Noelle Berry McCue - Taramul Indragostitilor

 • View
  243

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Noelle Berry McCue - Taramul Indragostitilor

 • 8/10/2019 Noelle Berry McCue - Taramul Indragostitilor

  1/156

  NOELLE BERRY McCUE

  }`rmul

  \ndr`gosti]ilorTraducerea [i adaptarea \n limba romn` de

  CECILIA IONESCU

  ALCRIS

 • 8/10/2019 Noelle Berry McCue - Taramul Indragostitilor

  2/156

  Capitolul 1

  O cea]` groas` [i deas` \[i \ntindea voalul opac pe drumulce ducea la Bay Bridge. Maureen, care ]inea strns volanul

  Volkswagenului s`u, \[i impuse \nc` o dat` s` \ncetineasc`.Radioul difuza o muzic` odihnitoare, dar ea ajunsese la oasemenea stare de nervozitate, \nct nimic nu-i mai puteacalma nelini[tea.

  Avusese impresia c` punctul de percepere a taxei detrecere peste pod nu era foarte departe, dar cea]a se \ngro[aseatt de mult \nct panourile indicatoare de-abia se vedeau.

  Privi prin fereastr`, \ncercnd s` observe conturul bazeimilitare din Oakland, dar totul disp`ruse ca prin farmec.

  Scoase un suspin de u[urare cnd luminile punctului depercepere a taxei clipir` \n fa]a ei, \ntr-un spectacol aproapeireal.

  Maureen [tia c` \n aceast` imensitate pufoas`, no]iunea de

  distan]` era \n[el`toare, dar avea impresia c` mergea de ore

 • 8/10/2019 Noelle Berry McCue - Taramul Indragostitilor

  3/156

  \ntregi. Se opri, \i \ntinse biletul func]ionarului [i plec`imediat f`r` s` remarce privirea admirativ` pe care acesta i-oadres`.

  {i totu[i tn`ra fat` aprecia de obicei acest drum pn` laSan Francisco, mai ales dup` acele frumoase zile de var`. Nupleca niciodat` de acas` \nainte de ora opt seara [i astfelbeneficia de drumuri mai pu]in aglomerate. |n plus, \n acest

  anotimp \n care soarele apunea att de trziu, mergea \nc` pelumin` de zi [i nu avea de ce se teme de angoasele nop]ii.

  Maureen \ncerc` s` se relaxeze [i \[i frec` u[or mu[chiiamor]i]i ai gtului. Mngierea u[oar` [i familiar` a p`ruluipe mn` o lini[ti [i \[i repro[` nervozitatea, f`r` s` \n]eleag`prea bine motivele acestei spaime care o tulburase dintr-o

  dat`.Totu[i era obi[nuit` cu cea]a. Atunci, de ce oare se sim]ise\n pragul unei crize de nervi? Oare nu era dect o fricoas`?Maureen zmbi pentru a-[i face curaj.

  |n dreapta sa, antenele locale de radio str`b`teau princea]` [i avu speran]a c`, mai departe, vizibilitatea va devenimai bun`. O cuprinse brusc o dorin]` nebun` de a vedea

  btlanii zbenguindu-se \n ap`, dar pe o noapte ca aceasta,oceanul nu dezv`luia nici unul din secretele sale [i ea sim]i odezn`dejde aproape copil`reasc`.

  Tn`ra fat` se aplec` [i puse o caset`. Avea nevoie dezgomot, lini[tea din jurul s`u o ap`sa. Era \nsp`imnt`toareaceast` impresie de singur`tate \n cea]`. Trebuia s`-[i

  reg`seasc` sngele rece, s`-[i spun` c` btlanii se jucau \n ap`,

  6 NOELLE BERRY McCUE

 • 8/10/2019 Noelle Berry McCue - Taramul Indragostitilor

  4/156

  c` San Francisco se \ntindea \n fa]a ei cu zgrie-norii\n`l]ndu-se mndri spre cer [i c` oamenii nu disp`ruser`dintr-o dat`. S`-[i spun` c` nu era singur` pe lume!

  Mul]umesc, Doamne! Maureen scoase un oftat deu[urare cnd p`trunse \n tunelul bine luminat care traversaTreasure Island. Treasure Island, unde se desf`[uraseexpozi]ia universal` din 1939, o fascinase \ntotdeauna. Dac` o

  parte a insulei fusese creat` de natur`, cealalt` ie[ise dinminile oamenilor, iar cele dou` se contopeau armonios.

