Od sna do ljubavi

  • Published on
    07-Aug-2015

  • View
    1.399

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ljubavni roman

Transcript

OD SNA DO LJUBAVITiinu decembarske noi narua\ vao je um vetra, koji je igrao svoj ples sa ogolelim granama. Svuda je vladala tama, samo se u dnevnoj sobi Eleonore Nilson nazirao odsjaj lampe: "ta li sada radi? " pitao se Dastin Kristoferson. "Ve odavno je prola pono, a ova devojka je jo uvek budna". Nikako nije mogao da spoji njeno nono bdenje i sve izgled narednog jutra. Znao je da malo spava, jer je svake noi sa svog prozora video upaljeno svetio u njenoj kui do duboko u no. Eleonora Nilson je radila na kontroli kvaliteta hrane, u fabrici keksa, u Nojsu pored amburga. Bila je struna i vrlo cenjena. Njene anali ze su bile detaljne i precizne. Nikada do sada nije dozvolila da iz njihove proizvodnje izae u prodaju proizvod koji nije dostizao postavljene standarde ispravnosti kvaliteta. Bila je pobornik zdrave ishrane i nije dozvoljavala upotrebu emulgatora u proizvodnji slatkia, koji naruavaju zdravlje ljudi, posebno to su najvei uivaoci njihovih proizvoda bila deca. Dastin Kristoferson je imao veliku farmu koja se graniila sa kompleksom fabrike. Rano je ustajao, jer su poslovi na farmi to zahtevali. Skoro svakog jutra je viao Eleonoru kako urnim korakom ulazi u fabriku, i svaki put bi ga proeo isti oseaj uzdrhtalosti kada bi je video. Eleonora je imala sedamnaest godina kada su se Dastinovi roditelji doselili i kupili staru, zaputenu farmu. Svi su mislili da su uludo bacili novac, jer je trebalo uloiti mnogo rada i novca, da se gazdinstvo dovede u red. Pri prvom njihovom susretu zapalila se iskra uzajamnih simpatija koja je pretila da se rasplamsa. Po zavrenoj srednjoj koli, Eleonoru su roditelji poslali u Cikago na studije. Uplaena od velikog grada, sa nedovoljno vere u sopstveni uspeh ali i zbog razdvojenosti od Dastina, Eleonora je pokuala da ubedi roditelje da je mnogo bolje da se zaposli u fabrici keksa kao laborant. Meutim, svi njeni argumenti, ma kako ubedljivi bili, nisu mogli da pokolebaju odluku njenih roditelja, koji su bili ponosni na svoju lepu jedinicu. Eleonora je bila najbolja u generaciji, i zaista bi bio greh da nije upisala studije. Njeni vidici su bili iri od onoga to joj je pruala kola u amburgu. eljna novih znanja itala je sve to joj je dolo pod ruku. I sama je imala veliku elju da nastavi kolovanje, sve do momenta dok se nije pojavio mladi Kristoferson. Ipak, sledee jeseni se obrela u Cikagu kao student tehnolokog fakulteta. Kada se nala jednom u velikom gradu, sama bez roditelja, sa obavezama koje namee visoko kolstvo, Eleonora se svesrdno prihvatila knjige. Nije tedela sebe, u elji da to pre zavri fakultet i vrati se u rodno mesto, gde e je ekati lepi Kristoferson. Tako se bar ona nadala u prvim bruckokim danima i jedva je ekala ferije. Na treoj godini fakulteta veoma se promenila. Kao da je preko noi odrasla i shvatila da je njeno matanje o Dastinu Kristofersonu detinjasto. On je u njoj gledao klinku iz susedstva, koju je iz pristojnosti pozdravljao pri svakom susretu, pritom je pitajui kako napreduju njene studije. Nikada je nije pozvao da izau, niti je due vreme provodio u njenom drutvu, viala ga je esto sa devojkama koje su izgledale kao da su sile sa naslovnih strana modnih asopisa. Pored njih oseala se kao Pepeljuga. To otrenjenje od mladalakih snova pod staklo je njenu elju da to vie naui, da bude najbolja. Da bar neim Dastinu skrene panju na sebe. Po zavrenim postdiplomskim studijama dobila je fantastine ponude za zaposlenje, ali ih je ona sve odbila i vratila se u Nojs. Sa ocenama i preporukama koje je dobila, odmah je bila primljena u fabriku. Svoje znanje je maksimalno koristila, pri tom ne tedei sebe. elela je da sve ono to je nauila