OPSESIVNO KOMPULZIVNI POREMEĆAJ

  • View
    125

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Medicina

Text of OPSESIVNO KOMPULZIVNI POREMEĆAJ

OPSESIVNO KOMPULZIVNI POREMEAJStudentica: Mia Lonar

to je OKP? Latinske rijei:o Obssesio = opsjedanje, salijetanje, navaljivanje, obuzetost neim, opsjednutost o Compulsio = primoravanje, prisiljavanje, prisila

Neurotski poremeaj Sredinja odlika je anksioznost 2 glavne karakteristike:o Nekontrolirane ponavljajue misli o Impulsi za odreenim obrascima ponaanja

Opsesije strahovanje od zaraze neistoom ili zaraznim klicama strahovanje od mogue pogreke strah od javnog nastupa ili sramote potreba za stalnim odobravanjem prekomjerna zaokupljenost simetrijom i odreenim redom stvari zabrinutost zbog zamiljanja nastranih i neuobiajenih seksualnih odnosa ili scena agresivni prisilni impulsi prekomjerna zabrinutost zbog stvari za koje normalno znate da se ne trebate brinuti

Kompulzije provjeravanje, primjerice jesu li vrata zakljuana odbijanje rukovanje ili hvatanja kvaka opetovano pranje ili tuiranje neprestano brojanje tijekom izvoenja aktivnosti stalno preslagivanje stvari na odreen nain neprestano raunanje ponavljenje nekog zadatka odraeni broj puta skupljanje ili uvanje stvari bez odreenog razloga ponavljano mjerenje

Epidemiologija i komorbiditet ivotna prevalencija za veliku depresivnu epizodu iznosi 67% , a za socijalnu fobiju 25% Ostali poremeaji koji se mogu javiti sa OKP su generalizirajui anksiozni poremeaj, panini poremeaj, poremeaj hranjenja, poremeaji osobnosti te poremeaji uzrokovani tetnom uporabom alkohola Incidencija Tourettovog sindroma je 5-7% 20-30% osoba sa OKP imaju razliite tikove

U opoj populaciji prevalencija iznosi 1 4 % Meu odraslima jednako zahvaeni mukarci i ene Meu adolescentima djeaci su ee zahvaeni nego djevojice Prosjena dob pojave je 20 godina Samci ee boluju nego oenjeni Vea povezanost oboljenja kod jednojajanih blizanaca nego kod dvojajanih 35% roaka u prvom koljenu osoba koje boluju od OKP imaju isti poremeaj

Etiologija1. Biologijski imbenicio Abnormalnosti unutar serotoninerginih putevao Disfunkcija dopaminerginih putova o Pojaana metabolika aktivnost i pojaan protok krvi u orbitofrontalnom korteksu, bazalnim ganglijima i cingulumu o Genetiki utjecaj

Etiologija2. Bihevioralni imbenicio o o o Javlja se odreeni podraaj Izaziva osjeaj straha i anksioznosti Kompulzivna radnja smanjuje anksioznost Pojaavanje i uvravanje dotine aktivnostiOpsesivne misli

Kratkotrajno oputanje anksioznosti

Tenzije i anksioznost

Kompulzivne radnje

Etiologija3. Psihodinamski imbenicio Temelj: regresija na analno-sadistiki stadij razvoja o Pojaavanje odreenih crta analnog karaktera: krtavost, urednost, tedljivost, tvrdoglavost o Regresivna ambivalencija : suprotne emocije brzo zamjenjuju jedna drugu te se ini da postoje zajedno to dovodi do nemogunosti odluivanja i paralizirajue sumnje pri izboru o Regresija na infantilni superego : briga da se ne povrijedi druge osobe, stalna anksioznost i osjeaj krivnje bez obzira na uinjeno te stalna potreba za kompulzivnim radnjama i ritualima kako bi se suprostavilo i kontroliralo efekte zabranjenih misli i impulsa o Regresija na primarni proces miljenja o Uz regresiju vani su i specifini mehanizmi obrane: izolacija, ponitenje i reaktivna formacija

Etiologijao Uz regresiju vani su i specifini mehanizmi obrane: izolacija, ponitenje i reaktivna formacija o Izolacija : bolesnik se titi od afekata i impulsa koji dovode do anksioznosti o Ponitenje : bolesnik kompulzivnom radnjom ponitava opsesivnu misao o Reaktivna formacija : ponaanje koje predstavlja suprotnost impulsima od kojih se linost brani

Dijagnostiki kriteriji Po klasifikaciji MKB-10 za konanu dijagnozu opsesivni simptomi, kompulzivne radnje ili oboje moraju biti prisutni najmanje 2 tjedna te moraju biti izvor patnje ili biti ometajue za bolesnikove aktivnosti

Karakteristike simptoma:o Misli ili impulsi trebaju biti prepoznati kao vlasititi o Mora postojati bar jedna misao ili radnja koja se ponavlja (unato otporu) o Misao ili radnja koja se ponavlja ne smije sama po sebi biti ugodna o Misli, slike ili impulsi moraju biti neugodno ponavljajui

Klinika slika Opsesije i kompulzije mogu biti vrlo heterogene, no mogu se izdvojiti glavni simptomi:o Strah od prljavtine i zagaenja to dovodi do prekomjernog pranja i izbjegavanja zagaenih objekata

o Patoloka sumnja koju prati stalno provjeravanje te uznemirujue misli koje su najee vezane za neki agresivan ili seksualni ino Potreba za preciznou i simetrijom to dovodi do vrlo sporog obavljanja svakodnevnih radnji kao npr. Jedenje doruka

Kod 50 70 % bolesnika poremeaj se javlja nakon nekog stresnog dogaaja ( gubitak bliske osobe ili trudnoa) Kronini poremeaj Simptomi mogu izblijediti ili se smanjiti u intenzitetu ali bez lijeenja ne iezavaju Tijek bolesti moe biti konstantan ili fluktuirajui

Lijeenje 3 mogunosti:o Kognitivno bihevioralna terapija o Psihofarmakoterapija Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina o Kombinacija medikamentozne terapije i kognitivno bihevioralne o U obzir dolaze i elektrokonvulzivna terapija te cingulotomija neurokirurki zahvat koji je u RH zabranjen

Literatura http://www.cybermed.hr/centri_a_z/opsesivno_ko mpulzivni_poremecaj_okp