of 20 /20
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO 2011. godina Zadar 20.lipnja.2012

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

PROJEKT ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO

2011. godina

Zadar 20.lipnja.2012

Page 2: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

PODUZETNIČKI IMPULS

Plan poticanja poduzetništva i obrtništva za 2012. godinu

Page 3: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

Uvod

Opći cilj Ministarstva poduzetništva i obrta u sektoru malog gospodarstva u Hrvatskoj je unaprijediti politike i mjere poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva

Sustav poticaja malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva povećat će stopu rasta gospodarstva

Uz druge sustavne poticajne mjere prema gospodarstvo se iz proračuna potiče s gotovo 5 milijardi kuna, te je plan za 2012. godinu rast BDP-a od 0,8%“Poduzetničkim impulsom” provode se promjene u cilju kontinuiranog unapreñenja poslovnog okruženja

Page 4: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

Prepreke uspješnijem poslovanju poduzetništva i obrtništva

administrativne prepreke (dugotrajni i skupi postupci za pokretanje i likvidaciju poduzeća)neučinkovitost pravosuñadugotrajni postupci registracije vlasništvaslaba usmjerenost poduzetničkom obrazovanjuloša percepcija poduzetništva kao poželjne karijerenerazvijenost neformalnih oblika financiranja za pokretanje poslovnih pothvatavelike regionalne nejednakosti u poduzetničkom kapacitetusudjelovanje malih i srednjih poduzeća u postupku javne nabaveuvjeti za rast poslovnih aktivnosti, poslovno okruženje pristup povoljnijim financijskim sredstvima

Page 5: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

Proračun Poduzetničkog impulsa 2012.

PROGRAMSKO PODRUČJE

NAZIVSREDSTVAu kunama

I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

II. Povoljno financiranje i jamstva 113.336.495,00

III. Obrazovanje za poduzetništvo i obrtništvo 19.000.000,00

IV. Unaprjeñenje poduzetničke infrastrukture 56.340.000,00

V. EU Programi i projekti 61.624.353,00

VI.Institucionalna podrška razvoju poduzetništva i

obrtništva11.205.122,00

„PODUZETNIČKI IMPULS“ SVEUKUPNO376.505.960,00

Hrvatska agencija za malo gospodarstvoJamstva za malo gospodarstvo 20.000.000,00

Projekt „Nove tehnologije“ 22.500.000,00

Projekt „Zadružno poduzetništvo“ 2.000.000,00

Projekt „Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha“ 5.000.000,00

Projekt „Poduzetnik početnik“ 3.000.000,00

Izobrazba i razvoj mreže konzultanata 1.340.000,00

HAMAG u „Poduzetničkom impulsu“ sveukupno 53.840.000,00

Page 6: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

Poduzetnički impuls 2012. Programska područja

Page 7: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

I. KONKURENTNO PODUZETNIŠTVO

Želi se poticati pametan, održiv i uključiv rast malog i srednjeg poduzetništva u cilju stvaranja novih radnih mjesta i poboljšanje kvalitete života kroz mjere

– jačanje međunarodne i domaće konkurentnosti

– unaprjeđenje proizvodnih procesa i tržišne konkurentnosti proizvoda

– umrežavanje kroz klastere

– unaprjeđenjem energetske učinkovitosti i ekološke zaštite proizvoda, sustav upravljanja kvalitetom i okolišem, sukladnost

proizvoda prema hrvatskim i europskim normama.

– inovacije i apsorpcija tehnologija, komercijalizacija inovacija,

sustav intelektualnog vlasništva

– poticanje perspektivnih i brzorastućih malih i srednjih poduzeća -

GAZELE

– franšizno poslovanje

– poduzetništvo žena, mladih i početnika

– zadrugarstvo, tradicijski i umjetnički obrti te poduzetništvo u kulturi

– Socijalno poduzetništvo (uključivanje u poduzetništvo socijalno ugroženih osoba i osoba s invaliditetom

Page 8: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

CILJ PROJEKTA ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA

• Cilj Projekta je udruživanje fizičkih i/ili pravnih osoba proizvodnih i

uslužnih djelatnosti u zadruge, povezivanje zadruga radi stvaranja zajedničkog zadružnog proizvoda te ravnomjerni razvoj zadružnog

poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Page 9: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

Projekt “Zadružno poduzetništvo” za 2012.

Page 10: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

Pregled odobrenih potpora po projektu „Zadružno poduzetništvo“ za 2011. g

R. br.

Puni naziv GradPočetna

ulag.

Ulag. u mat. i nemat.

proizv.

Savjetod. usluge

Jednog. rashodi za 1 zap.