primeni u praksi. Zato je nou sedela dokasno, pravei beleke o svim bitnim otkriima tog dana u laboratoriji, Eleonora nije samo ispitivala kvalitet i ispravnost proizvoda, ve je laboratoriju koristila za nova nauna istraivanja u oblasti ishrane. Dastina je i dalje viala povremeno, otpozdravljajui na njegov pozdrav u prolazu. On je u meuvremenu preuzeo farmu i pretvorio je u zlatni rudnik. Potpuno ju je mehanizovao. Pri tom, uzgoj goveda koji je nasledio od oca je proirio, zatim dogradio objekte za uzgoj svinja i ivine, razvio itav lanac prodaje proizvoda sa farme, ne samo u Nojsu i amburgu, ve i ire. Sa prozora svoje sobe gledala ga je dok je u veernjim satima zajedno sa radnicima sa farme radio. To su bili posebni trenuci za Eleonoru. Tada je dolazila do izraaja sva snaga njegovih miia, koji su bili zategnuti ispod majice dok je zajedno sa ostalim momcima krotio mladog divljeg konja. Zamiljala je snagu njegovih miica i elela da se bar jednom nae u njegovom vrstom zagrljaju. Ali to su bili samo devojaki snovi. Dok ga je ppsmatrala sa kakvom lakoom obavlja teke fizike poslove, divila se snazi njegovog tela. Radei zajedno sa radnicima pokazao je da ceni rad i da ga se ne libir to je kod Eleonore izazivalo jo vee divljenje i potovanje prema njemu. To to je bio vlasnik farme, i to je imao diplomu fakulteta, nije uticalo na njega da postane snob, koji samo nadgleda rad drugih, ve je i sam uestvovao u obavljanju poslova. Jednom reju, Dastin Kristoferson je bio idol mukarca svake devojke, posebno Eleonore Nilson.IIragla se spustila, a mraz je ne, ^milosrdno rezao. U vazduhu ~~ oseao miris snega, koji samo to nije pao. Eleonora je pogledala kroz prozor i zaalila to nije mogla da odloi put u Cikago za neki drugi dan. S obzirom da nije mogla nita da promeni, odluila je da krene neto ranije, zbog loeg vremena. Poetkom decembra svake godine se sastajala sa prijateljima sa fakulteta. Njih nekoliko je redovno, i pored svih obaveza koje su imali svake god[ne, ma gde se nalazili, dolazilo u Cikago. Uvek su se sastajali u kafeu kod fakulteta, a onda kada svi pristignu, odlazili u neki od ikakih restorana gde su uz ruak priali o promenama u svom ivotu i razmenjivali iskustva. Skoro svi su ve bili u braku ili vereni, sem Eleonore. Ona jedina jo uvek nije imala neku ozbiljniju vezu. En, ima li mukaraca u tvojoj seriji? alio se Pit pri njihovom poslednjem susretu. Ili da mi dove demo nae momke iz Indianapolisa?l Pa moda to i nije loa ideja, Pit! istim tonom mu je odgovorila Eleonora. Uzela je kljueve od auta i pola. Nadala se da nee biti guve zbog loeg vremena. Ali samo to je krenula prema amburgu ispred sebe je ugledala kolonu, koja je liila na ogromnu zmiju koja se polako kree. Ukljuila je radio i potraila stanicu sa vestima kada je osetila snaan pritisak i nagli trzaj svog auta. Besno je izala i stisnutih pesnica krenula prema autu iza, koje je takvom estinom udarilo u zadnji deo njenog auta.Kada je stigla, mukarac je ve bio izaao i gledao tetu koju je napravio na njenim kolima. Okrenuvi se, iznenadio se kada je video Eleonoru.Mala, kuda si ti krenula po ovom nevremenu?Iznenaena neoekivanim susretom sa Dastinom, na trenutak se zbunila, a onda, videvi ta je napravio od njenog auta, besno je odgovorila: Mislim da je ispravnije pitanje gde si ti gledao kada si se zakucao u mene!Bolje da sam se zakucao u tebe, nego to sam napravio ovoliku tetu.Eleonora je pocrvenela, a onda shvatila da ne moe da nastavi put. To ju je jo vie razbesnelo. 