of 60/60
NOVI SUSTAV EU KLASIFIKACIJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA; ELEMENATA I MATERIJALA NOVE HRN EU NORME IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA Milan Carević, dipl.ing,arh. Predsjednik tehničkog odbora za zaštitu od požara TO 92 pri Hrvatskom zavodu za norme

NOVI SUSTAV EU KLASIFIKACIJE GRAĐEVINSKIH ... - …huzop.hr/wp-content/uploads/2014/12/EN_NORME_SEMINAR_3011201… · proraČun potrebne otpornosti na poŽar. analiza i proraČun

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of NOVI SUSTAV EU KLASIFIKACIJE GRAĐEVINSKIH ... -...

 • NOVI SUSTAV EU KLASIFIKACIJE

  GRAEVINSKIH KONSTRUKCIJA;

  ELEMENATA I MATERIJALA

  NOVE HRN EU NORME IZ PODRUJA ZATITE OD POARA

  Milan Carevi, dipl.ing,arh.

  Predsjednik tehnikog odbora za zatitu od

  poara TO 92 pri Hrvatskom zavodu za norme

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 2

  SADRAJ :

  EU KLASIFIKACIJA GRAEVINSKIH MATERIJALA

  EU KLASIFIKACIJA GRAEVINSKIH KONSTRUKCIJA

  EU KLASIFIKACIJA GRAEVINSKIH ELEMENATA

  ( VRATA; ZAKLOPKI I DR)

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 3

  Ugovor o stabilizaciji i pridruivanju

  Europskoj Uniji (2001)

  Europsko

  zakonodavstvo

  Hrvatsko

  zakonodavstvo

  REGULATIVA U PODRUJU ZATITE OD POARA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 4

  Naela europskog zakonodavstva dana su dokumentima Novog i Opeg pristupa ( rezolucije vijea EU)

  Dokumentima Novog pristupa odreeno je :

  da se zakonodavno ureuju samo bitni zahtjevi za pojedine skupine proizvoda kojima se osigurava zatita ivota, zdravlja i okolia

  da tehnike specifikacije ( npr ,norme) nisu obvezene;

  da je potvrivanje sukladnosti proizvoda prioritet

  NAELA EUROPSKOG ZAKONODAVSTVA

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 5

  NAELA EUROPSKOG ZAKONODAVSTVA

  Dokumentima Opeg pristupa definirani su ;

  Moduli za postupak ocjene sukladnosti;

  Pravila za stavljanje CE oznake.

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 6

  IMPLEMENTACIJA EU ODREDBI U HR

  ZAKONODAVSTVO

  Implementacija EU odredbi traila je donoene niza tzv.

  horizontalnih krovnih zakona koji vrijede za sva

  podruja a ne samo graevinarstvo:

  Zakon o tehnikim svojstvima proizvoda i ocjeni sukladnosti;

  Zakon o sukladnosti proizvoda

  Zakon o normizaciji;

  Zakon o akreditaciji

  Zakon o mjeriteljsvu

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 7

  IMPLEMENTACIJA EU ODREDBI U HR

  ZAKONODAVSTVO

  Krovni Zakoni u podruju zatite od

  poara su :

  Zakon o prostornom ureenju i gradnji

  Zakon o zatiti od poara

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 8

  IMPLEMENTACIJA EU ODREDBI U HR

  ZAKONODAVSTVO

  Zakonom o prostornom ureenju i gradnji definirani su bitni zahtijevi za graevinu, koji su dani samo kvalitativno

  EU DIREKTIVA ZA GRAEVINSKE PROIZVODE 89/106/EEZ

  TEMELJNI DOKUMENTI Z A BITNE ZAHTIJEVE

  Preuzeo ZAKON O PROSTORNOM UREENJU I GRADNJI

  SIGURNOST

  U SLUAJU

  POARA

  MEHANIKA OTPORNOST

  I STABILNOST

  HIGIJENA, ZDRAVLJE I

  ZATITA OKOLIA

  SIGURNOST U

  KORITENJU

  ZATITA OD BUKE

  ZAKONSKA

  REGULATIVA IZ

  PODRUJA

  ZATITE OD

  POARA

  UTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA

  ZATITA

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 9

  IMPLEMENTACIJA EU ODREDBI U HR

  ZAKONODAVSTVO

  Razrada i kvantitativno odreivanje zahtijeva su

  predmet tehnikim propisa kojima se upuuje na

  primjenu normi.

