Click here to load reader

NOV Katalog programov nadaljnjega · PDF file 5. KATALOG PROGRAMOV IN PRIJAVNICE Druga opcija po levem meniju je Katalog programov in prijavnice. V tej opciji ravnatelj vidi obstoječe

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of NOV Katalog programov nadaljnjega · PDF file 5. KATALOG PROGRAMOV IN PRIJAVNICE Druga opcija...

 • Stran 1 od 35

  REPUBLIKA SLOVENIJA

  MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

  NOV Katalog programov nadaljnjega

  izobraževanja in usposabljanja - Navodila za

  ravnatelje

  Ljubljana, 02.07.2018

 • Stran 2 od 35

  NADZOR DOKUMENTA

  Naziv projekta : NOV Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in

  usposabljanja

  Vsebina : NOV Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in

  usposabljanja - Navodila za ravnatelje

  Kratek naziv projekta: katis

  Oznaka dokumenta : P:\Ministrstvo_za _solstvo\MŠŠ-KATIS 2018\Uporabniška

  navodila\KATIS2_Uporabniski_prirocnik_za_RAVNATELJ.doc

  Kreiranje : 23.01.2015

  Zadnja sprememba :

  Verzija dokumenta : 1.04

  Lastnik dokumenta :

  Avtor dokumenta : MAOP in MIZŠ

  Priloge :

  Spremembe :

  Verzija Datum Opis

  1.00 23.01.2015 Prva verzija navodil za ravnatelje

  1.01 23.03.2015 Popravljeni nazivi Katis2 v NOV Katalog programov nadaljnjega

  izobraževanja in usposabljanja

  1.02 6.11.2017 Dopolnjena navodila glede na spremembe v aplikaciji

  1.03 16.4.2018 Dopolnjena navodila glede na spremembe v aplikaciji

  1.04 2.7.2018 Dopolnjena navodila glede na spremembe v aplikaciji

 • Stran 3 od 35

  KAZALO:

  1. PRIJAVA V APLIKACIJO ................................................................................................................... 4

  2. MENI RAVNATELJA ........................................................................................................................... 5

  3. UVODNA STRAN .................................................................................................................................. 6

  4. VIDEO NAVODILA .............................................................................................................................. 7

  5. KATALOG PROGRAMOV IN PRIJAVNICE ................................................................................... 8

  5.1. NABIRALNIK PRIJAVNIC ............................................................................................................... 10

  6. SEZNAM ZAPOSLENIH .................................................................................................................... 14

  7. MATIČNI PODATKI ZAVODA ........................................................................................................ 15

  8. ZAVODI ................................................................................................................................................ 16

  9. ISKANJE PO TEMAH ........................................................................................................................ 17

  10. KONTATKI/POVEZAVE ................................................................................................................... 18

  11. RAVNATELJ S PRAVICO DO PROGRAMSKEGA SKLOPA ..................................................... 19

  11.1. KATALOG PROGRAMOV / PROGRAMI IN PRIJAVNICE ....................................................... 19

  11.1.1. PROGRAM ........................................................................................................................................... 22

  11.1.2. VSEBINE IN METODE DELA ........................................................................................................... 24

  11.1.3. IZPELJAVA .......................................................................................................................................... 26

  11.1.4. CENA ..................................................................................................................................................... 34

  KAZALO SLIK:

  Slika 1) Levi meni ravnatelja ............................................................................................... 5

  Slika 2) Uvodna stran .......................................................................................................... 6 Slika 3) Video navodila ....................................................................................................... 7

  Slika 4) Katalog programov in prijavnice ............................................................................ 8 Slika 5) Prvi del kataloga programov .................................................................................. 8

  Slika 6) Drugi del kataloga programov ................................................................................ 9 Slika 7) Nabiralnik prijavnic .............................................................................................. 11

  Slika 8) Prvi del nabiralnika prijavnic ............................................................................... 11 Slika 9) Drugi del dosje ..................................................................................................... 12 Slika 10) Tretji del prijavnice .............................................................................................. 12 Slika 11) Šifrant udeležencev .............................................................................................. 14 Slika 12) Matični podatki .................................................................................................... 15

