Click here to load reader

OBS: Schema-ändring!!

 • View
  47

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

OBS: Schema-ändring!!. Föreläsningen 15/2 är flyttad till kl 8-10 samma dag (i FD5) Adnane skakar hand med H.M. Drottningen på eftermiddagen (Barncancerfonden)!!!. CELLSIGNALERING. CELLSIGNALERING. alla levande celler tar emot och skickar signaler. encellig organismflercellig organism - PowerPoint PPT Presentation

Text of OBS: Schema-ändring!!

 • OBS: Schema-ndring!!Frelsningen 15/2 r flyttad till kl 8-10 samma dag (i FD5)Adnane skakar hand med H.M. Drottningen p eftermiddagen (Barncancerfonden)!!!

 • CELLSIGNALERING

 • CELLSIGNALERINGalla levande celler tar emot och skickar signaler

  encellig organismflercellig organism

  signaler till/frn intracellulr signaleringomgivningenfrutsttning fr att en fungerande organism ska utvecklas

 • INNEHLLGenerella principerSignalsubstanserReceptortyperIntracellulraJonkanalsreceptorerG-proteinkoppladeEnzymlnkadeIntracellulr signalverfringsecond messengersMAP-kinas och JAK/STAT

 • CELLSIGNALLERINGsignalerande cell signalmolekyl - receptor mlcell frndring i mlcellen

  reglerar all cellverksamhet, inkl metabolism, rrelse, tillvxt, verlevnad, differentiering

 • tex. vid embryonalutv.signalering med membran-bundna molekylersignalering med sekreterade molekyler

 • Generella principerVarje cell svarar p ett begrnsat antal signalmolekyler = ligander - receptoruppsttning

  Olika kombinationer av dessa signaler kan ge olika svar i samma cell- intracellulr samverkan av signalvgar- sekundra budbrare = second messengers

  Signalens varaktighet beror av signalsubstansens halveringstid och spridningsfrmga

 • Generella principer: signaleringskaskaderverfring receptor till intracellulr enhetfrndring till den molekylra form som kan stimulera nskat svar

  amplifiering frstrkning

  distribution till olika processer

  modulering vlkommen vid varje delsteg

 • SIGNALSUBSTANSERSm hydrofoba molekylerNO och CONeurotransmittorerPeptidhormoner och tillvxtfaktorerEicosanoider(Vxthormoner)

 • Sm hydrofoba passerar membranbinder till intracellulra receptorer

  steroidhormonertyroidhormoner (skldkrtelhormoner)vit. D3retinoider

 • steroid- och tyroidhormoner

 • Vitamin D3 och Retinoic Acid

 • NOsyntetiseras frn Arg (eNOS, iNOS)diffunderar till granncellerbinder direkt till enzym i mlcellen

  nervceller endotelceller glatta muskelcellerAChcGMPNOrelaxeradCOverkar p liknar stt som NOstimulerar guanylatcyklas

 • Neurotransmittorernervcellers signalsubstanser till nervceller eller till andra celltypersm hydrofila molekyleraktionspotential signalerar frislppning av neurotransmittorerdiffusion av neurotransmittor ver synaptiska bassngenbinder till membranbundna receptorer p mlcellen (ofta jonkanaler snabb effekt)

 • JONKANALLNKAD RECEPTORfig. 12.23 resp. 13.23 i boken

 • Neurotransmittorer

 • PEPTIDER- binder membranreceptorerpeptidhormonerinsulin, glukagonhypofyshormoner: GH, FSH, prolaktin etc.neuropeptidersekreteras av en del nervcellerendorfin och enkefalin samtidigt hormonertillvxtfaktorerEGF, NGF, PDGFcytokinermembranfrankrade tillvxtfaktorer

 • INSULIN

 • EICOSANOIDERlipiderautokrin eller parakrin signalering, binder membranreceptorersyntetiseras frn arakidonsyra, kortlivadestimulerar trombocytaggregering, inflammation, kontraktion av glatt muskulaturacetylsalicylsyra (Aspirin, Treo mfl.) hmmar enzymet cyclooxygenas (syntes av prostaglandiner) hmmar trombocyter.

