of 8 /8
Važi do 30.06.2019 NOVO!

NOVO! · 2019-04-15 · 4 slika slika slika slika slika slika slika ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka kvaliteta kvalitet kvalitet kvalitet

  • Upload
    others

  • View
    41

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of NOVO! · 2019-04-15 · 4 slika slika slika slika slika slika slika ISO oznaka ISO oznaka ISO...

Page 1: NOVO! · 2019-04-15 · 4 slika slika slika slika slika slika slika ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka kvaliteta kvalitet kvalitet kvalitet

Važi do 30.06.2019

NOVO!

Page 2: NOVO! · 2019-04-15 · 4 slika slika slika slika slika slika slika ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka kvaliteta kvalitet kvalitet kvalitet

slika

slika

slika

slika

slika

slika

slika

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvaliteta

kvalitet

CNMG 120404E-PD3

CNMG 120408E-PD5

CNMG 120404E-MC3

CNMG 120408E-MC4

SNMG 120404E-PD3

SNMG 120404E-MC3

SNMG 120408E-PD3

AC250P

AC250P

AP301M

AP301M

AC250P

AP301M

AC250P

00003888

00003308

00024431

00024451

00003942

???????

00003948

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

395,00

395,00

395,00

395,00

395,00

000,00

395,00

2

slika ISO oznaka kvalitet

SNMG 120408E-MC4 AP301M

00024457 ISOP

cena/kom

395,00

Page 3: NOVO! · 2019-04-15 · 4 slika slika slika slika slika slika slika ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka kvaliteta kvalitet kvalitet kvalitet

3

slika

slika

slika

slika

slika

slika

slika

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

kvaliteta

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvalitet

SNMG 120408E-MC4

DNMG 150604E-MC3

DNMG 150604E-PD3

DNMG 150608E-PD3

DNMG 150608E-MC4

WNMG 080404E-PD3

WNMG 080404E-MC3

AP301M

AP301M

AC250P

AC250P

AP301M

AC250P

AP301M

00024457

00024437

00003924

00003930

00024453

00003996

00024448

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

000,00

503,00

503,00

503,00

503,00

395,00

395,00

slika ISO oznaka kvalitet

WNMG 080408E-PD5 AC250P

00003313 ISOP

cena/kom

395,00

Page 4: NOVO! · 2019-04-15 · 4 slika slika slika slika slika slika slika ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka kvaliteta kvalitet kvalitet kvalitet

4

slika

slika

slika

slika

slika

slika

slika

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

kvaliteta

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvalitet

WNMG 080408E-PD5

TNMG 160408E-PD5

WNMG 080408E-MC4

VBMT 160404E-PC2 (00003396)

VBMT 160408E-PC2 (00003452)

VBMT 160404E-PB1

VBMT 160408E-PC2

CCMT 060202E-PB1

CCMT 060204E-PB1

CCMT 09T304E-PB1

AC250P

AC250P

AP301M

AC250P

AP301M

AP301M

AC250P

00003313

00006632

00024462

00025267

00024485

(00029447)

(00029448)

(00023991)

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

000,00

369,00

395,00

514,00

514,00

514,00

287,00

287,00

326,00

slika ISO oznaka kvalitet

CCMT 060202E-PB1 (00025247)

CCMT 060204E-PB1 (00025248)

CCMT 09T304E-PB1 (00025251)

AP301M

ISOP

cena/kom

287,00

287,00

326,00

Page 5: NOVO! · 2019-04-15 · 4 slika slika slika slika slika slika slika ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka kvaliteta kvalitet kvalitet kvalitet

5

slika

slika

slika

slika

slika

slika

slika

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

kvaliteta

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvalitet

CCMT 060202E-PB1 (00025247)

CCMT 060204E-PB1 (00025248)

CCMT 09T304E-PB1 (00025251)

CCMT 120404E-PB1 ????

CCMT 09T308E-PC2 (00024465)

CCMT 120408E-PC2 (00024468)

CCMT 060208E-PC2 (00003404)

CCMT 09T308E-PC2 (00003064)

CCMT 120404E-PC2 (00003356)

CCMT120408E-PC2 (00003068)

DCMT 070202E-PB1 (00029453)

DCMT 070204E-PB1 (00029454)

DCMT 11T302E-PB1 (00029456)

DCMT 11T304E-PB1 (00023990)

DCMT 070202E-PB1 (00025253)

DCMT 070204E-PB1 (00025256)

DCMT 11T302E-PB1 (00025257)

DCMT 11T304E-PB1 (00025258)

DCMT 070208E-PC2 (00003364)

DCMT 11T308E-PC2 (00003422)

