Click here to load reader

Objektno orjentirano programiranje . semestar/Objektno orijentirano... · PDF file Dizajn s objektima •Dobar OO dizajn proces uključuje sljedeće: 1. Kvalitetna analiza i istraživanje

 • View
  17

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Objektno orjentirano programiranje . semestar/Objektno orijentirano... · PDF file Dizajn...

 • Objektno orjentirano programiranje

  Predavanje 5

  Klase – nastavak

  Dizajn s objektima

 • Detalji klase

  • Pri izboru što će biti sučelje a što implementacija treba imati na umu koliko će klasa biti korisna

  • Klasa nije izolirana cjelina – otok za sebe

  • Nakon instanciranja objekti međusobno obavljaju interakciju

  • Jedan objekt može biti dio drugog objekta ili dio hijerarhije

  • Izbor imena klase je vrlo važan i ime treba biti deskriptivno

  • Ime nam pruža informacije o tome što klasa radi i u kakvoj je interakciji s ostatkom sustava

 • /* Ova klasa definira avion kojeg nadzire

  sustav kontrole leta*/

  class Avion

  {

  private:

  int sifraAviona; //serijski broj aviona

  string modelAviona;

  string imePiota;

  int trenutnaVisina;

  int trenutnaBrzina;

  static int trenutniBrojAvionaIznadAerodroma;

  public:

  Avion()

  {

  sifraAviona = null;

  modelAviona = null;

  trenutnaVisina = 0;

  ...

  }

  Avion(int sifAviona, string modAviona)

  {

  sifraAviona = sifAviona;

  modelAviona = modAviona;

  }

  void ZapocniSlijetanje();

  void ZapocniPolijetanje();

  int DohvatiVisinu();

  int DohvatiBrzinu; }

 • Komentari

  • Važno je kvalitetno dokumentirati klasu i kroz korištenje komentara

  • Ponekad je potrebno detaljnije opisati funkcionalnost pojedinih metoda ako iz imena nije lako zaključiti kako se ona koristi

  • Većina OO jezika ima dvije standardne vrste komentara /* komentar u više

  linija (moramo paziti da zatvorimo komentar */

  //komentar u jednoj liniji (nije potrebno zatvarati)

 • Atributi

  • Public ili private?

  • Potrebno je skriti što je više moguće podataka i korisniku dati samo ono što mu je potrebno

  • static int trenutniBrojAvionaIznadAerodroma;

 • Konstruktori

  • Ako ne definiramo svoj konstruktor klasi se dodjeljuje defaultni konstruktor

  Avion() {

  sifraAviona=null;

  modelAviona=null;

  trenutnaVisina=0;

  ...

  }

  • Konstruktor može i primati parametre

 • null

  • Null predstavlja vrijednost „ništa”

  • Može biti korisno u programiranju

  • Provjera da li je neka varijabla ili objekt null govori nam da li je postavljena vrijednost

  • Varijable/objekta možemo postaviti na null prije nego imamo neku smislenu vrijednost (npr. Prije nego korisnik upiše neki traženi unos)

  • Null je validno stanje objekta

 • Atributi i metode

  • Osim atributa i metode mogu biti definirane kao static

  • Svi objekti iz iste klase imaju zajedničke statičke metode

  • Statična metoda može se koristiti npr. za manipulaciju static atributima

  • Public metode – dio sučelja

  • Private metode – dio implementacije

 • Dizajn klasa

  • Osnovni cilj OO programiranja je modeliranje stvarnog svijeta na način kako ljudi prirodno razmišljaju – u okvirima objekata

  • Kada dizajniramo klasu potrebno je ponašanje predstaviti na način kako se stvarno u svijetu i odvija

  • Jedna od najčešćih pogrešaka je dizajn klasa koje imaju ponašanje ali nemaju podatke

  • Dizajn interfejsa • Minimalni mogući interfejs čini klasu konciznom i „čistom”

  • Uključiti korisnika u definiranje dizajna od samog početka

 • Dizajn klasa

  • Robusni konstruktori i destruktori • Destruktor prilikom završetka života objekta treba osloboditi memoriju koju je

  objekt alocirao

  • U protivnom dolazi do memory leak-a

  • Uključiti error-handling u samu klasu

  • Dokumentiranje klase i korištenje komentara • Dobra praksa

  • Potrebno je uložiti vrijeme

  • Izrazito bitno kod većih projekata i za rad u timovima

  • Stvaranje objekata imajući na umu njihovu suradnju

 • Dizajn klasa • Dizajn s naglaskom na ponovno

  korištenje

  • Dizajn s naglaskom na proširivost

  • Deskriptivna imena • Ako koristimo neku konvenciju ili standard

  imenovanja bitno je da ga slijedimo do kraja

  • Kada netko pročita ime trebao bi znati što taj objekt predstavlja

  • Apstrahiranje ne-portabilnog koda (kod koji na nekoj specifičnoj hardverskoj platformi)

