Click here to load reader

MMOONNTTEERR ZZAABBUUDDOOWWYY II RROOBBÓÓTT ... · PDF file posługiwanie się dokumentacją techniczną, wykonywanie szkiców roboczych dobieranie materiałów, sprzętu i urządzeń

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MMOONNTTEERR ZZAABBUUDDOOWWYY II RROOBBÓÓTT ... · PDF file posługiwanie się...

 • MMMOOONNNTTTEEERRR ZZZAAABBBUUUDDDOOO

  WWWYYYKKKOOOŃŃŃCCCZZZEEENNNIIIOOOWWWYY

  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

  który umożliwia podjęcie pracy na rynku lokalnym, krajowy

  zagranicznych. Absolwent tego zawodu, to fachowiec w dziedzinie

  wykończeniowych, to wykwalifikowany robotnik łączący wiedzę teoretyczną z praktyką.

  Jest to zawód bardzo poszukiwany przez pracodawców i prywatnych zleceniodawców,

  zwłaszcza dziś w dobie deficytu

  budowlanej.

  Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

   Kwalifikacja 1:

  BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

  Sylwetka absolwenta

  Absolwent kończący szkołę w zawodzie

  w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania następujących czynności:

   posługiwanie się dokumentacją techniczną, wykonywanie szkiców roboczych

   dobieranie materiałów, sprzętu i urządzeń do wykonywania

  wykończeniowych,

   dobieranie odpowiednich technik wykonania prac wykończeniowych

   wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót budowlanych

   wykonywanie prac przygotowawczych związanych z naprawą i przygotowaniem

  podłoża pod prace malarskie,

   przeprowadzanie kontroli jakości i oceny wykonania robót budowlano

  wykończeniowych,

   prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z budownictwem

  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwi

  zatrudnienie w:

   przedsiębiorstwach budowlanych i firmach prywatnych

   wytwórniach prefabrykatów

  OOOWWWYYY III RRROOOBBBÓÓÓTTT

  YYYCCCHHH WWW BBBUUUDDDOOOWWWNNNIIICCCTTTWWWIIIEEE

  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

  który umożliwia podjęcie pracy na rynku lokalnym, krajowym oraz na rynkach

  . Absolwent tego zawodu, to fachowiec w dziedzinie

  , to wykwalifikowany robotnik łączący wiedzę teoretyczną z praktyką.

  Jest to zawód bardzo poszukiwany przez pracodawców i prywatnych zleceniodawców,

  zwłaszcza dziś w dobie deficytu dobrze wykwalifikowanych pracowników branży

  uzyskiwane w wyniku kształcenia

  BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

  Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych

  będzie przygotowany do wykonywania następujących czynności:

  posługiwanie się dokumentacją techniczną, wykonywanie szkiców roboczych

  dobieranie materiałów, sprzętu i urządzeń do wykonywania

  dobieranie odpowiednich technik wykonania prac wykończeniowych

  wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót budowlanych,

  wykonywanie prac przygotowawczych związanych z naprawą i przygotowaniem

  podłoża pod prace malarskie, tapeciarskie lub posadzkarsko-okładzinowe,

  przeprowadzanie kontroli jakości i oceny wykonania robót budowlano

  prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z budownictwem

  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwi

  przedsiębiorstwach budowlanych i firmach prywatnych,

  wytwórniach prefabrykatów,

  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest zawodem,

  m oraz na rynkach

  . Absolwent tego zawodu, to fachowiec w dziedzinie robót

  , to wykwalifikowany robotnik łączący wiedzę teoretyczną z praktyką.

  Jest to zawód bardzo poszukiwany przez pracodawców i prywatnych zleceniodawców,

  dobrze wykwalifikowanych pracowników branży

  BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

  monter zabudowy i robót wykończeniowych

  będzie przygotowany do wykonywania następujących czynności:

  posługiwanie się dokumentacją techniczną, wykonywanie szkiców roboczych,

  dobieranie materiałów, sprzętu i urządzeń do wykonywania określonych prac

  dobieranie odpowiednich technik wykonania prac wykończeniowych,

  wykonywanie prac przygotowawczych związanych z naprawą i przygotowaniem

  okładzinowe,

  przeprowadzanie kontroli jakości i oceny wykonania robót budowlano –

  prowadzenie własnej działalności gospodarczej związanej z budownictwem.

  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie

 •  administracji budynków jako konserwator

  Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

  Nasza szkoła dysponuje licznymi klasopracowniami wyposażonymi w tab

  multimedialne, rzutniki, skanery i inne pomoce naukowe, które uatrakcyjniają lekcje

  i pomagają nauczycielom w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć

  Uczniowie Szkoły Branżowej

  Praktycznego, które znajduje się obok szkoły.

  Instruktorzy zawodu prowadzą zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie łączą

  wiedzę teoretyczną z konkretnymi umiejętnościami.

  administracji budynków jako konserwator.

  Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

  dysponuje licznymi klasopracowniami wyposażonymi w tab

  multimedialne, rzutniki, skanery i inne pomoce naukowe, które uatrakcyjniają lekcje

  i pomagają nauczycielom w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć.

  ranżowej I Stopnia maja też zajęcia w Centrum

  , które znajduje się obok szkoły.

  Instruktorzy zawodu prowadzą zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie łączą

  wiedzę teoretyczną z konkretnymi umiejętnościami.

  dysponuje licznymi klasopracowniami wyposażonymi w tablice

  multimedialne, rzutniki, skanery i inne pomoce naukowe, które uatrakcyjniają lekcje

  Centrum Kształcenia

  Instruktorzy zawodu prowadzą zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie łączą

 • Praca za granicą to częste marzenie wielu absolwentów szkół branżowych. Nasza szkoła wychodzi naprzeciw tym

  marzeniom i organizuje praktyki zagraniczne oraz kursy językowo

  przygotowawcze w ramach programu Erasmus+. Ponadto

  w ramach innowacji pedagogicznej umożliwiamy chętnym uczniom

  naukę języka angielskiego zawodowego lub języka

  niemieckiego zawodowego w ciągu całego roku szkolnego.

  Obok na zdjęciu młodzież z

  Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia na praktyce zawodowej

  w Berlinie wraz z niemieckim instruktorem.

  Praca za granicą to częste marzenie wielu absolwentów szkół

  oła wychodzi naprzeciw tym

  marzeniom i organizuje praktyki zagraniczne oraz kursy językowo-

  przygotowawcze w ramach programu Erasmus+. Ponadto

  w ramach innowacji pedagogicznej umożliwiamy chętnym uczniom

  naukę języka angielskiego zawodowego lub języka

  ieckiego zawodowego w ciągu całego roku szkolnego.

  Obok na zdjęciu młodzież z ranżowej

  na praktyce zawodowej w Berlinie wraz z niemieckim

Search related