Click here to load reader

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · PDF fileProračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · PDF fileProračun...

 • MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

  PROJEKT ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO

  2011. godina

  Zadar 20.lipnja.2012

 • PODUZETNIČKI IMPULS

  Plan poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. godinu

 • Uvod

  Opći cilj Ministarstva poduzetništva i obrta u sektoru malog gospodarstva u Hrvatskoj je unaprijediti politike i mjere poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva

  Sustav poticaja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva povećat će stopu rasta gospodarstva

  Uz druge sustavne poticajne mjere prema gospodarstvo se iz proračuna potiče s gotovo 5 milijardi kuna, te je plan za 2012. godinu rast BDP-a od 0,8%“Poduzetničkim impulsom” provode se promjene u cilju kontinuiranog unapreñenja poslovnog okruženja

 • Prepreke uspješnijem poslovanju poduzetništva i obrtništva

  administrativne prepreke (dugotrajni i skupi postupci za pokretanje i likvidaciju poduzeća) neučinkovitost pravosuña dugotrajni postupci registracije vlasništva slaba usmjerenost poduzetničkom obrazovanju loša percepcija poduzetništva kao poželjne karijere nerazvijenost neformalnih oblika financiranja za pokretanje poslovnih pothvata velike regionalne nejednakosti u poduzetničkom kapacitetu sudjelovanje malih i srednjih poduzeća u postupku javne nabave uvjeti za rast poslovnih aktivnosti, poslovno okruženje pristup povoljnijim financijskim sredstvima

 • Proračun Poduzetničkog impulsa 2012.

  PROGRAMSKO PODRUČJE

  NAZIV SREDSTVA u kunama

  I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00 II. Povoljno financiranje i jamstva 113.336.495,00

  III. Obrazovanje za poduzetništvo i obrtništvo 19.000.000,00

  IV. Unaprjeñenje poduzetničke infrastrukture 56.340.000,00

  V. EU Programi i projekti 61.624.353,00

  VI. Institucionalna podrška razvoju poduzetništva i

  obrtništva 11.205.122,00

  „PODUZETNIČKI IMPULS“ SVEUKUPNO 376.505.960,00

  Hrvatska agencija za malo gospodarstvo Jamstva za malo gospodarstvo 20.000.000,00

  Projekt „Nove tehnologije“ 22.500.000,00

  Projekt „Zadružno poduzetništvo“ 2.000.000,00 Projekt „Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha“ 5.000.000,00 Projekt „Poduzetnik početnik“ 3.000.000,00

  Izobrazba i razvoj mreže konzultanata 1.340.000,00 HAMAG u „Poduzetničkom impulsu“ sveukupno 53.840.000,00

 • Poduzetnički impuls 2012. Programska područja

 • I. KONKURENTNO PODUZETNIŠTVO

  Želi se poticati pametan, održiv i uključiv rast malog i srednjeg poduzetništva u cilju stvaranja novih radnih mjesta i poboljšanje kvalitete života kroz mjere

  – jačanje međunarodne i domaće konkurentnosti

  – unaprjeđenje proizvodnih procesa i tržišne konkurentnosti proizvoda

  – umrežavanje kroz klastere – unaprjeđenjem energetske učinkovitosti i ekološke zaštite

  proizvoda, sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, sukladnost proizvoda prema hrvatskim i europskim normama.

  – inovacije i apsorpcija tehnologija, komercijalizacija inovacija, sustav intelektualnog vlasništva

  – poticanje perspektivnih i brzorastućih malih i srednjih poduzeća - GAZELE

  – franšizno poslovanje – poduzetništvo žena, mladih i početnika – zadrugarstvo, tradicijski i umjetnički obrti te poduzetništvo u

  kulturi

  – Socijalno poduzetništvo (uključivanje u poduzetništvo socijalno ugroženih osoba i osoba s invaliditetom

 • CILJ PROJEKTA ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA

  • Cilj Projekta je udruživanje fizičkih i/ili pravnih osoba proizvodnih i uslužnih djelatnosti u zadruge, povezivanje zadruga radi stvaranja zajedničkog zadružnog proizvoda te ravnomjerni razvoj zadružnog

  poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

 • Projekt “Zadružno poduzetništvo” za 2012.

 • Pregled odobrenih potpora po projektu „Zadružno poduzetništvo“ za 2011. g

  R. br.

  Puni naziv Grad Početna

  ulag.

  Ulag. u mat. i nemat.

  proizv.

  Savjetod. usluge

  Jednog. rashodi za 1 zap.

  Ukupno kn

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1 RELAX zadruga osoba s invaliditetom