  Norme se mogu naelno podijeliti u tri kategorije:

  Norme za projektiranje ( tzv EUROCODO-vi oznaka

  1991-1999);

  Norme specifikacija ( za proizvode)

  norme metoda ispitivanja

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 10

  UNAPRIJED ZADANE

  VELIINE POARNIH

  SEKTORA

  ISUNJENEJ BITNIH

  ZAHTJEVA

  GRAEVINA U

  PODRUJU ZATITE

  OD POARA

  PREKO PRESKRIPTIVNIH

  PRAVILA

  (UVJET DANI U ZAKONSKOJ

  REGULATIVI)

  UNAPRIJED ZADANE

  DULJINE

  EVAKUACIJSKIH

  PUTEVA

  I DRUGE UNAPRIJED

  ZADANE VELIINE

  ANALIZA I

  PRORAUN

  POTREBNE

  OTPORNOSTI NA

  POAR

  ANALIZA I PRORAUN

  RAZVOJA POARA I

  DIMA TE

  DEFINIRANJE NAJ

  NEPOVOLJNIJIH

  SCENARIJA

  IZBOR MODELA ZA

  RAZVOJ POARA

  ANALIZA UVJETA

  EVAKUACIJE

  PONAANJA OSOBA I

  SCENARIJA TE IZRAUN

  POTREBNOG VREMENA

  EVAKUACIEJ I DRUGIH

  PARAMETARA

  METODE POARNOG

  INENJERSTVA

  (PREDVIENE TEMELJNIM

  DOKUMENTOM i lankom 25 st

  3 ZAKONA O ZATITI OD

  POARA)

  UNAPRIJED

  ZADANA

  OTPORNOST NA

  POAR NOSIVIH

  KONSTRUKCIJA

  ISPUNJENJE BITNOG ZAHTIJEVA ZATITE OD POARA DVA

  OSNOVNA PRISTUPA PREDVIENA EU DIREKTIVOM I NOVIM

  ZAKONOM O ZATITI OD POARA

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 11

  OSNOVNA SHEMA REGULATIVE IZ PODRUJA ZOP-a

  norme: HRN EN i HRN DIN

  (obvezna primjena ukoliko su

  propisane zakonima i pravilnicima)

  PRIZNATA PRAVILA

  TEHNIKE PRAKSE

  (NFPA 101, TVRB,

  MBO, LBO.)

  PODZAKONSKI

  AKTI

  skladita, visoki

  objekti, kotlovnice,

  lakirnice,.

  ZAKONI

  (definiraju osnovne principe)

  ZAKON O PROSTORNOM UREENJU I GRADNJI

  ZAKON O ZATITI OD POARA

  ZAKON O ZAPALJIVIM TEKUINAMA I PLINOVIMA

  I DR.

  2,3,4...

  poslovni objekti,

  stambeni, objekti

  sportske dvorane??

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 12

  REGULATIVA U PODRUJU ZATITE OD POARA U REPUBLICI

  HRVATSKOJ U FAZI DONOENJA

  NOVI PRAVILNICI ( U fazi donoenja- krajnji rok 01.08.2011)

  P R A V I L N I K ;

  1. ..o razvrstavanju graevina u skupine po zahtjevanosti mjera zatite

  od poara

  2. .. o sadraju elaborata zatite od poara

  3. ..o nainu davanja ovlatenja za izradu elaborata zatite od poara-

  LICENCIRANI PROJEKTANT POARA

  4. ..pravilnik o revidentima zatite od poara - REVIDENT POARA

  5. ..o provjeri tehnikih rjeenja iz zatite od poara predvienih u

  glavnom projektu- doneen

  PODZAKONSKI AKTI

  (detaljno razrauju odredbe zakona)

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 13

  REGULATIVA U PODRUJU ZATITE OD POARA U REPUBLICI

  HRVATSKOJ U FAZI DONOENJA

  .

