of 26 /26
______________________________________________________________________________________________________________ Memoriu tehnic de prezentare Rev. 0 - Pag | 1 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM PETROTECH PROJECT SRL Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282 Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PENTRU DESFIINTARE LINII CALE FERATA, ESTACADE SI FUNDATII, PLATFORME BETONATE, CANAL BETONAT SI LUCRARI AFERENTE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZIStrada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova BENEFICIAR OMV PETROM SA NUMAR PROIECT : #1-2020

MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa...

Page 1: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 1 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

MEMORIU DE PREZENTARE

PRIVIND OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

PENTRU

„DESFIINTARE LINII CALE FERATA, ESTACADE SI FUNDATII,

PLATFORME BETONATE, CANAL BETONAT SI LUCRARI

AFERENTE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”

Strada Trandafirilor nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova

BENEFICIAR

OMV PETROM SA

NUMAR PROIECT : #1-2020

Page 2: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 2 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE

I. DENUMIREA PROIECTULUI

Prezenta documentație s-a întocmit pentru parcurgerea etapei de încadrare din procedura de

evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul : „DESFIINTARE LINII CALE FERATA,

ESTACADE SI FUNDATII, PLATFORME BETONATE, CANAL BETONAT SI LUCRARI

AFERENTE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”, Str. Trandafirilor, Nr. 65, Localitatea

Brazii de Sus, Judeţul Prahova, pentru care Primaria Comunei Brazi a emis Certificatul de urbanism nr.

143/10.12.2020.

Continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului cu etapa de încadrare a fost

hotărâtă prin Decizia etapei de evaluare inițială nr. 246/11.01.2021 de către Agenția pentru Protecția

Mediului Prahova.

Elaborarea lucrării s-a făcut respectând conținutul cadru impus prin prin Legea nr. 292/03.12.2018

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 5E.

II. DATE GENERALE

TITULAR

NUMELE COMPANIEI

OMV PETROM S.A. – Rafinaria Petrobrazi

ADRESA POSTALA

Strada Trandafirilor, nr. 65, sat Brazii de Sus, comuna Brazi, judetul Prahova

PERSOANA DE CONTACT

ADRIAN NICOLAESCU – VicePresedinte Planificare&Optimizare Rafinarie, Distributie

si Logistica

IORDANESCU DRAGOS CATALIN – Expert Authority

E-mail: [email protected]

ELENA MONICA COJOCARU – Responsabil pentru Protectia Mediului

E-mail: [email protected]

PROIECTANT

NUMELE COMPANIEI

S.C. PETROTECH PROJECT S.R.L. – elaborator proiect

Page 3: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 3 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

ADRESA POSTALA

Romania, Bucuresti, Sector 5, Str. Prof. Dr. Victor Babes, Nr. 22, Etj. 2

DATE DE CONTACT

Telefon: 021.3171625

Fax: 021.3171655

E-mail: [email protected]

PERSOANA DE CONTACT

Responsabil pentru Protectia Mediului: PAULA CHIMIR – telefon: 0762 119 373

e-mail: [email protected]

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI

PROIECT

a) REZUMATUL PROIECTULUI

Prin proiectul propus se doreste „Desfiintare linii cale ferata, estacade si fundatii, platforme

betonate, canal betonat si lucrari aferente in incinta Rafinariei Petrobrazi”, amplasat pe Str. Trandafirilor,

Nr. 65, Localitatea Brazii de Sus, Judeţul Prahova.

Descrierea amplasamentului

Amplasamentul in care se vor realiza lucrarile de desfiintare este situat in incinta Rafinariei

Petrobrazi, in intravilanul localitatii Brazii de Sus, comuna Brazi, cod postal 107084, strada

Trandafirilor, nr. 65, judetul Prahova.

Numerele cadastrale afectate de lucrarile de desfiintare sunt:

- Nr. cadastral : 20759, Nr. Carte Funciară : 20759, (Carou 89)

- Nr. cadastral : 20295, Nr. Carte Funciară : 20295, (Carou 90)

- Nr. cadastral : 20848, Nr. Carte Funciară : 20848.

- Nr. cadastral : 24492, Nr. Carte Funciară : 24492, (Drum interior Rafinarie Petrobrazi)

Vecinatati :

- Teren cu nr. cad. : 20759, inscris in cartea funciara nr. 20759 a comunei Brazi, avand suprafata de

46867 mp, categoria de folosinta curti-constructii, situat in intravilan, aflat in proprietatea OMV

PETROM S.A.

Terenul cu nr. cadastral : 20759 (carou nr. 89) se învecinează cu nr. CAD 20848 în proprietatea OMV

PETROM S.A, nr. CAD 20295 în proprietatea OMV PETROM S.A, nr. CAD 20295 în proprietatea

OMV PETROM S.A , nr. CAD 20300 în proprietatea OMV PETROM S.A, nr. CAD 20296 în

proprietatea OMV PETROM S.A., respectiv nr. CAD 24492 (Drum interior Rafinarie Petrobrazi) în

proprietatea OMV PETROM S.A.

Page 4: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 4 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

- Teren cu nr. cad. 20295, inscris in cartea funciara nr. 20295 a comunei Brazi, avand suprafata de

86818 mp, categoria de folosinta curti-constructii, situat in intravilan, aflat in proprietatea OMV

PETROM S.A.

Terenul cu nr. cadastral : 20295 (carou nr. 90) se învecinează cu nr. CAD 20724 în proprietatea OMV

PETROM S.A, nr. CAD 20724 în proprietatea OMV PETROM S.A, nr. CAD 20705 în proprietatea

OMV PETROM S.A, nr. CAD 20287 în proprietatea OMV PETROM S.A, nr. CAD 20724 în

proprietatea OMV PETROM S.A, nr. CAD 20678 în proprietatea OMV PETROM S.A, nr. CAD 20615

în proprietatea OMV PETROM S.A, nr. CAD 22241 în proprietatea OMV PETROM S.A, nr. CAD

20695 în proprietatea OMV PETROM S.A, nr. CAD 20687 în proprietatea OMV PETROM S.A, nr.

CAD 20759 în proprietatea OMV PETROM S.A, nr. CAD 20848 în proprietatea OMV PETROM S.A,

respectiv nr. CAD 24492 (Drum interior Rafinarie Petrobrazi ) în proprietatea OMV PETROM S.A.

- Teren cu nr. cad. 20848, inscris in cartea funciara nr. 20848 a comunei Brazi, avand suprafata

masurata de 57244 mp, categoria de folosinta drum (2082 mp) curti-constructii (24794 mp si 30368 mp),

situat in intravilan, aflat in proprietatea OMV PETROM S.A.,

Terenul cu nr. cadastral : 20848 se învecinează cu nr. CAD 22008 în proprietatea OMV PETROM S.A,

nr. CAD 22463 în proprietatea OMV PETROM S.A., nr. CAD 22464 în proprietatea OMV PETROM

S.A., nr. CAD 22463 în proprietatea OMV PETROM S.A., nr. CAD 20756 în proprietatea OMV

PETROM S.A., nr. CAD 22463 în proprietatea OMV PETROM S.A., nr. CAD 20724 în proprietatea

OMV PETROM S.A., nr. CAD 20295 în proprietatea OMV PETROM S.A., nr. CAD 20759 în

proprietatea OMV PETROM S.A., nr. CAD 25206 în proprietatea OMV PETROM S.A., respectiv nr.

CAD 24492 (Drum interior Rafinarie Petrobrazi ) în proprietatea OMV PETROM S.A.

