Click here to load reader

MINISTAR POKVARENJAK - kmd.hr · storo, Marin Držić: Skup i Ernest Katić: Ljubav na Prijekomu. Helena Kovačić Rođena je u Splitu. Diplomirala je glumu na Akademiji dramskih

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of MINISTAR POKVARENJAK - kmd.hr · storo, Marin Držić: Skup i Ernest Katić: Ljubav na Prijekomu....

 • Kazalište Marina Držića

  Milan Ogrizović

  Ray Cooney

  MINISTARPOKVARENJAK

 • Kazalište Marina Držića

  Sezona 2010./2011.

 • Ray Cooney

  MINISTAR POKVARENJAK

  Prijevod: Vladimir Gerić

  Premijera: 2. lipnja 2011.

 • Ray Cooney

  MINISTAR POKVARENJAK

  Podjela uloga:

  RICHARD WILLEY, ministar u vladi Zdeslav ČotićJANE WORTHINGTON, ministrova ljubavnica Glorija ŠoletićGEORGE PIDGEON, ministrov tajnik Branimir VidićPAMELA, ministrova žena Izmira BrautovićHOTELSKI UPRAVITELJ Hrvoje SebastijanRONNIE, prevareni muž Edi JertecKONOBAR Marin TudorSOBARICA Mirej StanićGLADYS, bolničarka Helena KovačićOSOBA Emerson de Souza Cruz

  Autorski tim:

  Redatelj/scenograf Sulejman KupusovićKostimografkinja Jelka GrljevićOblikovatelj svjetla Silvio GironInspicijentica Kaća Katica CarevićŠaptačica Ivana Ljepotica

 • George Raymond Alfred Cooney, (rođen 30 svibnja 1932) en-

  gleski je dramatičar i glumac. Njegov najveći uspjeh, komedija

  za odrasle, Run For Your Wife premijerno je izvedena 12. prosin-

  ca 1983. na londonskom West Endu u Kazalištu Criterion gdje

  je izvođena devet godina te je doživjela preko 2.500 izvedbi.

  Cooney počinje glumiti 1946, i pojavio se u mnogim farsama

  Briana Rixa tijekom pedesetih i šezdesetih godina. U to vrije-

  me napisao je svoju prvu dramu One For The Pot. Zajedno s

  Tonyjem Hiltonom, napisao je scenarij za britansku komediju

  What a Carve Up! (1961). Sa svojim sinom Michaelom napisao

  je farsu Tom, Dick i Harry. Ray Cooney osniva 1983. kazalište

  pod nazivom Theatre of Comedy Company te postaje njegovim

  umjetničkim direktorom. Za vrijeme njegova mandata kazali-

  šte je izvelo preko dvadeset komada, kao što su Pygmalion s

  Peterom Ò Tooleom i Johnom Thawom, Loot, i Run For Your

  Wife. Cooney se također pojavljivao na televiziji i u nekoliko fi l-

  mova, uključujući adaptaciju njegove uspješne kazališne far-

  se Not Now, Darling (1973), koju je napisao zajedno s Johnom

  Chapmanom. Godine 2005. odlikovan je ordenom Britanskog

  Carstva koje je dobio kao priznanje za svoj spisateljski rad. Jako

  je cijenjen u Francuskoj, gdje je poznat kao engleski Feydeaue.

  O PISCU

  Diplomirao je režiju na Akademiji kazališne i fi lmske umjetno-

  sti u Zagrebu 1974. godine, te fi lozofi ju i komparativnu knji-

  ževnost na Sveučilištu u Zagrebu. Ostat će u povijesti Bosne

  i Hercegovine upisan kao prvi školovani teatarski, fi lmski i te-

  levizijski redatelj, umjetnik rođen u ovoj zemlji. Specijalizirao

  teatarsku režiju u Varšavi i Krakovu 1986.

  U Narodnom pozorištu Sarajevo angažiran je kao prvi reda-

  telj još od studenog 1975. godine.U dva navrata bio je direk-

  tor Drame Narodnog pozorišta Sarajevo; prvi put u razdoblju

  1987.- 1989. te ratne 1992. do kraja 1993. kada je pokrenuo

  potpuno zamrli rad Narodnog pozorišta postavivši na scenu

  prve dvije ratne premijere ovoga nacionalnog kazališta uvelike

  je pridonio sudjelovanju ovog teatra u svojevrsnom duhovnom

  otporu opkoljenog Sarajeva. Od kraja 1993. do kraja 1995.

  živio je i radio u Ankari i Istanbulu gdje je uspješno režirao u

  Turskom državnom teatru.

  U sveukupnoj povijesti bosansko-hercegovačkog teatra Sulej-

  man Kupusović je redatelj sa najviše postavljenih premijernih

  dramskih i opernih naslova, te najvećim brojem izvedenih pred-

  stava, daleko najvećim brojem posjetitelja i sa najvećim brojem

  nacionalnih i internacionalnih nagrada i priznanja.