  .

  .

  5. .. o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju

  zadovoljiti u sluaju poara

  6. .. o zahvatima u prostoru u kojima ne sudjeluje nadleno tijelo za

  zatitu od poara doneen

  7. .. o mjerama zatite od poara kod graenja

  8. ..i drugi

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 14

  HRVATSKA PRAVNA REHULATIVA U PODRUJU ZATITE

  OD POARA

  NFPA - National Fire Protection Association

  TVRB - Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz

  priznata pravila tehnike prakse

  neki segmenti zatite od poara, npr. zahtjevi za

  projektiranje bolnica, kola, vrtia itd. koji nisu pokriveni

  hrvatskom regulativom

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 15

  POSTOJEE STANJE KLASIFIKACIJA GRAEVINSKIH

  MATERIJALA

  KLASIFIKACIJE GRAEVINSKIH MATERIJALA U RH

  HRN UJ 040 i 060 ( nevaee norme ali su jo u preuzetim

  propisima koji su na snazi)

  HRN DIN 4102-1.. vaee norme ( navode se u pojedinim

  propisima)

  HRN EN ... ( preuzete vaee norme, ali ih nema u propisima

  - izuzetno u jednom)

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 16

  KLASA

  GRAEVNOG

  MATERIJALA

  OPIS

  A

  A1

  A2

  NEGORIVI GRAEVINSKI MATERIJALI

  B

  B1

  B2

  B3

  GORIVI GRAEVINSKI MATERIJALI

  Teko zapaljivi gra. materijali

  Normalno zapaljivi graevni materijali

  Lako zapaljivi graevni materijali

  HRN DIN 4102/1

  POSTOJEE STANJE KLASIFIKACIJA GRAEVINSKIH

  MATERIJALA HRN DIN

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 17

  UZORCI NAKON ISPITIVANJA:

  UREAJ ZA ISPITIVANJE MATERIJALA KLASE B1 PREMA NORMI

  HRN DIN 4102/1

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 18

  KRITERIJI ZA SVRSTAVANJE U KLASU B1: 1. Srednja vrijednost ostatne duljine svakog ispitnog tijela

  (dimenzija 19cm x 100cm) mora biti najmanje 15cm, a nijedna ostatna duljina ne smije biti 0

  2. Srednja temperatura dimnog plina ne prelazi 200

  C 3. Uzorci gore i are, ili tinjaju kratko da ne ugroze ostatnu

  duljinu

  UREAJ ZA ISPITIVANJE MATERIJALA KLASE B1 PREMA

  NORMI HRN DIN 4102/1

 • NOVI SUSTAV EU KLASIKACIJA

  GRAEVINSKIH MATERIJALA U

  POGLEDU GORIVOSTI, DIMLJIVOSTI I

  GORIVOG OTKAPAVANJA

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 20

  OSNOVNI PARAMERI KOJI SE MJERE U EU

  KLASIFIKACIJI MATERIJALA

  GORIVOST

  ODAVANJE TOPLINE

  BONO IRENJE PLAMENA

  STVARANJE GORIVIH KAPI

  STVARANJE DIMA I DR

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 21

  METODE ISPITIVANJA ZA ODREIVANJE REAKCIJE

  MATERIJALA N ADJELIVANJE POARA

  ISPITIVANJE NEGORIVOSTI PO HRN EN ISO 1182

  ODREIVANJE KALORIJSKE VRIJEDNOSTI PO HRN EN ISO 1716

  ISPITIVANJE POJEDINANIM GORUIM PREDMETOM (SBI) PO

  HRN EN 13823

  ISPITIVANJE SPOSOBNOSTI ZAPALJENJA PO HRN EN ISO 11925-2

  IRENJE PLAMENA PODNIM OBLOGAMA PO HRN EN ISO 9239-1

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 22

  homogeni proizvod

  proizvod koji se sastoji od jednog materijala koji ima jednolinu gustou i sastav u cijelom proizvodu