 • RECEPTORERintracellulra

  membranreceptorerJonkanalsreceptorerG-proteinkoppladeEnzymlnkade

 • INTRACELLULRA RECEPTORERsignalmolekyler: sm hydrofoba molekylerpasserar membran, binder receptor i cytoplasman eller i krnanintracellulra receptorer har domains fr ligandbindning, DNA-bindning, transkriptionsaktiveringgenregulatoriskt protein aktiverasstyr transkription av RNA

 • strogenreceptorn

 • MEMBRANRECEPTORER

 • MEMBRANRECEPTORERsignalsubstanser: de som inte kan passera cellmembranneurotransmittorerpeptidhormoner, neuropeptider, tillvxtfaktorereicosanoiderreceptorer kan ven blockeras, inaktiveras eller verstimuleras av frmmande substanser, tex. nikotin, valium, morfin farmaka och toxinersnabbt svar (sekunder-minuter) ger frndrad proteinfunktionlngsamt svar (minuter-timmar) ger frndring i proteinsyntes

 • JONKANALLNKAD RECEPTORfig. 12.23 resp. 13.23 i boken

 • Jonkanallnkad receptorLigand-gated ion channel

  neurotransmittor binder till receptorn som r en jonkanal

  jonkanalen ppnas joner strmmar in i/ut ur cellen spnningen ver cellmembranet ndras

 • G-PROTEINKOPPLADE RECEPTORERstrsta gruppen ytreceptorerreceptorer fr bl.a. neurotransmittorer, peptider, eicosanoidersju a-helices som spnner ver membranet

 • ligand binderkonformationsndring intracellulrtinteraktion med G-proteinG-proteinet blir aktiveratG-proteinkopplade receptorer

 • G-proteinen sorts 'guanine nukleotide-binding proteins'heterotrimer a, b, g subenhetersubenhet a binder en guaninnukleotid, som reglerar G-proteinets aktivitetmnga olika G-protein finnsreglerar jonkanaler, bl.a. K+-kanaler i myokardietaktiverar membranbundna enzymer

 • Aktivering av G-protein

 • ENZYMLNKADE RECEPTORERreceptorn r intracellulrt ett enzym eller r associerad med ett enzymextracellulr ligandbindande domnvanligen en transmembran a-helixsvar p signalen bestr av mnga steg snabba svar pverkar ex. cytoskelettet och ger bl.a. cellrrelselngsamma svar p tillvxtfaktorer, t.e.x. EGF, PDGF, NGF

 • Tyrosin-kinasreceptorerstrsta familjen enzymlnkade receptorer58 st hos mnniskafosforylerar mlproteinet p tyrosin-grupperextracellulrt N-terminal ligandbindandetransmembranell a-helixintracellulrt C-terminal med tyrosinkinasaktivitet

 • Dimerisering och autofosforylering

 • Downstream Signaling Molecules

 • Avstngning av signaltyrosinfosfataser som plockar bort fosfatgrupperna

  endocytos avhela receptorn och degradering

 • Fler enzymlnkade receptorerprotein tyrosin-fosfataserReceptorassocierade proteaserprotein-serin/threonin kinasguanylylcyklasligandbindning ger cyklas-aktivitetGTP -> cGMPcGMP skickar signalen vidare i cellen

 • INTRACELLULR SIGNALVERFRINGligand binder receptornIntiterar kedja av molekylra hndelser receptorn frndras, ev. interagerar med enzymintracellulra budbrarmolekyler fr signalen vidareAdenylylcyklas - cAMPGuanylylcyklas- cGMPFosfolipas C - inositoltrifosfat (IP3) - diacylglycerol (DAG)PI3-kinas- fosfatidylinositoltrifosfat (PIP3)Ml fr signalverfring r ofta: GentranskriptionCytoskelett organisation (form, rrelse, vidhftning)Metabol aktivitetSekretion