  Slika 13) Iskanje po temah ................................................................................................... 17 Slika 14) Kontakti in povezave ............................................................................................ 18

  Slika 15) Katalog programov/programi in prijavnice .......................................................... 19 Slika 16) Prvi del kataloga programov ................................................................................ 19 Slika 17) Drugi del kataloga programov .............................................................................. 20 Slika 18) Maska vnosa novega programa ............................................................................ 22 Slika 19) Metoda programa ................................................................................................. 24

  Slika 20) Prijavnice .............................................................................................................. 28

 • Stran 4 od 35

  1. PRIJAVA V APLIKACIJO

  Ravnatelji, se v nov portal Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja,

  prijavljajo z digitalnim potrdilom (certifikatom), tako mu ni potrebno vnašati uporabniškega

  imena in gesla.

 • Stran 5 od 35

  2. MENI RAVNATELJA

  Ko se ravnatelj prijavi v aplikacijo se v levem meniju prikažejo naslednje možnosti:

  Slika 1) Levi meni ravnatelja

  Na vrhu je privzeto prikazano aktivno šolsko leto. V tem polju ravnatelj ne more izbirati

  pretekla šolska leta in tudi ne prihajajoče šolsko leto.

  Sledi Uvodna stran, Video navodila, Katalog programov in prijavnice, Nabiralnik prijavnic,

  Seznam zaposlenih, Matični podatki zavoda, Zavodi, Iskanje po temah in Kontakti/povezave.

  Vse naštete opcije so opisane v spodnjih poglavjih po enakem vrstnem redu kot so prikazani

  na meniju.

  Zgoraj nad aktivnim šolskim letom pa je izpisan že zavod prijavljenega ravnatelja. V kolikor

  bi bil prijavljeni ravnatelj, ravnatelj na dveh ali večih zavodih, se mu ponudi izbor zavodov.

 • Stran 6 od 35

  3. UVODNA STRAN

  Uvodna stran je začetna stran aplikacije na kateri je dostopen Katalog programov nadaljnjega

  izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za aktivno šolsko leto.

  Slika 2) Uvodna stran

  V zgornjem delu aplikacije se izpiše naziv prijavljenega ravnatelja, poleg pa je gumb Odjava,

  ki prijavljenega ravnatelja odjavi iz aplikacije. Nad nazivom ravnatelja pa so dostopna

  navodila, katera so pred vami.

  Ob kliku na Katalog se nam odpre katalog programov.

  Na uvodni strani sta dve povezavi:

  - Zbirka katalogov; s pritiskom na to povezavo se spodaj nanizajo objavljeni katalogi šolskih let (v pdf formatu).

  - Obvestila; s pritiskom na to povezavo se odprejo uvodna pojasnila.

 • Stran 7 od 35

  4. VIDEO NAVODILA

  Druga opcija po levem meniju so Video navodila. V tej opciji vidi uporabnik video navodila,

  katera mu olajšajo delo z programom. Ob kliku se odpre nova maska kjer uporabnik lahko

  izbere željen video. S klikom na željen video se odpre uporabnikov privzeti medijski

  predvajalnik in video se začne predvajati.

  Slika 3) Video navodila

 • Stran 8 od 35

  5. KATALOG PROGRAMOV IN PRIJAVNICE

  Druga opcija po levem meniju je Katalog programov in prijavnice. V tej opciji ravnatelj vidi

  obstoječe programe in preko te opcije izvaja prijavo udeležencev njegovega zavoda na

  izobraževanja.

  Slika 4) Katalog programov in prijavnice

  Sama maska/forma oz. obrazec katalog programov je sestavljen iz 2 delov.

  Prvi del predstavlja zgornji del, del namenjen iskanju.

  Slika 5) Prvi del kataloga programov

  V tem delu lahko ravnatelj poišče programe vidi pa programe vseh izvajalcev.

   Išče oz. pregleduje lahko po podatkih za tekoče leto.

   V polju Del naziva programa se lahko vnese le delček naziva