DCMT 11T308E-PC2

AP301M

AP301M

AC250P

AC250P

AP301M

AC250P

AP301M

00024471

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

ISOP

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

000,00

326,00

425,00

287,00

326,00

425,00

425,00

287,00

287,00

376,00

376,00

287,00

287,00

376,00

376,00

287,00

376,00

376,00

slika ISO oznaka kvalitet

SCMT 09T304E-PC2 AC250P

00003372 ISOP

cena/kom

326,00

Page 6: NOVO! · 2019-04-15 · 4 slika slika slika slika slika slika slika ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka kvaliteta kvalitet kvalitet kvalitet

slika

slika

slika

slika

slika

slika

slika

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

ISO oznaka

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvalitet

kvaliteta

kvaliteta

kvaliteta

TCMT 16T308E-PC2

TCMT 16T304E-PB1

KNUX 160405 R11

KNUX 160410 R11

KNUX 160405 L11

KNUX 160410 L11

APKT1003PDTR

-

-

-

AC250P

AC250P

BPP301

BPP301

BPP301

BPP301

TP726

-

-

-

00003103

00029466

-

-

-

ISOP

ISOP

-

-

-

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

cena/kom

427,00

427,00

390,00

390,00

390,00

390,00

280,00

000,00

000,00

000,00

f

h h1

b

L1

L2

CKJN 93° R L

CKJN R/L 2020 K16CKJN R/L 2525 M16

kat. br. L2L1bh=h1 f pločice

3434

125150

2025

2025

3032

KNUX 1604 ..KNUX 1604 ..

cena/kom

5.910,005.910,00

Držač�CKJN�93°

cena/kom

5.910,005.910,00

6

oznakaploščice kvaliteta kataloška št.I s r

APKT1003PDTR LT30 M000291810,39 3,53 0,8

Page 7: NOVO! · 2019-04-15 · 4 slika slika slika slika slika slika slika ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka kvaliteta kvalitet kvalitet kvalitet

7

PCLN 95°

R L

f

h h1

L1

L2

b

R L

PWLN 95°f

L2

L1

h h1

b

PDJN 93°

R L

f

h h1

b

L1

L2

PCLN R/L 2020 K12PCLN R/L 2525 M12

kat. br. L2L1bh=h1 f pločice

2828

125150

2025

2025

2532

CN.. 1204 ..CN.. 1204 ..

cena/kom

4.100,004.300,00

PDJN R/L 2020 K15PDJN R/L 2525 M15

SVJB R/L 2020 K16SVJB R/L 2525 M16

PWLN R/L 2020 K08PWLN R/L 2525 M08

kat. br. kat. br.

kat. br.

L2 L2

L2

L1 L1

L1

b b

b

h=h1 h=h1

h=h1

f f

f

pločice pločice

pločice

3434

3535

3434

125150

125150

125150

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2532

2532

2532

DN..1506..DN..1506..

VB..1604..VB..1604..

WN.. 0804..WN.. 0804..

cena/kom cena/kom

cena/kom

4.300,004.300,00

5.050,005.400,00

4.300,004.390,00

Držač�PCLN�95° Držač�PWLN�95°

PSSN�45° PSSN�45°Držač�PDJN�93° Držač�SVJB�93°

cena/kom cena/kom

cena/kom cena/kom

cena/kom

cena/komcena/kom

cena/kom

4.100,00 4.300,00

4.110,00 4.110,00

4.300,00

5.050,004.300,00

4.300,00

4.100,00 4.300,00

4.110,00 4.110,00

4.300,00

5.050,004.300,00

4.300,00

od: od:

od: od:

od:

od:

L1

L2

f

h1h

D

A

S08K SCLC R/L 06S10M SCLC R/L 06S12M SCLC R/L 06S16R SCLC R/L 09S20S SCLC R/L 09S25T SCLC R/L 09

SDJC R/L 1010 M07SDJC R/L 1212 F07SDJC R/L 1212 F11SDJC R/L 1616 H07SDJC R/L 1616 H11SDJC R/L 2020 K07SDJC R/L 2020 K11SDJC R/L 2525 M11

kat. br.

kat. br.

L1

L1

h1

F

h

B

D

H

L2

L2

Af

pločice

125150150200250300

1508080100100125125150

3,54,55,57,59,011,5

12,016,016,020,020,025,025,032,0

7911151823

1012121616202025

81012162025

1012121616202025

162525303540

16,016,022,016,022,016,022,022,0

111316202431

579111317

CC.. 0602..CC.. 0602..CC.. 0602..CC.. 09T3..CC.. 09T3..CC.. 09T3..