  nehomogeni proizvod

  proizvod koji ne zadovoljava zahtjeve za homogeni proizvod. To je proizvod sastavljen od jednog ili dva elementa (dijela), bitnog i/ili nebitnog

  bitni element (dio)

  materijal koji tvori znatan dio nehomogenoga proizvoda. Sloj mase na jedinicu plotine 1,0 kg/m2 ili debljine 1,0 mm smatra se bitnim elementom

  nebitni element (dio)

  materijal koji ne tvori znatan dio nehomogenoga proizvoda. Sloj mase na jedinicu plotine

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 23

  NOVI PARAMETRI KOJI SE ISPITUJU-OSNOVNI POJMOVI

  FIGRA

  najvei omjer brzine otputanja topline iz uzorka i vremena

  njezine pojave uporabom THR-praga od 0,2 MJ

  SMOGRA

  brzina porasta dima. Najvei omjer brzine proizvodnje dima iz uzorka

  i vremena njegova nastanka

  LFS bono irenje plamena (m)

  PCS bruto kalorijski potencijal (MJ/kg ili MJ/m2)

  PCI neto kalorijski potencijal (MJ/kg ili MJ/m2)

  THR 600s ukupno otputanje topline tijekom 600 s (MJ)

  TSP 600s ukupna proizvodnja dima tijekom 600 s (m2)

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 24

  REAKCIJA NA POAR - KLASIFIKACIJA MATERIJALA PREMA HRN EN 13501-1

  Kombinacija sva 3

  parametra:

  > reakcija na poar

  > dim

  > kapanje / otpadanje

  UKUPNO 40 klasa

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 25

  Klasifikacija podnih obloga glede odziva na poar

  PE 750 C

  KALORIMETRIJSKA

  BOMBA

  FLOORING RADIANT

  PANEL TEST

  MALI PLAMEN

  A1fl A1fl

  A2fl A2fl s1 A2fl s2

  Bfl Bfl s1 Bfl s2

  Cfl Cfl s1 Cfl s2

  Dfl Dfl s1 Dfl s2

  Efl Efl

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 26

  Doprinos poaru Njemaka DIN

  4102-1

  Euro klasa

  SIST EN

  13501-1

  Minimalan

  negorivi materijal

  A1 A1

  A2 A2-s1, d0

  Mali

  teko gorivi materijali B1

  B-s3, d2

  C-s3, d2

  Normalan

  normalno gorivi materijali B2

  D-s3, d2

  E-d2

  veliki

  lako gorivi materijali B3 F

  Usporedba klasifikacije materijala DIN-EN

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 27

  KLASE GORIVOSTI FASADA - BUDUI HR PROPIS

 • NOVI SUSTAV EU KLASIKACIJA

  GRAEVINSKIH KONSTRUKCIJA

  I ELEMENATA

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 29

  Europski nain oznaivanja poarnih znaajki

  graevinskih konstrukcija i elemenata

  Kratica Znaenje Izvedeno od Podruje primjene

  R nosivost Resistance

  E prostorna cjelovitost Etancheite

  I toplinska izolacija (kod djelovanja

  poara)

  Isolation opis trajanja otpornosti na poar

  W ogranienje prodora zraenja -

  M mehaniko djelovanje Mechanical

  S ogranienje propusnosti dima

  (brtvljenje, propusnost)

  Smoke dimno zatitna vrata (kao dodatak, takoer i

  kod poarno zatitnih barijera za zatvaranje

  otvora), ventilacijska postrojenja, postrojenja

  za odvoenje dima i topline

  C samozatvarajue Closing dimno zatitna vrata poarno zatitnih barijera

  za zatvaranje otvora (ukljuujui i barijere na

  transportnim ureajima )

  P odranje napajanja energijomu u

  sluaju

  -

  elektrini kabelski razvod

  PH poara s ogranienim presjekom i pri ogranienoj

  uporabi

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 30

  OCJENA OTPORNOSTI NA POAR KONSTRUKCIJA

  ZA OCJENU OTPORNOSTI NA POAR

  KONSTRUKCIJA U ZEMLJAMA LANICAMA POSTOJE

  DVIJE MOGUNOSTI, I TO;

  PRIMJENOM SCENARIJA PRIRODNOG POARA ILI

  PRIMJENOM DOGOVORNIH SCENARIJA POARA.

