of 32 /32
Integrale de suprafat ¸˘ a de primul tip Fie M R 2 o mult¸ime m˘ asurabil ˘ as ¸ i fie S : M R 3 o anz˘ a de suprafat¸˘ a parametrizat ˘ a injectiv ˘ a de clas ˘ a C 1 avˆ and reprezentarea parametric ˘ a S : x = x(u, v ) y = y (u, v ) z = z (u, v ) , (u, v ) M. Asociem suprafet¸ei S ampul vectorial r : M E 3 , r (u, v )= x(u, v )ı + y (u, v ) + z (u, v )κ. Presupunem, ˆ ın plus, c ˘ asuprafat¸a S este nesingular ˘ a, adic ˘ a r u × r v =0 pe M . 2010, Nova8 – p. 1/30

Integrale Suprafata Si Triple

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Analiza An I Politehnica

Text of Integrale Suprafata Si Triple

 • Integrale de suprafata de primul tip

  Fie M R2 o multime masurabila si fie S : M R3 opanza de suprafata parametrizata injectiva de clasa C1 avandreprezentarea parametrica

  S :

  x = x(u, v)

  y = y(u, v)

  z = z(u, v)

  , (u, v) M.

  Asociem suprafetei S campul vectorial r : M E3,

  r (u, v) = x(u, v) + y(u, v) + z(u, v).

  Presupunem, n plus, ca suprafata S este nesingulara, adicaru rv 6= 0 pe M .

  2010, Nova8 p. 1/30

 • Fie D M un dreptunghi,

  D = {(u, v) | u0 u u0+u, v0 v v0+v}.

  Sa calculam, pentru nceput, aria paralelogramului construitpe vectorii r (u0 + u, v0) r (u0, v0),

  r (u0, v0 + v) r (u0, v0).Avem: arie(S(D))

  (r (u0+u, v0)r (u0, v0))(r (u0, v0+v)r (u0, v0))T.medie ru(u0, v0)u rv(u0, v0)v,

  deci

  arie(S(D)) ru rvuv.2010, Nova8 p. 2/30

 • Este justificata astfel definitia:DEFINITIE Se numeste arie a panzei de suprafata S(M)numarul real

  arie(S(M)) :=

  M

  ru rv dudv.DEFINITIE Expresia diferentialad := ru rv dudv se numeste element de arie.Scriind

  ru rv =

  xu yu z

  u

  xv yv z

  v

  = A + B + C, unde

  A =

  yu z

  u

  yv zv

  , B = z

  u x

  u

  zv xv

  , C = x

  u y

  u

  xv yv

  ,2010, Nova8 p. 3/30

 • obtinem d =

  A2 + B2 + C2 dudv.

  Pornind de la:

  ru rv2 = ru2 rv2 sin2(ru, rv)= ru

  2rv

  2 ru2rv2 cos2(ru, rv)= ru

  2rv

  2 (rurv)2,si notand:

  E = ru2 = xu

  2 + yu2 + zu

  2

  F = rurv = x

  ux

  v + y

  uy

  v + z

  uz

  v

  G = rv2 = xv

  2 + yv2 + zv

  2,obtinem

  d =

  EG F 2 dudv.

  In cazul n care S admite o reprezentare explicitaz = z(x, y), notand z

  x= p, z

  y= q, obtinem

  d =

  1 + p2 + q2 dxdy.

  2010, Nova8 p. 4/30

 • EXEMPLU Sa se deduca expresia elementului de arie pentru sfera

  S :

  x = R sin cos

  y = R sin sin

  z = R cos

  , [0, 2), [0, ].

  Folosind formulele:

  E = x2 + y

  2 + z2,

  G = x2 + y

  2 + z2,

  F = xx + y

  y

  + z

  z

  ,

  obtinem:E = R2(sin2 sin2 + sin2 cos2 ) = R2 sin2 ,

  G = R2(cos2 cos2 + cos2 sin2 + sin2 ) = R2,

  F = R2( sin sin cos cos + sin sin cos cos ) = 0,si deci

  d =

  EG F 2 d d = R2 sin d d.2010, Nova8 p. 5/30

 • Fie f o functie reala continua pe un domeniu care contine peS(M).

