Serija AS

Standardni nivo ,,C” Profesionalni nivo ,,Y”

Serija YA

AUTOMATSKO OTVARANJE VRATANOVO!

ANALITIČKE VAGE

RADWAG VAGERADWAG VAGE

Page 12: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Interna /C2/and eksterna/C1/ kalibracija

Max 1000g; 1mg

Max 200/2000g; 1/10mg

Serija PSMax 8000g; 0,01g

PRECIZNE VAGE

RADWAG VAGERADWAG VAGE

Standardni nivo ,,C”

Page 13: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Max 6/12kg ; 0,1/0,2g

Max 60/120kg ; 1/2g

Serija WLX

Standardni nivo ,,X”Profesionalni nivo ,,WL/Y”

Serija WL/Y

NOVO!

INDUSTRIJSKE VAGE

RADWAG VAGERADWAG VAGE

Page 14: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Vage u kontroli pakovanja serije DWT/H xxx HP

100% KONTROLA

VERIFIKACIJA REZULTATA

VAGE U KONTROLI PAKOVANJA

RADWAG VAGERADWAG VAGE

Page 15: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Vage u kontroli pakovanja sa detektorom metala

VAGE U KONTROLI PAKOVANJA

RADWAG VAGERADWAG VAGE

Page 16: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

ETHERNETETHERNET RS232

SWITCH

CENTRALA KONTROLE

RADWAG VAGERADWAG VAGE

ETHERNET

Page 17: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

QC/Menadžment sistemISO 9001,ISO/IEC 17025ISO 22000ISO 13485ISO 14001

RADWAG SISTEM KVALITETA

RADWAG VAGERADWAG VAGE

Page 18: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

•Brza determinacija sadržaja vlage u različitim materijalima.

•Lampa: standardni Halogen IR emiter

Primena

Max 50g ; 0,1mgMax 50g; 1mgMax 210g; 1mg

Dm =0,01% - 0,001% 0,1mgDt = 1oCt max = 160oC; 250oC

MERAČI VLAGE

RADWAG VAGERADWAG VAGE

Page 19: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

• Refraktometri (ručni, digitalni, po Abbe-u, sa temperaturnom kompenzacijom)

• Automatski polarimetri sa PT 100 temperaturnim senzorom i touch screenom

REFRAKTOMETRIREFRAKTOMETRI/POLARIMETRI/POLARIMETRI

Page 20: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

• Reometri i Viskozimetri• Hopplerov, rotacioni sa termometrom• Industrijski • ASTM i DIN standard

VISKOZIMETRI/REOMETRIVISKOZIMETRI/REOMETRI

Page 21: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

• Peći za žarenjeTermčka izolacija keramičkim vlaknimaPostizanje zadate temperature u kratkom vremenskom periodu. Mikroprocesorsko praćenje temperature

• Vodena, uljana i ultrasonična kupatila• Grejne kalote, laboratorijski rešoi• Rotacioni vakuum uparivači

OPREMA ZA GREJANJE/OPREMA ZA GREJANJE/ŽARENJEŽARENJE/UPAKIVANJE/UPAKIVANJE

Page 22: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

•SA I BEZ HLAĐENJA

Izrađene prema ISO 9001:2000, IEC, EC i DIN normama.

LABORATORIJSKE CENTRIFUGELABORATORIJSKE CENTRIFUGE

Izmenjivi rotori različitog kapaciteta.

Page 23: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Reflex-industrijskiBinokularni/Trinokularni/Stereo. Fluorescentni. Industrijski. Planhromatic objektivi.

LABORATORIJSI I INDUSTRIJSKI MIKROSKOPILABORATORIJSI I INDUSTRIJSKI MIKROSKOPI

Page 24: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Medline SI3000 Digital Camera

DIGITALNE KAMERE ZA MIKROSKOPEDIGITALNE KAMERE ZA MIKROSKOPE

Page 25: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

MMM Medcenter Einrichtungen predstavlja jednog od Globalnih lidera u oblasti grejne tehnologije i sterilizacije.