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 31

  A) PRIMJENA SCENARIJA PRIRODNOG POARA

  Pri proraunu toplinskog djelovanja uzrokovanog poarom na graevinskim konstrukcijama prema metodi scenarija prirodnog poara moraju se uzeti u obzir slijedei parametri koji se odnose na toplinsko optereenje i poarni sektor:

  poarno optereenje (vrsta, koliina i brzina izgaranja),

  dotok zraka vatri,

  geometrija i veliina unutarnjeg prostora (definirana poarnim odjeljkom),

  toplinskim svojstvima unutarnjeg prostora.

  utjecaj instalacija za spreavanje poara (npr. instalacije prinklera),

  raspoloivost vatrogasne brigade/spasilake ekipe (koje se aktiviraju nakon dojave na instalacijama za detekciju poara) i dr

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 32

  PRIMJENA DOGOVORNIH (KONVENCIONALNIH)

  SCENARIJA POARA

  KONVENCIONALNI MODEL ZA TOPLINSKO DJELOVANJE JE STANDARNA KRIVULJA POARA DEFINIRANA NORMOM ISO 834, DIO 1,

  STVARNO TOPLINSKODJELOVANJE PRIRODNIM POAROM MOE BITI VEE ILI MANJE U ODNOSU NA TOPLINSKO DJELOVANJE ODREENO STANDARDNOM KRIVULJOM TEMPERATURA /VRIJEME.

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 33

  Krivulje prirodnog poara u usporedbi s

  krivuljom standarnog poara

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 34

  ISPITIVANJE OTPORNOSTI NA POAR STROPOVA

  IZGLED HORIZONTALNE PEI ZA ISPITIVANJE OTPORNOSTI

  NA POAR STROPOVA

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 35

  Krivulja po kojoj se poveava temperatura u ispitnoj pei:

  T = 345 log10 ( 8t + 1 ) + 20

  T = temperatura

  plinova u pei

  t = trajanje termikog

  djelovanja za vrijeme

  pokusa u minutama

  OTPORNOST NA POAR- STANDARDNA KRIVULJA

  POARA PREMA NORMI ISO 834

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 36

  OTPORNOST NA POAR

  KRITERIJ NOSIVOSTI R NORMA HRN EN 1365-2

  Primjer ISPITIVANJE VATROOPORNOG STROPA REI 30 :

  R

  KRITERIJ R - NOSIVOST, STABILNOST I IZVIJANJE

  VRIJEDI SAMO ZA NOSIVE ELEMENTE

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 37

  OTPORNOST NA POAR

  KRITERIJ CJELOVITOSTI E NORMA HRN EN 1365-2

  E INTEGRITET,

  CJELOVITOST

  KRITERIJ CJELOVITOSTI KONSTRUKCIJE E

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 38

  OTPORNOST NA POAR HRN EN 1365-2

  KRITERIJ TOPLINSKE IZOLACIJE

  C

  I

  TOPLINSKU

  IZOLACIJA

  PROSJENA

  TEMPERATURA SMIJE

  BITI 140

  C, MAX. 178 C

  KRITERIJ TOPLINSKE IZOLACIJE I

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 39

  ISPITIVANJE OTPORNOSTI NA POAR ZIDOVA

  IZGLED VERTIKLANE PEI ZA ISPITIVANJE OTPORNOSTI

  NA POAR ZIDOVA

  HRN EN 1364-1

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 40

  ISPITIVANJE KRITERIJ A INTEGRITETA E KOD ZIDOVA

  ISPITIVANJE KONDICIONIRANIM

  UZORKOM VATE KOJOM SE

  UTVRUJE PRODOR VRUIH

  PLINOVA ILI KRITERIJ

  INTEGRITETA (KRETERIJ E,,

  PO EN NORMI)

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 41

  Klasifikacija nosivih elemenata s funkcijom odvajanja

  (nosivi zidovi, meuetane konstrukcije i krovovi)

  Kriterij poarne otpornosti je gubitak nosivosti, cjelovitosti i/ili toplinske izolativnosti uzorka.