  Režirao je u teatrima širom ex Jugoslavije, te u Rumunjskoj,

  Bugarskoj i Turskoj. Predstave u Kupusovićevoj režiji gosto-

  vale su u Meksiku, Gvatemali, Francuskoj, Njemačkoj, Špa-

  njolskoji, Turskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Šved-

  skoj, Italiji i Austriji. U Kazalištu Marina Držića režirao je dvije

  predstave Ray Cooney: „Kidaj od svoje žene“ i „Ženski turbo

  pop bend“ koji je po motivima Jeana Anouilha i adaptirao.

  Na televiziji je realizirao desetak tv-igranih fi lmova, pet televizij-

  kih serija i veliki broj dokumentarnih i glazbenih programa. Naj-

  značajnije redateljske postavke „Kralj Lear“E.Bonda,“ Hrvatski

  Faust“ i „Gamllet“S. Šnajdera, Jugoslovenska antiteza“J.Plev-

  neša „Derviš i smrt“ i „Tvrđava“ M.Selimovića,“ Duplo dno“ i „Let

  u mjestu“ G. Stefanovskog,prva bosansko-hercegovačka opera

  „Hasanaginica„ A.Horozića,.... Dobitnik je i mnogobrojnih na-

  grada na nacionalnim i međunarodnim televizijskim festivalima.

  Sulejman Kupusović, redatelj

 • Zdeslav Čotić

  Rođen je u Splitu. Diplomirao je na Fa-

  kultetu humanističkih nauka u Mostaru,

  smjer dramska umjetnost – gluma. Zna-

  čajnije uloge su: Hristo Bojčev HANIBAL

  PODZEMNI, (Narodno pozorište Mostar),

  Damir Sodan NOĆ DUGIH SVJETALA,

  (Mostarski teatar mladih), Carlo Goldo-

  ni RIBARSKE SVAĐE, Ivan Kovačić SMIJ I SUZE STAREGA

  SPLITA, (Splitsko ljeto). Ray Coney KIDAJ OD SVOJE ŽENE,

  Ernest Katić IMBARAK/LJUBAV NA PRIJEKOMU i Dubravko

  Mihanović BIJELO. Član je ansambla Kazališta Marina Drži-

  ća od ožujka 2010.

  Glorija Šoletić

  Rođena je u Dubrovniku. Završila je glu-

  mu na Akademiji dramskih umjetnosti u

  Pragu u klasi prof. Jaroslave Tvrzniko-

  ve, Ladislava Freya i Petra Kracika. Od

  1998. godine je u angažmanu u Kazalištu

  Marina Držića. Monodramu Klitemnestra

  Marijana Matkovića u režiji Lawrenca Kii-

  rua ostvarila je u koprodukciji s Art radionicom Lazareti. U

  Kazalištu Marina držića pamtimo je iz predstava: Orfeo, Na

  čijoj strani, Marlene Dietrich, Kad sunce zađe, Sirene, Život

  je san, Dan od Amora, Ivana rock bajka, Skup, Suton, Pitanje

  časti, Služavke, Ženski turbo pop bend, Ljubav na Prijekomu.

 • Branimir Vidić

  Kao stipendist dubrovačkog teatra do-

  šao je u angažman u KMD 1984. go-

  dine. Od niza uloga koje je ostvario u

  Kazalištu Marina Držića posebno su

  mu drage u Romanci o tri ljubavi An-

  tuna Šoljana,frančezariji „Ilija aliti muž

  zabezočen“ Marina Tudiševića, te ulo-

  ga Luka u „Kati Kapuralici“ Vlaha Stullija. U Zagrebu je ve-

  liki broj uloga ostvario u Hrvatskom narodnom kazalištu, u

  Dramskom kazalištu Gavella i u Zagrebačkom gradskom ka-

  zalištu Komedija. Zapažena umjetnička ostvarenja ostvaruje

  na fi lmu, televiziji i radiju.

  Izmira Brautović

  Rođena u Dubrovniku gdje je bila članica

  dramskog studija Mali Marin Držić pri KMD

  kao i Studentskog teatra Lero. Upisala je

  glumu na Akademiji dramskih umjetnosti

  iz Zagreba koju napušta, zbog privatnih

  razloga, na prvoj godini studija. Nakon po-

  vratka u Dubrovnik povremeno je angaži-

  rana na Dubrovačkim ljetnim igrama i u Kazalištu Marina Držića

  gdje postaje stalnom članicom glumačkog ansambla od 1.9.1992.

  Pamtimo je iz predstava: M.I.Fornes: Blato, Eve Ensler: Vaginini

  monolozi, Vanča Kljaković: Teštamenat, Luko Paljetak-Đelo Ju-

  sić: Dan od amora, Po pismima Abelarda Heloizi Heloiza Heloizi.

 • Hrvoje Sebastijan

  Rođen je u Dubrovniku 1976.godine.