SUŠNICESUŠNICE/STERILIZATORI/INKUBATORI/STERILIZATORI/INKUBATORI

Page 26: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Ecocell/Durocell/Vakucell/Venticell/Stericell

INOVATIVNA TEHNOLOGIJASAVRŠEN DIZAJN

Prilikom instalacije obezbeđena kvalifikacija, OQ, PQ i IQ sertifikati!

SUŠNICESUŠNICE/STERILIZATORI/STERILIZATORI

Page 27: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Incucell/Friocell/CO2cell/Climacell

INOVATIVNA TEHNOLOGIJASAVRŠEN DIZAJN

Prilikom instalacije obezbeđena kvalifikacija, OQ, PQ i IQ sertifikati!

INKUBATORIINKUBATORI

Page 28: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Izrađeni u skladu sa GMP i prema Evropskim direktivama 2006/95/EC, 89/336/EEC, 97/23/EC i EN 285:2006, EN ISO 17665-1:2006 standardima.

STERIVAP HP IL-NOVA GENERACIJA VELIKIH PARNIH STERILIZATORA

VELIKI PARNI STERILIZATORIVELIKI PARNI STERILIZATORI

Page 29: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

LABORATORIJSKI FRILABORATORIJSKI FRIŽIDERIŽIDERI

• Raspoloživi kapaciteti: od 200 do 1400 lit.• GLP • Izrađeni u skladu sa Evropskim direktivama i EN ISO standardima.• Garantni rok: 2 godine i 5 godina na rad kompresora

Page 30: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

LABORATORIJSKI LABORATORIJSKI ZAMRZIVAČI (ZAMRZIVAČI (-45, -60, -85°C)-45, -60, -85°C)

Page 31: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

Simulacione (test) klima komore različitog kapaciteta-testiranje kvaliteta materijala, međuproizvoda, finalnih proizvoda• sa chart-recorderom

KLIMA (TEST) KOMOREKLIMA (TEST) KOMORE

Page 32: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

• VIS, UV/VIS spektrofotometri (single beam, double beam)• UV/NIR • Verikikacioni softver• Visoka preciznost• Inovativna tehnologija• Stabilnost• 10 godina garancije na optičke komponente

SPEKTROFOTOMETRISPEKTROFOTOMETRI

Page 33: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

• AAS (Atomska absorpciona spektroskopija)• Plamena AAS, Plameno-hidridna-grafitna AAS• AFS (Atomska fluorescentna spektroskopija)• Visoka selektivnost i osetljivost metoda. • EN245.7, EPA1361, EN12338

AAS/AFS SPEKTROMETRIAAS/AFS SPEKTROMETRI

Page 34: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

• Microwave (Mikrotalasna digestija)• garancija sigurnosti u pripremi uzoraka• dokumentovanje svih parametara digestije

UREUREĐAJI ZA MIKROTALASNU DIGESTIJUĐAJI ZA MIKROTALASNU DIGESTIJU

Page 35: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

• Elementarna analiza (C, N, S, Cl)• Brzi analizatori tečnih, čvrstih, gasovitih, kremastih uzoraka• TOC, TS (AOX-ukupni absorbovani sumpor, EOX-ukupni ekstrahovani sumpor), TCl, TN

UREUREĐAJI ZA ELEMENTARNU ANALIZUĐAJI ZA ELEMENTARNU ANALIZU

Page 36: Opsta Laboratorijska Oprema i Aparati

• PRVI SISTEM ZA KVANTIFIKACIJU ANTIOKSIDANASA I SLOBODNIH RADIKALA Brzina, preciznost TEHNOLOGIJA BUDUĆNOSTI-DOSTUPNA SAD!!! PREPOZNATLJIVI KVALITET!!!

FOTOHEMILUMINESCENCIJAFOTOHEMILUMINESCENCIJA