Click here to load reader

NVD jaarverslag 2015 definitief

 • View
  226

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of NVD jaarverslag 2015 definitief

 • Jaarverslag 2015

 • Jaarverslag 2015 2

 • Jaarverslag 2015 3

  Inhoudsopgave Missie en Visie ......................................................................................................................................... 5

  Missie.................................................................................................................................................. 5

  Visie .................................................................................................................................................... 5

  Samenstelling bestuur ............................................................................................................................. 6

  Voorzitter ................................................................................................................................................ 8

  Vicevoorzitter ........................................................................................................................................ 12

  PR & Communicatie ............................................................................................................................... 20

  Regios ................................................................................................................................................... 24

  Regio Gelderland ............................................................................................................................ 24

  Voorwoord ........................................................................................................................................ 24

  Samenstelling regioteam ................................................................................................................... 25

  Leden, begunstigers en sponsors ...................................................................................................... 25

  Bijeenkomsten 2015 regio Gelderland .............................................................................................. 27

  Regio Limburg ................................................................................................................................. 31

  Voorwoord ........................................................................................................................................ 31

  Samenstelling regioteam ................................................................................................................... 32

  Leden, begunstigers en sponsors ...................................................................................................... 32

  Bijeenkomsten 2015 regio Limburg .................................................................................................. 33

  Regio Noord .................................................................................................................................... 37

  Voorwoord ........................................................................................................................................ 38

  Samenstelling regioteam ................................................................................................................... 38

  Leden, begunstigers en sponsors ...................................................................................................... 38

  Bijeenkomsten 2015 regio Noord ..................................................................................................... 40

  Regio Noord Brabant .................................................................................................................. 43

  Voorwoord ........................................................................................................................................ 44

  Samenstelling regioteam ................................................................................................................... 44

  Leden, begunstigers en sponsoren ................................................................................................... 44

  Begunstigers ...................................................................................................................................... 44

  Sponsoren .......................................................................................................................................... 45

  Bijeenkomsten 2015 regio NoordBrabant ...................................................................................... 46

 • Jaarverslag 2015 4

  Regio Noord Holland................................................................................................................... 51

  Voorwoord ........................................................................................................................................ 51

  Samenstelling regioteam ................................................................................................................... 52

  Leden, begunstigers en sponsoren ................................................................................................... 52

  Bijeenkomsten 2015 regio NoordHolland ....................................................................................... 53

  Regio Utrecht .................................................................................................................................. 59

  Voorwoord ........................................................................................................................................ 59

  Samenstelling regioteam ................................................................................................................... 59

  Leden, begunstigers en sponsoren ................................................................................................... 60

  Bijeenkomsten 2015 regio Utrecht ................................................................................................... 61

  Regio Zuid Holland ...................................................................................................................... 66

  Voorwoord ........................................................................................................................................ 66

  Samenstelling regioteam ................................................................................................................... 66

  Leden, begunstigers en sponsors ...................................................................................................... 66

  Bijeenkomsten 2015 regio Zuid - Holland ......................................................................................... 67

  Regio Overijssel .............................................................................................................................. 70

  Voorwoord ........................................................................................................................................ 70

  Samenstelling regioteam ................................................................................................................... 70

  Leden, begunstigers en sponsoren ................................................................................................... 71

  Bijeenkomsten 2015 regio Overijssel ................................................................................................ 72

  Colofon .................................................................................................................................................. 76

 • Jaarverslag 2015 5

  Missie en Visie

  Missie

  De Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen (NVD) richt zich op het persoonlijk

  functioneren van leden bij het uitoefenen van hun functie. De NVD geeft haar leden kansen

  om kennis en vaardigheden op het eigen vakgebied bij te houden, te verbreden en te

  vernieuwen. Dit doen wij door het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten

  van kwalitatief hoog niveau. De programmas betreffen het vakgebied, zijn

  maatschappijgericht en hebben een educatief karakter. Daarnaast heeft de NVD een

  duidelijke netwerkfunctie: bijeenkomsten en netwerkborrels werken goed als plaatsen van

  ontmoeting. Leden kunnen ervaringen uitwisselen en elkaar adviezen geven.

  Visie

  Het secretaressevak is in beweging. De functie verandert en evolueert meer en meer. De

  NVD wil op deze veranderingen anticiperen. Onder andere door een verdere

  professionalisering van het beleid en de uitbouw van contacten met collega-verenigingen in

  binnen- en buitenland, opleidingsinstituten, werving- en selectiebureaus, vakbladen e.d.

  Om volwaardig gesprekspartner te zijn en invloed op de beroepsomgeving te kunnen

  uitoefenen, is het nodig dat de vereniging aan verdere bekendheid wint. Dit wordt ingevuld

  door:

  Actieve werving van nieuwe leden Goede serviceverlening Krachtige in- en externe communicatie Bijeenkomsten, die aansluiten op de behoeften

 • Jaarverslag 2015 6

  Samenstelling bestuur

  Per 31 december 2014 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

  Annelies Bessels

  GMB Beheer B.V., Opheusden

  Voorzitter

  Janine Maas

  Henkel, Amsterdam

  Vicevoorzitter

  Ria Hoekzema

  Menzis, Groningen

  Penningmeester

  Annemarie Kap

  Anka Taalservices, Wateringen

  Secretaris

  Tinyta de Rooy

  Groningen Seaports, Delftzijl

  Bestuurder

  PR & Communicatie

  Monica Isik-Dingelhoff

  Dura Vermeer Infrastructuur B

Search related