Click here to load reader

Izlazak iz poduzetničkog pothvata...Sadržaj predavanja 1) Definicija 2) Razlozi izlaska iz poduzetničkog pothvata i prepreke kreiranja izlazne strategije 3) Specifičnost obiteljskih

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izlazak iz poduzetničkog pothvata...Sadržaj predavanja 1) Definicija 2) Razlozi izlaska iz...

 • Izlazak iz poduzetničkog pothvata(Entrepreneurial exit)izv.prof.dr.sc. Mirela AlpezaPetra Mezulić Juric, univ.spec.oec.

 • Sadržaj predavanja

  1) Definicija

  2) Razlozi izlaska iz poduzetničkog pothvata i prepreke kreiranja izlazne strategije

  3) Specifičnost obiteljskih poduzeća - razlike u izlasku između obiteljskih i neobiteljskih poduzeća

  4) Modeli izlaska iz poduzetništva

 • Definiranje pojma…

  Izlazak iz poduzetničkog pothvata (Entrepreneurial exit)predstavlja proces u kojemu osnivač ili osnivači izlaze izpothvata koji su pomogli kreirati, a može se dogoditi u bilokojem trenutku životnog ciklusa poduzeća (DeTienne, 2010)

 • Pitanje: Kada bi poduzetnik trebao početi razmišljati ostrategiji izlaska?

  Svaki poduzetnik koji pokreće novu tvrtku trebao birazmisliti o strategiji izlaska (Hisrich, 2008)

  Planiranje izlazne strategije jednako je važno kao i planiranje pokretanja poslovnog pothvata

 • Razlozi napuštanja poslovnog pothvata

  Loša poslovna performansa (bankrot poslovanja)

  Uočavanje nove poslovne prilike

  Želja za drugačijom karijerom (izazovniji posao, manje stresa)

  Umirovljenje vlasnika poduzeća

  Razilazak poslovnih partnera

  Incidentne situacije (razvodi, druge obiteljske situacije)

  Bolest ili smrt vlasnika

 • Uzroci prekida poslovne aktivnosti – usporedba odabranih zemalja Europske unije, Kanade i Hrvatske, 2016 - % prekida

  Izvor: Global Entrepreneurship Monitor, CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva, 2016.

 • Važnost kreiranja izlazne strategije

  o Smanjivanja rizika i stvaranja budućih mogućnosti

  o Privlačenje investitora, potencijalnih kupaca

  o Lakše prenošenje poslovanja na sljedeću generaciju

  o Spremnost na promjenu načina života (nakon odlaska umirovinu)

 • Prepreke kod kreiranja izlazne strategije

  o Nepravovremeno razmišljanje o izlaznoj strategiji

  o Problemi psihološke i emotivne prirode

  o Nedostatak vremena za strateška pitanja

  o Nedostatak vlastitog iskustva u prijenosu poslovanja

  o Kompleksnost procesa izlaska ili transfera poslovanja

 • o Izlazak iz poduzetništva i prijenos poslovanja ima pravne,ekonomske, društvene i emocionalne posljedice na vlasnikapoduzeća. (Koiranen, European SME Transfer Summit, 2016)

  o Emocije imaju velik utjecaj na poduzetnika koji izlazi izpothvata, njegovu obitelj, kupca…

  Ljudski faktor i emocije često oduzimaju puno više vremena nego pravna i ekonomska pitanja i posljedice izlaska.

 • Specifičnosti kod izlaska (povlačenja) osnivača iz obiteljskog poduzeća

 • Izvor: Business Transfer Awareness Raising (BTAR) project, Seinäjoki University of Applied Sciences (2016)

 • Nasljeđivanje obiteljskog biznisa

  • Nasljeđivanje vodstva i managementa obiteljskog poduzeća• Poslovna dimenzija

  • Nasljeđivanje vlasništva nad obiteljskim poduzećem• Vlasnička dimenzija

  II. Vlasništvo

  III. PosaoI. Obitelj

  Model obiteljskog biznisa

  IV. V.

  VI.

  VII.

