of 39 /39
Objektno programiranje Dr. Goran Aritonović [email protected] kabinet 211

Objektno programiranje - Почетна

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Objektno programiranje - Почетна

Page 1: Objektno programiranje - Почетна

Objektno programiranjeDr. Goran Aritonović

[email protected]

kabinet 211

Page 2: Objektno programiranje - Почетна

Softver

• Visual Studio 2019 (16.4 ili noviji)

• Visual Studio Code

• SQL Server 2019 Express

• SQL Server Management Studio Express

2

Page 3: Objektno programiranje - Почетна

Visual Studio

3https://visualstudio.microsoft.com/

Page 4: Objektno programiranje - Почетна

VS instalacija potrebnih komponenti

4

Page 5: Objektno programiranje - Почетна

VS instalacija potrebnih komponenti

5

Page 6: Objektno programiranje - Почетна

Visual Studio 2019

6

Page 7: Objektno programiranje - Почетна

Verzija Visual Studija

7

Page 8: Objektno programiranje - Почетна

SQL server

8

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads

Page 9: Objektno programiranje - Почетна

SQL Server Management Studio (SSMS)

9

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads

Page 10: Objektno programiranje - Почетна

Literatura

• Materijali sa predavanja u elektronskom format

• Microsoft dokumentacija:• https://docs.microsoft.com/en-us/

• https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/

• https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/

10

Page 11: Objektno programiranje - Почетна

C# .NET Framework, .NET Core, .NET 5

Page 12: Objektno programiranje - Почетна

.NET Framework

• .NET Framework je razvojno okruženje koje omogućava kreiranje .NET aplikacija pod windows operativnim sistemom

• .NET Framework je nastao 2000 godine

• Tekuća verzija je 4.8

• Predstavlja osnovu .NET platforme

• Sastoji se iz komponenti:

• Common Language Runtime (CLR) – virtualna mašina odgovorna za izvršavanje koda

• .NET framework biblioteka klasa, koje omogućava kreiranje windows, web aplikacija i web servisa

• kolekcija razvojnih frameworka (ASP.NET, WPF, WCF,....)

12

Page 13: Objektno programiranje - Почетна

Struktura .NET Frameworka

13

Common Language Runtime

Class Library

Development Frameworks

Page 14: Objektno programiranje - Почетна

Princip rada .NET Frameworka

• Visual Studio je integrisano razvojno okruženje (IDE) koje omogućava kreiranje .NET aplikacija

• Kada se kompajlira .NET framework aplikacija source kod se translira u tzv. Microsoft Intermediate Language (MSIL)

• Posle kompajliranja runtime je komponenta koja upravlja izvršavanjem aplikacije

• Runtime konzumira izlaz koga proizvodi kompajler

• Runtime uključuje karakteristiku koja se naziva JIT – just in time compilation, transliranje MSIL koda u mašinski kod

14

Page 15: Objektno programiranje - Почетна

Kreiranje novog projekta

File→New Project, Console Application15

Page 16: Objektno programiranje - Почетна

Konzolna aplikacija

16

Page 17: Objektno programiranje - Почетна

Osnove C# programa

• Izvršavanje programa počinje od Main() metode

• U C# aplikaciji može postojati samo jedna Main() metoda

• Ključna reč using se odnosi na korišćenje .NET Framework biblioteke klasa

• Klase u .NET Framework-u su organizovane u tzv. namespace – ove (prostore imena)

• Svaka aplikacija ima Main() metodu definisanu u jednoj od njenih klasa

• Main() metoda je statička što znači da je globalna, i klasa se ne mora instancirati da bi se metoda pozvala

• C# razlikuje velika i mala slova

• Klasa Console se nalazi u namespace-u System

17

Page 18: Objektno programiranje - Почетна

Prvi C# program

using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;

namespace PrvaAplikacija{

class Program{

static void Main(string[] args){

Console.WriteLine("Dobar dan svima");}

}}

18

Page 19: Objektno programiranje - Почетна

Pokretanje aplikacije

19

Page 20: Objektno programiranje - Почетна

Rezultat prikazan u konzoli

20

Page 21: Objektno programiranje - Почетна

Putanja do izvršne verzije programa

21

Page 22: Objektno programiranje - Почетна

Metode WriteLine() i ReadLine()