- Teren cu nr. cad. 24492, inscris in cartea funciara nr. 24492 a comunei Brazi, avand suprafata de

150829 mp, categoria de folosinta drum, situat in intravilan, aflat in proprietatea OMV PETROM S.A.

Accesul din drumul interior al Rafinariei Brazi cu numarul cadastral 24492 catre DJ 104 P se face

prin drumul interior cu numarul cadastral 23764, drum ce apartine, de asemenea, Rafinariei Petrobrazi.

Distantele minime fata de ariile naturale protejate:

- Coridorul Ialomitei (SCI,SPA) – cca. 2 500 m;

- Gradistea-Caldarusani-Dridu (SPA) – cca. 24 000 m;

- Padurea Plopeni (SCI) – cca. 21.000 m;

- Campia Gherghitei (SPA) – cca. 27.000m;

- Bucsani (SCI) – cca 25.000m;

- Scrovistea (SPA+SCI) – 12.000m;

- Lacul Snagov si Padurea Scagov (Rezervatii) – cca. 18.000m.

Date referitoare la teren

Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata care face

parte din suprafata totala de 341758 mp aferenta nr. cadastrale 20295, 20759, 20848 respectiv 24492.

Date referitoare la constructii

Suprafata construita a amplasamentului analizat este constituita din constructiile, echipamentele si

Page 5: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 5 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

instalatiile tehnologice existente pe teren, dupa cum urmeaza:

Pe terenul cu numarul cadastral 20759 (Caroul 89) sunt amplasate următoarele construcţii:

- C1- Cladire statie pompare schelet beton, S=76 m.p.

- C12- Bazin de omogenizare (BO1), S= 689 m.p.

- C13- Bazin de omogenizare (BO2), S= 689 m.p.

- C14- Decantor secundar treapta I A (DS 3B), S= 918 m.p.

- C15- Decantor secundar treapta I A (DS 3A), S= 918 m.p.

- C16- Bazin de aerare TR.I A, S= 1625 m.p.

- C17- Tablou de comanda, S= 474 m.p.

- C18- Bazin de aerare TR. II A, S= 3201 m.p.

- C19- Decantor secundar treapta II A (DS 4B), S= 918 m.p.

- C20- Decantor secundar treapta II A (DS 4A), S= 918 m.p.

- C21- Dig de protectie - la rezervorul EP. 3, S= 584 m.p.

- C22- Sopron, S= 362 m.p.

- C23- Sopron, S= 371 m.p.

- C24- Centrifuga flotweg, S= 43 m.p.

- C25- Sopron, S= 362 m.p.

- C26- Cladire grup social si camera electrica, S= 131 m.p.

Pe terenul cu numarul cadastral 20295 (Caroul 90) sunt amplasate următoarele construcţii si instalatii

tehnologice:

- C1- Tablou comanda, S=293 m.p.

- C2- Vestiar, S=34 m.p.

- C3- Vestiar, magazie, S=624 m.p.

- C5- Statie electrica, S=309 m.p.

- C7- Instalatie tehnologica, S=403 m.p.

- C8- Magazie fosta C9, S=73 m.p.

- C10- Sala pompe-fosta C11, S=194 m.p.

- C11- Sala baterii-fosta C14, S=394 m.p.

- C12- Vestiar magazie-fosta C15, S=519 m.p.

- C13- Atelier vestiar-fost C16, S=752 m.p.

- C14- Statie trafo-fosta C19, S=394 m.p.

- C15- Instalatie tehnologica-fosta C20, S=30277 m.p.

- C16- Instalatie tehnologica fosta C21, S=11345 m.p.

- C17- Grup sanitar-fosta C22, S=5 m.p.

- C18- Casa spuma-fosta C23, S=36 m.p.

- C19- Cladire substatie electrica 6kv, S=44 m.p.

- C20- Cladire electrica, S=142 m.p.

Page 6: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 6 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

Pe terenul cu numarul cadastral 20848 sunt amplasate următoarele construcţii si instalatii tehnologice:

- C1- Post trafo, S=88 m.p.

- C2- Casa spuma, S=37 m.p.

- C3- Instalatie I.S.I., S=154 m.p.

- C4- Casa pompe, S=680 m.p.

- C5- Instalatie M.E.C., S=1417 m.p.

- C6- Laborator, S=188 m.p.

- C7- Casa spuma, S=172 m.p.

- C8- Post trafo+tablou, S=63 m.p.

- C9- Instalatie, S=210 m.p.

- C10- Birouri + magazie, S=96 m.p.

- C11- Rezervor T 13, S=84 m.p.

- C12- Rezervor T 14, S=73 m.p.

- C13- Rezervor T 14A, S=80 m.p.

- C14- Grup social, S=277 m.p.

- C15- Statie Compresoare, S=24 m.p.

- C16- Hala auto, S=243 m.p.

- C17- Cabina poarta, S=9 m.p.

Terenul cu numarul cadastral 24492 (Drum interior Rafinarie Petrobrazi) este liber de constructii.

In vederea realizarii obiectivului proiectului nu este necesara edificarea unor constructii,

amenajari si/sau instalatii noi. Lista obiectivelor de mai sus este lista obiectivelor existente. Nu toate

aceste obiective fac obiectul proiectului de desfiintare supus avizarii, obiectivele care se vor desfiinta

sunt precizate in cap III.f).

b) NECESITATEA PROIECTULUI

Din cauza vechimii constructiilor, echipamentelor, instalatiilor tehnologice aferente si a

programului de retehnologizare, proprietarul terenului intenţionează să realizeze urmatorul proiect:

„DESFIINTARE LINII CALE FERATA, ESTACADE SI FUNDATII, PLATFORME BETONATE,

CANAL BETONAT SI LUCRARI AFERENTE IN INCINTA RAFINARIEI PETROBRAZI”.

Mentionam ca, obiectivele propuse spre desfiintare au fost construite in perioada anilor 1960 –

1970.

c) VALOAREA INVESTITIEI

Nu este cazul.

d) PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Perioada de executie se va derula in aproximativ 90 zile calendaristice.

Page 7: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 7 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

e) PLANSE REPREZENTAND LIMITELE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI,

INCLUSIV ORICE SUPRAFATA DE TEREN SOLICITATA PENTRU A FI FOLOSITA

TEMPORAR (PLANURI DE SITUATIE SI AMPLASAMENTE)

Anexa la prezentul Memoriu de prezentare.

f) O DESCRIERE A CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT,

FORMELE FIZICE ALE PROIECTULUI (PLANURI, CLADIRI, ALTE STRUCTURI,

MATERIALE DE CONSTRUCTIE SI ALTELE)

Lucrarile propuse si a caracteristicile intregului proiect:

Constructiile, echipamentele si conductele tehnologice aferente, propuse spre desfiintare, sunt :

a) LINII CALE FERATA SI SCHIMBATOARE AFERENTE, TRAVERSARI (inclusiv

refacere continuitate linie ferata principala dupa desfiintarea schimbatoarelor);

b) ESTACADA MARE

c) ESTACADA MICA

d) RAMPA CF

e) VAS METALIC

f) STALPI DE ILUMINAT, cu fundatii

g) CANAL TEHNOLOGIC, inclusiv conducte tehnologice

h) PLATFORMA TEHNOLOGICA

Descrierea obiectelor propuse spre desfiintare:

a) LINII CALE FERATA SI SCHIMBATOARE AFERENTE, TRAVERSARI (inclusiv

refacere continuitate linie ferata principala dupa desfiintarea schimbatoarelor);

- Traversari (constructii metalice) dr.5A, 5B;

- Cale ferata 207 (L=85,37m), respectiv 209 (L=386,70m) (inclusiv eliminare traverse);

- Schimbatoare cale ferata 113 (linia 209), 115 (linia 207);

- Refacere continuitate linie ferata principala dupa desfiintarea schimbatoarelor 113, 115;

b) ESTACADA MARE

- Acest obiect consta intr-o structura complexa ce avea menirea de a asigura tranzitul tehnologic

al diverselor fluide petrochimice intre instalatia de cocsare si restul rafinariei.

