Opowieść o angielskich czasach

 • View
  221

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Opowieść o angielskich czasach

 • Zrozumiae przykady i wiczenia z odpowiedziami

  Logiczne i przystpne przedstawienie teorii

  Klucz do zrozumienia wszystkich czasw angielskich

  Adam Urban

  Opowie o angielskichczasachTrafnie i intuicyjnie dobieraj odpowiednie formy

 • Opowie o angielskich czasachTrafnie i intuicyjnie dobieraj odpowiednie formy

  Adam Urban

  Preston Publishingwww.prestonpublishing.pl

 • Ksika, ktr nabye, jest dzieem twrcy i wydawcy. Prosimy, aby przestrzega praw, jakie im przysuguj. Jej zawarto moesz udostpni nieodpatnie osobom bliskim lub osobicie znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treci i koniecznie zaznacz, czyje to dzieo. A kopiujc j, rb to jedynie na uytek osobisty.Szanujmy cudz wasno i prawo!Polska Izba Ksiki

  Design, Concept & Layout Preston School & Publishing 2016

  Copyright by Preston School & Publishing 2016

  Wydanie III, 2016

  Preston School & Publishing ul. Kolejowa 45A/99, 01-210 Warszawa e-mail: biuro@prestonpublishing.pl

  Druk ioprawa: Opolgraf SA

  Korekta: Andrew Edwins dr Alisa Mitchel-Masiejczyk

  Redaktor prowadzcy: Filip Radej

  Korekta polonistyczna: Katarzyna Bizacka

  Skad i amanie: Katarzyna Seroka

  Projekt okadki: Justyna Bogu

  Preston Publishing www.prestonpublishing.pl

 • Spis treciPrzedmowa ............................................................................................................ 5

  1.Aspekt czasowy aczas ........................................................................................11Aspekt (aspect) aczas gramatyczny (tense) .......................................................11Aspekt simple ....................................................................................................... 14Aspekt continuous ................................................................................................ 16Aspekt perfect ...................................................................................................... 18Aspekt perfect continuous .................................................................................... 19

  2.Present Simple / Present Continuous ................................................................... 27Tzw. teraniejszo zwyczajowa achwila mwienia ........................................ 28Stao atymczasowo ..................................................................................... 35Przyszo niezalena izalena ......................................................................... 41Czasowniki niewystpujce wformie cigej .................................................... 47Irytacja azwyky fakt .......................................................................................... 52Wykonywanie czynnoci ajej opisywanie ......................................................... 55

  3.Present Perfect / Past Simple ............................................................................... 59Geneza czasu Present Perfect .............................................................................. 59Okoliczniki czasu ................................................................................................. 62Dwa sposoby wizania przeszoci zteraniejszoci ..................................... 65For / Since ............................................................................................................. 70Ostrzeenie .......................................................................................................... 73Where have you been? .......................................................................................... 75This / It is the time somebody has done something ........................................... 76

  4.Present Perfect / Present Perfect Continuous ........................................................85Present Perfect aPresent Perfect Continuous ...................................................... 85PPC wprzeczeniach ............................................................................................. 91PPC dla czynnoci zakoczonych ....................................................................... 93lad askutek ........................................................................................................94

  5.Czasy teraniejsze. Powtrzenie ....................................................................... 1016.Past Simple / Past Continuous ...............................................................................111

  Pocztek itrwanie czynnoci ............................................................................ 111Te same czasy wzdaniu gwnym ipodrzdnym ............................................114Dwa ostrzeenia .................................................................................................117

  www.PrestonPublishing.pl

 • 7.Past Simple / Past Perfect ..................................................................................... 123Dwa punkty wprzeszoci ................................................................................ 124Trzy lub wicej punktw wprzeszoci ........................................................... 128Czynnoci nastpujce kolejno po sobie ......................................................... 130That / It was the time somebody had done something .................................... 134Past Perfect nie zawsze obowizkowy ..............................................................135Until, before, by the time .................................................................................... 136Alternatywa dla Past Simple used to / would ................................................ 144

  8.Past Perfect / Past Perfect Continuous .................................................................149Analogia do Present Perfect iPresent Perfect Continuous ................................ 149PtPC dla czynnoci zakoczonych .....................................................................153Past Perfect Continuous aPast Continuous .........................................................155Uwaga ................................................................................................................. 158

  9.Czasy przesze. Powtrzenie .............................................................................. 163Past Perfect / Past Continuous / Past Simple dla niespenionych oczekiwa .. 163

  10. Future Simple / be going to ................................................................................... 179Przyszo postanowiona przed chwil mwienia iwchwili mwienia ....... 180Przewidywanie przyszoci oparte na tym, co mylimy lub co widzimy ...... 189Przyszo bdca normaln kolej rzeczy ..................................................... 192Will / would wznaczeniu chcie ........................................................................ 194Shall .................................................................................................................... 198

  11. Future Simple / Future Continuous .......................................................................201Kontrast klasyczny, aspektowy ........................................................................ 201Future Continuous dla czynnoci rutynowych ..................................................205Future Continuous wpytaniach .........................................................................208

  12. Future Simple / Future Perfect ............................................................................. 21313. Future Perfect / Future Perfect Continuous ......................................................... 22114. Informacja dodatkowa do czasw przyszych .................................................. 227

  Iokres warunkowy ............................................................................................ 227Czasy przysze wzaoeniach (assumptions) .................................................. 232

  15. Czasy przysze. Powtrzenie .............................................................................. 23716. Czasy angielskie. Powtrzenie ............................................................................ 251

  Klucz do wicze ............................................................................................... 262

  www.PrestonPublishing.pl

 • To ju trzecie wydanie Opowieci oangielskich czasach. Zyskao ono now szat gra-ficzn, aco najwaniejsze zostao wzbogacone wstosunku do pierwszych dwch wyda zarwno wwarstwie komentarzy, jak iwicze.

  Publikacja ta przeznaczona jest dla uczcych si jzyka angielskiego na kadym poziomie zaawansowania pocztkujcym, rednim oraz zaawansowanym poniewa przedstawiona w niej zasada dziaania angielskich czasw powinna pomc kademu wjeszcze lepszym zrozumieniu tego, oco wnich chodzi. Zkorzyci mog jej zatem uywa uczniowie szk rednich istudenci filologii angielskiej. Powodem uniwersalizmu tej ksiki jest jej inne od powszechnie stosowanego podejcie do angielskich czasw: podejcie systemowe, wktrym wszystkie czasy s wynikiem dziaania kilku stale powtarzajcych si mechanizmw. Poznanie i pokazanie ich dziaania wpraktyce poszczeglnych czasw oraz gruntowne wdroenie woparciu obardzo liczne irnorodne wiczenia jest zadaniem wszystkich pozostaych stron tej pozycji.

  Czasy gramatyczne s bardzo wanym elementem kadego jzyka, co jest szczeglnie prawdziwe w odniesieniu do angielskiego, ktrego system czasowy jest bardzo rozbudowany. Peni on funkcj podobn do krgosupa worganizmie od jego stanu (wwiadomoci uytkownika oczywicie) zaley to, jak bdzie wygldaa cao, tak jak od stanu naszego krgosupa zaley wygld zewntrzny ikomfort ycia. Jeli szwankuje krgosup, wygldamy dziwacznie ikadego dnia mamy ztego tytuu jakie praktyczne problemy; jeli szwankuj angielskie czasy, wci moemy si posugiwa tym jzykiem, ale wraenie, jakie bdziemy przy okaz