22

• Pokretanje aplikacije F5 (debug mode) ili CTRL+F5

• Ulazni parametar WriteLine() metode je string koji treba prikazati u konzoli

• Posle ispisa teksta kursor prelazi u novi red

• Odmah nakon ispisa teksta konzola se zatvara

• Da bi tekst ostao na ekranu koristi se metoda ReadLine()

• Metoda ReadLine() vraća liniju teksta (string) koji je uneo korisnik

• Metoda ReadLine() čeka korisnički unos koji se prosleđuje metodi pritiskom na taster ENTER

static void Main(string[] args){

Console.WriteLine("Dobar dan svima");Console.ReadLine();

}

Page 23: Objektno programiranje - Почетна

Pisanje komentara

23

• Komentar je tekst koji se ignoriše od strane kompajlera

• Komentar u jednoj liniji piše se korišćenjem znaka //

• Komentar u više linija /* */

static void Main(string[] args){

Console.WriteLine("Hello World !!!");

// metoda ReadLine() ceka ENTER da bi se izvrsila

/* metoda ReadLine() prihvata tekst koji korisnik unosi u konzoli inakon pritiska na taster ENTER smesta ga u string promenljivukoju treba definisati */

Console.ReadLine();}

Page 24: Objektno programiranje - Почетна

.NET Core

• .NET Core je razvojna platforma opšte namene

• .NET Core je međuplatformska verzija.NET Frameworka

• Podržava standardne .NET biblioteke

• To je platforma otvorenog koda

• Kompatibilna je sa .NET frameworkom

• Postoji na platformama Windows, macOS i Linux

• Tekuća verzija je .NET Core 3.1

• Sledeća verzija će se nazivati .NET 5

24

Page 25: Objektno programiranje - Почетна

.NET Core

25

Page 26: Objektno programiranje - Почетна

.NET Core distribucija

• Sadrži CoreCLR runtime, mašina koja pretvara .NET intermediate language IL u mašinski kod

• Sadrži pridružene biblioteke

• Sadrži dotnet app launcher (alat za pokretanje .NETCore aplikacija)

26

Page 27: Objektno programiranje - Почетна

Kreiranje .NET Core konzolne aplikacije

27

Page 28: Objektno programiranje - Почетна

Kreiranje .NET Core konzolne aplikacije

28

Page 29: Objektno programiranje - Почетна

.NET Core aplikacija

29

Page 30: Objektno programiranje - Почетна

Folder .NET Core konzolne aplikacije

30

Page 31: Objektno programiranje - Почетна

Okruženje VS Code

31

Page 32: Objektno programiranje - Почетна

C# ekstenzija za VS Code

32

Page 33: Objektno programiranje - Почетна

Pokretanje aplikacije

33

Page 34: Objektno programiranje - Почетна

Pokretanje aplikacije

34

Page 35: Objektno programiranje - Почетна

Pitanje 1

35

Kada se kompajlira C# source kod pisan za .NET framework platformu dobija se:a. binarni kod b. MSIL kodc. JIT kod

Odgovor: b

Page 36: Objektno programiranje - Почетна

Pitanje 2

36

Za ispis jedne linije teksta na konzoli koristi se:a. ReadLine() metoda klase Consoleb. WriteLine() metoda klase Mainc. WriteLine() metoda klase Console

Odgovor: c

Page 37: Objektno programiranje - Почетна

Pitanje 3

37

Izvršavanje C# konzolne aplikacije počinje izvršavanjem:a. go() metodeb. Main() metodec. start() metode

Odgovor: b

Page 38: Objektno programiranje - Почетна

Pitanje 4

38

Metoda ReadLine() klase Console, kada se izvrši, vraća:a. prvo slovo teksta koga je uneo korisnikb. ASCII kod karaktera ENTERc. liniju teksta koju je uneo korisnik

Odgovor: c

Page 39: Objektno programiranje - Почетна

Pitanje 5

39

ReadLine() metoda klase Console izvršava se:a. kada korisnik pritisne taster ENTERb. kada korisnik pritisne taster TABc. kada korisnik pritisne bilo koji taster na tastaturi

Odgovor: a