  2000.godine je diplomirao na Akademiji

  dramskih umjetnosti u Zagrebu u klasi

  prof. Marina Carića. Nastupao je u HNK

  u Zagrebu, Kazalištu Kiklop iz Zagreba,

  te na Dubrovačkim ljetnim igrama. Član

  je ansambla Kazališta Marina Držića od

  2001.godine u kojem je između ostalih ostvario uloge u pred-

  stavama: Orfeo, Kad sunce zađe, Ljubovnici, Dan od Amora,

  Ivana rock bajka, Skup, Sanjari, Kidaj od svoje žene,Imbarak/

  Ljubav na Prijekomu, sedam lakih komada.

  Edi Jertec

  Rodio se u Dubrovniku. Diplomirao je

  na Akademiji dramskih umjetnosti .Na-

  stupao je u Teatru &TD iz Zagreba te u

  dokumentarno – igranom fi lmu Od tarta-

  re do urote redatelja Vlade Gojuna. Član

  je ansambla Kazališta Marina Držića od

  2006. godine. Pamtimo ga u predsta-

  vama: Ivana rock bajka, Ženidba, Skup, Teštamenat,Sanjari,

  Kidaj od svoje žene, Imbarak/Ljubav na Prijekomu, Sedam

  lakih komada.

 • Marin Tudor

  Rođen u Splitu 1980. Prva iskustva s

  kazalištem stiče u dramskom studiju za

  mladež u GKM-u Split, pod vodstvom

  Gorana Golovka. Diplomirao glumu na

  Fakultetu humanističkih nauka u Mosta-

  ru. Ostvario je više uloga u kazalištima

  Splita i Mostara, uključujući i dvije plesne

  predstave, te u nekoliko kratkometražnih fi lmova studenata

  fi lma i videa na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Osim kazali-

  šta, zanimaju ga i drugi mediji u umjetnosti te je ostvario dvije

  samostalne izložbe skulptura od plastičnih žličica.

  Mirej Stanić

  Mirej Stanić rođena u Dubrovniku. Sa 15

  godine se počela baviti glumom u Stu-

  dentskom teatru Lero. Upisuje jezike na

  Filozofskom fakultetu i paralelno glumu na

  Akademiji dramskih umjetnosti iz Zagreba

  koju i diplomira. Stalna članica ansambla

  Kazališta Marina Držića od 1.10.1995. Ra-

  dila je kao voditeljica dramskih grupa pri Kazalištu Marina Drži-

  ća, Studentskog teatra Lero i Ženskog đačkog doma. Pamtimo

  je iz predstava: Ivo Vojnović-Davor Mojaš: Sirene, Luko Palje-

  tak-Đelo Jusić: Dan od amora, Marc Camoletti: Pidžama za še-

  storo, Marin Držić: Skup i Ernest Katić: Ljubav na Prijekomu.

 • Helena Kovačić

  Rođena je u Splitu. Diplomirala je glumu

  na Akademiji dramskih umjetnosti u Za-

  grebu u klasi prof. Bobe Jelčića. Nastu-

  pala je u HNK iz Mostara, te na Dubro-

  vačkim ljetnim igrama. Od 2007.godine

  je u glumačkom angažmanu u Kazalištu

  Marina Držića u kojem je igrala u slije-

  dećim predstavama: Skup, Planet Držić, Teštamenat, Pitanje

  časti, Sanjari, Kidaj od svoje žene, Ženski turbo pop bend, Lju-

  bav na Prijekomu, Sedam lakih komada, Hasanaginica.

  Emerson de Souza Cruz

  Rođen je 1985. u Brazilu. Živi u Konavlima četiri godine i

  igra nogomet. U Kazalištu Marina Držića glumi u predstavi

  Ljubav na Prijekomu.

 • Jelka Grljević, kostimografkinja

  Zaposlena je u Kazalištu Marina Držića kao voditeljica krojač-

  nice. Radila je kao kostimografkinja na predstavama: Sanjari,

  Kidaj od svoje žene, Ženski turbo pop bend i Kako je Tonki-

  ca kupovala kruh.

  Zahvaljujemo na pomoći:

  Studio Ana’ SDom umrovljenika Dubrovnik

  Hotel Pucić Palace

 • nakladnik

  KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA

  za nakladnika

  ravnateljica Jasna Jukić

  grafi čko oblikovanje Slaven Tolj

  fotografi je Nikola Špehar

  fotografi ja na naslovnici i plakatu Borko Vukosav

  e-mail adresa: [email protected]

  web stranice: www.kazaliste-dubrovnik.hr

  tisak: ALFA-2 d.o.o.

  naklada: 200 primjeraka

  Tehničko osoblje:Baldo Dužević (voditelj stolarske radionice),

  Jelka Grljević (voditeljica krojačke radionice),Mario Capursi (majstor tona),

  Mišo Baričević (slikar izvođač),Silvio Giron (majstor rasvjete),

  Tomislav Glegj (majstor pozornice),Manuela Kavain (šminkerica),

  Stela Đurović (rekvziterka),Stijepo Prčan (fi nalizator dekora),

  Šemsa Mrčela (frizerica),Dragan Pantović (tehničar tona i rasvjete),

  Maja Nagy i Katarina Brać (garderobijerke),Asim Arslanagić (pomoćnik majstora pozornice),

  Krešimir Ferizović i Borivoje Ljubojević (opsluživači pozornice)