  Ie[ind din tunel, Maureen constat` c` cea]a se risipeatreptat. Putea z`ri acum de-a lungul arm`turii cenu[ii apodului [i \n fa]a ei, desenndu-se contururile \nc` estompateale imobilelor vaste [i moderne ale ora[ului.

  Cel mai \nalt, faimoasa piramid` Transamerica se deta[amai clar, dar vrful disp`ruse \n nori, ca [i cnd se lansasespre infinit. Maureen \[i putea imagina doar, la dreapta sa,Coit Tower, ascuns \n \ntregime \n cea]`, \n timp ce GoldenGate Bridge se profila \n dep`rtare, cordonul s`u lung delumini p`rnd suspendat \n spa]iu prin fire invizibile.

  Tn`ra fat` zmbi la amintirea zilei \n care tat`l ei o

  dusese pe Coit Tower cnd nu era \nc` dect o feti]`.Urcaser` pn` \n vrf [i tat`l s`u o ]inuse ferm, cu bra]ele\ntinse, \n timp ce se aplecaser` pentru a admira panoramace se \ntindea \n fa]a lor.

  Cu ce pasiune \l ascultase cnd \i povestise istoria lui CoitTower [i pe cele ale altor zgrie-nori din ora[! |i r`m`sese

  \ntip`rit \n memorie. El \i descrisese cutremurul de p`mnt

  }~RMUL |NDR~GOSTI}ILOR 7

 • 8/10/2019 Noelle Berry McCue - Taramul Indragostitilor

  5/156

  din 1906 \ntr-o manier` att de vie, c` sim]ise vibra]iile \nbra]ele sale. Aproape c` putuse vedea limbile de foc pe pere]i;[i se \nfiorase \nc` de mndrie la amintirea faptelor eroice alecelor care se luptaser` cu focul care distrugea ora[ul. Maitrziu, Coit Tower fusese construit \n omagiul curajului decare d`duser` dovad` pompierii.

  Maureen coti spre Brodway [i, \n timp ce efectua virajul,

  arunc` o privire spre Bay Bridge. I se p`ru mai aproape dedrum dect de obicei [i structurile sale masive erau aproapeascunse \n spatele v`lului gros [i persistent de cea]`.

  Maureen oft`. Chiar [i celebrul restaurant Simbad i sep`rea murdar [i trist! Nu va mai ajunge niciodat`!

  Recunoscu u[urat` Centrul Comer]ului Mondial [i-l salut`

  cu mna. El reprezenta dovada c` va vedea pn` la urm` acestinterminabil drum \ncheindu-se. Acceler` [i dep`[i curapiditate vechiul imobil din piatr` cenu[ie.

  Se \ndrept` a[adar spre parcajul rezervat personaluluicabaretului [i opri ma[ina. Ie[i \n sfr[it, inspirnd cudeosebit` pl`cere aerul proasp`t ce venea dinspre ocean.

  P`rul lung, negru, \i flutura \n jurul ovalului delicat al fe]ei cutent` trandafirie.

  Tn`ra p`[i sub lumini, cu un u[or zmbet pe buze, pecare [i-l \ndep`rt` imediat la vederea unui necunoscut care\nainta spre ea. Expresia rece [i distant` pe care o imprim`chipului s`u \l descuraj` f`r` \ndoial` pe acesta, deoarece

  tr`s`turile i se \n`sprir` [i o dep`[i rapid. Maureen fu u[urat`.

  8 NOELLE BERRY McCUE

 • 8/10/2019 Noelle Berry McCue - Taramul Indragostitilor

  6/156

  Trebuia deseori s` resping` avansurile unor anumi]i clien]i [inu putea risca s` fie urm`rit` de un str`in pe strad` pn` la Grady.

  Ajunse \n cele din urm` \n fa]a cabaretului, \mpinse u[agrea de stejar [i p`trunse \n`untru, sub lumina difuz`.Maureen evita intr`rile principale pentru a se \ndrepta sprelocurile rezervate arti[tilor. Se g`si \n fa]a unei u[i de ungalben str`lucitor pe care fusese fixat` o stea ce str`lucea cu

  mii de sclipiri.Tn`ra fat` scutur` din cap rznd. |mp`r]ea aceast` mic`

  \nc`pere cu prietena sa Gaye; erau cele dou` vedete alecabaretului [i to]i adorau s` le fac` mici farse care le f`ceau s`rd` din toat` inima. Maureen intr` \n cabin`, gndindu-se cuduio[ie la Grady. Avea \ntr-adev`r o inim` de aur [i era o

  bucurie s` lucrezi pentru el. Hello Gaye, \mi pare r`u c` am \ntrziat. Privi cu p`rerede r`u spre blonda frumoas` care \i zmbi prin oglind`.