- De asemenea, estacada constituia elementul suport pentru casetele cablurilor electrice de

alimentare a aparaturii si echipamentelor.

- Estacada este compusa din stalpi din beton armat prefabricati, cu inaltimea variabila, cuprinsa

intre 6 si 12 m.

- Pe diferite tronsoane longitudinale si transversale, stalpii sunt ranforsati cu grinzi din beton

armat prefabricate, la inlatimi diverse (3.95 m ; 4.76 m; 5.55 m ;7.90 m; 11,62 m; etc).

c) ESTACADA MICA

Page 8: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 8 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

- Acest obiect este un amalgam de structuri diverse, monobloc sau compuse, care avea menirea

de a asigura buna functionalitate a rampei CF, dupa cum urmeaza:

- Stalpii S1, S4, S5 - sunt structuri monolit din beton armat prefabricati cu inaltimi ce variaza

intre 4.90 si 6.05 m;

- Stalpii S2 - sunt structuri metalice confectionati din teava DN200 cu inaltimea de 6.54 m ;

- Stalpii S3 - sunt structuri compuse confectionati din beton armat prefabricat, cu inaltimea de

7.15 m, raportata la cota terenului nivelat ;

d) RAMPA CF

- Acest obiect avea rolul de a asigura transvazarea produselor petrochimice intre vagoanele

cinsterna de cale ferata si vasul metalic din proximitate (OB.I4);

- Rampa este o structura din beton armat cu dimensiunea maxima de 32x4 m;

- Ea este compusa dintr-o platforma rebordata perimetral din beton armat cu grosimea de

aproximativ 30cm, un canal tehnologic cu sectiunea de 1.00x0.60 m si doi stalpi metalici, ce

aveau menirea de a usura manipularea racordurilor flexibile de conexiune la cinsternele de

cale ferata;

- Platforma si canalul tehnologic sunt captusite in intregime cu covor cauciucat si placate cu

gresie antiacida;

- Canalul tehnologic este acoperit cu dale din beton armat demontabile, cu dimensiuni

aproximative(1.140x0.33x0.07)m;

- Cei doi stalpi metalici de pe rampa CF sunt structuri compuse, confectionati in principal din

profil U12 si au inaltimea de aproximativ 4.50 m.

e) VAS METALIC

- Acest obiect este compus dintr-un echipament metalic cilindric vertical, cu diametrul exterior

Ø1.418m si inaltimea de 2.220m , insotit de o serpentina de incalzire cu abur;

- Serpentina este compusa din 5 spire, teava de vehiculare a agentului de incalzire avand

diametrul DN15;

- Rezervorul este prevazut pe capac cu o mana curenta circulara cu inaltimea de 1.30 m si este

asezat pe o platforma metalica rectangulara cu dimensiunile de 3.00x3.00 m, situate la cota

+1.68 CTN;

- Platforma metalica este prevazuta cu mana curenta perimetrala cu inaltimea de 1.04m;

- Accesul la platforma si capacul rezervorului se face prin intermediul unei scari de pisica cu

L=0.45 m, asigurata cu cos de protectie;

- Platforma metalica reazema (prin intermediul unui cadru metalic compus realizat din profile

U12 si L50x50x5) pe 4 picioare din beton armat;

- Starea actuala a platformei metalice – degradata;

- Starea metalica a rezervorului – foarte degradata;

Page 9: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 9 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

f) STALPI ILUMINAT

- Acest obiect este compus din elementele de sustinere ale corpurilor de iluminat ce asigurau

vizibilitatea optima a operatiunilor de transvazare din zona rampei de cale ferata, pe timp de

noapte;

- Stalpii sunt structuri monolit din beton armat prefabricati cu inaltimea de +8.40 CTN;

- In situatia actuala, desfiintandu-se rampa de cale ferata (Ob.I3), acesti stalpi isi pierd utilitatea,

urmand a se desfiinta si ei.

g) CANAL TEHNOLOGIC

- Acest obiect avea rolul de a face legatura intre rampa de cale ferata(Ob.I3) si vasul metalic

(Ob.I4);

- Canalul este o structura din beton armat cu dimensiuni maxime 13.080x1.50 m;

- Aceasta ramificatie din rampa de cale ferata are sectiunea generala 1.50x0.56 m si se termina

cu un buzunar cu dimensiunile de aproximativ 2.30x1.05 m si adancimea de aproximativ -1.35

CTN;

- Peretele si radierul canalului au grosimea de aproximativ de 20cm;

- Si acest canal derivat este captusit in intregime cu covor de cauciuc si placat cu gresie

antiacida;

- El este acoperit cu dale din beton armat demontabile, cu dimensiunile de aproximativ

(1.70mx0.33mx0.77m) .

h) PLATFORMA TEHNOLOGICA

- Acest obiect consta intr-un ansamblu cu 3 fundatii de echipamente ce deserveau operatiunile

de transvazare presupuse de activitatea rampei de cale ferata , dispuse pe o platforma din

beton armat cu grosimea de aproximativ 15 cm

- Fundatiile au dimensiuni variabile :

- 1.25x1.18x(+0.30)CTN

- 3.00x1.85x(+0.35)CTN

- 3.57x1.35x(+0.25)CTN

- Atat fundatiile echipamentelor cat si platforma de deservire sunt placate cu gresie antiacida;

Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru demolare/dezafectare este de 28504 mp, suprafata

care face parte din suprafata totala de 341758 mp, aferenta nr. cadastrale 20295, 20759, 20848,

respectiv 24492.

Elemente specifice caracteristice proiectului propus

a) Profilul si capacitatile de productie

Nu este cazul.

Page 10: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 10 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

b) Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz)

Nu este cazul.

c) Descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei,

produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea

Nu este cazul.

d) Materii prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurarea a acestora.

Nu este cazul.

e) Racordarea la retelele utilitare exitente in zona

- Alimentare cu apa

Apa potabila si igienico-sanitara, in perioada executiei lucrarilor pentru defiintare, se

asigura din reteaua proprie de alimentare cu apa a Rafinariei Petrobrazi, in cadrul

instalatiilor existente aflate in vecinatatea amplasamentului ce face obiectul lucrarilor

proiectate;

Apa pentru stingerea incendiilor, in perioada executiei, se asigura prin intermediul

instalatiei existente de stingere a incendiilor din dotarea Rafinariei Petrobrazi.

- Evacuarea apelor uzate

Activitatiile desfasurate pentru desfiintarea constructiilor si instalatiilor tehnologice

propuse prin proiect nu genereaza ape uzate. Evacuarea apei utilizata in scop igienico-

sanitar, sub forma de apa uzata menajera, se face la reteaua de canalizare existenta in

incinta Rafinariei Petrobrazi prin intermediul instalatiilor saniare existente din dotarea

grupurilor sanitare.