DC.. 0702..DC.. 0702..DC.. 0702..DC.. 0702..DC.. 0702..DC.. 0702..DC.. 0702..DC.. 0702..

cena/kom

cena/kom

4.110,004.110,004.110,004.300,006.350,006.730,00

4.300,003.910,003.910,004.000,004.000,004.300,004.300,004.700,00

SCLC 95°

SCLC 95° SDJC 93°

L1

L2

f

h1h

D

A

R L

S10M SDUC R/L 07S12M SDUC R/L 07S16R SDUC R/L 07S20S SDUC R/L 11S25T SDUC R/L 11

kat. br. L1h1hD L2 Af pločice

150150200250300

4,55,57,59,011,5

911151823

1012162025

2525303540

1316202431

79111317

DC.. 0702..DC.. 0702..DC.. 0702..DC.. 11T3..DC.. 11T3..

cena/kom

4.110,004.110,004.300,006.350,006.730,00

SDUC 93°PSSN�45°Držač�SCLC�95° Držač�SDUC�93°

R L

pločice

pločice

PSSN R/L 2020 K12PSSN R/L 2525 M12PSSN R/L 3225 P12PSSN R/L 3232 P19PSSN R/L 4040 S19

kat. br. L1h1hb L2 kgf

125150170170250

2025323240

2025323240

2025253240

2828284245

0,4000,7501,0501,3003,050

2532324050

cena/com

4.300,004.390,006.300,005.650,008.500,00

R L

f

h h1

b

L1

L2

pločice

SNMG1204..SNMG1204..SNMG1204..SNMG1906..SNMG1906..

PSSN�45° PSSN�45°Držač�PSSN�45°�� Držač�SDJC�93°��

SVJB 93°

Page 8: NOVO! · 2019-04-15 · 4 slika slika slika slika slika slika slika ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka ISO oznaka kvaliteta kvalitet kvalitet kvalitet

FRIDRO ALATI d.o.o.Šumadijska 8,34000 Kragujevac

Tel.: 034 540 488Tel.: 034 355 962Mobil.: 064 / 27 89 464Fax.: 034 / 356 385E-mail: [email protected] Sajt: www.fridro.rs

Posebna ponuda važi do: 31.08.2018Sve cene su u DIN i bez PDV-a.

U slučaju odstupanja od cene ili tehničkih podataka blagovremeno ćemo Vas obavestiti. Kod porudžbina manjih od 5.000 RSD trošak slanja robe zaračunavamo na račun kupca. Pri štampanju može doći do grešaka na koje ne možemo uticati i za koje ne odgovaramo.

Hvala na razumevanju.

Potrazi nas na

FRIDRO ALATI d.o.o.Šumadijska 8,34000 Kragujevac

Tel.: 034 540 488Tel.: 034 355 962

Fax.: 034 / 356 385E-mail: [email protected] Sajt: www.fridro.rs

Posebna ponuda važi do: 30.06.2019Sve cene su u DIN i bez PDV-a.

U slučaju odstupanja od cene ili tehničkih podataka blagovremeno ćemo Vas obavestiti. Kod porudžbina manjih od 5.000 RSD trošak slanja robe zaračunavamo na račun kupca. Pri štampanju može doći do grešaka na koje ne možemo uticati i za koje ne odgovaramo.

Hvala na razumevanju.

Potrazi nas na

Držač�strugarskog�noža�brzoizmenjivi

Brzoizmenjivi�držač�alata�za�struganje

Brzoizmenjivi�držač�alata�za�struganje

cena/kom

cena/kom

cena/kom

17.700,00

5.810,00

6.300,00

17.700,00

5.810,00

6.300,00

od:

od:

od:

Opis:· Sa�ekscentičnom�polugom�i�1�ključem

Opis:· Sastoji�se�od�ravne�površine�za�naleganje�alata

· Držač�ima�vijak�sa�podešavajućom�visinom��i�tri�vijka�za�stezanje�alata

Opis:· Držač�ima�vijak�sa�podešavajućom�visinom�i�tri�vijka�za�stezanje�alata

AAABCD2D1E

AAD1250AD1675AD1690AD2075AD2090BD25120BD25140BD32120BD32140CD32150CD32170CD40150CD40170CD45170D1D40180D1D50180D1D63180D2D50220D2D63220ED16100ED20100ED25100

AAH1250AH2085BH32130CH40160CH50160D1H63180D2H70220EH16100EH25100

AAAAAABBBBCCCCCD1D1D1D2D2EDEDED

AAABCCD1D2EHEH

12161620202525323232324040454050635063162025

122032405063701625

5075907590120140120140150170150170170180180180220220100100100

508513016160180220100100

kat. br.

kat. br.

kat. br.

priključak zaveličinu glave

priključak zaveličinu glave

Dmm

Dmm

L1

mm

L1

mm

cena/kom

cena/kom

cena/kom

17.700,0022.000,0032.500,0049.850,00

107.000,0080.500,0027.000,00

6.030,005.810,005.810,005.940,005.940,009.100,009.100,009.240,009.240,00

14.400,0014.400,0015.550,0015.550,0015.950,0023.500,0024.800,0026.520,0032.300,0036.900,007.700,007.870,008.740,00

6.300,006.300,00

11.050,0016.420,0018.950,0038.500,0053.710,009.400,009.700,00