Ukupnokn

1 2 3 4 5 6 7 8

1RELAX zadruga osoba s invaliditetom

Slavonski Brod

- 6.000,00 - 40.000,00 46.000,00

2Poljoprivrednu-uslužna zadruga BRANITELJ

Šibenik - 31.000,00 - 40.000,00 71.000,00

2PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA ZLATNA DOB

Bjelovar - 60.000,00 - 40.000,00 100.000,00

4ZADRUGA DALMATIA RURALIS za savjetovanje i upravljanje

Sinj - 141.000,00 - - 141.000,00

5Braniteljska zadruga POMOĆ U KUĆI za usluge

Sinj - 67.000,00 - 40.000,00 107.000,00

6USLUŽNO PROIZVODNA ZADRUGA NEOS

Osijek - 84.000,00 - 40.000,00 124.000,00

7PET PLUS, proizvodna, uslužna i socijalna zadruga

Brestovac - 75.000,00 - 40.000,00 115.000,00

8PUT, proizvodna, uslužna i socijalna zadruga

Rijeka 3.000,00 52.000,00 - 40.000,00 95.000,00

9ðOð, zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge

Kloštar Podravski

- 89.000,00 6.000,00 40.000,00 135.000,00

10MIVA ART zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge

Belišće - 26.000,00 - 40.000,00 66.000,00

Ukupno: 3.000,00 631.000,00 6.000,00 360.000,00 1.000.000,00

Page 11: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

POTPORE PO ŽUPANIJAMA 2011. godini ZA PROIZVODNO USLUŽNE ZADRUGE

R. br.

Županija Broj zadruga

1 KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA 2

2.BJELOVARSKO BILOGORSKA 5

3. MEðUMURSKA 2

4. ZAGREBAČKA 1

5 OSJEČKO BARANJSKA 3

6 ISTARSKA 2

7 KARLOVAČKA 2

8 ŠIBENSKO KNINSKA 5

9 LIČKOSENJSKA 1

10 POŽEŠKO SLAVONSKA 111 ZADARSKA 3

12 VUKOVARSKO SRIJEMSKA 1

13 DUBROVAČKO NERETVANSKA 3

14 SPLITSKO DALMATINSKA 2

Page 12: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

PROJEKT SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO

CILJ PROJEKTA JE SOCIJALNA INTEGRACIJA UKLJUČIVANJEM U PODUZETNIŠTVO SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA I OSOBA S INVALIDITETOM.

Page 13: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

Projekt “Socijalne zadruge” za 2012.

Page 14: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

Projekt “Socijalne zadruge” za 2012.

Page 15: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

Projekt “Socijalne zadruge” za 2012.

Page 16: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

R. br. Puni naziv ŽupanijaPočetna

ulaganja (4.1.)

Ulag. u mat. i nemat. proizv. (4.2.)

Savjetod. Usluge (4.3.)

Ukupno

1 2 3 4 5 6 7

1 ZADRUGA ESTETIK za usluge i trgovinu Koprivničko križevačka - 30.000,00 - 30.000,00

2D - Tours za turizam, računovod. i putnička agencija

Bjelovarsko-bilogorska 4.500,00 30.000,00 - 34.500,00

3 GRADITELJSKA ZADRUGA MEČAK Meñimurska - 30.000,00 - 30.000,00

4 EUROKAMEN zadruga za klesarstvo i usluge Koprivničko križevačka 2.500,00 30.000,00 7.500,00 40.000,00

5 Zadruga Velika Gorica Zagrebačka - 27.000,00 - 27.000,00

6ZADRUGA KO-VA za usluge, trgovinu i proizvodnju

Bjelovarsko bilogorska 3.000,00 26.000,00 - 29.000,00

7 Braniteljska zadruga FotoSIGMA za usluge Osječko baranjska - 30.000,00 - 30.000,00

8 ZADRUGA BRANITELJA KROVAL Meñimurska - 30.000,00 - 30.000,00

9 LABIRINT zadruga za videoprodukciju Bjelovarsko-bilogorska - 30.000,00 - 30.000,00

10 ZADRUGA PODUZETNIKA BRANITELJA 154 Istarska - 30.000,00 - 30.000,00

11 TRGOVAČKA ZADRUGA KATAPULT Bjelovarsko-bilogorska - 30.000,00 - 30.000,00

12Braniteljska zadruga DONJI GRAD za poljoprivredu, proizvodnju hrane i pića, trgovinu i ugostiteljstvo

Osječko-baranjska 2.200,00 30.000,00 - 32.200,00

13 OBRTNIČKA ZADRUGA KARLOVAC Karlovačka - 50.000,00 10.000,00 60.000,00

14 PIROVČANKA, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Šibensko-kninska - 50.000,00 10.000,00 60.000,00

15 Ribarska zadruga LANTERNA Istarska - 50.000,00 - 50.000,00

16 VALLIS URSUS Agroturistička zadruga Ličko-senjska 1.300,00 100.000,00 - 101.300,00

17 Voćko, poljoprivredna zadruga Požeško-slavonska - 100.000,00 - 100.000,00

18 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ZIDINE Zadarska - 100.000,00 - 100.000,00

POTPORE PO PROJEKTU "ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO" za 201 0. g. – po MJERAMA

NAMJENE

Page 17: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

R. br. Puni naziv ŽupanijaPočetna ulaganja

(4.1.)

Ulag. u mat. i nemat. proizv. (4.2.)

Savjetod. Usluge (4.3.)