 • cAMP

 • epinephrine inducerar glykogennedbrytningepinephrin receptor G-protein adenylylcyklascAMP protein A kinasFosforylas-kinas

  glykogenfosforylas

  glykogennedbrytnglykogensyntas

  hmmad syntes av glykogen(-)(+)(+)(-)(+)

 • Fosforylering regleras av Proteinkinas A och Protein fosfatase 1

 • CyklisktAMP-inducerad genexpressionCRE = cAMP response element

  CREB = CRE-binding proteincAMP kan ven pverka jonkanaler direkt

 • BILDNING AV DAG och IP3ligand binder till receptor aktivering av Fosfolipas C

  G-prot. kopplad receptor Phospholipase C-b

  proteinkinasreceptorPhospholipase C-g

 • Hydrolys av PIP2phosphatidylinositol 4,5-bisphosphatediacylglycerolinositol 1,4,5-trisphosphate

 • DAG och IP3DAGIP3DAG och Ca2+ samverkar rekryterar och aktiverar proteinkinas C (PKC) PKC translokeras frn cytoplasman till plasma-membranet PKC fosforylerar sina olika mlprotein (varierar beroende p celltyp)

 • IP3 och Ca2+IP3 binder till receptorer (jonkanallnkad) p ERJonkanaler ppnas och Ca2+ fldar ut frn ER in till cellens cytosolCa2+ -koncentrationen karCa2+ binder till Ca 2+ -bindande proteiner som ndrar form (akt. enzym)inflde av extracellulrt Ca 2+ triggas i mnga fall av kad Ca 2+ -halt i cytosol

 • Calmodulinett exempel p Ca 2+-bindande protein som aktiverar mlproteiner

  CaM-kinaser fosforylerar i sin tur sina mlproteiner

  metabola enzym, jonkanaler, transkriptionsfaktorer etc.

  CREB fosforyleras av bde CaM-kinas och protein A kinas.Hr och p mnga andra stllen styr bde cAMP- och Ca 2+-signalvgar tillsammans

 • intracellulr Ca2+-koncentrationen mycket viktig signalexciterbara celler: nervceller och muskelcellerSekretion, aggregering.Embryonalutvecklingen

 • Normal platelet functionGPIIb/IIIaAggregationA.PlA1*vWFNOFibrinogen-GPIb

 • MAP kinase pathwayMitogen-activated protein kinaseskaskad av proteinkinaserbetydelsefulla i alla eukaryota organismerstyr mnga av cellens olika svar p signaler, tex. celltillvxt, differentieringsignalerna nr tillslut krnan, dr transkriptionsfaktorer fosforyleras och aktiverasReceptor Ras Raf MEK ERK - mlprotein

 • Ett exempel p Ras-aktivering: via Tyrosinkinas-receptorSH-domain p Grb2 binder aktiverad receptorGrb2-SOS-komplex aktiverar RasRas-GTP interagerar med olika proteiner somrekryterar Raf, som aktiveras genom fosforyleringar

 • Aktivering av ERK MAP KinasesRaf ett kinas som fosforylerarMEK (MAP-kinas/ERK-kinas) ett kinas som fosforylerarERK ett kinas som fosforylerar andra kinaser, transkriptionsfaktorer etc.

 • ERK inducerar generERK extracellular signal-regulated kinase

  aktiverar proteiner i bdecytoplasman och i krnan

 • JAK/STAT signalvgdirekt signalvg mellan cellyta och krna

  Cytokinreceptor

  JAK= Janus kinase

  STAT= signal transducers and activators of transcription = transkriptionsfaktorer

 • Fyra parallella intracellulra signalvgar och frbindelserna mellan dem

  transmembranreceptortyrosinkinasreceptor

  G-proteinG-proteinfosfolipas Cadaptorprotein

  adenylatcyklasIP3DAGRas-aktiverande protein

  cAMPCa2+Ras

  calmodulinRaf MEK A-kinasCaM-kinasC-kinasERK

  Genregulatoriska proteinervriga mlproteiner

 • SAMM

Search related