  Procjenjuje se da element nije vie poarno otporan kada su premaeni sljedei kriteriji:

  Najvei doputeni progib:-meuetane konstrukcije:_D=L/400d(mm) -zidovi: _C=h/100(mm)

  Dop. Brzina progiba: -meuetane konstrukcije:_dD/dt=L/900d(mm/min) -zidovi: _dC/dt=3h/1000(mm/min)

  Cjelovitost: pojava napuklina, zapaljenje pamune vate, neprekinuto gorenje na neizloenoj strani

  Izolacija: prekoraenje doputenog poveanja prosjene temperature 140K, odnosno 180K na pojedinom mjestu.

  Toplinsko zraenje: prekoraenje razine toplinskog zraenja 15kW/m.

  Mehanika vrstoa: prekoraenje kriterija R;E i/ili I kod udarca na element.

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 42

  Mogue klasifikacije nosivih elemenata s funkcijom

  poarnog odvajanja

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 43

  Klasifikacija NENOSIVIH elemenata

  (pregradni zidovi, fasade i vanjski zidovi, stropovi, podignuti podovi,

  poarna vrata, dimna vrata, zaporna sredstva za tekue trake, brtvljenja

  proboja, brtvljenja fuga, instalacijski kanali i udubine, dimnjaci)

  PREGRADNI ZIDOVI

  EI 15 30 45 60 90 120 180 240 (ab)

  Sputeni stropovi s vlastitom poarnom otpornosti

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 44

  Klasifikacija NENOSIVIH elemenata

  VATROOPORNA VRATA I ELEMENTI

  E 15 30 45 60 90 120 180 240

  EI1 15 20 30 45 60 90 120 180 240

  EI2 15 20 30 45 60 90 120 180 240

  EW 20 30 60

  DIMNA VRATA

  S200 ili Sa

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 45

  ISPITIVANJE VRATA OKNA DIZALA

  PREMA EUROPSKOJ NORMI EN 81

  KRITERIJI

  1. INTEGRITET (E)

  ISPUNJEN JE TAKO DUGO DOK STOPA ISPUTANJA PLINOVA PO

  METRU IRINE VRATNOG OTVORA NE PRELAZI 3m3/(min.m), A

  PRITOM SE NE URAUNAVA PRVIH 14 MINUTA

  2. TERMIKA IZOLACIJA (I)

  PROSJENA TEMPERATURA 140 OC NA NEIZLOENOJ STRANI,

  A MAX. 180 OC

  3. RADIJACIJA (W)

  NE PRELAZI VRIJEDNOST OD 15 kW/m2

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 46

  E 15 30 45 60 90 120

  EI 15 20 30 45 60 90 120

  EW 20 30 60

  ISPITIVANJE VRATA OKNA DIZALA

  PREMA EUROPSKOJ NORMI EN 81

  KLASE

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 47

  Pravilnik o sigurnosti dizala ( NN 58/2010)

  Poglavlje OSTALE OPASNOSTI ( DODATAK I) toka 4.2

  Izvorni tekst toke

  4.2. Vrata voznog okna, ukoliko su dio zatite graevine od poara, ukljuujui i ona sa staklenim dijelovima, moraju biti primjereno otporna na poar u smislu svoje cjelovitosti i svojih svojstava koja se tiu izolacije (zadravanje plamena) i prijenosa topline (toplinska zraenja).

  VRATA VOZNOG OKNA DIZALA

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 48

  ISPITIVANJE KROVOVA PREMA NORMI

  HRN DIN 4102-7

  ZAHTJEVI

  POKROVI KOJI SU POSTOJANI NA VATRU I

  TOPLINSKO ZRAENJE MORAJU:

  SPRIJEITI IRENJE VATRE PO KROVU TE

  PRIJENOS POARA SA KROVA PRI DJELOVANJU

  POARA IZVANA.