 • Zašto vlasnici obiteljskih poduzeća preferiraju obiteljske nasljednike? (Ward)• Prenošenje povoljnih prilika na svoju djecu

  • Osiguranje kontinuiteta nasljedstva

  • Održavanje obiteljskog zajedništva

  • Generiranje financijskih prednosti i blagostanja

  • Osiguranje osobnih interesa u starosti

  • Zaštita pouzdanih i vjernih zaposlenika

  • Omogućavanje obiteljske financijske sigurnosti

  • Postizanje društvenih probitaka

 • Važnost pripreme i dobrog timing-a - rizici

  • Iznenadna smrt vlasnika bez plana nasljeđivanja

  • Prekasno povlačenje vlasnika uz smanjenu sposobnost poslovnog prosuđivanja uslijed starosti ili bolesti

  • Prerano povlačenje – nedovoljna pripremljenost nasljednika

 • Neminovnost pokretanja procesa nasljeđivanja

  • Okolnosti: • Smrt osnivača / vlasnika

  • Poslovna nesposobnost osnivača / vlasnika

  •Napuštanje obitelji i/ili poduzeća

  •Odlazak u mirovinu

  • Iznenadni odlazak bez osnivačeve izjave posljednje volje ili pisanih instrukcija što činiti, može utjecati na konfliktna mišljenja u krugu obitelji oko donošenja odluke o budućnosti poduzeća

 • Izazov za osnivače: objektivnost u sagledavanju i prosudbi vještina, sposobnosti i radnih dometa svoje djece.

  Krive procjene mogu implicirati prepirke i visok stupanj obiteljskog konflikta.

 • Sinovi i kćeri u obiteljskom biznisu - pitanja za osnivače• Posjeduje li sin / kćer temperament i sposobnost potrebnuza vođenje poduzeća?

  • Kako mogu motivirati sina / kćer za iskažu svoj interes zabiznis?

  • Koji tip edukacije i iskustva će najviše pomoći u pripremimoje djece za vođenje poduzeća?

  • Kakav raspored moram slijediti u zapošljavanju i promocijisvoga sina / kćeri?

 • Faktori utjecaja na kvalitetu odnosa osnivač –obiteljski nasljednik biznisa• Suglasnost osnivača i nasljednika oko formalne svrhe njihovogposlovnog odnosa

  • Razgraničenje odgovornosti

  • Razgraničenje prava i raspodjela moći

  • Sličnosti i razlike u ciljevima, aktivnostima, karakteru i radnim stilovima

  • Stupanj naklonosti koji iskazuju jedan prema drugom

  • Koristi i štete koje osjećaju i primaju, a koje proizlaze iz zajedničkograda

  • Spremnost i želja da primaju i šalju međusobne poruke i signale

 • Faktori uspješnosti (novih) članova obitelji u obiteljskom biznisu • Tri – četiri godine iskustva na poslovima koji zahtijevaju sposobnost i stručnost

  • Iskustvo u koordinaciji poslova i usmjeravanju aktivnosti drugih zaposlenika

  • Prepoznatljivost po iskazivanju sposobnosti na poslu

  • Sposobnost snalaženja u međuljudskim odnosima

  • Spremnost, sposobnost i želja za preuzimanjem poslovnih inicijativa

 • Proces prijenosa poslovanja

  (Modeli izlaska iz poduzetničkog pothvata)

 • Proces prijenosa poslovanja

  Donošenje odluke o pokretanju procesa

  prijenosa poslovanja

  Razmatranje mogućih rješenja /

  opcija

  Odabir modela prijenosa poslovanja

  Primjena odabranog modela prijenosa

  poslovanja

 • 1 faza: Donošenje odluke o pokretanju procesa prijenosa poslovanja

  Započinjanje procesa prijenosa poslovanja je obveza, ali i privilegijavlasnika poduzeća jer na taj način zadržava kontrolu i utjecaj na

  budućnost poduzeća i stečenog kapitala.

