Muskuloskeletal Fysioterapi 2009 - 3 (pdf)

 • View
  222

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Muskuloskeletal Fysioterapi 2009 - 3 (pdf)

 • Muskuloskeletal Fysioterapi august 2009/03

  1

  Muskuloskeletalfysioterapi /3

  www.Muskuloskeletal.dk

  MedleMsBlad For Muskuloskeletale Fysioterapeuter i daNMark

  2. rgaNgaugust 2009

  En systematisk tilgang til klinisk rsonnering sikrer, at fysioterapeuten er bevidst om baggrun-den for sine kliniske valg. Det giver fysioterapeu-ten mulighed for at evaluere, justere og revidere sine kliniske valg, hvilket er med til at kvalitets-sikre behandlingen. En stringent tilgang til den kliniske rsonnering er forudstningen for en god journalfring og dokumentation af det klini-ske arbejde. P denne baggrund valgte kvalitets-udviklingsudvalget i Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi sidste r at stte fokus p den kliniske rsonnering. Mlet var gennem et litteraturstudie at udarbejde anbefalinger for fysioterapeuters kliniske rson-nering. P baggrund af rapporten blev der i Fysiotera-peuten nr. 11 2009 publiceret en artikel, som opsummerer projektet Fra tanker til handling

  vejen til en klinisk beslutning. Ligeledes blev en case rapport af Anders Skov Hansen bragt i kort artikelform i samme blad, Klinisk Rson-nering i Praksis. Casen omhandler undersgel-se og behadnling af en patient med skulder-symptomer, og er skrevet p baggrund af en case rapport lavet i.f.m. uddannelsen i muskuloskele-tal fysioterapi.

  spor i den kliniske rsonneringEn hovedkonklusion er, at fysioterapeuter r-sonnerer i flere spor. Srligt fremhves sporene diagnostisk rsonnering og narrativ rsonne-ring. Sammenlagt bidrager disse rsonnerings-spor til et tredje spor, som omhandler diverse behandlings- og hndteringsovervejelser (se mo-del nste side).

  Fortsttes

  kliniskrsonneringrapportogworkshopsilandetprojekt om klinisk rsonnering i muskuloskeletal fysioterapi er netop afsluttet; det er an-den del-projekt under kvalitetsudvilkingsprojektet indenfor muskuloskeletal fysioterapi.det er Hans kromann knudsen, kristoffer davey dalsgaard og inge ris Hansen (projekt-tovholder), som har udarbejdet rapporten

  af Martin B. Josefsen, Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT mbj@rygfys.dk

  Muskuloskeletal Fysioterapi er et speciale i fysioterapi, som omhandler diagnostik, forebyggelse og behandling af lidelser i ryg og bevgeapparat.Danske FysioterapeutersFagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi

  Uddanner Afholder kurser Indhenter, implementerer

  og formidler viden Kvalitetsudvikler Akkrediterer og kvalitetssikrer Er Danmarks medlems

  organisation (MO) af det internationale forbund IFOMPT under WCPT

  iNDHolDForteGNelse1 Klinisk Rsonnering

  Rapport og workshops i landet

  3 Beretning fra Nordisk MT/MM Kongres i Gteborg

  5 IFOMT mde i Gteborg beretning

  7 Hovedpinetemadag8 Uddannelse og Kurser8 Events

  MuliG Fejl veD kursustilMelDiNG oNliNeved overgangen til ny hjem-meside kan der have vret problemer med registrering af kursustilmeldinger i august mned. kontakt venligst kursusarrangr ved tvivl. ls mere side 3.

 • Muskuloskeletal Fysioterapi august 2009/03

  2

  lederVeloverstet Nordisk Mt /MM kongres i gteborgDet var en varm, solrig og faglig spndende op-levelse at deltage p Nordisk MT / MM kongres i Gteborg. Den svenske MT organisation havde gjort et stort stykke arbejde for at stable tre fyl-dige fagdage op til randen med internationale foredragsholdere. Dertil bidrog den svenske ma-nuel medicin faggruppe og IFOMT ECE (Edu-cational Committee Europe).

  kongressen til danmark nste gangKongressen afholdes p skift i de nordiske lande. Nste gang bliver kongressen afholdt i Danmark. Det bliver sandsynligvis slutningen af 2011. DFFMF trkker allerede i r i arbejdstjet for at planlgge en begivenhed af denne art. Flg med p vores eventkalender og gld dig til den kom-mende kongres om et par r.

  Nordisk kontakt kommittNordisk Kontakt Kommitt er et samarbejde mellem de nordiske muskuloskeletale/manuelle fysioterapi- og medicinske faggrupper. Der har

  bl.a. gennem IFOMT-medlemslandene vret en god kommunikation mellem de danske, norske, finske og svenske MT-grupper. I Danmark har vi ligeledes tradition for et godt samarbejde med DSMM. Undertegnede er fra i r formand for Nordisk Kontakt Kommitt, og opgaven bliver i de kommende r at understtte et aktivt funge-rende netvrk mellem alle de nordiske landes organisationer med tttere kontakt til de ma-nuel medicinske selskaber og som noget nyt den Islandske MT-gruppe.

  Fyraftensmder og temadagNu starter fyraftensmderne rundt omkring i landet med klinisk rsonnering p dagsordenen. Det er her du fr chancen for at opdatere din vi-den i dit nrmilj p en ambassadrklinik. Ls mere her i bladet, hvor du ogs kan se opslaget for den kommende temadag om hovedpine i r-hus.