  Nu face nimic, inimioar`, am putut s` te \nlocuiesc. Ia loc[i relaxeaz`-te, ai tot timpul.

  Gaye, e[ti un \nger! Ce m-a[ face f`r` tine? Grady erafurios pe mine?

  Grady? Vrei s` glume[ti, f`r` \ndoial`! {tii prea bine c`este capabil s` urle dup` noi ca un nebun, dar niciodat` dup`mica sa Maurie, \i replic` ea cu umor. {i la ce i-ar folosi?

  La nimic, este adev`rat. Am \ntrziat din cauza ce]ii.Maureen se a[ez` la m`su]a sa de toalet`, al`turi de Gaye [i

  \ncepu s` se machieze. |n timp ce-[i aplica un fond de ten, z`ri

  \n oglind` expresia decep]ionat` a prietenei sale.

  }~RMUL |NDR~GOSTI}ILOR 9

 • 8/10/2019 Noelle Berry McCue - Taramul Indragostitilor

  7/156

  Ce este cu tine, Gaye? pari ab`tut`. Probleme cu Harry? Oh, el!... F`cu o mutr` dezolat` [i nefericit`. Haide Gaye, nu uita c` e[ti nebun` dup` b`trnul t`u

  Harry o ironiz` Maureen cu dr`g`l`[enie. Mizerabilul! De ce trebuia oare s` m` \ndr`gostesc de un

  b`rbat care n-are inteligen]a de a recunoa[te numeroaselemele calit`]i? Nu \n]eleg.

  Gaye se avnt` \ntr-o lung` discu]ie, iar torentul cuvintelorsale se \nvrtea \n mod pl`cut \n jurul Maurenei f`r` ca ea s`fie cu adev`rat con[tient` de ele.

  |[i contur` cu negru ochii de culoare \nchis`, dejasomnoro[i [i aplicndu-[i rimelul pe genele lungi, m`t`soase,se bucur` c` erau \n mod natural att de dese. N-ar fi putut

  suferi s` r`mn` machiat` toat` ziua, cum f`ceau unele dinprietenele sale.Cnd nu lucra, de-abia se farda [i considera c` pielea sa

  p`rea mai curat` [i mai s`n`toas` f`r` nici un artificiu. Mama saavusese f`r` \ndoial` dreptate cnd \i atr`sese aten]ia \mpotrivapericolului fardatului de care abuzau prietenele ei la vrstaadolescen]ei. Unele dintre ele erau deja ridate, \n timp ce

  pielea sa era proasp`t` [i catifelat` ca o petal` de trandafir.Punnd la loc trusa de machiaj, Maureen \[i privi prietena

  \ngrijorat` [i ciuli urechea, atent` la nenorocirile b`trnului [idragului Grady. De[i se a[teptase, ceea ce-i spunea Gaye omi[ca profund. Bietul Grady! El care era \ndr`gostit de SanFrancisco! Aici tr`ise toat` via]a [i muncise doar pentru reu[ita

  cabaretului.

  10 NOELLE BERRY McCUE

 • 8/10/2019 Noelle Berry McCue - Taramul Indragostitilor

  8/156

  Maureen se sim]ea \ngrozitor de trist` pentru el, dar [i maimult pentru Grace, so]ia sa. |n ultimii ani, crizele de astm aletinerei femei deveniser` tot mai violente, \n pofida tuturortratamentelor pe care i le d`duser` cei mai eminen]ispeciali[ti.

  Era sigur acum c` nu-[i va putea reveni niciodat` \n acestclimat [i cuplul luase cu greu hot`rrea s` p`r`seasc` locuin]a

  pe care o iubeau att de mult. Coco]at` pe o colin`, ea ofereao vedere magnific` asupra golfului San Francisco, att de draginimii lor. Maureen [tia c` Grady va suporta cu greu aceast`schimbare. Dar era singurul mod de a salva s`n`tatea luiGr