1, ta sada da radim? Parkiraj auto sa strane, pozvaemo lep slubu, i nadoknadiu ti tetu odgovorio je smireno. Eleonoru je samo iritiralo njegovo hladnokrvno ponaanje. Nije ga bilo briga to je onemoguio njeno putovanje, niti kuda je krenula. Ali ja moram da stignem u Cikago! skoro planim glasom je rekla. Dastin ju je iznenaeno pogledao, a onda se nasmejao. Nita jednostavnije, prei kod mene i ja u te odvesti do ikaga predloio je. Nije imala drugog izbora, pa je prihvatila njegovu ponudu. Dastin je parkirao njen auto, pozvao lep slubu, a potom se pridruio Eleonori u dipu. Prijala mu je toplina auta, ali i prisustvo lepe susetke. Meutim, to nije pokazao nijednog trenutka. Dok su se polako vozili u tiini koja je bila ispunjena elektricitetom uzajamnog stiavanja emocija, Dastin je odjednom naglo zakoio. Eleonora je poletela ka oferajbni i on ju je brzinom munje privukao sebi. U trenu se nala u njegovom vrstom zagrljaju sa glavom na njegovim grudima. ula je brze otkucaje njegovog srca. Dastin je tiho opsovao, ali ona nije znala ta sejdogodilo. Njegov stisak nije poputao, pa je poela da se migolji. Nije bilo pametno da dugo ostane u njegovoj neposrednoj blizini. Sigurnija si ovako, dok su ovi divljaci ispred nas bilo je sve to je rekao i dalje je drei vrsto na svojim grudima. Eleonora je pokuavala da vidi ta se dogaa ispred njih, ali bez mnogo uspeha u poloaju u kome se nalazila. Dastin se nije trudio da joj objasni, pa je sklopila oi i prepustila se lepoti trenutka, jer godinama je zamiljala i prieljkivala da oseti vrstinu njegovog zagrljaja, tpplotu njegovog tela. Osetila je da je neko blago drmusa, pa je otvorila oi ne znajui u trenutku gde se nalazi, a onda je ugledala Dastina koji se opasno pribliio njenom licu.Stigli smo u ikago, gde eli da te odvezem? pitao je.Shvativi da je zaspala i ceo put prespavala na njegovim grudima, pocrvenela je. A onda mu je obja snila gde da je odveze. Pogledao je zauena kada je rekla ime kafea pored fakulteta. Koliko znam, to je studentski kafe. Jesi li sigurna da ba tamo eli da te odvezem?Da. Tu me ekaju prijatelji bilo je sve to je rekla.Dobro. A kako e se vratiti? Nijedan taksista te nee po ovoj magli voziti u Nojs? Ne znam. Smisliu ve neto. Koliko se zadrava? pitao je. Ne znam.Pa dobro, mala, ima li neto to ti zna? sad je ve iznerviran pitao. Ima! Znam da bi bilo dobro da sam ovde dola svojim kolima koja si ti lepo sredio! I sad mi postavlja glupava pitanja koja te se i ne tiu! vikala je Eleonora. Grei, mala! Da me se ne tiu ne bih ih postaljvao. Zapravo, zbog toga to sam tvoj auto "lepo sredio" kako ti kae, brinem kako e se vratiti. Stvarno je neodgovorno s tvoje strane da po ovakvom vremenu krene da bi se videla sa prijateljima! Zasluila si da te presavijem prekovkolena. ta se tebe tie gde sam ja krenula? Ni ja tebi ne postavljam pitanja kud ide po ovakvom vremenu! Dastin se pravio da je preuo poslednju njenu reenicu i nastavio je glasno da razmilja. Za etiri sata mogu da se vratim. Gde e biti u to vreme? Ne znam namerno mu je odgovorila. Ne duri se, nego mi reci gde da doem po tebe. Jedino ako se ne vraa danas u Nojs. Shvativi da joj Dastin ostaje kao jedina mogunost za povratak kui, morala je da mu kae da doe po nju na isto mesto za etiri sata. Samo ju je zaueno pogledao, ali nita nije rekao. Eleonora je izala ir dipa i uputila se u kafe. Tek kada je zatvorila vrata kafea za sobom, Dastin je upalio motor i otiao.IIIda je Eleonorav stigla, ve su bili pristigli. ekali su samo njuVe smo mislili da nee doi! rekla je Mjuriel, njena sobna drugarica.Kako bih mogla da propustim ovaj dogaaj! Pa, Pit nam se eni ove godine, zar ne? Znai, jo ovaj put je sa nama neenja uz osmeh ih je pozdravila, a onda im ispriala za nezgodu koja joj se dogodila dok je dolazila na sastanak sa njima. Kae da je vlasnik farme, znai dovoljno bogat da ga svaka ena poeil za mua. Pa, ako je taj Dastin uz sve to i zgodan i mlad, onda bih se rado menjala sa tobom rekla je Klara, njihova miica sa klase. Svi su se nasmejali, jer je Klara ve tri godine bila sreno udata za bogatog, ali ne ba mladog gradonaelnika Denvera. Bila je