Click here to load reader

Neformalna znanja kot tržna priložnost (Projekt Munus 2)

 • View
  39

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Neformalna znanja kot tržna priložnost (Projekt Munus 2). Tanja Verhovnik Verus d.o.o. Namen raziskave. Ugotoviti: ali in v kolikšni meri podjetja upoštevajo neformalna znanja, kakšen je proces priznavanja neformalnih znanj, - PowerPoint PPT Presentation

Text of Neformalna znanja kot tržna priložnost (Projekt Munus 2)

 • Neformalna znanja kot trna prilonost (Projekt Munus 2)Tanja Verhovnik Verus d.o.o.

 • Namen raziskaveUgotoviti:

  ali in v kolikni meri podjetja upotevajo neformalna znanja,kaken je proces priznavanja neformalnih znanj,kakne modele za priznavanje neformalnih znanj uporabljajo podjetja,vzorce dokumentacije/obrazcev za priznavanje neformalnih znanj.

 • Vzorec anketni vpraalnik z 18 vpraanji poslan 1.157 podjetjem po vsej Sloveniji vpraalnike vrnili 202 podjetji > 17,4 % odziv v vzorcu najve srednje velikih podjetij

  Grafikon2

  0.07

  0.69

  0.24

  Velikost podjetja

  Vpras1

  Ali upotevate neformalna znanja pri razvoju kadrov?

  FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentDA92.5

  ValidDA18591.584158415892.592.5NE7.5

  NE157.42574257437.5100

  Total20099.0099009901100

  Missing920.9900990099

  Total202100

  Vpras1

  Ali upotevate neformalna znanja pri razvoju kadrov?

  7,5 %

  92,5 %

  Vpras2

  Ali vplivajo neformalna znanja na odloitve o zaposlitvi doloene osebe v aem podjetju?

  FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

  ValidDA17888.118811881296.796.7391304348

  NE62.97029702973.3100

  Total18491.0891089109100

  Missing9188.9108910891

  Total202100

  DA96.7

  NE3.3

  Vpras2

  Ali vplivajo neformalna znanja na odloitve o zaposlitvi doloene osebe v vaem podjetju?

  96,7 %

  3,3 %

  Vpras3

  Kako preverite ustreznost neformalnih znanj preden osebo zaposlite?

  Group $v3_prev

  Pct of Pct of

  Category label Code Count Responses Cases

  testna naloga 1 46 10,8 24,7

  certifikati 2 81 19,1 43,5

  poskusno delo 3 152 35,8 81,7

  priporoilo prejnjega delodajalca 4 69 16,2 37,1

  potrdilo o doseenih rezultatih 5 60 14,1 32,3

  drugo 6 17 4,0 9,1

  ------- ----- -----

  Total responses 425 100,0 228,5

  16 missing cases; 186 valid cases

  Abbreviated Extended

  Name Name

  $v3_prev $v3_preverjanje_znanj

  testna naloga24.70%

  certifikati43.50%

  poskusno delo81.70%

  priporoilo prejnjega delodajalca37.10%

  potrdilo o doseenih rezultatih32.30%

  drugo9.10%

  Vpras3

  Kako preverite ustreznost neformalnih znanj preden osebo zaposlite?

  Vpraso4

  Vpras5

  Group $V5_name Za kakne namene uporabljate

  Pct of Pct of

  Category label Code Count Responses Cases

  za ugotavljanje manjkajoih znanj 1 41 22,3 39,0

  za ugotavljanje namestitev na ustrezno d 2 75 40,8 71,4

  za napredovanje 3 41 22,3 39,0

  drugo 4 27 14,7 25,7

  ------- ----- -----

  Total responses 184 100,0 175,2

  97 missing cases; 105 valid cases

  Abbreviated Extended

  Name Name

  $V5_name $V5_namen_obrazca

  Za kakne namene uporabljate taken obrazec?

  za ugotavljanje manjkajoih znanj39%

  za ugotavljanje namestitev na ustrezno delovno mesto71.40%

  za napredovanje39%

  drugo25.70%

  Vpras5

  Za kakne namene uporabljate taken obrazec?

  39 %

  71,4 %

  39 %

  25,7 %

  Vpraso6

  Vpras7

  Ali v prihodnje nartujete upotevanje neformalnih znanj pri razvoju kadrov v podjetju?

  FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

  ValidDA6230.693069306971.264367816171.2643678161

  NE2512.376237623828.7356321839100

  Total8743.0693069307100

  Missing911556.9306930693

  Total202100

  DA71.30%

  NE28.70%

  Vpras7

  Ali v prihodnje nartujete upotevanje neformalnih znanj pri razvoju kadrov v podjetju?

  71,3 %

  28,7 %

  Vpras8

  Ali v podjetju oblikujete nart usposabljanja za zaposlene?

  Ali v podjetju oblikujete nart usposabljanja za zaposlene?

  FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

  ValidDA14772.772277227775.773195876375.7731958763

  NE4723.267326732724.2268041237100

  Total19496.0396039604100

  Missing973.4653465347

  System10.495049505

  Total83.9603960396

  Total202100

  DA75.80%

  NE24.20%

  Vpras8

  Ali v podjetju oblikujete nart usposabljanja za zaposlene?