  Slavonski Brod

  - 6.000,00 - 40.000,00 46.000,00

  2 Poljoprivrednu-uslužna zadruga BRANITELJ

  Šibenik - 31.000,00 - 40.000,00 71.000,00

  2 PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA ZLATNA DOB

  Bjelovar - 60.000,00 - 40.000,00 100.000,00

  4 ZADRUGA DALMATIA RURALIS za savjetovanje i upravljanje

  Sinj - 141.000,00 - - 141.000,00

  5 Braniteljska zadruga POMOĆ U KUĆI za usluge

  Sinj - 67.000,00 - 40.000,00 107.000,00

  6 USLUŽNO PROIZVODNA ZADRUGA NEOS

  Osijek - 84.000,00 - 40.000,00 124.000,00

  7 PET PLUS, proizvodna, uslužna i socijalna zadruga

  Brestovac - 75.000,00 - 40.000,00 115.000,00

  8 PUT, proizvodna, uslužna i socijalna zadruga

  Rijeka 3.000,00 52.000,00 - 40.000,00 95.000,00

  9 ðOð, zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge

  Kloštar Podravski

  - 89.000,00 6.000,00 40.000,00 135.000,00

  10 MIVA ART zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge

  Belišće - 26.000,00 - 40.000,00 66.000,00

  Ukupno: 3.000,00 631.000,00 6.000,00 360.000,00 1.000.000,00

 • POTPORE PO ŽUPANIJAMA 2011. godini ZA PROIZVODNO USLUŽNE ZADRUGE

  R. br.

  Županija Broj zadruga

  1 KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA 2

  2. BJELOVARSKO BILOGORSKA 5

  3. MEðUMURSKA 2

  4. ZAGREBAČKA 1

  5 OSJEČKO BARANJSKA 3

  6 ISTARSKA 2

  7 KARLOVAČKA 2

  8 ŠIBENSKO KNINSKA 5

  9 LIČKOSENJSKA 1

  10 POŽEŠKO SLAVONSKA 1 11 ZADARSKA 3

  12 VUKOVARSKO SRIJEMSKA 1

  13 DUBROVAČKO NERETVANSKA 3

  14 SPLITSKO DALMATINSKA 2

 • PROJEKT SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO

  CILJ PROJEKTA JE SOCIJALNA INTEGRACIJA UKLJUČIVANJEM U PODUZETNIŠTVO SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA I OSOBA S INVALIDITETOM.

 • Projekt “Socijalne zadruge” za 2012.

 • Projekt “Socijalne zadruge” za 2012.

 • Projekt “Socijalne zadruge” za 2012.

 • R. br. Puni naziv Županija Početna

  ulaganja (4.1.)

  Ulag. u mat. i nemat. proizv. (4.2.)

  Savjetod. Usluge (4.3.)

  Ukupno

  1 2 3 4 5 6 7

  1 ZADRUGA ESTETIK za usluge i trgovinu Koprivničko križevačka - 30.000,00 - 30.000,00

  2 D - Tours za turizam, računovod. i putnička agencija

  Bjelovarsko-bilogorska 4.500,00 30.000,00 - 34.500,00

  3 GRADITELJSKA ZADRUGA MEČAK Meñimurska - 30.000,00 - 30.000,00

  4 EUROKAMEN zadruga za klesarstvo i usluge Koprivničko križevačka 2.500,00 30.000,00 7.500,00 40.000,00

  5 Zadruga Velika Gorica Zagrebačka - 27.000,00 - 27.000,00

  6 ZADRUGA KO-VA za usluge, trgovinu i proizvodnju

  Bjelovarsko bilogorska 3.000,00 26.000,00 - 29.000,00

  7 Braniteljska zadruga FotoSIGMA za usluge Osječko baranjska - 30.000,00 - 30.000,00

  8 ZADRUGA BRANITELJA KROVAL Meñimurska - 30.000,00 - 30.000,00

  9 LABIRINT zadruga za videoprodukciju Bjelovarsko-bilogorska - 30.000,00 - 30.000,00

  10 ZADRUGA PODUZETNIKA BRANITELJA 154 Istarska - 30.000,00 - 30.000,00

  11 TRGOVAČKA ZADRUGA KATAPULT Bjelovarsko-bilogorska - 30.000,00 - 30.000,00

  12 Braniteljska zadruga DONJI GRAD za poljoprivredu, proizvodnju hrane i pića, trgovinu i ugostiteljstvo

  Osječko-baranjska 2.200,00 30.000,00 - 32.200,00

  13 OBRTNIČKA ZADRUGA KARLOVAC Karlovačka - 50.000,00 10.000,00 60.000,00

  14 PIROVČANKA, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Šibensko-kninska - 50.000,00 10.000,00 60.000,00

  15 Ribarska zadruga LANTERNA Istarska - 50.000,00 - 50.000,00

  16 VALLIS URSUS Agroturistička zadruga Ličko-senjska 1.300,00 100.000,00 - 101.300,00

  17 Voćko, poljoprivredna zadruga Požeško-slavonska - 100.000,00 - 100.000,00

  18 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZIDINE Zadarska - 100.000,00 - 100.000,00

  POTPORE PO PROJEKTU "ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO" za 2010. g. – po MJERAMA

  NAMJENE

 • R. br. Puni naziv Županija Početna ulaganja

  (4.1.)

  Ulag. u mat. i nemat. proizv. (4.2.)

  Savjetod. Usluge (4.3.)

  Ukupno

  19 Agro turistička zadruga Krka, zadruga za poljoprivredu, turizam i usluge

  Šibensko -kninska - 100.000,00 25.000,00 125.000,00

  20 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POVLJANA Zadarska - 100.000,00 25.000,00 125.000,00

  21 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KULEN ŠOKAC

  Vukovarsko-srijemska - 100.000,00 30.000,00 130.000,00

  22 ZADRUGA PODUZETNIČKA MREŽA - CENTAR ZA PROMICANJE I RAZVITAK PODUZETNIŠTVA

  Osječko-baranjska - 39.500,00 5.000,00 44.500,00

  23 POLJOPRIVREDNO GRAðEVINSKA ZADRUGA KOLAR za poljoprivredu, graditeljstvo i proizvodnju

  Bjelovarsko-bilogorska - 100.000,00 3.000,00 103.000,00

  24 AGRO TURISTIČKA ZADRUGA KNIN Šibensko kninska - 100.000,00 30.000,00 130.000,00

  25 RADNIK, obrtničko uslužna zadruga Šibensko-kninska - 100.000,00 30.000,00 130.000,00

  26 POTOMJE POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Dubrovačko neretvanska - 100.000,00 30.000,00 130.000,00

  27 BRANITELJSKA ZADRUGA OGULIN Karlovačka - 110.000,00 - 110.000,00

  28 PATRIOT braniteljska zadruga za avanturistički turizam

  Splitsko-dalmatinska - 110.000,00 - 11