 • Rizici od nepravovremene pripreme za prijenos poslovanja

  • „Gubitak” nasljednika zbog odabira druge karijere

  • Stagnacija poduzeća i slabija tržišna pozicija zbog niske motivacije vlasnika za dokazivanje i postizanje novih uspjeha

  • Prijenos poslovanja u iznenadnim okolnostima

  • Zatvaranje (likvidacija) poduzeća

 • Modeli izlaska iz poduzetništva

  2 faza: Razmatranje mogućih rješenja / opcija

 • Prijenos poslovanja poduzeća

  Prijenos VLASNIŠTVA

  Likvidacija

  Prodaja vanjskim osobama ili poduzećima

  Prodaja većinskog ili manjinskog udjela u

  poduzeću

  Prodaja poduzeća u cijelosti

  Prijenos na članove obitelji

  Prijenos za vrijeme života

  Prijenos u potpunosti

  Prijenos većinskog ili manjinskog udjela

  Prijenos nakon smrti

  (nasljeđivanje)

  Oporuka i druge vrste ugovora

  Ostavinska rasprava

  Prijenos UPRAVLJANJA

  Prijenos na obiteljske

  nasljednike

  Upravljačke aktivnosti

  Operativne aktivnosti

  Angažiranje profesionalnog

  menadžera

 • OPCIJA 1: Prijenos poslovanja na članove obitelji

  Ključna pitanja:

  Je li preuzimanje obiteljskog biznisa od strane članova obitelji uistinu njihova želja ili obveza?

  Dolazi li želja u kombinaciji s znanjem i iskustvom i je li ono:◦ Stečeno u obiteljskom poduzeću

  ◦ Stečeno radom u drugom poduzeću

  ◦ Stečeno kroz mentorstvo osobe izvan kruga obitelji?

 • Mišljenje poduzetnika...

  „Vlasnici su često subjektivni, ne propitkuju volju djece, nisu objektivni u procjeni sposobnosti djece, a zbog svoje emotivne vezanosti uz poduzeće i djecu

  ne vide mogući problem. Zato je važno da se taj posao prijenosa pripremi. Roditelji su odgovorni za

  iniciranje procesa, konzultiranje vanjskih stručnjaka i povjerljivih prijatelja i uključivanje djece u razgovor na tu temu. Tek će se tada uvjeriti u kompleksnost

  cijelog problema i procesa.”

 • OPCIJA 2: Prijenos vlasništva kroz prodaju poduzeća

  Najbolje rješenje u slučaju da:◦ Ne postoji adekvatan nasljednik u obitelji

  ◦ Vlasnik želi osigurati sredstva za umirovljenje

  ◦ Vlasnik ne želi zadržati vlasništvo, niti prenijeti upravljanje na profesionalnog menadžera

  Ključno pitanje: procjena vrijednosti poduzeća

 • Proces prodaje poduzeća

  Priprema dokumentacije

  Analiza i definiranje potencijalnih kupaca

  Sastanci i prezentacije

  Pregovori

  Zaključenje transkacije

  Izrada kratkog profila poduzeća

  Tko su potencijalni kupci i zašto bi bili zainteresirani kupiti poduzeće

  Iskazivanje interesa za kupnju kroz pismo namjere

  Način plaćanja, plaćanje troškova transakcije, definiranje poreznih obveza, duedilligence

  Sastavljanje ugovora o prodaji u cilju zaštite interesa vlasnika poduzeća

 • OPCIJA 3: Prijenos upravljanja na profesionalnog menadžera

  Povlačenje iz upravljanja uz zadržavanje vlasništva

  Objektivni razlozi:◦ nepostojanje nasljednika iz kruga obitelji koji bi bio kvalificiran i želio

  preuzeti posao

  ◦ neutralno rješenje kako bi se izbjegli konflikti unutar obitelji

  ◦ popunjavanje vremenskog jaza između generacije koja je osnovala poduzeće i mlađe generacije koja bi trebala i htjela preuzeti upravljanje nad poduzećem