  DEFINITIE Se numeste integrala de suprafata n raport cuaria, pe S, numarul real

  Sf(x, y, z) d :=

  Mf(x(u, v), y(u, v)z(u, v)) rurv dudv.

  REMARCA Integrala de suprafata n raport cu aria se numestesi integrala de suprafata de primul tip.Observam ca:

  arie(S) =

  S

  d.

  2010, Nova8 p. 6/30

 • De asemenea, n cazul unei panze omogene asimilatasuprafetei S(M), daca r = x + y + z este vectorulde pozitie al unui punct curent pe suprafata, atunci vectorulde pozitie rG al centrului de greutate al panzei este dat de

  rG =

  S

  r dS

  d.

  2010, Nova8 p. 7/30

 • EXEMPLU Sa determinam centrul de greutate al unei panzeomogene de forma semisferei

  S : x2 + y2 + z2 = R2, z 0.Avem reprezentarea parametrica

  S :

  x = R sin cos

  y = R sin sin

  z = R cos

  , [0, 2), [0, 2].

  Din considerente de simetrie rezulta: xG = 0, yG = 0.

  Avem: zG =

  S

  z dS

  d,

  III 2010, Nova8 p. 8/30

 • S

  z d = R3 2

  0d

  /20

  sin cos d = R3,

  S

  d = R2 2

  0d

  /20

  sin d = 2R2,

  zG =R3

  2R2=

  R

  2. NH

  2010, Nova8 p. 9/30

 • Integrala de suprafata de al doilea tip

  Fie n = n (A) =ru rv

  ru rvversorul normalei la

  suprafata S n punctul A S(M).

  n

  S

  DEFINITIE Daca oricare ar fi o curba nchisa pe S(M),aplicatia care asociaza unui punct A de pe aceasta curbaversorul n (A) este continua, atunci spunem ca suprafata Seste orientabila, sau are doua fete .

  III2010, Nova8 p. 10/30

 • Banda lui MobiusExista suprafete neorientabile.Un astfel de exemplu este banda lui Mobius.

  III2010, Nova8 p. 11/30

 • Sticla lui Klein

  Sticla lui Klein esteun alt exemplude suprafata cu osingura fata.

  III2010, Nova8 p. 12/30

 • Sensul de parcurgere al unei curbe simple, nchise, de pesuprafata S(M), este dat de sensul de parcurgere alcontraimaginii traiectoriei lui n planul parametrilor u si v.REMARCA Intuitiv, daca un observator se deplaseaza pefrontiera unei suprafete n sens direct, sensul piciorcap fiindsensul normalei n , atunci el are spre mana stanga fata pozitiva asuprafetei.Fie S : M R3 o panza de suprafata presupusa orientabila.Fixam o orientare pe S alegand normala

  n =ru rv

  ru rv.

  Consideram campul vectorial continuu v = P + Q + Rdefinit pe un domeniu care contine pe S(M).III

  2010, Nova8 p. 13/30

 • DEFINITIE Se numeste flux al campului v prin suprafataS, si se noteaza cu S(v ), integrala de suprafata

  S(v ) :=

  S

  v n d.