 • Dizajn klasa

  • Pružanje načina za kopiranje i usporedbu objekata

  • Dizajnirati kod s malim dosegom • Lokaliziranje atributa i ponašanja

  • Pojednostavljuje održavanje, testiranje i proširivanje klasa

  • Primjer nepotrebnog povećanja dosega

  class Matematika{ int temp; public int zamijeni(int a, int b){

  temp = a; a = b; b = temp; return temp;

  } };

 • Dizajn klasa

  • Klasa bi trebala biti odgovorna za svoje funkcionalnosti

  • Primjer ne-OO pristupa IspisiKrug(krug); IspisiPravokutnik(pravokutnik);

  switch (oblik){ case 1: IspisiKrug(krug); break; case 2: IspisiPravokutnik(pravokutnik); break; case 3: IspisiTrokut(trokut); break; default: System.out.println("Nedefinirani oblik"); break; }

 • Dizajn klasa

 • Dizajn klasa

  • Primjer OO pristupa - polimorfizam

 • Dizajn s naglaskom na lako održavanje

  • Dizajn konciznih i korisnih klasa olakšava održavanje

  • Organiziramo kod u više manjih zasebnih jedinica koje je lakše održavati

  • Potrebno je reducirati međuzavisni kod – promjena u jednom dijelu koda ne bi trebala imati utjecaj na ostatak koda

  • Ako su klase ispravno dizajnirane promjene u sustavu bi se trebale odnositi samo na implementaciju

  • Promjene na javnom interfejsu bi se trebale izbjegavati – takve promjene uzrokuju velike promjene u ostatku koda

 • Povezane klase

  • Situacija kada dvije (ili više) klase u velikoj mjeri ovise jedna o drugoj naziva se jako povezane klase

  • Promjena na jednoj klasi vrlo vjerojatno znači da će biti potrebno mijenjati i drugu klasu

  • Ponekad na priroda problema iz domene nameće jaku povezanost klasa

 • Iterativan razvojni proces

  • Ne treba cijeli kod napisati odjednom

  • Kod se radi u manjim koracima, i iza svakog koraka obavlja se potrebno testiranje

  • Dobar plan testiranja otkriva greške u ranom stupnju razvoja gdje je ispravljanje jednostavnije

  • Ako se greška uoči u zadnjem stadiju developmenta puno skuplje je popraviti

 • Testiranje interfejsa

  • Testiranje počinje sa minimalnim implementacijama interfejsa (eng. stubs)

  • Na taj način možemo testirati interfejs bez pisanja stvarnog koda

  • Služi samo da testiramo da interfejsi dobro rade

  • Nakon runde testiranja stub možemo ostaviti sakriven od korisnika u slučaju da nam opet zatreba

 • Testiranje interfejsa

 • Testiranje interfejsa class CitacBazePodataka{

  private string baza[] = { "Zapis1", "Zapis2", "Zapis3", "Zapis4", "Zapis5" }; private bool bazaOtvorena = false; private int pozicija; public void Otvori(string ime){

  bazaOtvorena = true; } public void Zatvori(){

  bazaOtvorena = false; } public void IdiNaPrviZapis(){ pozicija = 0; }

  public void IdiNaZadnjiZapis(){ pozicija = 4;

  } public int KolikoImaZapisa(){

  int brojZapisa = 5; return brojZapisa;

  } public string DohvatiZapis(int redniBroj){

  /* implementacija specifična za konkretnu bazu*/ return baza[redniBroj];

  } public string DohvatiSljedećcZapis(){

  /* implementacija specifična za konkretnu bazu*/ pozicija++; return baza[pozicija];

  } };

 • Postojanost objekata (eng. object persistence)

  • Postojanost (eng. persistence) je koncept čuvanja stanja objekta

  • Kada se pokrene program, ako ne sačuvamo stanje objekta on nakon nekog vremena nestaje (tokom ili na kraju programa) i podaci se ne mogu vratiti

  • U nekim situacijama nam nije bitno da sačuvamo stanje objekta, ali u određenim situacijama to trebamo uzeti u obzir

  • Najjednostavniji način osiguravanja postojanosti objekta je serijalizacija u obični file (obično se radi o xml formatu)

 • Postojanost objekata

  • Postoje tri primarne lokacije za čuvanje objekata:

  • File system – serijalizacija

  • Relacijska baza podataka – potreban je middleware da bi se objekt pretvorio u relacijski model

  • OO baza podataka – učinkovitiji način spremanja objekata, ali većina tvrtki ima svoje podatke u starijim sustavima i težak je proces konverzije starih podataka iz relacijskog u OO model

 • Serijalizacija

  • Da bi objekt slali kroz kanal (npr. putem interneta) potrebno ga je dekonstruirati (razbiti u elementarne podatke, npr. byte stream), poslati i onda ga ponovno složiti na drugom kraju kanala – ovaj proces naziva se serijalizacija (eng. serialization)

  • Proces samog slanja kroz mrežu zove se „marshaling”

  • Serijalizirani objekt se može zapisati u file i poslije opet vratiti u originalno stanje

  • Serijaliziacija i deserijalizacjia trebaju koristiti iste specifikacije (metodu dekompozicije