najlepa devojka u generaciji i svi su oekivali da e postati manekenka. Meutim, ona se po zavrenom fakultetu vratila u Denver i ubrzo udala za gradonaelnika, koji je bio dosta stariji od nje. Nikada im nije bilo jasno zato je napravila takav izbor, ali po njenom izgledu i vedrom duhu shatili su da je srena i zadovoljna. Tako da je njena aluzija, upuena Eleonori, na raun Dastina Kristofersona bila provokacija, ne bi li po Eleonirinom izrazu lica dokuila ima li tu neto vie od nezgode na putu. Spazila je sjaj u oku Eleonore, ali nita niie rekla. Po navici, otili su u restoran na ruak gde su priali o postignutim uspesima i doivljenim neuspesima u poslednjih godinu dana, koliko je proteklo od njihovog poslednjeg susreta. Vreme je brzo proteklo i Eleonora se oprostila od prisutnih. Jedino ona nije mogla da ostane u Cikagu due od jednog dana, jer je ve ujutru morala da se pojavi na poslu. Pozdravili su se, a Piter ju je otpratio do kafea, gde je trebalo da se nae sa Dastinom. Poto dip nije bio parkiran ispred, uli su u kafe i uz kafii odluili da seekaju Dastina. Jo uvek se nisi predomislila po pitanju naeg zajednikog ivota? pitao je Pit. Spreman sam da raskinem zaruke na samo jedan tvoj mig.Pit, uozbilji se. Zna i sam da sam te od prvog dana prihvatila kao prijatelja, i da izmeu nas dvoje nita vie od toga ne moe biti iskreno mu je odgovorila. ao mi je zbog toga, En. Uvek sam eleo vie od prijateljstva sa tobom. Nadao sam se da e vremenom promeniti miljenje. Sada mi je lake da se odreknem slobode, kada znam da kod tebe nikada neu imati anse kao mukarac. Oboje su se nasmejali. Pit je od prve godine studija bio Eleonorin aneo uvar. To su znali svi sa fakulteta. On nije krio koliko mu En znai, ali ni to da za nju ne predstavlja vie od dobrog kolege i prijatelja. Dastin je uao u kafe i zastao kraj vrata. Pogledom je prelazio po prostoriji traei Eleonoru. Ugledavi je za stolom sa nepoznatim mukarcem, koji je mogao biti njenih godina, posumnjao je u istinitost njenih reci o sastanku sa prijateljima. U njemu se probudio oseaj liubomore. ali i Kakav je to mukarac koji trai od ene da po ovakvom nevremenu dolazi na sastanak sa njim i to u studentski kafe, razmiljao je dok je prilazio njihovom stolu. Ugledavi ga, Eleonora je ustala, a Pit joj je pridrao kaput. Poljubio ju je u obraz pre nego to je Dastin stao izmeu njih dvoje. Ako je srceparajui oprotaj zavren, moemo da krenemo grubo se obratio Eleonori. Vidno uzbuena zbog njegovog netaktinog nastupa, okrenula se Pitu i rekla: Javi datum venanja kad ga zakae. Do vienja! a potom krenula ka izlazu ne pogledavi Dastina. Stala je ispred dipa i ekala da joj Dastin otvori vrata. Celim putem do Nojsa nisu progovorili ni reci. Svako je bio zadubljen u svoje misli, koje nije eleo da podeli sa onim drugim. Eleonori se inilo da se voze itavu venost. Razoarana grubou Dastina koji nije imao ni najmanje razloga, a ni prava da se tako ponaa, nije elela da jo vie zaotrava situaciju, Stigavi do njene kue, Dastin joj je otvorio vrata i pomogao da izae pri tom joj se obrativi. im auto bude sreen, dovecu ti ga. Ako ti u meuvremenu budu neophodna kola, pozovi me pruio joj je svoju vizit kartu. Bie mi zadovoljstvo da ti budem lini voza. Prezirno ga je pogledala i odgovorila: Hvala. Ula je u kuu pri tom se nijednom ne okrenuvi. Kada je zatvorila vrata za sobom, ula je kako odlazi. Srce joj je tuklo kao pomahnitalo. Ubeivala je sebe da je to zbog besa koji je tutnjao u njoj zbog Dastinovog ponaanja, a koji je potiskivala. Stala je pod vreo tu da vodom umiri napete nerve. Narednih nekoliko dana je naporno radila. elela je da pre Nove godine zavri svoje istraivanje. Upravo se uputila ka laboratoriji kada su je pozvali u kabinet kod direktora fabrike. Bio je to stariji gospodin, prosed, ali jo uvek u dobroj kondiciji...