- Asigurarea apei tehnologice – nu este necesara.

- Asigurarea agentului termic – nu este necesara.

- Alimentarea cu energie electrica – se va asigura din reteaua proprie de distributie a

energiei electrice a platformei Petrobrazi.

- Alimentarea cu gaze naturale – nu este racordata la reteaua de distributie gaze natural.

f) Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

La terminarea lucrarilor de desfiintare se vor lua masuri de refacere a calitatii solului, acolo

unde a fost afectat. Gropile rezultate din scoaterea fundatiilor vor fi umplute cu sol curat,

dupa verificarea calitatii acestuia, iar ulterior se va reface geometria terenului.

Dupa desfiintarea/ demolarea constructiilor, echipamentelor, impreuna cu instalatiile

tehnologice aferente, terenul isi va pastra utilitatea industriala, acesta fiind incadrat la

categoria de folosinta mai putin sensibila.

g) Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Page 11: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 11 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

Accesul in amplasament se face prin intermediul retelei de drumuri din incinta platformei

Petrobrazi.

h) Resurse naturale folosite in constructie si functionare

Nu este cazul.

i) Metode folosite in constructie/demolare. Mijloace tehnice.

Pentru executia lucrarilor se estimeaza urmatoarele mijloacele tehnice necesare:

- buldoexcavator echipat cu ciocan demolator;

- automacara pe pneuri cu brat telescopic;

- autobasculanta ;

- compactor mecanic;

- scule si dispozitive manuale si mecanice pentru operatiunile de demontare si dezasamblare

inslatatii, sapatura si umplutura;

Toate sculele, echipamentele si utilajele trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice de calitate

si vor fi verificate, dupa caz, de catre personal autorizat.

j) Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere

si folosire ulterioara

- Organizarea de santier – cu imprejmuire, panou de informare, closete ecologice,

baracamente, echipamente de protectie pentru personal. Personalul va efectua instructaj de

protectia muncii, se va amenaja punct de prim ajutor.

- Aplicarea planului de control al respectarii calitatii obiectivului executat conform

cerintelor avizatorului.

- Punerea in functiune si autorizarea sistemului.

Nu este cazul.

k) Relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Nu este cazul.

l) Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

Nu este cazul.

m) Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate,

asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea

numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor)

Nu este cazul

n) Alte autorizatii cerute pentru proiect

Page 12: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 12 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

Pentru realizarea prezentei investitii a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr. 143 din

10.12.2020, iar pentru obtinerea Autorizatiei de Desfiintare au fost solicitate urmatoarele

avize:

- Punctul de vedere /Actul administrative al autoritatii competente pentru protectia mediului;

- Salubritate;

- Aviz administrator retele utilitati din incinta SC OMV PETROM SA- Rafinaria Petrobrazi;

- Aviz administrator cai ferate incinta Petrobrazi.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Lucrarile propuse, de desfiintare a constructiilor, echipamentelor si instalatiilor tehnologice

aferente, se vor executa conform urmatoarelor etape:

a) LINII CALE FERATA SI SCHIMBATOARE AFERENTE, TRAVERSARI (inclusiv refacere

continuitate linie ferata principala dupa desfiintarea schimbatoarelor);

Etapa 1 : Pregatirea, securizarea caii ferate propusa spre demolare/dezafectare;

Etapa 2 : Dezmembrarea sinei de cale ferata si dezmembrarea traverselor;

Etapa 3 : Saparea terasamentului aferent liniei de cale ferata;

Etapa 4 : Umplerea gropilor cu sol curat, in urma verificarii calitatii acestuia, rezultate din

scoaterea fundatiilor si refacerea geometriei terenului.

b) ESTACADA MARE

Etapa 1 : Demontarea grinzilor din beton armat de sus in jos;

Etapa 2 : Sapaturi pentru eliberarea picioarelor stalpiilor de beton armat, pana la cota - 0.500

CTN;

Etapa 3 : Desfiintarea stalpilor din beton armat;

Etapa 4 : Colectare, tratare, valorificare/eliminare a deşeurilor rezultate;

Etapa 5 : Umplerea gropilor rezultate în urma excavaţiilor, cu sol curat, in urma verificarii

calitatii acestuia si refacerea geometriei terenului.

c) ESTACADA MICA

Etapa 1 : Sapaturi pentru eliberarea terenului pana la cota -0.500 CTN;

Etapa 2 : Demontarea stalpilor din beton armat de sus in jos;

Etapa 3 : Colectare, tratare, valorificare/eliminare a deşeurilor rezultate;

Etapa 4 : Umplerea gropilor rezultate în urma excavaţiilor cu cu sol curat, in urma verificarii

calitatii acestuia si refacerea geometriei terenului.

d) RAMPA CF

Etapa 1 : Demontarea stalpilor din metalici de sus in jos;

Page 13: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 13 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

Etapa 2 : Dezmembrarea dalelor din beton armat demontabile;

Etapa 3 : Dezmembrarea si desfiintarea in totalitate a conductelor tehnologice aferente;

Etapa 4 : Desfiintarea cuvei din beton ;

Etapa 5 : Colectare, tratare, valorificare/eliminare a deseurilor rezultate;

Etapa 6 : Umplerea gropilor rezultate în urma excavaţiilor cu sol curat, in urma verificarii

calitatii acestuia si refacerea geometriei terenului.

e) VAS METALIC

Etapa 1 : Demontarea si dezafectarea in totalitate a conductelor;

Etapa 2 : Desfiintarea rezervorului;

Etapa 3 : Dezmembrarea si desfiintarea in totalitate a platformei metalice de deservire precum

si scarii metalice alaturate;

Etapa 4 : Eliberarea fundatiilor platformei, pana la cota -0.500 CTN;

Etapa 5 : Desfiintarea talpilor din beton armat pe care reazema picioarele rezervorului;

Etapa 6 : Colectare, tratare, valorificare/eliminare a deseurilor rezultate;

Etapa 7 : Umplerea gropilor rezultate în urma excavaţiilor cu sol curat, in urma verificarii

calitatii acestuia si refacerea geometriei terenului.

f) STALPI DE ILUMINAT, cu fundatii

Etapa 1 : Desfiintarea elementelor de sustine a corpurilor de iluminat precum si acestea;

Etapa 2 : Sapaturi pentru eliberarea terenului pana la cota -0.500 CTN;

Etapa 3 : Demontarea stalpilor din beton armat de sus in jos;

Etapa 4 : Colectare, tratare, valorificare/eliminare a deşeurilor rezultate;

Etapa 5 : Umplerea gropilor rezultate în urma excavaţiilor cu sol curat, in urma verificarii

calitatii acestuia si refacerea geometriei terenului.

g) CANAL TEHNOLOGIC, inclusiv conducte tehnologice

Etapa 1 : Dezmembrarea dalelor din beton armat demontabile;

Etapa 2 : Dezmembrarea si desfiintarea in totalitate a conductelor metalice aferente;

Etapa 3 : Demolarea peretilor canalului tehnologic;

Etapa 4 : Colectare, tratare, valorificare/eliminare a deseurilor rezultate;

Etapa 5 : Umplerea gropilor rezultate în urma excavaţiilor cu sol curat, in urma verificarii

calitatii acestuia si refacerea geometriei terenului.

h) PLATFORMA TEHNOLOGICA

Etapa 1 : Demolarea platformei betonate incepand din spatele terenului spre punctul de acces;

Etapa 2 : Sapaturi pentru dezvelirea fundatiilor;

Etapa 3 : Desfiintarea fundatiilor pana la cota -0.500 CTN ;

Etapa 4 : Colectare, tratare, valorificare/eliminare a deseurilor rezultate;

Page 14: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 14 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

Etapa 5 : Umplerea gropilor rezultate în urma excavaţiilor cu sol curat, in urma verificarii

calitatii acestuia si refacerea geometriei terenului.

