of 21/21
NHẬP MÔN TIN HỌC Ths Trương Vĩnh Hảo TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP

NHẬP MÔN TIN HỌC

  • View
    52

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐỒNG THÁP. NHẬP MÔN TIN HỌC. Ths Trương Vĩnh Hảo. Phần 1: TIN HỌC CĂN BẢN. CHƯƠNG 4: DỊCH VỤ INTERNET TRƯƠNG VĨNH HẢO. 1. 2. 4. TỔNG QUAN VỀ DV ADSL. THIẾT BỊ. ƯU – KHUYẾT ĐIỂM. 3. MÔ HÌNH. Nội dung. Tổng quan về dịch vụ ADSL. - PowerPoint PPT Presentation

Text of NHẬP MÔN TIN HỌC

PowerPoint TemplateL o g o
CHNG 4:
1
Công ngh ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
Là ng thuê bao s bt i xng, ây là công ngh bng rng (broadband) cho phép truy nhp Internet tc cao và mng thông tin s liu bng cách s dng ng dây in thoi sn có (cáp ng).
Download > Upload
Thai
ADSL
10Khz
Modem
Chc nng ca modem ADSL
MOdulator/DEModulator: Là b iu bin và gii iu bin, dùng chuyn i tín hiu s t máy tính thành tín hiu analog có th truyn trên ng in thai và ngc li
00100110010
Modem qua giao din USB
Modem qua giao din PCI
L o g o
L o g o
L o g o
L o g o
L o g o
L o g o
L o g o
L o g o
Tc kt ni gp nhiu ln (gp 40 ln)
Vn s dng in thoi khi truy nhp mng
Không tính tin in thoi
Không tính tin thi gian truy cp
L o g o
L o g o
Siêu th trc tuyn
Qung cáo
Chia s thông tin
L o g o
Nhc im
Không phù hp vi khách hàng có nhu cu a nhiu thông tin lên mng
Không phù hp vi khách hàng có nhu cu t thit lp các dch v ca Internet nh h thng mail, h thng thông tin trang web…
L o g o