of 1 /1
Polži po francosko Koliko stane porcija slastnih polžev po francosko? New York, Les Halles – 6,9 evra Moskva, Žan-Žak – 9,5 evra London, L'escargot – 11,3 evra Pariz, Le Zimmer – 12,2 evra Zavrtače, Polževo – 8 evrov n Človeštvo bi moralo ustvarjanje kuharskih nožev prepustiti Ja- poncem. Tem potrpežljivim prebivalcem našega planeta, ki si za vsak kos plemenitega jekla vzamejo prav toliko časa, kolikor ga potrebujejo. In pri podjetju Nipponblades lahko kladiva v roke pri- mejo le najbolj izurjeni kovači, vsak napačen udarec po rezilu pa pomeni, da bo moralo iti nazaj v peč na 1400 stopinj Celzija. Moj- stri udrihajo po njem v temi zato, da vidijo barvo razbeljenega je- kla, ko nož dobi končno obliko, pa ga čaka še 30 korakov ostre- nja, loščenja in korekcij. Posamezni noži imajo imena, kot so santoku, nakiri in yanagiba (od 165 do 230 evrov), ki hrani nemu- doma poženejo strah v kosti. (T. K.) Ninjanoži www.nipponblades.com www.magimix.fr n Imate zjutraj težave in namesto slastnega hrustljavega to- plega kruha iz opekača dobite zogleneli ostanek iverne plo- šče? Potem je mogoče prav, da premislite o nakupu takšne- ga, pri katerem boste lahko kruhke opazovali med termično obdelavo. Osemstopenjski opekač vision (250 evrov) fran- coskega podjetja Magimix vam omogoča tudi to, da nasilje nad rezinami kruha prekinete v trenutku, ko se vam skorjica zdi dovolj hrustljava. (T. K.) Prozorna peka www.the-sbox.com 32 APRIL 2012 MAGNET QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ FOTO Shutterstock, promocijske fotografije Skrito na vidnem n Britanski oblikovalci projekta s-box, ki so leta 2010 prejeli celo nagrado FIRA za inovacijske podvige, so prvič za širši trg pred- stavili večnamenski predalnik s-box, ki je nadgradnja njihovega originalnega predalnika za nože. Ideja je, da se pri kuhinjskem pultu izkoristi neviden in neuporaben prostor, ki zeva pod površi- no pulta. Tjakaj se namreč po uporabi skrije novi s-box, ki ga na plan prikličete le z rahlim pritiskom. Unikatna zasnova omogoča, da s-box namesto zgolj nožev zdaj hrani številne druge stvari: lahko je obešalnik za ključe, lahko je notri nameščena majhna te- levizija ali nosilec za ipod z zvočniki, morda bi to lahko bila vaša omarica za začimbe, možna pa je tudi namestitev električnega razdelilnika z vhodom za USB. (D. H.) QQQQ 032-033 Gastro dvostranski.indd 32 2/29/12 11:37 AM

Ninjanoži - WordPress.com€¦ · Polži po francosko Koliko stane porcija slastnih polžev po francosko? New York, Les Halles – 6,9 evra Moskva, Žan-Žak – 9,5 evra London,

  • Author
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ninjanoži - WordPress.com€¦ · Polži po francosko Koliko stane porcija slastnih polžev po...

Page 1: Ninjanoži - WordPress.com€¦ · Polži po francosko Koliko stane porcija slastnih polžev po francosko? New York, Les Halles – 6,9 evra Moskva, Žan-Žak – 9,5 evra London,

Pol!i po francoskoKoliko stane porcija slastnih pol!ev po francosko?

New York, Les Halles – 6,9 evraMoskva, !an-!ak – 9,5 evra

London, L'escargot – 11,3 evraPariz, Le Zimmer – 12,2 evraZavrta"e, Pol#evo – 8 evrov

n $love%tvo bi moralo ustvarjanje kuharskih no#ev prepustiti Ja-poncem. Tem potrpe#ljivim prebivalcem na%ega planeta, ki si za vsak kos plemenitega jekla vzamejo prav toliko "asa, kolikor ga potrebujejo. In pri podjetju Nipponblades lahko kladiva v roke pri-mejo le najbolj izurjeni kova"i, vsak napa"en udarec po rezilu pa pomeni, da bo moralo iti nazaj v pe" na 1400 stopinj Celzija. Moj-stri udrihajo po njem v temi zato, da vidijo barvo razbeljenega je-kla, ko no# dobi kon"no obliko, pa ga "aka %e 30 korakov ostre-nja, lo%"enja in korekcij. Posamezni no#i imajo imena, kot so santoku, nakiri in yanagiba (od 165 do 230 evrov), ki hrani nemu-doma po#enejo strah v kosti. (T. K.)

Ninjano!i

www.nipponblades.com

www.magimix.fr

n Imate zjutraj te#ave in namesto slastnega hrustljavega to-plega kruha iz opeka"a dobite zogleneli ostanek iverne plo-%"e? Potem je mogo"e prav, da premislite o nakupu tak%ne-ga, pri katerem boste lahko kruhke opazovali med termi"no obdelavo. Osemstopenjski opeka" vision (250 evrov) fran-coskega podjetja Magimix vam omogo"a tudi to, da nasilje nad rezinami kruha prekinete v trenutku, ko se vam skorjica zdi dovolj hrustljava. (T. K.)

Prozorna peka

www.the-sbox.com

32 APRIL 2012

MAGNETFOTO Shutterstock, promocijske fotografije

Skrito na vidnemn Britanski oblikovalci projekta s-box, ki so leta 2010 prejeli celo nagrado FIRA za inovacijske podvige, so prvi" za %ir%i trg pred-stavili ve"namenski predalnik s-box, ki je nadgradnja njihovega originalnega predalnika za no#e. Ideja je, da se pri kuhinjskem pultu izkoristi neviden in neuporaben prostor, ki zeva pod povr%i-no pulta. Tjakaj se namre" po uporabi skrije novi s-box, ki ga na plan prikli"ete le z rahlim pritiskom. Unikatna zasnova omogo"a, da s-box namesto zgolj no#ev zdaj hrani %tevilne druge stvari: lahko je obe%alnik za klju"e, lahko je notri name%"ena majhna te-levizija ali nosilec za ipod z zvo"niki, morda bi to lahko bila va%a omarica za za"imbe, mo#na pa je tudi namestitev elektri"nega razdelilnika z vhodom za USB. (D. H.)

032-033 Gastro dvostranski.indd 32 2/29/12 11:37 AM