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 49

  ISPITIVANJE KROVOVA PREMA

  NORMI HRN DIN 4102-7

  IZGLED ISPITNOG UZORKA

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 50

  ISPITIVANJE KROVOVA PREMA NORMI HRN DIN

  4102-7

  IZGLED ISPITNOG UZORKA

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 51

  ISPITIVANJE KROVOVA PREMA NORMI HRN DIN 4102-7

  ISPITNI KROVOVI MORAJU PRI ISPITIVANJU ISPUNITI

  SLIJEDEE ZAHTJEVE:

  POVRINSKI ILI U UNUTRANJOSTI, KARBONIZIRANE

  (POUGLJENE) ILI USLIJED GORENJA UNITENE POVRINE

  ISPITNIH KROVOVA NE SMIJU BITI VEE OD PROSJENE

  VRIJEDNOSTI 0,25 M2 .

  POJEDINANA VELIINA TAKVE POVRINE NE SMIJE BITI

  VEA OD 0,30 M2.

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 52

  ISPITIVANJE KROVOVA PREMA NORMI HRN DIN 4102-7

  RASTOPLJENI DIJELOVO ISPITNOGA KROVA NE SMIJU

  GORITI PRI OTICANJU NA PROSJENOJ DULJINI VEOJ OD

  50 CM, MJERENO OD DONJEG RUBA IANE

  KONSTRUKCIJE, NITI JEDNA POJEDINANA VRIJEDNOST

  NE SMIJE PRIJEI 60 CM.

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 53

  ISPITIVANJE KROVOVA PREMA NORMI HRN DIN 4102-7

  NA DONJOJ STRANI ISPITNOG KROVA NE SMIJE DOI DO

  POJAVE PLAMENA ILI TINJANJA.

  NAKON OTVARANJA ISPITNOG KROVA (60 MIN NAKON

  POETKA ISPITIVANJA) NITI NA JEDNOM MJESTU KROVNE

  KONSTRUKCIJE NE SMIJU BITI TINJAJUIH MJESTA.

  DIJELOVI ISPITNOG KROVA NE SMIJU GORIVO ILI TINJAJUI

  OPADATI.

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 54

  Za klasifikaciju krovova i krovnih pokrova su u standardu HRN ENV 1187:2002+A1 opisane etri

  metode ispitivanja:

  TEST 1: procjena ponaanja krovnog pokrova pod utjecaje letee vatre;

  Kriterij:irenje plamena vanjskom povrinom pokrova, unutar krova i prijenosa poara

  na donju stranu;

  Klasifikacija: BROOF (t1)

  TEST 2:procjena ponaanja krovnog pokrova pod utjecajem letee vatre i vjetra; Kriterij:veliina oteenja na povrini pokrova i podloge;

  Klasifikacija: BROOF (t2)

  TEST 3:procjena ponaanja krovnog pokrova pod utjecajem letee vatre i vjetra i

  dodatnog toplinskog zraenja; Kriterij:irenje plamena po vanjskoj povrini pokrova i prijenosa poara na donju

  stranu;

  Klasifikacija: BROOF (t3) ili CROOF (t3) ili DROOF (t3) TEST 4:dvostupanjsko ispitivanje za procjenu ponaanja krovnog pokrova pod

  utjecajem letee vatre i vjetra i dodatnog toplinskog zraenja; Kriterij:irenje plamena po vanjskoj povrini pokrova i prijenosa poara na donju

  stranu;

  Klasifikacija: BROOF (t4) ili CROOF (t4) ili DROOF (t4) ili EROOF (t4)

  Otpornost krovnog pokrova

  na poar s vanjske strane prema HRN EN 1187

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 55

  Mjere zatite od poara za elektrina kabelska

  postrojenja

  Svrha je osigurati pouzdanu opskrba energijom

  sigurnosnih sustava koji moraju raditi u sluaju poara.

  Koriste se elektrini vodovi koji su zatieni od

  djelovanja poara ili kabeli u izvedbi otpornoj na poar.