  God lsning og p gensyn,Martin B. Josefsen

  Fortsat

  reDaktioNeNMartin B. josefsen, redaktr (ansv.). Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT, mbj@rygfys.dk.jeppe thue andersen, faglig medredaktr. Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, MaMT.arne elkjr, PR. Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT.

  aNNoNceiNForMatioNSe web eller mail til mbj@rygfys.dk

  BlaDet MF oNliNewww.muskuloskeletal.dk/fagblad

  ISSN tryk: 19029977 ISSN web: 19029985

  Mt-Nyt (oNliNe NyHeDer)www.muskuloskeletal.dk (Fag og forskning / MTNyt)

  Hans kromann knudsenSpecialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, DipMT, MScR

  inge risSpecialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, MScR

  kristoffer Davey DalsgaardFysioterapeut, ExamMT

  BaG projektet

 • Muskuloskeletal Fysioterapi august 2009/03

  3

  HeNt artikler oG rapporter oM kliNisk rsoNNeriNG oNliNeP www.muskuloskeletal.dk vil du kunne hente artiklerne fra Fysioterapeuten samt Rapporten om Klinisk Rsonnering og Case Rapporten af Anders Skov Hansen.

  overGaNG til Ny HjeMMesiDeSom en del af fysio.dk's overflytning til ny server og layout flger DFFMF trop. Det giver andre og nye muligheder bl.a. for informationsudvekslinger.

  I den forbindelse vil vi gerne gre opmrksom p mulig fejl ved kursustilmelding (manglende registrering) primrt startmedio august mned.

  Kontakt venligst Inger Skjrbk hvis du nsker bekrftelse eller er i tvivl ingerskj@post10.tele.dk.

  P gensyn p ny hjemmeside.

  ragnar Faleij blev p kongressen hyldet som afgende MTformand for sit store arbejde med MT i Sverige.

  8 hypotesekategorierI indsamlingen og bearbejdningen af oplysninger i rsonneringsprocessen arbejder fysioterapeuter med 8 hypotesekategorier.1. Aktivitet og deltagelse2. Patientens perspektiv p egen situation3. Vvsheling og smertemekanismer4. Involverede symptomgivende strukturer og

  funktionsndringer5. Vedligeholdende og prdisponerende faktorer6. Srlige hensyn og kontraindikationer7. Hndtering og behandling8. Prognose

  Fyraftensmder p ambassadr-klinikker i landetDer planlgges workshops p klinikker rundt omkring i landet. Her er ambassadrklinikkerne behjlpelige med at skabe arrangementerne, og du kan derfor kontakte en ambassadrklinik for at hre hvornr workshoppen kommer til dit omrde. Ls mere p www.muskuloskeletal.dk/information (Vlg Ambassadrer). Du kan ogs kontakte ambassadrtovholder Henrik Bach h.m@tdcadsl.dk eller Kristoffer Davey Dalsgaard for at hre mere kristoffer@ superfys.dk .

  plaNlaGte FyraFteNsMDer MeDio auGust 2009:Kontakt Henrik Bach (Ambassadr tovholder) p h.m@tdcadsl.dk for at hre om arrangementer i dit omrde eller kontakt Kristoffer D. Dalsgaard p kristoffer@superfys.dk for at hre mere om workshoppens indhold.

  Svenske Birgitta Widerstrm, PT, MSc, Certi-fied Specialist Orthopaedic Manipulative Thera-py fremlagde undersgelse med titlen Inter-te-ster reliability of a proposed treatment-based classification algorithm for patients with low back pain. Mlet var at opstte en behandlingsrettet al-goritme som kan vre et klinisk vrktj for fy-sioterapeuter. Modellen skal klassificere Low Back Pain (LBP) patienter i fire behandlingstil-tag:1. Smertemodulering med det forml at smerte

  lindre.2. Stabilitetstrning med det forml at forbedre

  dynamisk stabilitet.3. Mobilisering med det forml at normalisere

  bevgelighed.4. Generel trning med det forml at forbedre

  kropsbevidsthed, styrke, bevgelighed og kon-dition.

  De muskuloskeletale fysioterapeuter som un-dersgte patienterne (n=64) med LBP gjorde det uafhngigt af hinanden og efter en kort intro-duktion til metoden. Patienterne havde gennem-snitligt haft LBP i 12 uger. Der blev optaget anamnese, brugt sprgeskemaer til den patient-rapporterede gene samt testet aktivt og passivt. I undersgelsen var der en overensstemmelse p 78 % mellem de fysioterapeuter (Kappa vrdi 0,72 = god). Der var 68 % overensstemmelse om et bestemt bevgemnster var til stede (Kappa vrdi 0,38). Der var 92 % overensstemmelse (Kappa vrdi 0,84 = meget godt) p neurologiske tegn. Birgitta Widerstrm konkluderer at mu-skuloskeletale fysioterapeuter med klinisk erfaring med hurtigt introduktion til klassifikationsmo-dellen kan bruge modellen. Selvom nogle elemen-ter kan forbedres siger forfatteren dog at klassifi-kationsmodellen kan vre klinisk interessant for fysioterapeuter i den primre sundhedssektor.

  NordiskMt/MMkongresiGteborg29.-31.maj2009Mange spndende indlg som reprsenterede en bred vifte af muskuloskeletal fysio-terapi udvalgte referater. Fuldt program kan ses p www.omtsweden.se (events). inter-tester reliability of a proposed treatment-based classification algorithm for pa-tients with low back pain.

  af inger Madsen, Muskuloskeletal Fysioterapeut, DipMT

 • Muskuloskeletal Fysioterapi august 2009/03

  4

  Roger Kerry var en oplftende god taler og pr-senterede p hjt plan og med humoristiske ind-slag opdaterede tilgange til vurdering af vasku-lre komplikationer i nakken. Nogle af hovedbudskaberne fra hans egne samt engelske guidelines (MACP) gr p, at vi som det frste skal vre opmrksom

Recommended

View more >