Toate lucrarile pentru desfiintare se vor executa cu respectarea instructiunilor si procedurilor de

lucru intocmite conform legislatiei aplicabile in domeniul Sanatatii si Securitatii Muncii si al

Securitatii la Incendiu.

In vederea realizarii obiectivului proiectului, nu sunt necesare interventii asupra constructiilor

existente si nu este necesara edificarea unor constructii, amenajari si/sau instalatii noi.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Amplasamentul in care se vor realiza lucrarile de desfiintare este situat in incinta Rafinariei

Petrobrazi, in intravilanul localitatii Brazii de Sus, comuna Brazi, cod postal 107084, strada

Trandafirilor, nr. 65, judetul Prahova.

Numerele cadastrale afectate de lucrarile de desfiintare sunt:

- Nr. cadastral : 20759, Nr. Carte Funciară : 20759, (Carou 89)

- Nr. cadastral : 20295, Nr. Carte Funciară : 20295, (Carou 90)

- Nr. cadastral : 20848, Nr. Carte Funciară : 20848.

- Nr. cadastral : 24492, Nr. Carte Funciară : 24492, (Drum interior Rafinarie Petrobrazi)

a) DISTANTA FATA DE GRANITE PENTRU PROIECTELE CARE CAD SUB INCIDENTA

CONVENTIEI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI IN CONTEXT

TRANSFRONTIERA, ADOPTATA LA ESPOO LA 25 FEBRUARIE 1991, RATIFICATA

PRIN LEGEA NR. 22/2001, CU COMPLETARILE ULTERIOARE

Nu este cazul.

Distanta pana la granite cu alte state este foarte mare, iar proiectul studiat nu cade sub incidenta

Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera.

b) LOCALIZAREA AMPLASAMENTULUI IN RAPORT CU PATRIMONIUL CULTURAL

POTRIVIT LISTEI MONUMENTELOR ISTORICE, ACTUALIZATA, APROBATA PRIN

ORDINUL MINISTRULUI CULTURII SI CULTELOR NR.2.314/2004, CU MODIFICARILE

ULTERIOARE, SI REPERTORIUL ARHEOLOGIC NATIONAL PREVAZUT DE

ORDONANTA GUVERNULUI NR. 43/2000 PRIVIND PROTECTIA PATRIMONIULUI

ARHEOLOGIC SI DECLARAREA UNOR SITURI ARHEOLOGICE CA ZONE DE INTERES

NATIONAL, REPUBLICATA, CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE

Nu este cazul. Amplasamentul studiat nu se afla intr-o zona protejata, de interes national, in raport

cu patrimoniul cultural al zonei.

Page 15: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 15 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

c) HARTI, FOTOGRAFII ALE AMPLASAMENTULUI CARE POT OFERI INFORMATII

PRIVIND CARACTERISTICILE FIZICE ALE MEDIULUI, ATAT NATURALE, CAT SI

ARTIFICIALE, SI ALTE INFORMATII PRIVIND:

- Folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente

acestuia.

Folosinta actuala a terenului este curti constructii si drum (conform CU nr. 143 din

10.12.2020, eliberat de Primaria Comunei Brazi). Conform PUG si RLU aprobate ale localitatii,

imobilul existent, in incinta caruia se vor efectua lucrarile propuse prin proiect, este situat in

intravilanul localitatii, in zona zona de protectie (250m) pentru platforma Petrobrazi(conform

raport de mediu), in zona cu servitute aeronautica (zona III), partial in zona de protectie cai

comunicatii feroviare si in zona de protectie conform normelor SEVESO si statiei de epurare.

- Politici de zonare si de folosire a terenului

Nu este cazul. Zonarea si folosirea terenului corespunde destinatiei stabilite prin planurile de

urbanism si amenajarea teritoriului. (CU – anexat).

- Areale sensibile

Nu este cazul. Perimetrul nu se gaseste intr-o zona de interes major din punct de vedere al

biodiversitatii. In zona de implementare a proiectului nu exista arii ca parte integranta din Reteaua

Ecologica Natura 2000.

d) COORDONATE GEOGRAFICE ALE AMPLASAMENTULUI PROIECTULUI, CARE VOR FI

PREZENTATE SUB FORMA DE VECTOR IN FORMAT DIGITAL CU REFERINTA

GEOGRAFICA, IN SISTEM DE PROIECTIE NATIONALA STEREO 1970.

Anexat memoriului de prezentare: plan de situatie cu coordonate geografice, in sistem de proiectie

nationala STEREO 1970.

e) DETALII PRIVIND ORICE VARIANTA DE AMPLASAMENT CARE A FOST LUATA IN

CONSIDERARE

Nu e cazul.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE

ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR

DISPONIBILE:

A. SURSE DE POLUANTI SI INSTALATII PENTRU RETINEREA,

EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

Page 16: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 16 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

a) PROTECTIA CALITATII APELOR

Procesele tehnologice necesare executiei lucrarilor de desfiintare nu necesita consum de apa

tehnologica. De asemenea pe parcursul executiei lucrarilor prevazute in proiect nu vor rezulta ape uzate

tehnologice.

Apa potabila si igienico-sanitara, in perioada executiei lucrarilor pentru defiintare, se asigura din

reteaua proprie de alimentare cu apa a Rafinariei Petrobrazi, in cadrul instalatiilor existente aflate in

vecinatatea amplasamentului.

Apa pentru stingerea incendiilor se asigura prin intermediul instalatiei existente de stingere a

incendiilor din dotarea Rafinariei Petrobrazi.

Evacuarea apei utilizata in scop igienico-sanitar, sub forma de apa uzata menajera, se face la

reteaua de canalizare existenta in incinta Rafinariei Petrobrazi prin intermediul instalatiilor sanitare

existente din dotarea grupurilor sanitare.

Activitatiile desfasurate pentru desfiintarea instalatiilor, echipamentelor si constructiilor propuse

prin proiect nu genereaza ape uzate.

Se va acorda o atentie deosebita curateniei in santier.

b) PROTECTIA AERULUI

Sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

Din punct de vedere al constructiilor, echipamentelor, instalatiilor tehnologice ce urmeaza a fi

desfiintate, acestea fiind dezafectate si securizate, este exclusa posibilitatea aparitiei unor emisii de

vapori sau gaze periculoase si/sau cu efect poluant asupra aerului.

In perioada de executie a lucrarilor propuse, principalele surse de impurificare a aerului vor fi

reprezentate de:

- particule de praf, rezultate din demolarea constructiilor din beton – surse stationare nedirijate.;

- gazele de ardere, rezultate de la vehiculele si utilajele ce participa la executia lucrarilor si la

transportul materialelor si echipamentelor pe durata proiectului. Poluanti: NOx, SOx, compusi

organici volatili, particule cu continut de metale grele.

Sursele specifice lucrarilor de desfiintare sunt, in principal, surse de suprafata, deschise, libere.

Acestea sunt intermitente si nu au un caracter regulat si permanent, fiind conditionate de timpul

programului de lucru si de graficul lucrarilor. Dupa finalizarea lucrarilor pentru desfiintare, sursele

mentionate mai sus vor disparea.