  SLUAJ 1 PH KABELI Optereenje: Standardna temperaturno-

  vremenska krivulja koja najmanje prvih 30 minuta slijedi standardnu

  temperaturno-vremensku krivulju te preostalo vrijeme ispitivanja ostaje na

  toj temperaturi. ISPITNA NORMA HRN EN 50200

  PH 15, PH 30, PH 60, PH 90

  Napomena: Za ovo optereenje predviena je upotreba kablova s presjekom

  do ukljuujui 2,5 mm2, koji su pogodni za alarmiranje, nunu rasvjetu i

  komunikaciju u sluaju opasnosti

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 56

  SLUAJ 2 P KABELI

  Optereenje: Standardna

  temperaturno-vremenska

  krivulja Kabeli se obzirom na

  vrijeme otpornosti na poar

  klasificiraju kao :

  P 15, P 30, P 60, P 90

  Mjere zatite od poara za elektrina kabelska

  postrojenja

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 57

  Klasifikacija NENOSIVIH elemenata

  FASADE I VANJSKI ZIDOVI (sa ostakljenjem)

  E 15 30 60 90 120 ( io)

  Ei 15 30 60 90 120 ( io)

  EW 20 30 60 90 120 ( io)

  DVOSTRUKI PODOVI

  R 15 30

  RE 30

  REI 30

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 58

  DIN NORME ZA ISPITIVANJE GORIVOSTI I OTPORNOSTI

  NA POARA VANJSKIH ZIDOVA I KROVOVA

  HRN DIN 4102 dio 1 - Ponaanje graevinskim elemenata u poaru-

  Graevinski elementi -Pojmovi, zahtijevi i ispitivanja.

  HRN DIN 4102 dio 2 - Ponaanje graevinskih elemenata u poaru-

  Graevinski elementi-Pojmovi, zahtijevi i ispitivanja.

  HRN DIN 4102 dio 3 - Ponaanje graevinskih elemenata u poaru-

  Poarni zidovi i nenosivi vanjski zidovi-Pojmovi, zahtijevi i ispitivanja.

  HRN DIN 4102 dio 4 Klasifikacija graevinskih materijala, elemenata i

  konstrukcija bez ispitivanja

  HRN DIN 4102, dio 7 Ponaanje graevnih elemenata u poaru. Krovovi.

  Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja.

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 59

  HR EN NORME ZA ISPITIVANJE GORIVOSTI I OTPORNOSTI

  NA POARA VANJSKIH ZIDOVA I KROVOVA

  HR EN NORME ZA ISPITIVANJE GORIVOSTI ( reakcija na poar)

  HRN EN 13501 1: 2002 Fire classification of construction products and building elements Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

  HRN EN ISO 1716 Reaction to fire tests for building products Determination of the heat of combustion ( 2002)

  HRN EN ISO 1182 Reaction to fire tests for building products Non combustibility test (ISO 1182:2002

  HRN EN 13 823: 2002 Reaction to fire tests for building products Building products excluding flooring exposed to the thermal attack by a single burning item

  HRN EN ISO 11925 2 Reaction to fire tests Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame Part 2: Single flame source test (ISO 11925-2:2002)

 • JESENSKO SAVJETOVANJE HRVATSKE UDRUGE ZA ZATITU OD POARA U SURADNJI S

  GRAEVINSKIM FAKULTETOM U ZAGREBU.

  ZAGREB / 30.11.2011. / predava : MILAN CAREVI, dipl.ing.arh. / 60

  HR EN NORME ZA ISPITIVANJE GORIVOSTI I OTPORNOSTI

  NA POARA VANJSKIH ZIDOVA I KROVOVA

  HR EN NORME ZA ISPITIVANJE OTPORNOSTI

  NA POAR

  HRN EN 1363-1 Fire resistance tests Part 1: Genaral

  requirements

  HRN EN 1364-1 Fire resistance tests for non-loadbearing

  elements Part 1: Walls

  HRN EN 1365-2 Fire resistance tests for loadbearing elements

  Part 2: Floors and roofs