  Se foloseste si notatia d := n d. Observam ca:

  S(v ) =

  M

  vru rv

  ru rvru rv dudv

  =

  M

  v (ru rv) dudv =

  M

  P Q Rxu y

  u z

  u

  xv yv z

  v

  dudv,deci

  S(v ) :=

  S

  v n d =

  M

  P Q Rxu y

  u z

  u

  xv yv z

  v

  dudv.III

  2010, Nova8 p. 14/30

 • Notand cu , , respectiv unghiurile facute de normala n cuversorii , , , avem

  v n = P cos + Q cos + R cos ,

  de unde, notand cu dydz, dzdx, dxdy respectiv proiectiileelementului de arie d pe planele de coordonateyOz, zOx, xOy obtinem

  S

  v n d =

  S

  P dydz + Q dzdx + R dxdy,

  adica o noua notatie pentru integrala

  S

  v n d, numita si

  integrala de suprafata de speta a doua sau integrala desuprafata n raport cu coordonatele.III 2010, Nova8 p. 15/30

 • EXEMPLU Sa calculam fluxul campului v = k prin fataexterioara a sferei

  S :

  x = R sin cos

  y = R sin sin

  z = R cos

  , [0, 2), [0, ].

  Avem: n = sin cos + sin sin + cos ,

  v n = cos ,

  d = R2 sin dd,

  S(v ) =

  S

  v n d

  = R2 2

  0d

  0

  sin cos d = 0.

  III 2010, Nova8 p. 16/30

 • Formula lui Stokes

  TEOREMA (G.G. STOKES) Circulatia unui camp v de clasaC2 pe fr S este egala cu fluxul rotorului lui v prin S, adica

  fr S

  v dr =

  S

  (rot v )n d.

  REMARCA Formula lui Stokes se poate scrie sub formafr S

  P dx + Q dy+R dz

  =

  S

  (Q

  x P

  y

  )dxdy+

  (R

  y Q

  z

  )dydz+

  (P

  z R

  x

  )dzdx.

  Daca (S) este un domeniu din planul xOy avem:

  dz = dydz = dzdx = 0,

  si se obtine formula lui Green.III

  2010, Nova8 p. 17/30

 • Integrala tripla

  Fie R3 marginita si masurabila si fie

  = {i | 1 i n}

  o partitie a ei formata din multimi masurabile:

  =n

  i=1

  i, i j fr i fr j, i 6= j.

  Notam cu maximul diametrelor multimilor din partitia si cu v(i) masura (volumul) multimii i.III

  2010, Nova8 p. 18/30

 • i

  Ni

  2010, Nova8 p. 19/30

 • Fie f : R.DEFINITIE Daca pentru orice partitie a multimii sipentru orice alegere a punctelor Ni = (i, i, i) i, limitalim0

  ni=1

  f(i, i, i)v(i), exista si nu depinde de alegerea

  facuta, atunci ea se noteaza cuf(x, y, z) dxdydz sau

  f(x, y, z) d

  si se numeste integrala tripla sau integrala de volum a functieif pe domeniul .III

  2010, Nova8 p. 20/30

 • Pentru f = 1, se obtine volumul multimii ,

  v() =

  dxdydz.

  Daca : R este densitatea unui corp asimilat cudomeniul , atunci masa acestui corp va fi

  masa() =

  (x, y, z) dxdydz

  iar vectorul de pozitie rG al centrului de greutate este

  rG =

  r (x, y, z)(x, y, z) dxdydz

  (x, y, z) dxdydz

  .

  III2010, Nova8 p. 21/30

 • Calculul integralei tripleConsideram multimea = {(x, y, z) | (x, y) D, g1(x, y) z g2(x, y)},unde g1, g2 : D R sunt functii continue.TEOREMA Daca functia f : R este continua, atunci

  f(x, y, z) dxdydz =

  D

  ( g2(x,y)g1(x,y)

  f(x, y, z) dz

  )dxdy.

  REMARCA Se mai utilizeaza notatia

  D

  ( g2(x,y )g1(x,y )

  f(x, y, z)dz

  )dxdy =

  D

  dxdy

  g2(x,y )g1(x,y )

  f(x, y, z) dz.

  III2010, Nova8 p. 22/30

 • Schimbarea de variabila n integrala tripla

  Fie R3 masurabila, T : un difeomorfism sifie f : R continua. In aceste conditii avem

  f(x, y, z) dxdydz

  =

  f(T (u, v, w))

  D(x, y, z)D(u, v, w) dudvdw.