Masuri de reducere a poluarii aerului

Ca masuri de protectie se impun cele din categoria masurilor preventive, realizabile prin

supravegherea functionarii utilajelor in limitele proiectate, iar in cazul aparitiei unei defectiuni se impune

depistarea rapida a acesteia, urmata de remedierea in scurt timp.

Motoarele aferente autovehiculelor si utilajelor sunt echipamente noi, cu nivele reduse ale

emisiilor de poluanti (motoare EURO 5), constituindu-se astfel in instalatii pentru controlul emisiilor de

poluanti.

Apreciem ca pentru sursele de poluanti atmosferici nu este necesara adoptarea unor masuri pentru

controlul poluarii aerului.

Page 17: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 17 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

Pentru diminuarea impactului asupra calitatii aerului, se vor lua urmatoarele masuri suplimentare

in perioada de executie a lucrarilor:

- prevenirea ridicarii prafului din zona de desfasurare a lucrarilor de executie prin actiuni de

stropire in perioadele de vreme uscata;

- utilizarea in perioada de executie exclusiv a unor echipamente si utilaje noi, conforme din

punct de vedere tehnic cu cele mai bune tehnologii existente;

- asigurarea unui management corect al materialelor utilizate;

- reducerea vitezei de circulatie pe drumurile de acces a vehiculelor grele pentru transportul

materialelor;

- oprirea motoarelor vehiculelor in intervalele de timp in care se realizeaza descarcarea/

incarcarea materialelor;

- oprirea motoarelor utilajelor in perioadele in care nu sunt implicate in activitate;

- in cazul vehiculelor deschise de transport al materialelor necesare executiei lucrarilor, precum

si al deseurilor rezultate, se vor utiliza prelate pentru limitarea emisiilor de particule in

atmosfera.

c) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Sursele de zgomot si de vibratii

Principalele surse de zgomot si vibratii de pe amplasament pe durata executiei lucrarilor vor fi

reprezentate de functionarea utilajelor si autovehiculelor folosite pentru amenajarea terenului.

Sursele de zgomot vor avea un caracter temporar, avand urmatoarele durate aproximative: 30 zile;

maxim 10 ore/zi.

Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Pentru limitarea efectelor zgomotului generat in perioada de executie sunt propuse urmatoarele

masuri suplimentare:

- utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- efectuarea verificarilor tehnice periodice ale autovehiculelor implicate in proiect si mentinerea

acestora intr-o stare corespunzatoare de functionare;

- oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport in perioadele in care nu sunt implicate

in realizarea lucrarilor.

Sursele de zgomot prezentate anterior, datorita pozitionarii amplasamentului in incinta

Platformei Petrobrazi, pot avea un potential impact numai asupra personalului direct implicat in

aceste activitati. Pentru aceasta, disconfortul fonic poate fi diminuat prin respectarea normelor de sanatate

si securitate a muncii, respectiv folosirea echipamentelor speciale pentru protectia personala.

d) PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

In timpul realizarii lucrarilor de demolare nu vor functiona aparate sau utilaje si nu se vor

depozita sau manipula materiale care pot produce radiatii.

Page 18: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 18 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

e) PROTECTIA SOLULUI SI A SUBSOLULUI

Din punct de vedere al constructiilor, echipamentelor, instalatiilor tehnologice ce urmeaza a fi

desfiintate, acestea fiind dezafectate si securizate, este exclusa posibilitatea aparitiei unor scurgeri

accidentale de substante periculoase si/sau cu efect poluant asupra solului sau subsolului.

Pentru evitarea poluarii accidentale a solului si subsolului de la utilajele folosite in santier se

impun urmatoarele masuri:

- inaintea inceperii activitatii, utilajele sa fie verificate si eventualele neconformitati sa fie

eliminate inainte de inceperea lucrarilor;

- nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme din punct de

vedere al normelor tehnice in vigoare;

- operatiile de intretinere a echipamentelor vor fi realizate doar in ateliere specializate autorizate;

- alimentarea cu carburanti se va face doar in statiile speciale autorizate

- se va interzice depozitarea deseurilor rezultate din activitatea desfasurata în alte locuri decat

cele special amenajate

f) PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE:

Nu este cazul.

Amplasamentul lucrarilor pentru desfiintare propuse se afla in incita Platformei Petrobrazi, iar

in vecinatate nu se afla areale sensibile sau zone protejate.

g) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC:

Avand in vedere ca amplasamentul lucrarilor pentru desfiintare propuse se afla in incita

Platformei Petrobrazi, proiectul nu genereaza un impact negativ direct asupra conditiilor de viata a

populatiei locale. De asemenea, emisiile de poluanti atmosferici au nivele foarte reduse, contributia lor

la nivelul localitatilor invecinate fiind practic nedecelabila / nesemnificativa.

Activitatile propuse in cadrul proiectului nu vor avea un impact negativ asupra elementelor

construite existente pe teritoriul administrativ al localitatilor invecinate.

In cadrul proiectului analizat nu au fost identificate elemente care sa poata conduce la

afectarea conditiilor etnice sau culturale din zona.

h) PREVENIREA SI GESTIONAREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT IN

TIMPUL REALIZARII PROIECTULUI/IN TIMPUL EXPLOATARII, INCLUSIV

ELIMINAREA

Lista deseurilor ( clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene

si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate.

Demontarea si demolarea se va face prin procedee clasice.

In urma executiei lucrarilor propuse, se estimeaza ca se pot genera urmatoarele cantitati si tipuri

de deseuri:

1. Deseuri menajere – cod deseu: 20 03 01– cca. 2 mc;

2. Deseuri metalice feroase si neferoase – cod deseu: 17 04 05 – cca. 58.6 tone;

Page 19: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 19 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

3. Deseuri din beton – cod deseu: 17 01 01 – cca. 9 900 mc

4. Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10 – cod deseu: 17 04 11 – cca. 610 kg;

5. Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 07 si 17 06 03 – cod deseu: 17 06 04 –

cca. 0.4 mc. 6. Pământ si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 – cod deseu 17 05 04 – cca. 111 mc.

Planul de gestionare a deseurilor

Gestionarea deseurilor din amplasament, rezultate in urma desfiintarii, se va realiza in

conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind Regimul Deseurilor precum si a procedurilor in

vigoare si a altor acte normative referitoare la gestionarea deseurilor.

Deseurile rezultate din demolare vor fi colectate selectiv, dupa verificarea calitatii acestora (dupa

caz) si vor fi stocate temporar in locuri special amenajate, urmand a fi tratate (dupa caz), valorificate

intern/extern, eliminate prin agenti economici autorizati.

Colectarea deseurilor se va face cu mijloacele de transport ale executantilor lucrarilor pe tipuri de

deseuri astfel:

1. Deseuri menajere – cod: 20.03.01

Deseurile menajere vor fi colectate in containere de tip pubela dupa care acestea vor fi

transportate si eliminate de catre Vitalia Servicii pentru mediu colectare Prahova SRL in baza

contractului nr. 99005702 / 2017, contract semnat cu OMV Petrom.

Contractul este atasat la prezenta documentatie.

2. Deseuri metalice feroase si neferoase – cod: 17.04.05

Deseurile metalice feroase si neferoase, rezultate din activitatile de demolare vor fi valorificate de

catre S.C. REMAT S.A. in baza contractului de prestari servicii nr. DEM 3861 / 02.07.2018 semnat cu

OMV Petrom SA.

Contractul este atasat la prezenta documentatie.