Ukupno

19Agro turistička zadruga Krka, zadruga za poljoprivredu, turizam i usluge

Šibensko -kninska - 100.000,00 25.000,00 125.000,00

20 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POVLJANA Zadarska - 100.000,00 25.000,00 125.000,00

21POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KULEN ŠOKAC

Vukovarsko-srijemska - 100.000,00 30.000,00 130.000,00

22ZADRUGA PODUZETNIČKA MREŽA -CENTAR ZA PROMICANJE I RAZVITAK PODUZETNIŠTVA

Osječko-baranjska - 39.500,00 5.000,00 44.500,00

23POLJOPRIVREDNO GRAðEVINSKA ZADRUGA KOLAR za poljoprivredu, graditeljstvo i proizvodnju

Bjelovarsko-bilogorska - 100.000,00 3.000,00 103.000,00

24 AGRO TURISTIČKA ZADRUGA KNIN Šibensko kninska - 100.000,00 30.000,00 130.000,00

25 RADNIK, obrtničko uslužna zadruga Šibensko-kninska - 100.000,00 30.000,00 130.000,00

26 POTOMJE POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Dubrovačko neretvanska - 100.000,00 30.000,00 130.000,00

27 BRANITELJSKA ZADRUGA OGULIN Karlovačka - 110.000,00 - 110.000,00

28PATRIOT braniteljska zadruga za avanturistički turizam

Splitsko-dalmatinska - 110.000,00 - 110.000,00

29 KUNA 1898 Dubrovačko-neretvanska - 107.300,00 - 107.300,00

30 PUTNIKOVIĆ, poljoprivredna zadruga Dubrovačko-neretvanska - 110.000,00 - 110.000,00

31 GROHOTE - ŠOLTA poljoprivredna zadruga Splitsko-dalmatinska - 108.200,00 - 108.200,00

32 Poljoprivredna zadruga MASLINA, Kali Zadarska - 110.000,00 30.000,00 140.000,00

33Poljoprivredno turistička zajednica Faust Vrančić

Šibensko-kninska - 53.000,00 - 53.000,00

Ukupno: 13.500,00 2.251.000,00 235.500,00 2.500.000,00

POTPORE PO PROJEKTU "ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO" za 201 0. g. – po MJERAMA

NAMJENE

Page 18: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

PROJEKT ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO 2010. godine– mjera potpore razvoja socijalnih zadruga

R. br. Puni naziv Županija

Početna ulag.

Ulag. u mat. i nemat.

proizv.

Savjetod. Usluge

Jednog. rashodi za 1 zap. Ukupno

1 2 3 5 6 7 8 9

1PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA VIANEY Daruvar

Bjelovarsko-bilogorska

- 42.000,00 - 56.000,00 98.000,00

2 PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA ZLATNA DOB Bjelovar

Bjelovarsko-bilogorska

- 128.000,00 - 56.000,00 184.000,00

3 VITA - ANST proizvodno-uslužna zadruga Split

Splitsko-dalmatinska

- 69.000,00 - 56.000,00 125.000,00

4 PET PLUS, proizvodna, uslužna, socijalna zadruga , Brestovac,

Požeško-slavonska

- 128.000,00 - 56.000,00 184.000,00

5USLUŽNO PROIZVODNA ZADRUGA NEOS Osijek

Osječko-baranjsk

- 92.000,00 - 56.000,00 148.000,00

6 RELAX zadruga osoba s invaliditetom Sl. Brod,

Brodsko-posavska

- - - 56.000,00 56.000,00

7 ZAPOSLENI , soc.- ekol. turistička zadruga Skradin

Šibensko-kninska

2.000,00 - - 56.000,00 58.000,00

8 ZADRUGA DALMATIA RURALIS za savjetovanje i upravljanje Sinj

Splitsko-dalmatinska

- 37.000,00 - 56.000,00 93.000,00

9 Zadruga osoba s invaliditetom ST-art za proizv., usl. i trgovinu Split

Splitsko-dalmatinska

- 54.000,00 - 54.000,00

Ukupno: 2.000,00 550.000,00 - 448.000,00 1.000.000,00

Page 19: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

POTPORE PO ŽUPANIJAMA u 2011. godini ZA RAZVOJ SOCIJALNIH ZADRUGA

R. br. Županija Broj zadruga

1 BRODSKO POSAVSKA 1

2 BJELOVARSKO BILOGORSKA 2

3 OSJEČKO BARANJSKA 1

4 ŠIBENSKO KNINSKA 1

5 POŽEŠKO SLAVONSKA 1

6 SPLITSKO DALMATINSKA 3

UKUPNO 9

Page 20: MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA PROJEKT ZADRUŽNO ... · Proračun Poduzetničkog impulsa 2012. PROGRAMSKO PODRU ČJE NAZIV SREDSTVA u kunama I. Konkurentno poduzetništvo 115.000.000,00

HVALA NA PAŽNJI

Ministarstvo poduzetništva i obrtaUPRAVA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

Zdenka Mesić, Voditeljica službe za razvoj klastera i zadrugatel. 610 - 6923

www.minpo.hr