  2010, Nova8 p. 23/30

 • EXEMPLU Calculul volumului bilei de raza R, = {(x, y, z) R3 | x2 + y2 + z2 R2}.

  Consideram transformareaT : ,

  T :

  x = sin cos

  y = sin sin

  z = cos ,

  = {(, , ) | 0 R,0 < 2, 0 }.

  Jacobianul transformarii T este

  D(x, y, z)

  D(, , )= 2 sin .

  III2010, Nova8 p. 24/30

 • Avem:

  v() =

  dxdydz =

  D(x, y, z)D(, , ) ddd

  =

  2 sin ddd

  =

  R0

  2 d

  20

  d

  0

  sin d =4R3

  3.

  2010, Nova8 p. 25/30

 • Formula lui Gauss-Ostrogradski

  Fie v = P + Q + R : E3 un camp de clasaC1 si fie

  div v :=P

  x+

  Q

  y+

  R

  z

  divergenta campului v .

  2010, Nova8 p. 26/30

 • TEOREMA (Gauss-Ostrogradski)Fluxul campului v prin suprafata fr , dupa normalaexterioara n este egal cu integrala divergentei campului vpe , adica

  fr v n d =

  div v dxdydz.

  REMARCA Daca elementul de volum dxdydz se noteaza cud, atunci formula lui Gauss-Ostrogradski devine

  fr v n d =

  div v d.

  REMARCA Formula lui GaussOstrogradski se scrie si subforma

  fr P dydz + Q dzdx + R dxdy

  =

  (Px

  +Q

  y+

  R

  z

  )dxdydz.

  III

  2010, Nova8 p. 27/30

 • EXEMPLU Calculul fluxului campului v = x + y + zprin suprafata exterioara a sferei

  S = fr = {(x, y, z) R3 | x2 + y2 + z2 = R2}.Conform formulei lui Gauss-Ostrogradski avem:

  fr (x + y + z )n d

  =

  (xx

  +y

  y+

  z

  z

  )dxdydz

  = 3

  dxdydz = 3 v() = 4R3.

  2010, Nova8 p. 28/30

 • Exemplu calcul volum

  Sa se calculeze volumul domeniului

  :

  x2

  a2+ y

  2

  b2+ z

  2

  c2 1,

  x2

  a2+ y

  2

  b2 z2

  c2, z 0.

  Trecem la coord. sferice generalizatex = a sin cos ,

  y = b sin sin ,

  z = c cos ,

  0 , 0 < 2.Jacobianul D (x,y,z )

  D ( ,, )= a b c 2 sin .

  Noul domeniu :

  0 1,0 /4,0 < 2.

  vol() = abc 2 0

  d 10

  2 d / 40

  sin d = abc (2

  2)

  3.

  2010, Nova8 p. 29/30

 • EXEMPLU Calculul volumului corpului lui Viviani V .

  2010, Nova8 p. 30/30

 • Avem

  V :

  (x R2

  )2+ y2 (R2 )2

  x2 + y2 + z2 R2, i.e.,

  V :

  x2 + y2 R x

  x2 + y2 + z2 R2.Facem transformarea

  T :

  x = cos y = sin care transforma pe D : x2 + y2 R xn : R cos , 2 2 . 2010, Nova8 p. 31/30

 • Avem:vol(V ) = 2

  D

  z(x, y) dx dy

  = 2

  D

  R2 x2 y2 dx dy

  = 2

  R2 2 d d

  = 2

  /2/2

  ( R cos 0

  R2 2 d

  )d

  =4

  3

  /20

  (R2 2)3/20

  R cos d

  =4R3

  3

  /20

  (1 sin3 ) d

  =4R3

  3

  /20

  (1 sin3 ) d = 2R3

  9(3 4).

  2010, Nova8 p. 32/30

  Integrale de suprafac tu a de primul tip