3. Deseuri din beton – cod: 17.01.01

Deseurile din beton, rezultate din activitatile de demolare, vor fi transportate de catre

antreprenorul general al lucrarilor in baza contractului de prestari servicii semnat cu OMV Petrom SA, la

rampa de deseuri din incinta Rafinariei Petrobrazi, in vederea stocarii temporare, urmand ca acestea sa fie

valorificate, dupa o prealabila verificare a calitatii acestora, intern prin utilizarea la umplerea gropilor

rezultate in urma lucrarilor de demolare sau valorificate/eliminate extern prin agenti economici autorizati

pe baza de contract.

4. Deseurile de cabluri – cod 17 04 11

Deseurile de cabluri, rezultate din activitatile de demolare vor fi valorificate de catre S.C.

REMAT S.A. in baza contractului de prestari servicii nr. DEM 3861 / 02.07.2018 semnat cu OMV

Petrom SA.

Contractul este atasat la prezenta documentatie.

5. Materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03 (vata minerala)

Page 20: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 20 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

– cod: 17 06 04

Deseurile din vata minerala, rezultate in cadrul operatiunilor de demolare a conductelor, vor fi

transportate si eliminate de catre Vitalia Servicii pentru mediu colectare Prahova SRL, in baza

contractului semnat cu OMV Petrom S.A.

6. Pământ si pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 – cod deseu 17 05 04

Deseurile din pamant si pietre rezultate din activitatile de demolare, vor fi transportate de catre

antreprenorul general al lucrarilor in baza contractului de prestari servicii semnat cu OMV Petrom SA, la

rampa de deseuri din incinta Rafinariei Petrobrazi, in vederea stocarii temporare, urmand ca acestea sa fie

valorificate intern prin utilizarea la umplerea gropilor rezultate in urma lucrarilor de demolare sau

valorificate/eliminate extern prin agenti economici autorizati pe baza de contract.

i) GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

Nu este cazul.

B. UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE, IN SPECIAL A SOLULUI, A

TERENURILOR, A APEI SI A BIODIVERSITATII Nu este cazul.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI

AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Proiectul propus va avea un impact minim asupra mediului, din urmatoarele considerente:

- amplasamentul nu se afla in interiorul sau in vecinatatea ariilor naturale protejate;

- executia lucrarilor nu implica amenajari suplimentare iar tehnologiile utilizate sunt clasice

(sapaturi mecanizate, spargere beton, umplere, compactare si nivelare teren), deci nu conduc

la modificari fizico-chimice ale amplasamentului (topografie, teren, ape de suprafata etc.);

- in urma executiei lucrarilor rezulta deseuri care vor fi gestionate in conformitate cu legislatia

in vigoare si care nu afecteaza calitatea factorilor de mediu;

- emisiile de poluanti atmosferici si zgomot sunt produse doar de utilajele de constructii si de

mijloacele de transport, acestea avand un efect neglijabil asupra calitatii factorilor de mediu;

- lucrarile executate nu necesita resurse de care depinde diversitatea biologica (exploatare ape

de suprafata si subterane, activitati extractive de sol, defrisari, inundare a terenurilor etc.)

Dupa desfiintarea/ demolarea constructiilor, echipamentelor, impreuna cu instalatiile tehnologice

aferente, terenul isi va pastra utilitatea industriala, acesta fiind incadrat la categoria de folosinta mai putin

sensibila.

a) Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala

speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei

salbatice, terenurilor, solului, folosintelor, bunurilor materiale, caliattii si regimului

Page 21: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 21 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze

cu efect de sera), zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului

istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica

impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si

temporar, pozitiv si negativ)

1. Impactul asupra solului si subsolului

Din punct de vedere al constructiilor, echipamentelor si instalatiilor tehnologice ce urmeaza a

fi desfiintate, acestea fiind dezafectate si securizate, este exclusa posibilitatea aparitiei unor scurgeri

accidentale de substante periculoase si/sau cu efect poluant asupra solului sau subsolului.

In timpul realizarii lucrarilor de demolare nu vor functiona aparate sau utilaje si nu se vor

depozita sau manipula materiale care pot produce poluarea solului.

2. Impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei

Procesele tehnologice necesare executiei lucrarilor pentru desfiintare nu necesitata consum de

apa tehnologica. De asemenea pe parcursul executiei lucrarilor prevazute in proiect nu vor rezulta ape

uzate tehnologice. Se vor asigura, prin intermediul instalatiei sanitare existente in cadrul platformei

industriale Petrobrazi, doar apa potabila si igienico-sanitara precum si cea pentru stingerea

incendiilor.

3. Impactul asupra aerului

Din punct de vedere al constructiilor, echipamentelor si instalatiilor tehnologice ce urmeaza a

fi desfiintate, acestea fiind dezafectate si securizate, este exclusa posibilitatea aparitiei unor emisii de

vapori sau gaze periculoase si/sau cu efect poluant asupra aerului.

In perioada de executie a lucrarilor proiectate, potentialele surse de impurificare a aerului,

specifice lucrarilor pentru constructii, vor fi reprezentate de particulele de praf rezultate din demolarea

constructiilor din beton si de gazele evacuate de motoarele utilajelor de constructii. Acestea vor avea un

caracter temporar, fiind prezente doar pe durata de executie a lucrarilor.

4. Impactul generat de zgomot si vibratii

Principalele surse de zgomot si vibratii de pe amplasament pe durata executiei lucrarilor vor fi

reprezentate de functionarea utilajelor de constructii si autovehiculelor folosite pentru amenajarea

terenului. Acestea vor avea un caracter temporar, fiind prezente doar pe durata de executie a

lucrarilor, si, datorita pozitionarii amplasamentului in incinta Platformei Petrobrazi, vor avea un

potential impact numai asupra personalului direct implicat in aceste activitati.

5. Protectia impotriva radiatiilor

In timpul realizarii lucrarilor pentru demolare nu vor functiona aparate sau utilaje si nu se vor

depozita sau manipula materiale care pot produce radiatii.

Page 22: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 22 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

6. Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, arii protejate

Lucrarile pentru desfiintare propuse, datorita desfasurarii pe un amplasament aflat in incinta

Platformei Petrobrazi, nu au impact negativ asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei sau a

unor arii protejate.

7. Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Activitatile propuse in cadrul proiectului, tinand cont de caracteristicile amplasamentului, nu

vor avea un impact negativ asupra elementelor construite existente pe teritoriul administrativ al

localitatilor invecinate.

In cadrul proiectului analizat nu au fost identificate elemente care sa poata conduce la

afectarea conditiilor etnice sau culturale din zona.

8. Impactul potential asupra mediului

Lucrarile pentru desfiintare propuse, datorita desfasurarii pe un amplasament aflat in incinta

Platformei Petrobrazi, a faptului ca au o anvergura redusa si tinand cont de metodologia de executie,

nu au impact negativ asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor,

bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si

vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor

dintre aceste elemente.

La executia lor se vor respecta cerintele impuse de Agentia pentru Protectia Mediului Prahova,

prin actele de reglemantare, precum si obligatiile legale prevazute in legislatia privind protectia

mediului.