  24,2 %

  75,8 %

  Vpras9

  Group $v9_vzvo

  Pct of Pct of

  Category label Code Count Responses Cases

  na podlagi spemljanja kompetenc 1 59 14,9 34,9

  na podlagi zahtev razvojnih procesov 2 123 31,1 72,8

  na podlagi zahtev trga (kupcev) 3 104 26,3 61,5

  na podlagi elj posameznika 4 92 23,3 54,4

  drugo 5 16 4,1 9,5

  6 1 ,3 ,6

  ------- ----- -----

  Total responses 395 100,0 233,7

  33 missing cases; 169 valid cases

  Na podlagi esa oblikujete nart usposabljanja?

  spremljanja kompetenc34.90%

  zahtev razvojnih procesov72.80%

  zahtev trga (kupcev)61.50%

  elje posamezika54.40%

  drugo9.50%

  Vpras9

  Na podlagi esa oblikujete nart usposabljanja?

  9,5 %

  54,4 %

  61,5 %

  72,8 %

  34,9 %

  Vpras10

  Group $v10_izv

  Pct of Pct of

  Category label Code Count Responses Casesnajem zunanjih storkovnjakov77.90%

  vkljuevanje v obstojee programe za usposabljanje odraslih39.70%

  najem zunanjih strokovnjakov za individu 1 155 37,9 77,9lastni kader, ki pozna podroje dela82.40%

  vkljuevanje v obstojee programe za usp 2 79 19,3 39,7drugo5.50%

  lastni kader, ki pozna podroje dela 3 164 40,1 82,4

  drugo 4 11 2,7 5,5

  ------- ----- -----

  Total responses 409 100,0 205,5

  3 missing cases; 199 valid cases

  Abbreviated Extended

  Name Name

  $v10_izv $v10_izvajanje

  Vpras10

  Kako izvajate interna izobraevanja in usposabljanja?

  5,5 %

  82,4 %

  39,7 %

  77,9 %

  Vpras11

  Ali za vsakega zaposlenega v proizvodnji vodite evidenco, katere delovne operacije obvladuje in kako dobro jih obvladuje?

  FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

  ValidDA5527.227722772327.918781725927.9187817259

  NE8642.574257425743.65482233571.5736040609

  storitveno podjetje5627.722772277228.4263959391100

  Total19797.5247524752100

  Missing941.9801980198

  System10.495049505

  Total52.4752475248

  Total202100

  DA27.90%

  NE43.70%

  smo storitveno podjetje28.40%

  Vpras11

  Ali za vsakega zaposlenega v proizvodnji vodite evidenco, katere delovne operacije obvladuje in kako dobro jih obvladuje?

  28,4 %

  43,7%

  27,9 %

  Vpras012

  Vpras13

  Ali imate opredeljene splone (vedenjeske) kompetence, ki naj bi jih imel posameznik?

  DA44.10%

  FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentNE55.90%

  ValidDA7838.613861386144.067796610244.0677966102

  NE9949.009900990155.9322033898100

  Total17787.6237623762100

  Missing92512.3762376238

  Total202100

  Ali imate opredeljene posebne (delovne) kompetence?

  FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

  ValidDA6934.158415841672.631578947472.6315789474

  NE2612.871287128727.3684210526100

  Total9547.0297029703100

  Missing910752.9702970297

  Total202100

  DA72.63%

  NE27.37%

  Vpras13

  Ali imate opredeljene splone (vedenjske) kompetence, ki naj bi jih imel posameznik?

  Vpras14

  Ali imate opredeljene posebne (delovne) kompetence, ki naj bi jih imel posameznik?

  VprasO15

  Ali imate razvit model, merila in metode za ugotavljanje in za preverjanje kompetenc vaih zaposlenih?

  FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentDA26.80%

  ValidDA2612.871287128726.804123711326.8041237113NE73.20%

  NE7135.148514851573.1958762887100

  Total9748.0198019802100

  Missing910551.9801980198

  Total202100

  VprasO15

  Ali imate razvit model, merila za ugotavljanje in za preverjanje kompetenc vaih zaposlenih?

  VprasO16

  Vpras17

  leto ustanovitve

  Kako spremljate kompetence zaposlenih?

  Group $V17 spremljanje kompetenc

  Pct of Pct ofletni razgovori68.90%

  Category label Code Count Responses Casesvpraalniki23.30%

  testno preverjanje15.60%

  letni razgovori 1 62 48,1 68,9drugo35.60%

  vpraalniki 2 21 16,3 23,3

  testno preverjanje 3 14 10,9 15,6

  drugo 4 32 24,8 35,6

  leto ustanovitve

  Kako spremljate kompetence zaposlenih?

  stevilo zaposlenih

  NMinimumMaximumMeanStd. Deviation

  Leto ustanovitve186180520071978.462365591428.8509905736

  Valid N (listwise)186

  velikost podjetja

  Descriptive Statistics

  NMinimumMaximumMeanStd. Deviation

  tevilo zaposlenih1961812737321.3775510204990.9215758801

  Valid N (listwise)196

  FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent

  Validmajhno146.930693069377

  srednje13868.