  ◦ osiguravanje potrebnih znanja i vještina koje članovi obitelji nemaju

 • Poželjne kvalitete profesionalnog menadžera

  • Zajednički sustav vrijednosti s vlasnikom poduzeća

  • Komplementarnost vještina i iskustva sa članovima obiteljiuključenim u posao

  • Sposobnost mentoriranja i vođenja mlađih članova obiteljiuključenih u posao

  • Sposobnost iniciranja i provođenja potrebnih promjena

 • Dobra praksa u angažiranju profesionalnih managera u obiteljskim poduzećima• Jasan razlog za angažman managera i jasna vizija budućnosti to jest ciljevapoduzeća kao i ciljeva vlasnika

  • Definiranje profila managera u skladu sa ciljevima

  • Objektivna procjena i pronalazak managera koji je sposoban realizirati ili pomoćire-definirati viziju vlasnika i koji „će moći raditi” sa vlasnikom

  • Jasno definiranje uloge managera i vlasnika to jest „pravila igre” i spremnost naprilagodbe u načinu rada

  • Fokus vlasnika i managera na ostvarenje dogovorenih ciljeva

  • Povezati nagradu managera sa ostvarenjem ciljeva

 • Izazovi u suradnji na relaciji vlasnik obiteljskog poduzeća – profesionalni manager

  • Nepostojanje jasne vizije-ciljeva kod vlasnika poduzeća

  • „Karakterni fit” i kompatibilnost u znanjima i iskustvu

  • Nejasno definiranje uloga i odgovornosti vlasnika i managera

  • Nespremnost vlasnika ili managera na promjene i prilagodbe u načinu rada

  • Uspostavljanje obostranog povjerenja

  • Neusklađeni ciljevi vlasnika i managera

  • Obiteljski odnosi unutar poduzeća mogu biti ograničenje profesionalizaciji poduzeća

 • OPCIJA 4: Dobrovoljna likvidacija

  Provodi se kada je imovina veća od obveza (u obrnutom slučaju – stečaj)

  Izlazna strategija vlasnika poduzeća u sljedećim okolnostima:◦ Uspjeh poduzeća temelji se na specijaliziranim znanjima i vještinama vlasnika

  ◦ Nemogućnost pronalaska kupca

  ◦ Loša ekonomska situacija i nepovoljno vrijeme za pronalazak kupca

  ◦ Narušeno zdravlje vlasnika koje onemogućava realizaciju druge izlazne strategije

 • 3 faza: Odabir modela prijenosa poslovanja

  Ključno pitanje - je li cilj poduzeća:• osiguravanje bolje egzistencije vlasnika i njegove obitelji?

  • financijska investicija čiji je cilj ostvarivanje zarade?

  • dio osobnosti i životnog stila vlasnika?

  • dio obiteljske povijesti koja se prenosi iz generacije u generaciju?

  • nešto drugo?

 • 4 faza: Primjena odabranog rješenja

  Prijenos ključnih elemenata poslovanja:

  ◦ Znanje

  ◦ Mreža kontakata

  ◦ Organizacijska kultura

  Važno: jasna komunikacija o odabranoj opciji

  ◦ Cilj: smanjenje neizvjesnosti i nagađanja, što brže preuzimanje novih uloga, ukazivanje povjerenja, izbjegavanje nesigurnosti i pomutnje

  Izazovi za vlasnika:

  ◦ Nova svakodnevica, nove uloge (interesi, aktivnosti) koje će predstavljati dostojnu zamjenu postojećih uloga

 • Literatura• Hisrich, R.D., Peters, M.P., Shepherd., D.A. (2011) Poduzetništvo, sedmo izdanje, MATE d.o.o., Zagreb

  • Koiranen, M. (2016) Factors Shaping The Success Of A Small / Medium-sized Business Transfer, European SME Transfer Summit, 4th Edition, 24 & 25 May 2016, Köln

  • Kružić, D., Bulog, I. (2012) Obiteljska poduzeća: životni ciklusi, nasljeđivanje i održivost, Ekonomski fakultet, Split

  •Prijenos poslovanja – minivodič za poslovnu zajednicu, CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva za Ministarstvo poduzetništva i obrta, EU projekt Bizimpact, 2014.