La intocmirea proiectului si executia lucrarilor s-au respectat si se va tine cont de prevederile

urmatoarelor acte normative, cu completarile si modificarile ulterioare :

Legea 292/2018 - privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra

mediului

OUG 195/2005 - privind protectia mediului

Legea 265/2006 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005

privind protecţia mediului, cu modificarile ulterioare (OUG nr. 75/2018)

Legea 211/2011 - privind regimul deseurilor

Legea 107/1996 - Legea apelor

Legea 104/2011 - privind calitatea aerului

HG 856/2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea

listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

HG 1061/2008 - privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul

Romaniei

OUG 68/2007 - privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea

si repararea prejudiciului asupra mediului

Page 23: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 23 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

HG 1756/2006 - cu privire la nivelul emisiilor de zgomot in mediu produs

de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

Actele normative prezentate nu sunt limitative, executantul lucrarilor avand obligatia de a respeta

legislatia in vigoare referitoare la demersurile pe care le intreprinde.

b) extinderea impactului(zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

Nu este cazul.

c) magnitudinea si complexitatea impactului

Nu este cazul. Conform situatiei expuse mai sus, se apreciaza ca impactul potential datorat

perioadei de execuție a lucrarilor este foarte limitat, în condiții de funcționare corespunzătoare a utilajelor

și se va manifesta doar la nivel local, iar complexitatea mult redusa.

d) probabilitatea impactului

Nu este cazul. Se apreciază ca lucrarile propuse pe amplasament au un impact redus asupra

mediului, probabilitatea de aparitie a impactului este redusa in situatia respectarii legislatiei privind

protectia mediului, in vigoare.

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul. In perioada de derulare a proiectului, durata impactului este limitata. Frecventa

acestuia este discontinua in ceea ce priveste zgomotul provenit de la utilajele si echipamentele folosite.

Acest impact este reversibil, la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului toate tipurile de impact

disparand.

f) masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Nu este cazul. Se vor respecta toate masurile impuse prin lege.

g) natura transfrontaliera a impactului

Nu este cazul. Obiectivul nu se afla in apropierea granitelor.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI

MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN

MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND

MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI

BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV

CALITATEA AERULUI IN ZONA.

Page 24: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 24 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

In perioada de executie a lucrarilor se vor respecta conditiile si cerintele impuse prin actele de

reglementare obtinute.

Avand in vedere specificul activitatilor ce se vor desfasura pentru realizarea lucrarilor pentru

desfiintare, se apreciaza ca nu este necesara implementarea unui program privind monitorizarea calitatii

factorilor de mediu (analize, masuratori).

Conditiile de realizare a proiectului vor fi monitorizate de responsabili de mediu, desemnati de

executant si de beneficiarul OMV Petrom SA, pentru a verifica modul de respectare a reglementarilor

privind protectia mediului.

In ceea ce priveste mentinerea calitatii factorilor de mediu, se va avea in vedere instruirea

personalului privind masurile de prevenire a poluarilor accidentale (rezultate, in special, din defectiunile

utilajelor) si verificarea periodica a respectarii acestora, precum si respectarea prevederilor privind

protectia mediului.

Responsabilitatile pentru respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului apartin

executantilor lucrarilor si beneficiarului acestora.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU

PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE:

A. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI Nu este cazul.

Proiectul analizat nu intra sub incidenta art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si

completarile ulterioare.

Activitatea propusa in cadrul proiectului analizat nu se regaseste in Anexa I – „Lista

cuprinzand activitatile propuse” a Legii nr.22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea

impactului asupra mediului in context transfrontier, adoptata la Espoo la 25.02.1991. Amplasamentul

proiectului este localizat la distante mari fata de granitele tarii si nu va avea impact transfrontier.

Proiectul analizat nu intra sub incidenta actelor normative nationale care transpun legislatia

comunitara privind IPPC, LCP, COV, SEVESO etc.

Activitățile și echipamentele propuse pe amplasamentul proiectului se supun prevederilor conținute

în legislația națională care transpune:

Directiva-Cadru a Deșeurilor;

Directiva „Zgomot”.

B. Se va mentiona planul/programul/strategia/documentul de

programare/planificare din care face parte proiectul, cu indicarea actului

normativ prin care a fost aprobat. Nu este cazul.

Page 25: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 25 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Nu sunt necesare lucrari de constructii sau alte amenajari speciale in vederea organizarii de

santier.

Pentru realizarea proiectului, organizarea de santier va cuprinde urmatoarele masuri

organizatorice:

- semnalizarea santierului prin panou realizat in conformitate cu prevederile Legii 50/1991

privind autorizarea lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

- imprejmuirea santierului cu garduri clasice cu plasa de sarma;

- deliminatea zonelor cu plase sau cu banda de semnalizare, dupa caz;

- afisarea panourilor si pictogramelor SSM si SU specifice lucrarilor executate;

- dotarea cu mijloace specifice de interventie in caz de situatii de urgenta;

- marcarea cailor de acces;

- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor si luarea masurilor

specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor ;

- amenajarea locurilor de repaus;

- amenajarea locului pentru depozitarea selectiva a deseurilor.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA

INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI/ SAU LA INCETAREA ACTIVITAII,

IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Gropile rezultate in urma demolarii fundatiilor constructiilor/ echipamentelor desfiintate, vor fi

umplute cu material de umplutura, respectiv deseu de beton concasat care sa indeplineasca conditiile de

calitate pentru deseu inert/nepericulos si un strat final de sol, conform reglementarilor si codurilor de

practica in vigoare. Umpluturile vor fi nivelate si sistematizate la cotele perimetrale ale platformelor

existente.

Lucrarile proiectate indeplinesc criteriile de protectie pasiva la finalizarea acestora:

- stabilitate fizica - toate structurile ramase nu trebuie sa prezinte pericol neacceptabil pentru

siguranta si sanatatea publica sau pentru mediul inconjurator;

- stabilitate chimica - toate materialele ramase nu trebuie sa prezinte un pericol pentru viitorii

utilizatori ai amplasamentului, pentru sanatatea publica sau pentru mediul inconjurator;

- amplasamentul redat trebuie sa fie adecvat pentru o folosinta corespunzatoare a terenului,

compatibila cu zona inconjuratoare, in cazul nostru cu platforma industriala Petrobrazi.

Page 26: MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND OBTINEREA ...apmph-old.anpm.ro/upload/162545_1. Anexa 5E_Desfiintare...Suprafata afectata de lucrarile propuse pentru desfiintare, este de 28504 mp, suprafata

______________________________________________________________________________________________________________

M e m o r i u t e h n i c d e p r e z e n t a r e R e v . 0 - P a g | 26 Nr. Doc.: PR1202/2018-MTM

PETROTECH PROJECT SRL

Proiectare/ Avizare/ Execuţie/ Project Management Registrul Comerţului: J40/8267/2003; Cod Identificare Fiscala: RO15522282

Sediu Social: Str. Ghe. Dem. Teodorescu 45 /Sector 3 /Bucuresti /Romania

XII. ANEXE - PIESE DESENATE:

Prezentul memoriu tehnic pentru obtinerea acordului de mediu este insotit de urmatoarele anexe:

Dovada achitarii tarifului aferent etapei de incadrare

Dovada publicarii solicitarii de emitere a acordului de mediu

Contracte eliminare/valorificare deseuri.

Certificat de Urbanism nr. 143 din 10.12.2020, emis de catre Primaria Brazi si planuri

anexa.

Adrian Nicolaescu

VicePresedinte Planificare&Optimizare Rafinarie, Distributie si Logistica Est

Director HSSE

Iulian Poenaru

Expert Authority Expert Project Permitting

Dragos Iordanescu Elena Monica Cojocaru

S.C. Petrotech Project SRL

Paula Chimir